Sie sind auf Seite 1von 5

GAIUS IULIUS CAESAR

COMMENTARII DE BELLO GALLICO


COMMENTARIUS PRIMUS
Caput I.
Cijela Galija je podijeljena na tri dijela, od kojih jedan nastanjuju Belgi, drugi Akvitanci, trei, oni koji
jezikom samih sebe su nazivani Keltima, a naim Gali. Svi ovi jezikom, uredbama i zakonima, izmeu
sebe se razlikuju. Rijeka Garumna dijeli Gale od Akvitanaca, a od Belgijanaca Matrona i Sekvana. Od
svih ovih su najjai Belge, zato to su najdue udaljeni od naina ivota i kolstva provincije i vrlo
rijetko trgovci k njima dolaze i one stvari, koje su za omekavanje1 ne dopiru, ne uvoze, i najblii su
Germanima, koji obitavaju preko Rene, s kojima neprestano vode rat. Zbog ovoga razloga, Helveani
i ostale Gale hrabrou nadvisuju zato to se bore s Germanima u gotovo svakodnevnim bojevima,
kada ih prijee od svojih krajeva ili sami vode rat u njihovim krajevima.
divisa est
incolunt
appellantur
differunt
dividit
sunt
(quod) absunt
commeant

3. l. jd. ind. perf. pas.


3. l. mn. ind. prez. akt. (u odnosnoj re.)
3. l. mn. ind. prez. pas. (u odnosnoj re.)
3. l. mn. ind. prez. akt.
3. l. jd. ind. perf. akt.
3. l. mn. ind. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. akt. (u uzronoj re.)
3. l. mn. ind. prez. akt.

pertinent
important
continenter
gerunt
praecedunt
contendunt
prohibent
gerunt

3. l. jd. ind. prez. akt.


3. l. mn. ind. prez. akt (u odnosnoj re.)
prilog u pozitivu od continens -ntis
3. l. mn. ind. prez. akt. (u odnosnoj re.)
3. l. mn. ind. prez. akt. (odnosna sa uzro. smislom)
3. l. mn. ind. prez. akt. (u uzronoj re.)
3. l. mn. ind. prez. akt. (u vremenskoj re.)
3. l. mn. ind. prez. akt. (u vremenskoj re.)

Caput II.
Kod Helveana nadaleko najplemenitiji, najbogatiji je bio Orgetoriks. On je, kad su M. Mesala i M.
Pizone bili konzuli2 naveden poudom za vlast, skovao urotu plemstva i nagovorio je plemensku
zajednicu da iziu iz svojih granica sa svim bogatstvom: vrlo lako je, budui da se pred svima istiu
hrabrou, dokopati se carstva cijele Galije. Na ovo je lake njih nagovorio, zato to se Helveani
svagdje dre na okupu po prirodi jednog mjesta: jedna (priroda mjesta) dijelom rijeke Rajne, najire i
najdublje, koja dijeli polje Helveana od Germana, druga, najviim dijelom gorja Jura, koje je izmeu
Sekvanaca i Helveana, tree na mjestu Kemanskog jezera i rijeke Rone, koja dijeli nau provinciju
od Helveana. Zbog ovih stvari se dogaalo, da su se manje irili i manje lako (tee) susjedima su
mogli rat unositi; zato su se ljudi eljni ratovanja alostili velikom boli; s obzirom na mnotvo pak
ljudi i s obzirom na slavu rata i junatva mislili su da imaju3 uske granice.
fuit
ditissimus
inductus
fecit
persuasit
exirent
esse
praestarent
potiri
continentur

3. l. jd. ind. perf. akt.


pridjev u superlativu
part. perf. pas.
3. l. jd. ind. perf. akt.
3. l. jd. ind. perf. akt.
3. l. mn. konj. impf. akt. (u namjernoj re.)
inf. prez. akt.
3. l. mn. konj. impf. akt. (u uzronoj re.)
inf. prez. pas.
3. l. mn. ind. prez. pas. (u uzronoj re.)

dividit
est
fiebat
vagarentur
inferre
possent
bellandi
afficiebantur
habere
arbitrabantur

ad effeminandos = zamjena gerunda gerundivom u ak. mn.


M. Messala et M. Pisone consulibus Ablativ apsolutni
3
se habere arbitrabantur = Akuzativ s infinitivom
2

3. l. jd. ind. perf. akt.


3. l. jd. ind. prez. akt.
3. l. jd. ind. impf. akt.
3. l. mn. konj. impf. pas. (u posljedinoj r.)
inf. prez. akt.
3. l. mn. konj. impf. akt. (u posljedinoj r.)
gerund u genitivu
3. l. mn. ind. impf. pas.
inf. prez. akt.
3. l. mn. ind. impf. pas.

Caput III.
Onim stvarima navedeni i vodstvom Orgetoriksa potaknuti, ustanovili su one stvari koje su se
odnosile na putovanje, da pripreme, da pokupe najvei broj stoke i teretnih kola, najvei broj
sjemena posijati, zato da na putu eta ima dovoljno ita, utvrditi mir i prijateljstvo sa susjednim
dravama. Za one stvari koje treba dovriti, mislili su da je dosta dvogodite4. Zakonom su utvrdili
kretanje na put u treoj godini. Orgetoriks je izabran za vou. On je sam poduzeo poslanstvo k
dravama. Na tom putu uvjerava Kastika, sina Katamantaledisa, Sekvanca, iji otac bijae bio
obdravao kraljevsku vlast meu Sekvancima mnogo godina. I bijae nazvan prijatelj od Senata
naroda Rimskoga, da zauzme kraljevsku vlast u svojoj dravi, koju otac prije bijae bio imao; isto
tako Heduanca Dumnoriga, brata Divicijakova, koji u to vrijeme obdravae poglavarstvo u drave i
bijae vrlo omiljen u puku, zato da istog nagovori i uvjerava njega i daje mu svoju ker u brak
adducti
permoti
constituerunt
proficiscendum
pertinerent
comparare
comere
facere
suppeterent
confirmare
conficiendas
duxerunt

part. perf. pas.


part. perf. pas.
3. l. mn. ind. perf. akt.
gerund u akuzativu
3. l. mn. konj .impf. akt. (u odnosnoj re.)
inf. prez. akt.
inf. prez. akt.
inf. prez. akt.
3. l. jd. konj. impf. akt. (u odnosnoj re.)
inf. prez. akt.
gerundiv u Ak. mn. .r.
3. l. mn. ind. perf. akt.

confirmant
deligitur
suscepit
persuadet
obtinuerat
appellatus erat
occuparet
habuerat
obtinebat
acceptus erat
conaretur
dat

3. l. mn. ind. prez.. akt.


3. l. jd. ind. prez. pas.
3. l. jd. ind. perf. akt.
3. l. jd. ind. prez. akt.
3. l. jd. ind. plpf. akt. (u odnosnoj re.)
3. l. jd. ind. plpf. pas.
3. l. jd. konj. impf. akt. (u namjernoj re.)
3. l. jd. ind. plpf. akt. (u odnosnoj re.)
3. l. jd. ind. impf. akt. (u odnosnoj re.)
3. l. jd. ind. plpf. pas.
3. l. jd. konj. impf. pas. (u namjernoj re.)
3. l. jd. ind. prez. akt.

Caput IV.
Ta stvar je bila objavljena Helveanima preko uhode. Svojim obiajima prisili su Orgetoriksa da se
brani iz okova. Trebalo je da poslije osude slijedi kazna5. Utvrenog dana na sudu Orgetoriks je
skupio svu svoju obitelj za raspravu, odasvud, na broju deset tisua ljudi i svoje dunike , kojih je
imao velik broj, dovede tamo, preko njih se izbavio da se ne brani na sudu. Kad je razljuena drava
pokuala svoje pravo provesti orujem zbog te stvari i kad su poglavari skupili mnotvo ljudi iz polja,
Orgetoriks je umro: sumnja nije izostajala kako su Helveani mislili da je sam sebi smrt zadao.
enuntiata est
dicere
coegerunt
sequi
oportebat
cremaretur
constitut
coegit
habebat
conduxit

3. l. jd. ind. perf. pas.


inf. prez. akt.
3. l. mn. ind. perf. akt.
inf. prez. pas.
3. l. jd. ind. impf. akt.
3. l. jd. konj. impf. pas.
part. perf. pas.
3. l. jd. ind. perf. akt.
3. l. jd. ind. impf. akt. (u odnosnoj re.)
3. l. jd. ind. perf. akt.

diceret
eripuit
incitata
exsequi
conaretur
coegerent
mortuus est
abest
arbitrantur
consciverit

3. l. jd. konj. impf. akt. (u namjernoj re.)


3. l. jd. ind. perf. akt.
part. perf. pas.
inf. prez. pas.
3. l. jd. konj. impf. pas. (u vremenskoj re.)
3. l. mn. konj. impf. akt.
3. l. jd. ind. perf. pas.
3. l. jd. ind. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. pas.
3. l. jd. konj. perf. akt. (u posljedinoj re.)

Caput V.
Poslije njegove smrti, niim manje Helveani ono, koje bijahu ustanovili, nisu namjeravali uiniti, da
izau iz svojih granica. im su ve mislili da su spremni6 za tu stvar, sve svoje gradove, brojem oko
dvanaest, sela oko etiristo, ostale privatne graevine pale (su palili), sve ito, osim koje su
namjeravali ponijeti sa sobom, pale (su palili), da ako bude uklonjena nada7 povratka kui, moraju
izvri se spremniji svim opasnostima. Nalau da sebi iznesu iz kue spremljenu hranu za tri mjeseca.
4

biennium esse = Akuzativ s infinitivom


poenam sequi = Akuzativ s infinitivom
6
paratos esse = Akuzativ s infinitivom
7
spe sublata = Ablativ apsolutni
5

constituerant
facere
conantur
exeant
esse
arbitrati sunt
incendunt

3. l. mn. ind. plpf. akt. (u odnosnoj re.)


inf. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. pas.
3. l. mn. konj. prez. akt. (u namjernoj r.)
inf. prez. akt.
3. l. mn. ind. perf. pas. (u vremenskoj r.)
3. l. mn. ind. prez. akt.

portaturi erant
comburunt
sublat
paratiores
subeunda essent
efferre
iubent

3. l. mn. ind. impf. perifrastine konj. akt.


3. l. mn. ind. prez. akt.
part. perf. pas.
pridjev u komparativu mno. m. r.
3. l. mn. ind. impf. perifrastine konj. pas.
inf. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. akt.

Caput VI.
Sve u svemu bijahu dva puta, kojima su mogli izii iz kue, jedan preko Sekvanaca, uzak i teak,
izmeu gorja Jura i rijeke Rone, kuda su jedva voena jedna teretna kola, a vrlo visoka planina je
nadvisivala tako da je moglo vrlo malo njih zaprijeiti (put); drugi kroz nau provinciju, mnogo (je)
laki i uinkovitiji, zato to izmeu granica Helveana i Alobroana, koji nedavno bijahu pokoreni,
Rona tee i ona se prelazi po pliini na gdjekojim mjestima.
erant
exire
possent
ducerentur
impedebat
facilius

3. l. mn. ind. impf. akt.


inf. prez. akt.
3. l. mn. konj. impf. akt. (u odnosnoj re.)
3. l. mn. konj. impf. pas. (u odnosnoj r.)
3. l. jd. ind. impf. akt.
komparativ pridjeva facilis -e

prohibere
possent
pacati erant
fluit
transitur
altissimus

inf. prez. akt.


3. l. mn. konj. impf. akt. (u posljedinoj r.)
3. l. mn. ind. plpf. pas. (u odnosnoj re.)
3. l. jd. ind. prez. akt.
3. l. jd. ind. prez. pas.
superlativ pridjeva altus 3

COMMENTARIUS QUINTUS
Caput XII.
Unutranji dio Britanije od onih je naseljen, koji kau da su uroenici8 na otoku i oni sami su sauvali
predaju; primorski dio od onih koji bijahu bili preli iz Belgije poradi pljake i ratovanja koji su
gotovo svi nazivani onim imenima drava, iz kojih drava proiziavi, onamo su doli i kad je rat
zavrio9 tu su ostali i poeli su obraivati polja. Neizmjerno je mnotvo ljudi i vrlo guste graevine,
gotovo posve sline galskima, blaga velik broj. Koriste se ili zlatnim novcem ili eljeznim ipkama
odreene teine kao novcem. Tamo u unutranjim krajevima se dobiva kositar, u primorskim eljezo,
ali njega je mala koliina (obilje); koriste se uvezenim bakrom. Drveta ima svake vrste kao prije u
Galiji bukve ili jele. Smatraju da nije pravo uivati (jesti) zeca, koko i gusku; ove ipak hrane zbog
naslade due. Zemlja ima umjereniju klimu nego Galija, jer su razrijeenije (blae) zime10.
incolitur
proditum
dicunt
praedandi
inferendi
transierant
appellantur
orti
pervenerunt
illato
permanserunt

3. l. jd. ind. prez. pas.


part. perf. pas.
3. l. mn. ind. prez. akt. (u odnosnoj re.)
gerund u genitivu
gerund u genitivu
3. l. mn. ind. plpf. akt. (u odnosnoj re.)
3. l. mn. ind. prez. pas. (u odnosnoj re.)
part. perf. pas.
3. l. mn. ind. perf. akt. (u odnosnoj re.)
part. perf. pas.
3. l. mn. ind. perf. akt.

colere
coeperunt
utuntur
nascitur
importato
gustare
putant
alunt
temperatiora
remissioribus
examinatis

COMMENTARIUS SEXTUS
Caput XI.

natos esse = Akuzativ s infinitivom


bello illato = Ablativ apsolutni
10
remissioribus frigoribus = Ablativ apsolutni
9

inf. prez. akt.


3. l. mn. ind. perf. akt.
3. l. mn. ind. prez. pas.
3. l. jd. ind. prez. pas.
part. perf. pas.
inf. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. akt.
pridjev u komparativu
part. perf. pas.
part. perf. pas.

Kad je ve dolo do ovog mjesta, ini se da je zgodno11 o obiajima Galije i Germanije, po emu se
ovi narodi meusobno razlikuju, izloiti. U Galiji, ne samo u svim dravama i u svim kotarima i
krajevima, nego takoer u gotovo pojedinim kuama su stranke, i ovih stranaka su prvaci, koji
smatra se da imaju12 najviu vlast svojom presudom, kojih se konana odluka i savjet vraa kao
sudska presuda. I tako, ini se da je to ureeno zbog toga od starine, da ne bi koji iz puka nemao
pomoi protiv monijeg naime, nitko ne doputa da se njegove pritiska ili okruuje (vara) i zaista,
ako bi drugaije inio, ima izmeu svojih nikakvu vlast. Ovaj odnos je u zbroju cijele Galije; naime, i
sve drave su podijeljene na dva dijela.
perventum est
videtur
differant
proponere
divisae sunt
habere
existimantur
redeat

3. l. jd. ind. perf. pas. (u uzronoj re.)


3. l. jd. ind. prez. pas.
3. l. mn. konj. prez. akt. (u odnosnoj re.)
inf. prez. akt.
3. l. mn. ind. perf. pas.
inf. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. pas. (u odnosnoj re.)
3. l. jd. konj. prez. akt. (u odnosnoj re.)

institutum
egeret
opprimi
circumveniri
patitur
faciat
habet

part. perf. pas.


3. l. jd. konj. impf. akt. (u namjernoj re.)
inf. prez. pas.
inf. prez. pas.
3. l. jd. ind. prez. pas.
3. l. jd. konj. prez. akt.13
3. l. jd. ind. prez. akt.

Caput XII.
Kad je Cezar doao u Galiju jedne stranke poglavari bijahu Heduanci, druge Sekvanci. Budui da su
ovi sami po sebi manje vrijedili zato to najvia vlast oduvijek bijae kod Heduanaca i njihove bijahu
bogate dravice pod zatitom, Germane i Ariovista bijahu bili sebi pozvali u pomo i njih k sebi
velikim trokovima i obeanjima bijahu bili pridobili. Kad su mnogi bojevi zavreni 14 zaista sretno i
poto je pobijeno sve plemstvo15 Heduanaca bijahu bili toliko njih nadvisili mou, da velik dio
klijenata od Heduanaca za sebe su otimali i od ovih su kao taoce primali sinove prvaka i javno su ih
prisilili da se zakunu da nee protiv Sekvanaca poduzeti16 nikakav zakljuak i zaposjeli su dio
susjednog, nasilu zauzetog i obdravali su prvenstvo cijele Galije. Ovom potrebom naveden,
Divicijak zbog traenja pomoi je otputovao u Rim k Senatu, bijae se vratio ne obavivi nita. Zbog
dolaska Cezara, Sekvanci su izgubili poglavarstvo. Na njihovo mjesto doli su Remljani. Zbog toga
stvar bijae u ovom stanju, tako da su kudikamo najmonije prvake imali Heduanci, a drugo mjesto
su obdravali Remljani.
venit
valerent
erat
adiunxerant
perduxerant
factis
interfect
antecesserant
traducerent
acciperent
iurare
cogerent

3. l. jd. ind. perf. akt. (u vremenskoj re.)


3. l. mn. konj. perf. akt. (u uzronoj re.)
3. l. jd. ind. impf. akt. (u uzronoj re.)
3. l. mn. ind. plpf. akt.
3. l. mn. ind. plpf. akt.
part. perf. pas.
part. perf. pas.
3. l. mn. ind. plpf. akt.
3. l. mn. konj. impf. akt. (u posljedinoj r.)
3. l. mn. konj. impf. akt.
inf. prez. akt.
3. l. mn. konj. impf. akt

inituros esse
erant
occupatam
possiderent
obtinerent
adductus
petendi
profectus est
redierat
dimisserant
successerant
haberentur

Caput XIV.

11

non alienum esse = Nominativ s infinitivom


qui habere = Nominativ s infinitivom
13
u pogodbenoj potencijalnoj protazi
14
proeliis factis = Ablativ apsolutni
15
nobilitate interfecta = Ablativ apsolutni
16
se inituros esse = Akuzativ s infinitivom
12

inf. fut. akt.


3. l. mn. ind. impf. akt.
part. perf. pas.
3. l. mn. konj. impf. akt
3. l. mn. konj. impf. akt
part. perf. pas.
gerund u genitivu
3. l. jd. ind. perf. pas.
3. l. jd. ind. plpf. akt.
3. l. mn. ind. plpf. akt.
3. l. mn. ind. plpf. akt.
3. l. mn. konj. impf. pas. (u posljedinoj r.)

Druidi su naviknuli da su udaljeni od rata niti plaaju poreze kao svi drugi (danak jedan s ostalima):
imaju osloboenje od vojne slube i imunitet svih stvari. Potaknuti tolikim nagradama i svojom
voljom mnogi dolaze na nauku i slani su od roditelja i blinjih. Kae se da velik broj stihova ovdje ue
napamet. I tako poneki ostaju u nauci dvadeset godina. Smatraju da nije pravo17 pisati, premda u
gotovo (svim) ostalim stvarima, javnim i privatnim odnosima, se koriste grkim slovima. ini mi se
da su ovo utvrdili18 zbog dva razloga, zato to ne ele da se iznosi19 nauka u puk, niti one, koji ue,
pouzdajui se manje u slova nastojati oko pamenja; zato to se gotovo veini dogaa, da
zanemaruju pamenje i marljivost u dobrom uenju zbog pouzdanja u slova. Kao prvo ele ovo
uvjeravati, da ne propadaju due20, nego iz jednih poslije smrti prelaze u druge, i misle da ovo
najvie potie21 na vrlinu poto je zanemaren strah 22 od smrti. Zatim mnogo raspravljaju o
zvijezdama i o njihovom kretanju, o veliini svijeta i zemalja, po prirodi stvari, o sili i moi besmrtnih
bogova (raspravljaju) i mladosti predaju.
consue(ve)runt
abesse
pendunt
habent
excitati
conveniunt
mittuntur
ediscere
dicuntur
permanent
esse
existimant
utantur
instituisse
videntur
efferri

3. l. mn. ind. perf. akt.


inf. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. akt.
part. perf. pas.
3. l. mn. ind. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. pas.
inf. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. pas.
3. l. mn. ind. prez. akt.
inf. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. pas. (u dopusnoj re.)
inf. perf. akt.
3. l. mn. ind. prez. pas.
inf. perf. pas.

velint
discunt
confisus
studere
accidit
perdiscendo
remittant
volunt
persuadere
interire
transire
excitari
putant
neglecto
disputant
tradunt

17

fas esse = Akuzativ s infinitivom


instituisse videntur = Nominativ s infinitivom
19
disciplinam efferri = Akuzativ s infinitivom
20
non interire animas = Akuzativ s infinitivom
21
hoc excitari = Akuzativ s infinitivom
22
metu neglecto = Ablativ apsolutni
18

3. l. mn. konj. prez. akt. (u uzronoj re.)


3. l. mn. ind. prez. akt. (u odnosnoj re.)
part. perf. pas.
inf. prez. akt.
3. l. jd. ind. prez. akt. (u uzronoj re.)
gerund u ablativu
3. l. mn. konj. prez. akt. (u posljedinoj r.)
3. l. mn. ind. prez. akt.
inf. prez. akt.
inf. prez. akt.
inf. prez. akt.
inf. perf. pas.
3. l. mn. ind. prez. akt.
part. perf. pas.
3. l. mn. ind. prez. akt.
3. l. mn. ind. prez. akt.