Sie sind auf Seite 1von 14

III.

Pri de vorbire: Substantivul

Substantive compuse.Substantive cu prefix si


sufix.Declinarea substantivelor.

Substantive compuse (Zusammengesetzte Substantive)

In limba germana, exista multe substantive compuse din doua, uneori trei sau chiar mai
multe cuvinte.
Ultimul element este cuvantul de baza (Grundwort).
El este intotdeauna un substantiv, determina genul si forma de plural a substantivului
compus.Se declina si este neaccentuat.
Exemplu: das Tier + der Freund -> der Tierfreund
(animalul) (prietenul) des Tierfreundes
die Tierfreunde
Primul element din substantivul compus poarta denumirea de cuvant determinativ
(Bestimmungswort).
El exprima o notiune care:
- fie determina cuvantul de baza :
das Frage / zeichen = semnul de intrebare
(intrebare) (semn)
- fie il modifica complet :
der Faul / pelz = lenesul, trantorul
(lenes) (blana)
der Fleisch / wolf = masina de tocat carne
(carne)
(lup)
Poate fi aproape orice parte de vorbire :
- substantiv + substantiv
das Obst + der Garten = der Obstgarten
- substantiv + -s / -es + substantiv
die Geburt + -s- + der Tag = der Geburstag
- substantiv + -n + substantiv
die Sonne + -n- + der Schein = der Sonnenschein
- substantiv (fara terminatia e) + substantiv
die Erde + der Teil = der Erdteil
- radacina unui verb fara terminatia
schreiben + der Tisch = der Schreibtisch
(e)n de la infinitiv + substantiv
lesen + der Saal = der Lesesaal
- adjectiv + substantiv
gro + der Vater = der Grovater
- numeral + substantiv
drei + das Rad = das Dreirad
- adverb + substantiv
hin + die Fahrt = die Hinfahrt
- prepozitie + substantiv
vor + das Zimmer = das Vorzimmer

Substantivele compuse se traduc prin :


Substantive simple :

das Schlafzimmer
das Taschentuch
Substantive compuse die Landwirtschaft
die Fernbedienung
die Sonnenblume
Substantiv + substantiv in genitiv
das Donaudelta
der Umweltschutz
Substantiv + de + substantiv
der Gemsegarten
das Warnlicht
Substantiv + adjectiv
die Fremdsprache
die Schnellmethode

dormitorul
batista
agricultura
telecomanda
floarea-soarelui
Delta Dunarii
protectia mediului
gradina de legume
lumina de avertizare
limba straina
metoda rapida

Cum se formeaza substantivele compuse


der Apfel
die Nu
die Kirsch(e)
die Birn(e)
das Obst
das Obst
das Obst

+der Baum
+der Baum
+der Baum
+der Baum
+der Garten
+der Baum
+die Bume

= der Apfelbaum
= der Nubaum
= der Kirschbaum
= der Birnbaum
= der Obstgarten
= der Obstbaum
= die Obstbume

Substantive compuse
a.
b.
c.
d.
e.
f.

der Stadtplan (== die Stadt + der Plan)


die Telefonnumer (= das Telefon + die Nummer)
das Telefonbuch (= das Buch + Telefon)
der Radiergummi (= radieren + der Gummi)
der Hochofen (= hoch +der Ofen)
das Wiedersehen (= wieder + das Sehen)

planul oraului
numr de telefon
cartea de telefon
radier
furnal
revederea

Primul element al unui cuvant compus, cuvantul determinativ, poart accentul principal i
poate fi un substantiv sau alt parte de vorbire (verb: radieren a terge cu guma, adjectiv:
hoch nalt, adverb: wieder din nou etc.). Al doilea element al unui cuvnt compus, cuvntul
de baz, este ntotdeauna un substantiv i determin genul substantivului compus. Verbele pierd,
la formarea unui substantiv compus, terminaia infinitivului.

Sugestie de invatare !
Nu te ,, speria de lungimea unui cuvant compus ! Incearca sa distingi mai intai elementele lui
componente. Pentru decodarea substantivului compus, porneste de la ultimul element; continua,
pe rand, cu elementele din stanga lui :
der Haus / tr / schlssel -> Haus + Tr + Schlssel
ist ein Schlssel -> fr die Tr -> eines Hauses
(este o cheie pentru usa unei case)

Substantive formate cu prefixe si sufixe (Ableitungen mit Hilfe von Suffixen und
Prfixen)
Principalele sufixe pentru :
A.substantive de genul masculin
- er der Leser, der Verkufer, der Schraubenzieher
- ler

der Wissenschaftler, der Knstler, der Sportler

- ner

der Rentner, der Amerikaner

Substantivele formate cu aceste sufixe indica denumiri de profesii, provenienta sau sunt nume de
obiecte, de instrumente.
- ling (de obicei pentru nume de persoane)
der Zwilling, der Liebling, der Lehrling, der Fremdling, dar (atentie!) : der
Schmetterling

B.substantive de genul feminin


- in
Cu ajutorul acestui sufix se formeaza substantive feminine derivate de la substantive masculine
care denumesc, de regula, profesii sau nationalitati :
der Lehrer
der Arbeiter
der Bauer
der Freund
der Italiener

die Lehrerin
die Arbeiterin
die Buerin
die Freundin
die Italienerin

Substantivele masculine terminate in e pierd aceasta vocala la formarea femininului:


der Rumne - die Rumnin
der Archologe - die Archologin
Substantivele feminine terminate in in il dubleaza pe n la plural:
die Freundin die Rumnin -e

die Freundinnen
die Rumninnen

die Frage, die Liebe, die Breite, die Klte

Cu sufixul e se formeaza, in general, substantive abstracte derivate fie din verbe, fie din
adjective : lieben -> die Liebe
breit -> die Breite
Atentie : cu sufixul e se formeaza si unele nume de locuitori ai unor tari.Aceste substantive sunt
de genul masculin : der Rumne, der Grieche, der Franzose, der Pole.

- ung
Erklrung

die Wohnung, die bung, die Prfung, die Hoffnung, die Bedeutung, die

- schaft die Freundschaft, die Leidenschaft, die Eigenschaft


- heit

die Kindheit, die Freiheit, die Schnheit, die Gesundheit

- keit

die Hflichkeit, die Aufmerksamkeit, die Sauberkeit

Cu acest sufix se formeaza,de regula,substantive abstracte.


- ei
Schmechelei

die Konditorei, die Beckerei, die Druckerei, die Grtnerei, die Liebelei, die

Cu aceste sufixe se formeaza substantive care fie indica locul unde se exercita o profesie, fie au
un sens peiorativ.

C.substantive de genul neutru


das Ktzchen, das Hndchen
das Bchlein, das Tischlein
- chen
- lein
Cu aceste sufixe se formeaza substantive diminutive.Daca substantivul de baza are in radacina
a,o,u sau au, diminutivul are umlaut :
der Baum das Bumchen
die Blume das Blmnchen das Blmlein
- nis

das Erlebnis, das Ereignis

Cu acest sufix se formeaza substantive abstracte de genul neutru, dar (atentie!) si unele
substantive feminine: die Kenntnis, die Erlaubnis.
Substantivele terminate in nis il dubleaza pe s la plural (iar cele neutre, si la genitiv
singular): die Kenntnis, die Kenntnisse
das Erlebnis, des Ergebnisses, die Ereignisse
- tum

das Altertum, das Wachstum, das Eigentum

Cu acest sufix se formeaza substantive abstracte de genul neutru.

Principalele prefixe
ge-

Cu acest prefix se formeaza:


-substantive colective: das Gebirge, das Gepck, das Getrnk, das Gesprch;
-unele substantive derivate din verbe, cu sens peiorativ: das Gerede, das Geschwtz;
Majoritatea substantivelor formate cu acest prefix sunt cele de genul neutru; exista insa si
substantive feminine si masculine: die Geduld, die Gefahr
der Gebrauch, der Geschmack, der Geruch, der Gedanke
missAcest prefix exprima ceva negativ, de regula opus cuvantului simplu : der Missbrauch, der
Misserfolg, das Misstrauen, das Missverstndnis, die Missgunst.
unAcest prefix neaga notiunea exprimata de substantivul de baza si, in acest caz, corespunde
prefixului ne- din limba romana: das Unglck, die Ungeduld, die Ungeschicklichkeit, der
Unglubige, die Unruhe, die Unschuld.
In alte situatii, notiunea exprimata prin substantivul de baza este amplificata: die Unmenge, die
Unzahl, die Unkosten
urAcest prefix arata inceputul sau originea: die Urform, der Ureinwohner, der Urmensch, der
Urwald.Uneori corespunde prefixului str- din limba romana: der Urgrovater (strabunicul)

Declinarea substantivelor (Deklination)


Fiecare substantiv are diferite forme de caz.Cazul este dat de:
Ich sehe einen Film. [ih zee: ainn film]
Eu vad un film.
Ich helfe meinem Freund. [ih helfe mainm froind]
Eu il ajut pe prietenul meu.
Reactiunea prepozitiilor : Das Buch liegt auf dem Tisch. [das buh li:gt auf dem ti]
Cartea este pe masa.
De un alt substantiv :
Das ist die Schultasche meines Freundes. [das ist di:
ultae mains froinds]
Acesta este ghiozdanul prietenului meu.
Reactiunea verbului :

In limba germana exista 4 cazuri.Acestea se recunosc in special prin terminatia de caz de la


articol sau adjectiv.
Nominativ: Wer? Was? (cine? ce?)
Meine Freundin liest gern. [maine froindin li:st ghern]
Prietena mea citeste cu placere.
Acuzativ: Wen? Was? (cine? ce?)
Sie liest gern spannende Krimis. [zi: li:st ghern pannde crimis]
Ea citeste cu placere romane politiste captivante.
Dativ: Wem? (cui?)
Ich leihe meiner Freundin Bcher. [ih laihe mainr froindin biu:hr]
Eu ii imprumut carti prietenei mele.
Genitiv: Wessen? (a/al;ai/ale cui?)
Ich wei nicht mehr den Titel des Buches. [ih vais niht me:r den titl des buhs]
Nu mai stiu titlul cartii.

Declinarea substantivelor la singular


Caz
N.
A.
D.
G.

Tipul I
der Mann
den Mann
dem Mann
des Mann(e)s

das Kind
das Kind
dem Kind
des Kind(e)s

Tipul II
der Junge
den Jungen
dem Jungen
des Jungen

Tipul III
die Frau
die Frau
der Frau
der Frau

Dupa tipul I se declina marea majoritate a substantivelor masculine (cu exceptia celor care
primesc la plural terminatia (e)n), precum si toate substantivele neutre.
Aceste substantive primesc la genitiv singular terminatia s sau es.Terminatia es o primesc
de cele mai multe ori substantivele monosilabilace sau altele, altfel greu de pronuntat, de ex.,
cele terminate in:
-s:
-:
-z:
-tz:
-st:
-sch:

das Glas
der Gru
das Holz
der Spatz
der Ast
der Fisch

- des Glases
- des Grues
- des Holzes
- des Spatzes
- des Astes
- des Fisches

La mai multe substantive, in special monosilabice, -e din terminatia es este facultativ:


der Tag
der Berg
der Besuch
der Erfolg

des Tag(e)s
des Berg(e)s
des Besuch(e)s
des Erfolg(e)s

Substantivele terminate in bus si nis il dubleaza pe s la genitiv (ca si la plural):


der Bus
- des Busses
das Erlebnis - des Erlebnisses
Dupa tipul II se declina marea majoritate a substantivelor masculine care primesc la plural
terminatia n sau en (-n Deklination).
Aceste substantive au terminatiile mentionate si la singular, la cazurile acuzativ, dativ si
genitiv.

Exemple de aceste substantive care se declina dupa acest model:


Toate substantivele masculine terminate in e care denumesc:
- fiinte

- animale

der Kunde
- des Kunden
der Kollege - des Kollegen
der Junge
- des Jungen
der Neffe
- des Neffen
der Hase
der Affe
der Lwe

- des Hasen
- des Affen
- des Lwen

Numele locuitorilor unor tari, care se termina in e:


der Rumne - des Rumnen
der Franzose - des Franzosen
der Grieche - des Griechen
Alte substantive masculine:
der Herr
- des Herrn
der Mensch - des Menschen
Atentie ! Urmatoarele doua substantive au si forma de genitiv in s (folosita insa mai rar):
der Bauer (taranul)
des Bauern / Bauers
der Nachbar (vecinul)
des Nachbarn / Nachbars
Toate substantivele masculine terminate in:
kten
- and/ -ant der Doktorand - des Doktoranden
Der Elefant
- des Elefanten
-ent
der Student
- des Studenten
-ist
der Polizist
- des Polizisten
-oge
der Biologe
- des Biologen
-at
der Diplomat - des Diplomaten
-graf
der Fotograf - des Fotografen
Alte substantive masculine de origine straina:
der Architekt - des Architekten
der Athlet
- des Athleten

Particularitati
- unele substantive, desi au terminatia n la plural, se declina la singular dupa tipul I:
der Schmerz, der See, der Staat, der Vetter, der Konsul, der Muskel, der Strahl.
-unele substantive masculine terminate la nominativ singular in e formeaza genitivul cu
terminatia ns:
der Name
- des Namens
der Gedanke
- des Gedankens
der Glaube
- des Glaubens
der Buchstabe - des Buchstabens
Dupa tipul III se declina substantivele feminine care nu primesc nicio terminatie la singular.

Declinarea substantivelor la plural


Caz
N.
A.
D.
G.

Tipul I
die Mnner
die Mnner
den Mnnern
der Mnner

die Kinder
die Kinder
den Kindern
der Kinder

Tipul II
die Jungen
die Jungen
den Jungen
der Jungen

Tipul III
die Frauen
die Frauen
den Frauen
der Frauen

Cu exceptia substantivelor terminate la nominative plural in (e)n sau s, toate celalalte


substantive primesc terminatia n la cazul dativ.
La celalalte cazuri, substantivele nu primesc nicio alta terminatie in afara celei de plural.

Declinarea substantivelor proprii


Numele de persoane, chiar si cele feminine, primesc la genitiv singular terminatia s.
De cele mai multe ori, genitivul preceda substantivul determinat:
Der Bruder Marias / Pauls ist Student. [der brudr Marias/ Pauls ist tudent]
Marias / Pauls Bruder ist Student.
Fratele Mariei / lui Paul este student.
La numele de persoane terminate in s, -st, -x, -z, -tz, nu se mai adauga s, ci se pune apostrof
sau se foloseste constructia von + substantiv: ThomasBuch/ das Buch von Thomas (cartea lui
Thomas)
Atentie! In limba vorbita, exista tendinta de a inlocui genitivul si la substantivele comune prin
constructia von + dativ:
Das Buch meines Kollegen [das buh: mains colegn]
Das Buch von meinem Kollegen
Cartea colegului meu
Daca substantivul in genitiv este articulat si precedat de un atribut adjectival, nu primeste la
genitiv nicio terminatie.
Compara : Wir lessen die Gedichte Goethes. [vir lezn di: ghedihte gheots]
Wir lesen Goethes Gedichte.
Citim poeziile lui Goethe.
Cu
gheote]

: Wir lesen die Gedichte des jungen Goethe. [vir lezn di: ghedihte des iungs
Citim poeziile tanarului Goethe.

Daca in alcatuirea numelui propriu intra si un adjectiv sau un numeral, atunci se declina toate
elementele:
Philip II.von Makedonien war der Vater Alexanders des Groen.[Filip II fon machedonin
var der fatr Alexandrs des grosn]
Filip al II-lea al Macedonien a fost tatal lui Alexandru cel Mare.
Pentru numele de continente, tari, orase, sunt valabile aceleasi reguli ca si la numele de
persoane: die Museen Dresdens
dar (atentie!): die Museen des alten Dresden

Dresdens Museen
die Museen von Dresden
Muzeele Dresdei

muzeele batranei / vechii Dresde

Exceptie fac numele de tari care se folosesc cu articol;ele se declina ca substantivele comune.
Die Regierung der Schweiz wird seit Jahrzehnten von einer Koalition der vier grten
Parteien gebildet.[di: reghi:rung der vai vird sait ia:re:ntn fon ainr coalition der fi:r
greo:stn partain ghebildt]
Guvernul Elvetiei este format de decenii dintr-o coalitie a celor mai mari patru partide.

Exercitii
1. Din ce sunt formate urmatoarele substantive compuse?Urmareste modele date.
a) 1. die Grostadt -> gro + die Stadt
2. das Badezimmer
3.der Bcherwurm
4.der Lesesaal
5.der Hintergrund
6.der Widerspruch
7.der Wiederaufbau
8.der Aufzug
9.der Ausgang
b) 1.die Stadtrundfahrt -> die Stadt + rund + die Fahrt
2.das Tierschutzgebiet
3.die Fremdsprachenschule
4.der Tischtennisball
5.die Fuballmannschaft
6.der Basketballspieler
7.die Autobahnpolizei

Cuvinte noi din lectia de zi


das Obst =fructul ; der Garten =gradina; der Obstgarten=livada; die Geburt=nasterea;
der Tag=ziua; die Sonne= soarele; der Schein=stralucirea; die Erde=pamantul; der Teil=
parte; der Erdteil= continent; schreiben= a scrie; der Tisch =masa; der
Schreibtisch=birou; lesen= a citi; der Saal = sala; der Lesesaal= sala de lectura; gro=
mare; der Vater = tata; der Grovater= bunicul; drei = trei; das Rad = roata; das Dreirad
=tricicleta; die Hinfahrt= calatoria; vor=inainte; das Zimmer = camera; das Vorzimmer
=camera ante; der Apfel=mar; der Apfelbaum=marul (pom); der Nubaum = nucul; der
Obstbaum= pom fructifer; der Birnbaum= parul; der Kirschbaum= ciresul; der Leser=
cititorul; der Verkufer= vanzatorul; der Schraubenzieher =surubelnita; der
Wissenschaftler =om de stiinta, der Knstler =artist, der Sportler= sportiv; der Rentner
= pensionarul, der Amerikaner =americanul; der Liebling =preferatul, der Lehrling
=ucenicul, der Fremdling = strainul, der Schmetterling=fluturele; der Lehrer=
profesorul; die Lehrerin= profesoara; der Arbeiter= muncitorul; die Arbeiterin=
muncitoarea; der Bauer= fermierul; der Freund= prietenul; die Freundin = prietena;
lieben= iubi; die Liebe = iubirea; breit= larg; die Breite = latimea; die Wohnung=
locuinta; die Prfung =testul, die Hoffnung=speranta; die Bedeutung = importanta; die
Erklrung= declaratia; die Freundschaft = prietenia, die Leidenschaft = pasiunea, die
Eigenschaft = proprietatea ; die Kindheit = copilaria, die Freiheit = libertate, die
Schnheit = frumusete, die Gesundheit = sanatate; die Hflichkeit = curtoazie, die
Aufmerksamkeit = atentie, die Sauberkeit = curatenie; die Konditorei = patiseria, die
Beckerei= brutaria; die Grtnerei= pepiniera, die Liebelei = flirtul, die Schmechelei=
imprimarea; das Ktzchen = pisoiul, das Hndchen = catelusul; das Bchlein =carticica,
das Tischlein = masuta; das Erlebnis= experienta, das Ereignis = evenimentul; die
Kenntnis = cunostintele, die Erlaubnis = permisiunea; des Ergebnisses= rezultatul; das
Altertum = antichitatea, das Wachstum= cresterea; das Gebirge=muntele, das Gepck =
bagajele, das Getrnk = bautura, das Gesprch = conversatia; das Gerede = discutia, das
Geschwtz = palavrageala; die Geduld = rabdarea, die Gefahr = riscul, der Gebrauch =
utilizarea, der Geschmack = gustul, der Geruch = mirosul, der Gedanke= gandul, der
Missbrauch = abuzul, der Misserfolg = esecul, das Misstrauen =neincrederea, das
Missverstndnis = neintelegerea, die Missgunst= resentimentul, das Unglck =
nenorocirea, die Ungeduld = nerabdarea, die Ungeschicklichkeit = stangacia, der
Unglubige = necredinciosul, die Unruhe = nelinistea, die Unschuld= inocenta, die
Unmenge = abundenta, die Unzahl = multimea, die Unkosten= cheltuiala, die Urform =
forma originala, der Ureinwohner = nativul, der Urmensch = aborigenii, der Urwald=
jungla, das Glas = sticla; der Gru= salutul; das Holz = lemnul, der Spatz = vrabia, der
Fisch = pestele, der Tag= ziua, der Berg= muntele, der Besuch= vizita; der Erfolg =
succesul; der Kunde= clientul, der Neffe = nepotul; der Hase = iepurele, der Affe =
maimuta, der Lwe= leul, der Gedanke = ideea, der Glaube = credinta, der Buchstabe =
litera.

Das könnte Ihnen auch gefallen