You are on page 1of 1

NDEKLER

GR ............................................................................................................................. 1
I.KURAMSAL EREVE............................................................................................ 4
1.1. Bat Dncesinde nsan-Doa likisi .................................................................. 4
1.1.1 Antik Yunandan Modernlie nsan-Doa likisi.................................... 5
1.1.2. Modernlik Eii........................................................................................ 9
1.1.2.1 Mekanist Evren Anlay ve Zihin-Beden kilii ....................... 10
1.1.2.2 Darwin ve Evrim Kuram ........................................................... 14
1.2. nsan-Doa likisi zerine: Ekoloji ve Ekolojizm ................................................ 19
1.2.1.Bilim Olarak Ekoloji ................................................................................. 19
1.2.2 Ekoloji Biliminin Temel Kavramlar: Ekosistem ve Holizm.................... 21
1.2.3 evrecilik ve Ekolojizm............................................................................ 24
1.2.4. Ekolojist Hareketlerin Ksa Tarihesi ...................................................... 26
II. DERN EKOLOJ ..................................................................................................... 35
2.1 Derin Ekolojinin Dnsel Kaynaklar .................................................................... 38
2.1.1 Manevi Anlam ve Mistisizm..................................................................... 38
2.1.2 Btnlk ve Sistem Teorisi....................................................................... 42
2.1.3 Malthus ve Nfus ...................................................................................... 45
2.1.4 Ekosofi ...................................................................................................... 47
2.2 Derin Ekolojinin lkeleri ve nerileri ...................................................................... 49
2.2.1 nsan-merkezcilik versus Biyo-merkezcilik.................................................... 51
2.2.2 Ekolojik Benlik: Kendini Gerekletirme ve zdeleme.............................. 53
2.2.3 Ekosofinin Bilimsel Alan:Gaia Teorisi ........................................................ 58