You are on page 1of 1

2.2.4 Ekosofinin Politik Duruu: Biyo-blgeler .....................................................

63
2.3 Derin Ekolojiye Yneltilen Eletiriler ..................................................................... 68
III. TOPLUMSAL EKOLOJ ........................................................................................ 75
3.1 Toplumsal Ekolojinin Dnsel Kaynaklar ............................................................ 77
3.1.1 Bookchinin Dnce Setinde Doa ve Toplum............................................ 77
3.1.2 Diyalektik Doalclk ...................................................................................... 81
3.1.3. Ekolojik Krizin Kayna Olarak Hiyerari .................................................... 85
3.1.3.1. Organik Toplumlar ve Hiyerarinin Ortaya k................................ 86
3.1.3.2. Hiyerarik Toplumlardan Kapitalist Toplumlara .................................. 90
3.2.Toplumsal Ekolojinin lke ve nerileri ................................................................... 94
3.2.1 Siyasetin Yeni Bir Formlasyonu ve Eitim ............................................ 96
3.2.2 zgrlk Yerel Ynetimler: Konfederalizm......................................... 100
3.3 Toplumsal Ekolojiye Yneltilen Eletiriler ............................................................. 106
SONU .......................................................................................................................... 111
ZET ............................................................................................................................. 117
KAYNAKA................................................................................................................. 119

ii