You are on page 1of 3

MEDIEVAL TOMBSTONES FROM LJUBUKI, Bosnia and Hercegovina

BILIZI (STECI) NA PODRUJU LJUBUKOGA


Na podruju opine Ljubuki (292 etv. km povrine, 28.340 st.) evidentirano je vie
srednjovjekovnih lokaliteta s bilizima na njima. Prvu evidenciju napravio je Marko Vego (Ljubuki,
1954.) s 295 primjeraka. Nakon toga grobita biliga evidentirao je efik Belagi, koji spominje 391
bilig na 27 lokaliteta (Steci: Kataloko-topografski pregled, Sarajevo, 1971). No kasnijim obilascima
terena evidentirani su i drugi lokaliteti i grobita biliga, tako da se danas moe govoriti o 672
primjerka biliga na 49 lokaliteta. Treba mati u vidu da je od toga broja u meuvremenu dio oteen,
utonuo u zemlju, ali i uniten.
Popis grobita abecednim redom naselja u kojima se nalaze lokaliteti:
1. Bijaa, Dili (Galia ograda), 33 primjerka (uz 10 novih ulomaka), ukraeno 17, nacionalni spomenik
2. Bijaa, Draica (Trnovac) , 28 primjeraka, ukraena 2 primjerka
3. Bijaa, Plase (Rupia tale), 5 primjeraka
4. Bijaa, Tomia ograda, 4 primjerka, ukraena 3
5. Cerno, Polje (Vlahina ograda), 9 primjeraka, ukraen 1
6. Cerno, Tulekovina (2 lokaliteta), 25 primjeraka, ukraena 2
7. Crveni Grm, Greda (Sobo), 34 primjerka, ukraena 3
8. Dole, Torina, 19 primjeraka
9. Grab, Gaj (Gomile), 5 primjeraka
10. Grab, Vujevia kua, 4 primjerka
11. Grab, Guvnine, 6 primjeraka, ukraena 2
12. Grab, Kostenica, 5 primjeraka
13. Grab, Lazina, 21 primjerak, ukraena 3
14. Grab, Grebine, 2 primjerka, ukraena 2
15. Grljevii, Kraljevia kua, 4 ulomka (ugraena u kuu)
16. Hardomilje, Pisak, 5 primjeraka, ukraena 2
17. Hardomilje, Pivnice, 15 primjeraka, ukraena 3
18. Hardomlje, Pojilo, 15 primjeraka, ukraen 1
19. Hardomilje, jelavua, 5 primjeraka
20. Hraljani, Grebine, 27 primjeraka, ukraena 2

21. Hraljani, Polje, 1 primjerak


22. Humac, Kutac, 14 primjeraka, ukraena 3
23. Klobuk, Borje, 28 primjeraka, ukraeno 8
24. Klobuk, Crkvina, 15 primjeraka (dio uzidan u kapelu), ukraena 2
25. Klobuk, Tabakovac (Klobuke Lazine), 5 primjeraka, ukraeno 5
26. Lipno, Glavica, 6 primjeraka
27. Lipno, Greblje, 11 primjeraka, ukraen 1
28. Lipno, uplja gomila, 1 primjerak
29. Ljubuki, Crkvica, 11 primjeraka, ukraena 3
30. Ljubuki, Crkvina, 2 primjerka, ukraen 1
31. Miletina, Luine (na tri lokaliteta), 27 primjeraka, ukraeno 5
32. Miletina, Dubrava, 1 primjerak
33. Radiii, esmine, 26 primjerka, ukraena 2
34. Radiii, Krvnica, 3 primjerka, ukraen 1
35. Radiii, Steak (Maria kua), 3 primjerka
36. Studenci, Mramorje, 74 primjerka, ukraena 24, nacionalni spomenik
37. Studenci, Kajtazovina, 4 primjerka
38. Studenci, Raia groblje, 3 primjerka
39. ipovaa, Latice, 17 primjeraka, ukraeno 12
40. Veljaci, Drinova Draga, 22 primjerka, ukraena 3
41. Veljaci, Mlade, 30 primjeraka (dio uzidan u temelje kapele), ukraeno 5
42. Vitina, Lastva (Grabovo Vrilo), 15 primjeraka, ukraena 3
43. Vojnii, Graine, 12 primjeraka, ukraeno 11
44. Zvirii, Grabovine, 30 primjeraka (dio dislociran uz cestu), ukraeno 8
45. Zvirii, Crkvina, 15 primjeraka, ukraena 2
46. Zvirii, Bunar, 10 primjeraka, ukraen 1
47. Zvirii, Kosa, 5 primjeraka

48. Zvirii, Poprikua, 4 primjerka


49. Zvirii, Prine (Zadruni dom), 4 primjerka (dislocirani), ukraen 1.

Ljubuki, 18.9.2013.

mr.sc. Radoslav Dodig

Medieval Tombstones from Ljubuski after S. Beslagi 1971.