Sie sind auf Seite 1von 4

Gary Chapman

9>et

JEZIKA
LJUBAVI
Kako partneru izraziti duboke osjeaje

S engleskoga prevela:
RADHA ROJC-BELEC

ZAGREB

Sadraj

Zahvale

1. Sto se s ljubavlju dogaa nakon vjenanja?

11

2. Neka spremite ljubavi uvijek bude ispunjeno

16

3. Zaljubljivanje

21

4. Ljubavni jezik broj jedan: potvrdne rijei

30

5. Ljubavni jezik broj dva: kvalitetno vrijeme

42

6. Ljubavni jezik broj tri: primanje darova

56

7. Ljubavni jezik broj etiri: djela, sluenja

66

8. Ljubavni jezik broj pet: tjelesni dodir

78

9. Otkrivanje vlastita materinjeg jezika ljubavi

89

10. Ljubav je izbor

96

11. Ljubav mijenja stvari

103

12. Kako voljeti onoga koga je teko voljeti

108

13. Djeca i jezici ljubavi

119

14. Osobni svijet

127

Osobni prirunik za parove i grupnu raspravu

131

PRVO POGLAVLJE

(pet jezika ljubavi


<S^9&^>

Potvrdne rijei
^Kvalitetno vrijeme
'Primanje darova
<)jela sluenja
'Tjelesni dodir

to se s ljubavlju dogaa
nakon vjenanja?

a visini od devet tisua metara, negdje izmeu Buffala i Dallasa, od


loio je asopis u dep na sjedalu, okrenuo se prema meni i upitao:
Kakvim se poslom bavite?
Bavim se branim savjetovanjem i vodim seminare za obogaivanje
braka, rekao sam injenino.
Dugo sam vremena nekome elio postaviti ovo pitanje, rekao je.
Sto se dogaa s ljubavlju nakon vjenanja?
Napustivi nadu da u odspavati, upitao sam ga: Kako to mislite?
Tri sam puta bio oenjen, rekao je, i svaki je put biio prekrasno
prije nego to bismo se oenili, ali na neki bi se nain nakon vjenanja sve
raspalo. Nestalo bi sve one ljubavi za koju sam vjerovao da je osjeam pre
ma njoj, kao i ljubav koju je ona naizgled osjeala prema meni. Prilino
sam inteligentna osoba. Vodim uspjean posao, ali to ne mogu shvatiti.
11

Koliko ste dugo bili u braku? upitao sam ga.


Prvi mi je brak trajao desetak godina. Drugi put bio sam u braku tri
godine, a u treem gotovo est godina.
Je li ljubav nestala neposredno nakon vjenanja ili se postupno gasi
la? postavio sam mu pitanje.
Drugi je brak od samoga poetka krenuo u pogrenom smjeru. Ne
znam to se dogodilo. Zaista sam mislio da se volimo, ali medeni je mje
sec bio katastrofa i od toga se nikada nismo oporavili. Sastajali smo se
samo est mjeseci. Bila je to vrtoglava ljubav. Zaista je bilo uzbudljivo! Ali
su sukobi otpoeli odmah nakon vjenanja.
U prvome braku supruga i ja imali smo tri ili etiri lijepe godine pri
je nego to se rodilo dijete. Kad se to dogodilo, osjeao sam da svu svo
ju panju prua djetetu te da ja vie nisam vaan. Kao da joj je jedini cilj
u ivotu bio dobiti dijete, a kad ga je dobila, ja joj vie nisam bio potre
ban.
Jeste li joj to rekli? upitao sam.
Da, rekao sam joj. Rekla mi je da sam lud. Rekla je da ne razumijem
kakav stres izaziva danonono bavljenje djetetom. Rekla mi je da bih tre
bao imati vie razumijevanja i vie joj pomoi. Zaista sam se trudio, ali
inilo mi se da to nita ne mijenja. Poslije toga jednostavno smo se sve vie
razdvajali. Nakon nekog vremena vie nije bilo nikakve ljubavi, samo
mrtvilo. Sloili smo se da je brak gotov.
Posljednji brak? Zaista sam vjerovao da e taj biti drukiji. Tri godi
ne bio sam razveden. Sastajali smo se dvije godine. Stvarno sam mislio da
znamo to radimo i vjerovao da moda prvi put uistinu znam to to zna
i voljeti nekoga. Istinski sam osjeao da me voli.
Mislim da se nisam promijenio nakon vjenanja. I dalje sam izraa
vao svoju ljubav prema njoj kao i prije. Govorio sam joj koliko je prekra
sna. Govorio sam joj koliko je volim. Govorio sam joj koliko se ponosim
to sam njezin suprug. Ali nekoliko mjeseci nakon vjenanja poela se a
liti; u poetku zbog sitnica to nisam iznio smee ili to nisam odjeu
objesio u ormar. Kasnije je poela napadati moj karakter, govorila mi je
kako osjea da mi ne moe vjerovati; optuivala me je da joj nisam vjeran.
Postala je potpuno negativna osoba. Prije vjenanja nikada nije imala
negativnih stavova. Bila je jedna od najpozitivnijih osoba koje sam ikada
upoznao. To je jedna od stvari koja me je privukla k njoj. Nikada se ni
zbog ega nije alila. Prije je sve to bih uinio bilo izvrsno, ali kad smo
se vjenali, inilo se da nita ne mogu napraviti kako valja. Uistinu ne
znam to se dogodilo. Konano se ljubav ugasila i poeo sam joj zamjerati.
12