You are on page 1of 34

STATIKI PRORAUN I DIMENZIONIRANJE MONOLITNE KONZOLE NA KOTI

4,96 m
1. ANALIZA OPTEREENJA
Vlastita teina (program sam uzima u obzir)
Dodatno stalno optereenje: 2 kN/m2
Korisno optereenje: 5 kN/m2

Gradivo

Beton: C 30/37
elik: B 500B

Sadraj
Osnovni podaci o modelu ______________________________________________________________________________________________________________________ 3
Ulazni podaci
Ulazni podaci - Konstrukcija ___________________________________________________________________________________________________________ 3
Ulazni podaci - Optereenje ___________________________________________________________________________________________________________ 7
Rezultati
Statiki proraun ___________________________________________________________________________________________________________________ 10
Dimenzioniranje (beton) _____________________________________________________________________________________________________________ 22

Osnovni podaci o modelu


Datoteka:
Datum prorauna:

MONOLITNA KONZOLA.twp
17.10.2011

Nain prorauna:

2D model (Zp, Xr, Yr)

X Teorija I-og reda


Teorija II-og reda

Modalna analiza

Stabilnost

Seizmiki proraun

Faze graenja

Nelinearni proraun
Veliina modela
Broj vorova:
Broj ploastih elemenata:
Broj grednih elemenata:
Broj graninih elemenata:
Broj osnovnih sluajeva optereenja:
Broj kombinacija optereenja:

4872
2380
1102
192
3
2

Jedinice mjera
Duina:
Sila:
Temperatura:

m [cm,mm]
kN
Celsius

Ulazni podaci - Konstrukcija


Tabela materijala
No
1

Naziv materijala
Beton MB 40

E[kN/m2]
3.400e+7

0.20

[kN/m3]
25.00

t[1/C]
1.000e-5

Em[kN/m2]
3.400e+7

m
0.20

Setovi ploa
No
<1>

d[m]
0.200

e[m]
0.100

Materijal
1

Tip prorauna
Tanka ploa

Ortotropija
Izotropna

E2[kN/m2]

G[kN/m2]

Setovi greda
Set: 1

Presjek: b/d=60/63, Fiktivna ekscentrinost


Mat.
1 - Beton MB 40

A1
3.780e-1

A2
3.150e-1

A3
3.150e-1

I1
2.001e-2

I2
1.134e-2

I3
1.250e-2

A1
1.890e-1

A2
1.575e-1

A3
1.575e-1

I1
3.976e-3

I2
1.418e-3

I3
6.251e-3

3
63

21.5

60
[cm]

Set: 2

Presjek: b/d=30/63, Fiktivna ekscentrinost


Mat.
1 - Beton MB 40

3
63

21.5

30
[cm]

Set: 3

Presjek: b/d=60/28, Fiktivna ekscentrinost


Mat.
1 - Beton MB 40

28

A1
1.680e-1

A2
1.400e-1

A3
1.400e-1

I1
3.105e-3

I2
5.040e-3

I3
1.098e-3

A1
3.780e-1

A2
3.150e-1

A3
3.150e-1

I1
2.001e-2

I2
1.134e-2

I3
1.250e-2

60
[cm]

Set: 4

Presjek: b/d=60/63, Fiktivna ekscentrinost


Mat.
1 - Beton MB 40

63

60
[cm]

Izometrija

Dispozicija okvira

V_8

V_7

V_6

V_5

H_1

V_12

V_11

V_10

H_7

H_6

H_5

H_2
V_3

V_4

V_8

V_7

V_6

V_5

V_12

V_11

V_10

V_9

H_3

V_9

V_2

V_1

H_4

H_10
H_10

H_9
H_9

H_8
H_8

H_7

Dispozicija okvira
V_8

V_7

V_6

V_5

H_2
H_1

Dispozicija okvira

H_2
H_1
V_12

V_11

V_10

H_5

H_10
H_10

H_9
H_9
H_9
H_9

H_8
H_8
H_8
H_8

V_4
V_3

V_1
V_2

V_4
V_3

V_8

V_7

V_6

V_5

V_8

V_7

V_6

V_5

V_12

V_11

V_10

V_9

V_12

V_11

V_10

V_9

H_4
H_3

V_9

H_5

V_8

H_6

V_7

H_6

V_6

H_10

H_7

V_5

V_12

V_11

V_10

V_9

H_7

H_10

V_1
V_2

H_4
H_3

H_7

H_7

Ulazni podaci - Optereenje


Lista sluajeva optereenja
No
1
2
3

Naziv
VLASTITA TEZINA (g)
DODATNO STALNO
KORISNO

4
5

Komb.: I+II+III
Komb.: 1.35xI+1.35xII+
+1.5xIII

Opt. 2: DODATNO STALNO

q = -2.00

q = -2.00

q = -2.00

q = -2.00

p=-4.10

p=-4.10

q = -2.00 p=-4.10q = -2.00


p=-4.10

p=-4.10

q = -2.00
p=-4.10

p=-4.10

q = -2.00
p=-4.10

p=-4.10 p=-4.10

q = -2.00
p=-4.10

p=-4.10

q = -2.00
p=-4.10

p=-4.10

q = -2.00
p=-4.10

p=-4.10

q = -2.00 p=-4.10
q = -2.00
p=-4.10
q = -2.00

q = -2.00

p=-4.10

q = -2.00

q = -2.00

q = -2.00

p=-4.10

q = -2.00

q = -2.00
p=-4.10
q = -2.00

p=-4.10
q = -2.00

p=-4.10
q = -2.00

p=-4.10
q = -2.00

p=-4.10
q = -2.00

p=-4.10
q = -2.00

p=-4.10
q = -2.00

p=-4.10
q = -2.00

p=-4.10

p=-4.10

q = -2.00

p=-4.10

q = -2.00

q = -2.00

Opt. 3: KORISNO

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00
q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00
q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00
q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

q = -5.00

Statiki proraun

9.41
0.00
-6. 36
-12.72
-25. 45
-50 .89
-6.36
04.00
.7
1

- 38

-6.36
. 17

0.00
-12.72
-2-6.36
-50 .89 5. 4
5
-25. 45
-12.72
0.00
4 .7
1
18
.8
3

71
4.

18
.8

. 725
--1225 . 4

0.00
- 6 -12
-6.3 6
. 3 - 3.72
6 8. 1
7
-50 .89
-6.36
0.
4.71 00

71
4.

3
.8
18

. 725
--1225 . 4

0.00
-6.3 6
-12
.72
-38 .17-25
.45
-50 .89
-6.36
0.
4.71 00

4 .7

3
.8
18

. 725
- 1225 . 4
-

0.00
-6.36
-12
.72
-25.4
-50 .89
5
-38 .17
-6.36
0.
4.71 00

4 .7

18
.8
3

-6.36
40.
.700
1

- 6 0.00
. 3 - 38 -6.36
6 . -125
7 . 45

4.71

. 72 5
- 1- 225 . 4

9.41
0.00
-6.3 6
2. 72
-38-1.1
7
-50 .89
-6.36
0.
4.71 00

0 .0

- 38

. 17

-6.3 6 .72
-12
-50 .8925 . 45
-25. 45
-12.72
-6. 360 .0
4.71 0

4
.9
32

41 12
91. 4.
3
. 8 88 4
1825.32. 9 71 47
.
44 5 6.

25.88 83
9.41 18.14. 12
14.
12 0.0
0

0.00
4.71
9.41
1 4.
12
9.41
4.71

0.00

0.00
4.71

0 .0

00
0.

-6
6
-12.3
0.0.7
02

0.00

0.00

4 .7

0.00

0
-6
.
-12.723 6
-25. 45
0.00

0 .0

0.00
.45
-12
- 6-25
. 3 .72
6

0 .0
4.71

0.00

0.00

4.71

-12.72
-25.45

0.00

0.00
-25 .45
-12 .72
0.000.00

0.00

4 .7

0
36

0.00

-6.
0.040.71

0
9.41
4.71

0.00

0.00

4.71

0.040.71
-6
.3
6
-12 .72
-25.45

4.71
-38. 17
-25 .45
-12. 72
-6.3 6
0.000.00

0.00

0.00

0 .0

9.41

18
.8

4.71
0.00
-6.36
- 38
. 17
-12.72
-6
0.00 .36

0.0 0
-6. 36
-10.00
- 38 2.72
. 1-5
7 0. 89
-12.72
-6.3
0.0 0 6

18
.8

18
.8

4.71
0.00
-6.36
-50.89
- -1225 . 4-38.17
. 72 5
-6.36
0.00
4.71

4.71
0.00
-6.36
-38 .17
- -1225 .-50.89
. 7245
-6.36
00
0. 4.71

4.71
0.00
-6.36
-50.89
- -1225 . 4-38.17
. 72 5
-6.36
0.00
4.71

4.71
0.00
-6.36
- -38 .17
- 1225 .-50
.89
. 7245
-6.36
0.004.71

18
.8
3
4 .7
1
0.00
-6.3-162. 72
- -1225 . -38.17
. 7245
-6.36
0.00

4.
71
0.00
-6.36
-12 .72
.89
- 25 -50
. 4-38
5 .17
-6.36
0.00
9.41

4.710.00

0.00

9.41

4.71

0.00

0.00
-25.45
-12 .72

9.4

4.71

14. 12

88
25.
14
. 1 18.8 3
2

6 0
-6.3
01 .0
4.7

. 725
--1225 . 4-50. 89
-12. 72
71
4.

9.4 1 4.7
14. 12 1
18
.8
3

1
4.7
-12. 72

0.00
-25 .45
-12.72
0.00

83
1 8.
14.12
9.41

. 45

. 72
- 1225 . 45
-12. 72
1
9.414.1 2

- 25

1
4.7

9.
41
14.12

9 .4

71
4.

.89

Utjecaji u ploi: max Mx= 75.30 / min Mx= -458.01 kNm/m


9.
4
41
9. 14.12 1

9 . 14.1 2
41

. 45
-50. 89- 25

0.00-50

1
.4
914.12

14.12
41
9.

. 452
- 2512 . 7
-

1 14 9 .4
.1 2 1

3
.8
18

9 .4

9 .4
9. 14.12 1
41
4
9.

. 452
- 2512. 7
-

0.00

0.00

9.41
14.12
83
1 8.

9. 14.12
41

. 452
- 2512 . 7
-

4.701.00
6
.3
-6

88

9 .4 14.12
1
41
9.

. 452
- 2512. 7
-

2 5.

4 .7
6

14
18.8 3 . 1 2

9 . 14.12
41
4 .7

.3
-6

0 .0 0

0 .0

1
3
.8
18

0 .0

4 .7

-25. 45
5
-50. 8925 . 4. 72
- 12
-

-44.43

4.71
9.41
14.12

71
4.

0 .0

-25.45
- 6 -12. 72
.3
6 0
4.71.00

4.
71

. 45

0.004.71

45
25 .
-0.00

- 25

.3
-6

-6.3 6

4.71
14. 12

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

-6.36

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

5.83
0.00

5.83
0.00

.00
-208.
09
- 7 -14
-21 .07
.05
.0
2
5 .8
0.00
0.00
3

5.83
0.00

.00
-208.
09
.07 2
-21.05
-14
.0
-7
5 .80.00
0.00
3

5.83
0.00

0
0.0
09
-28..07
- 7 -21
. 0-14 .05
2
5 .80.00
0.00
3

5.83
0.00

0
0.0.09
-28
-21.07
- 7. -14
0 2 .05
0.00
5.80.00
3

5.83
0.00

-21.07
0.00
-28. 09
-14.05 0 2
7.
5 .80-.0
0.00
3 0

0 .21.
0 0 07
5.83
11. 66

66

0
0.0
-28
.09
.07 2
-21.05
-14
.0
-7
5 .80.00
0.00
3

1 1.

17
.4

5.83
1. 07
-2
-28 .09
- 7 -14
. 0 .05
2
0.000.00
3
5.8

0.00

66

41.07

5 .8
3

6
11. 6
5.8
3
0.00
- 1 -7.02
--214
4
1.. 0
05 - 3.09
- 5.6-28
. 19 5 . 10275
2
-84.28
-2
8. 09- 35 . 1. 07
21
-14.05
-7.-02
0.00

0.0 0
-7.0205 .8 3
. 0911.
5 66
. .19
- 1-243-21.07
- 807
5 -56
-84.28
-2
12
-11.
4. 05.-28.09
-7.02 0.00
0.0 0

5 .8

5 .8

5.8
3

5.83
0.00
-7.02
-14.05
- 8- 84-35.212
.201
- 2.825286 . 19 097.0057
. -0 . 0-92-11.4 .
7
- -7.02
0.00
5.83

.0
-7

0.0 0
-7.02
.-0059- 0.00
148-21.07
5 8 12
.-35.
-2--1-2.0
287. 60.-1479. 28
9 .
-14 .05
-7.02 02
0.00
3
5 .8
11
.6
6
17.49

17.49

.6
11

23.3 2

-71.95

23.32

11. 66

17
.4

1 7. 17.49
49
83
5.
1 1.

2 9.
14
2
17. 3.3 2
49

5.83
0.00

49

- 2 11.
-2166
8-35.12
. 0 .07
9
2
-14. 05 7. 0
0.00.803.00
5

1 7.

-014
.0.005
1 7. 1 1. 6
49 6
0.00 5.83
0.00

-76.11

5.83
-7 0.00
.0-1
- 7. 0
-234.
0.00
5 2. 1105. 0 2
-56 .19
7
.209 5
-21 .07
- 2-814. 0
-7.02
0.
00

5.83
0.00
2
02
. 0 07 7.00
7-14.05
0.
- 21 ---21 .-56
.19
- 1.0
.12
427.80.-35
509
-7.02
0.00

-72.30

-68.85

5.83

1 1.
66
5.83
0
0.02
.0
-7 - 21. 067.19
-7.0
-14
.05
5
2 0.00

0.0
-70.0 2
-1
- 24.
1 05
-35. 12.00975.07
-56 .19
. .0
8-21
0.00
02- 202
.-7.
7
-14
- 0.00
5.83

0.00

23.3 2

11 17.49
.6
6

0.0

5.83
0.00
- 7 -7.02
- 14
- 8.4-0-21
526 - 2.07
8 .0
. 2.1 . 0295
5.83-83952.11. 07
0.00-7.02
0.0 0

5 .8

5 .8

41.08

-7
.0

0
0.0
- 1402
0.00
-21.07
--7.
28 .. 05
-8-35
4.2.12
8 0. 909
11.
-56
284. 05
636.19
--1
-21.07
-7.02
5 .8 0.0
0

5 .8

23
.3

5.8 3
6
11.6
49
1 7.46.63
4
.1
29

11.

34. 97
40.8 0

3
1 7.

66

3
1 7. 5.8
49
17.49

1 1.

0.050.80.00
3
2
.0
- 7-14.05
-28. 09
-21.07
0.00

0.00
5.83

5 .8
3
0.000.00
- 7.
0
-14 .05 2
-28 .09
-21
.073
5.8

0.00
5.83

.8-3
0.00
50.00
7.
-14 .05 02
-28.09
07
-21.
0.0
0

0.00
5.83

Utjecaji u ploi: max My= 46.63 / min My= -224.74 kNm/m

.8 3
0.00
5 0.00
2
. 0 .05
-14
- 7-28
.09
-21.
0.0007

0.00
5.83

.8-3
0.00
5 0.00
7
- 2 . 02
1.
-28 .09
0
-14.05 7

0.00
5.83

.8 3
0.00
50.00
2
. 0 .05
- 7-14
-28 .09
-21.
0.0007

0.00
5.83

.8 3
0.00
5 0.00
- 7.
-14 .05 0 2
.09
-28
-21.
0.0007

0.00

5.83

83
0.00
5.0.00
-7.
02
-14 .05
-21.07
-35.12
-00
-28.09
7
0. . 0 2

0.00

32. 32
0.200
23 9. 1
.3 4
2
9. 14
5.8311.6 6.020. 12
0- 35

0.00

.4
17

66

49

11. 66
07 5.83
0.00
21 .

Opt. 4: I+II+III

-2.07

-4.15

11

-1.0 4

- 3.

-0.00

-2.07
-3.1 1

-1.04

-2.0 7

-2.0 7

-1.04

-3
.1
1
-2.0 7

-1.04

-2.0 7

-2.0 7

-2.0 7

-1.04

-0.00

-1
.0

15

-2.0 7

-0.00

- 4.

-1.04

-0.00

-0.00
.15

1
-0.00
-3.1

-4
-3.11
-2. 07
-1.0
4

-2.0 7

-2.07

-3.11

- 1. 0

-0.00

7
.0 1
- 2 - 3. 1

-2.0 7

-0.00

1
.1
-3

-3
.1
1
-2.0 7

-0.00

1
.1
-3

-1.04

-0.00

1
.1
-3

-2.07

5. 1

04
- 1.
7
-2.0

4
- 1.-02. 0 7 1
-3.1
-4.1 5

-0.00

-2.0 7

-0.00

-3.
11
-2.0 7

-0.00

-0.00

-1.04
-2.07

-1.0 4
-2.07

-0.001 1

- 3-0.00
.1 1

- 3.
-2.0 7
-1.0
4

-1.04

-2.07

-0.00

-0.00
-0.00 -0.00

4
-1.0
-2.0 7
- 3. 1
1

-0.00
-2.07
-1.04

-0.00 -0.00

-0.00
- 1. 0

4
-1.047
-2.0
-10.36
1
-3.1
58
-4.1
-5.1
22
- 6.. 2 6
- 7 30 3
. .3
8
- -9

-2.0 7
1
-3.1

-3.1 1

-3.1 1
-4.15
-5.1 8
-6.2 2
-7.26

-0.00
- 2. 0

-2.0 7
-1.04

-0.00
-2.0 7
- 3.
11

-0.00
-2.0 7
-1. 04

-1.04
-2.0 7

-2.0 7

-0.00
-2.0 7
-3
.1
1

-2.0 7
-1.04

-1.04
-2.0 7
-3
.1
1

-2.0 7

-1.04
-2.0 7

-1.0 4

-4.15

Utjecaji u ploi: max Zp= -0.00 / min Zp= -10.36 m / 1000

-0.00

11

-0.00

-2.07 4
-1.0

- 3.

1
.1
-3

-3.1 1
-2.07

-0.00
-2.07

-0.00

.1
-3

15
- 4.
11 7
- 3. - 2. 0

-1
.0

- 8. 3

-0.00

-0.00

-8.3 60
2
- 7- .6. 2128
- 5.1 51 10 7
- 4-.3.- 2.

Utjecaji u gredi: max T2= 131.58 / min T2= -109.14 kN

-109.14

-74.93

-90.72

-87.84

-88.27

-88.44

-86.85

-97.37

-87.03

131.58

104.68

85.06

88.73

88.19

88.07

89.34

81.57

118.95

72.67

64.32

113.57

102.87

104.66

103.65

108.44

82.40

207.32

-291.68

-147.73

-175.04

-170.62

-171.02

-172.87

-160.74

-235.64

-229.62

-41.96

-104.14

-29.05

-115.64

-31.01

-113.38

-30.62

-113.73

-30.70

-113.56

-30.65

-114.51

-30.88

-109.29

-29.45

-126.57

-50.13

92.52

180.33

28.40

104.73

31.43

115.48

30.61

113.35

30.69

113.80

30.65

113.58

30.83

114.60

29.85

108.56

33.68

125.33

97.73

34.51

38.23

37.49

37.62

37.54

37.89

36.04

45.31

-114.10

-50.76
-91.07

-56.45
-51.06

-55.33
-56.37

-55.50
-55.31

-55.42
-55.54

-55.89
-55.43

-53.31
-55.94

-63.70
-52.95

-61.96

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 97.73 / min M3= -114.10 kNm

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max T2= 180.33 / min T2= -229.62 kN

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 207.32 / min M3= -291.68 kNm

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max T2= 126.57 / min T2= -153.00 kN

-125.33

-33.68

-108.56

-29.85

-114.60

-30.83

-113.58

-30.66

-113.76

-30.69

-113.65

-30.66

-114.17

-30.80

-111.81

-30.21

-142.50

-153.00

50.13

126.57

29.45

109.29

30.88

114.51

30.65

113.56

30.69

113.73

30.67

113.61

30.77

114.21

30.32

111.88

100.26

53.27
278.74

45.31

36.04

37.89

37.55

37.61

37.57

37.76

36.89

-61.96

-52.95
-63.70

-55.94
-53.31

-55.43
-55.89

-55.52
-55.42

-55.46
-55.51

-55.72
-55.45

-54.55
-55.74

-70.89
-54.59

-25.04

-118.94

-81.57

-89.35

-88.06

-88.25

-88.36

-87.38

-93.94

-51.22

87.03

97.37

86.85

88.45

88.22

88.14

88.88

84.79

85.47

207.29

82.41

108.43

103.68

104.48

103.93

106.69

93.81

44.58

-235.63

-160.74

-172.88

-170.94

-171.08

-172.19

-165.00

-205.76

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 207.29 / min M3= -235.63 kNm

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max T2= 97.37 / min T2= -118.94 kN

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 278.74 / min M3= -70.89 kNm

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max T2= 110.71 / min T2= -123.03 kN

-123.03

-96.01

-93.07

-47.80

-85.87

-81.21

-86.94

110.71

82.06

85.21

48.33

94.03

87.77

71.24

231.97

75.81

133.01

134.51

71.37

57.52

-238.07

-169.51

-123.05

-167.95

-196.55

-37.74

-29.25

-107.38

-31.99

-119.53

-16.53

-37.15

-35.14

-103.11
-121.50

-75.62

-153.89

-157.35

120.42

120.77

32.82

107.22
149.57

29.49

35.01

37.09

16.55

32.97

75.55

107.20

108.56

53.33

35.44

39.95

14.51

40.19

152.91

312.83

-52.29
-75.41

-58.98
-52.36

-18.15
-58.37

-58.81
-18.18

-49.39
-59.34

-76.69
-51.41

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 312.83 / min M3= -76.69 kNm

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max T2= 149.57 / min T2= -157.35 kN

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 231.97 / min M3= -238.07 kNm

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

71.73

129.96

40.91

341.30

57.49

-167.14

-131.23

-9.36
16.22

-196.67

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 341.30 / min M3= -196.67 kNm

86.96

-93.09

-87.86

-71.22

81.14

86.41

-135.94

-67.38

-20.43

22.98

32.68

108.03

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max T2= 108.03 / min T2= -135.94 kN

-51.46
-76.70

-58.79
-49.27

312.80

153.06

39.83

18.96

77.04

6.53

-5.67
-18.45

-22.69
-58.36

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 312.80 / min M3= -76.70 kNm

Utjecaji u gredi: max T2= 120.39 / min T2= -157.33 kN

-157.33

108.56

107.30
-75.66

-153.91

75.58

120.39
-32.76

-102.87

46.01

34.37

21.21

-19.26

-119.51

-37.68

2.89
-11.17

-37.75

10.16

43.76

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

0.06

0.20

-757.53

-867.45

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 0.20 / min M3= -867.45 kNm

-604.05

-547.70

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max T2= -155.14 / min T2= -604.05 kN

-720.57
0.01

-708.41

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 0.01 / min M3= -720.57 kNm

Utjecaji u gredi: max T2= -140.24 / min T2= -523.69 kN

-523.69

-516.62

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

-737.54
0.02

0.02

-739.30

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 0.02 / min M3= -739.30 kNm

-533.09

-534.12

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max T2= -148.84 / min T2= -534.12 kN

-734.70
0.02

0.02

-734.55

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 0.02 / min M3= -734.70 kNm

Utjecaji u gredi: max T2= -147.96 / min T2= -531.48 kN

-531.48

-531.39

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

-734.37
0.02

0.02

-733.52

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 0.02 / min M3= -734.37 kNm

-531.29

-530.92

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max T2= -147.65 / min T2= -531.29 kN

0.07

0.20

-751.72

-868.87

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 0.20 / min M3= -868.87 kNm

Utjecaji u gredi: max T2= -156.74 / min T2= -612.99 kN

-541.68

-612.99

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

-737.67
0.02

0.02

-730.29

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 0.02 / min M3= -737.67 kNm

-526.56

-529.48

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max T2= -146.55 / min T2= -529.48 kN

0.05

-601.41

-667.32

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Utjecaji u gredi: max M3= 0.05 / min M3= -667.32 kNm

Utjecaji u gredi: max T2= -115.30 / min T2= -473.39 kN

-473.39

-435.38

Opt. 5: 1.35xI+1.35xII+1.5xIII

Dimenzioniranje (beton)

3.73

2.49

4
1 .2

0.00

0.00
1.24

2 .4

0.00

4
1 .2

0.00

2.49
4

0.0 0

1 .2

0.00

4
1 .2

0.00

2.49
4

0.0 0

1.2

0.0 0

4
1 .2

0.00

2.49
4

0.0 0

1 .2

0.0 0

4
1 .2

0.00

2.49
4

0.0 0

1 .2

0.0 0

4
1 .2

0.00

2.49

0.0 0

1 .2

0.0 0

0.00

0.00

0.0 0

24
1.

0.0 0

0.00

1.24

1.24

2.49
1.
24

49
2.

24.0 0
1. 0

24
1.

7 30
30..0

0.0 0

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

0 .0 0

0 .0

0.00

0.00

0.00

1 .2
1.24

0.00

0.00

0.00

1.24
0.00

1.24

0.00

0 .0

0.00

0.00

0 .0
0.00

0.00

0
0 .0

0 .0

1.24
0.00

0 .0

1.24

0.00

0.00
0 .0

0 .0 0

2.49

1.24

0.00

1 .2

1.24

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 19.88 cm2/m

2.49

1.2 4

2.49

4
1.2 2.493
7
3 .74 .99
5
5.

3.73
0.00 2.49

6.
7 .422
6

1.2

0.00

0.00

2.49

0.00

1 .2

1.24
0.00

1 .2

0.00

0.00

2.49

0.00

1 .2

0.00

1 .2

0.00

0.00

2.49

0.00

1 .2

0.00

1 .2

0.00

1.
24

0.00

2.49

0.00

0.00

1 .2

0.00

0.00

0.00

2 .4

0.00

0.00

1.24
0.00

0.00

7
40.904
01..2

1 .2

3.73

0 .0

0 24
0.0 1.

2.4 9

4
49
2.

24
2.4.490
1.17

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

0.00
1.63

0.81
1.63

1.
63

0 .0

0.81
0.00

0 .0

0.81
0.00

0 .0

0.81
0.00

0 .0

0.81
0.00

0 .0

0.81
0.00

0 .0

0.81
0.00

0.81
0.00

0.00

0.00

2.44
81
0.

0.00

1.63

4 .0
7
3
2 .4 .26
4

0.0 0

2.44

0.81

2.
44

0.0

0 .8
1

1.63
0.81
0.00

0.0 0

0.00
0.2.44
81
0.
81

0.00

0.00

0 .8

0.
81

0.00

1.6 3

2 .4

0 .8

81
0.

0.00

0.00

81
0.

0.00

0.00

0.00
0.8
1

0.00
0.81

3.26

3.26

2.44

1 .6
3
2.44

1 .6
0.81
0.00

0.00

0.81
0.00

0.00

0.00

0.81

1 .6

0.00

0.81
0.0 0

0.00

0.00
0.81

0.00

3.2 6

1 .6 2.44
3

0 .0

0.81
0.00

81
0.

0.00
0.00

0 .8

0.
81

1
0.
81

0.00

0.
00

0.
81
4
0.00
2.4
0.0 0

4 .0
4.8 9 7
5.70

0 .8

0.831
.64
1.4
2 6.52
26
3.

2.
44

0.00

0.00
0.81

0.00

0.00
0.81

0 .0

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 6.52 cm2/m

0.00
0.81

0 .0

0.00
0.81

0 .0

0.00
0.81

0 .0

0.00
0.81

0.00

0.00
0.81

0.00

0.00
0.81

2.44

0.00

1.63 1.63
0.81
0.00

3.2

1.63

81
0.

2.44

1.63

3
2..26
44

0 .8

0.81

0.00
-1.64
-3
.2
8
. 66
-1.64
0.00

.5
-6

-1.6
- 3.4
28
-13 .1
0

0 .0

-3.28

0.00
-1
-1 - 6-3.2.684
9. . 5
66 5
-1.64
0.00

-1.64
0.00

8
5
.2
- 3 - 6. 59 . 66
-1

0.00
-1.64
-3
.2
8

8
.2 5
-3 - 6. 5

. 66
- 19

-1.64
0.00

- 19

0.00
-1.64
- 6. 3. 2
55 8

-1.64
0.00

0.00
-1.64
-3
.2
8
. 66

8
.2
-3

- 19

0.00
-1.6 4
-3.28

-1.6 4
-3.28
0 .0 0

0.0 0

0.00

0 .0

0
0 .0

-1.64

-1.64
0.00

-1.6 4
-3.28

0.0 0

0.00

-3.28
-1.64
0.00

0.00
-1.64
- 19
. 66
-3.28
-1.64
0.00

0.00
-1.64
-3 - 6. 5
.2 5
8
-1.64
0.00

0.00
-1.64
-3
.2
8
-1.64
0.00

0.00
-1.64
- 3 - 6. 5
.2 5
8
-1.64
0.00

0.00

0.00
-1. 64

-1.64
- 19
. 66
-3
.2
8
-1.64
0.00

-1.64

- 3.
28
-1.64
0.00

0.00
-1.64

-3.28
-1.64
0.0 0

64

0 .0 0

8
.2 5
-3 - 6. 5

-1
.6

00
0.

-28.40
0

-1. 64
0.00

- 1.

0 .0

0 .0

-3.2.85 5 66
- 6 19.
-

0.0 0
-1.64
-3.2 8

0.0 0
-1.640.00
-3
.2
8
-1.64
0.0 0

. 105 8
13.5
--6
2
- 3.

28

0.00
-3
-1.64
- 13-6.5 5 . 2 8
. 10
-1.64
0.00

.66 . 5 5
-19 - 6-3
.2 8

-3. 28
-1.64

55 8
- 6. 3. 2
-

-3.28
-1.64

.2
-3

-3.28
-1. 64

. 66

0.00

- 19

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -52.41 cm2/m


. 66 5 5 8
- 19 - 6. -3.2

0.00
-3.28
-1. 64

- 3.

0.0

6 4-1. 64
.2
-3

- 1.
. 66

0 .0
4

- 19

0 .0

0 .0

0 .0 0

-2-661..564
. 215

- 1. 6

. 55 8
- 6-3
.2

-3.28
-1.6 4

66
9. 4
--11. 6
. 10 5
- 13- 6. 5 3. 2 8
-

0.00

-3.28
-1.64

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

-28.40
-26
- 3..21
28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.5
-6

-0.94
-5.67
-3. 78
-1.89
-0.94

0.
4
0-0
0 .9

0.00

.9
-0

0.00

-1.89
-3.78

0.00

-1.89
-3.7 8

0.00

-1.89
-3.7 8
-0
.9
4

0.00

94

0.00

0.00

94

-1.89
-3.78

- 0.

-1.89
-3.7 8

94

0 .0

-1.89
- 0 -3.7 8
.9
4

- 0.

94
0.00

-1. 89
-3.7 8

- 0.

0.00

94

- 0.

- 0.

0.00

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

0.0 0

-18.34
0.0 0
-0.94
-1.889
- 3 3-. 7-7.56
-. 7 5. -15.
-1.8 98 607.0 11
-0.940 0
0.0

0.00
-0.94
- -1.
5 3. 89
- 1-7.
5 . 156. 6778
1
78
-3.
-1.89
-0.9
4
0.00

-18.87

-18.32
0.00
4
0
-0.9
8 9 0.0
--1. -5.67
3. -7.5 6
8
-1.789
-0.94
0.00

-0.

0.00
-0.94
-1.89
- 1-55.6 7
. 11. 56 78
- 7 - 3. 89
-1.
-0.94
0.00

94

0.00
-0.94
89
7
-1. .6
-7.56
- 1. -5-3.78
89
-0.94
0.00

-1
- 78. 8
.5 9
6

-0
.9

4
. 900
- 00.

-00.00
.9
- 5.- 3.174. 89
67 8
89
-0.9- 14.
0.0 0

0
0.0
- 1.
-0.94
-3.78 78 9
-7
.5 6
6
- 5. . 89
41
.9
-0
0.00

- 00 .
. 90 0
4

0.040
- 0. 9-1.89

0.00

0 .0

0.00
-0.94
3. 89
- 5.--1.
-11. 34
6 7
-7.567 8
0 -1.89
0
0 . 0-0.94
.00

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -30.23 cm2/m

-0.9 4
-1.89
-3. 78
-5.67
-0.94

0.00

0.0 0

0.00

94
- 0.
-3.7 8
-1.89

0.00

-3.78
-1.89

0.00

4
.9
-0
-3.7 8
-1.89

94

-0
.9
4
-3.7 8
-1.89

- 0.

-3.7 8
-1.89

0.00

0.00

0.00

4
.9
- 0 -3.7
8
-1.89

94

0.0 0

-0.94

-1.89
78
-3.
-5.67
-0.94

- 0.

0.0 0

0.0 0
0.
04
-0.9 0

0.00

-0
.9

.004
0.
0 0 -0-0- .9
1
3 .89
89 6. 77
8 .7. 55.36. 788 9
- 1 - - --0
-1.8
0.0 .9
0 4

-1.8
9

13.83

5.65
10.65

11.54

3.78

6.32
5.69
4.19

6.19
6.32
4.10

6.21
6.19
4.12

6.20
6.22
4.11

6.26
6.20
4.15

5.02

3.95

5.95
6.26

7.20
5.91

6.99

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 13.83 cm2

13.34

6.05
10.47

6.72
6.08

6.59
6.71

6.61
6.58

6.60
6.61

6.65
6.60

6.35
6.66

7.35
6.31

7.28

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Asw= 13.34 cm2

13.09

3.04

4.81

2.68

6.31

7.54
4.33

7.34
4.40

4.36

7.36

7.44
4.58

9.02

3.46

6.89

10.36

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 13.09 cm2

Armatura u gredama: max Asw= 2.95 cm2

2.95

2.45

2.35

1.91

1.68

2.03

1.99

1.97

1.98

1.98

1.97

1.98

2.00

1.95

1.83

2.67

2.18

1.96

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

10.35

9.02

4.58

3.45

6.89

7.44
4.36

7.35
4.40

7.36
4.37

7.41
4.50

3.95

1.84

7.08

8.95

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 10.35 cm2

1.96

2.67

2.18

1.83

1.95

2.00

1.98

1.97

1.98

1.98

1.98

1.98

1.99

1.96

1.90

1.92

2.11

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Asw= 2.67 cm2

5.02

6.99

5.91
7.20
3.95

6.26
5.95
4.15

6.20
6.26
4.11

6.21
6.20
4.12

6.21
6.21
4.11

6.24
6.21
4.14

11.88

4.04

1.02

2.93
6.10

6.10
6.24

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 11.88 cm2

Armatura u gredama: max Asw= 7.35 cm2

7.28

6.31
7.35

6.66
6.35

6.60
6.65

6.61
6.60

6.60
6.61

6.63
6.60

6.49
6.63

3.19
6.50

3.43

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

5.83
8.64

5.95

4.40

3.88

6.63
5.84

1.96
6.55
1.54

6.61
1.96
4.42

13.40

6.39

3.17
2.12

2.03
6.67

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 13.40 cm2

6.23
8.69

7.01
6.24

6.94

6.99

7.06

3.45

3.53

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Asw= 8.69 cm2

5.52

3.00

2.39

7.18

5.58
1.69

0.38
15.64

0.66

0.02

8.52

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 15.64 cm2

Armatura u gredama: max Asw= 3.05 cm2

1.60

1.95

1.97

2.09

1.82

1.94

1.51

3.05

2.44

2.22

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

13.40

6.40

2.12
3.17

6.60
2.03
4.38

2.05

8.84

0.69

0.60
1.99

2.46
6.55

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 13.40 cm2

3.53

3.45

6.99

6.94

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Asw= 6.99 cm2

35.34

0.03

41.64

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 41.64 cm2

Armatura u gredama: max Asw= 13.57 cm2

12.29

13.57

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

33.31

32.66

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 33.31 cm2

11.74

11.59

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Asw= 11.74 cm2

34.24

34.33

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 34.33 cm2

Armatura u gredama: max Asw= 11.97 cm2

11.95

11.97

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

34.08

34.07

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 34.08 cm2

11.91

11.91

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Asw= 11.91 cm2

34.06

34.02

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 34.06 cm2

Armatura u gredama: max Asw= 11.91 cm2

11.91

11.90

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

35.05
0.04

0.04

41.74

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 41.74 cm2

12.18

13.79

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Asw= 13.79 cm2

34.24

33.84

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 34.24 cm2

Armatura u gredama: max Asw= 11.88 cm2

11.83

11.88

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

30.53
0.06

0.06

27.14

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 30.53 cm2

Armatura u gredama: max Asw= 10.67 cm2

10.67

9.83

Mjerodavno optereenje: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N