You are on page 1of 4

poz.

TS4

1. GRADIVO
Beton:
Klasa: C 30/37
fck = 30,00
fcd = 20,00
tRd =
0,34
Ec = 31900

MPa
MPa
MPa
MPa

cx, cy
b, h

Armatura:
Tip:
fyk =
fyd =
Es =

B 500B
500,00
434,78
200000

MPa
MPa
MPa

c
e

NEd
MEd

PRORAUN TEMELJNE STOPE

VEd

gc =
gs =

ht

Koficijenti sigurnosti - materijala:

1,50
Lx, Ly

1,15

m2

Ly=

270

cm

Wx=

2,79

m3

b=

60

cm

Wy=

2,38

m3

h=

60

cm

Ix=

3,77

m4

t=
h t=
c=
e=
cx=
cy=
ax=
ay=

75

cm

Iy=

2,74

m4

50
25
5
70
70
55
75

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

My,Ed

cy

e
c

do teita armature

ax

Kombinacije
optereenja:
KO1 (Stalna)
KO2 (Seizmika)
KO3 (Vjetar)

My,Ed
(kNm)

Vx,Ed
(kN)

Vy,Ed
(kN)

1001,0
885,0
0,0

220,0
247,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1096,4
980,4
95,4

ax

Mx,Ed
(kNm)

Mx,Ed0
(kNm)
220,0
247,0
0,0

Lx

Ned
(kN)

Ned0
(kN)

cx

ay

d- statika visina

95,4
0,0

kN
kN
My,Ed0
(kNm)
0,0
0,0
0,0

Vx,Ed

d1=
7
cm
d=
43
cm
d1- -udaljenost od dna temelja

N t=
Nz=

Mx,Ed

NEd

3. KOMBINACIJE OPTEREENJA

KO1 (Stalna)
KO2 (Seizmika)
KO3 (Vjetar)

Vy,Ed
e

6,21

At=

ay

cm

230

Ly

Lx=

Kombinacije
optereenja:

2. GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE

z=

vlastita teina temelja i aice


teina zemlje iznad temeljne stope

kN/m3

3. NAPREZANJA ISPOD TEMELJNE STOPE


Kombinacije
optereenja:

ex,0
(cm)
20,1
25,2
0,0

KO1 (Stalna)
KO2 (Seizmika)
KO3 (Vjetar)

Lx/6
(cm)
38,3
38,3
38,3

ey,0
(cm)
0,0
0,0
0,0

Ly/6
(cm)
45,0
45,0
45,0

x,max

x,min

y,max

y,min

(kN/m2)
255,3
246,3
15,4

(kN/m2)
97,8
69,5
15,4

(kN/m2)
194,1
177,5
15,4

(kN/m2)
176,6
157,9
15,4

(kN/m2)
176,6
157,9
15,4

(kN/m2)
176,6
157,9
15,4

Ako je e0 > L/6 potrebna je redukcija temeljne stope, to je prikazano u tablici ispod!
Kombinacije
optereenja:

Lx
(cm)

Ly
(cm)

255,3

<

x,Red

y,Red

(kN/m2)

(kN/m2)

KO1 (Stalna)
KO2 (Seizmika)
KO3 (Vjetar)
max=

doz=

310

Zadovoljava!

4. DIMENZIONIRANJE TEMELJNE STOPE


PRESJEK A-A

KO1 (Stalna)
KO2 (Seizmika)
KO3 (Vjetar)

MA,Ed
(kNm)
151,9
144,5
9,9

A,Ed

0,018
0,017
0,001

0,974
0,977
0,993

PRESJEK B-B
As1
(cm2)
8,3
7,9
0,5

MB,Ed
(kNm)
72,1
64,5
6,3

As1

B,Ed

0,007
0,006
0,001

0,984
0,984
0,993

(cm2)
3,9
3,5
0,3

As1 - ukupna armatura u temeljnoj stopi u jednom smjeru

cm2

PRESJEK B-B
0,18As1=
0,7
Q-524
+
0
0
=
3,5
cm2
As1,odabrano=

14,1

cm2

cm

0,18As1
0,64As1

0,64As1=
2,5
Q-524
+
0
0
=
7,1

12,1

cm2

0,18As1

As1,odabrano=

Ly/2

PRESJEK A-A
0,18As1=
1,5
Q-524
+
0
0
=
3,0
cm2

Ly/4

0,64As1=
5,3
Q-524
+
0
0
=
6,0

Ly/4

Odabrana armatura:

0,18As1

0,64As1

0,18As1

Lx/4

Lx/2

Lx/4

cm
cm
cm

VEd

Ho

95,0
95,0
75

2t/3

zx,k =
zy,k =
t=

t/4

NEd
MEd

3. DIMENZIONIRANJE TEMELJNE AICE

Hu
zk

Armatura aice u smjeru osi x:


Zsu

My,Ed =
Vx,Ed =

0,0
0,0

Du

kNm
kN

H0 = 3My,Ed/(2t)+5Vx,Ed/4 =

0,0

kN

Asg =H0/fyd =
4

0,0

kN

Asd =Hu/fyd =
4
m=

Zsu = H0t/zk =

0,0

kN

Asv =Zsu/fyd =
Odabrano:

cm2

12
m=

Hu = 3My,Ed/(2t)+Vx,Ed/4 =

0,0

5
m=

Ags, odabrano =

18,1

cm2

Ads, odabrano =

18,1

cm2

Avs, odabrano =

11,3

cm2

Ags, odabrano =

31,7

cm2

Ads, odabrano =

18,1

cm2

Avs, odabrano =

36,9

cm2

4
0,0

cm2

12
4
0,0

cm2

12
2

Armatura aice u smjeru osi y:


Mx,Ed =
Vy,Ed =

247,0
774,0

kNm
kN

H0 = 3Mx,Ed/(2t)+5Vy,Ed/4 =

1461,5 kN

Asg =H0/fyd =
7

Hu = 3Mx,Ed/(2t)+Vy,Ed/4 =

687,5

kN

m=
Asd =Hu/fyd =

15,8

Zsu = H0t/zk =

1538,4 kN

33,6
12
4

m=

12
4

Asv =Zsu/fyd =

35,4

Odabrano:

12
m=

14
2

cm2

cm2

cm2

PRORAUN TEMELJNE STOPE NA PROBOJ

poz.

TS4
y

1. GRADIVO
B 500B
500,00 MPa
434,78 MPa
200000 MPa

gc =

1,50

gs =

1,15

2. GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

1,5d

Lx

1,5d

1,5d

60
60
230
270
50
7
43

1,5d

dcrit, x =b/2 + 1,5d=


dcrit, y =h/2 + 1,5d=
ucrit =2(b+h)+2(1,5d)p =
Acrit =bh+2(b+h)1,5d+(1,5d)2p=

94,5
94,5
645
32150

cm
cm
cm

d1

ht

b=
h=
Lx =
Ly =
ht =
d1 =
d=

1,5d

Koficijenti sigurnosti - materijala:

dcrit

1,5d

dcrit

MPa
MPa
MPa
MPa

Armatura:
Tip:
fyk =
fyd =
Es =

Ly

Beton:
Klasa: C 30/37
fck = 30,00
fcd = 20,00
tRd =
0,34
Ec = 31900

dcrit

dcrit

cm2

3. DIMENZIONIRANJE
Koeficijent armiranja ploe u x smjeru:

rx =

0,0018

Koeficijent armiranja ploe u y smjeru:

ry =

0,0018

r1 =(rxry) =

0,0018

Nsd =

1001

kN

ssd =

161,2

kN/m2

b p=

1,00

Vsd =Nsd-ssd Acrit =

483

kN

nsd = (Vsd/ucrit)bp =

0,75

kN/cm

k =1,6-d=

1,2

nRd1 = tRd k ( 1,2+40r1)d=

1,86

kN/cm

Nije potrebna poprena armatura za osiguranje od proboja ploe!

nRd2 = 1,6VRd1=

2,98

kN/cm

Zadovoljava!