You are on page 1of 15

Georges Seurat

Parade de cirque 1887.-88.

Dva su osnovna nainamijeanjaboja:


1.MEHANIKO MIJEANJE BOJA (kistom
na paleti ) mijeanje pigmentacija, osnovne
boje: crvena, plava, uta

2.ADITIVNO: optiko mijeanje svjetlosti.


RGB snopovi na televiziji.
Osnovne boje: R red (crvena), G green
(zelena), B blue (plava)

Paul Signc , Ruiasti oblak , 1916.

eorges Seurat , Nedjeljno poslijepodne , 1884.- 1886

POENTILIZAM (itaj: pointilizam,


odfr.point- toka)je nainslikanjagdje se
malim jasnim tokama osnovnihbojastvara
utisak velikog broja sekundarnih i ostalih
boja.

https://www.youtube.com/watch?
v=WkfA7dpoUMM&index=1&list=LLnJEU4N189aKYN4-S_cihfw

KAKVO JE OVO MIJEANJE BOJA?


MEHANIKO ILI ADITIVNO?

KOVNI ZADATAK:

kanjem tehnikom pointilizma gdje


ehanikim mijeanjem boja prikazujemo motiv:

MORSKI PEJSA.