Sie sind auf Seite 1von 59

|Italienisch

ti!
Benvenu

Mirsevini! |Albanisch
|Arabisch
!

|Bulgarisc

Dobrodoli! |

BKS

Ho Geldiniz! |Trkisc

! |Russisc

Cad mile filte! |Gaelic

|Franzsisc
!
u
n
e
v
n
Bie

Hjrtligt vlkom

na! |Schwedisch

glisch
Welcome! |En
Karibu! |Swahili
Marscha Voghila! |Tsch
etschenisch

Siyalamukela

! |Ndebele

Szeretettel dvzljk! |Ungarisch

men!
Willkom

|Deutsch

Bine ai venit!

|Rumnisch

Broura dobrodolice grada Graza


Upute za novopridole

IMPRESUM
Vlasnik medija i izdava:
Grad Graz, Uprava magistrata, Referada za integraciju
Keesgasse 6 | prizemlje | 8010 Graz
+43 316 872 22 43
 integrationsreferat@stadt.graz.at
www.graz.at/integration
www.menschenrechtsstadt.graz.at
Voditeljica referade i koordinatorica projekta
Welcome Box: Brigitte Kksal
Asistentica voditeljice projekta:
Alexandra Lambrecht
Urednitvo:
Angela Schick (glavna urednica)
Mag. Joachim Hainzl
Mag.a Pauline Riesel-Soumar
Slike:
Stadt Graz/Foto Fischer (11) | iStockphoto (19) |
Graz Tourismus (5) | Holding Graz (1)
Oblikovanje & proizvodnja:
achtzigzehn Agentur fr Marketing und Vertrieb GmbH
Andreas-Hofer-Platz 15 | 8010 Graz | www.holding-graz.at
Tisak:
Medienfabrik Graz
Dreihackengasse 20 | 8020 Graz
www.mfg.at
Prijevod:
Prevoditeljice i prevoditelji projekta Dolmetschpool,
udruga OMEGA
Koordinatorica: Bakk.a Nicola Baloch
2. izdanje, travanj 2012.
www.graz.at
Welcome brouru moete skinuti na engleskom, francuskom,
turskom, ruskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku na stranici
www.graz.at/integration Welcome Box.

SADRAJ
Pozdrav
Upute za uporabu
Ope informacije o Grazu
Novi u Grazu

6
9
10
12

II

Stanovanje, energija & zatita okolia


Kontrolna lista za selidbu

18
24

III

Posao

26

IV

Promet

34

ivotne situacije & socijalna pitanja

38

VI

Djeca & mlade

46

VII

Obrazovanje

56

VIII

Zdravlje

64

IX

Integracija & migracija

68

Jednako postupanje & suodluivanje

76

XI

Umjetnost & kultura


port & odmor

86
90

XII

Starije osobe

92

XIII

Hitni sluajevi & krize

96

XIV

to biste jo trebali znati


Popis adresa

100
104

Dobrodoli u Graz!
Drago mi je to ste Graz izabrali kao Vae
sredite ivota! Graz je otvoreni grad obrazovanja i kulture u kojem ive ljudi iz vie od
150 nacija. U Grazu vie od 40.000 mladih ide u kolu, na etiri sveuilita i dvijema
visokim kolama vie od 50.000 studenata
zavrava svoje akademsko obrazovanje.
Umjetnost u svim njezinim facetama u Grazu
zauzima veliki prostor. Skoro cijeli stari grad
i dvorac Eggenberg prozvani su UNESCOovom svjetskom kulturnom batinom. Naa
internacionalna scena arhitekture djelomino
je odgovorna da Graz od travnja 2011. pripada UNESCO-ovom City of Design. Inovacije i kreativnost su eto posebne karakteristike naeg grada!
Polaemo veliku vrijednost da svi koji ovdje
ive mogu pridonijeti svoja iskustva, svoje ideje i svoja gledita, ali da se na kraju
i angairaju za dobrobit zajednice. Kao
gradonaelniku elja mi je da Graz ostane
grad s najviom kvalitetom ivota u Aus6

Srdano dobrodoli u Graz!


triji. U prvom redu je za to potreban miran
zajedniki ivot izmeu graanki i graana.
Graz je i iz tog razloga UNO-ov grad ljudskih prava i zbog toga se njeguje interreligiozan dijalog, kao na primjer s Interreligioznom
slubom u kojoj su zastupane sve dravno
priznate religije i konfesije. Molimo Vas da i
Vi od samog poetka traite dijalog s ljudima
u Vaoj sredini, stambenoj okolici ili na radnome mjestu! Kao to jedna od naih izreka
leerno kae: U razgovoru se ljudi pribliuju!
(na njemakom: Beim Reden kommen die
Leut zsamm.).
Ova kutija dobrodolice (Willkommensbox)
sadri vane informacije o naem gradu da
bi se od samog poetka im bolje snali.
elim Vam da u naem gradu naete prijatelje, da ovdje moete pustite korijene! i napokon, da se u Grazu osjeate kao kod kue!
Va Mag. Siegfried Nagl
Gradonaelnik

Drago mi je to ste se odluili za ivot u naem


raznolinom i aktivnom gradu. UNESCO-va
svjetska kulturna batina, City of Design i internacionalno poznate kulturne manifestacije
garancija su da se u Grazu mogu stalno otkriti i doivjeti nove stvari.
Kao politiarka zaduena za mobilitet i
zatitu okolia elim Vam Graz posebno
preporuiti kao pokretan grad. Graz nudi
vrlo atraktivnu mreu javnog prijevoza s
kojom moete brzo i ekoloki prikladno dospjeti u sve dijelove grada. Vozaice/vozai
bicikla meu Vama u austrijskom glavnom
gradu biciklista mogu odmah koristiti mreu
biciklistikih staza dugu 120 km, a Graz se i
pjeice da odlino istraivati i doivjeti.

dobrodolice nai ete 24 sata vaeu kartu


s kojom se cijeli dan moete voziti tramvajem
i autobusom te kupon za tjednu kartu snienu
za pola cijene koju moete prenijeti na druge osobe. Bilo bi mi drago ako bi i Vi koristili
nau iroku ponudu za blag mobilitet i Vau
novu domovinu upoznali iz potpuno posebnog kuta!

Lisa Rcker
Zastupnica gradonaelnika

Sve vie graanki i graana grada Graza


se kreu ekoloki prikladno i opaaju svoj
grad preko svih osjetila. Da bi Vam se stvarno
olakao pristup sa svim osjetilima, u kutiji
7

UPUTE ZA UPORABU

Draga nova graanko Graza, dragi novi graane Graza!


Upravo ste prijavili Vae stalno prebivalite
u Grazu i primili ovu kutiju dobrodolice Welcome Box. Sadrajima i informacijama elimo Vam barem malo olakati vrijeme
prilagoavanja u glavnom gradu tajerske.

Draga nova graanko grada Graza, dragi novi graane grada Graza!
Dobar domain svoje goste uvodi u za njih
novu i nenaviknutu sredinu, daje im orijentaciju i upoznaje ih s pravilima, ali isto tako i sa
znamenitostima grada.
I ako nemamo mogunost svaku pridolicu
osobno uvesti u njihovu novu stambenu sredinu, s kuponom za razgledavanje grada ipak
Vam elimo pomoi pri upoznavanju s gradom Grazom. A neka Vam i drugi sadraji
kutije dobrodolice (Welcome-Paket) isto
tako budu od koristi pri upoznavanju glavnog grada pokrajine. Sami ete se uvjeriti da
grad Graz ima izvrsnu infrastrukturu i da se
s pravom cijeni zbog visoke kvalitete ivota.

poboljavati. Zato smo ve vie puta dobili


Austrijsku upravnu nagradu i mnogobrojna
druga odlikovanja. Nadam se da emo uvijek pokazati da smo ih zasluili i da ete Vi
Vae kontakte sa upravom grada Graza pozitivno zamijetiti.
No, prije svega Vam elim da se u Grazu
dobro osjeate i da dobijete priliku za otkrivanje mnogih lijepih strana naeg grada.
Moda murska metropola nee postati samo
prebivalite nego ve i nova domovina.

Neke informacije bi pristajale u dva ili vie


poglavlja, ali se opirno obrauju samo u
jednom poglavlju u tom sluaju Vam na
to panju skreemo napomenom. Pod dijelom Savjet ete nai daljnje korisne internet adrese. U privitku smo saeli sve adrese i
kontaktne podatke.
Nadamo se da e Vam Welcome Box
biti korisna i elimo Vam sretan ivot u
naem predivnom gradu! Ne preuzimamo
odgovornost za potpunost elje, albe,
prijedloge za poboljanje i prije svega pohvale usmjerite Referadi za integraciju grada
Graza.
+43 316 872 22 43
integrationsreferat@stadt.graz.at

Va tim Referade za integraciju

Va Mag. Martin Haidvogl


Direktor gradske uprave

Od strane uprave grada elimo tome takoer


dati na doprinos i nae usluge redovito

U Welcome Box-u ete nai


Welcome brouru s najvanijim informacijama o ivotu u Grazu,
raznovrsne informativne broure
kupon za obilazak grada u pratnji
vodia,
plan grada,
plan biciklistikih staza,
kemijsku olovku,
USB stick na kojem su pohranjena
dva kratka filma o Grazu te Welcome
broura na est jezika.
Poklanjamo Vam osim toga Welcome
kartu, 24 sata vaeu kartu za linije
Graza tako u jednom danu s javnim
prijevozom moete obaviti sve vane
poslove. I: Dajemo Vam kupon za 50
posto snienje za kartu koja vai tjedan
dana!

ke s kontaktima spomenutih uprava, sluba,


udruga itd. u uramljenim poljima. Podaci se
djelomino pojavljuju i u tekstu bolje duplo
nego uope .

Korisne informacije u Welcome brouri


smo podijelili u 14 poglavlja, od poglavlja
Posao do poglavlja Stanovanje (Arbeit
Wohnen). U poglavljima ete nai podat-

DOBRODOLI U GRAZ!
Graz je glavni grad pokrajine tajerske i drugi grad po veliini i broju stanovnika u Austriji. 267.000 stanovnika (prema popisu od
1.1.2012., stalna boravita) dolaze iz sveukupno 160 zemalja.
Prvi ljudi naselili su se izmeu rijeke Mure i
Schlossberga, strme stijene u srcu grada, prije
nekih 5.000 godina. Graz se prvi put spominje
1128. godine. Boje grada su bijela i zelena.
Grb je zeleni i prikazuje srebrenu, uspravno
hodajuu panteru.
Gradom Grazom upravljaju gradonaelnik/
gradonaelnica, Opinsko vijee (56 lana) i
Gradski senat (9 gradskih vijenika i vijenica).
Opi lokalni izbori odravaju se svakih 5
godina. Opinski vijenici i vijenice biraju
10

gradske vijenike i vijenice, gradonaelnicu/


gradonaelnika i njezinu/njegovu zastupnicu/zastupnika. Vijenica na glavnom trgu je
sjedite Gradske vlade.
Grad vodi Magistrat Graz s oko 3.000 zaposlenika. Drutvo Holding Graz s oko
4.000 zaposlenika odgovorno je za opskrbu
stanovnitva strujom i vodom, za javni prijevoz,
odvoz smea, kanalizaciju, itd.
Graz je centar kulture, znanosti i tehnike, grad
s blagim mobilitetom i kratkim putevima.
Stari grad i dvorac Eggenberg nalaze se na
UNESCO-voj listi svjetske kulturne batine.
Graz je bio proglaen europskim glavnim gradom kulture za godinu 2003., a 2011. postao
je City of Design. Isto tako je grad od 2001.

godine prvi grad ljudskih pravau Europi, takozvana Fair-Trade-opina, ekograd i prvi
glavni grad kulinarskog uitka u Austriji. U Grazu postoje etiri sveuilita, dvije visoke strune
kole statusom sveuilita (Fachhochschule) i
dvije vie pedagoke kole, sa ukupno 50.000
studenata.

Daljnji podaci:
Stanovnitvo: 223.000 s austrijskim
dravljanstvom, 16.500 iz drugih
EU-zemalja, 27.500 iz zemalja koji ne
pripadaju Europskoj uniji
Povrina Graza: 127,58 km2 (od toga je
40 posto zelena povrina)
Nadmorska razina: 353 metara iznad

morske povrine
Geografski poloaj: 47,05 stupnja
sjeverne zemljopisne irine,15,22 stupnja
istone zemljopisne duine
Gradske etvrti: 17
Duina Mure u gradskom podruju: 15,87
kilometara
Duina cestovne mree: oko 1.100 kilometara
Duina biciklistike mree: oko 120 kilometara
Duina tramvajske mree: 66 kilometara
Poduzea: oko 10.500 poduzea
Zaposlenici: oko 185.000 ljudi

11

(Jugendtaxi-Card). Zahtjev za putovnicu i


osobnu iskaznicu moete predati samo u Centru za usluge (ServiceCenter) u Schmiedgasse 26 (detalje vidi na stranici 14). Detaljnije
informacije pod www.graz.at/servicecenter i
www.graz.at/servicestellen.

Potvrda o prijavi

NOVI U GRAZU
Jo jednom: srdano dobrodoli u Grazu!
Ovdje moete nai pregled najvanijih stvari
koje trebate rijeiti nakon dolaska u Graz. Saznati ete kojoj se ustanovi morate obratiti da bi
npr. mogli dati zahtjev za izdavanje putovnice,
osobne iskaznice, potvrde o dravljanstvu itd.
Kao prve kontaktne osobe za mnoga pitanja
suradnice i suradnici sedam Sluba za usluge
graanima (BrgerInnen-Servicestellen) Vam
rado stoje na raspolaganju.

Prijava Vaeg prebivalita


Selite li se u Graz morate se u roku od tri dana
prijaviti; i to kao stalno prebivalite, ako Graz
ubudue mislite napraviti sreditem Vaeg
ivota (to na primjer ovisi od trajanju Vaeg
boravka ili stanju Vaeg radnog mjesta).
Dunost prijave prebivalita vrijedi i za ostale lanove obitelji koji dolaze ivjeti u Graz.
12

Duni ste se odjaviti na Vaem dosadanjem


prebivalitu (u roku tri dana prije ili poslije
selidbe). Zajedno s prijavom moete rijeiti i
odjavu sa starog prebivalita. Mislite li promijeniti Graz iz privremenog prebivalita u stalno prebivalite, potrebna ja odjava i prijava (u
roku mjesec dana).
Prijava je besplatna. Ako se ne drite dunosti
prijave prebivalita, inite upravni prekraj.
Prijaviti i odjaviti se moete u Slubama za
usluge graanima grada Graza.
Slube za usluge rjeavaju isto tako: prijave,
odjave, prijave pronaene i izgubljene imovine (Fund- und Verlustmeldungen), izvanredne
parkirne dozvole za plavu i zelenu zonu,
registracija psa, izdavanje raznih potvrda
kao npr. kartica za starije osobe (SeniorInnenCard), iskaznica za nepokretne ili osobe s posebnim potrebama te taksi-karticu za mlade

Graanke i graani iz Europskog ekonomskog


prostora (sve zemlje Europske unije, Island,
Lihtentajn i Norveka) te vicarke i vicarci
u Austriji smiju ostati tri mjeseca bez vize.
Ako se boravak produuje, moraju u roku od
etiri mjeseca poslije ulaska u Austriju podnijeti zahtjev za Potvrdu o prijavi (Antrag auf
Anmeldebescheinigung). Time se dokumentira pravo boravka (Aufenthaltsrecht). Nakon
pet godina neprestanog boravka u Austriji te
osobe mogu podnijeti zahtjev za Potvrdu
stalnog boravka (Antrag auf Bescheinigung
des Daueraufenthalts). Zaduena uprava je
struni odjel 7C tajerske pokrajinske vlade.

Informacija
BrgerInnen-Servicestellen
der Stadt Graz
ServiceCenter der Stadt Graz

Amtshaus, Schmiedgasse 26, Erdgeschoss


Radno vrijeme: ponedjeljkom i srijedom od
7.30 do 18 sati, utorkom, etvrtkom i petkom
od 7.30 do 13 sati.
+43 316 872 52 52, 52 54
+43 316 872 52 59
servicecenter@stadt.graz.at
www.graz.at/servicecenter

Servicestelle Andritzer Reichsstrae 38


+43 316 872 66 20
+43 316 872 66 29

Servicestelle Bahnhofgrtel 85
1. kat (Annenpassage)
+43 316 872 66 30
+43 316 872 66 39

Servicestelle Conrad-von-HtzendorfStrae 104 (Ostbahnhof)


+43 316 872 66 80
+43 316 872 66 89

Informacija
Amt der Steiermrkischen Landesregierung, Fachabteilung 7C
Innere Angelegenheiten, Staatsbrgerschaft und Aufenthaltswesen
Paulustorgasse 4, 8010 Graz

+43 316 877 20 89


fac7c@stmk.gv.at
www.verwaltung.steiermark.at

Servicestelle Krntner Strae 411


+43 316 872 66 50
+43 316 872 66 59

Servicestelle St. Peter-Hauptstrae 85


+43 316 872 66 70
+43 316 872 66 79

Servicestelle Stiftingtalstrae 3
+43 316 872 66 00
+43 316 872 66 09

Radno vrijeme: ponedjeljkom od 7 do 18


sati i od utoraka do petka od 7 do 13 sati.

Napomena

servicestelle@stadt.graz.at
www.graz.at/servicestellen

Detaljnije informacije pod www.graz.at/


servicecenter i www.graz.at/servicestellen.

13

NOVI U GRAZU

Izdavanje putovnice
Putovnicu ete dobiti u Centru za usluge
grada Graza u Uredu gradske uprave,
Schmiedgasse 26, 8011 Graz, tel. +43
316 872 52 52, 52 54. Trokovi: 75,90
eura. Valjanost: 10 godina. Pod webadresom www.graz.at/reisepass rezervirajte
termin po Vaem izboru i sprijeite tako vrijeme ekanja.
Zahtjev za izdavanje putovnice principijelno se moe podnijeti u svakoj ustanovi koja
ima Referadu za izdavanje putnih isprava,
neovisno o Vaem stalnom prebivalitu.
Takozvana
biometrijska
putovnica
(Hochsicherheitspass) tiska se u Austrijskoj dravnoj tiskari u Beu. U roku pet
radnih dana Vam se putovnica dostavlja
preporuenom poiljkom (RSb-Brief) (bijela povratnica (Rckscheinbrief wei)
koja se moe dostaviti i na zamjensku adresu primateljice/primatelja, npr. na radno
mjesto. U sluaju da nitko ne moe potpisom potvrditi dostavu i prijam preporuene
poiljke, ostavlja Vam se obavijest da
poiljku moete podignuti na poti).
Koji su dokumenti potrebni za zahtjev za izdavanje putovnice saznat ete na telefonu
+43 316 872 52 52, 52 54. Ako Vam je
za zahtjev za izdavanje putovnice potrebna i
domovnica, to moete odmah zajedno rijeiti
na Referadi za brana stanja i dravljanstvo
(Referat fr Personenstands- und Staatsbr14

gerschaftswesen). Ako hitno trebate putovnicu, moete podnijeti zahtjev za izdavanje


putovnice u urnom postupku (Express-Pass)
(dostava u roku tri radna dana; 100 eura)
ili ak zahtjev za izdavanje putovnice u roku
jednog dana (Ein-Tages-Express-Pass) (dostava slijedeeg radnog dana; 220 eura; obadvije putovnice imaju valjanost od 10 godina). U zranoj luci u Grazu moete zatraiti
putovnicu za hitne sluajeve (Notpass),
meutim ista ima valjanost samo est mjeseci. Napomena: U neke zemlje ne moete
ui s putovnicom za hitne sluajeve! U Austriji svako dijete koje je austrijski dravljanin
treba svoju putovnicu. Trokovi: 30 eura (do
12. roendana, poslije 75,90 eura). Ako je
dijete austrijski dravljanin i ako je kod prvog
zahtjeva za izdavanje putovnice mlae od
dvije godine putovnica je besplatna (napomena: izrada putovnice u roku 3 dana se
naplauje 45 eura, izrada putovnice u roku
1 dana se naplauje 165 Euro. Poslije 12.
godine: izrada putovnice u roku 3 dana se
naplauje 100 eura, izrada putovnice u roku
1 dana se naplauje 220 eura!). Radno vrijeme Centra za usluge: ponedjeljkom i srijedom od 7.30 do 18 sati, utorkom, etvrtkom
i petkom od 7.30 do 13 sati.

Izdavanje osobne iskaznice


Osobne iskaznica u izgledu praktine ekkartice omoguuje lake legitimiranje; tako
da se putovnica ne mora uvijek nositi sa
sobom. Osim toga osobna iskaznica vri-

jedi u 32 europske zemlje kao putna isprava. Osobnu iskaznicu isto tako moete
zatraiti u Centru za usluge grada Graza u
Uredu gradske uprave, Schmiedgasse 26,
8011 Graz, tel. +43 316 872 52 52, 52
54. Trokovi: 61,50 eura, za dijete do 16.
godine 26,30 eura. Valjanost: 10 godina.
Izdavanje traje do dva tjedna. Za osobnu
iskaznicu isto tako vrijedi: do druge godine ivota je zahtjev za izdavanje osobne
iskaznice besplatan ako je dijete austrijski
dravljanin. Pod webadresom www.graz.
at/reisepass rezervirajte termin po Vaem
izboru i sprijeite tako vrijeme ekanja.

podnesen do druge godine ivota i ako je


ono austrijski dravljanin (iznimku predstavlja domovnica za koju se pridonosi zahtjev
nakon dodijele dravljanstva, za koju se
naplauje pristojba).
Ako Vam je domovnica potrebna za zahtjev
putovnice Referada odmah rjeava i zahtjev
za putovnicu.

Izdavanje domovnice
Sluba za graane (BrgerInnenamt), Referada za brana stanja i dravljanstvo
austrijskim dravljankama i dravljanima
izdaje domovnicu. Za izdavanje domovnice
u Grazu osoba koja zatrauje domovnicu
mora imati stalno prebivalite u Grazu.
Ovisno o tome da li podnosite zahtjev za
izdavanje domovnice za sebe ili Vae dijete
ili o tome da li ste dravljanin porijeklom
ili dodjelom, morate priloiti razliite dokumente. Zato prije nazovite i upitajte se tel.
+43 316 872 51 85, 51 87, 51 88. Pod
tim telefonskim brojevima moete zakazati
termin. Trokovi: 46,30 eura. Dodatno jo
mogu nastati trokovi za druge eventualno
potrebne dokumente ili prijevode. Domovnica je za dijete besplatna ako je zahtjev

Informacija
BrgerInnenamt
Referat Personenstands- und
Staatsbrgerschaftswesen

Amtshaus/ Ured gradske uprave, Schmiedgasse 26, 3. kat, 8011 Graz


Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od
7.30 do 13 sati.
+43 316 872 51 84
personenstandswesen@stadt.graz.at

15

NOVI U GRAZU

Izdavanje rodnog lista


Prvi rodni list odmah nakon roenja je besplatan. Mogue je naknadno izdavanje
rodnog lista za dijete roeno u Grazu (za
izvadak iz matine knjige roenih plaa
se 9,20 eura. U sluaju pismenog zahtjeva plaa se upravna pristojba u iznosu od
14,30 eura, ako se zahtjev pridonosi osobnim ili telefonski putem ta upravna pristojba
otpada).

Napomena
Vie o tome itajte u poglavlju Obrazovanje i Djeca & mlade.

U
 9. kolskoj godini: takozvana Poly-

technische Schule" odnosno polazak u


(strune) kole srednjeg odnosno vieg
obrazovanja.
S
 koro svaka kola nudi cjelodnevnu
skrb (koja se naplauje).

Opa kolska obaveza

Zdravstveno osiguranje

Za svu djecu koja u Austriji ive najmanje


jedno polugodite, vrijedi opa kolska obaveza koja traje devet godina. Djeca koja
do 31. kolovoza slave 6. roendan, moraju
slijedeeg rujna poi u kolu. kolska obaveza se obavlja polaskom u slijedee kole:
Prve etiri kolske godine: nia osnovna kola (Volksschule/Grundschule)
Od 5. do 8. kolske godine: Nova via
osnovna kola/Neue Mittelschule),
opa odgojna-obrazovna kola kao na
primjer gimnazija

im radite i mjeseno zaraujete vie od


376,26 eura Vaa/Va Vas poslodavka/
poslodavac mora prijaviti Zavodu za socijalno osiguranje. Prijavom imate zdravstveno i mirovinsko osiguranje te osiguranje za
sluaj ozljede na radu i time stjeete pravo
na sve medicinske usluge. Va/a supruga/
suprug te djeca su osigurani s Vama. Vie o
tome proitajte u poglavlju Zdravlje.

Informacija
BrgerInnenamt

Stadtschulamt

Standesamt/Geburtenbuch

Referat Schulorganisation und


SchlerInnenservice

Joanneumring 6, 8011 Graz

+43 316 872 51 60


standesamt@stadt.graz.at

16

Wielandgasse 7, 8011 Graz

+43 316 872 74 10


stadtschulamt@stadt.graz.at

Stanovanje/Posao/Zdravlje/
Socijalna pitanja
Napomena
Detalje na te teme proitajte u isto nazvanim
poglavljima.

Teajevi njemakog
Napomena
Detalje na tu temu proitajte u poglavlju
Integracija & migracija.

Motorno vozilo/vozaka dozvola


Za motorna vozila (aute, kamione, motocikle, skutere) u Austriji je propisana obaveza osiguranja. Kod osiguravanja vozila
morate sklopiti obavezno osiguranje od autoodgovornosti (Haftpflichtversicherung).
Tek nakon toga se Vae vozilo moe registrirati (dravna registracija vozila (behrdliche Registrierung)). Nakon to ste uplatili
propisane pristojbe dobivate registarske
ploice vozila i naljepnicu tehnikog pregleda (takozvani Pickerl). Vaa savjetnica
osiguranja/Va savjetnik osiguranja rado

e se pobrinuti o prijavi ili promjeni Vaeg


vozila, a zatim Vam izruuje registarske
ploice. Naravno da Va auto/motocikl
moete i sami prijaviti na Upravi za registraciju vozila (Zulassungsstelle) ili kod osiguranja. Informacije o potrebnim dokumentima dobiti ete na licu mjesta.
Na austrijskim autocestama se smijete voziti
samo ako imate vinjetu (nalijepiti na vjetrobran Vaeg vozila iz unutarnje strane, tako
da se dobro vidi; moete kupiti u autoklubovima, na potama, benzinskim postajama,
kioscima). Valjanost: 10 dana, 2 mjeseca
ili 1 godinu.
U Austriji je vezanje pojasom obavezno svi putnici u autu moraju biti vezani.
Djeca ispod 14 godina koja su manja od
1,50 m moraju sjediti u prikladnom djejem
zatitnom sustavu (djeja auto sjedalica).

Napomena
Informacije na temu vozaka dozvola nai ete
u poglavlju Promet. Daljnje informacije na
gore navedene teme: www.help.gv.at.

17

II

kao struja, grijanje, odvoz smea, ienje


zgrade u stanju su enormno povisiti ukupne
izdatke za stan.
Ugovor o najmu mora trajati najmanje tri godine. Ali najmoprimac moe otkazati ugovor
o najmu nakon godinu dana (napomena:
otkazni rok je tri mjeseca). Odnos najma se
moe sporazumno prekinuti u svako vrijeme.

Opinski stanovi

SVE O STANOVANJU
Dunost prijave prebivalita
Ako se selite u Austriju ili unutar Austrije
duni ste nadlenim tijelima prijaviti Vae
prebivalite u roku tri dana. Vie o dunosti
prijave prebivalita proitajte u poglavlju
Novi u Grazu.

Nai stan
Stan moete dobiti preko
stambenih drutva (Wohnungsgenossenschaften)
agenta/agentice za promet nekretninama
privatni iznajmljiva/prodava/privatna
iznajmljivaica/prodavaica.
Najjednostavnije je proitati oglase u dnevnim (vikend izdanje), tjednim i besplatnim
18

novinama. Isto tako postoje specijalni


asopisi koji sadre iskljuivo oglase za
stanove. Mnogobrojne ponude za stanove
moete naravno nai i na internetu.
Napomena: Agentice/Agenti nekretninama naplauju proviziju za uslugu posredovanja stana (veinom provizija iznosi dvije
mjesene najamnine odnosno odreeni
postotak od kupoprodajne cijene). Ugovore o najmu i zakupu obavezno dajte provjeriti pravniki kvalificiranim osobama
(odvjetnik, odvjetnica, udruga najmoprimaca (Mietervereinigung), Radnika komora
(Arbeiterkammer), Ured za informacije o
stanovima grada Graza (Wohnungsinformationsstelle).
Pitajte koji su trokovi ve ukljueni u stanarinu takozvane reije (Betriebskosten)

Ako ispunjujete odreene preduvjete, moete


podnijeti zahtjev za dodjelu opinskog stana u Stambenom uredu grada Graza (Wohnungsamt). Na raspolaganju stoji otprilike
10.500 opinskih stanova. Preduvjeti su
austrijsko dravljanstvo; dravljanin
Europske unije; priznat status izbjeglice (Konventionsflchtling); boravina
dozvola prema Zakonu o naseljavanju i
boravku
navrenih 18 godina
stalno boravite ili posao u Grazu
dohodak ispod odreene granice.

Ured za informacije o stanovima


grada Graza (WOIST)
Ako Vam je potrebno savjetovanje o zakonu o najmu stanova (Mietrecht), vlasnitvu
stana (Wohnungseigentum) ili o zakonu o
posredovanju u prometu nekretnina (Maklerrecht) itd. moete se rado obratiti Uredu
za informacije o stanovima grada Graza
(WOIST) besplatno, nestranaki i bez termina! Molimo Vas da sve vane dokumente
donesete sa sobom.

Savjet
Sustav za informacije o stanovima Graz
tajerska www.sws.or.at.

Informacija
WOIST Wohnungsinformationsstelle der Stadt Graz
Schillerplatz 4, 8011 Graz

Opinski stanovi mogu se zatraiti neformalnim pismom, formularom za zahtjev ili preko interneta. Zahtjevu se prilau raznovrsni
dokumenti. Zbog malenog broja slobodnih
opinskih stanova nije mogue dobiti neposredne stambene ponude, osim pod www.
graz.at takozvanih stanova iz interneta.

Radno vrijeme: ponedjeljkom, utorkom,


petkom od 9 do 13 sati, srijedom 15 do
18 sati.

Subvencioniranje najamnine

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka,


7 do 15 sati. Pod telefonskim brojem
0 31 6/872-54 14 Vas oekuje vrpca
koja Vam daje najvanije informacije (na
njemakom).

Najmoprimci mogu zatraiti subvencioniranje najamnine (Mietzinszuzahlung) ako


za plaanje najamnine, reija i trokova za
grijanje trebaju vie od 33 posto dohotka
po kuanstvu. Informacije kod Stambenog
ureda, Referade za subvencioniranje najamnine, tel. + 43 316 872 54 07.

+43 316 872 54 53


wohnungsinformationsstelle@stadt.graz.at
www.woist.at

Amt fr Wohnungsangelegenheiten
Schillerplatz 4, 8011 Graz

+43 316 872 54 02


wohnungswesen@stadt.graz.at
www.graz.at/wohnen

19

II

SVE O STANOVANJU
Informacija

Mietervereinigung Steiermark
Feuerbachgasse 1, 8020 Graz

Radno vrijeme: od ponedjeljka do etvrtka


od 9 do 12 sati.
+43 50 195 43 00
mvoe.stmk@aon.at
www.mietervereinigung.at
Samo za lanove! Savjetovanje mogue
samo s prijavom.

Arbeiterkammer Steiermark

Hans-Resel-Gasse 8-14, 8020 Graz


Telefonsko savjetovanje: od ponedjeljka do
petka od 8 do 13 sati.
+43 5 77 99 0
www.akstmk.at

Mieterschutzverband sterreich

Sparbersbachgasse 61/P, 8010 Graz


Potrebno zakazivanje termina, radno vrijeme:
od ponedjeljka do etvrtka od 8.30 do 12
sati.
+43 316 38 48 30
office@mieterschutz-steiermark.at
www.mieterschutzverband.at

Kundenservice-Center
der Energie Graz

Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz


Radno vrijeme ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 7.30 do 15 sati, etvrtkom
od 7.30 do 18 sati.
+43 316 80 57 18 57
www.energiegraz.at

20

Prijava struje, grijanja, vode


Prijaviti ili odjaviti struju, plin i toplanu moete
kod Energie Graz u centru za klijente (Kundenservice-Center) koji se nalazi na trgu Andreas-Hofer-Platz 15. Prijava i/ili odjava prikljuka
vode: kod Holding Graz Servis - Vodno gospodarstvo.

Prijava radia i televizora


Vlasnici radijskih i televizijskih prijamnika na
podruju Austrije duni su plaati pristojbu.
Vae aparate prijavite GIS-u Servis i informacije o pristojbama Austrijske radiotelevizije (GIS - Gebhren Info Service des ORF).
Obrazac za prijavu nai ete i na internetu
pod www.gis.at. Pod odreenim okolnostima
moete biti osloboeni plaanja RTV-pristojbe.
Ako elite montirati satelitsku antenu na stambenu kuu potrebna Vam je dozvola uprave
stambene kue (Hausverwaltung).

Informacija
Holding Graz Services
Wasserwirtschaft

Wasserwerkgasse 11, 8045 Graz


+43 316 887 72 84
wasser@holding-graz.at
www.holding-graz.at/wasserwirtschaft

GIS Gebhren Info Service des ORF


Grieskai 10, 8020 Graz

+43 810 00 10 80
kundenservice@gis.at
www.gis.at

ivjeti u skladu
Biti nov/a u jednom gradu naravno donosi mnoge promjene u nainu ivota. Nova
najmoprimka/novi najmoprimac ili nova
vlasnica/novi vlasnik stana isto tako se moraju prilagoditi obiajima dotine stambene
kue. Obratite panju da skoro svaka stambena kua ima kuni red (Hausordnung)
(visi u stubitu). Molimo Vas, pridravajte
se tog kunog reda. Dok se uselite u novi
stan predstavite se susjedima, ak i ako ne
priate dobro njemaki stanovnice/stanovnici kue e znati cijeniti Vau gestu. Poslovi
u stanu, vrtu ili dvoritu koji proizvode buku
(udaranje ekiem, piljenje, koenje trave,
glasna muzika) su zabranjeni od ponedjeljka do petka od 19 do 7 sati, subotom isto
od 12 do 15 sati a nedjeljama i praznicima
cijeli dan.

Noni mir (Nachtruhe) generalno vrijedi od


22 do 7 sati. Budite tako ljubazni i informirajte prije svoje susjede ako u stanu ili u dvoritu
pripremate slavlje. Izbjegavajte rotiljanje na
balkonu (jako stvaranje dima). Molimo Vas
ne zaklanjajte stubite biciklima, kolicima
itd. Koristite kante za smee i razvrstite Vae
smee (vidi informaciju dolje).

Informacija
Nachbarschaftsservice Graz
Friedensbro
Wielandgasse 7, 1. kat, 8010 Graz
+43 316 872 878

21

II

SVE O STANOVANJU

Rjeavanje konflikta u stambenim


naseljima
Da bi se konflikti u stambenim naseljima
brzo i mirno rijeili, grad Graz je u takozvanom Uredu za mir (Friedensbro) otvorio
Servis za susjedske usluge Graz (Nachbarschaftsservice Graz NABAS). Ponuda
obuhvaa razjanjenje stvarnog stanja u konfliktu izmeu susjeda, pravne informacije, medijaciju izmeu stambenih stranaka te posredovanje k drugima mjerodavnim slubama.
etiri medijatorice stoje na Vaoj strani ako
trebate savjetovanje i podrku. Hotline za
konflikte moete dobiti pod telefonskim brojem +43 316 872 878 od ponedjeljka do
etvrtka od 8 do 16 sati i petkom od 8 do
12 sati. Ako nazovete izvan tih vremena javit
e Vam se telefonska sekretarica.

Kontrolna lista za mjenjanje


stana
Na slijedeim stranicama nai ete opirnu
listu koja opisuje sve administrativne putove
i sve sitnice koje pri selidbi trebate obaviti.

tedjeti energiju
tednja struje i grijanja dobra je i za Va
budet! Grad Graz sufinancira uvoenje grijanja iz toplane (djelomice ovisno o Vaim
dohodcima) i postavljanje solarnih sustava.
Informacije na tu temu dobiti ete na internetu pod www.oekostadt.graz.at ili isto tako
22

kod energetskog savjetovalita (Energieberatung), tel. +43 316 872 43 28. Informacije
na temu toplana (Fernwrme), prije svega
o mogunostima prikljuka, dobiti ete kod
Energie Graz pod www.energiegraz.at ili na
telefon +43 316 80 57 90 90.

Otpad: izbjei, razdvajati, tono


ukloniti!
Zbrinjavanje otpada u Austriji je zakonski
propisano. Izbjegavanje nastanka otpada
ima prioritet. Pravilno postupanje s otpadom
znatno pridonosi zatiti okolia i ouvanju resursa. U gradu Grazu postavljene su kante
za smee za
kuno smee (Restmll) (crna kanta;
za posue, prozorsko staklo, prainu,
pijesak za make, kosti, prljav papir,
pelene, igrake, vreice za usisiva itd.)
vrtni i organski otpad (Bioabfall)
(smea kanta; za otpade povra i
voa, suhe namirnice, tvrde ostatke jela,
cvijee, biljke, pokoenu travu, kavu, aj
s papirnim filterom, ljuske jaja itd.)

Savjet
tedjeti energiju:
Stdtisches Umweltamt
Energieberatung
+43 316 872 43 28
energie@stadt.graz.at
www.oekostadt.graz.at

papir (crvena kanta; za papir, karton,


novine, kataloge, knjige, mape itd.)
staklene ambalae (zelena kanta;
odvojeno za bijelo i areno staklo)
lake ambalae (uta kanta; za sve
plastine ambalae, vezne tvari, tekstilni materijal, keramiku, stiropor, drvo,
posue za jednokratnu uporabu) i
metalne ambalae (plava kanta; za
limenke, konzerve, ambalae od hrane
za ivotinje, kantice sa bojom i lakom,
poklopci itd.).
Krupni otpad kao npr. madraci, namjetaj, bicikli
itd., grane i krupni vrtni otpad, graevinski materijal, stari elektrini aparati i problematian otpad
(npr. boje, staro ulje, baterije) mora se odloiti
razdvojeno u Reciklanom centru holding drutva
Graza (Recyclingcenter). Pristojba po ulazu 4
eura, 200 kilograma besplatno. Problematian
otpad isto tako se moe predati takozvanom
Ekspresu za otrovan otpad (Giftmllexpress)
holding drutva Holding Graz Servis - Gospodarenje otpadom (mobilna mogunost sakupljana problematinog otpada, termine i stajalita
moete doznati na broju telefona +43 316 887
72 82) ili vatrogascima (Centralna vatrogasna
stanica Lendplatz (Zentralfeuerwache), vatrogasna stanica na Dietrichsteinplatzu, od ponedjeljka
do petka od 8 do 17.30 sati, subotom od 8 do

14 sati). Sve informacije o izbjegavanju nastanka


otpada, razdvajanju i prikladnom zbrinjavanju
dobiti ete u Savjetovalitu za otpad i okoli grada Graza (Abfall- und Umweltberatung) pod tel.
+43 316 872 43 88 te www.oekostadt.graz.at.
Tamo ete isto nai listove o razvrstavanju otpada (Abfalltrennbltter) na 19 jezika.

Informacija
Holding Graz Services Abfallwirtschaft
Dati zahtjev za/naruiti/mijenjati kantu za
organski otpad i spremite za ostali otpad;
naknade za odvoz otpada

+43 316 887 72 82


www.holding-graz.at/abfallwirtschaft

Recyclingcenter der Holding Graz


Sturzgasse 8, 8020 Graz

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od


7 do 17 sati, subotom, nedjeljom i praznikom od 8 do 18 sati.
+43 316 887 72 82

Abfall- und Umweltberatung


der Stadt Graz
Kaiserfeldgasse 1,
8010 Graz

+43 316 872 43 88


www.oekostadt.graz.at

23

II

KONTROLNA LISTA

Na to morate misliti dok mijenjate stan


Prije selidbe
U roku raskinuti ugovor o najmu starog
stana
Oitati satove za plin, struju, vodu i
grijanje (u starom i novom smjetaju!)
Odjaviti grijanje iz toplane/plin i struju u
starom stanu i prijaviti u novom stanu
Odjaviti radio i televizor/kabelski
prikljuak u starom stanu i prijaviti u
novom
Odjaviti telefon/internet u starom stanu i
prijaviti u novom
Na vrijeme prijaviti dijete u novoj ustanovi za djeju skrb/koli/produenom
kolskom boravku (Hortu)
Dati poti nalog da odreeno vrijeme
alju potu na novu adresu (Nachsendeauftrag)
Obavijestiti poslodavca o izvanrednom
godinjem (Sonderurlaub)
Dogovoriti termin za primopredaju
(protokol predaje)
Eventualno nabaviti dozvolu za parkiranje
Po potrebi: planirati i uskladiti posao
oko renoviranja u starom i/ili novom
stanu
Po potrebi: angairati tvrtku za selidbu
Po potrebi: organizirati dodatnu
24

ispomo i prijevozno vozilo, nabaviti


kutije za selidbu te odrediti termin za
selidbu
Na vrijeme obavijestiti osiguranje stana
o predstojeoj selidbi (u pravilu osiguranje vrijedi i za selidbu)
Po potrebi: organizirati kratkotrajnu
zonu zabrane zaustavljanja za istovar iz
i utovar u prijevozno vozilo
Skupljati sve dokumente selidbe (raune
itd.) za odbijanje od poreza
Dokumentirati (na primjer protokolom
preuzimanja i slikama) stanje stana prije
useljenja
Eventualno se upitati o mogunostima
zbrinjavanja velikog otpada u Vaoj
opini
Zatraiti konani obraun najma za stari
stan
Raskinuti trajne naloge za stanarinu,
reije, to jest trokove za struju, vodu,
plin i sl. starog stana

Kontrolna lista poslije selidbe


Vratiti kljueve starog stana
Odjaviti staro i prijaviti novo stalno
prebivalite
Staviti natpisne ploice s Vaim imenom
Zatraiti upis nove adrese u vozakoj
dozvoli te o tome obavijestiti i osigura-

vateljsku kuu odnosno odjaviti motorno


vozilo na starom prebivalitu i prijaviti
na novom
Promijeniti adresu u temeljnom dokumentu o oruju (npr. oruni list)
Odjaviti/prijaviti Vaeg psa
Obavijestiti poslodavca ili Zavod za
zapoljavanje (AMS) o promjeni adrese
Obavijestiti Zdravstveno osiguranje/Zavod za mirovinsko osiguranje o promjeni
adrese
Obavijestiti banke/osiguranja o
promjeni adrese dostavite na vrijeme
podatke novog stana osiguranju stana
(najkasnije kod prijave)!
Obavijestite Poreznu upravu o promjeni
adrese
Promjena adrese u zemljinoj knjizi
Obavijestite vjersku zajednicu (npr. ured
za crkveni prilog) o promjeni adrese
Obavjestite ustanove za djeju skrb/
kolu/produeni kolski boravak (Hort)/
sveuilite o promjeni adrese
Obavijestite Slubu za civilnu zatitu o
promjeni adrese
Obavijestite Vojnu upravu o promjeni
adrese (samo ako se selite u inozemstvo)

Promjena adrese u lovakoj/ribolovnoj


dozvoli
Promjena adrese u punomoima
Odjaviti ili obavijestiti tekue pretplate
(npr. novine, asopise, kazalite) o
promjeni adrese
Obavijestiti udruge i klubove iji ste
lanovi (npr. kartice za kupce), auto
klub, portski klub, knjievni klub)
Obavijestite lijenike o promjeni adrese
Obavijestite knjinice o promjeni adrese
Eventualno zatraiti novu dozvolu za
parkiranje
Obavijestite GIS-a Servis i informacije
o pristojbama Austrijske radiotelevizije
(GIS - Gebhren Info Service des ORF)
o promjeni adrese
Dati zahtjev za/naruiti/mijenjati kantu
za organski otpad i spremite za ostali
otpad

Napomena
Ova kontrolna lista Vam daje upute za Vau
selidbu i ne preuzima jamstvo za potpunost.
Preuzeto od www.help.gv.at. Stanje 1. 4.
2012.

25

III

POSAO

Austrijsko trite rada se temelji na mnogim zakonima. Novelom Zakona o


zapoljavanju stranaca 31. oujka 2011.
Nacionalno vijee je nanovo uredilo
pristup radnih snaga koje ne dolaze iz
podruja EU na trite rada: Crveno-bijelo-crvena karta vrijedi od 1. srpnja 2011. i
s njom se ele pridobiti visoko kvalificirane
radne snage za Austriju. Ovdje ete nai
najvanije regulative za trite rada:

Neogranieni pristup tritu rada


imaju
 sve osobe s austrijskim dravljanstvom,
njihovi suprunici i njihova djeca, ako
imaju pravo na naseljenje po Zakonu o
naseljavanju i boravku (NAG-u: Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz)
 sve osobe s dravljanstvom neke drave
lanice EU (s izuzetkom Bugarske i Rumunjske, za te drave vrijede prijelazne odredbe do 31. prosinca 2013.)
te graanke i graani iz Islanda,
Lihtentajna i Norveke (drava iz Europskog ekonomskog prostora EEP), kao
i njihovi suprunici i njihova djeca
 strani suprunici Austrijanki/Austrijanca
s vaeem pravom na boravak (Aufenthaltsrecht)
 graanke i graani vicarske

Prijelazne odredbe Europske


unije za slobodno kretanje
radnika vrijede
za graanke i graane iz Bugarske i Ru26

munjske. Oni do 31. prosinca 2013. trebaju


radnu dozvolu po Zakonu o zapoljavanju
stranaca (Auslnderbeschftigungsgesetz).

Od Zakona o zapoljavanju
stranaca izuzeti su
izmeu ostalog osobe kojima je priznat status
izbjeglice po konvenciji o statusu izbjeglica (anerkannter Konventionsflchtling), osobe u diplomatskoj ili konzulatskoj slubi te njihovi strani
slubenici kao i nastavnici i znanstvenici na
sveuilitima i u znanstvenim institucijama. Uvjet
za zapoinjanje legalnog zapoljenja u Austriji
je vaea boravina titula (Aufenthaltstitel) koja
se sastoji od dozvole za naseljenje (Niederlassungsbewilligung) (trajanje od godinu dana) ili
od dozvole boravka (Aufenthaltserlaubnis) (za
najvie est mjeseci). Da bi se dobila dozvola
za naseljenje i dozvola boravka opet je potrebna radna dozvola (to moe biti garantno
pismo s naknadno dodatnom dozvolom za
zapoljavanje (Beschftigungsbewilligung),
samo dozvola za zapoljavanje ili dozvola za
kljunu radnu snagu). Garantno pismo i dozvolu za zapoljavanje mora zatraiti poslodavka/
poslodavac, a dozvolu za kljunu radnu snagu
zatrauju poslodavka/poslodavac i strana
posloprimateljica/strani posloprimac zajedno.

Crveno-bijela-crvena karta
Crveno-bijela-crvena karta (Rot-Wei-RoteKarte ) se izdaje
posebno visoko kvalificiranim radnim
snagama,
strunom osoblju u zanimanjima za koje

nedostaju kvalificirane radne snage


drugim kljunim radnim snagama i
apsolventicama i apsolventima sveuilita.
Za doseljenje u Austriju se slijedee toke
ocjenjuju bodovima: steene kvalifikacije,
radno iskustvo, dob, znanje njemakog jezika, adekvatno ponueno radno mjesto i minimalna plaa. Posebno visoko kvalificirani
doseljenici i doseljenice moraju postii oko
70 bodova od maksimalno 100, struno
osoblje u zanimanjima za koje nedostaju
kvalificirane radne snage 50 od 75 bodova. Profesionalne portaice/profesionalni
portai i trenerke i treneri dobivaju dodatne
bodove. Laki pristup tritu rada imaju (pod
odreenim uvjetima; djelomino ogranienje
radnog vremena) stranci koji su u Austriji studirali, strane uenice i uenici te studentice i
studenti i osobe posebnim zatitnim statusom.
Dugogodinjim sezonskim radnicima olakava
se pristup sezonskim poslovima. Svi lanovi
obitelji posjednika takozvane RWR karte
(kratica za Rot-Wei-Rote-Karte) i ve naseljenog dravljanina tree drave dobivaju
RWR-kartu plus odmah ako mogu dokazati
znanje njemakog jezika na nivou A1 (misli
se na najuu obitelj, znai brane drugove
ili zapisane partnerice i partnere, neudanu/

neoenjenu djecu ukljuujui posvojenu djecu


ili pastorad). Kod podnoenja zahtjeva za
crveno-bijelo-crvenu kartu mora se dokazati
znanje njemakog jezika na nivou A1.
Postoje dvije vrste crveno-bijelo-crvene karte:
RWR karta: dozvoljava naseljenje i
zapoljavanje kod odreene poslodavke/odreenog poslodavca
RWR karta plus: dozvoljava naseljenje i
neogranien pristup tritu rada.
Osobito visoko kvalificirane osobe dobivaju
vizu ogranienu na est mjeseci ako ispune
odreene uvjete. Ako u tom razdoblju nau
posao koji odgovara njihovim kvalifikacijama
dobivaju RWR kartu. Kljune radne snage,
strane apsolventice i apsolventi i struno osoblje u zanimanjima za koje nedostaju kvalificirane radne snage dobivaju kartu ako ispune
dotine kriterije. Kao kljune radne snage
stranci se takoer prihvaaju ako ispunjavaju
uvjete takozvane plave karte Europske unije
(minimalna plaa; zavreni studij i odreeni
poslodavac). Na poetku se RWR karta izdaje na godinu dana. Poslije toga je prema ispunjavanju uvjeta mogu prijelaz na
crveno-bijelo-crvenu kartu plus ili dozvolu za
naseljenje.
27

III

POSAO

Club International
Grad Graz je s takozvanim Club-om International (CINT) osnovao strunu slubu kao
podrku internacionalnim kljunim i strunim
radnim snagama. Informacije: tel. +43 316
601 702, Mag.a (FH) Christine Kowald,
e-mail christine.kowald@cint.at, www.cint.at.

Napomena
Daljnje informacije ete dobiti na web stranici
Ministarstva socijalne politike
www.bmask.gv.at ili Ministarstva unutarnjih
poslova www.bmi.gv.at.

Nai posao
Zavod za zapoljavanje

Novine

Zavod za zapoljavanje (Arbeitsmarktservice, kratica: AMS) javna je upravna ustanova u Austriji koja je zaduena za savjetovanje
vezano uz temu posao, za posredovanje pri
zapoljavanju i za usluge iz osiguranja nezaposlenih (Arbeitslosenversicherung).
Informativni centri za zapoljavanja (Berufsinformationszentrum) AMS-a nude informativno
savjetovanje o mogunostima zapoljavanja i
obrazovanja, o ansama pri zapoljavanju,
o trikovima pri izboru zanimanja. Suradnice
i suradnici AMS-a stoje Vam na raspolaganju
na slijedeim adresama:

U mnogim novinama, posebno u vikend izdanju dnevnih novina, nai ete mnoge oglase za posao.

Niesenbergergasse 67-69, 8020 Graz


+43 316 70 80 0
+43 316 70 80 190

28

Ali, imate i mogunost poslati Vau molbu


s bitnim dokumentima poduzeima u kojima biste htjeli raditi (znai bez konkretnog
oglasa).

Traenje posla u cijeloj Europi

EURES pomae osobama koje trae posao


pri potrazi za radnim mjestom u EEP-u (Europskom ekonomskom prostoru). www.eures.
europa.eu

Zastupnitvo interesa
posloprimaca

Informacija
AMS Graz-West und Umgebung

Samoinicijativne molbe

AMS Graz-Ost
Neutorgasse 46, 8010 Graz
+43 316 70 82 0
+43 316 70 82 190

AMS Graz
Berufsinformationszentrum
Neutorgasse 46, 8010 Graz

AMS Graz
Service Auslnderbeschftigung
Niesenbergergasse 67-69, 8020 Graz

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do etvrtka 7.30 do 15.30 sati,
petkom 7.30 do 13 sati.

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do etvrtka 7.30 do15.30 sati
petkom 7.30 do 13.00 sati.

+43 316 70 82 803


+43 316 70 82 890
biz.graz@ams.at
www.ams.at

+43 316 70 80 0
+43 316 70 80 590
ams.graz-west@ams.at
www.ams.at

Radnika komora (Arbeiterkammer):


Kao posloprimac automatski postajete lan
Radnike komore (njemaka kratica: AK)
koja izmeu ostalog nudi pravnu zatitu na
Radnom i socijalnom sudu, pravno savjetovanje i pravno zastupnitvo u podrujima
zatite radnica i radnika te korisnika.
Sindikat (Gewerkschaft): Austrijski savez sindikata (njemaka kratica: GB koja
stoji za sterreichischer Gewerkschaftsbund) je krovna organizacija mnogobrojnih
strunih sindikata (na primjer javne slube,
graevine-drva, privatnih posloprimca). Savez zastupa interese svih posloprimaca pred
poslodavcima, dravnim tijelima i stranka-

ma. Tako GB sudjeluje u pregovaranju i


zakljuivanju kolektivnih ugovora i zakona.
Da bi ovjek postao lanom Saveza, mora
se podnijeti zahtjeva za prijam; plaa se
mjeseni doprinos.
Radniko vijee (Betriebsrat): U
poduzeima koja imaju najmanje 20 stalno zaposlenih radnica/radnika moe se
osnovati Radniko vijee. Radniko vijee
kod vodstva titi i promie interese zaposlenih. Zbog pokria trokova doprinos za
radniko vijee (Betriebsratsumlage) se direktno odbija od plae, a smije iznositi maksimalno pola posto bruto dohotka.
Zastupnitvo slubenika (Personalvertretung): Radniko vijee u javnoj upravi se
naziva Zastupnitvo slubenika.

Informacija
Arbeiterkammer Graz

Hans-Resel-Gasse 8-14, 8020 Graz


Telefonska savjetovanja su najee mogua
odmah; osobna savjetovanja samo s terminom zakazanim telefonom.
+ 43 5 77 99 0
info@akstmk.net
www.akstmk.at

GB Region Graz

Karl-Morre-Strae 32, 8020 Graz


+43 316 70 71 213


www.oegb.at

29

III

POSAO

Priznavanje inozemnih
obrazovnih kvalifikacija
(nostrifikacija, odobrenje za
obavljanje izuenog zanimanja)
Tko u Austriji eli raditi odreeni posao, mora
biti u stanju prikazati zavreno obrazovanje
u tom zanimanju. Onaj koji je obrazovanje
zavrio u inozemstvu, svoje e svjedodbe
po potrebi dati priznati odnosno dobiti
odobrenje za obavljanje izuenog zanimanja (Berufszulassung).
Ako je obrazovanje radio lan tree drave
(sve drave osim lanica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora te vicarske)
ili ako se obrazovanje zavrilo u treoj
dravi, utvrivanje istovrijednosti zakljuka
obrazovanja se zove nostrifikacija.
Osobe koje imaju dravljanstvo drave Europske unije ili Europskog ekonomskog prostora ili vicarsko dravljanstvo te ovlatene
osobe treih zemalja dobivaju odobrenje za
obavljanje izuenog zanimanja.
Iz nostrifikacije i odobrenja za obavljanje
izuenog zanimanja proizlaze jednaka prava za vrenje nekog zanimanja.
Za priznavanje akademskih diploma
i titula zaduena je ustanova NARIC
Austria kod Ministarstva znanosti i
istraivanja (www.bmwf.gv.at/startseite/studierende/academic_mobility/
enic_naric_austria/),
za nostrifikacije strunog obrazovanja
Ministarstvo gospodarstva, obitelji i
mladih (www.bmwfj.gv.at Berufsaus30

bildung Internationale Berufsausbildung),


za nostrifikacije stranih svjedodba
Ministarstvo obrazovanja (www.bmukk.
gv.at),
za nostrifikaciju diploma na podruju
zdravstvenih zanimanja zadueno je Ministarstvo zdravlja (www.bmgfj.gv.at/home/
Schwerpunkte/Berufe/Anerkennung).
Udruga OMEGA u Grazu isto tako informira o priznavanju diploma za zanimanja u
podrujima zdravlja i njege. Na e-mail info@
nostrifizierung.at moete dobiti informacije
svih vrsta; od ljeta 2012. e biti postavljena
homepage www.nostrifizierung.at.

Samostalna djelatnost/
Prijava obrta
Ako u Austriji elite raditi na samostalnoj
bazi, moete se unaprijed informirati kod
Gospodarske komore (Wirtschaftskammer),
zastupnitva interesa samostalnih. Treba
razjasniti da li je potrebno ovlatenje za
obavljanje obrta (Gewerbeberechtigung)
ili odobrenje za pogonsko postrojenje (Betriebsanlagengenehmigung), koji pravni
oblik elite za Vae poduzee, kako ete
financirati Vae poduzee itd. Ako namjeravate raditi u okviru drutva, istu trebate upisati u registar poduzea (Firmenbuch). Vae
poduzee naravno morate prijaviti Poreznoj
upravi i Socijalnom osiguranju. Ovlatenje
za obavljanje obrta dobivate im Va obrt
prijavite nadlenom Uredu za obrt (Gewerbebehrde), u Grazu je to Magistrat. U veinu

Informacija
Infos zur Nostrifizierung: OMEGA

Albert-Schweitzer-Gasse 22, 8020 Graz


+43 316 77 35 54 0
office@omega-graz.at
www.omega-graz.at

BrgerInnenamt,
Referat Gewerbeverfahren

Amtshaus, Schmiedgasse 26, 3. kat,


8011 Graz
+43 316 872 52 02
+43 316 872 52 09
gewerbe@stadt.graz.at
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od
7.30 do 13 sati i dodatno ponedjeljkom od
13 do 15 sati nakon dogovorenog termina
na
+43 316 872 52 30,
52 31 i 52 33
za prijavu obrta
za obrtniki registar
+43 316 872 52 35
www.graz.at [BrgerInnen-Service -
Leistungsangebot - G (wie Gewerbe)]
Wirtschaftskammer Steiermark
Krblergasse 111-113, 8010 Graz

+43 316 601 203


www.wko.at/stmk.graz

Napomena
Korisne informacije ete isto tako nai na
primjer na www.wirtschaft.graz.at,
www.portal.wko.at, www.gruenderservice.at
ili www.usp.gv.at.

sluajeva je vrenje obrta mogue od prvog


dana prijave. Koje uvjete morate ispuniti i koji
Vam dokumenti trebaju, saznat ete u Referadi za obrtnike postupke Slube za graane
grada Graza (Referat Gewerbeverfahren des
BrgerInnenamtes der Stadt Graz).

Posao za uenice i uenike/


studentice i studente
Mnoge/i uenice/uenici i studentice/studenti ele uz njihovo obrazovanje zaraivati
svoj novac. Austrijanke/Austrijanci, vicarke/
vicarci i dravljanke/dravljani EEP-zemalja
(EU plus Norveka, Island i Lihtentajn) nemaju
ogranienja. Uenicama i uenicima iz Rumunjske i Bugarske i drava koje ne pripadaju EU
treba dozvola za zapoljavanje po Zakonu o
zapoljavanju stranaca (kratica: AuslBG; Auslnderbeschftigungsgesetz) koju izdaje Zavod
za zapoljavanje (AMS) i ako je posao samo
na nepuno radno vrijeme (geringfgig). Ovisno
o opsegu zapoljavanja moglo bi postati potrebno ispitivanje radnog trita (Arbeitsmarktprfung). Detaljnije informacije ete dobiti kod
AMS-a (kontaktne podatke vidi na stranici 28).

Ugovor o radu/
priopenje o djelatnosti
Kao pismenu potvrdu Vaeg radnog odnosa Vaa/Va Vam poslodavka/poslodavac
mora uruiti ili ugovor o radu ili priopenje
o djelatnosti (Dienstzettel). Na priopenju
31

III

POSAO

o djelatnosti moraju biti navedeni na primjer


ime i adresa poslodavke/poslodavca i posloprimateljice/posloprimca, poetak radnog
odnosa, trajanje otkaznog roka, plaa, rok
isplaivanja plae, opseg radnog vremena, opseg godinjeg odmora. Slobodni posloprimci
isto tako imaju pravo na priopenje o djelatnosti. Ugovori o naukovanju uvijek se sklapaju
pismeno. Ugovori o radu mogu se sklopiti ili na
odreeno vrijeme ili na neodreeno.

Osiguranje
Jo prije poetka Vaeg radnog odnosa Vaa
poslodavka/Va poslodavac Vas mora prijaviti Socijalnom osiguranju. Vaa poslodavka/
Va poslodavac Vam mora dati kopiju prijave. S time stjeete pravo na zdravstveno i
mirovinsko osiguranje te osiguranje za sluaj
ozljede na radu i dobivate E-Card s kojom
moete koristiti sve medicinske usluge. Samostalno zaposleni se moraju sami osigurati,
po obiaju kod Zavoda za zdravstveno osiguranje pokrajine tajerske (Steiermrkischen
Gebietskrankenkasse). Vie o tome itajte u
poglavlju Zdravlje!

Radno vrijeme, godinji


Radno vrijeme u Austriji iznosi 8 sati na dan, 40
sati na tjedan. Ukljuujui prekovremena smijete
raditi maksimalno 10 sati dnevno odnosno 50
sati na tjedan. U nekim strukama radno vrijeme
je krae (zavisi o regulativi kolektivnog ugovora).
Prekovremeni rad se ili isplauje ili podmiruje slobodnim vremenom. Svaki zaposleni ima pravo
na godinji odmor u trajanju od najmanje 30 rad32

nih dana godinje i na 13. i 14. mjesenu plau


(regres na godinji odmor i boinicu; ne vrijedi
za samostalne posloprimce ili posloprimateljice
na ugovor (WerkvertragsnehmerInnen).

Porezi
Osoba koja u Austriji ima stalno prebivalite
ima dunost plaati porez na sve dohotke.
Da bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje
(Doppelbesteuerung) dohodaka iz inozemstva, postoji Ugovor o izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja (Doppelbesteuerungsabkommen) s susjednim odnosno s EU- odnosno
EEP-dravama. Posloprimci i umirovljenici
plaaju porez na plau (Lohnsteuer) koji
poslodavac ne isplauje ve odmah dostavlja Poreznoj upravi. Samozaposlene osobe
plaaju porez na dohodak (Einkommenssteuer) i dune su raditi prijavu o porezu na
dohodak (Einkommenssteuererklrung).
Osnovni dohotci na koje se ne mora plaati
porez iznosi 11.000 eura/godinje.

Otkaz
Pravo na otkaz postoji samo pri neogranienom
radnim odnosu. Otkazne rokove i otkazne termine ete nai u Vaem ugovoru o radu ili za
Vas vaeem kolektivnom ugovoru.

Nezaposlenost
AMS Zavod za zapoljavanje Austrije isto
je tako zaduen za naknade iz osiguranja
nezaposlenih. Ako traite posao ili ako znate
da uskoro vie neete imati posao, obratite se
im prije nadlenoj podrunoj slubi u Vaem

mjestu stanovanja ili preko web stranice


www.ams.at. Novana naknada za nezaposlene (Arbeitslosengeld) se naime isplauje
tek od dana podnesenog zahtjeva, ne retroaktivno! im ste javili da ste nezaposleni i
ako ostvarujete pravo na novanu naknadu,
dobivate socijalno osiguranje (zdravstveno
i mirovinsko osiguranje). Zbog eventualnog
suosiguranja Vaih lanova obitelji osiguranika obratite se nadlenom podrunom Zavodu za zdravstveno osiguranje.
Primanje novane naknade za nezaposlene
pri mirovinskom osiguranju rauna se kao

vrijeme zamjene (Ersatzzeit).

Drugo i tree radno trite


Da bi se osobama koje (ve) dugo nisu radile omoguio pristup/ulaz u radni ivot,
postoji takozvano drugo i tree radno
trite. Socioekonomske udruge kao ERfA,
BAN, Bicycle, koservice ili Caritas nude
podrku po mjeri, potpore, dokolovanja i
zapoljavanja da bi se tako dugo nezaposlene osobe napravile sposobnima za prvo
radno trite.

Informacija
Finanzamt Graz-Stadt
Conrad-von-Htzendorf-Strae 14-18, 8010 Graz
+43 316 881 0
www.bmf.gv.at
www.finanzonline.bmf.gv.at
ERfA (Erfahrung fr Alle)
Karlauer Strae 16-18, 8020 Graz
+43 316 872 63 81
office@erfa-graz.at
www.erfa-graz.at
Caritas Steiermark, Fachbereich
Beschftigung und Betriebsleistungen
Grabenstrae 39, 8010 Graz
+43 316 80 15 620
peter.wagner@caritas-steiermark.at
www.caritas-steiermark.at/hilfe einrichtungen/fuer-menschen-in-not/arbeit/

BAN (Beratungsstelle fr Arbeitslose


und Nichtsesshafte)
Ungergasse 31, 8020 Graz
+43 316 71 66 37
office@ban.at
www.ban.at
Bicycle
Krsistrae 17, 8010 Graz
+43 316 82 13 57 0
office@bicycle.at
www.bicycle.at
koservice (Gemeinntzige
Beschftigungs- und
Qualifizierungsgesellschaft)
Asperngasse 16, 8020 Graz
+43 316 58 66 70 0
office@oekoservice.at
www.oekoservice.at

33

IV

U kiosku moete kupiti u pretprodaji: putne


karte vaee 1 sat, 24 sata, 1 tjedan, 1 mjesec. Polugodinje i godinje karte moete
kupiti samo u Centru mobiliteta (Mobilitts- und Vertriebscenter) (vidi dolje). Cijene
putnih karata uvijek su iste, svejedno da li kartu kupujete u autobusu/tramvaju ili u kiosku.
Karte s popustom mogu dobiti stariji mukarci
i starije ene (od 60. godine; ovisi o primanjima; detalje moete nai u poglavlju Starije
osobe), kao i uenici i naunici. Redovitim
studentima sa stalnim prebivalitem u Grazu
grad Graz prua takozvani ek za mobilitet u iznosu od 50 eura po semestru. Koje
uvjete studenti moraju ispuniti, kako se ek
za mobilitet moe koristiti i gdje se moe
podnijeti zahtjev moete saznati pod www.
graz.at/mobilitaetsscheck.

Vonja biciklom

PROMET
Graz je grad kratkih puteva. Mnogi poslovi, prije svega oni u centru grada, mogu
se lako obaviti pjeice. Ta injenica tedi novac, uva okoli i dri Vas vitalnim! Ako ne
moete ili ne elite pjeaiti, imate slijedee
mogunosti:

Javni prijevoz autobus i tramvaj


Graz ima gustu mreu javnog prijevoza
pogledaj plan mree koji je priloen u
Welcome-Box. Graz Linien dovesti e Vas
autobusom i tramvajem izmeu 5 sati ujutro do 24 sati u svaki kutak grada. Petkom
i subotom e Vas none autobusne linije
(Nightline-Bus) odvesti kui i nakon ponoi.
Kod vozaice/vozaa autobusa moete ku34

piti (plaanje u gotovini): putnu kartu vaeu


1 sat i 24 sata. Na automatima u tramvajima
moete kupiti (s kovanicama ili bankomat
odnosno kreditnom karticom): putnu kartu
vaeu 1 sat, 24 sata, 1 tjedan, 1 mjesec.

Informacija
Mobilitts- und Vertriebscenter
Jakoministrae 1,
8010 Graz

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od


8 do 18 sati, subotom od 9 do 13 sati.
+43 316 887 42 24
+43 316 887 43 50
+43 505 67 89 10
www.mobilzentral.at

Graz ima jako dobro razvijenu mreu


biciklistikih staza (oko 120 kilometara).
Biciklistiku kartu Graza (Radkarte Graz)
sa svim stazama i rutama ete nai u ovoj
kutiji dobrodolice (Welcome Box). Druge
biciklistike karte moete dobiti besplatno u
Mobil centrali (Mobil Zentral), Jakoministrae 1, u Uredu za turizam Graz (Graz Tourismus), Herrengasse 16, u biciklistikoj postaji
na Glavnom kolodvoru te na Odjelu za planiranje prometa (Abteilung fr Verkehrsplanung), Europaplatz 20, telefon +43 316 872
28 82, e-mail verkehrsplanung@stadt.graz.at,
www.graz.at/radkarte. U biciklistikoj postaji
na kolodvoru (na junoj strani glavnog ulaza
u kolodvor) Va bicikl moete ostaviti na sigurnome ili iznajmiti bicikl (Leihrad) (tel. +43
664 61 73 874). www.graz.at/radstation

Vonja autom
Vozaka dozvola: Potrebna Vam je vaea
vozaka dozvola ogranienja ili istekli rokovi iz Vaih zemalja vrijede i u Austriji. Ako
je Vaa vozaka dozvola izdana u zemljama
Europske unije ili u EEP-zemljama, vaea je
i u Austriji (moete je dati dobrovoljno prepisati).
Ako dolazite iz neke tree zemlje i ako prijavite stalno prebivalite u Austriji, morate
u roku est mjeseca prepisati Vau vozaku
dozvolu. Vaa strana vozaka dozvola vrijedi
(ako nije izdana na njemakom jeziku) samo
u kombinaciji s internacionalnom vozakom
dozvolom ili s uvjerenim prijevodom. Eventualno ete morati polagati praktiki dio
vozakog ispita.

Informacija
Abteilung fr Verkehrsplanung
Europaplatz 20, 7. kat, 8020 Graz
+43 316 872 28 81
verkehrsplanung@stadt.graz.at

Bundespolizeidirektion Graz

Verkehrsamt, Parkring 4, 8010 Graz


Otvoreno za stranke: od ponedjeljka do
petka od 8 do 13 sati.
+43 316 888 65 52 50
bpdg.graz@polizei.gv.at

35

IV

PROMET

Ako trebate informacije stupite u kontakt s


Dravnom policijskom upravom grada Graz
(Bundespolizeidirektion Graz)!
Vezanje pojasom obavezno: U Austriji se
tijekom vonje mora vezati na prednjim i
stranjim sjedalima. Djeca ispod 14 godina
koja su manja od 1,50 m moraju sjediti u prikladnom djejem zatitnom sustavu (djeja
auto sjedalica).

Parkiranje
Graz ima oko 25.400 javnih parkiralita
s naplatom na cestama i trgovima koja su
podijeljena u plave zone i zelene zone.
Da bi u plavoj zoni smjeli parkirati, Vam od
ponedjeljka do petka od 9 do 20 sati i subotom od 9 do 13 sati treba parkirna karta koju
morate staviti iza vjetrobrana da se dobro
vidi. Za parkiranje na Europaplatz-u/na trgu
pred Glavnim kolodvorom plaa se dnevno
od 8 do 22 sati.
Plave zone u centru grada su odreene po
povrini i oznaene samo na svim ulazima
i izlazima ili oznaene po ulicama s ovim
prometnim znakom (vidi desno). Maksimalno vrijeme parkiranja iznosi 3 sata. Iznimka:
Europaplatz/trg pred kolodvorom 1 sat;
Kaiser-Josef-Platz, Schlgelgasse i Lendplatz
90 minuta.

od ponedjeljka do petka, od 9 do 20 sati.


Na tim mjestima smijete stajati bez vremenskog ogranienja ako platite odreenu pristojbu. Parkiranje subotom je u zelenoj zoni
besplatno.
Parkirne karte mogu se kupiti na parkirnim
automatima ili platiti mobitelom (www.handyparken.graz.at). Elektrina motorna vozila
sa slubenom potvrdom parkiraju besplatno;
motorna vozila s niskom emisijom tetnih tvari
parkiraju jeftinije (ekoloka tarifa - Umwelttarif). Uz odreene uvjete stanovnice i stanovnici, poduzetnice i poduzetnici, zaposlenice i
zaposlenici dobivaju izuzetne dozvole (Ausnahmegenehmigungen). Za zelene zone
(samo ovdje) postoje i parkirne karte vaee
jedan mjesec ili jednu godinu.
Informacije o parkiranju na cestama dobit e
te pod www.graz.at/parken ili kod Uprave
za ceste (Straenamt) Referade za naplatu parkiranja (Parkgebhrenreferat).
Informacije o parkiranju u garaama,
P & R (Park & Ride) i nonom parkiranju dobit
ete pod www.parken.graz.at ili kod GPS
Slube za upravljanje javnim parkiralitima/
kontrole naplate parkiralita Graza (Grazer
Parkraumservice).

Informacija
Straenamt Referade za naplatu
parkiranja
Keesgasse 6, 8010 Graz

OTVORENO ZA STRANKE:
od ponedjeljka do petka od 8 do 12.30 sati
+43 316 872 65 65
parkgebuehrenreferat@stadt.graz.at
www.graz.at/parken

GPS Grazer Parkraumservice


Jakominigrtel 20, 8010 Graz

+43 316 872 75 75, 75 61


parkraumservice@stadt.graz.at
www.parken.graz.at

Zelene zone oznaene su s ovim prometnim


znakom (vidi desno) i vrijede radnim danom,
36

37

IVOTNE SITUACIJE &


SOCIJALNA PITANJA

Grad Graz svoje graanke i graane prati u


svim ivotnim situacijama.

enidba
Prvi korak prema zajednikom ivotu je javna objava (Aufgebot), slubena prijava za
matino vjenanje. Molimo Vas da rezervirate termin u Matinom uredu Ureda graana
Graza (Standesamt des BrgerInnenamtes
der Stadt Graz ) na telefon +43 316 872
51 40, 51 43 do 51 45 tada ete isto
saznati koje dokumente morate priloiti i koje
pristojbe morate platiti. Pri prijavi e se odrediti mjesto, termin i slijed vjenanja te Vae
budue prezime. Za strance vrijede regulative njihovih zemalja.

Upisano partnerstvo
Vaom partnericom/Vaim partnerom istog
spola moete ui u upisano partnerstvo
(Eingetragene Partnerschaft). Za potreban
postupak trebate zakazati termin u Uredu
za graane, Referada za brana stanja i
dravljanstvo (BrgerInnenamt, Referat Personenstands- und Staatsbrgerschaftswesen), na tel. +43 316 872 51 70, 51 71
ili 51 72.

Trudnoa
im saznate da oekujete dijete, Vau
trudnou i predvieni termin roenja morate
javiti Vaoj poslodavki/Vaem poslodavcu.
38

Za trudnu zaposlenicu osam tjedana prije i


osam tjedana nakon poroaja vrijedi apsolutna zabrana rada, takozvana zatita majke
(Mutterschutz). Za prevenciju bolesti za majku i bebu postoji trudnika knjiica (u Austriji takozvani: Mutter-Kind-Pass), koja propisuje lijenike preglede tijekom trudnoe sve
do 5. godine djeteta. Mutter-Kind-Pass e
Vam uruiti mjesto na kojemu je ustanovljena trudnoa. Mutter-Kind-Pass dobiva svaka
ena, neovisno o dravljanstvu. Pregledi su
samo onda besplatni ako idete k ugovornoj
lijenici/ugovornom lijeniku Vaeg zdravstvenog osiguranja. Ako niste zdravstveno
osigurani, moete prije koritenja prava
lijenikog pregleda zatraiti potvrdu kod
Zavoda za zdravstveno osiguranje. Samo
ako se tono drite odreenih pregleda, dobit ete doplatak za djeju skrb (Kinderbetreuungsgeld)!
Ako ste nenamjerno ostali trudni, podrku
ete dobiti kod raznih savjetovalita kao na
primjer kod Centra za zdravlje ena (Frauengesundheitszentrum). O tome vie u poglavlju Hitni sluajevi & krize.

Poslije poroda
Poslije poroda morate obaviti razne administrativne poslove. Matini ured grada Graza Matina knjiga roenih (Standesamt
der Stadt Graz Geburtenbuch) nudi Vam
odlian servis: U Pokrajinskoj bolnici Graz
(Landeskrankenhaus Graz) i u sanatorijima
Ragnitz i Leonhard rodni list, potvrdu roenja

za Zavod za zdravstveno osiguranje i prijavu


prebivalita dobivate pod odreenim uvjetima ravno u djeji kreveti! Ako u Grazu
imate stalno prebivalite i ako ste rodili u
Pokrajinskoj bolnici Graz (LKH) moete ak
dobiti i domovnicu. Za to se ne naplauju dodatni trokovi.
Ako se Vae dijete rodilo u nekoj drugoj bolnici postupak je slijedei:
Rodni list: Rodni list ete dobiti u
nadlenom lokalnom matinom uredu.
Ako je Vae dijete roeno u Grazu
nadlean je Matini ured grada Graza,
Matina knjiga roenih. Od njih ete
isto tako saznati koji su Vam dokumenti
potrebni. Tel. +43 316 872 51 61,
e-mail standesamt@stadt.graz.at,
www.graz.at.
Prijava prebivalita: U Centru za
usluge u Uredu gradske uprave (Service
Center im Amtshaus), Schmiedgasse
26, ili u Slubi za usluge graanima
(BrgerInnen-Servicestelle) (vidi poglavlje Novi u Grazu). Sa sobom morate
ponijeti: rodni list djeteta, ispunjeni
prijavni list (Meldezettel), identifikacijsku
ispravu osobe koja ini prijavu.
Uvjerenje o dravljanstvu: U
Referadi za dravljanstvo (Referat fr
Staatsbrgerschaftsangelegenheiten),
tel. +43 316 872 51 85, 51 87 i 51
88. Brano dijete odmah pri porodu
postaje austrijska drvaljanka/austrijski
dravljanin ako je jedan roditelj u tom
trenutku austrijska drvaljanka/austrijski
dravljanin. Vanbrana djeca automatski stjeu austrijsko dravljanstvo ako
je majka u trenutku roenja austrijska
dravljanka. Ovisno o tome da li je

dijete brano ili vanbrano morate


priloiti razliite dokumente. Zbog toga
Vas molimo da prije nazovete i pitate za
informacije!
Prijava socijalnom osiguranju: Prijavu automatski obavlja Matini ured. Ako
su oba roditelja zdravstveno osigurana
dijete moe biti osigurano s majkom i s
ocem. Dijete e dobiti svoju E-Card.
Putovnica: Za put u inozemstvo dijete
treba svoju vlastitu putovnicu! Putovnicu
moete dati izraditi pri Centru za usluge
grada Graza, u Uredu gradske uprave,
Schmiedgasse 26. Molimo Vas upitajte
se prije koje dokumente morate priloiti
- tel. +43 316 872 52 54. Vidi isto
poglavlje Novi u Grazu.

Anoniman porod/
Sandui za bebe
Majke kojima nije mogu ivot s djetetom,
imaju dvije mogunosti:
Anonimni porod u bolnici.
Ostaviti dijete anonimno na sigurnome
mjestu: sandui za bebu nalazi se
na vanjskom zidu porodiljnog odjela
pokrajinske bolnice u Grazu, Auenbruggerplatz 18. Ostavljena beba odmah
dobiva medicinsku opskrbu i daje se to
prije udomiteljskoj obitelji. Info-Hotline:
+ 43 800 83 83 83. O tome vie u
poglavlju Hitni sluajevi & krize.

Porodiljna naknada, doplatak za


djeju skrb
Tijekom etiri mjesenog porodiljnog dopusta majke uz razne preduvjete dobivaju
porodiljnu naknadu (Wochengeld) koja
39

IVOTNE SITUACIJE &


SOCIJALNA PITANJA

nadomjeta izostala primanja. Najranije na


dan roenja djeteta moete podnijeti zahtjev
na odobrenje doplatka za djeju skrb (Kinderbetreuungsgeld). Da bi dobili tu novanu
podrku, koja se isplauje maksimalno 36
mjeseci, roditelji mogu birati izmeu pet
razliitih varijanta djeje skrbi. Za isplatu doplatka za djeju skrb moraju se izvriti pregledi propisani u Mutter-Kind-Pass-u.
Zahtjev za doplatak za djeju skrb morate
podnijeti kod onog Zavoda za zdravstveno
osiguranje koji Vam je plaao porodiljnu
naknadu odnosno kod kojega ste osigurani.

Djeja skrb

Djeji doplatak, povrat poreza iz


djejeg doplatka

Grad Graz i mnogobrojne ustanove brinu se


o zahtjevima osoba s posebnim potrebama
(o tome i u poglavlju Jednako postupanje &
suodluivanje). Glavna kontaktna osoba za
osobe s posebnim potrebama je Sluba za
socijalnu skrb u magistratu ovdje pregled
najvanijih usluga. Referada za pomo
osobama s posebnim potrebama (Referat fr
Behindertenhilfe) nadlena je ako trebate:
novani dodatak za nabavu zdravstvenih
pomagala i za adaptaciju stana ili motornih vozila,

Roditelji za svoju djecu, neovisno od posla ili


primanja, imaju pravo na djeji doplatak (Familienbeihilfe). Iznos doplatka ovisi o starosti
djeteta te o broju djece. Za djecu s posebnim
potrebama isplauje se vii djeji doplatak. Od
navrene 18. godine ivota djeji doplatak se
isplauje samo uz odreene preduvjete. Zahtjev za djeji doplatak predaje se dotinoj poreznoj upravi (Finanzamt). Zajedno s djejem
doplatkom isplauje se takozvani Kinderabsetzbetrag (negativni porez). Za povrat poreza ne mora se posebno podnijeti zahtjev.

ek za pelene (Windelscheck)
Ured za zatitu okolia grada Graza (Umweltamt) s takozvanim ekom za pelene u
iznosu od 80 eura po bebi unapreuje upotrebu platnenih pelena. Detalji pod tel. +43
316 872 3 04.
40

Opirne informacije o djejoj skrbi ete nai


u poglavlju Djeca i mlade. Informacije o
kolskom obrazovanju, zanatu itd. ete nai
u poglavlju Obrazovanje.

NAPOMENA: U tajerskoj vrijedi obavezna
godina djeje skrbi. Djeca zadnju godinu
prije polaska u kolu MORAJU ii u vrti.
Obavezna godina je do opsega od 30 sati
tjedno (6 sati dnevno) besplatna. Informacije
na tel. + 43 316 877 21 03.

Osobe s posebnim potrebama


Napomena
Daljnje informacije: Ministarstvo gospodarstva, obitelji i mladei (Bundesministerium fr
Wirtschaft, Familie, Jugend), www.bmwfj.gv.at
i www.help.gv.at. www.zweiundmehr.steiermark.at/cms/beitrag/11228045/47507022.

novani dodatak/preuzimanje trokova

za zdravstveno lijeenje, terapije,


lijekove, skrb u bolnici, rehabilitaciji ili u
drugim ustanovama,
preuzimanje trokove za ranu podrku
(Frhfrderung), integrativnu dodatnu
skrb u vrtiu (integrative Zusatzbetreuung), posjetu vrtia/dnevnog boravka i
kole specijalne pedagogije,
preuzimanje trokova/sufinanciranje
trokova kolovanje, dokolovanja,
prekolovanja ili dodatnog
dokolovanja,
preuzimanje putnih trokova koji nastaju
zbog invaliditeta radi zdravstvenog
lijeenja, odgoja i kolskog obrazovanja, zapoljavanja u dnevnim radionicama, integracije u radnu okolinu ili
openitog odlaska na radno mjesto,
novani dodatak trokovima rada (Lohnkostenzuschsse),
preuzimanje trokova zapoljavanja u
dnevnoj radionici,
novani dodatak za ivotne i stambene
trokove osobama s invaliditetom koje se
nalaze u novanoj nevolji,
preuzimanje trokova za smjetaj u
domovima za osobe s invaliditetom ili
domovima za njegu,
gradski stan primjereno prilagoeni
osobama u kolicima,
novanu pomo za stanarinu ili preuzimanje trokova za pomone usluge
(usluge za rastereenje obitelji, pomo

oko slobodnog vremena ili pomo kod


stanovanja, osobnog budeta).
Detalje o preduvjetima i potrebnim dokumentima moete dobiti kod Referade za pomo
osobama s posebnim potrebama.
Za doplatak za njegu obratite se Vaem
nadlenom mirovinskom osiguranju (vidi isto
poglavlje Starije osobe). Mobilitet osoba s
invaliditetom grad Graz podrava s besplatnom vonjom taksijem za osobe s invaliditetom (informacije: tel. + 43 316 872 63 91,
e-mail elke.riemer@stadt.graz.at) i karticom
za mobilnost (vidi poglavlje "Starije osobe").

Informacija
Referat fr Behindertenhilfe

Schmiedgasse 26, 2. kat, sobe 201 do 203


8010 Graz
+43 316 872 64 30, 64 38
sozialamt@stadt.graz.at

Beauftragter der Stadt Graz fr


Menschen mit Behinderung:
Mag. Wolfgang Palle

Theodor-Krner-Strae 65, 8010 Graz


Telefonska prijava za konzultacije pod
+43 650 66 92 650
behindertenbeauftragter.graz@gmx.at

41

IVOTNE SITUACIJE &


SOCIJALNA PITANJA

Posao/Nezaposlenost
Opirnije informacije ete nai u poglavlju Posao. Odmah spomenjujemo udrugu
ERfA (kratica za: iskustvo za SVE (Erfahrung fr ALLE), vidi str. 45) koja posreduje
posao naroito onim osobama koji na slobodnom tritu rada imaju male anse. Kroz
metodiku podrku, zapoljavanje na bazi
nekoliko sata i tranzitna radna mjesta
poveaju se mogunosti pristupu radnom
procesu. ERfA-ina sluba socijalne intervencije (Sozialinterventionsstelle) prua podrku
osobama koje stoje ispred drutvenog i ekonomskog iskljuenja.

Pomo u tekim ivotnim


situacijama
Osobe koje sa svojom vlastitom snagom
vie nisu u stanju brinuti se o vlastitim
ivotnim trokovima mogu u Slubi za socijalnu skrb podnijeti zahtjev za pomo u
posebnim ivotnim situacijama (Antrag auf
Hilfe in besonderen Lebenslagen) da bi
tako mogli odrati stambeni prostor i pokriti nude dnevnog ivota.
U odreenim podrujima ivotnom osiguranju, stambenoj potrebi i zdravstvenom
osiguranju od 1. oujka 2011. vrijedi
tajerski zakon o temeljnom financijskom
osiguranju (Steiermrkische Mindestsicherungsgesetz (StMSG)), koje vrijedi
paralelno s Zakonom o socijalnoj pomoi
(Sozialhilfegesetz). Temeljno financijs42

ko osiguranje isplauje se dvanaest puta


godinje.
Pod www1.graz.at/bmsrechner/ ete nai
raunalo za temeljno financijsko osiguranje, s kojim moete ustanoviti da li imate
pravo na temeljno financijsko osiguranje.
Osobe koje nemaju pravo na temeljno financijsko osiguranje bi mogle imati prvo
na pomo po Zakonu o socijalnoj pomoi.
Dobrovoljne usluge u Zakonu o socijalnoj
pomoi mogu dobiti ene i mukarci koji
dobivaju i temeljno financijsko osiguranje
(npr. plaanje dugova rauna za struju i
stanarinu da bi se sprijeila deloiranje;
zdravstvena pomo osobama koje nisu
osigurane preko temeljnog financijskog
osiguranja).
Za izvrenje oba zakona zaduena je Referada za temeljno financijsko osiguranje i
socijalnu pomo Slube za socijalnu skrb
grada Graza. Od ponedjeljka do petka od
8 do 12.30 sati Vam suradnici rado daju
telefonske informacije: + 43 316 872 63
13, 63 14, 63 15, 63 26 und 63 27.

Savjetovalite za dunike
Dravno priznato savjetovalite za dunike
Graz (Schuldnerberatung) daje pomo za
samopomo da bi se dugovi regulirali. Savjetovanje je pouzdano i besplatno. Molimo
Vas da telefonski zakaete termin (vidi str.
45)!

Zatitni nadzor
Svrha izvravanja zatitnog nadzora (Bewhrungshilfe) jest da bi se ene i mukarci zatitili
od mogue nove kazne zatvora ili da bi im
se omoguilo lake drutveno prilagoavanje
nakon izdrane kazne. U Austriji je za to
zaduena udruga NEUSTART (vidi str. 45).
Povjerenik/povjerenica zatitnog nadzora
pomae u potrazi stana i posla, oko suradnje s ustanovama i slubama, ali najvie oko
osobne integracije u ivot.

Pomo osobama bez


zdravstvenog osiguranja
Osoba koja nema zdravstveno osiguranje i
koja se razboljela ipak ima pravni zahtjev
na pomo: Socijalna pomo ili temeljno
financijsko osiguranje preuzimaju raun
lijenika. U Grazu Caritasova ambulanta
Marienabmulanz prua bez puno birokracije i besplatno zdravstvenu opskrbu osobama
bez zdravstvenog osiguranja te osiguranim
43

IVOTNE SITUACIJE &


SOCIJALNA PITANJA

osobama koje ne ele koristiti javni zdravstveni sustav (npr. kod ovisnosti o alkoholu i
drogama).

Pomo osobama bez stana


Informacije o tome nai ete u poglavlju Hitni sluajevi & krize.

Izjednaena novana doplata i


doplatak za njegu
Primateljice i primatelji niske mirovine pod
odreenim uvjetima imaju pravo na takozvanu izjednaenu novanu doplatu mirovini
(Ausgleichszahlung) da bi se tako osigurali
minimalni dohotci. Osoba kojoj treba njega
vie od 60 sati mjeseno, eventualno ima
pravo na doplatak za njegu (Pflegegeld).
Vie o tome u poglavlju Starije osobe.

Smrtni sluaj
Kada se dogodi smrtni sluaju u stanu, odmah treba zvati lijenicu/lijenika koja/koji
radi pregled umrle osobe i izdaje dokumente
Potvrdu o smrti (utvrivanja injenice smrti)
i Potvrdu o pregledu umrle osobe (Totenbeschauschein). Sve do dolaska lijenice/
lijenika se na umrloj osobi nita ne smije
promijeniti (ni promjena odjee). Smrtni
sluaj mora se prijaviti Slubi za graane
(BrgerInnenamt), Referadi matinog ureda
slijedeeg radnog dana. To esto preuzima
pogrebna agencija; tamo ete isto tako saz44

nati koje administrativne poslove morate obaviti u drugim ustanovama. Prijava smrti vri
se iz bolnice ili doma za njegu ako je osoba
tamo umrla.
Sluba za graane izdaje smrtni list (Sterbeurkunde) kojeg trebate za sve ostale administrativne poslove. Koji Vam dokumenti trebaju,
saznat ete od suradnika Matinog ureda.
Graz ima nekoliko groblja Katolike crkve,
dva groblja Evangelike crkve i jedno groblje izraelske zajednice. Na interkonfesionalnom groblju drutva Holding Graz postoji
mjesto za muslimanske grobove.

Informacija
Hilfe bei Arbeitslosigkeit: Verein ERfA
Karlauer Strae 16-18, 8020 Graz
+43 316 872 63 81
office@erfa-graz.at
www.erfa-graz.at

Referat fr Mindestsicherung und


Sozialhilfe des Sozialamtes
Schmiedgasse 26, 2. kat, 8010 Graz

+43 316 872 63 10 , 63 14, 63 15,


63 26, 63 27
sozialamt@stadt.graz.at

Sozialservicestelle des Landes


Steiermark
Hofgasse12, 8010 Graz

+ 43 800 20 10 10

Bundesamt fr Soziales und


Behindertenwesen

Babenbergerstrae 35, 8020 Graz


+43 316 70 90
bundessozialamt.stmk1@basb.gv.at

Sozialtelefon des Bundesministeriums


fr Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz
+ 43 800 20 16 11

Schuldnerberatung Graz
Annenstrae 47, 8020 Graz

+43 316 37 25 07
office@schuldnerInnenberatung.at
www.schuldenberatung.at

Bewhrungshilfe
NEUSTART Steiermark

Hilfe fr nicht krankenversicherte


Personen:
Caritas Marienambulanz
Keplerstrae 82, 1. kat, 8020 Graz

+43 316 80 15 361


marienambulanz@caritas-steiermark.at

Meldung eines Todesfalls:


BrgerInnenamt, Referat Standesamt
Joanneumring 6, 3. kat, 8010 Graz
+43 316 872 51 50 bis 51 53
standesamt@stadt.graz.at

Bestattungsunternehmen in Graz:
Holding Graz Bestattung
Grazbachgasse 44-48, 8010 Graz

+43 316 887 28 00 (0.00 do 24.00 sati)


www.holding-graz.at/bestattung

PAX

Alte Poststrae 371, 8055 Graz


+43 316 29 65 66 (0.00 do 24.00 sati)
www.pax.at

Alpha

Conrad-von-Htzendorf-Strae 151,
8010 Graz
+43 316 81 94 00 (0.00 do 24.00 sati)
www.alpha-bestattungen.at

Bestattung Wolf

Triester Strae 198,


8055 Graz
+43 316 26 66 66 10
www.bestattung-wolf.com

Arche Noah 8-10, 8020 Graz

Bestattung Pius

+43 316 82 02 34
office.steiermark@neustart.at
www.neustart.at

+43 316 83 50 00
www.bestattung-pius.at

Petersgasse 49, 8010 Graz

45

VI

DJECA & MLADE

Prava i dunosti roditelja


odnosno skrbnika (skrbnitvo)
Skrbnitvo znai pravo i dunost skrbnika
odgajati i njegovati maloljetno dijete. Po
zakonu roditelji u braku imaju zajedniko
skrbnitvo za maloljetno dijete. Majka ima
skrbnitvo ako je dijete vanbrano. U tom
sluaju roditelji mogu dati zahtjev, bez obzira ive li zajedno ili ne, da i otac u svim odnosno odreenim pitanjima dobi skrbnitvo.
Poslije razvoda zajedniko skrbnitvo ostaje
kod oba roditelja ako se roditelji suglasno
dogovore kod kojeg e roditelja dijete ivjeti.
Ako se roditelji ne mogu dogovoriti, ili ako
kasnije nastanu problemi pri zajednikom
skrbnitvu, jednom se roditelju prenosi potpuno skrbnitvo.
Roditelj bez skrbnitva ima pravo posjete
i pravo na informacije u vanim pitanjima
koje se tiu djeteta te se smije izjasniti o istim.
Ako roditelji ne mogu skrbiti o djetetu u skladu s njegovom dobrobiti, sud moe prenijeti
skrbnitvo djedu i baki, udomiteljskoj obitelji,
drugoj prikladnoj osobi ili Centru za socijalnu djeju skrb (Jugendamt).
Pravno savjetovanje i podrku na tu temu
ete dobiti u Uredu za mlade i obitelj (Amt
fr Jugend und Familie), koji u odreenim pitanjima, npr. zahtjev za alimentaciju, preuzima pravnu zastupnitvo za maloljetnu djecu.
Po nalogu grada Graza Ureda za mlade i
obitelj - Caritas preuzima pravno zastupnitvo
maloljetnih stranaca (do 16. godine) i maloljetnih azilanata (do 18. godine) bez pratnje
46

u azilantnim i stranozakonskim postupcima.


Uzdravanje djeteta/djece dunost je oba
roditelja, neovisno tko ima skrbnitvo. Roditelj kod kojeg dijete ne ivi duan je plaati
alimentaciju. Roditelj kod kojeg dijete ivi vri
dunost uzdravanja time da se brine o djetetu i vodi kuanstvo. Visina alimentacije ovisi
o prihodima osobe koja plaa alimentaciju
te o dobi djeteta.
Za daljnje informacije na tu temu kontaktirajte najprije centralnu slubu za informacije Ureda za mlade i obitelj grada Graza,
tel. +43 316 872 31 99. Otvorena je od
ponedjeljka do petka od 7.30 do 15 sati.
Zatita djece: Roditelji koji misle da bi mogli ozlijediti svoje dijete, oni koji znaju o
ugroenoj djeci ili oni koji imaju pitanja
o zatiti djece e dobiti savjet i informacije u Uredu za mlade i obitelj, tel. +43
316 872 30 43, isto tako u razdoblju od
ponedjeljka do petka od 7.30 do 15 sati.
Molimo Vas da izvan tih vremena nazovete
tel. +43 316 872 0.

Savjetovanje i podrka obiteljima


(roditelji, djeca, mladi)

nu djeju skrb pruati podrku obiteljima kod


izvrenju svojih dunosti i, ako su djeca ili mladi ugroeni, poduzeti dotine mjere u smislu
zatite djece.
Kod prekida veze ili rastave oba roditelja imaju pravo na (pravno) savjetovanje i/ili medijaciju. Fokus medijacije je za dobrobit djeteta
uvijek sporazum roditelja.
Djeca i mladi koji vie ne mogu ili ne bi smjeli
ivjeti s roditeljima, novi dom e nai u socijalno pedagokim stambenim zajednicama (sozialpdagogischen Wohngemeinschaften).
Socijalni rad u koli: U nekoliko kola u Grazu
kolske socijalne radnice/kolski socijalni radnici udruge ISOP-a nude svima pomo i savjetovanje. Djeca i mladi mogu s njima priati o
ozbiljnim temama ili mogu dobiti informacije
o portskim aktivnostima ili o mogunostima
provoenja slobodnog vremena.

Prava i dunosti djece i mladih


(Zakon o zatiti mladih)
Da bi se mlade osobe zatitile od opasnosti,
postoji tajerski zakon o zatiti mladih (Steiermrkische Jugendschutzgesetz).
Zakon na primjer regulira izlaske (osobe
mlae od 14 godina smiju izlaziti od 5 do
21 sati; od 14 do 16 godina smiju izai od

5 do 23 sati; od 16 godina do punoljetnosti s 18 godina od 5 do 5 sati), dobne granice i zabrane zadravanja kao i kontakt s
puenjem, alkoholom i igrama na sreu. Uz
reguliranje prava i dunosti mladih osoba,
zakon isto tako regulira odgovornost skrbnika i obrtnika. Posljedica mlade osobe koja
je prekrila zakon je opomena nakon prve
prijave Ureda za mlade i obitelj. Ako doe
do druge prijave, mlada osoba mora vriti
socijalni rad. Isto tako su mogue novane
kazne do 218 eura. Odrasle osobe mogu
dobiti kaznu do 2.500 eura.

Prava i dunosti djece i mladih


(graansko pravo)
Poslovna sposobnost:
Djeca do 7 godina smiju upotrijebiti svoj
deparac za sitne nabave, kao npr. kupiti
okoladu. Djeca izmeu 7 i 14 godina su
djelomino poslovno sposobna. Smiju sklopiti
sitne poslove svakodnevnog ivota, npr. kupiti
ulaznicu za kino ili prihvatiti poklon. to se
tie drugih nabava, to mora preuzeti skrbnica/skrbnik ili barem to odobriti, npr. kod kupnje iPod-a. Mladi od 14 do 18 godina smiju
bez odobrenja roditelja sklopiti neke pravne
poslove. Smiju raspolagati stvarima koje su

Informacija
Amt fr Jugend und Familie

Grad Graz prua mnoge ponude kojima moe


pomoi roditeljima pri odgoju i u obiteljskim
ivotu, kod problema i konflikta. Svrha toga je
dati djeci i mladima podrku i kod rjeavanja
problema uzeti u obzir njihove jake strane, resurse i mogunosti. U sreditu rada stoje volja i
ciljevi djece. Po zakonu o zatiti djece (Jugendwohlfahrtgesetz) je zadatak Centara za socijal-

Kaiserfeldgasse 25, 8011 Graz

+43 316 872 31 99


www.familie.graz.at; www.kinder.graz.at

Verein ISOP

Dreihackengasse 2, 8020 Graz


+43 316 76 46 46
isop@isop.at; www.isop.at

Napomena
Na web stranici Referade za obitelj pokrajine
tajerske www.zweiundmehr.steiermark.at
ete nai mnoge informacije na temu djeca i
mlade. Kod informativne slube za obitelji i
djecu pokrajine tajerske, Karmeliterhof, Karmeliterplatz 2, ete isto tako dobiti osobno
savjetovanje (tel. + 43 316 877 22 22).

47

VI

DJECA & MLADE

dobili na slobodno raspolaganje, kao na primjer prodati poklon kojeg su dobili. Stvari koje
su dobili za upotrebu im ne pripadaju, npr.
svjetiljka za pisai stol u djejoj sobi. Mogu
raspolagati svojim deparcem odnosno svojim
dohotkom ako nisu ugroene ivotne potrebe.
Mlade osobe osim toga smiju same sklopiti
ugovore o radu , kao npr. rad preko ljeta. Za
ugovore o zanatu vrijede druga pravila. Vie
informacija o takvim ili slinim pravnim pitanjima, kao na primjer Od kad si mlade osobe bez suglasnosti skrbnika mogu dati raditi
tetovau ili piercing? ete nai pod: www.
kinderanwalt.at.

Igranje u grupi:
Grupe za igranje (Spielgruppen) postoje u
nekoliko etvrti grada. (Lista: www.kinderdrehscheibe.net/663.htm)

Ustanove skrbi i obrazovanja

Paziteljica/pazitelj preko dana:


Za djecu od 0 do 15 godina mogua je
skrb u malim grupama kod kolovanih paziteljicama/paziteljima preko dana (Tagesmtter/Tagesvtter). Za djecu s posebnim
potrebama na raspolaganju stoje specijalo
obrazovane/i MIKADO-paziteljice/pazitelji. Trokovi ovise o vremenskom opsegu skrbi.
Novane pomoi se mogu zatraiti ovisno
o dohotcima. Ako imate pitanja, obratite se
Referadi za djeje obrazovanje i djeju skrb
Ureda za mlade i obitelj. Ako traite paziteljicu/pazitelja preko dana, daljnje informacije nai ete kod ustanove Kinderdrehscheibe
tajerska.

Informacije o gradskim ustanovama nai


ete pod www.kinderbetreuung.graz.at.
Kinderdrehscheibe tajerska informira besplatno o gradskim i privatnim mogunostima
djeje skrbi u Grazu te moguim subvencijama. Savjetovanje se nudi na njemakom,
engleskom, talijanskom, francuskom i BKS
(bosanskom/hrvatskom/srpskom) jeziku.
uvanje djece na kratko vrijeme
(babysitting):
Neke etvrti grada Graza pruaju ponude
uvanja djece na nekoliko sati kao babysittingpool, usluga baka i djeda (Oma-OpaServices) itd. (Lista: www.kinderdrehscheibe.
net/2121.htm)

48

Djeje jaslice (jaslice za djecu od 0 do


3 godina):
Dravne (Lista: www.kinderbetreuung.graz.
at Kinderbildung und -betreuung) i privatne djeje jaslice (Lista: www.kinderdrehscheibe.net/1861.htm) nude uvanje djece
i hranu te potiu socijalan, emocionalan,
motorni i kognitivni razvoj djece. Nude
se informativni dani za roditelje i djecu.

Djeje kue (za djecu od 1,5 do 12


godina):
U Grazu postoje tri takozvane djeje kue
(Kinderhuser) u kojima se uvaju mala dje-

ca, djeca iz vrtia i kole u jednoj kui. Svaka


dobna grupa ima na raspolaganju svoju prostoriju, a uz to postoji i mogunost igranja u
mijeanim grupama. (Lista: www.kinderdrehscheibe.net/1830.htm)
Djeji vrtii (za djecu od 3 do 6 godina):
Roditelji imaju obavezu svoju djecu jednu godinu prije kolske obaveze dati u
skrb djejeg vrtia. Obavezna godina za
petogodinjake je sve do opsega od 30 sati
tjedno (6 sati na dan) besplatna. Informacije
na tel. +43 316 877 21 03. Graz ima 48
gradskih djejih vrtia (Lista: www.kinder.
graz.at Kinderbildung und -betreuung) te
privatne djeje vrtie (Lista: www.kinderdrehscheibe.net/617.htm). Trokovi za skrb ovise
o dohotcima roditelja; informacije na tu temu
ete dobiti kod same prijave ili u Uredu za
mlade i obitelj te na vie jezika pod: www.
kinderbetreuung.graz.at Kindergrten.

Za djecu s zaostacima:
Za djecu s zaostacima u razvoju, npr. u
motornom, govornom razvoju, kognitivnom
kapacitetu, s upadljivim ponaanjem i invaliditetom, postoji takozvana integrativna dodatna skrb (integrative Zusatzbetreuung).
Roditelji dobivaju savjetovanje (o odgoju),
djeca individualnu podrku i individualne
terapije. Dodatna skrb je besplatna. Zahtjev
se mora podnijeti u Referadi za osobe s posebnim potrebama grada Graza (Behindertenreferat). kolska psiholoka sluba (Schulpsychologische Dienst) i Centar posebne
pedagogije (Sonderpdagogische Zentrum)
informiraju o mogunostima obrazovanja.
Uz to, na raspolaganju stoji nekoliko vrtia
s integrativnim grupama te vrti posebne
pedagogije Rosenhain (Heilpdagogischen
Kindergarten).

49

VI

DJECA & MLADE

Cjelodnevne kole, ponude za


popodnevnu skrb (za djecu od 6 do 18
godina):
U Grazu oko 50 osnovnih kola, koje su u
austrijskom sustavu podijeljene u nie osnovne kole (Volksschulen), nove vie osnovne
kole (Neuen Mittelschulen), posebne kole
(Sonderschulen), gimnazije ((Real)Gymnasien) i privatne kole (Lista: www.graz.at Bildung Stadtschulamt; www.kinderdrehscheibe.net/2024.htm) nude cjelodnevnu skrb s
zajednikim rukom, pomo oko domaih
zadaa, ponavljanje gradiva i kreativno oblikovanje slobodnog vremena.
Lerncafs (za djecu od 6 do 15
godina):
Caritas u etvrtima Lend, Gries i Eggenberg
uenicama i uenicima nudi besplatnu popodnevnu skrb.
Obdanita za uenice i uenike (za
djecu od 6 do 15 godina):
U Grazu postoje oko 27 gradskih i privatnih
obdanita (Lista: www.kinderdrehscheibe.
net/1893.htm). Djeca i mladi imaju podrku
oko rjeavanja kolskih dunosti. Osim toga
obdanita ine posao integracije (interkulturalnost odnosno odreena prava odgoja).
Treba se im prije dati zabiljeiti odnosno
prijaviti! Prinosi za obdanite ovise o dohotcima. Daljnje informacije daju broure na
vie jezika (vidi: www.kinderbetreuung.graz.
at SchlerInnenhorte).

50

Obdanite tokom ljetnih praznika:


Neka obdanita rade i preko ljeta.
Djeje sveuilite:
U kooperaciji sa sveuilitima Graza osnovne nie kole mogu posjetiti radionice
u kojima se mogu upoznati sa znanstvenim
radom. Kroz praznike nude izvanredan program! www.kinderunigraz.at.

Informacija
Amt fr Jugend und Familie
Kaiserfeldgasse 25, 8010 Graz

+43 316 872 31 99


www.familie.graz.at; www.kinder.graz.at

Referat Kinderbildung u. -betreuung


+43 316 872 31 51

Caritas-Lerncafes

etvrt Gries: foaje Andr (Dreihackengasse


pokraj crkve Andr), etvrt Lend: Marienpfarre,
Mariengasse 31, 8020 Graz, etvrt Eggenberg:
upa Schutzengel (Hauseggerstrae 72).
+43 676 880 15 372
silke.strasser@caritas-steiermark.at

Sozialamt, Referat fr
Behindertenhilfe

Schmiedgasse 26, 2. kat, 8010 Graz


+43 316 872 64 31, 64 32
www.graz.at
(Leben in Graz Gesundheit + Soziales)

Stadtschulamt

Wielandgasse 7, 8010 Graz


+43 316 872 74 01
stadtschulamt@stadt.graz.at
www.graz.at (Bildung Stadtschulamt)

Kinderdrehscheibe Steiermark
Brandhofgasse 13, 8010 Graz

+43 316 37 40 44 i
+43 810 00 12 41 po tarifi gradskog
razgovora
kinderdrehscheibe@stmk.volkshilfe.at
www.kinderdrehscheibe.net

51

VI

DJECA & MLADE

Poticanje zdravlja
Kod poticanja zdravlja lijenice i lijenici te terapeutice i terapeuti Ureda za mlade i obitelj (=
lijenika sluba) nude bebama i maloj djeci:
zdravstveno savjetovanje i zdravstvenu skrb u
15 gradskim savjetovalitima za roditelje. Djeci u dobi djejeg vrtia: Pregled djece koja su
upadljiva u razvoju. Teite: Jezino savjetovanje (informacije o logopediji na vie jezika: www.
graz.at/cms/beitrag/10061519/739049).
Djeci u dobi za kolu: Pregled pred upisom
u kolu koje se u prisutnosti roditelja odvija u
lijenikoj slubi (rztlichen Dienst) obuhvaa
opiran zdravstveni pregled s ispitivanjem vida
i sluha. Potvruju se zdravstveni preduvjeti za
zrelost za kolu. Redoviti lijeniki pregledi u
gradskim kolama. Dodatno se nude ortopedska savjetovanja, medicinska savjetovanja o pravilnoj prehrani te tjelesni programi s ciljem da
se potie zdravlje djece. Cijepljenja se daju u
Zdravstvenoj slubi (Gesundheitsamt). kolske
zubne ambulante: Suradnice/Suradnici potiu
zdravlje zuba u kolskoj dobi, posreduju znanje o zdravim zubima, vjebaju tono ienje
zuba te provode preglede. Djeci koja se jako
boje nude se ohrabrujue sjednice. Sve ponude su besplatne.
Seksualnost: Pretpostavlja se da mlada
osoba s 14 godina sama moe shvatiti
posljedice odluke za medicinske preglede.
To obuhvaa i injenicu da za odluku koju
metodu kontracepcije (npr. pilule) e mlada
osoba izabrati ili za odluku prekida trudnoe
nije potrebna suglasnost roditelja. Informacije i savjetovanja za djevojke prua Centar
52

za zdravlje ena (Frauengesundheitszentrum), a za deke Sluba za savjetovanje


mukaraca (Mnnerberatungsstelle).

Informacija
rztlicher Dienst des Amtes fr
Jugend und Familie
Keesgasse 6/2. kat, 8010 Graz
+43 316 872 46 23
aerztl.jugend@stadt.graz.at
www.graz.at/cms/beitrag/10034658/3832259

Gesundheitsamt

Amtshaus, Schmiedgasse 26, 8010 Graz


+43 316 872 32 01, 32 03
gesundheitsamt@stadt.graz.at
www.graz.at (Gesundheit + Soziales
Gesundheit)

Schulzahnambulatorien des
Stadtschulamtes

Nibelungengasse 18, 8010 Graz


Brucknerstrae 51, 8010 Graz
Wielandgasse 9, 8010 Graz

+43 316 872 70 25, 70 35, 74 55


www.graz.at (Bildung Stadtschulamt)

Frauengesundheitszentrum
Joanneumring 3, 8010 Graz

+43 316 83 79 98
frauen.gesundheit@fgz.co.at
www.fgz.co.at

Mnnerberatungsstelle

Dietrichsteinplatz 15/8. kat, 8010 Graz


+43 316 83 14 14
info@maennerberatung.at
www.maennerberatung.at

Oblikovanje slobodnog vremena


i praznika, kultura

Bespielbare Stadt: Graz eli oblikovati


grad da bi za djecu i mlade postao mjesto u
kojemu se moe neto doivjeti. Zbog toga se
izmeu proljea i jeseni u parkovima Graza,
u stambenim naseljima i na javnim igralitima
nude aktivnosti kao crtanje grafita, igranje
ulinog nogometa, kazaline radionice te
kreativno igranje s pokretnim igraonicama
(Grazer Spielmobile). Listu djejih igralita
u Grazu nai ete pod: www.holding-graz.
at/spielplaetze.html. Tijekom svih praznika
(polugodite, Uskrs, ljeto) se Djeji studio Ureda za mlade i obitelj te portski ured brinu o
opirnoj ponudi za slobodno vrijeme za djecu. Vie o tome: www.kinder.graz.at.
U Uredu za mlade i obitelj, Referadi Otvorenog rada s djecom i mladima (Referat
Offene Kinder- u. Jugendarbeit) moe se podnijeti zahtjev za podrku posjeivanja ljetnih kampova. Popis ponuaa nai ete pod
www.kinder.graz.at Kindererholung.
U projektu koji obuhvaa dvije generacije
imenom points4action starije osobe provode
(slobodno) vrijeme zajedno s mladima od
14 do 18 godina. Mladi koji sudjeluju u tom
projektu, sakupljaju bodove koje mogu zamijeniti za ulaznice za kino itd. Informacije pod
www.points4action.at.
Djeji muzej nudi izlobe, mjesta za igranje i
istraivanje, radionice i kazalite za djecu od
3 do 12 godina. Next Liberty je kazalite
samo za djecu i mlade, a u takozvanoj
LandesLudothek se mogu iznajmiti igre svih
moguih vrsta.

Informacija
Amt fr Jugend und Familie, Referat
fr Offene Kinder- und Jugendarbeit
Kaiserfeldgasse 25, 8010 Graz
+43 316 872 31 91
jugendamt@stadt.graz.at
www.jugend.graz.at

Kindermuseum FRida & freD


Friedrichgasse 34, 8010 Graz
+43 316 872 77 00
kontakt@fridaundfred.at
www.fridaundfred.at

Next Liberty Theater fr junges


Publikum

Kaiser-Josef-Platz 10 (pokraj opere, ispred


statue s maem), 8010 Graz
+43 316 80 08 11 20
tickets@buehnen-graz.com
www.theater-graz.com/nextliberty

LandesLudothek

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


+43 316 90 370 251
office@ludovico.at
www.ludovico.at

GraGustl Lern- und Freizeitprogramm der Caritas


+43 676 880 15 372
silke.strasser@caritas-steiermark.at

Sportamt, Stadion Graz-Liebenau


Stadionplatz 1, 8010 Graz
+43 316 872 78 78
sportamt@stadt.graz.at
www.graz.at/sport
Radno vrijeme za stranke: od ponedjeljka
do etvrtka od 8 do 14 sati, petkom od 8
do 12 sati.

53

VI

DJECA & MLADE

Interkulturalni, mobilni i
samoupravni rad s mladima
Centri za mlade od 11 do 19 godina:
Graz broji nekoliko centra za mlade. Listu
svih lokacija i ponuda nai ete na www.
jugend.graz.at Jugendzentren.
Streetwork za mlade od 13 do 21 godina: Takozvani streetworker-i se kreu po
centru grada i brinu se o svim mladima koji se
nalaze na ulici, koji su preoptereeni i kojima
treba podrka i netko za sluanje. Mjesto kojemu se mogu uputiti je slobodan prostor bez
obaveze konzumacije, a nalazi se u dvoritu
u Schnaugasse 12a. Tamo mlade osobe
mogu jesti, tuirati se, prati rublje, itd. Osim
toga mogu dobiti informacije i savjetovanje,
posredovanje i pratnju (npr. k savjetovalitima,
k policiji). Kontakt na tel. +43 316 810 591.
Interkulturalni rad s mladima: ISOP-u se
mogu obratiti zainteresirane osobe, mlade
osobe s migracijskom pozadinom, ali i roditelji ili uitelji ako imaju pitanja kako zajedno
postupati i ivjeti u obiteljskoj svakodnevnici,
o vrstima i mogunostima obrazovanja ili pitanja o socijalnoj i kulturnoj integraciji.

Mobilitet i promet
Pjeaci: Rano poinjite Vae dijete uiti
najvanija prometna pravila. Ocijenite da li
Vae dijete moe samo ii u kolu. Za to bi bilo
najbolje da proete put do kole zajedno s njime i da razgovarate o opasnim mjestima.
54

Micro-Scooter, Scooter, skateboard itd.:


Smiju se koristiti samo tamo gdje se kreu
i pjeaci, to jest na pjeakim stazama, u
pjeakim zonama, po ulicama stambenih
kompleksa i ulicama za igranje itd.
Inline skates: Osim na podrujima namijenjenim pjeacima mogu se koristiti i na
biciklistikim stazama, trakama za bicikliste
itd.

maksimalno 45 km/h od 15. godine ivota.


Prije toga se posjeuje teoretski i praktini
teaj s kojim se moe poeti ve est mjeseci
prije 15. roendana.

Vonja biciklom od 10 godina: Ve za


djecu iz vrtia grad nudi podrku kod uenja
vonje biciklom. Ispod 10 godina vonja
biciklom po javnim prometnim podrujima
dozvoljena je samo uz pratnju osobe starije
od 16 godina.

Vonja u autu: Djeca ispod 14 godina s


tjelesnom visinom ispod 150 cm moraju sjediti u sjedalici koja pristaje visini djeteta.

S biciklistikom vozakom dozvolom djeca


se ve s 10 godina smiju voziti sama po
ulicama, bez tek s 12 godina. Biciklistiku
vozaku dozvolu izdaje Uprava za ceste grada Graza (Straenamt). Teoretski ispit radi
se u 4. razredu osnovne kole s uiteljicom
osnovne kole. Praktini dio ispita polae se
u prometnom parku Graza u Stadtpark-u.
Vie informacija na njemakom i engleskom
jeziku ete dobiti na: www.radfahrtraining.at.
Sidewalker (romobil): Vrijede ista pravila
kao i za vonju biciklom. Smije se voziti na
prostorima namijenjenima biciklistima i cestama, ali ne na pjeakim stazama.
Vonja mopedom od 15 godina: S ispravom za moped smije se voziti moped do

Vonja autom od 17 godina: Ve se nakon 16. roendana moe poeti s osnovnim


teajem u autokoli. Praktine vonje za
vozaku dozvolu mogu se privatno raditi
s 17 godina i to uz ovlatenu osobu koja,
izmeu ostalog, ima vozaku dozvolu najmanje sedam godina. No, ispit se moe polagati tek nakon navrene 17. godine.
Javni prijevoz: Formulari za zahtjev za
slobodnu vonju uenika javnim prijevozom (SchlerInnenfreifahrt) dobivaju se u
kolama. Uz to postoje sniene tarife npr. za
naunike ili stanovnike u internatima (vidi:
www.verbundlinie.at/tarif/302030/schueler_lehrlinge_mehr.php).
Djeca ispod 15 godina se u ljetnim praznicima gradskim linijama voze besplatno. Za
sve ostale linije se uenicima i uenicama
te naunicima tokom praznika nudi jako

sniena karta (vidi: www.verbundlinie.at/


slf/ferienticket.php).
Sniene vonje taksijem: Mladima
izmeu 14 i 21 godine nudi se takozvana 8
to 8-Card s kojom se mogu voziti taksijem
od 20 sati naveer do 8 sati ujutro snienom
cijenom od 20 posto i to taksijem telefonskog
broja 28 01. Formular za zahtjev i daljnje
informacije ima JUGEND.INFO ili Ured za
mlade i obitelj.

Informacija
Straenamt

Bauamtsgebude, Europaplatz 20,


4./5. kat, 8020 Graz
+43 316 872 36 01
strassenamt@stadt.graz.at
www.graz.at (Leben in Graz Verkehr
und Parken)

Logo JUGEND.INFO!

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


+43 316 90 370 90
info@logo.at
www.logo.at

55

VII

OBRAZOVANJE

Obavezno obrazovanje (6-15 godina


odnosno 1.-9. stupanj)
Djeca u Austriji idu u kolu od 6. godine
ivota, a obavezno pohaanje nastave traje
devet godina. Obaveza vrijedi za svu djecu! kolska godina uvijek poinje u rujnu.
Na roditeljima lei odgovornost da djeca
posjeuju kolu, a mogu biti kanjeni ako djeca ne dolaze u kolu.

Nia osnovna kola (6-10 godina


odnosno 1.-4. stupanj)
Devet mjeseci prije poetka kole djeca se
moraju upisati u kolu koja se nalazi blizu
mjesta stanovanja. Ako elite da Vae dijete
pohaa nastavu u nekoj drugoj koli, treba
Vam odobrenje Zavoda za kolstvo grada
(Stadtschulamt). Roditelji ili skrbnici e sve
informacije dobiti u pismenoj obavijesti Zavoda za kolstvo grada. Graz broji vie od
50 gradskih i privatnih odnosno alternativnih
niih osnovnih kola (lista: www.lsr-stmk.gv.at
- Schulfhrer).
Djeca koja su u kolskoj obavezi, a nisu zrela
za kolu, moraju jednu godinu pohaati nastavu predkole (Vorschulstufe) da bi se tako
navikli na ivot i obaveze u koli.
Nastava u predkoli uraunava se u opu
kolsku obavezu. Svaka kola u ponudi mora
imati predkolske stupnje ili predkolske razrede. Ako imate detaljna pitanja, obratite se
Zavodu za kolstvo grada. Nakon zavrene
nie osnovne kole, znai poslije 4. razreda,
postoje razliite vrste odgojnih i obrazovnih
kola.
56

Nova via osnovna kola imenom Neue


Mittelschule (10-14 godina odnosno
5.-8. stupanj)
Graz nudi vie od 20 gradskih i privatnih
novih viih osnovnih kola (njemaka kratica
NMS). NMS slui opem obrazovanju te
pripremi na poslovni ivot (s prijelazom u
politehniku kolu) odnosno prijelazu u druge odgojne i obrazovne ustanove daljnjeg
obrazovanja. Za umjetniki ili portsko nadarene uenike/uenice postoje kole NMS
Musik Graz-Ferdinandeum i NMS Sport
Graz-Brucknerstrae.
Uenici/uenice
novih viih osnovnih kola stjeu njima
prilagoeno individualno obrazovanje, pri
emu ipak vrijedi nastavni plan i program
ope gimnazije. Ovisno o uspjehu, uenik/
uenica zavravanjem 8. razreda stjee ili
diplomu vie osnovne kole (Hauptschule)
ili diplomu vie kole opeg obrazovanja
(Allgemeinbildenden hheren Schule).

Politehnika kola (15 godina odnosno


9. stupanj)
U politehnikoj koli u Grazu koja se
nalazi u Herrgottwiesgasse 160c (www.
ps-graz.at/joomla/) uenici/uenice se
nakon 8. razreda kvalificiraju za prijelaz
u egrtovanje i zanatsku kolu. Politehnika
kola primjerena je za uenike/uenice
koji/koje su uspjeno zavrili 8. kolski stupanj, a i za one koji su ponavljali razrede
i radi toga nisu uspjeno zavrili svih osam
prethodnih kolskih stupnja.

Vie kole opeg obrazovanja, strune


srednje i vie kole
Vidi na stranici 59!

Nastava na materinjem jeziku


Uenici/uenice kojima njemaki nije prvi
jezik imaju mogunost stei znanje prvog jezika u sklopu ocjenjenih, neobaveznih vjebi.
Pohaanje nastave prvog jezika je dobrovoljno i besplatno, no vrlo se preporuuje
koritenje ponude, jer dobro znanje prvog
jezika daje osnovu za uenje drugih jezika
te se moe pozitivno odraziti na uspjeh u
drugim predmetima. Nastava na materinjem
jeziku moe se provesti u svakoj koli. Nie
osnovne kole, Nove vie osnovne kole te
politehnika kola grada Graza trenutano
nude nastavu na jednom ili vie od slijedeih
jezika: albanski, arapski, bosanski/hrvatski/
srpski, kineski, francuski, perzijski, poljski,
portugalski, rumunjski, ruski, eenski i turski. Vie o tome u Zavodu za kolstvo grada
odnosno u upravi dotine kole u koju dijete
ide.
Pod www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/
muttersprachlicher-unterricht ete nai sve
informacije na njemakom i mnogim drugim
jezicima.

Djeca s invaliditetom
Za djecu s invaliditetom i potrebom za specijalnim pedagokim postupcima postoje
ako to roditelji ele individualizirani programi odgoja i obrazovanja. Uz pohaanje
posebne ustanove za obrazovanje zvanu posebna kola Vae dijete moe isto tako pratiti
nastavu u takozvanim integrativnim razredima koji postoje u svim vrstama obrazovnog
sustava od nie, vie i nove vie osnovne

kole do politehnike kole. Po potrebi na


raspolaganju stoje Slube za njegu i pomo
(Pflege- und Hilfsdienst). Neke kole su adaptirane za osobe s invaliditetom. Isto tako
postoje nekoliko kola za djecu oteenog
vida odnosno slijepu djecu i djecu oteenog
sluha odnosno gluhu djecu. Vie o tome u Zavodu za kolstvo grada odnosno u Centrima
za posebnu pedagogiju.

Vjeronauk
Uenici/uenice u Austriji imaju vjeronauk. No,
roditelji svoje dijete mogu odjaviti od nastave
vjeronauka (odnosno uenici/uenice od 14
godina mogu to uiniti sami).

Informacija
Stadtschulamt

Wielandgasse 7, 8011 Graz


+43 316 872 74 01
stadtschulamt@stadt.graz.at
www.graz.at (BrgerInnen-Service Verwaltung Dienststellen Stadtschulamt)

Sprachheilschule und
Sonderpdagogisches
Zentrum fr Volksschulen
Heilstttenschule und
Sonderpdagogisches Zentrum
fr Neue Mittelschulen
Brockmanngasse 119, 8010 Graz
+43 316 872 67 25, 67 35
www.spz.at

57

VII

OBRAZOVANJE

Nakon obavezne kole


Graz broji mnoga savjetovalita koja informiraju o mogunostima strunog obrazovanja
ili o prijelazu u druge obrazovne ustanove
nakon zavravanja obavezne kole: Berufsinformationszentrum (BIZ) sluba koja
odgovara na sva pitanja o poslu, BerufsFindungsBegleiterInnen pratnja kod traenja
svog zanimanja, SAB savjetovalite o
kolama i o obrazovanju, cmon14 Case
Management i PASCH udruga za mlade,
zanimanje i posao. Specijalno djevojkama

izmeu 15 i 22 godina udruga Mafada nudi


teajeve za planiranje obrazovanja po svojoj
elji.
Odjel kolska psihologija savjetovalite o
moguim programima obrazovanja Pokrajinskog kolskog vijea savjetuje uenice/
uenike kojima njemaki nije prvi jezik te
njihove roditelje, uitelje/uiteljice te sve ustanove koje su involvirane u razne kolske probleme te savjetuje o moguim programima za
usavravanje ili dokolovanje. Pomo se nudi i
osobama koje su nove u nekom zanimanju te
kod traenja teajeva njemakog jezika.

Informacija
Berufsinformationszentrum (BIZ)

PASCH

+43 316 70 82 803


www.ams.at

+43 316 84 84 86
office@pasch.or.at
www.pasch.or.at

Neutorgasse 46, 8010 Graz

BerufsFindungsBegleiterInnen
Freiheitsplatz 2/III, 8010 Graz

+43 316 83 02 60
www.berufsorientierung.at; www.stvg.at

SAB Schul- und


Ausbildungsberatung

Grillparzerstrae 26, 8010 Graz


+43 316 68 93 10
www.ausbildungsberatung.at
www.maturawasnun.at

cmon14 Case Management

Eggenberger Allee 40-42, 8020 Graz


+43 316 38 12 37 0
www.cmon14.at

58

Griesgasse 27, 8020 Graz

Mafalda

Arche Noah 11, 8020 Graz


+43 316 33 73 00
office@mafalda.at
www.mafalda.at

Landesschulrat fr Steiermark

Krblergasse 23, Postfach 663, 8011 Graz


+43 316 345 0
lsr@lsr-stmk.gv.at
www.lsr-stmk.gv.at

Bildungsberatung des Landesschulrates


Krblergasse 23, Postfach 663, 8011 Graz
+43 316 345 198

Polaganje dravne mature


Opeobrazovna srednja kola (Allgemeinbildende Hhere Schulen (AHS))
(10-18/19 godina odnosno 5.-12./13.
stupanja)
Posreduje opirno ope znanje, a zavrava
takozvanim ispitom zrelosti (Reifeprfung)
(to jest dravna matura). Svjedodbom mature uenici/uenice stjeu pravo na studij
na sveuilitima ili strunim visokim kolama
te kolegiju i akademijama. Uvjet za upis u
opeobrazovnu srednju kolu je uspjeni
zavretak nie osnovne kole s ocjenama
odlian ili vrlo dobar u njemakom jeziku, itanju i matematici (inae je potreban
prijamni ispit). Opeobrazovne srednje
kole dijele se na ope gimnazije (teite:
strani jezici ukljueno latinski), specijalne
gimnazije u njemakom zvane Realgymnasium (s prirodoslovnim i tehnikim teitem) i
specijalne gimnazije s ekonomskim teitem
(Wirtschaftskundlichen Realgymnasium) (lista: www.ahs-stmk.at/joomla/). Ako imate
pitanja, obratite se Pokrajinskom kolskom
vijeu (Landesschulrat).

Opeobrazovna via srednja kola


(Oberstufenrealgymnasium) (14-18/19
godina odnosno 9.-12./13. stupanja)
Ova kola moe se posjeivati nakon zavretka
Nove vie osnovne kole (s odreenim
zavrenim uspjehom) ili zavretka niih razreda
opeobrazovne srednje kole (AHS-Unterstufe). Program nastavnog plana ima slijedea
teita: glazbene vjetine, umjetniko obrazovanje, prirodne i ekoloke znanosti, informacijske i komunikacijske tehnologije i port. Za
uenice/uenike s posebnim sposobnostima
postoje posebne mogunosti obrazovanja. In-

formacije ete dobiti kod Pokrajinskog kolskog


vijea za tajersku.

Struno obrazovanje
Strune srednje i vie kole (od 14
godina, 3 do 4 godina odnosno 5
godina obrazovanja)
Srednje kole (strune kole) posreduju osnovno struno znanje za izvravanje odreenog
zanimanja i zavravaju nakon tri odnosno
etiri godine polaganjem zavrnog ispita. U
5-godinjim strunim viim kolama uenici/
uenice stjeu struno obrazovanje za svoje
zanimanje u dotinom strunom predmetu, a
zavrava se diplomskim ispitom koji predstavlja osnovu za nastavak obrazovanja na
sveuilitu. Nakon trogodinje strune prakse
u svojoj struci apsolventu/apsolventici dodjeljuje se naziv inenjer/inenjerka. Ovisno
o vrsti strunih podruja postoje: tehnike,
obrtnike, obrtniko-umjetnike kole; kole
za druga obrtnika zanimanja, kole za
trgovaka/ekonomska zanimanja i kole za
ugostiteljska i socijalna zanimanja, obrazovne ustanove za pedagoge/pedagogice
djejih vrtia, uitelje/uiteljice i odgajatelje/odgajateljice te poljoprivredne i umarske
kole. Isto tako postoje strune kole koje traju jednu do dvije godine. Detaljnije informacije ete pronai kod Pokrajinskog kolskog
vijea pod www.lsr-stmk.gv.at.

Zanat
S uenjem zanata moe se poeti odmah nakon zavretka obavezne kole (traje tri do etiri
godine). Na www.berufskompass.at nai ete
listu s prijedlozima svih moguim zanata. Vie
informacija o pravima i dunostima naunika
dobit ete pod: www.menschen.steiermark.at/
59

VII

OBRAZOVANJE

cms/ziel/35677444/DE. Dio uenja zanata


je i pohaanje nastave u zanatskoj koli koja
se zavrava polaganjem zavrnog zanatskog
ispita (Lehrabschlussprfung; njemaka kratica:
LAP). Nakon zavretka zanatskog obrazovanja
izueni naunik/izuena naunica ima razne
mogunosti usavravanja: kao na primjer u
takozvanim majstorskim kolama, strunim akademijama, polaganjem majstorskog ispita ili ak
mature.

Naknadno obrazovanje/
dokolovanje
Postoje mnoge mogunosti kako nadoknaditi osnovno obrazovanje odnosno zavriti zapoeto
obrazovanje.
Osnovno obrazovanje: Odrasle osobe mogu
kod "ISOP-a" besplatno nauiti ili osvjeiti znanje
u itanju, pisanju, raunanju i u radu s kompjuterom.
Zavretak obavezne kole: U ISOP-ovoj takozvanoj vanjskoj vioj osnovnoj koli (Externen
Hauptschule) moe se nadoknaditi zavretak
osnovnokolske naobrazbe. kolovanje traje otprilike jednu godinu, a nastava koja se odrava
svaki dan, je otvorena svima koji su zavrili 9.
kolsku godinu odnosno koji su napunili 15 godina. Poto se zavrni ispiti polae u javnoj koli,
zavretak naobrazbe je slubeno priznat.
Zavretak zanata: Osobe koje nisu zavrile
svoj zanat mogu pod odreenim uvjetima polagati zavrni zanatski ispit. Osobe starije od
18 godina isto tako mogu polagati ispit ako su
u stanju prikazati potrebno znanje (po pravilu
dvije godine prakse u struci).
60

Ispit eksternista: Osobama koje nisu pohaale


kolsku nastavu ispit eksternista (Externistenprfung) omoguuje nadoknadu zavrnih ispita ili
nadoknadu odreenih predmeta u odreenom
kolskom stupnju. Zahtjevi se podnose u upravi
dotine kole.
Matura strune kole: U nekim obrazovnim
ustanovama (veernjim kolama, kolama s
maturom, ) mogue je polaganje strune
mature nakon to je uenik/uenica pohaao/
pohaala nastavu odnosno teajeve (najranije
od 17. godine ivota). Isti odgovara dravnoj
maturi i predstavlja uvjet za nastavak kolovanja
na sveuilitima, visokim kolama, strunim visokim kolama, akademijama i kolegijima.
Kvalifikacijski ispit za sveuilita: Polaganje takozvanog kvalifikacijskog ispita
(Studienberechtigungsprfung)
omoguava
pohaanje akademije, strune visoke kole i
sveuilita (ogranieno za pojedinane studije)
i bez mature.

kole za zaposlene: U obliku veernje

Informacija
bit best in training

Krntner Strae 311, 8054 Graz

Informacija
KOLOVATI I DOKOLOVATI SE MOE U
TEAJEVIMA OD

ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH


Dreihackengasse 2, 8020 Graz
+43 316 76 46 46
isop@isop.at; www.isop.at

+ 43 316 28 55 50 0
office@bit.at
www.bit.at

Volkshochschule Graz (VHS)


Hans-Resel-Gasse 6, 8020 Graz
+ 43 5 77 99 50 00
vhsan1@akstmk.at
www.vhsstmk.at

BFI Berufsfrderungsinstitut

Urania Steiermark

+ 43 316 05 72 70 0
www.bfi-stmk.at

+ 43 316 82 56 88 0
urania@urania.at
www.urania.at

Mariengasse 24, Paula-Wallisch-Strae 8,


Eggenberger Allee 15

Burggasse 4/I, 8010 Graz

nastave zaposlene osobe odnosno osobe s


ve zavrenim strunim obrazovanjem mogu
stei dokolovanje ili prekvalifikaciju te s njima povezana odobrenja odreenih vrsta obrazovnih ustanova. Preduvjeti: najmanje 17
godina, uspjeno zavreni 8. kolski stupanj,
zaposlenost ili zavreno struno obrazovanje. Mnoge strune srednje i vie kole te kolegiji se vode kao veernje kole.

Visoko obrazovanje
Strune visoke kole:
Strune visoke kole (njemaka kratica FH)
pruaju studentima/studenticama struno obrazovanje u podruju ekonomske i tehnike
djelatnosti. Obje strune visoke kole Graza
imenom FH Joanneum (www.fh-joanneum.at)
61

VII

OBRAZOVANJE

i Campus02 (www.campus02.at) nude vie


od 40 vrsta studija u obliku bachelor i master
studija te kolegija visoke kole. Detaljnije informacije o prijamnim postupcima i uvjetima
za studij dobit ete u Odjelu za studentska
pitanja (Studienberatungshotlines) strunih
visokih kola.

Sveuilita
Postoje razliite mogunosti zavretka studija:
bachelor, master i doktorat. Graz ima etiri
sveuilita:
Sveuilite Karl-Franzens sa est fakulteta
(www.uni-graz.at),
Tehniko sveuilite sa sedam fakulteta
(www.portal.tugraz.at),
Medicinsko sveuilite
(www.meduni-graz.at)
Glazbeno i umjetniko sveuilite
(www.kug.ac.at).
Za studij na sveuilitu potreban je poloeni ispit
zrelosti (matura) koji se u nekim sluajevima
mora nadopuniti dodatnim ispitima, a u nekim
studijima postoje ograniena mjesta (npr. medicina i psihologija). Za internacionalne studente/studentice vrijede drugi propisi (usporedi
oehweb.uni-graz.at/de/studium/erste_schritte/73) odnosno mora se ispuniti propisano
znanje njemakog jezika. O uvjetima za studij
upitajte se kod dotinog sveuilita odnosno
kod Austrijskih zastupnika studenata (sterreichischen HochschlerInnenschaften; njemaka
kratica H). Svima koji su doli studirati u Graz,
grad Graz prua korisne informacije pod www.
graz.at/cms/beitrag/10077251/531987.
62

Pedagoke visoke kole: U pedagokim


visokim kolama koluju se uitelji/uiteljice
za obavezne i zanatne kole te dokoluje nastavno osoblje svih vrsta kola. Graz ima jednu
pedagoku visoku kolu tajerska (Pdagogische Hochschule Steiermark) (www.phst.at) i
jednu crkvenu-pedagoku visoku kolu biskupije Graz-Seckau (www.kphgraz.at).

Priznavanje inozemnih obrazovnih


kvalifikacija (nostrifikacije)
Vie o tome u poglavlju Posao.

Obrazovanje odraslih
Postoje mnoge ustanove za obrazovanje
odraslih i za dokvalifikacije koje pruaju
sve od mogunosti stjecanja opeg znanja,
preko jezinih teajeva i teajeva kuhanja
do dodatnih kvalifikacija strukovnog znanja.
Listu svih ustanova za obrazovanje odraslih te pregled aktualnih ponuda, seminara,
teajeva, kolegija itd. nai ete pod www.
weiterbildung.steiermark.at odnosno www.
bildungsnetzwerk-stmk.at. Udruga ZEBRA
koluje migrante/migrantice da bi isti/iste
druge osobe s migracijskom pozadinom mogli bolje savjetovati o mogunostima obrazovanja odraslih te im olakali pristup takvim
ustanovama (www.zebra.or.at).

Jezini teajevi njemaki


Znanje njemakog jezika je potrebno za privatno i poslovno komuniciranje te za kontaktiranje administrativnih uprava (bez obzira na
to da se govorni jezik razlikuje od knjievnog

njemakog). Graani koji ne pripadaju Europski uniji, a imaju stalno boravite u Grazu, moraju u okviru integrativnog sporazuma (Integrationsvereinbarung) dokazati znanje njemakog
jezika da bi se smjeli zadravati u Austriji (vie
o tome u poglavlju Integracija & migracija).

jezini programi koji slue uenju njemakog


i drugih jezika.
Vane adrese za dokolovanje i usavravanje
su isto tako tajerska pokrajinska knjinica,
knjinica Radnike komore te knjinice
sveuilita Graza.

Knjinice

Muzeji

Obrazovanju pridonose mnogobrojne javne i znanstvene knjinice u Grazu. Gradska


knjinica (Stadtbibliothek) (www.stadtbibliothek.graz.at) koja je dio Slube za kulturu,
s glavnom knjinicom Zankelhof i medijatekom, est poslovnica gradske knjinice i autobusom s knjigama broji vie od 225.000 knjiga, novina, audio knjiga, filmova i glazbenih
CD-a. Na raspolaganju stoje i knjige na stranim jezicima, za djecu kao i za odrasle, te

Mnogi muzeji i mnoge izlobe isto tako pridonose obrazovanju (vie o tome u poglavlju
Umjetnost & kultura).

Napomena
Vie o tome: www.graz.at/cms/beitrag/
10034529/606953.

63

VIII

ZDRAVLJE

U Grazu ete naii na gustu mreu lijenica


i lijenika svih struka, ljekarna, bolnica i terapeuta. Zdravstvena skrb graana Graza
osigurana je 24 sata dnevno i slijedi najvie
kriterije kvalitete.

Zdravstveno osiguranje
U Austriji je propisana obaveza osiguranja:
Prije poetka Vaeg radnog odnosa Vaa
poslodavka/Va poslodavac mora Vas prijaviti Zavodu za socijalno osiguranje (Vaa
poslodavka/Va poslodavac Vam treba dati
kopiju prijave). Prijavom imate zdravstveno
i mirovinsko osiguranje, osiguranje za sluaj
ozljede na radu (Unfallversicherung) te imate
pravo na sve medicinske usluge.
Ako u Vaem radnom odnosu zaraujete manje od 376,26 eura mjeseno (od 1.1.2012.),
to znai da ste zaposleni na nepuno radno
vrijeme (geringfgig). U tom ste sluaju osigurani samo u sluaju ozljede na radu (Unfallversicherung). No, imate mogunost da se povoljnim doprinosom u Zavodu za zdravstveno
osiguranje sami dobrovoljno osigurate.
Pri prijavi u Zavodu za socijalno osiguranje
primit ete broj osiguranja (Versicherungsnummer) koji ete esto trebati (to znai najbolje
ga je nauiti napamet). Doprinos za socijalno osiguranje e Vam se automatski skinuti
s plae. lanovi Vae obitelji (suprunik,
suprunica, djeca) mogu se s Vama osigurati
(najee besplatno ili povoljnim doprinosom).
Ako ste ili postanete nezaposleni osigurani ste
64

preko Zavoda za zapoljavanje (AMS). Kod


kojeg ste Zdravstvenog osiguranja osigurani
ovisi o Vaoj profesiji. Nesamostalno zaposleni (Unselbststndig Erwerbsttige) u Grazu, to
su radnice/radnici i slubenici, su po obiaju
osigurani kod Zavoda za zdravstveno osiguranje pokrajine tajerske (Steiermrkischen
Gebietskrankenkasse).
U Austriji je osigurano oko 99,5 posto
stanovnitva. Ako nemate zdravstveno osiguranje ili mogunost da se osigurate s nekim
lanom Vae obitelji (suprunikom, roditeljom), moete se sami osigurati. Jednostavno
predajte zahtjev kod Zavoda za zdravstveno
osiguranje pokrajine tajerske. Kod te vrste
osiguranja moe doi do propisanog vremena ekanja od est mjeseci. Ako imate poseban sluaj i potrebno Vam je savjetovanje
obratite se izravno Zavodu za zdravstveno
osiguranje pokrajine tajerske. Daljnje informacije pod www.sozialversicherung.at.

E-Card
Vae osiguranje dati e Vam takozvanu ECard (kao zdravstvena knjiica u obliku
bankomat kartice) karticu morate uvijek
prikazati kod lijenice/lijenika, kod Zavoda
za zdravstveno osiguranje ili u bolnici. Ako
E-Card niste ponijeli k lijeniku, moda ete
trebati platit novanu participaciju. Na Vaoj
E-Card pohranjeno je samo Vae ime te Va
broj osiguranja. Osobe koje su zatraile azil
dobiti e E-Card im im je odobrena dravna
skrb.

Naknada za recepte
Za osobe koje imaju zdravstveno osiguranje
je najvei dio medicinskih usluga u Austriji besplatan. Ako Vam Va lijenik prepie lijek (da
recept) morate u ljekarni platiti naknadu. Naknada za recepte (Rezeptgebhr) trenutano
iznosi 5,15 eura (od 1. 1. 2012). Osobe i
obitelji s jako niskim primanjima koje redovito
trebaju lijekove mogu zatraiti osloboenje
od plaanja naknade za recepte. Automatski
ste osloboeni plaanja naknade za recepte
ako su Vai izdaci za naknade u godini vii
od 2 posto Vaeg neto dohotka na godinu.
Informacije na tu temu moete dobiti kod Zavoda za zdravstveno osiguranje pokrajine
tajerske, tel. +43 316 80 35 0.

Deurstvo lijenika/
Deurna sluba lijenika
Za potrebne lijenike intervencije izvan
obinih radnih vremena lijenikih ordinacija
postoje (kuno) deurstvo lijenika/deurna
sluba lijenika: od ponedjeljka do petka od
19 sati do 7 sati, subotama, nedjeljama i praznicima 24satna sluba . Papiermhlgasse 28,

8020 Graz, tel. +43 316 71 92 01 ili poziv u


opasnosti 141. Deurna sluba lijenika e se
najvjerojatnije seliti u kasno ljeto - novu adresu
ete moi saznati na tel. 141.

Deurni lijenik prve pomoi/


Hitna pomo
U svim akutnim sluajevima koji su opasni po
ivot graanima Graza na raspolaganju stoji tim
lijenika sustava za prvu pomo/Hitna pomo.
U takvim sluajevima odmah nazovite broj 144
(Hitna pomo odnosno Austrijski crveni kri)! Informacije o deurstvu lijenika te popis lijenica
i lijenika moete dobiti kod tajerske lijenike
komore (rztekammer fr Steiermark).

Ljekarna
Ljekarne su otvorene od ponedjeljka do petka od
8 do 18 sati, subotom do 12 ili 13 sati. U noi, po
vikendima i za praznike postoji deurstvo ljekarne
(u to doba morate platiti malu nadoplatu). Koje su
ljekarne kada otvorene saznati ete iz oglasa ljekarne, dnevnih novina ili interneta, na primjer pod
www.apothekenindex.at, www.apotheker.or.at.
Poziv u opasnosti za ljekarne glasi tel. 14 55.
65

VIII

ZDRAVLJE

Zdravstvena sluba grada Graza


Zdravstvena sluba (Gesundheitsamt) daje
besplatna cijepljenja djeci, sudjeluje u pokrajinskim akcijama za cijepljenje (FSME cijepljenje protiv krpeljnog meningitisa/gripe)
isto tako za odrasle (moraju se platiti), nudi
teajeve za pripremu za porod (Geburtsvorbereitungskurse), teajeve za savjetovanje o
prehrani te puno vie.

Marienambulanz Pomo
osobama bez zdravstvenog
osiguranja
Osoba koja nema zdravstveno osiguranje i
koja se razboljela ipak ima pravni zahtjev na
pomo. Socijalna pomo ili temeljno financijsko osiguranje preuzimaju raun lijenika. U
Grazu Caritasova ambulanta Marienabmulanz prua bez puno birokracije i besplatno
zdravstvenu opskrbu osobama bez zdravstvenog osiguranja te osiguranim osobama koje
ne ele koristiti javni zdravstveni sustav (npr.
kod ovisnosti o alkoholu i drogama).

Informacija
Rettung/Rotes Kreuz
Notruf 144

Notarzt
144

rztenotdienst

Papiermhlgasse 28, 8020 Graz


Deurna sluba lijenika e se najvjerojatnije
seliti u kasno ljeto - novu adresu ete moi
saznati na tel. 141.
+43 316 71 92 01
Od ponedjeljka do petka od 19 sati do 7,
subotom, nedjeljom, praznikom od 0 do 24
sati.

Vergiftungs-Notruf

+ 43 1 40 64 343

Kinderrztlicher mobiler Notdienst


+43 316 69 15 12

Baby-Hotline LKH Graz


+43 316 385 74 50

Anonyme Geburt/Babyklappe
+43 316 80 15 405
+43 664 80 15 04 80

+43 800 83 83 83

Zahnrztlicher Notdienst LKH Graz


+43 316 385 22 48

66

+43 316 385 0

Landeskrankenhaus
Graz-West

Gstinger Strae 22, 8020 Graz


+43 316 54 66 0

Unfallkrankenhaus Graz

Gstinger Strae 24, 8020 Graz


+43 316 505 0

Steiermrkische
Gebietskrankenkasse

Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz

Caritas Marienambulanz
Ako ste bolesni: Molimo Vas da uvijek prvo
odete opoj lijenici/opem lijeniku a ne
odmah u ambulante postojeih bolnica!

LandeskrankenhausUniversittsklinik (LKH)

Auenbrugger Platz 1, 8036 Graz

(vidi Socijalna pitanja i Hitni sluajevi)

Napomena

Informacija

Keplerstrae 82, 1. kat, 8020 Graz


+43 316 80 15 361
marienambulanz@caritas-steiermark.at

+43 316 80 35 0
service@stgkk.at
www.stgkk.at

Gesundheitsamt der Stadt Graz


Amtshaus, Schmiedgasse 26, 2. kat,
8010 Graz

gesundheitsamt@stadt.graz.at
www.graz.at

Allgemeine Ausknfte
+ 43 316 872 32 02

Impfauskunft/Impfstelle
+ 43 316 872 32 22

Sluba cijepljenja otvorena je od ponedjeljka do


petka od 8 do 13 sati.

rztekammer fr Steiermark
Kaiserfeldgasse 29, 8010 Graz
+ 43 316 80 44 0
aek@aekstmk.or.at
www.aekstmk.or.at

67

IX

INTEGRACIJA &
MIGRACIJA

Za ene i mukarce koji nemaju austrijsko


dravljanstvo i ele due ostati u Austriji,
postoje mnogobrojni propisi koji reguliraju
taj boravak.

Graanke i graani EEP-drava i


vicarske
(EEP Europski ekonomski prostor: drave Europske unije plus Island, Lihtentajn i Norveka)
Stanovnice i stanovnici EEP drava i vicarske
imaju dozvolu boravka i due od tri mjeseca
ako su
 u Austriji posloprimci ili samostalni djelatnici ili
 ako za sebe i svoju obitelj imaju dovoljno
novaca i zdravstveno osiguranje.
Graanke i graani EEP drava i vicarske
koji se u Austriji zadravaju due od tri mjeseca, moraju to u roku od etiri mjeseca nakon
ulaska u zemlju javiti Upravi za naseljenje, u
ovom sluaju strunom odjelu 7C tajerske
pokrajinske vlade Fachabteilung 7C der
Steiermrkischen Landesregierung (vidi u informativnom kutku na stranici 69) (zahtjev za
"potvrdu o prijavi" - Anmeldebescheinigung).
Nakon pet godina neprekidnog i legalnog
boravka u Austriji graanke i graani EEP
drava i vicarske dobivaju pravo na stalan
boravak u Austriji (zahtjev za potvrdu stalnog
boravka kod strunog odjela 7C tajerske
pokrajinske vlade - Antrag auf Bescheinigung
des Daueraufenthalts). Graanke i graani
EEP drava i vicarske koji su lanovi obitelji jedne graanke/jednog graana iz EEP
68

drave i vicarske koji u Austriji imaju pravo


na boravak, mogu, ako ispunjaju odreene
preduvjete, isto tako ostati due od tri mjeseca
u Austriji (npr. brak ili zapisano partnerstvo,
direktno srodstvo). Detaljnije informacije dobit
ete u strunom odjelu 7C tajerske pokrajinske vlade.

Graanke i graani treih


drava
Osoba koja je dravljanka ili dravljanin neke
tree zemlje (drave koje ne pripadaju ni
Europskoj uniji, a ni Europskom ekonomskom
prostoru) i koja u Austriji eli ostati due od
est mjeseci, treba boravinu titulu (Aufenthaltstitel). Pri boravku koji traje do est mjeseci
vrijedi Zakon o strancima (Fremdenpolizeigesetz), poslije toga Zakon o naseljavanju i
boravku (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz) (njemaka kratica: NAG).

Boravine titule
Postoje raznovrsne boravine titule koji dozvoljavaju ogranieno ili neogranieno naseljavanje u dravi.
 oravina titula za ogranieno
B
naseljavanje
 Dozvola boravka (Aufenthaltsbewilligung): privremeni ogranieni boravak
 Crveno-bijelo-crvena karta (Rot-Wei-RotKarte): ogranieni boravak, ogranien

pristup radnom tritu Crveno-bijelo-crvena karta plus (RotWei-Rot-Karte plus): ogranieni boravak, neogranien pristup radnom tritu
 Plava karta EU (Blaue Karte EU):
ogranieni boravak, ogranien pristup
radnom tritu
 Dozvola za naseljenje (Niederlassungsbewilligung): ogranieni boravak,
ogranien pristup radnom tritu
 Dozvola za naseljenje izuzevi
zapoljavanje (Niederlassungsbewilligung ausgenommen Erwerbsttigkeit):
ogranieni boravak, bez pristupa radnom
tritu
 Dozvola za naseljenje lan obitelji
(Niederlassungsbewilligung Angehriger): ogranieni boravak, bez pristupa
radnom tritu
 lan obitelji: ogranieni boravak,
neogranieni pristup radnom tritu
Boravina titula za stalni boravak
 Stalni boravak EG (Daueraufenthalt
EG): neogranieni boravak, neogranieni
pristup radnom tritu
 Stalni boravak lan obitelji:
neogranieni boravak, neogranieni
pristup radnom tritu

Prvi zahtjev
Prvi zahtjev za boravinu titulu mora se podonijeti ve u inozemstvu kod austrijskog konzulata ili austrijske ambasade. Da bi dobili
boravinu titulu morate zadovoljiti odreene
uvjete (npr. sigurna primanja, osiguranje,
stan). Podnositeljice/podnositelji kojima
treba viza dobivaju ulaznu vizu (Einreise-

visum) s kojom mogu ui u Austriju i podignuti boravinu titulu. Ograniena boravina


titula veinom se izdaje na dvanaest mjeseci s poetkom od datuma izdavanja. Neke
grupe osoba prvi zahtjev za boravinu titulu
mogu pridonijeti u Austriji, kao na primjer
lanovi obitelji Austrijanki/Austrijanca.

Produenje boravine titule


Ako elite produiti Vau boravinu titulu, morate na vrijeme prije isteklog roka valjanosti
podnijeti zahtjev pri nadlenoj upravi. Ako
imate prebivalite u Grazu, zaduen je Ured
tajerske pokrajinske vlade, struni odjel 7C.
Napomena! Ako zakasnite s predavanjem
zahtjeva za produivanje (Verlngerungsantrag), isti e se obraivati kao da je prvi zahtjev! Dozvole boravka se najprije produuju na
jednu godinu.

Promjena svrhe boravka


Boravina titula se uvijek izdaje zbog
odreene svrhe (npr. posao). Ako Vau svrhu boravka elite promijeniti, morate o tome
obavijestit nadlenu upravu (struni odjel 7C
Ureda tajerske pokrajinske vlade).

Informacija
Amt der Steiermrkischen Landesregierung, Fachabteilung 7C Innere
Angelegenheiten, Staatsbrgerschaft
und Aufenthaltswesen
Paulustorgasse 4, 8010 Graz

+43 316 877 20 89


fac7c@stmk.gv.at
www.verwaltung.steiermark.at

69

IX

INTEGRACIJA &
MIGRACIJA

Dozvola za naseljenje za
novoroenu djecu
Novoroena djeca koja nemaju austrijsko
dravljanstvo osloboena su od potrebe viznog sustava (Sichtvermerkspflicht) u prvih est
mjeseci ivota. To dakle znai da ne trebaju
ni ulaznu vizu, a ni boravinu titulu (Einreisenoch Aufenthaltstitel), no samo ako majka ili
neka druga osoba koja je zaduena za njegu
i odgoj djeteta ima zakonito pravo na boravak u Austriji. U sluaju da majka nema
boravinu titulu u Austriji, za majku i dijete se
ve u inozemstvu mora podnijeti prvi zahtjev
za obiteljsku zajednicu.

Pravo na naseljenje lanova


obitelji s dozvolom za naseljenje
lanovi obitelji s dozvolom za naseljenje (Niederlassungsbewilligung) imaju pet godina pravo na naseljenje koje ovisi o osobi koja spaja
obitelj. Gubitkom dozvole za naseljenje osobe
koja spaja obitelj u prvih pet godina lanovi
obitelji isto tako gube pravo na naseljenje. To
ne vrijedi ako je lan obitelji samostalno u stanju ispuniti uvjete za dodjelu prava na naseljenje
(Erteilungsvoraussetzungen).

Pravo na naseljenje
opstaje ako
lanovi obitelji ne gube uvjete za svrhu boravka njihove dozvole za naseljenje:
kod smrti suprunika ili roditelja
kroz rastavu zbog pretene krivnje drug70

og suprunika
iz drugih razloga koji se moraju uzeti u
obzir (npr. rtva nasilja u obitelji).
Za ouvanje tog prava lan obitelji mora
nadlenu upravu odmah obavijestiti o tim
okolnostima. Detaljnije informacije o propisima za ulazak u zemlju i naseljenje u Austriji
dobit ete od Ministarstva unutarnjih poslova
na hotline +43 1 531 26 35 57, ili www.
bmi.gv.at i www.help.gv.at.

Znanje njemakog jezika prije


doseljavanja
Pripadnici takozvanih treih drava ve pri
zahtjevu boravine titule moraju dokazati
znanje njemakog jezika na nivou A1 (Europskog kvalifikacijskog okvira za jezike). To je
osnovno znanje njemakog jezika na najjednostavnijoj razini. Dokaz se moe pridonijeti
kao jezina diploma ili pozitivna svjedodba
jezinog teaja priznatih institucija (vidi isto
tako sporazum o integraciji Integrationsvereinbarung). Pozor: Diploma ili svjedodba
ne smiju biti stariji od godinu dana!

Sporazum o integraciji
Sljedee informacije se odnose na novo pravno stanje o sporazumu o integraciji (vaee
od 1. srpnja 2011.). Ako jo posjedujete uti
kupon onda vrijede propisi sporazuma o integraciji prije 1. srpnja 2011. Molimo Vas da
se za informacije uputite Centru za integraciju
tajerska! Sve osobe iz treih drava koje u

Austriji ele ostati due od est mjeseci i posjeduju dozvolu za naseljenje, moraju ispuniti
sporazum o integraciji (Integrationsvereinbarung). Dodjelom odnosno produetkom
boravine titule svaka migrantica/svaki migrant se potpisivanjem sporazuma o integraciji obavezuje na stjecanje osnovnog znanja
njemakog jezika. (Osnovno poznavanje
njemakog jezika mora se ve dokazati pri
prvoj boravinoj tituli, vidi gore). Sporazum
o integraciji sastoji se od dva modula. U modulu 1 mora se stei takozvani A2 nivo po
Europskom kvalifikacijskom okviru za jezike, a
to se mora dogoditi u roku od dvije godine
nakon prve dodjele boravine titule. Taj modul
je obavezan. U modulu 2 uite njemaki na
B1 nivou to je uvjet za odobrenje prava
na stalni boravak (Daueraufenthaltsrecht) i za
moguu dodjelu dravljanstva.

Izuzeti iz sporazuma o integraciji su:maloljetnici koji u vrijeme podnoenja
zahtjeva jo nemaju obavezu za polazak
u kolu
pripadnici treih drava od kojih se zbog
visoke dobi odnosno loeg zdravstvenog
stanja ne moe zahtijevati izvrenje sporazuma o integraciji. Ovdje je potrebno
lijeniko vjetaenje.

Informacija
sterreichischer Integrationsfonds
Integrationszentrum Steiermark
Reitschulgasse 19,
8010 Graz

+43 316 84 17 20
steiermark@integrationsfonds.at
www.integrationsfonds.at
www.integrationsfonds.at/IV

71

IX

INTEGRACIJA &
MIGRACIJA

Za odvijanje sporazuma o integraciji zaduan


je Austrijski integracijski fond (sterreichischer Integrationsfonds). Pravo na djelomian
povrat trokova za teaj njemakog jezika
imaju: vlasnice i vlasnici plavog Dravnog
kupona (blauer Bundes-Gutschein), ako teaj
njemakog jezika pohaaju kod jednog od
ovjerenih instituta Austrijskog integracijskog
fonda (vidi www.integrationsfonds.at) i ako u
roku od 18 mjeseci nakon prijama tog kupona
pomou Austrijsko integracijskog fond-ispita
pozitivno zavre ispit njemakog jezika na A2
nivou. Ne morate pohaati integracijski teaj
njemakog jezika ako ve dovoljno dobro
priate njemaki jezik. U tom sluaju postoji
mogunost stjecanja ope priznatih jezinih
diploma ili svjedodbe teaja na A2 nivou.
Priznaju se svjedodbe slijedeih institucija:
sterreichisches Sprachdiplom (SD)
Goethe-Institut
telc GmbH
sterreichischer Integrationsfonds
Ako trebate vie informacija, molimo Vas obratite
se: Austrijskom integracijskom fondu Centar za
integraciju tajerska (sterreichischer Integrationsfonds Integrationszentrum Steiermark).

Napomena
www.landtag.steiermark.at/cms/
dokumente/11398924_58064506/
e7e2b7c8/Charta.pdf
Posao
Vie o tome u poglavlju Posao!

72

Povelja o zajednikom ivotu u


raznolikosti u tajerskoj
Povelja o zajednikom ivotu o raznolikosti
(Charta des Zusammenlebens in Vielfalt),
izraeni od strane Resora za integraciju pokrajine tajerske na bazi predradnje tajerske
integracijske platforme, je zakljuen u srpnju
2011. u Pokrajinskom parlamentu tajerske. U
njemu su odreene najglavnije toke budue
integracijske politike pokrajine tajerske.
Poveljom se daje obeanje koje obuhvaa
ravnopravnost, antidiskriminaciju i poteno
drutveno sudjelovanje svih ljudi koji ive u
tajerskoj.
Povelja o zajednikom ivotu u tom smislu izraava razumijevanje od politike
strane i uprave pokrajine tajerske s obzirom na profesionalno postupanje i postupanje usmjereno budunosti s drutvenom
raznolikou. Da bi se to postiglo, osnovni
pristup pokrajine tajerske je usavravati,
dalje razvijati i jaati javne ustanove i sustave
da bi iste/isti na obaveze s obzirom na zahtjeve raznolikog drutva mogle/mogli odgovarati kompetentno i suvremeno.

Prevoditeljske usluge
ene i mukarci koji tek kratko ive u Austriji,
odnosno koji jo ne znaju njemaki, trebaju
za neke usluge u socijalnom, zdravstvenom
i terapeutskom podruju ili isto tako kod

Informacija
SLIJEDEE INSTITUCIJE NUDE TEAJEVE
NJEMAKOG JEZIKA:
Berlitz

Urania

+43 316 82 40 56
www.berlitz.at

+43 316 82 56 88 0
www.urania.at

BFI Berufsfrderungsinstitut
Steiermark

Verein Danaida - samo za ene

Mehlplatz 1,
8010 Graz

Mariengasse 24,
8020 Graz

+43 5 72 70
www.bfi-steiermark.at

Caritas

Leonhardstrae 116,
8010 Graz
+43 316 80 15 0
www.caritas-steiermark.at

Deutsch in Graz dig


Sdtiroler Platz 16,
8020 Graz

+43 316 83 39 00
www.dig.co.at

deutsch_und_mehr Verein
Zinzendorfgasse 27/I,
8010 Graz

+43 316 329 929 70


www.vid.or.at

deutsch_und_mehr Sprachinstitut
Zinzendorfgasse 27/I,
8010 Graz

+43 316 329 929 40


www.deutschundmehr.at

ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH


Dreihackengasse 2,
8020 Graz

+43 316 76 46 46 13
deutschkurse@isop.at
www.isop.at

Burggasse 4/I,
8010 Graz

Marienplatz 5,
8020 Graz

+43 316 71 06 60 14
danaida@aon.at
www.danaida.at

Volkshochschule Steiermark
Hans-Resel-Gasse 6,
8020 Graz

+ 43 5 77 99 50 00
www.vhsstmk.at

WIFI Steiermark

Krblergasse 111-113,
8021 Graz
+43 316 602 12 34
www.stmk.wifi.at

Integrationsreferat der Stadt Graz


Keesgasse 6, prizemlje desno,
8010 Graz

+43 316 872 22 43


integrationsreferat@stadt.graz.at
www.graz.at/integration
(iskljuivo pripremni teajevi nivoa A2)

sterreichischer Integrationsfonds
Integrationszentrum Steiermark
Reitschulgasse 19,
8010 Graz

+43 316 84 17 20
steiermark@integrationsfonds.at
www.integrationsfonds.at

73

IX

INTEGRACIJA &
MIGRACIJA

Informacija
MIGRANTICE I MIGRANTI SE U GRAZU
MOGU OBRATITI
Baodo im NIL, Interkulturelles Jugend-,
Kommunikations- und Kulturzentrum
Lazarettgasse 5, 8020 Graz
+43 316 67 10 41
nil@mur.at
www.nil.mur.at/

rjeavanja administrativnih poslova pratnju


da bi prevladali jezine, ali i kulturne barijere.
Na podruju jezinog posredovanja se ovdje
posebno trebaju nagalsiti raznovrsne ponude
udruga OMEGA i ISOP. Druge ustanove za
svoje usluge ve isto tako nude interne prevoditeljske usluge i/ili informativni materijal na
vie jezika.

Detaljnije informacije o Slubi za migrantice i


migrante te popis organizacija osnovanih od
migranta (strane udruge) u Grazu nai ete
na web stranici grada Graza www.graz.at/
cms/ziel/411382/DE/.

Sluba za migrantice i migrante ne nudi savjetovanje u pojedinim sluajevima. Teite rada


je obrada svih toaka koji se openito tiu doseljenika. Pri problematinim pitanjima kao to
su politika ili socijalna diskriminacija, stambena situacija i pitanja o obrazovanju Sluba za
migrantice i migrante odgovornim politiarima
dostavlja prijedloge poboljanja.

74

Keplerstrae 82, 8020 Graz


+43 316 80 15 300
office@caritas-steiermark.at
www.caritas-steiermark.at

DANAIDA Bildung und Treffpunkt


fr Frauen samo za ene
Marienplatz 5, 8020 Graz
+43 316 71 06 60
danaida@aon.at
www.danaida.at

Sluba za migrantice i migrante


grada Graza
Kao predstavnitvo interesa, najvaniji zadatak Slube za migrantice i migrante (MigrantInnenbeirat) je savjetovanje uprava i
komunalne politike. Da bi se odrao kontakt
s graankama i graanima grada i da isti
dobe informacije o djelovanju Slube za migrantice i migrante, odravaju se informativne
skuptine.

Sozialzentrum der Caritas der Dizese


Graz-Seckau

Antidiskriminierungsstelle Steiermark
Stigergasse 2, 3.kat, 8010 Graz

Informacija
MigrantInnenbeirat der Stadt Graz

Keesgasse 6 /prizemlje desno, 8010 Graz


+43 316 872 21 91
(faks & telefonska sekretarica):
+43 316 872 21 99
ab.graz@stadt.graz.at

MIGRANTICE I MIGRANTI SE U
GRAZU MOGU OBRATITI
Afro-Asiatisches Institut

(za studentice/studente)
Leechgasse 22, 8010 Graz
+43 316 32 443 4
office@aai-graz.at
www.aai-graz.at

+43 316 71 41 37
buero@antidiskriminierungsstelle.steiermark.at
www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at

IKEMBA

Herrengasse 3/2, 8010 Graz


+43 316 22 81 13
nwoha@ikemba.at
www.ikemba.at

ISOP Innovative SozialProjekte


Dreihackengasse 2, 8020 Graz

OMEGA Transkulturelles Zentrum fr


psychische und physische Gesundheit
und Integration
Albert-Schweitzer-Gasse 22, 8020 Graz
+43 316 77 35 54 0
office@omega-graz.at
www.omega-graz.at

sterreichischer Integrationsfonds
Integrationszentrum Steiermark
Reitschulgasse 19, 8010 Graz
+43 316 84 17 20
steiermark@integrationsfonds.at
www.integrationsfonds.at

ProHealth Afrikanische Initiative zur


Gesundheitsfrderung
Schrgelgasse 9, 8010 Graz
+43 316 82 73 95
office@prohealth.or.at
www.prohealth.or.at

SOMM, SelbstOrganisation von und


fr Migrantinnen und Musliminnen
Wielandgasse 23 (u prizemlju), 8020 Graz
+43 316 76 30 80
kontakt@somm.at
www.somm.at

Verein Jukus Verein zur Frderung


von Jugend, Kultur und Sport
Annenstrae 39, 8020 Graz
+43 316 72 28 65
office@jukus.at
www.jukus.at

+43 316 76 46 46
isop@isop.at
www.isop.at

Zebra Interkulturelles Beratungsund Therapiezentrum

Mafalda

+43 316 83 56 30 0
zebra@zebra.or.at
www.zebra.or.at

Arche Noah 911, 8020 Graz


+43 316 33 73 00
office@mafalda.at
www.mafalda.at

Schnaugrtel 29, 8010 Graz

75

JEDNAKO POSTUPANJE I
SUODLUIVANJE

Neki ljudi zbog raznih razloga ne mogu


sudjelovati u drutvenom ivotu s istim
mogunostima kao drugi. Neke osobe ili grupe se ponekad zapostavljaju odnosno diskriminiraju. Zbog tog razloga u Austriji postoje
zakoni koji zabranjuju diskriminaciju i organizacije koje se bore za jednako postupanje
ugroenih ena i mukaraca.

Graz - grad ljudskih prava


Graz je 2001. godine proglaen prvim gradom ljudskih prava (Menschenrechtsstadt)
u Europi, a od 2006. je lan Europske gradske koalicije protiv rasizma (Europischen
Stdtekoalition gegen Rassismus). Za sve
graane Graza to znai veliku odgovornost
i obavezu aktivno promicati ljudska prava i
aktivno se boriti protiv rasizma.
Gremij ljudskih prava Graza svake godine
objavljuje izvjetaj ljudskih prava o promicanju i situaciji ljudskih prva u Grazu. Jo je
potrebno mnogo truda za suzbijanje diskriminacije ljudi na temelju njihove etnike pripadnosti, religije ili spola. www.menschenrechtsstadt.graz.at

Ravnopravnost i jednako
postupanje ena i mukaraca
U Austriji su ene i mukarci po zakonu ravnopravni (zakon o jednakom postupanju vrijedi
za ene, mukarce i trans osobe) i teoretski bi
trebali imati iste anse i prava , npr. kod obrazovanja ili na radnome mjestu. U praksi to na
76

alost esto izgleda drugaije: ene se zbog


njihovog spola jo uvijek diskriminiraju. U mnogim poslovima ene dobivaju manju plau za
jednak rad kao mukarci, a ravnotea raspodjele poslova i obaveza u obitelji (djeca, njega,
) izmeu ena i mukarca na teret ena esto
nije izjednaena. Unato njihovih obrazovanja ene ipak rijetko zauzimaju vie ili vodee
poslovne pozicije. ene su unutar obitelji, na
radnome mjestu ili tijekom slobodnih aktivnosti takoer ee izloene seksualnom nasilju
odnosno seksizmu. Graz ima nekoliko organizacija koje djevojke i ene savjetuju i daju im
podrku u sluaju diskriminacije: Referada za
ene & ravnopravnost grada Graza (Referat Frauen & Gleichstellung der Stadt Graz);
neovisna povjerenica za ene grada Graza s
Udrugom ena Graza (unabhngige Frauenbeauftragte der Stadt Graz mit dem Grazer
Frauenrat); i Udruga usluga ena (Verein Frauenservice) (svi kontaktni podaci slijede dolje).
Opunomoenica za jednako postupanje grada Graza (Gleichbehandlungsbeauftragte
der Stadt Graz) i Regionalni ured tajerske
za puko pravobraniteljstvo za jednako postupanje (Regionalbro Steiermark der Gleichbehandlungsanwaltschaft) zaduni su za osobe
koje se neovisno o spolu osjeaju diskriminirano. Djevojke se mogu uputiti i udruzi MAFALDA Udruga za poticanje i podravanje
djevojka i mladih ena (Verein zur Frderung
und Untersttzung von Mdchen und jungen
Frauen), gdje e isto naii na vlastiti Centar
za djevojke (Mdchenzentrum) imenom JAM.
ene i djevojke se nadalje mogu obratiti Centru

za zdravlje ena (Frauengesundheitszentrum).


Tamo e dobiti savjetovanje o kontracepciji,
trudnoi i prekidu trudnoe, duevnim problemima i zdravstvenim pravima. Zdravstvene informacije mogu se dobiti na vie jezika. ene
s migracijskom pozadinom mogu se sa svojim
brigama uputiti udruzi DANAIDA. ene koje su
postale rtve (seksualnog) nasilja e sa svojom
djecom nai 24-satnu zatitu u enskoj kui
Graz (Frauenhaus Graz). ene i djevojke e
pri seksualnom i/ili kunom nasilju isto tako dobiti pomo kod udruge TARA i u Centru protiv
nasilja (Gewaltschutzzentrum Steiermark). Na

podruju prevencije seksualnog nasilja nad


djevojkama i dekima radi Hazissa. Opirna
knjinica s enskim temama i enski arhiv
(Frauenarchiv) stoje na raspolaganju u DOKU
GRAZ. Sa brojevima i faktima o jednakom postupanju ena i mukaraca u tajerskoj bavi se
Institut istraivanja i obrazovanja (Forschungsund Bildungsinstitut) PERIPHERIE. Graz za
mukarce s brigama ima vlastitu slubu kojoj se
mogu obratiti. Savjetovalite za mukarce Graz
(Mnnerberatung Graz) daje podrku, izmeu
ostalog u kriznim situacijama, pri diskriminaciji i
nakon poinjenog nasilja.
77

JEDNAKO POSTUPANJE I
SUODLUIVANJE
Informacija

Referat Frauen & Gleichstellung


Keesgasse 6, 8010 Graz
+43 316 872 46 71
frauenreferat@stadt.graz.at
www.graz.at/frauen

Unabhngige Frauenbeauftragte

Lendplatz 38, 8020 Graz


+43 316 71 60 22
office@frauenservice.at; www.frauenservice.at

Mafalda und Mdchenzentrum JAM

Keesgasse 6, 8010 Graz


+43 316 872 46 60
frauenbeauftragte@stadt.graz.at
www.grazerfrauenrat.at

Arche Noah 911


+43 316 33 73 00
office@mafalda.at; www.mafalda.at

Gleichbehandlungsbeauftragte

Joanneumring 3, 8010 Graz


+43 316 83 79 98
frauen.gesundheit@fgz.co.at; www.fgz.co.at

Dreihackengasse 49, 8020 Graz


+43 316 872 22 95
+43 664 60 872 22 95
gleichbehandlungsbeauftragte@stadt.graz.at

Regionalbro Steiermark der


Gleichbehandlungsanwaltschaft
Europaplatz 12, 8020 Graz
+43 316 72 05 90
graz.gaw@bka.gv.at

Frauenhaus Graz

Broj telefona 0 do 24 sata


+43 316 42 99 00
beratung@frauenhaeuser.at
www.frauenhaeuser.at

TARA Beratung, Therapie und Prvention bei


sexueller Gewalt gegen Mdchen und Frauen
Geidorfgrtel 34/2, 8010 Graz
+43 316 31 80 77
office@taraweb.at; www.taraweb.at

Gewaltschutzzentrum Steiermark

Granatengasse 4/2, 8020 Graz


+43 316 77 41 99
office@gewaltschutzzentrum.at
www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at

Hazissa

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


+43 316 90 370 160
office@hazissa.at; www.hazissa.at

78

Servicestelle fr Frauen

Frauengesundheitszentrum

DANAIDA - samo za ene

Marienplatz 5, 8020 Graz


+43 316 71 06 60
danaida@aon.at; www.danaida.at

DOKU GRAZ
Frauendokumentations- und Projektzentrum
+43 680 50 11 959
office@doku.at; www.doku.at

PERIPHERIE
Institut fr praxisorientierte Genderforschung
Friedrichgasse 3/II, 8010 Graz
+43 316 81 73 42
office@peripherie.ac.at; www.peripherie.ac.at

Mnnerberatung Graz
Dietrichsteinplatz 15/8. kat
+43 316 83 14 14
info@maennerberatung.at
www.maennerberatung.at

Arbeiterkammer Graz
Hans-Resel-Gasse 8-14, 8020 Graz
+43 5 77 99 0
info@akstmk.at; www.akstmk.at

Poticanje prava i suodluivanja


djece i mladih
Djeja prava su ljudska prava i utvrena su
austrijskim Ustavom. Ustavi uz ostalo pripadaju pravo zatite od nasilja, pravo na obrazovanje, umjetniki razvoj i informaciju.
Posebnu zatitu djeca imaju pri nasilju (kao
npr. pri zdravoj pljusci) te seksualnom nasilju. Djeja ast se mora potovati i poticati.
Djeca isto tako mogu postaviti zahtjeve i sudjelovati u oblikovanju svoje ivotne okolice i
javnog prostora (npr. parkove).
U Grazu postoji nekoliko organizacija koje
podravaju djecu pri provedbi njihovih prava i pri promicanju njihovih interesa.
Ustanova pokrajine tajerske LOGO! nudi
nekoliko usluga, od savjetovanja o zanimanju (Berufsberatung) do izdavanja takozvane checkit karte (iskaznica sa slikom koja
donosi snienja). Ustanova ESO.INFO daje
mladima informacije o ezoteriji, okultizmu,
satanizmu, desniarskom ekstremizmu i vjerskom fundamentalizmu.
Zastupnitvo djece i mladih tajerska
(njemaka kratica: kija) sa svojom hotline
informira djecu i mlade o njihovim pravima,
daje savjete i pomo. Djeji ured tajerska
(Kinderbro Steiermark) daje djeci podrku
pri pitanjima vezanim uz njihova prava, obrazovanje i znanost, urbanistiko i prometno
planiranje, stanovanje i rad.
Graz ima i svoj vlastiti Djeji parlament
(KinderParlament) za djecu od 8 do 14 godina s djejom gradonaelnicom i djejim
gradonaelnikom koji se redovito sastaje i
glasuje to bi se u Grazu trebalo promijeniti.
Djeji parlament pridonosi pismene zahtjeve
koje dobivaju nadleni gradski vijenici ili

osobno pria s politiarima/politiarkama.


Ve provedene ideje su npr. prijedlozi o planiranju igralita ili grafiti zid.
Mladi ve od 16 godina mogu birati, a od
18 godina mogu u izborima nastupiti kao
kandidat/kandidatkinja (iznimka: izbori za
predsjednika drave).
Graz broji deset centara za mlade u kojima
mladi imaju slobodne prostore i kojima se
mogu obratiti ako imaju brige i pitanja. Za
djevojke osim toga postoji Centar za djevojke JAM.
Pri problemima u obitelji (sve do nasilja) djeca, mladi i njihove obitelji mogu se obratiti
na etiri ispostave Centra za socijalnu djeju
skrb Magistrata Graza (Jugendamt des
Magistrat Graz). U jako hitnim sluajevima
mladima od 13 godina Tartaruga slui
kao sklonite i savjetovalite. Tu mogu priati,
ali i prenoiti ako trenutano ne ele ili ne
mogu ivjeti s obitelji odnosno s roditeljima.
Tartarugi se naravno mogu obratiti i roditelji
koji imaju probleme sa svojom djecom. Za
mlade i mlade odrasle prenoita u hitnim
sluajevima takoer nudi Schlupfhaus.

Suodluivanje i prava
migranata/migrantica
(ne-austrijskih dravljana)
Graani/graanke Europske unije u Grazu
imaju vie prava od osoba iz takozvanih
treih zemalja (izvan EU). EU-graani/
graanke smiju na primjer sudjelovati na
izborima Opinskog vijea. Ali imaju i
dunosti. Tako se EU-graani/graanke,
osobe iz Liechtensteina, vicarske, Norveke
i Islanda koji u Austriji odnosno Grazu ele
79

JEDNAKO POSTUPANJE I
SUODLUIVANJE
Informacija

"Logo JUGEND.INFO!"

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


+43 316 90 370 90
info@logo.at; www.logo.at

Kinder- und Jugendanwaltschaft


Steiermark
Paulustorgasse 4, 8010 Graz

+43 316 877 49 21


kija@stmk.gv.at; www.kinderanwalt.at

Kinder- und Jugendrechtetelefon

Jugendamt Graz-Nordwest

(zaduan za Eggenberg, Gsting i Lend)


Jugendamt Graz-Nordost

(zaduan za Andritz, Mariatrost, Geidorf, Ries,


Innere Stadt, St. Leonhard, Waltendorf)

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


+43 316 90 370 180
info@kinderbuero.at
www.kinderbuero.at

KinderParlament

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


+43 316 90 370 183
info@kinderparlament.at
www.kinderparlament.at

Schlupfhaus
Notschlafstelle der Caritas
fr Jugendliche

Mhlgangweg 1 (ugao Frhlichgasse,


busna linija 34, busna stanica Seifenfabrik),
8010 Graz
+43 316 48 29 59
schlupfhaus@caritas-steiermark.at
www.schlupfhaus.caritas-steiermark.at

80

+43 316 872 31 77


www.graz.at (Generationen Jugend)

Jugendamt Graz-Sdost

(zaduan za Jakomini, St. Peter, Liebenau)

+ 43 810 500 777

Kinderbro Steiermark
Die Lobby fr Menschen bis 14

+43 316 872 46 83


www.graz.at (Generationen - Jugend)

+43 316 872 30 01


www.graz.at (Generationen Jugend)

Jugendamt Graz-Sdwest

(zaduan za Gries, Puntigam, Stragang,


Wetzelsdorf)

+43 316 872 30 31


www.graz.at (Generationen Jugend)

MigrantInnenbeirat

Keesgasse 6, prizemlje desno, soba 6,


8010 Graz
+43 316 872 21 91
ab.graz@stadt.graz.at
www.graz.at (Rathaus + Politik Stadt der
Menschenrechte MigrantInnenbeirat)

Tartaruga
Schutz und Hilfe fr Jugendliche
Ungergasse 23, 8020 Graz

+ 43 50 7900 32 00 (u svako doba)


tartaruga@jaw.or.at
www.jaw.or.at

ostati due od tri mjeseca moraju javiti Uredu


tajerske pokrajinske vlade, strunom odjelu
7 C (Amt der Steiermrkischen Landesregierung, Fachabteilung 7 C). Graz nema vlastita savjetovalita za EU-graane/graanke
poto su za njih zaduene iste slube kao i
za Austrijance/Austrijanke.
Osobe koje ne dolaze iz zemalja EU-a (ve
iz treih zemalja) i koje ive u Grazu imaju
vlastito zastupnitvo Sluba za migrante/
migrantice grada Graza (MigrantInnenbeirat der Stadt Graz). Zastupnike/zastupnice
slube svakih pet godina istodobno s izborom Opinskog vijea biraju osobe koje
ne dolaze iz zemalja EU-a, a ive u Grazu.

Ravnopravnost i pravo na
jednako postupanje prema
osobama neovisno o porijeklu,
boji koe, jeziku ili vjeri
Mnoge ene i mnogi mukarci iz drugih
zemalja su se u zadnja dva desetljea doselili/doselile u Graz i odabrali na grad
kao sredite ivota za sebe i svoje obitelji. Mnogi su postali austrijski dravljani.
Graz broji mnoge graane/graanke s migracijskom pozadinom koji/koje su roeni/e
odnosno odrasli/e kao graani/graanke

Informacija
Amt der Steiermrkischen
Landesregierung, Fachabteilung 7C

Innere Angelegenheiten, Staatsbrgerschaft


und Aufenthaltswesen, Paulustorgasse 4
+ 43 316 877 20 89
fa7c@stmk.gv.at,
www.verwaltung.steiermark.at

Graza odnosno kao Austrijanci/Austrijanke.


Radi toga se murska metropola dosta promijenila, postala je arenija u dijalektima i
jezicima, kulturama, tradicijama i vjerama.
Graz profitira od te nove raznolikosti. No, kod
nekih osoba te promjene izazivaju strahove i
otpor. Radi toga dolazi do diskriminacije ljudi
zbog njihovog jezika, izgleda ili njihove vjere. Zabranjuje im se na primjer ulaz u lokale,
zapostavljaju se pri potrazi stana ili posla,
a njihova prava im se esto uskrauju. To su
prekraji Zakona o zabrani diskriminacije (
Diskriminierungsverbots). Zbog toga grad
Graz sa svojom Referadom za integraciju
(Integrationsreferat) podrava mnoge projekte i ustanove koje rade na boljem suivotu u
Grazu i na projektima protiv diskriminacije. Te
ustanove su izmeu ostalog: ARGE Mladi protiv nasilja i rasizma (ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus); ChialaAfriqas (Afrika
Centar); ETC Graz (Europski centar za trening
i istraivanje ljudskih prava i demokracije);
Ured mira Graz (Friedensbro Graz); udruga
Ikemba; udruga ISOP; udruga JUKUS; udruga
Omega; udruga Pro Health; udruge XENOS i
Zebra. U mnogim od tih ustanova dobrodole
su i osobe koje ne govore dobro ili uope ne
govore njemaki, jer tamo rade i suradnici/
suradnice s migracijskim pozadinama.
Graz je sveuilini grad s nekoliko sveuilita.
Strani studenti/strane studentice mogu se
s pitanjima uputiti Afro-azijskom institutu
(Afro-Asiatische Institut). Studenti/studentice Sveuilita Karl-Franzens mogu dobiti
podrku u Referadi za strane studente Austrijskih zastupnika studenata (sterreichische
HochschlerInnenschaft (njemaka kratica:
H), studenti/studentice Tehnikog sveuilita
Graz (Technischen Universitt Graz) u Referadi socijalne politike Zastupnitva tehnikog
81

JEDNAKO POSTUPANJE I
SUODLUIVANJE

sveuilita (Referat fr Sozialpolitik der HTU


Graz).
Studenti/studentice
Umjetnikog
sveuilita mogu se obratiti Referadi za strane
studente u Zastupnitvu studenata Umjetnikog
sveuilita (Referat fr auslndische Studierende an der HKUG).Tko se na bilo koji nain
osjea diskriminirano, neovisno od razloga ili
zakonske podloge, moe se osobno, telefonski
ili e-mailom obratiti Antidiskriminacijskoj slubi
pokrajine tajerske (Anti-Diskriminierungsstelle
Steiermark) Tamo ete dobiti savjete na pitanje
to uiniti?. Obavezno pozovite policiju na
broj 133 ako situacija postane opasna ili ako
doe do tjelesnih napada. Gradonaelnik se
s takozvanom Interreligioznom slubom grada
Graza (Interreligisen Beirat der Stadt Graz)
savjetuje o religioznim pitanjima. U gremiju se
nalaze zastupnici/zastupnice svih dravno priznatih religija.

Informacija
ARGE Jugend gegen Gewalt und
Rassismus
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz
+43 316 90 370 100
graz@argejugend.at

Europisches Trainings- und


Forschungszentrum fr Menschenrechte und Demokratie (ETC Graz)
Elisabethstrae 50B, 8010 Graz
+43 316 380 15 33
office@etc-graz.at
www.etc-graz.at

Friedensbro Graz

Wielandgasse 7, 8010 Graz


+43 316 872 21 83
office@friedensbuero-graz.at
www.friedensbuero-graz.at

Afro-Asiatisches Institut

Ravnopravnost i pravo na
jednako postupanje prema
osobama s invaliditetom

Leechgasse 22, 8010 Graz

Mnoge barijere enama i mukarcima s invaliditetom oteavaju pristup javnim prostorima i povrinama, a time se iskljuuju iz svakodnevnog ivota. Grad Graz ima nekoliko
slubi kojima se osobe s invaliditetom mogu
obratiti. Nadalje se grad brine o sputanju
plonika, o postavljanu zvunih semafora,
o prilagoavanju javnih toaleta za osobe s
invaliditetom i promicanju gradnje gradskih
zgrada prilagoenih osobama s invaliditetom
da bi grad tako postao sasvim slobodan od

Referat fr auslndische
Studierende der H Graz

82

+43 316 32 44 34
office@aai-graz.at
www.aai-graz.at

+43 316 380 29 62

Referat fr auslndische
Studierende an der HKUG
+43 316 389 16 00

Referat fr Sozialpolitik der


HTU Graz
+43 316 873 51 11

Informacija
Antidiskriminierungsstelle Steiermark
Stigergasse 2, 3.kat, 8010 Graz

+43 316 71 41 37
buero@antidiskriminierungsstelle.steiermark.at
www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at

XENOS Verein zur Frderung


der soziokulturellen Vielfalt
Morellenfeldgasse 15, 8010 Graz
+43 699 10 39 04 53
office@verein-xenos.net
www.verein-xenos.net

83

JEDNAKO POSTUPANJE I
SUODLUIVANJE

Informacija
Jugend am Werk

Lendplatz 35, 8020 Graz

barijera. Osobama s invaliditetom mnoge


organizacije u Grazu pruaju savjetovanje,
informacije i podrku.

Informacija
Referat Barrierefreies Bauen
der Stadt Graz

Lebenshilfe

+43 316 872 35 08


barrierefrei@stadt.graz.at;
www.barrierefrei.graz.at

+43 316 71 55 06
office@lebenshilfe-guv.at
www.lebenshilfe-guv.at

Beauftragter fr Menschen mit


Behinderungen der Stadt Graz

Odilieninstitut

Europaplatz 20, 8010 Graz

To su na primjer: alpha nova, Atempo, udruga Mladi na djelu, udruga Lebenshilfe i


Odilieninstitut. S Austrijskim savezom gluhih i
nagluhih te tajerskim savezom slijepih i osoba s oteenim vidom postoje zastupnike
ustanove koje se posveuju interesima
pogoenih osoba. Vie informacija u poglavlju Socijalna pitanja.

Ravnopravnost i pravo za
jednako postupanje prema
osobama neovisno o njihovoj
seksualnoj orijentaciji

Mag. Wolfgang Palle

+43 650 66 92 650


behindertenbeauftragter.graz@gmx.at

Referat fr Behindertenhilfe des


Sozialamtes der Stadt Graz

Amtshaus, Schmiedgasse 26, 8010 Graz


+43 316 872 64 30 bis 64 43

Wohnungsinformationsstelle
Amt fr Wohnungsangelegenheiten
Schillerplatz 4, 8010 Graz

Istospolni partneri od 1. sijenja 2010. imaju


mogunost svoju zajednicu upisati na Magistratu Graz (vidi i poglavlje ivotne situacije &
socijalna pitanja).
Osobama koje se zbog njihove seksualne
orijentacije osjeaju diskriminirane, odnosno
osobe koje ele savjetovanje, mogu se izmeu
ostalog obratiti udruzi Rosalila PantherInnen,
Annenstrae 26, 8020 Graz, tel. +43 316 36
66 01, e-mail info@homo.at, www.homo.at.

+43 316 872 54 53

Hotline des Bundesministeriums fr


Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
+43 800 20 16 11 (besplatno)

alpha nova

Idlhofgasse 63, 8020 Graz


+43 316 72 26 22
office@alphanova.at; www.alphanova.at

Gleichbehandlungsanwaltschaft Wien
Hotline +43 800 206 119 (iz cijele Austrije
besplatno), +43 1 532 02 44
gaw@bka.gv.at
www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at

Zentrum Integriert Studieren (ZIS)


+43 316 380 22 25
barbara.levc@uni-graz.at;
www.zis.uni-graz.at

84

+ 43 50 79 00 10 00
office@jaw.or.at; www.jaw.or.at

Conrad-von Htzendorf-Strae 37a,


8010 Graz

Leonhardstrae 130,
8010 Graz
+43 316 322 667 0
verwaltung@odilien.at
www.odilien.at

sterreichischer Gehrlosenbund
Grabenstrae 168,
8010 Graz

Informacije i suodluivanje
Referada za sudjelovanje graana/graanki
(Referat fr BrgerInnenbeteiligung) esto organizira manifestacije za projekte i planove
za grad Graz, ali isto tako za interesne zajednice (Interessensgemeinschaften) i akcije
aktivnih graana/graanka (AktivbrgerInnen). Tako graani/graanke Graza imaju
priliku sudjelovati u planiranju raznih projekta.
Ovdje se takoer moe dobiti savjetovanje za
inicijative graana/graanki u poetnoj fazi
te se mogu besplatno prezentirati na vlastitoj
web stranici.
Informacije o ponudama i uslugama grada
Graza nai ete na web stranici www.graz.at
odnosno u Uredu za informacije graanima/
graankama
(BrgerInnen-Information,
njemaka kratica: BIG).

+43 316 68 02 71 1
office@stlvgv.at; www.stlvgv.at

Atempo

Heinrichstrae 145, 8010 Graz


+43 316 81 47 16 0
atempo.graz@atempo.at
www.atempo.at

ZIV

sterreichischer Zivil-Invalidenverband
Triester Strae 388390, 8055 Graz
+43 316 82 33 46
oezivstmk@aon.at
www.oeziv.at

Steiermrkischer Blinden- und


Sehbehindertenverband
Augasse 132, 8051 Graz
Hotline Linija za slijepe
+43 800 20 20 71
+43 316 68 22 40
office@stbsv.info
www.stbsv.info

Informacija
Referat fr BrgerInnenbeteiligung
Generalihof, Herrengasse 9, 8011 Graz
+43 316 872 35 30
buergerbeteiligung@stadt.graz.at

85

XI

UMJETNOST I KULTURA

Iz kulturnog i umjetnikog stajalita Graz ima


mnogo toga za ponuditi (glavni grad kulture
2003., povijesno sredite grada i dvorac Eggenberg koji pripadaju UNESCO-voj svjetskoj kulturnoj batini). Grad to moe zahvaliti
i kulturnim i umjetnikim utjecajima i doprinosima brojnih migranata i migrantica koji su
dolazili u Graz tijekom prolih stoljea, da
li se tu radilo o graevina talijanskih graditelja i graditeljica i majstora ili znanstvenim
prinosima Johannesa Keplera ili Nicole Tesle. Informacije o povijesnim znamenitostima
i suvremenoj arhitekturi dobit ete u Uredu
za turizam Graz (Graz Tourismus Information) odnosno pod www.graztourismus.at. Na
kulturnom podruju postoje velike pozornice
kao opera ili kazalite (Schauspielhaus), Univerzalni muzej Joanneum, kao i vrlo aktivna
i mnogostrana kulturna slobodna scena.
www.kultur.graz.at

Kazalite, kabaret
Theaterholding Graz/Steiermark GmbH
broji nekoliko pozornica: opera i kazalite,
kazalite za djecu i mlade Next Liberty,
Orpheum, Dom u brdu (Dom im Berg) i pozornica na Schlobergu zvana Kasematten.
Tome se prikljuuju profesionalno djelotvorne kazaline skupine "Slobodne scene
kao na primjer kazalite na kolodvoru (Theater am Bahnhof), TaO! njemaka kratica za kazalite na trgu Ortwein (Theater
am Ortweinplatz), TAL njemaka kratica
za kazalite na Lendu (Theater am Lend),
kazalite Mezzanin, probna pozornicaGRAZ
86

(SchaubhneGRAZ), kazalite u podrumu


(Theater im Keller), THEATERMeRZ, Drama
Graz i drugi. Takozvano Drugo kazalite
(Das andere Theater) preuzima posredovanje mogunosti probanja koje financira grad
i podrazumijeva se kao vana informativna
platforma kazaline scene. www.dasanderetheater.at

Ples, plesno kazalite


U Grazu postoje mnoge aktivnosti takve
vrste, od opernog baleta sve do Off-festivala "Slobodne scene". Internacionalna
kazalina radionica se na primjer ve godinama posveuje suvremenom plesu i plesnom kazalitu. Od 2010. postoji u Drugom
kazalitu i takozvana Tanzebene.

Glazba
Na glazbenom podruju djeluju opera u
Theaterholding Graz/Steiermark GmbH te
Grazer Spielsttten GmbH. Isto tako se na
drugim pozornicama odravaju koncerti
djela svih glazbenih epoha, a esto i suvremena glazba. Naglasiti se ovdje moraju
festivali kao Styriarte (www.styriarte.com) ili
ve desetljeima postojea ljetna akademija
ponuena od American Institute for Musical
Studies (AIMS). Jazz je glazbeno podruje
koje se istie zbog internacionalno poznatih
umjetnika kao Jazz BigBanda Graz. Lokali
Stockwerk Jazz ili Royal Garden Jazz Club
pruaju opsean uvid u scenu. Jazz scena u
Grazu skupila se pod www.grazjazz.at.
Umjetniko sveuilite Graz (njemaka kra-

tica KUG) ima na raspolaganju posebnu


pozornicu zvanu MUMUTH. Pozornice za
suvremenu i pop glazbu su na primjer Postgarage, ppc, Generalmusikdirektion i druge.
Internacionalno opaeni festivali su: elevate,
Spring.

Knjievnost
Grupi knjievnika, koja je desetljeima djelovala u Forumu Stadtpark, Graz zahvaljuje
pozitivan knjievni imid grada. Takozvana
Knjievna kua (Literaturhaus) nudi suvremenim knjievnicima mnoge mogunosti.
U Grazu se izdaje vei broj knjievnih
asopisa kao to su manuskripte, Sterz,
Lichtungen, Perspektive, Schreibkraft.
Oko dvanaest osoba godinje predaju molbu za natjeaj stipendija za gradskog pisatelja/gradsku pisateljicu (StadtschreiberInStipendium).

Likovna umjetnost, fotografija,


dizajn, arhitektura
Uz velike odjele Univerzalnog muzeja Joanneum (Kunsthaus, Alte Galerie, Neue Galerie, Galerie mit "Bruseum", KnstlerInnenhaus) postoje i mnoge institucije oblikovne
i medijske umjetnosti kao Camera Austria
ili kua arhitekture (Haus der Architektur).
Tome se pridruuju inicijative kao na primjer Udruga za umjetnost <rotor>, Werkstadt
Graz, Medienturm ili Grazer Kunstverein te
brojne privatne galerije.

Film, medijalna umjetnost i


slobodne radio stanice
Veliko znaenje pridaje se Diagonali, festivalu austrijskog filma (www.diagonale.at).
Umjetnost u sklopu s novim tehnologijama
i informativnim proizvodnjama ete isto tako
nai u ve spomenutom Medienturm ili u
87

XI

UMJETNOST I KULTURA

ESC i u mnogim centrima za kulturu. Slobodan radio Helsinki ini vaan posao dokumentacije u podruju umjetnosti i znanosti.

Kino
Uz kina internacionalnih lanaca u Grazu
ete isto tako nai program kina kao to je
KIZ Royal. Popis ponuenih filmova nai ete
pod www.uncut.at/graz.

Meusobni dodir razliitih


disciplina i kulturni centri
Postoje mnoge organizacije koje rade interdisciplinarno. Tu se mogu nabrojiti festivali
kao tajerska jesen (steirische herbst)
(www.steirischerherbst.at), "La Strada"
(www.lastrada.at), novi mladi festivali kao
elevate (www.elevate.at) ili dizajnerski
festival Assembly te institucije kao Forum
Stadtpark. www.forum.mur.at

Muzeji
Univerzalni muzej Joanneum (www.museumjoanneum.at) e opsenim renoviranjem
kao drugi po veliini u Austriji ispuniti najmodernije zahtjeve. Muzej e pruati mjesto Novoj galeriji (Neue Galerie) te galeriji
posveenu Gnteru Brusu nazvanom "Bruseum" sa suvremenom umjetnikom proizvodnjom i multimedijalnom zbirkom, ali isto tako
i pokrajinskoj knjinici te buduim zbirkama
prirodne znanosti. Temi povijesti i povijesti
kulture posveuju se: Gradski muzej Graz
(Stadtmuseum Graz), Pokrajinski oruni muzej
(Landeszeughaus), dvorac Eggenberg, Etno88

grafski muzej (Volkskundemuseum), Kolekcija


Hannsa Schella (muzej brava i kljueva), Garnizon muzej, Kriminalni muzej Hansa Grossa
kao dio novog sveuilinog muzeja, Kua
znanosti (Haus der Wissenschaft), Muzej biskupije, Arheoloki muzej i arheoloka zbirka.
Povijesna blaga nai ete u gradskom arhivu,
koji zapravo slui kao upravni arhiv te pokrajinskom arhivu. Graz posjeduje vie muzeja
na temu mobiliteta. Isto tako se dalje naveuju
djeji muzej FRida & freD te Botaniki vrt.

Umjetnost u javnom prostoru


Izvan raznih galerija i muzeja postoje opirne
umjetnike proizvodnje i u javnom prostoru.
Tu se obrauju drutveno politike i socijalno
povijesne teme. Pregled na tu temu nudi web
stranica www.kultur.graz.at odnosno Institut
za umjetnost u javnom prostoru tajerska
(Institut fr Kunst im ffentlichen Raum Steiermark). www.oeffentlichekunststeiermark.at

Knjinice
Sama knjinica grada Graza (stadtbibliothek.graz.at) ukljuujui medijateku i knjini
autobus (Bcherbus) nudi vie od 225.000
knjiga, asopisa, audio knjiga, CD-ROMova, videa i DVD-a, glazbenih CD-a, igara
te download medija (vidi i poglavlje Obrazovanje).

Kulturni server grada Graza


Termine svih manifestacija i informacije o
kulturnim institucijama i umjetnicima u Grazu
nai ete pod: www.kultur.graz.at.

Kulturna putovnica (Kulturpass)


Akcija Glad za umjetnou & kulturom
(Hunger auf Kunst & Kultur) za osobe s niskim ili osobe koje ak nemaju primanja uvela
je takozvanu kulturnu putovnicu. S kulturnom
putovnicom je ulaz u sve kulturne institucije
koji su partneri akcije besplatan.

Napomena
Vie informacije pod: www.hungeraufkunstundkultur.at/steiermark.

Informacija
Graz Tourismus Information
Herrengasse 16,
8010 Graz

+43 316 80 75 0
info@graztourismus.at; www.graztourismus.at

Kulturamt

Stigergasse 2, 2. kat (Mariahilfer Platz)


8020 Graz
+43 316 872 49 01
kulturamt@stadt.graz.at
www.kultur.graz.at

Bhnen Graz /
Theater Holding Graz
Gleisdorfer Gasse 10A,
8010 Graz

+43 316 80 08 88 80
www.buehnen-graz.com
www.theaterholding.at

Theaterkasse

Kaiser-Josef-Platz 10,
8010 Graz
+43 316 80 00

89

XI

PORT & ODMOR

Graz direktno u gradu i blioj okolici nudi veliku ponudu razliitih vrsta portova, mogunosti
organizacije slobodnog vremena i odmaranja.
Informacije ete nai na web stranici portskog
ureda Graza pod www.graz.at/sportamt.

portska igralita gradskih etvrti


portski ured grada Graza graanima daje
na raspolaganje 25 portska igralita u svakoj
gradskoj etvrti (vidi popis: www.graz.at/cms/
list/316190/DE/). Tu moete besplatno igrati
nogomet, tenis, odbojku i druge vrste portova.
Skate parkovi nalaze se na takozvanim Eustacchio-Grnden i u parku imenom Volksgarten.

Djeja igralita
Popis ete nai pod www.holding-graz.at/
kinderspielplaetze.

djelu parka Augarten. Isto tako postoje


razliite staze za tranje sa oznakom o
kilometrai.

portskih igralita nai ete na web stranici


portskog ureda, www.graz.at/sport.

nika. Za starije osobe nudi se trening za


kretanje 60+ u portskom centru pokrajine.

portovi s loptom

Odmaranje u okolici

Graz ima terene za odbojku na pijesku, za


mini golf, za igranje squsha, dvorane za
igranje tenisa i badmintona. Za nogometne
utakmice prve lige ili druga nogometna natjecanja stoji na raspolaganju UPC Arena u
gradskoj etvrti Liebenau.

Parkovi Graza nude mnoge mogunosti za


provoenje slobodnog vremena. Molimo
Vas da svratite panju da odreene vrste
porta odnosno aktivnosti (kao na primjer rotiljanje, slackline, djelomice vonja
biciklom) radi zatite prirode i drugih odredba nisu dozvoljene. Informacije o parkovima i zelenim povrinama nai ete
pod www.graz.at BrgerInnenservice
Verwaltung Dienststellen Grnraum
und Gewsser.

SIQ! Njemaka kratica za port


Integracija Kvalifikacija

Zimski portovi
U Grazu moete ii na klizanje ili na nordijsko skijanje; djeci stoji na raspolaganju
djeja uspinjaa za sanjkanje i skijanje koja
se nalazi na takozvanoj Brndlteichwiese, na
samom poetku Plabutscha.

Kupalita

Penjanje

Pregled zatvorenih i otvorenih kupalita te


wellness podruja grada Graza nai ete
pod www.freizeitgraz.at.

U Grazu postoje dvije dvorane za penjanje, izmeu Murinsela i glavnog mosta na


murskoj promenadi zid za penjanje te park
za penjanje na Hilmteichu kojeg mogu
posjeivati i kolski razredi.

Planinarenje i biciklizam
Vodi za planinarenje, hodanje i vonju biciklom koji nudi vrijedne informacije dobit ete
kod portira gradske vijenice, kod Ureda za
turizam Graz (Graz Tourismus u Herrengasse
16) i kod portskog ureda ili online.

Fitnes
Postaje za odraavanje fitnesa (takozvane
Fit-Meilen) nai ete u gradskim etvrtima
Mariatrost i St. Peter, fitnes staze u junom
90

portske udruge, sportske i


gimnastike dvorane
Na pitanja na tu temu e Vam odgovoriti
portski ured grada Graza. Popis udruga
nai ete online. Uz portske i gimnastike
dvorane mnogobrojnih udruga, portski
centar pokrajine odnosno za studente
sveuilini portski centar Rosenhain nudi
druge raznovrsne ponude. Popis svih

Integracija kroz zajedniki port to


nudi i podrava Caritasov projekt SIQ!.
Nude se redovni sportski moduli, turniri i
dani aventure (penjanje, rafting, skijanje,
itd.), osim toga je mogue obrazovanje u
portskom podruju (trener, trenerica, instruktor, instruktorica, sudac, itd.).

Ponude za mlade i starije osobe

Napomena

Za mlade stanovnike grada Graza


portski ured organizira razliite besplatne teajeve (npr. plivanje, klizanje, skijanje, bordanje i mnogo vie) i mnogobrojne
portske ponude za isprobati tijekom praz-

Informacije i interaktivan vodi s mnogobrojnim ciljevima za izlete oko Graza nai ete
pod www.graz.at Tourismus und Freizeit
Naherholung.

Informacija
Sportamt, Stadion Graz-Liebenau
Stadionplatz 1, 8011 Graz
+43 316 872 78 78
sportamt@stadt.graz.at
www.graz.at/sportamt
Radno vrijeme za stranke: od ponedjeljka do
etvrtka od 8 do 14 sati, petkom od od 8 do
12 sati

SIQ!
Sport Integration Qualifikation
Caritas Campus,
Leonhardstrae 116, 8010 Graz
+43 676 880 15 345
+43 676 880 15 399
m.teichmann@caritas-steiermark.at
www.caritas-steiermark.at

91

XII

STARIJE OSOBE

Ostati zdravi i aktivni sve do visoke dobi


grad Graz svoje graanke i graane
podrava u toj namjeri. Starije stanovnice
Graza i stariji stanovnici Graza mogu koristiti
Referadu za starije osobe (SeniorInnenreferat) prvu u Austriji - kao prvo mjesto kontakta. Ako je potrebna pomo u domainstvu
ili ako potpuno samostalan ivot vie nije
mogu, Gerijatrijski zdravstveni centri grada
Graza (Geriatrischen Gesundheitszentren) i
mnogobrojne udruge nude veliki broj skrbi i
njege. Grad isto tako daje na raspolaganje
stanove koji su adekvatno opremljeni za starije osobe.

Referada za starije osobe grada


Graza
Referada za starije osobe podrazumijeva se
kao Sluba za usluge (Servicestelle) za i sa
starijim osobama. Ponude:
Raznovrsne manifestacije, od Caf
Graz preko plesa i porta, okruglog stola za strane jezike i treniranje pamenja
sve do ljetnih programa.

Informacija
SeniorInnenreferat der Stadt Graz
Stigergasse 2, 3. kat, 8020 Graz
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka,

. 8 do 12.30 sati

+43 316 872 63 91, 63 92


www.graz.at/seniorInnen

92

Izdavanje takozvane kulturne putovnice (Kulturpass) s besplatnim ulaskom


u razne kulturne institucije (za osobe
s niskim primanjima. Vie o tome vidi:
www.hungeraufkunstundkultur.at odnosno nazovi tel. + 43 316 82 71 22).
Izdavanje kartice za starije
osobe(SeniorInnenCard) s mnogobrojnim snienjima. Preduvjete ete saznati
kod Referade za starije osobe grada
Graza. Bez ogranienja dohotka; osobe
koje dobivaju minimalnu mirovinu u
nekim institucijama dobivaju posebne
popuste.
Posredovanje usluge ienja stana
(Wohnungsreinigungsdienst), dostave
hrane (Rollender Essenszustelldienst)
i ruka za starije osobe (Mittagstisch
fr SeniorInnen).
Primanje zahtjeva za vonje taksijem za
osobe s invaliditetom.

Skrb kod kue


Osobe koje zbog bolesti ili drugih potreba u
svakodnevici trebaju podrku, mogu koristiti
ponudu Mobilnih usluga (Mobile Dienste)
diplomirano zdravstveno osoblje i osoblje za
njegu bolesnika, pomo oko njege i pomo
oko domainstva dolaze k Vama kui. Cilj te
usluge je da starije osobe mogu ostati im
due u svojoj poznatoj okolici. Sluba za
socijalnu skrb grada Graza (Sozialamt) je
sklopila ugovor skrbi s pet organizacija koje
su zaduene za razliite dijelove grada. Tarife su socijalno stupnjevane, a utvruje ih

dotina organizacija. Informacije na tel. +43


316 872 64 20 ili www.graz.at/sozialamt Sozialplanung - Mobile Dienste.

Gerijatrijski zdravstveni centri


grada Graza
Gerijatrijski zdravstveni centri grada Graza (kratica: GGZ) pruaju odlinu njegu i medicinsku
opskrbu: Stanovanje uz podrku (Betreutes
Wohnen), dnevna klinika, akutna gerijatrija/
remobilizacija, kratkotrajna ili dugotrajna njega
u domovima za njegu Rosenhain i Geidorf/Seniorenzentrum, gerijatrijska sluba savjetovanja
u domovima za njegu (Pflegeheim), gerijatrijska
ambulanta, medicinska/palijativna gerijatrija,
takozvana Memory klinika za osobe oboljele
od demencije te stacionarne i dnevne hospicije.
Isto tako su u izgradnji novi domovi za njegu te
jedan geronto psiholoki dnevni centar na Rosenhainu. Domovi za njegu i klinike GGZ-a su

Informacija
Geriatrische Gesundheitszentren der
Stadt Graz (GGZ)
Albert-Schweitzer-Gasse 36, 8020 Graz
+43 316 70 60 0
Prijava za pacijentice/pacijente ili stanovnice
+43 316 70 60 11 11
ggz.aufnahme@stadt.graz.at
www.ggz.graz.at
Sozialamt der Stadt Graz, Referat fr
Heimkostenzuzahlung
Schmiedgasse 26, 2. kat, 8010 Graz
Radno vrijeme od 8 do 12.30 sati.

+43 316 872 63 61 ili


+43 316 872 63 51

93

XII

STARIJE OSOBE

se u prethodnim godinama ili sanirali/e ili novo


izgradili/izgradile.Gerijatrijski zdravstveni centri
grada Graza
uzimaju sve Austrijanke i Austrijance odnosno
osobe iz drugih EU zemalja od 60. godine
ivota kojima treba njega srednjeg do visokog
stupnja i koje su prije podnoenja zahtjeva u
Grazu bile prijavljene due od est mjeseci. Interdisciplinarni tim GGZ-a (lijenici/e, osoblje
za njegu, terapeuti) odluuje u kojem podruju
njege se uzimaju pacijentice i pacijenti. Trokovi
za skrb se razlikuju (na primjer ovisno o visini doplatka za njegu).

Novane nadoplate
Ako primanja/imovina pacijentice/pacijenta ne
pokrivaju trokove boravka u jednom (od pokrajine tajerske odobrenom) domu za njegu,
nositelj socijalne pomoi doplauje (Sozialhilfetrger) ostatak. Preduvjet: stalno prebivalite
mora biti u Grazu. Informacije na temu dobit
ete u Slubi za socijalnu skrb grada Graza,
Referada za novanu nadoplatu trokova domova (Referat fr Heimkostenzuzahlung), tel. +43
316 872 63 61. Novane nadoplate isto tako
se mogu dobiti za stanovanje uz podrku ali
samo ako ponuai usluge imaju sporazum s
gradom Grazom. Informacije na tel. +43 316
872 63 01. Trokovi za njegu kod kue su socijalno stupnjevani. Informacije na tel. +43 316
872 64 20.

Snienje za javni prijevoz


Mukarcima i enama od 60. godine
ivota Graz Linien daju sniene mjesene,
94

polugodinje i godinje putne karte. Cijene


ovise o dotinoj bruto mirovini. Kupiti se mogu
u Centru mobiliteta (Mobilitts- und Vertriebscenter), Jakoministrae 1.
Za
mukarce i ene od 60. godine s
ogranienim dohodcima (neto 912,60
eura za samce, 1.368,28 eura za brane
parove/ivotne partnere; stanje 1.1.2012),
osobe u ranoj mirovini (Frhpensionisten
und pensionistinnen) zbog invalidskih
razloga (bez dobne granice, s dohodcima
od neto 912,60 eura za samce, 1.368,28
eura za brane parove/ivotne partnere;
stanje 1.1.2012.)
teko pokretne osobe i osobe mentalnim
oteenjem odnosno osobe viestruka
oteenja (bez dobne granice, dohodci maksimalno neto 999,69 eura za
samce, dodatno 166,61 eura za svakog
daljnjeg lana obitelji koji je ovlaten za
uzdravanje)
grad Graz preuzima trokove za putne karte
za sve linije grada Graza. Zahtjev za karticu
za mobilnost (Mobilittscard) moete predati
Slubama za usluge grada Graza (vidi poglavlje Novi u Grazu"). Godinje se plaa
iznos od 30 eura za koritenje kartice. Karte
za starije osobe (SeniorInnenkarte) i kartica za
mobilnost vrijede za vrijeme kole (od ponedjeljka do petka) od 8.15 sati do kraja radnog
vremena; za vrijeme kolskih praznika, subotama, nedjeljama i praznicima cijeli dan. Vie
informacija: www.holding-graz.at
I Austrijske eljeznice pruaju starijim

osobama sniene cijene. Za to vam je


potrebna takozvana "Vorteilscard Senior" kartica za sniene vonje za starije osobe,
koju moete zatraiti na svakom kolodvoru.

Stanovi za starije osobe


Sluba za socijalnu skrb moe dodijeliti oko
300 stanova koji su adekvatno opremljeni
za starije osobe. Podnositelj i podnositeljica
zahtjeva moraju imati stalno prebivalite u
Grazu, biti u mirovini i moraju ispuniti druge
preduvjete kao npr. ograniena pokretnost.
Informacije u Referadi za socijalni rad Slube
za socijalnu skrb (Referat fr Sozialarbeit
des Sozialamtes), tel. + 43 316 872 63 44.

Kompenzacijsko primanje
Ako imate nisku mirovinu moete podnijeti
zahtjev za takozvano kompenzacijsko primanje (Ausgleichszulage). Za godinu 2012. kompenazcijsko primanje iznosi 814,82 eura bruto
za samce i 1.221,68 eura bruto za brane
parove i prijavljene ivotne partnere. Detaljnije informacije zatraite kod Vaeg Zavoda za
mirovinsko osiguranje. Osobe koje dobe odobreno kompenzacijsko primanje mogu zatraiti
oslobaanje plaanja naknade za recepte,
RTV pristojbe i plaanja naknade za E-Card.

Doplatak za njegu
Osobe koje zbog tjelesnog, mentalnog ili
psihikog oteenja trebaju skrb i pomo vie
od 60 sati mjeseno i to najmanje 6 mjeseci
bez prekida, u Austriji pod odreenim preduvjetima imaju pravo na doplatak za njegu (Pflegegeld). Postoje 7 stupnjeva njege (Pflegestufen).
Zahtjev morate podnijeti kod Vaeg Zavoda za
mirovinsko osiguranje (Pensionsversicherungsanstalt), a ako ne primate mirovinu zahtjev
morate podnijeti strunom odjelu 11A (kratica:

FA 11A), Hofgasse 12, 8010 Graz. K Vama


kui zatim dolazi lijenica/lijenik koji utvruje
opseg potrebne njege.

Sluba savjetovanja Slube za


socijalnu skrb
Sluba savjetovanja Slube za socijalnu skrb
stoji na raspolaganju svim starijim osobama
od ponedjeljka do petka od 8 do 12.30 sati,
Schmiedgasse 26, tel. +43 316 872 63 44
za ope informacije o socijalnim pitanjima i
pitanjima primjerenima dobi.

Specijalno savjetovanje o njezi i


smjetanju u domu
Osobe koje su zainteresirane za teme njega kod kue i smjetanje u domu mogu
se profesionalno i opseno informirati i dobiti
savjete svake prve srijede u mjesecu u Uredu
gradske uprave (Amtshaus), Schmiedgasse
26, 1. kat, soba 142, izmeu 9 i 16 sati.
Prijava: tel. + 43 316 872 64 21.

Informacija
Mobilitts- und Vertriebscenter
Jakoministrae 1, 8010 Graz

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od


8 do 18 sati, subotom od 9 do 13 sati.
+ 43 316 887 42 24
linien@holding-graz.at
www.holding-graz.at

Sozialamt der Stadt Graz, Referat


fr Sozialarbeit, Beratung

Amtshaus, Schmiedg. 26, 1. kat, soba 124


8010 Graz
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od
8 do 12.30 sati.
+43 316 872 63 44
edwina.riefl@stadt.graz.at

95

XIII

POMO KOD HITNIH


SLUAJEVA I KRIZA

Najvaniji telefonski brojevi


Jedinstveni europski broj za hitne
slube
112

Vatrogasci
122

14 55

Deurna zubarska sluba


+ 43 316 385 22 48
+ 43 1 40 64 343

133

Hitna pomo

Pokrajinska bolnica-sveuilina
klinika (LKH)
+ 43 316 385 0

144

Broj hitne slube za gluhonijeme


za poruke + 43 800 133 133

Hitna sluba ljekarna

Hitna sluba u sluaju trovanja

Policija

Zdravlje

gehoerlosennotruf@polizei.gv.at
+ 43 800 133 133

Centar za katastrofe/Sluba
spaavanja na vodi
130

Gorska sluba spaavanja

Pokrajinska bolnica Graz-West


+ 43 316 54 66 0

Bolnica za hitne sluajeve


+ 43 316 505 0

Crveni kri
+ 43 5 01 44 5 0

Crveni kri-transport bolesnika


14 8 44

140

Sigurnost
SADRAJ OBAVIJESTI O NESREI:
Tko zove?
Gdje se dogodilo?
to se dogodilo?
Koliko ozlijeenih ima?

Policijska uprava i gradski policijski


komando Graz
+ 43 5 91 33 65 0

Profesionalni vatrogasci Graz


+ 43 316 872 58 58

Helpline za ene

Zdravlje
Deurna sluba lijenika
141

Telefonsko duobrinitvo
142

96

+ 43 800 222 555

Hitna sluba za djecu


147

Hitna sluba za rtve


+ 43 800 112 112

Redarska sluba Graz


+ 43 316 872 22 66

Kvar auta

Domainstvo
Plin Deurstvo za hitne sluajeve
128

Plin - Sluba za uklanjanje smetnji

Pomo na cesti AMTC


120

Pomo na cesti ARB


123

+ 43 316 80 57 0

Struja - Sluba za uklanjanje smetnji


+ 43 316 80 57 0

Toplana - Sluba za uklanjanje


smetnji
+ 43 316 80 57 0

Kuni ljubimci
Deurna veterinarska sluba

Deurstvo vodoopskrbe
+ 43 316 887 38 38

Hotline za zaepljene kanalizacije


u svako doba
+ 43 664 49 83 872

Energie Graz
+ 43 316 80 57 0

+ 43 316 68 11 18

Hitna pomo za ivotinje - Vatrogasaca


+ 43 316 872 58 88
Hitna sluba 122

Hitna pomo za ivotinje, Arche Noah


+ 43 316 42 19 42 (po danu)
+ 43 676 55 08 943
(od 18 do 8 sati, vikendima i praznicima)

97

XIII

POMO KOD HITNIH


SLUAJEVA I KRIZA

Informacija
Dom za ene grada Graza

Httenbrennergasse 41, 8010 Graz


Primanja od 8 do 18 sati.
+43 316 872 64 91

Dom za mukarce grada Graza


Rankengasse 24, 8020 Graz
Primanja od 8 do 18 sati.
+43 316 872 64 81

Arche 38 Savjetovanje za beskune


osobe, noenje i zbrinjavanje za
beskune mukarce
Eggenberger Grtel 38, 8020 Graz

+43 316 8015 732


arche@caritas-steiermark.at
www.caritas-steiermark.at (Pozor: od kol. 2012.
do kol. 2013. promjena adrese zbog ureivanja:
Keplerstrae 76 und 82, 8020 Graz)

Zatitni centar od nasilja: psihosocijalna


i pravna podrka kod nasilja, prisilnih
brakova, itd.
Granatengasse 4/2. kat, 8020 Graz

Radno vrijeme od ponedjeljka do etvrtka 8 do


16 sati, petkom 8 do 13 sati.
+43 316 77 41 99
radnim danom do 22 sati
www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at

enska kua Graz: Sklonite za ene i


njihovu djecu u kriznim situacijama

Broj telefona +43 316 42 99 00


98

uvijek dostupan

Helpline za ene

+ 43 800 222 555

Deurna sluba za rtve nasilja

broj telefona +43 664 84 38 241


uvijek dostupan

Ured pravobranitelja za djecu i mlade


Paulustorgasse 4/3. kat, 8010 Graz

Radno vrijeme: od ponedjeljka do etvrtaka


9 do 15 sati, petkom 9 do 12.30 sati.
+ 43 810 500 777
www.kinderanwalt.at
Druge organizacije koje pruaju pomo mladima
nai ete u poglavlju Djeca i mlade te Jednako postupanje & suodluivanje.

Savjetovalite za mukarce Graz

Pomo ljudima bez stana


Ljudi bez stana nai e smjetaj, savjetovanje i
podrku kod traenja stana i posla te osobnim
problemima u domovima za ene i domovima
za mukarce grada Graza i u prenoitu za hitne sluajeve za mlade.

Pomo za rtve nasilja


Nasilje u obitelji, protiv ena i djece, u Austriji se
ne trpe. Policiji na raspolaganju stoje proirene
mogunosti uplitanja kod nasilja u obitelji. Za
ene i djecu koja su ugroena ili doivljavaju
nasilje, postoje mnogobrojne ustanove koje
pruaju pomo. Ako ste Vi i Vae dijete/djeca u opasnosti, ako ste ba ozlijeeni ili ako
se osjeate ugroeno, odmah nazovite policiju
na telefon 133! Dok ekate na policiju sklonite
se ako mogue u prostoriju koju moete
zakljuati ili kod susjeda.

Anoniman porod/
Sandui za bebe

Dietrichsteinplatz 15/8. kat, 8010 Graz


Radno vrijeme: ponedjeljkom i srijedom od 10
do 12 sati, utorkom i etvrtkom od 16 do 18 sati.
+43 316 83 14 14
www.maennerberatung.at

Prenoite za hitne sluajeve za mlade


Caritasov Schlupfhaus
Mhlgangweg 1, 8010 Graz

Savjetovanje:
od utorka do petka od 9 do 11 sati
Prijem: 18 sati do 9 sati.
+43 316 48 29 59
www.schlupfhaus.caritas-steiermark.at

Majke kojima nije mogu ivot s djetetom,


imaju dvije mogunosti:
Anonimni porod u bolnici. ena ne mora
rei svoje ime ili dati druge podatke.
Nakon poroda odjel Centar za socijalnu
djeju skrb preuzima starateljstvo za dijete i predaje dijete to prije udomiteljskoj
obitelji.
Ostaviti dijete anonimno na sigurnome
mjestu: sandui za bebu nalazi se
na vanjskom zidu porodiljnog odjela
pokrajinske bolnice u Grazu, Auenbruggerplatz 18. Ostavljena beba odmah
dobiva medicinsku opskrbu i daje se to
prije udomiteljskoj obitelji.

Daljnje informacije moete dobiti kod Caritasa tajerska (vidi isto tako poglavlje ivotne
situacije & Socijalna pitanja). Informativni
hotline: 0800 83 83 83.

Sigurnosni plan grada


& Defi-App
Pristupom na sigurnosnu stranicu Interaktivnog plana grada Graza (www.graz.at/
sicherheitsstadtplan) moete dobiti vane informacije o poloaju policijskih i vatrogasnih
stanica, Hitne pomoi, ljekarna, bolnica itd.
Na web stranici www.sicherheit.graz.at ete
dalje nai poveznice za "Defi-App", kojima
moete ispitati mjesta u Grazu na kojima se
nalaze defibrilatori.

Informacija
Caritas Steiermark
+ 43 316 80 15 0 ili
+ 43 316 80 15 300
(Sozialzentrum Keplerstrae)

Gubitak
Gubitak kreditne kartice
Mastercard
Diners Club
Visa Card

+ 43 1 71 70 10
+ 43 1 501 350
+ 43 1 711 11 770

Gubitak bankomat kartice


+ 43 800 20 48 800

Ured za izgubljene stvari grada


Graza
+ 43 316 872 23 90

99

XIV

TO BISTE JO TREBALI ZNATI

Vjere
Graz ima oko 70 vjerskih skupina, od velikih svjetskih vjera preko evangelikih i
karizmatinih pokreta sve do vjersko-spiritualnih zajednica. Oko 57 posto graanki i
graana Graza su katolici, est posto muslimani, pet posto evangelisti, dva posto su
protestanti ili kopti. Isto tako ima i budistikih
i hinduistikih zajednica, kranske pentakostne ckrve, etnike vjere kao sikizam,
kranske rumunjske i afrike zajednice.
Druga grupa po veliini poslije katolika s
oko 141.000 osoba su osobe bez vjere:
oko 28 posto graanki i graana Graza,
znai otprilike 71.000 ena i mukaraca su
bez vjere.
2006. osnovana je Interreligiozna sluba
grada Graza (Interreligiser Beirat der
Stadt Graz) koju gradonaelnik po potrebi
saziva kao gremij za savjetovanja. Gremij
ima sedam lanova koji su najvii zastupnici krana, evangelista, metodista, grkoprotestanata, muslimana, idova i budista.

Vojna obveza
U Austriji vojna obveza vrijedi za muke
dravljane od 17. do 50. ivotne godine. Svi
muki dravljani Austrije nakon navrenog
17. roendana moraju obaviti zdravstveni
pregled (novaenje). Sve informacije i
dokumente mukarci dobivaju potom 6 do
8 tjedna prije dotinog dana zdravstvenog
100

pregleda. Pregledom se utvruje zdravstvena i psiholoka sposobnost za vojnu slubu.


Mukarci koji odbijaju slubu s orujem i koji
se odlue za obavljanje civilne slube, isto
tako moraju na zdravstveni pregled. Tko je
zdravstveno sposoban (i tko ne eli obavljati civilnu slubu), upuuje se na sluenje
vojnog roka. Privremeno nesposobni se
nakon odreenog roka pozivaju ponovno
na zdravstveni pregled. Nesposobni se
ne upuuju ni na vrenje vojne slube, ni na
civilne slube.
Sluenje obveznog vojnog roka traje est
mjeseci. Vojni obveznici mogu biti upueni
na sluenje vojnog roka do 35. godine
ivota. Civilna sluba traje devet mjeseci, a
moe se obaviti u raznim organizacijama.
Alternativa civilnoj slubi je sluba u nadomjesnoj civilnoj slubi u inozemstvu (12
mjeseci) ili pomo u razvoju (2 godine).
Vie informacija: www.bundesheer.at.

Kuni ljubimci/Opasne ivotinje


Zatita i dobrobit ivotinja regulira se austrijskim Zakonom o zatiti ivotinja. Zabranjeno je zlostavljanje ivotinja (kao na
primjer ogrlice za pse koje nanose bol,
koritenje sredstva za dresuru koja ukljuuju
upotrebu elektrine struje, vezanje na lanac,
rezanje repa i uiju, uklanjanje kandi i
zubi), bezrazlono ubijanje i naputanje
ivotinja. Tko eli drati ivotinju, mora osigurati dranje prikladno vrsti i rasi, hranu

i njegu, a isto tako veterinarsko lijeenje


pri oboljenju ili ozljedi. Prodaja ivotinja
je zabranjena na javnim prostorima! Za
dranje psa se plaa porez: Za jednog psa
se godinje plaa pristojba za pse od 47
eura, za drugu ivotinju 70,50 eura, a za
treu 94 eura. Za pse koji se dre u kavezu
ili ograenom prostoru se plaa 23,50
eura; snienje isto tako dobivaju psi uvari
(pod odreenim preduvjetima). Pristojbu
za pse propisuje Odjel za opinske poreze (Abteilung fr Gemeindeabgaben), a
treba je platiti do 15. oujka u godini. Za
pse koji slue za obavljanje poslova moe
se zatraiti osloboenje od plaanja pristojbe. Psi koji su uspjeno zavrili kolu za

pse su u istoj godini isto tako osloboeni


od plaanja pristojbe. Ako pas umre ili ako
ga prepustite nekome drugome, morate to u
roku mjesec dana javiti Odjelu za opinske
poreze. Ako psa prodate, morate pri odjavi
navesti ime i adresu kupca.
Privatnim osobama doputeno je dranje
nekih divljih ivotinja (npr. reptila, amfibija,
neke ptice) koje se mora prijaviti nadlenoj
Referadi za veterinarstvo grada Graza.
Referada za veterinarstvo mora odobriti
dranje opasnih ivotinja! Tko dri ivotinje
za uzgoj, prije poetka uzgoja to mora javiti
Referadi za veterinarstvo.
Male i neopasne ivotinje mogu se ponije101

XIV

TO BISTE JO TREBALI ZNATI

ti u autobus i tramvaj u prikladnom prijevoznom sredstvu; za pse vrijedi obaveza


noenja brnjice i koritenje vodilice. Informacije o livadama za pse (Hundewiese) i
o vie od 350 dispenzera s vreicama za
izmet (u njemakom: Hundekot-SackerlSpendern) nai ete na www.graz.at/
haustiere.
Ako Vam dotri izgubljeni pas s pasjom oznakom nazovite Odjel za opinske poreze
na tel. +43 316 872 34 40 ili 34 44 od
ponedjeljka do petka od 7 do 14 sati, a
izvan radnog vremena Udrugu profesionalnih vatrogasaca na tel. +43 316 872 58
88. Vlasnica/vlasnik psa moe se pronai
pomou broja na pasjoj oznaci. U sluaju
ozlijeene ivotinje ili ivotinje u boli nazovite Hitnu pomo za ivotinje vatrogasaca
Graza (Tierrettung der Grazer Feuerwehr)
na tel. +43 316 872 58 88.
Svi psi drani u Austriji moraju biti oznaeni
mikroipom. Ako elite otputovati s Vaem
psom, Vaom makom ili Vaim zamorcem,
te ivotinje isto tako trebaju imati mikroip
kojeg veterinarka/veterinar moe implantirati (na lijevoj strani vrata, postupak se
na njemakom zove chippen). ip ima
brojani kod koji je registriran u centralnoj
bazi podataka - tako se moe lake pronai
vlasnica/vlasnik ivotinje ako se ivotinja
izgubi. Kao putna isprava odobrena od
veterinarskog ovlatenog tijela Vam je dalje
potrebna putovnica (Pet Passport) koju isto
102

tako izdaje veterinarka/veterinar. Za neke


zemlje (npr. Englesku, vedsku, Finsku) su
Vam potrebni dodatni pregledi.
Tijelo mrtvog kunog ljubimca moete ostaviti kod veterinarke/veterinara. Ili donesite
mrtvu ivotinju (do maksimalno 30 kila) na
okupljalite za tijela ivotinja grada Graza
u Lagergasse 158 (ulaz na strani rijeke
Mure prema klaonici). Ako Vaeg ljubimca
elite sahraniti na raspolaganju Vam stoje
slijedee mogunosti: Groblje za ivotinje
- Tierfriedhof Pirka, Krematorij za ivotinje
tajerska - Tierkrematorium Steiermark,
Landscha ili pogrebno poduzee Svetog
Franje Asikog - Franz von Assisi Tierbestattung, Graz.

Informacija
Referat fr Veterinrangelegenheiten
der Stadt Graz

Informacija
Tierfriedhof Pirka
+ 43 316 68 31 62
+ 43 664 20 49 633

Tierkrematorium Steiermark, Landscha


+ 43 699 10 54 09 11
+ 43 699 11 62 44 79

Franz von Assisi Tierbestattung, Graz


+ 43 800 22 00 43

Lagergasse 132, 8020 Graz

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8


do 12 sati.
+43 316 872 32 81
veterinaerreferat@stadt.graz.at
www.graz.at Leben in Graz Haustiere

Abteilung fr Gemeindeabgaben
Schmiedgasse 26, 1. kat, 8010 Graz

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do


12.30 sati.
+43 316 872 34 44
gemeindeabgaben@stadt.graz.at

Tierrettung der Grazer Berufsfeuerwehr


+43 316 872 58 88


u jako hitnim sluajevima hitna sluba 122

Landestierschutzverein fr Steiermark
Grabenstrae 113, 8010 Graz

+43 316 68 42 12
tierheimgraz@aon.at
www.landestierschutzverein.at

Tierheim
Aktiver Tierschutz Arche Noah
Neufeldweg 211, 8041 Graz

+43 316 42 19 42
office@archenoah.at; www.archenoah.at

103

XIV

POPIS ADRESA

Abteilung fr Gemeindeabgaben
Odjel za opinske poreze

rztlicher Dienst
Lijenika sluba Ureda za mlade i obitelj

Amtshaus, Schmiedgasse 26, 1. kat, 8010 Graz


+43 316 872 34 44
gemeindeabgaben@stadt.graz.at

Keesgasse 6/2. kat, 8010 Graz


+43 316 872 46 23
arztl.jugend@stadt.graz.at, www.graz.at

Abteilung fr Verkehrsplanung
Odjel za planiranje prometa

Arbeiterkammer Graz

Europaplatz 20, 7. kat, 8020 Graz


+43 316 872 28 81
verkehrsplanung@stadt.graz.at
www.graz.at

Afro-Asiatisches Institut
Afro-azijski institut

Leechgasse 22, 8010 Graz


+43 316 32 44 34
office@aai-graz.at, www.aai-graz.at

alpha nova
Usluge za osobe s posebnim potrebama
Idlhofgasse 63, 8020 Graz
+43 316 72 26 22
office@alphanova.at
www.alphanova.at

Amt der Stmk. Landesregierung

Radnika komora tajerska

Hans-Resel-Gasse 8-14, 8020 Graz


+ 43 5 77 99 0
info@akstmk.net, www.akstmk.at

ARBEITSMARKTSERVICE (AMS)
ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJE
AMS Graz-West und Umgebung
AMS Graz-zapad i okolica

Niesenbergergasse 67-69, 8020 Graz


+43 316 70 80 0

AMS Graz-Ost
AMS Graz-istok

Neutorgasse 46, 8010 Graz


+43 316 70 82 0

Berufsinformationszentrum
Informativni centar zapoljavanja

Fachabteilung 7C Innere Angelegenheiten,


Staatsbrgerschaft und Aufenthaltswesen

Neutorgasse 46, 8010 Graz


+43 316 70 82 803
biz.graz@ams.at, www.ams.at

pitanja boravita

Service Auslnderbeschftigung
Usluga zapoljavanja stranaca

Ured tajerske pokrajinske vlade, struni


odjel 7C unutarnji poslovi, dravljanstvo i
Paulustorgasse 4, 8010 Graz
+43 316 877 20 84
fa7c@stmk.gv.at
www.verwaltung.steiermark.at

AMT FR JUGEND UND FAMILIE


Ured za mlade i obitelj
Kaiserfeldgasse 25, 8010 Graz
+43 316 872 31 99

www.familie.graz.at, www.kinder.graz.at

Referat fr Offene Kinder- und Jugendarbeit


Referada Otvorenog rada s djecom i mladima
Kaiserfeldgasse 25, 8010 Graz
+43 316 872 31 91
104

Niesenbergergasse 67-69, 8020 Graz


+43 316 70 80 0
ams.graz-west@ams.at, www.ams.at

Antidiskriminierungsstelle Steiermark
Antidiskriminacijska sluba
tajerska

Stigergasse 2, 3.kat, 8010 Graz


+43 316 71 41 37
buero@antidiskriminierungsstelle.steiermark.at
www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at

ARGE Jugend gegen Gewalt


und Rassismus
ARGE Mladi protiv nasilja i rasizma

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


+43 316 90 370 100
graz@argejugend.at

Amt fr Wohnungsangelegenheiten
Ured za stambena pitanja

Berlitz
Jezina kola

Mehlplatz 1, 8010 Graz


+43 316 82 40 56
www.berlitz.at

Schillerplatz 4, 8011 Graz


+43 316 872 54 02
wohnungswesen@stadt.graz.at
www.graz.at/wohnen

BerufsFindungsBegleiterInnen

rztekammer fr Steiermark
tajerska lijenika komora

Bestattung Alpha
Pogrebno poduzee Alpha

Kaiserfeldgasse 29, 8010 Graz


+43 316 80 44 0
aek@aekstmk.or.at, www.aekstmk.or.at

rztlicher Bereitschaftsdienst/
rztenotdienst
Deurstvo lijenika/Deurna sluba
lijenika

Pozor: nova adresa vjerojatno od kasnog ljeta!


Informacije na tel. 141.
Papiermhlgasse 28, 8020 Graz
+43 316 71 92 01 oder 141

Atempo Ustanova za jednako pravnost


osoba s posebnim potrebama
Heinrichstrae 145, 8010 Graz
+43 316 81 47 16 0
atempo.graz@atempo.at
www.atempo.at

BAN - Savjetovalite za nezaposlene


i nenastanjene
Ungergasse 31, 8020 Graz
+43 316 71 66 37
office@ban.at, www.ban.at

Baodo im NIL

Interkulturelles Jugend-, Kommunikations- und


Kulturzentrum; Interkulturalni centar za mlade,
komunikaciju i kulturu
Lazarettgasse 5, 8020 Graz
+43 316 67 10 41
nil@mur.at, www.nil.mur.at

Beauftragter fr Menschen mit


Behinderungen der Stadt Graz
Povjerenik grada Graza za osobe
s invaliditetom
Mag. Wolfgang Palle

+43 650 66 92 650


behindertenbeauftragter.graz@gmx.at

Freiheitsplatz 2/III, 8010 Graz


+43 316 83 02 60
www.berufsorientierung.at

Conrad-von-Htzendorf-Strae 151
+43 316 81 94 00 (0.00 do 24.00 sati)
www.alpha-bestattungen.at

Bestattung PAX
Pogrebno poduzee PAX

Alte Poststrae 371, 8055 Graz


+43 316 29 65 66 (0.00 do 24.00 sati)
www.pax.at

Bestattung Pius
Pogrebno poduzee Pius
Petersgasse 49, 8010 Graz
+43 316 83 50 00
bestattung.pius@gmx.at
www.bestattung-pius.at

Bestattung Wolf
Pogrebno poduzee Wolf

Triester Strae 198, 8055 Graz


+43 316 26 66 66 10
office@bestattung-wolf.com
www.bestattung-wolf.com

BFI Berufsfrderungsinstitut Steiermark


Mariengasse 24, Paula-Wallisch-Strae 8,
Eggenberger Allee 15
+ 43 316 05 72 70 0
grazmitte@bfi-stmk.at, grazsued@bfi-stmk.at,

grazwest@bfi-stmk.at, www.bfi-stmk.at

bit best in training

Krntner Strae 311, 8054 Graz


+ 43 316 28 55 50 0
office@bit.at, www.bitonline.com

Bicycle
Socio-ekoloka udruga za zapoljavanje i
osposobljavanje mladih
Krsistrae 17, 8010 Graz
+43 316 82 13 57 0
office@bicycle.at; www.bicycle.at

105

XIV

POPIS ADRESA

Bundesamt fr Soziales und Behindertenwesen, Landesstelle Steiermark


Savezni ured za socijalna pitanja i pitanja
za osobe s invaliditetom
Babenbergerstr. 35, 8020 Graz
+43 316 70 90
bundessozialamt.stmk1@basb.gv.at

Bundespolizeidirektion Graz - Verkehrsamt


Dravna policijska uprava Graz - Prometni
ured
Parkring 4, 8010 Graz
+43 316 888 65 52 50
bpdg.graz@polizei.gv.at

Bhnen Graz/Theater Holding Graz


Gleisdorfer Gasse 10A, 8010 Graz
+43 316 80 08 88 80
www.buehnen-graz.com
www.theaterholding.at

Theaterkasse:
Blagajna kazalita:
Kaiser-Josef-Platz 10
+43 316 80 00

BRGERINNENAMT
SLUBA ZA GRAANE
Referat Personenstands- und Staatsbrgerschaftswesen
Referada za brana stanja i dravljanstvo
Amtshaus/Ured gradske uprave,
Schmiedgasse 26, 3. kat, 8011 Graz
+43 316 872 51 84
personenstandswesen@stadt.graz.at

Standesamt/Geburtenbuch
Matini ured/matina knjiga roenih
Joanneumring 6, 8011 Graz
+43 316 872 51 61
standesamt@stadt.graz.at

Referat Gewerbeverfahren
Sluba za graane, Referada za obrtnike
postupke
Amtshaus/Ured gradske uprave,
Schmiedgasse 26, 3. kat, 8011 Graz
106

Deutsch in Graz dig


Organizacija Njemaki u Grazu
Sdtiroler Platz 16, 8020 Graz
+43 316 83 39 00
www.dig.co.at
+43 316 872 52 02
+43 316 872 52 09
gewerbe@stadt.graz.at

CARITAS
Caritas Steiermark
Caritas tajerska

Leonhardstrae 116, 8010 Graz


+43 316 80 15 0
kontaktstelle@caritas-steiermark.at,
office@caritas-steiermark.at
www.caritas-steiermark.at

Fachbereich Beschftigung und


Betriebsleistungen
Struno podruje za zapoljavanje
i uinkovitost poduzea

Grabenstrae 39, 8010 Graz


+43 316 80 15 620
peter.wagner@caritas-steiermark.at
www.caritas-steiermark.at/hilfe-einrichtungen/
fuer-menschen-in-not/arbeit/

Caritas Marienambulanz

Keplerstrae 82, 1. kat, 8020 Graz


+43 316 80 15 361
marienambulanz@caritas-steiermark.at

Caritas Schlupfhaus
Caritasovo prenoite u hitnim sluajevima
za mlade

Mhlgangweg 1 (ugao Frhlichgasse, autobusna


linija 34, stanica Seifenfabrik)
+43 316 48 29 59

cmon14 Case Management

Eggenberger Allee 40-42, 8020 Graz


+43 316 38 12 37 0
www.cmon14.at

DANAIDA
Bildung und Treffpunkt fr Frauen
Obrazovanje i sastajalite za ene
Marienplatz 5, 8020 Graz
+43 316 71 06 60
danaida@aon.at,
www.danaida.at

deutsch_und_mehr Verein
njemaki_i_vie udruga

Zinzendorfgasse 27/I, 8010 Graz


+43 316 329 929 70
www.vid.or.at

deutsch_und_mehr Sprachinstitut
njemaki_i_vie Jezini institut
Zinzendorfgasse 27/I, 8010 Graz
+43 316 329 929 40
www.deutschundmehr.at

DOKU GRAZ
Projektni centar i centar za dokumentaciju
enskih tema
+43 680 50 11 959
office@doku.at, www.doku.at

ERfA
Udruga ErfA (kratica za Iskustvo za sve)
Karlauer Strae 16-18, 8020 Graz
+43 316 872 63 81
office@erfa-graz.at
www.erfa-graz.at

Energieberatung des Umweltamtes der


Stadt Graz
Energetsko savjetovanje
Ureda za zatitu okolia grada Graza
+ 43 316 872 43 28
www.oekostadt.graz.at

ETC Graz Europisches Trainings- und


Forschungszentrum fr Menschenrechte
und Demokratie
Europski centar za trening i istraivanje
ljudskih prava i demokracije
Elisabethstrae 50B, 8010 Graz
+43 316 380 15 33
office@etc-graz.at, www.etc-graz.at

Finanzamt Graz-Stadt
Porezna uprava grada Graza

Conrad-von-Htzendorf-Strae 14-18,
8018 Graz
+43 316 881 0

www.bmf.gv.at, www.finanzonline.bmf.gv.at

Frauengesundheitszentrum
Centar za zdravlje ena

Joanneumring 3, 8010 Graz


+43 316 83 79 98
frauen.gesundheit@fgz.co.at
www.fgz.co.at

Frauenhaus Graz
enska kua Graz

Poziv u hitnom sluaju mogu u svako doba


(0 do 24 sata) +43 316 42 99 00

Frauenservice Graz - Servicestelle


fr Frauen
Udruga usluga ena
Idlhofgasse 20, 8020 Graz
+43 316 71 60 22
office@frauenservice.at
www.frauenservice.at

Frauenwohnheim der Stadt Graz


Dom za ene grada Graza
Httenbrennergasse 41, 8010 Graz
+43 316 872 64 91

Friedensbro Graz
Ured mira Graz

Wielandgasse 7, 8010 Graz


+43 316 872 21 83
office@friedensbuero-graz.at
www.friedensbuero-graz.at

Geriatrische Gesundheitszentren
der Stadt Graz (GGZ)
Gerijatrijski zdravstveni centri grada
Graza
Albert-Schweitzer-Gasse 36, 8020 Graz
+43 316 70 60 0
ggz.aufnahme@stadt.graz.at
www.ggz.graz.at

Gesundheitsamt der Stadt Graz


Zdravstvena sluba grada Graza

Amtshaus, Schmiedgasse 26, 2. kat, 8010 Graz


+43 316 872 32 02
gesundheitsamt@stadt.graz.at
www.graz.at

Gewaltschutzzentrum
Centar protiv nasilja tajerska

Granatengasse 4/2. kat, 8020 Graz


+43 316 77 41 99

107

XIV

POPIS ADRESA

GIS Gebhren Info Service des ORF


Servis i informacije o pristojbama
Austrijske radiotelevizije
Grieskai 10, 8020 Graz
+ 43 810 00 10 80
kundenservice@gis.at, www.gis.at

Gleichbehandlungsanwaltschaft,
Regionalbro Steiermark
Regionalni ured tajerske za puko
pravobraniteljstvo za jednako postupanje
Europaplatz 12, 8020 Graz
+43 316 72 05 90
graz.gaw@bka.gv.at

Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Graz


Opunomoenica za jednako postupanje
grada Graza
Dreihackengasse 49, 8020 Graz
+43 316 872 22 95, +43 664 60 872 22 95
gleichbehandlungsbeauftragte@stadt.graz.at

GPS Grazer Parkraumservice


Sluba za upravljanje javnim
parkiralitima/kontrola naplate parkiranja
Jakominigrtel 20, 8010 Graz
+43 316 872 75 75, 75 61
parkraumservice@stadt.graz.at
www.parken.graz.at

Graz Tourismus Information


Ured za turistike informacije

Herrengasse 16, 8010 Graz


+43 316 80 75 0
www.graztourismus.at; info@graztourismus.at

Hazissa

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


+43 316 90 370 160
office@hazissa.at, www.hazissa.at

HOLDING GRAZ KUNDENSERVICECENTER DER ENERGIE GRAZ


Centar za klijente drutva Energie Graz
Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz
+43 316 80 57 18 57
www.energiegraz.at
108

Holding Graz Bestattung


Pogrebno poduzee Holding Graz

Grazbachgasse 44-48, 8010 Graz


+43 316 887 28 00 (0.00 do 24.00 sati)
www.holding-graz.at/bestattung

Holding Graz Service Wasserwirtschaft


Holding Graz Servis Vodoopskrba
Wasserwerkgasse 11, 8045 Graz
+43 316 887 72 84
wasser@holding-graz.at
www.holding-graz.at/wasserwirtschaft.html

Ikemba

Herrengasse 3, 8010 Graz


+43 316 22 81 13
nwoha@ikemba.at, www.ikemba.at

Integrationsreferat der Stadt Graz


Referada za integraciju grada Graza
Keesgasse 6, 8010 Graz
+43 316 872 22 43
integrationsreferat@stadt.graz.at
www.graz.at/integration
www.menschenrechtsstadt.graz.at

ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH


Inovativni socijalni projekti
Dreihackengasse 2, 8020 Graz
+43 316 76 46 46
isop@isop.at
www.isop.at

Jugend am Werk
Udruga za podrku mladima
Lendplatz 35, 8020 Graz
+-43 50 79 00 10 00
office@jaw.or.at
www.jaw.or.at

JUKUS Verein zur Frderung


von Jugend, Kultur und Sport
Udruga za poticanje mladih,
kulture i sporta
Leuzenhofgasse 4, 8020 Graz
+43 316 72 28 65
office@jukus.at; www.jukus.at

Kinderbro Steiermark
Djeji ured tajerska
Lobi za osobe od 14

Landesschulrat
Pokrajinski kolski vijee

Kinderdrehscheibe Steiermark
Informativna ustanova o slobodnim
mjestima za djeju skrb

Landestierschutzverein fr Steiermark
Pokrajinska udruga za zatitiu ivotinja

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


+43 316 90 370 180
info@kinderbuero.at, www.kinderbuero.at

Brandhofgasse 13, 8010 Graz


+43 316 37 40 44 oder

+ 43 810 00 12 42
kinderdrehscheibe@stmk.volkshilfe.at
www.kinderdrehscheibe.net

Kinder- und Jugendanwaltschaft


Zastupnitvo djece i mladih tajerska
Paulustorgasse 4, 8010 Graz
+43 810 500 777
www.kinderanwalt.at

Kindermuseum FRida & freD


Djeji muzej
Friedrichgasse 34, 8010 Graz
+43 316 872 77 00
www.fridaundfred.at

KinderParlament Graz
Djeji parlament

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


+43 316 90 370 183
info@kinderparlament.at
www.kinderparlament.at

Kulturamt
Ured za kulturu

Stigergasse 2, 2. kat, 8020 Graz


+43 316 872 49 01
kulturamt@stadt.graz.at, www.kultur.graz.at

Landeskrankenhaus-Universittsklinik (LKH)
Pokrajinska bolnica-sveuilina klinika
Auenbrugger Platz 1, 8036 Graz
+43 316 385 0

Krblergasse 23, Postfach 663, 8011 Graz


+43 316 345 198
lsr@lsr-stmk.gv.at
www.lsr-stmk.gv.at

Grabenstrae 113, 8010 Graz


+43 316 68 42 12
tierheimgraz@aon.at
www.landestierschutzverein.at

Lebenshilfe

Conrad-von Htzendorf-Strae 37a, 8010 Graz


+43 316 71 55 06
office@lebenshilfe-guv.at
www.lebenshilfe-guv.at

Logo JUGEND.INFO!

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


+43 316 90 370 90
info@logo.at, www.logo.at

MAFALDA

Arche Noah 11, 8020 Graz


+43 316 33 73 00
office@mafalda.at; www.mafalda.at

Mafalda Mdchenzentrum JAM


Mafalda Centar za djevojke JAM
Arche Noah 911
+43 316 33 73 00
office@mafalda.at,
www.mafalda.at

Mnnerberatung Graz
Savjetovalite za mukarce Graz

Dietrichsteinplatz 15/8. kat, 8010 Graz


+43 316 83 14 14
info@maennerberatung.at
www.maennerberatung.at

Mnnerwohnheim der Stadt Graz


Dom za mukarce grada Graza

Landeskrankenhaus Graz-West
Pokrajinska bolnica Graz-West

Rankengasse 24, 8020 Graz


+43 316 872 64 81

LandesLudothek

Sparbersbachgasse 61/P, 8010 Graz


+43 316 38 48 30
office@mieterschutz-steiermark.at
www.mieterschutzverband.at

Gstinger Strae 22, 8020 Graz


+43 316 54 66 0

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


+43 316 90 370 251
office@ludovico.at, www.ludovico.at

Mieterschutzverband sterreichs
Austrijski savez za zatitu najmoprimaca

109

XIV

POPIS ADRESA

Mietervereinigung Steiermark
Udruga najmoprimaca tajerska
Feuerbachgasse 1,
8020 Graz
+43 50 195 43 00
mvoe.stmk@aon.at
www.mietervereinigung.at

MigrantInnenbeirat der Stadt Graz


Sluba za migrante/migrantice grada
Graza
Keesgasse 6, prizemlje desno, soba 6,
8010 Graz
+43 316 872 21 91, 21 99
ab.graz@stadt.graz.at

Mobilitts- und Vertriebscenter


Centar mobiliteta
Jakoministrae 1, 8010 Graz
+43 316 887 42 24
linien@holding-graz.at
www.mobilzentral.at
www.holding-graz.at

Nachbarschaftsservice Graz
Servis za susjedske usluge Graz
Friedensbro/Ured za mir, Wielandgasse 7,
8010 Graz
+43 316 872 878

NEUSTART Steiermark

Arche Noah 8-10, 8020 Graz


+43 316 82 02 34
office.steiermark@neustart.at
www.neustart.at

Next Liberty Theater fr junges Publikum


Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz
+43 316 80 08 11 20
www.theater-graz.com/nextliberty

Odilieninstitut
Institut za slijepe i osobe s oteenim vidom
Leonhardstrae 130, 8010 Graz
+43 316 322 667 0
verwaltung@odilien.at
www.odilien.at
110

GB Region Graz
Radniki savez GB regija Graz
Karl-Morre-Strae 32, 8020 Graz
+43 316 70 71 213
www.oegb.at

koservice
Volontarno drutvo za zapoljavanje
i kvalifikacije
Asperngasse 16, 8020 Graz
+43 316 58 66 7 0
office@oekoservice.at,
www.oekoservice.at

OMEGA Transkulturelles Zentrum fr


psychische und physische Gesundheit
und Integration
Transkulturalni centar za psihiko i fiziko
zdravlje i integraciju
Albert-Schweitzer-Gasse 22, 8020 Graz
+43 316 77 35 54 0
office@omega-graz.at
www.omega-graz.at

sterreichischer Gehrlosenbund
Austrijski savez gluhih i nagluhih
Grabenstrae 168, 8010 Graz
+43 316 68 02 71 1
office@stlvgv.at,
www.stlvgv.at

sterreichischer Integrationsfonds,
Integrationszentrum Steiermark
Austrijski integracijski fond centar za
integraciju tajerska
Reitschulgasse 19, 8010 Graz
+43 316 84 17 20
steiermark@integrationsfonds.at
www.integrationsfonds.at

ZIV sterreichischer
Zivil-Invalidenverband
Austrijska udruga civilnih invalida
Triester Strae 388390, 8055 Graz
+43 316 82 33 46
oezivstmk@aon.at
www.oeziv.at

PASCH
Udruga za mlade, obrazovanje i posao
Griesgasse 27, 8020 Graz
+43 316 84 84 86
office@pasch.or.at, www.pasch.or.at

PERIPHERIE
Institut za praktino istraivanje spolova
Friedrichgasse 3/II, 8010 Graz
+43 316 81 73 42
office@peripherie.ac.at
www.peripherie.ac.at

Pro Health Afrikanische Initiative zur


Gesundheitsfrderung
Pro Health Afrika inicijativa za poticanje
zdravlja
Schrgelgasse 9, 8010 Graz
+43 316 82 73 95
office@prohealth.or.at

Recyclingcenter der Holding Graz


(Sturzplatz)
Centar za reciklau grada Graza
Sturzgasse 8, 8020 Graz
+43 316 887 72 82
www.aevg.at

Referat Barrierefreies Bauen


der Stadt Graz
Referada za gradnju bez barijera
grada Graza
Europaplatz 20, 8011 Graz
+43 316 872 35 08
barrierefrei@stadt.graz.at

www.barrierefrei.graz.at

Referat fr BrgerInnenbeteiligung
Referada za sudjelovanje graana/
graanki
Generalihof, Herrengasse 9
8010 Graz
+43 316 872 35 30
buergerbeteiligung@stadt.graz.at

Referat Frauen & Gleichstellung der Stadt


Graz
Referada za ene i jednako postupanje
grada Graza
Keesgasse 6, 8010 Graz
+43 316 872 46 71
 frauenreferat@stadt.graz.at
www.graz.at/frauen

Referat fr Veterinrangelegenheiten
der Stadt Graz
Referada za veterinarstvo grada Graza
Lagergasse 132, 8011 Graz
+43 316 872 32 81
veterinaerreferat@stadt.graz.at

Rosalila PantherInnen
Podrka i savjetovanje za osobe s
homoseksualnom orijentacijom
Annenstrae 26, 8020 Graz
+43 316 36 66 01
info@homo.at
www.homo.at

SAB Schul- und Ausbildungsberatung


Savjetovalite o kolama i o obrazovanju
Grillparzerstrae 26, 8010 Graz
+43 316 68 93 10
www.ausbildungsberatung.at
www.maturawasnun.at

Schlupfhaus
Caritasovo prenoite u hitnim sluajevima
za mlade
Mhlgangweg 1 (ugao Frhlichgasse, autobusna
linija 34, stanica Seifenfabrik), 8010 Graz
+43 316 48 29 59
schlupfhaus@caritas-steiermark.at
www.schlupfhaus.caritas-steiermark.at

Schuldnerberatung Graz
Savjetovalite za dunike Graz

Annenstrae 47, 8020 Graz


+43 316 37 25 07
office@schuldnerInnenberatung.at
www.schuldenberatung.at

Schulzahnambulatorien des
Stadtschulamtes
kolske zubne ambulante Gradskog
kolskog ureda

Nibelungeng.18, Brucknerstr. 51, Wielandg. 9


+43 316 872 70 25, 70 35, 74 55

SeniorInnenreferat der Stadt Graz


Referada za starije osobe grada Graza
Stigergasse 2, 3. kat, 8020 Graz
+43 316 872 63 91, 63 92

ServiceCenter der Stadt Graz


Centar za usluge grada Graza

Amtshaus, Schmiedgasse 26, Erdgeschoss


111

XIV

POPIS ADRESA

+43 316 872 52 52, 52 54


servicecenter@stadt.graz.at

Servicestelle/Sluba za usluge
Andritzer Reichsstrae 38
+43 316 872 66 20

Servicestelle/Sluba za usluge
Bahnhofgrtel 85
1. kat (u Annenpassage)
+43 316 872 66 30

Servicestelle/Sluba za usluge
Conrad-von-Htzendorf-Strae 104
(Ostbahnhof)
+43 316 872 66 80

Servicestelle/Sluba za usluge
Krntner Strae 411
+43 316 872 66 50

Servicestelle/Sluba za usluge
St. Peter-Hauptstrae 85
+43 316 872 66 70

Servicestelle/Sluba za usluge
Stiftingtalstrae 3
+43 316 872 66 00

SIQ!
Sport | Integration | Qualifikation
Sport | Integracija | Kvalifikacija
Caritas Campus, Leonhardstrae 116, 8010 Graz
+43 676 880 15 345
m.teichmann@caritas-steiermark.at
www.caritas-steiermark.at

Sprachheilschule und Sonderpdagogisches Zentrum fr Volksschulen


Heilstttenschule und Sonderpdagogisches Zentrum fr neue
Mittelschulen
kola jezine terapije i centar posebne
pedagogije za nie osnovne kole
Terapijska kola i centar posebne
pedagogije za nove vie osnovne kole
Brockmanngasse 119, 8010 Graz
112

Stadtschulamt
Zavod za kolstvo grada

Wielandgasse 7
8011 Graz
+43 316 872 74 01
stadtschulamt@stadt.graz.at, www.graz.at

+43 316 872 67 25 bzw. 67 35


www.spz.at

SOMM

Wielandgasse 23
8010 Graz
+43 316 76 30 80
kontakt@somm.at; www.somm.at

SOZIALAMT DER STADT GRAZ


SLUBA ZA SOCIJALNU SKRB GRADA
GRAZA
Referat fr Behindertenhilfe
Referada za pomo osobama s invaliditetom
Schmiedgasse 26, 2. kat
8010 Graz
+43 316 872 64 30, 64 38

Referat fr Heimkostenzuzahlung
Referada za novanu nadoplatu trokova domova
Schmiedgasse 26, 2. kat8010 Graz
+43 316 872 63 51

Referat fr Mindestsicherung und Sozialhilfe


Referada za temeljno financijsko osiguranje i
socijalnu pomo

+43 316 872 63 14, 63 15, 63 26, 63 27

Referat fr Sozialarbeit
Referada za socijalni rad

Schmiedgasse 26, 2. kat, 8010 Graz


+43 316 872 63 44

Sozialservicestelle des Landes Steiermark


Sluba za socijalne usluge pokrajine
tajerske
Hofgasse12
8010 Graz
+43 800 20 10 10

Sportamt
portski ured

Stadion Graz-Liebenau, Stadionplatz 1 (prizemlje)


8011 Graz
+43 316 872 78 78
sportamt@stadt.graz.at
www.graz.at/sportamt

Steiermrkischer Blinden- und


Sehbehindertenverband
tajerski savez slijepih i osoba
s oteenim vidom

Augasse 132
8051 Graz
Hotline "Blindline" +43 800 20 20 71
+43 316 68 22 40
office@stbsv.info, www.stbsv.info

Steiermrkische Gebietskrankenkasse
Zavod za zdravstveno osiguranje
pokrajine tajerske
Josef-Pongratz-Platz 1
8010 Graz
+ 43 316 80 35 0
www.stgkk.at

STRASSENAMT
UPRAVA ZA CESTE

Bauamtsgebude, Europaplatz 20,


4. i 5. kat, 8020 Graz
+43 316 872 36 01
strassenamt@stadt.graz.at
www.graz.at

Parkgebhrenreferat
Referada za naplatu parkiranja

Keesgasse 6, 8010 Graz


+43 316 872 65 65
parkgebuehrenreferat@stadt.graz.at

TARA
Savjetovanje, terapija i prevencija seksualnog nasilja nad djevojkama i enama
Geidorfgrtel 34/2
8010 Graz
+43 316 31 80 77
office@taraweb.at,
www.taraweb.at

Tartaruga
Zatita i pomo mladima
Ungergasse 23, 8020 Graz
+43 50 79 00 32 00
tartaruga@jaw.or.at
www.jaw.or.at

Tierheim Aktiver Tierschutz Arche


Noah
Sklonite za ivotinje
Neufeldweg 211, 8041 Graz
+43 316 42 19 42 0

Tierrettung Grazer Berufsfeuerwehr


Hitna pomo za ivotinje profesionalnih
vatrogasaca Graza

+43 316 872 58 88 u hitnim sluajevima 122

Unabhngige Frauenbeauftragte
der Stadt Graz
Neovisna povjerenica za ene
grada Graza
Keesgasse 6, 8010 Graz
+43 316 872 46 60
 frauenbeauftragte@stadt.graz.at
www.grazerfrauenrat.at

Unfallkrankenhaus Graz (UKH)


Bolnica za hitne sluajeve
Gstinger Strae 24
8020 Graz
+43 316 505 0

Urania Steiermark
Institut obrazovanja za odrasle
Burggasse 4/I
8010 Graz
+43 316 82 56 88 0
urania@urania.at
www.urania.at

Volkshochschule Steiermark

Hans-Resel-Gasse 6
8020 Graz
+43 5 77 99 50 00
vhsan1@akstmk.at; www.vhsstmk.at

Wirtschaftskammer Steiermark
Gospodarska komora tajerska
Krblergasse 111-113
8021 Graz
+43 316 601 203
www.wko.at/stmk.graz

WOIST Wohnungsinformationsstelle der


Stadt Graz
WOIST Ured za informacije o stanovima
grada Graza
Schillerplatz 4, 8011 Graz
+43 316 872 54 53
wohnungsinformationsstelle@stadt.graz.at

113

XIV
www.woist.at

XENOS
Udruga za poticanje socijalno kulturalne
raznolikosti
Morellenfeldgasse 15
8010 Graz
+43 699 10 39 04 53
office@verein-xenos.net
www.verein-xenos.net

Zebra Interkulturelles Beratungs- und


Therapiezentrum
Interkulturalni centar za savjetovanje i
terapije
Schnaugrtel 29, Pestalozzistrae 59
8010 Graz
+43 316 90 80 70 0
zebra@zebra.or.at
www.zebra.or.at

114

115

Prijevod: