Sie sind auf Seite 1von 5

P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

12D0
12D0
12E0
12E0
12F0
12F0
0020
0020
0050
0050
0060
0060
0070
0070
0090
0090
00A0
00A0
00D0
00D0
0320
0320
0330
0330
0330
0330
01E0
01E0
0610
0610
0620
0620
0320
0320
0040
0040
0080
0080
00B0
00B0
00D0
00D0
0290
0290
02A0
02A0
02B0
02B0
00C0
00C0
0050
0050
0090
0090
00A0
00A0
0130
0130
06E0
06E0

00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01

6DADC79AAD00CF
9E83D4513F3B23
6DADC79AAD00CF
9E83D4513F3B23
6DADC79AAD00CF
9E83D4513F3B23
6008F6AC7AF2D7
1313E721C397E0
6008F6AC7AF2D7
1313E721C397E0
6008F6AC7AF2D7
1313E721C397E0
6008F6AC7AF2D7
1313E721C397E0
6008F6AC7AF2D7
1313E721C397E0
6008F6AC7AF2D7
1313E721C397E0
6008F6AC7AF2D7
1313E721C397E0
6008F6AC7AF2D7
1313E721C397E0
6008F6AC7AF2D7
1313E721C397E0
9774D1CFC96E71
C9B04900056620
6008F6AC7AF2D7
8BBD18DEFB87A9
6008F6AC7AF2D7
8BBD18DEFB87A9
6008F6AC7AF2D7
8BBD18DEFB87A9
6008F6AC7AF2D7
8BBD18DEFB87A9
6008F6AC7AF2D7
8BBD18DEFB87A9
6008F6AC7AF2D7
8BBD18DEFB87A9
6008F6AC7AF2D7
8BBD18DEFB87A9
6008F6AC7AF2D7
8BBD18DEFB87A9
6008F6AC7AF2D7
8BBD18DEFB87A9
6008F6AC7AF2D7
8BBD18DEFB87A9
6008F6AC7AF2D7
8BBD18DEFB87A9
6008F6AC7AF2D7
8BBD18DEFB87A9
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66

;AFN Prime Atlantic, 64.2E, 4094


;AFN Prime Atlantic, 64.2E, 4094
;AFN News, 64.2E, 4094
;AFN News, 64.2E, 4094
;AFN Sports, 64.2E, 4094
;AFN Sports, 64.2E, 4094
;SET Asia, 66E, 3845
;SET Asia, 66E, 3845
;SET Middle East, 66E, 3845
;SET Middle East, 66E, 3845
;Sony Max Asia, 66E, 3845
;Sony Max Asia, 66E, 3845
;Sony Max UK, 66E, 3845
;Sony Max UK, 66E, 3845
;Sony SAB TV Asia, 66E, 3845
;Sony SAB TV Asia, 66E, 3845
;Max Middle East, 66E, 3845
;Max Middle East, 66E, 3845
;Sony Six, 66E, 3845
;Sony Six, 66E, 3845
;Sony Six HD, 66E, 3845
;Sony Six HD, 66E, 3845
;SET Asia HD, 66E, 3845
;SET Asia HD, 66E, 3845
;NHK World Premium, 68.5E, 3739
;NHK World Premium, 68.5E, 3739
;Aath, 68.5E, 3752
;Aath, 68.5E, 3752
;Sony Kix HD, 68.5E, 3900
;Sony Kix HD, 68.5E, 3900
;Sony Kix HD, 68.5E, 3900
;Sony Kix HD, 68.5E, 3900
;Sony Max HD, 68.5E, 3900
;Sony Max HD, 68.5E, 3900
;Sony SAB TV India, 68.5E, 3900
;Sony SAB TV India, 68.5E, 3900
;Sony Pix, 68.5E, 3900
;Sony Pix, 68.5E, 3900
;Sony Mix, 68.5E, 3900
;Sony Mix, 68.5E, 3900
;Sony Six, 68.5E, 3900
;Sony Six, 68.5E, 3900
;Sony Max India, 68.5E, 3900
;Sony Max India, 68.5E, 3900
;Sony Max 2, 68.5E, 3900
;Sony Max 2, 68.5E, 3900
;SET India, 68.5E, 3900
;SET India, 68.5E, 3900
;Feed, 68.5E, 3900
;Feed, 68.5E, 3900
;HBO South Asia, 68.5E, 3974H
;HBO South Asia, 68.5E, 3974H
;CNN International South Asia, 68.5E, 3974H
;CNN International South Asia, 68.5E, 3974H
;Discovery Channel India, 68.5E, 3974V
;Discovery Channel India, 68.5E, 3974V
;Discovery Channel Tamil Nadu, 68.5E, 3974V
;Discovery Channel Tamil Nadu, 68.5E, 3974V
;Animal Planet India, 68.5E, 3974V
;Animal Planet India, 68.5E, 3974V

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

0B40
0B40
0BF0
0BF0
0C20
0C20
0D20
0D20
0DC0
0DC0
0FF0
0FF0
0FD0
0FD0
0010
0010
0030
0030
00B0
00B0
06A0
06A0
06E0
06E0
19A0
19A0
2620
2620
51E0
51E0
0030
0040
0030
0030
0030
0030
0030
0230
0230
0260
0260
02D0
02D0
0370
0370
03E0
03E0
0440
0440
0820
0820
0900
0900
0910
0910
0710
0710
07B0
07B0
0820

00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00

7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
CF8F8EBA3286A4
1D11A6863D8516
CF8F8EBA3286A4
1D11A6863D8516
CF8F8EBA3286A4
1D11A6863D8516
CF8F8EBA3286A4
1D11A6863D8516
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
0123456789ABCD
0123456789ABCD
0123456789ABCD
0123456789ABCD
0123456789ABCD
0123456789ABCD
0123456789ABCD
0123456789ABCD
82C0EFD82EAF93
0123456789ABCD
82C0EFD82EAF93
0123456789ABCD
82C0EFD82EAF93
0123456789ABCD
82C0EFD82EAF93
0123456789ABCD
82C0EFD82EAF93
0123456789ABCD
82C0EFD82EAF93
0123456789ABCD
82C0EFD82EAF93
0123456789ABCD
82C0EFD82EAF93
0123456789ABCD
82C0EFD82EAF93
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
CF8F8EBA3286A4

;Investigation Discovery India, 68.5E, 3974V


;Investigation Discovery India, 68.5E, 3974V
;Discovery Science Channel India, 68.5E, 3974V
;Discovery Science Channel India, 68.5E, 3974V
;Discovery Turbo India, 68.5E, 3974V
;Discovery Turbo India, 68.5E, 3974V
;TLC India, 68.5E, 3974V
;TLC India, 68.5E, 3974V
;Discovery Kids India, 68.5E, 3974V
;Discovery Kids India, 68.5E, 3974V
;BBC World News South Asia, 68.5E, 3974V
;BBC World News South Asia, 68.5E, 3974V
;BBC World Service Burmese, 68.5E, 3974V
;BBC World Service Burmese, 68.5E, 3974V
;Sky News International, 68.5E, 4064
;Sky News International, 68.5E, 4064
;CNBC Africa, 68.5E, 4064
;CNBC Africa, 68.5E, 4064
;Australia Plus TV Asia, 68.5E, 4064
;Australia Plus TV Asia, 68.5E, 4064
;SIS Digital, 68.5E, 4064
;SIS Digital, 68.5E, 4064
;Disney Channel Taiwan, 76.5E, 3690
;Disney Channel Taiwan, 76.5E, 3690
;Disney Junior Asia, 76.5E, 3690
;Disney Junior Asia, 76.5E, 3690
;Disney XD Philippines, 76.5E, 3690
;Disney XD Philippines, 76.5E, 3690
;Disney Channel Asia HD, 76.5E, 3690
;Disney Channel Asia HD, 76.5E, 3690
;GMA Pinoy TV Europe, 76.5E, 3705
;Test Card, 76.5E, 3705
;GMA Life TV, 76.5E, 3705
;GMA Pinoy TV Middle East, 76.5E, 3705
;GMA News TV International, 76.5E, 3705
;DZBB 594 Super Radyo, 76.5E, 3705
;Barangay LS 97.1, 76.5E, 3705
;Syfy Universal HD Asia, 76.5E, 3720
;Syfy Universal HD Asia, 76.5E, 3720
;Diva 2, 76.5E, 3720
;Diva 2, 76.5E, 3720
;Universal Channel HD Asia, 76.5E, 3720
;Universal Channel HD Asia, 76.5E, 3720
;Diva Asia HD, 76.5E, 3720
;Diva Asia HD, 76.5E, 3720
;E! Philippines, 76.5E, 3720
;E! Philippines, 76.5E, 3720
;E! HD Asia & Pacific, 76.5E, 3720
;E! HD Asia & Pacific, 76.5E, 3720
;Syfy Universal Taiwan, 76.5E, 3720
;Syfy Universal Taiwan, 76.5E, 3720
;Universal Channel Taiwan, 76.5E, 3720
;Universal Channel Taiwan, 76.5E, 3720
;Diva Taiwan, 76.5E, 3720
;Diva Taiwan, 76.5E, 3720
;Disney Channel Taiwan, 76.5E, 3880
;Disney Channel Taiwan, 76.5E, 3880
;Disney Junior Taiwan, 76.5E, 3880
;Disney Junior Taiwan, 76.5E, 3880
;Disney Junior Asia, 76.5E, 3880

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

0820
08D0
08D0
09B0
09B0
0AC0
0AC0
0BE0
0BE0
0BF0
0BF0
0C90
0C90
0D30
0D30
0020
0020
0040
0040
0050
0050
0080
0080
00A0
00A0
00B0
00B0
00D0
00D0
00E0
00E0
00F0
00F0
06E0
06E0
0820
0820
0AA0
0AA0
0B40
0B40
0BE0
0BE0
0DC0
0DC0
0150
0160
0170
0180
1900
1900
1910
1910
1920
1920
1930
1930
1940
1940
1950

01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
00
00
00
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00

3AB2AAFA1AB2D2
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
0123456789ABCD
0123456789ABCD
0123456789ABCD
0123456789ABCD
2A9AEA4BA7C8B7
3693702E67100D
2A9AEA4BA7C8B7
3693702E67100D
2A9AEA4BA7C8B7
3693702E67100D
2A9AEA4BA7C8B7
3693702E67100D
2A9AEA4BA7C8B7
3693702E67100D
2A9AEA4BA7C8B7

;Disney Junior Asia, 76.5E, 3880


;Disney Junior Asia, 76.5E, 3880
;Disney Junior Asia, 76.5E, 3880
;Disney XD Indonesia HD, 76.5E, 3880
;Disney XD Indonesia HD, 76.5E, 3880
;Disney Channel Hong Kong, 76.5E, 3880
;Disney Channel Hong Kong, 76.5E, 3880
;Disney Channel Asia HD, 76.5E, 3880
;Disney Channel Asia HD, 76.5E, 3880
;Disney XD Philippines HD, 76.5E, 3880
;Disney XD Philippines HD, 76.5E, 3880
;Disney Channel Asia HD, 76.5E, 3880
;Disney Channel Asia HD, 76.5E, 3880
;Disney XD Malaysia, 76.5E, 3880
;Disney XD Malaysia, 76.5E, 3880
;AXN East Asia, 76.5E, 3920
;AXN East Asia, 76.5E, 3920
;AXN India, 76.5E, 3920
;AXN India, 76.5E, 3920
;AXN East Asia 2, 76.5E, 3920
;AXN East Asia 2, 76.5E, 3920
;Animax East Asia, 76.5E, 3920
;Animax East Asia, 76.5E, 3920
;Animax Hong Kong, 76.5E, 3920
;Animax Hong Kong, 76.5E, 3920
;Animax India, 76.5E, 3920
;Animax India, 76.5E, 3920
;AXN Pakistan, 76.5E, 3920
;AXN Pakistan, 76.5E, 3920
;BeTV Asia, 76.5E, 3920
;BeTV Asia, 76.5E, 3920
;Sony Channel Asia, 76.5E, 3920
;Sony Channel Asia, 76.5E, 3920
;AXN Taiwan, 76.5E, 3920
;AXN Taiwan, 76.5E, 3920
;AXN Philippines, 76.5E, 3920
;AXN Philippines, 76.5E, 3920
;Animax Taiwan, 76.5E, 3920
;Animax Taiwan, 76.5E, 3920
;Animax East Asia, 76.5E, 3920
;Animax East Asia, 76.5E, 3920
;Animax Philippines, 76.5E, 3920
;Animax Philippines, 76.5E, 3920
;Sony Channel Philippines, 76.5E, 3920
;Sony Channel Philippines, 76.5E, 3920
;BBC Knowledge Asia HD, 76.5E, 4151
;CBeebies Asia, 76.5E, 4151
;BBC Entertainment Asia, 76.5E, 4151
;BBC Lifestyle Asia, 76.5E, 4151
;Jack City, 91.5E, 3641
;Jack City, 91.5E, 3641
;CNN Phillipines, 91.5E, 3641
;CNN Phillipines, 91.5E, 3641
;Solar Sports, 91.5E, 3641
;Solar Sports, 91.5E, 3641
;Solar All Access, 91.5E, 3641
;Solar All Access, 91.5E, 3641
;Basketball TV, 91.5E, 3641
;Basketball TV, 91.5E, 3641
;Jack TV, 91.5E, 3641

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

1950
1960
1960
1970
1970
1980
1980
1990
1990
19A0
19A0
02C0
02C0
02D0
02D0
02F0
02F0
0670
0670
0CB0
0CB0
1930
1930
1940
1940
4B20
4B20
1910
1910
1920
1920
4B10
4B10
0210
0210
0220
0220
0230
0230
0280
0280
02B0
02B0
0020
0020
0150
0150
0050
0050
0070
0070
0170
0170
00C0
00C0
0160
0160
0090
0090
0140

01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00

3693702E67100D
2A9AEA4BA7C8B7
3693702E67100D
2A9AEA4BA7C8B7
3693702E67100D
2A9AEA4BA7C8B7
3693702E67100D
2A9AEA4BA7C8B7
3693702E67100D
2A9AEA4BA7C8B7
3693702E67100D
FF5893FD9E8816
870E18CB30B865
FF5893FD9E8816
870E18CB30B865
FF5893FD9E8816
870E18CB30B865
DAE69F8B6E0106
E0DE2F8903AE55
DAE69F8B6E0106
E0DE2F8903AE55
DAE69F8B6E0106
E0DE2F8903AE55
DAE69F8B6E0106
E0DE2F8903AE55
DAE69F8B6E0106
E0DE2F8903AE55
DAE69F8B6E0106
E0DE2F8903AE55
DAE69F8B6E0106
E0DE2F8903AE55
DAE69F8B6E0106
E0DE2F8903AE55
FF5893FD9E8816
870E18CB30B865
FF5893FD9E8816
870E18CB30B865
FF5893FD9E8816
870E18CB30B865
FF5893FD9E8816
870E18CB30B865
FF5893FD9E8816
870E18CB30B865
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
CEF7CE422FF89E

;Jack TV, 91.5E, 3641


;2nd Avenue, 91.5E, 3641
;2nd Avenue, 91.5E, 3641
;My Movie Channel, 91.5E, 3641
;My Movie Channel, 91.5E, 3641
;ETC Philippines, 91.5E, 3641
;ETC Philippines, 91.5E, 3641
;NBA Premium TV, 91.5E, 3641
;NBA Premium TV, 91.5E, 3641
;TGC, 91.5E, 3641
;TGC, 91.5E, 3641
;Astro Warna, 91.5E, 3727
;Astro Warna, 91.5E, 3727
;Golf Channel Indonesia, 91.5E, 3727
;Golf Channel Indonesia, 91.5E, 3727
;Astro Vellithirai, 91.5E, 3727
;Astro Vellithirai, 91.5E, 3727
;History HD Asia, 91.5E, 3760
;History HD Asia, 91.5E, 3760
;History HD Korea, 91.5E, 3760
;History HD Korea, 91.5E, 3760
;FYI Asia HD, 91.5E, 3760
;FYI Asia HD, 91.5E, 3760
;Crime + Investigation Asia HD, 91.5E, 3760
;Crime + Investigation Asia HD, 91.5E, 3760
;Lifetime Philippines, 91.5E, 3760
;Lifetime Philippines, 91.5E, 3760
;Lifetime Asia HD, 91.5E, 3960
;Lifetime Asia HD, 91.5E, 3960
;H2 Asia HD, 91.5E, 3960
;H2 Asia HD, 91.5E, 3960
;History Philippines, 91.5E, 3960
;History Philippines, 91.5E, 3960
;Measat test card, 91.5E, 4120
;Measat test card, 91.5E, 4120
;Astro Prima, 91.5E, 4120
;Astro Prima, 91.5E, 4120
;Astro Ria, 91.5E, 4120
;Astro Ria, 91.5E, 4120
;Astro Ceria, 91.5E, 4120
;Astro Ceria, 91.5E, 4120
;Measat test card, 91.5E, 4120
;Measat test card, 91.5E, 4120
;Cartoon Asia, 105.5E 3960-H-27500
;Cartoon Asia, 105.5E 3960-H-27500
;Cartoon Australia, 105.5E 3960-H-27500
;Cartoon Australia, 105.5E 3960-H-27500
;Cartoon Taiwan, 105.5E 3960-H-27500
;Cartoon Taiwan, 105.5E 3960-H-27500
;Cartoon Philippines, 105.5E 3960-H-27500
;Cartoon Philippines, 105.5E 3960-H-27500
;Boomrang ANZ, 105.5E 3960-H-27500
;Boomrang ANZ, 105.5E 3960-H-27500
;Toonami, 105.5E 3960-H-27500
;Toonami, 105.5E 3960-H-27500
;TCM ANZ, 105.5E 3960-H-27500
;TCM ANZ, 105.5E 3960-H-27500
;TCM Reg, 105.5E 3960-H-27500
;TCM Reg, 105.5E 3960-H-27500
;Tru TV, 105.5E 3960-H-27500

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

0140
0010
0010
0040
0040
0180
0180
01E0
01E0
0190
0190
02D0
02D0
0370
0370
0410
3760
P 0410
3760
P 0550
P 0550
P 07D0
P 07D0
P 0C40
P 0C40
P 0C60
P 0C60
P 0D70
P 0D70
P 0E10
P 0E10
P 0010
P 0020
P 0040
P 0060
P 0080
P 0020
P 0020
P 3EC0
P 0000
P 0000
P 0000
P 0000
P 01A0
P 01A0
P 0000
P 0000
P 0000
P 0000
P 0000
P 0000
P 0000
P 0000

01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00

E42DB81767E02E
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
CEF7CE422FF89E
E42DB81767E02E
AD5CDBA991505A
1E1376FD07FB13
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F

;Tru TV, 105.5E 3960-H-27500


;CNN International Asia, 105.5E 3960-H-27500
;CNN International Asia, 105.5E 3960-H-27500
;CNN Newssource Feed, 105.5E 3960-H-27500
;CNN Newssource Feed, 105.5E 3960-H-27500
;Test Card, 105.5E 3960-H-27500
;Test Card, 105.5E 3960-H-27500
;AXN Philippines HD, 138E, 3703
;AXN Philippines HD, 138E, 3703
;Discovery Channel Taiwan, 166E, 3760
;Discovery Channel Taiwan, 166E, 3760
;Discovery Channel China feeds, 166E, 3760
;Discovery Channel China feeds, 166E, 3760
;Discovery Kids South East Asia, 166E, 3760
;Discovery Kids South East Asia, 166E, 3760
;Discovery Home & Health Australia & New Zealand, 166E,

01 7EE0F00CFFBF66 ;Discovery Home & Health Australia & New Zealand, 166E,
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01
00
01

7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
0123456789ABCD
0123456789ABCD
0123456789ABCD
0123456789ABCD
0123456789ABCD
B897A42E6D4C49
3A9EFCB2CDBA66
0123456789ABCD
956D98AD9E6E84
842F2801182286
6DADC79AAD00CF
9E83D4513F3B23
16DE199DA44BD4
ACF70F8EB19865
7199819B0CF04F
7EE0F00CFFBF66
5109A7F05A3D61
58A7E6567012D1
9774D1CFC96E71
C9B04900056620
CF8F8EBA3286A4
3AB2AAFA1AB2D2

;Discovery Channel Philippines, 166E, 3760


;Discovery Channel Philippines, 166E, 3760
;Animal Planet Taiwan, 166E, 3760
;Animal Planet Taiwan, 166E, 3760
;Discovery Science Channel South East Asia, 166E, 3760
;Discovery Science Channel South East Asia, 166E, 3760
;Eve, 166E, 3760
;Eve, 166E, 3760
;TLC Philippines, 166E, 3760
;TLC Philippines, 166E, 3760
;TLC Taiwan, 166E, 3760
;TLC Taiwan, 166E, 3760
;CNN International Asia Pacific, 166E, 3780
;HLN East, 166E, 3780
;CNN International South Asia, 166E, 3780
;CNN J, 166E, 3780
;CNN International Asia Pacific, 166E, 3780
;TVB Jade, 166E, 3851
;TVB Jade, 166E, 3851
;BBC World News Asia Pacific HD, 166E, 3900
;166E 3830
;166E 3830
;166E 3860
;166E 3860
;166E 3940
;166E 3940
;166E 3980
;166E 3980
;166E 4020
;166E 4020
;166E 4060
;166E 4060
;166E 4140
;166E 4140