Sie sind auf Seite 1von 1

HOTRRE

privind nscrierea n inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului i darea n
administrarea Serviciului Romn de Informaii a unui imobil aflat n domeniul public al statului

Emitent

GUVERNUL ROMNIEI

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 867 alin. (1) i art. 868 alin. (1) din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificrile ulterioare, i al art. 9 alin. (2) i art. 20 alin. (1)
din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articolul 1
(1) Se aprob nscrierea n inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului i darea n
administrarea Serviciului Romn de Informaii a unui imobil trecut n domeniul public al statului prin
Hotrrea Consiliului Judeean Dolj nr. 298 din 22 octombrie 2015, avnd datele de identificare prevzute
n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2) Darea n administrare a imobilului prevzut la alin. (1) se realizeaz n vederea construirii unui sediu.
Articolul 2
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe baz de protocol ncheiat ntre
prile interesate, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.
Articolul 3
Serviciul Romn de Informaii i va actualiza n mod corespunztor datele din evidena cantitativ-valoric
i, mpreun cu Ministerul Finanelor Publice, va opera modificarea corespunztoare a anexei nr. 43 la
Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, cu modificrile i completrile ulterioare.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLO
Contrasemneaz:
Directorul Serviciului Romn de Informaii,
Eduard Raul Hellvig
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,
Vasile Dncu
Ministrul finanelor publice,
Anca Dana Dragu
Bucureti, 23 decembrie 2015.
Nr. 1.003.
ANEX
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului care se nscrie n inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului i care se
d n administrarea Serviciului Romn de Informaii
Caracteristicile
tehnice ale
Persoana
Persoana
Locul
imobilului
juridic de la juridic la
Numr de
unde este
Codul de
Valoarea de
care se
care se
Baza legal Nr. carte
identificare
situat
clasificare
inventar
transmite
transmite
M.F.P.
funciar Suprafaa
imobilul
imobilul
imobilul
i nr.
terenului
cadastral
Municipiul
Craiova,
strada
General
Dragalina
nr. 60A,
judeul
Dolj

Statul romn,
n
Judeul Dolj,
administrarea
din
Serviciului
administrarea
Romn de
Consiliului
Informaii
Judeean Dolj
(CUI
4204305)

Hotrrea
Consiliului
Judeean
Dolj nr.
298 din
22.10.2015

Cartea
funciar
nr.
212480
8.333 mp 8.19.01
Craiova,
nr.
cadastral
212480

Se va
atribui n
termenul
legal de
ctre
M.F.P. la
cererea
S.R.I.

5.834.069,59
lei