You are on page 1of 13

TNG CNG TY HNG HI VIT NAM

CNG TY C PHN I L HNG HI VIT NAM

VOSA CORPORATION

BO CO THNG NIN 2011

Thnh ph H Ch Minh, thng 06/2012

I. LCH S HOT NG CA CNG TY


1. Tn gi ca Cng ty :
Tn ting Vit : CNG TY C PHN I L HNG HI VIT NAM
Tn ting Anh : VIETNAM OCEAN SHIPPING AGENCY CORPORATION
Tn vit tt

: VOSA CORPORATION

2. Tr s, a ch, giy chng nhn ng k kinh doanh ca Cng ty :

Tr s chnh : Phng 801, Harbour View Tower - 35 Nguyn Hu, Qun 1, Thnh ph
H Ch Minh.
Tel

: (84 - 8) 39140424 39140380

Email

: vosagroup@hcm.vnn.vn

Fax

: (84 - 8) 38214919 - 39140423

Website : http://www.vosa.com.vn; http://www.vosagroup.com

Giy Chng nhn ng k kinh doanh s : 0300437898 do Phng ng k kinh doanh


S K hoch & u t Tp.H Ch Minh cp ngy 20/10/2006. ng k thay i ln th 5 ngy
12/09/2011

Vn iu l: 116.500.000.000 ng

3. Nhng s kin quan trng :


- Cng ty i l Tu bin Vit Nam, nay l Cng ty C phn i l Hng hi Vit Nam, thnh
lp ngy 13/3/1957 theo Ngh nh s 50/N ca B Giao thng v Bu in.
Ngy 08/08/1989, Cng ty i l Tu bin Vit Nam c i tn thnh i l Hng hi
Vit Nam theo Quyt nh s 1436Q/TCCB-L ca B Giao thng vn ti.
Ngy 12/5/1993, i l Hng hi Vit Nam (VOSA) c thnh lp li theo Quyt nh
s 885/Q/TCCB-L ca B Giao thng Vn ti, l doanh nghip hch ton c lp thuc Tng
Cng ty Hng hi Vit Nam.
Ngy 30/12/2005, B Giao Thng Vn Ti ra Quyt nh s 5099/Q-BGTVT v vic
Ph duyt phng n v chuyn i l hng hi Vit Nam, n v thnh vin hch ton c lp
ca Tng Cng ty Hng hi Vit Nam thnh cng ty c phn.
Ngy 31/03/2006 : Bn u gi c phn ln u ra cng chng ti Trung tm giao dch
chng khon Tp.H Ch Minh.
Nam.

Ngy 14/06/2006 : i hi c ng thnh lp Cng ty C phn i l Hng hi Vit

Ngy 20/10/2006 : Cng ty C phn i l Hng hi Vit Nam nhn Giy Chng nhn
ng k kinh doanh s : 4103005432 do Phng ng k kinh doanh S K hoch & u t
Tp.H Ch Minh cp. Cng ty c phn chnh thc i vo hot ng t ngy ny.
Ngy 01/02/2007 : Cng ty TNHH NYK Line Vit Nam (lin doanh gia NYK Line v
VOSA ) chnh thc i vo hot ng.
Ngy 13/03/2007 : Cng ty t chc L k nim 50 nm ngy thnh lp (13/03/1957
13/03/2007).
Ngy 30/06/2011 : Cng ty trnh HC thng nin nm 2011 thng qua vic b
sung, sa i iu l t chc & hot ng ca Cng ty.
Ngy 21/02/2012 : Cng ty t chc L khai trng Kho cha hng Nng sn Bunge Ci Ln v cng b Quyt nh thnh lp Trung tm Logistics Ci Ln.

Ngy 13/03/2012 : Cng ty t chc L k nim 55 nm ngy thnh lp (13/03/1957


3/03/2012).
4. Qu trnh pht trin :
+ Ngnh ngh kinh doanh ch yu:
i l tu bin. i l, kim m hng ha. Mi gii v dch v hng hi. Dch v cung ng tu
bin. Dch v lai dt tu bin. Dch v sa cha tu bin ti cng; Dch v v sinh tu bin; Dch v
logistics; Bc xp hng ha. i l vn ti (giao nhn kho vn, kho ngoi quan).
Vn ti a phng thc quc t. Vn ti hng ha bng ng b v ng thy. Vn ti
container bng ng b. i l k gi hng ha v i l bn v my bay.
Kinh doanh vn ti bin; Kinh doanh kho bi; Kinh doanh c s lu tr du lch, khch sn; Kinh
doanh l hnh ni a, quc t; Dch v khai thu hi quan;
Xut nhp khu vt t, thit b k thut giao thng vn ti. Xut nhp khu v tm nhp, ti xut,
chuyn khu xng du. Xut nhp khu cc mt hng cng nghip nh, my vi tnh, trang thit b
vn phng, hng trin lm. Xut nhp khu st, thp ph liu, my in cng nghip cc loi, hng
tiu dng, hng thc phm, thit b vin thng. Xut nhp khu, mua bn, i l k gi hng ha
trong v ngoi nc gm : ha cht phc v sn xut, hng nng hi sn. Xut nhp khu vt t
phc v nng nghip gm : phn bn cc loi. Bn bun thc n v nguyn liu lm thc n cho
gia sc, gia cm v thy sn; Bn bun xng du v cc sn phm lin quan;
Sn xut cc loi ming m k thut. Sn xut, gia cng v mua bn cc loi bao b.
Mua bn, cho thu, sa cha container;
Kinh doanh bt ng sn; Cho thu vn phng; Xy dng cng trnh k thut dn dng;
+ Tnh hnh hot ng :
Cng ty c mng li hot ng trn ton quc, c cc khch hng, thn ch trong nc v quc
t. Cng ty, cc chi nhnh v cc cng ty lin doanh, lin kt u lm n c hiu qu. L cng ty
thnh vin ca Tng cng ty Hng hi Vit Nam, VOSA lun nhn c s h tr t Tng cng ty
v s hp tc gip ca cc n v thnh vin khc trong Tng cng ty.
5. nh hng pht trin :
+ Cc mc tiu ch yu ca Cng ty :
- Xy dng Cng ty thnh mt tng cng ty hot ng a ngnh, dn u trong lnh vc
dch v hng hi; pht trin nhanh v bn vng da trn nn tng kinh doanh ct li l dch v i
l tu bin, i l vn ti v logistics; thng mi xut nhp khu. Xy dng k hoch pht trin
vn ti a phng thc, khai thc cng.
- Ti a ha li nhun cho Cng ty v cc c ng trn c s y mnh sn xut kinh
doanh, ng dng cng ngh mi, qun tr tt nht cc ngun lc.
- M rng mng li v cc hot ng sn xut kinh doanh ra th trng th gii.
- Pht trin ngun nhn lc, m bo quyn li chnh ng v to mi trng lm vic tt
nht cho ngi lao ng.
- Thc hin y cc ngha v vi Nh nc, gp phn vo s pht trin thnh vng ca t
nc.
+ Chin lc pht trin trung v di hn :
- Xy dng v kin tr thc hin chin lc v th trng, duy tr cc dch v hng hi truyn
thng nh i l tu, cung ng tu bin v cc dch v lin quan; m rng dch v i l liner cho
cc hng tu mi vo Vit nam; y mnh hot ng logistics nh i l vn ti, kinh doanh kho
bi, kho ngoi quan; dch v xut nhp khu hng ha; u t xy dng mng li kho bi rng
ln v phng tin xp d hin i t tiu chun quc t, u t phng tin vn ti nh tu, s
lan, t v.v p ng mi nhu cu v dch v hu cn trn gi cho khch hng; tip tc u t

lin doanh vi cc thn ch ln, cc hng tu, cc cng ty cung cp dch v logistics ln trn th
gii tng bc vn ra th trng quc t. u t vo bt ng sn trn c s lin doanh, lin
kt khai thc tim nng nh t sn c ca Cng ty.
II. BO CO CA HI NG QUN TR :
Knh tha cc Qu v c ng,
Ngy 30/06/2011 Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam t chc i hi c ng thng
nin 2011. Ti i hi, chng ta thng qua Ngh quyt v Phng n hot ng SXKD nm
2011 v cc ch tiu ti chnh nm 2011.
Hm nay, ti xin thay mt Hi ng qun tr bo co kt qu trc i hi ng c ng nh sau
1. Nhng nt ni bt ca kt qu hot ng trong nm 2011 :
Bc vo nm 2011, tnh hnh suy thoi vi nhng kh khn, thch thc ca nn kinh t th gii,
vn n cng, tng trng kinh t chm li. Nhu cu vn chuyn hng ha suy gim, ch s BDI
lin tc gim. trong nc, lm pht v mt bng li sut cao gy p lc cho sn xut v xut
khu. ng v Chnh ph tp trung lnh o, ch o thng xuyn v quyt lit cc ngnh, cc
cp v tp on kinh t cng nhn dn c nc trn tinh thn ch ng, sng to, khc phc kh
khn, quyt tm thc hin tt cc mc tiu ra. Tnh chung nm 2011, kim ngch hng ha
xut khu t 96,3 t USD, tng 33,3% so vi nm 2010, Kim ngch hng ha nhp khu nm
2011 t 105,8 t USD, tng 24,7% so vi nm trc; dch v vn ti t 2,5 t USD, tng 8,7%.
Cc hng tu khi phc li cc tuyn hot ng trc y, mc d gi cc cha t mc
ngang bng cc nm trc, nhng cng tc ng tt n hot ng dch v hng hi v logistics.
Nh s n lc phn u v quyt tm cao ca ton th lnh o v cn b cng nhn vin, k tha
truyn thng ca VOSA, vi s ng h ca Tng cng ty Hng hi Vit Nam - va l cp trn, va
l c ng chi phi trong cng ty chng ta, nn Cng ty CP i l Hng hi Vit Nam vt qua
kh khn v thch thc, hon thnh k hoch SXKD nm 2011.
- Cn c tnh hnh thc t, Hi ng qun tr t chc nhiu cuc hp thng k v bt thng
thng qua cc ngh quyt, quyt nh v SXKD v u t pht trin SXKD, thng qua hng lot
cc gii php tho g kh khn cho Cng ty v cc chi nhnh, thc hin tt cng tc ch o
v h tr Ban iu hnh thc hin v hon thnh nhim v SXKD nm 2011 do i hi ng c
ng nm 2011 thng qua, bo ton vn ca cc c ng.
- Hi ng qun tr thc hin tt cng tc qun l t chc nhn s ca Cng ty, b sung,
sa i mt s quy ch qun l ni b cho ph hp vi cc quy nh ca php lut v tnh hnh
thc tin ca Cng ty.
- Hi ng qun tr tch cc ch o Ban iu hnh khn trng lm cc th tc lin quan n
cc d n u t xy dng c bn trin khai t cc nm trc, tin hnh nghin cu u t cc
d n mi.
2. Tnh hnh thc hin so vi k hoch nh sau :
S
TT

Ch tiu

K hoch
2011

Thc hin
nm 2011

(n v tnh : VND)
T l
tng/gim so vi
k hoch

Tng Doanh thu hp nht

617.000.000.000

691.702.768.116

12%

Li nhun trc thu

45.600.000.000

45.300.963.833

-0,65%

35.849.166.160

3,88%

LN sau thu cu c ng
cng ty m

34.510.000.000

Li c bn trn mi c phn

C tc (*)

2.962

3.077

3,88%

12%

12%

2. Nhng thay i ch yu trong nm 2011 :


Mc d nm gp nhiu bin ng v kh khn, cc doanh nghip dch v u phi chu s cnh
tranh gay gt nhng VOSA n lc tm kim, m rng th trng, gi cc i tc khch hng
truyn thng, hp tc vi cc khch hng mi; tng cng lin doanh, lin kt;
Hon tt vic u t xy dng kho bi Bunge , m rng bi cha dm g ti Ci Ln, u t
phng tin t, xe ko v.v. nn Cng ty vn duy tr n nh hot ng SXKD, m bo vic lm
v thu nhp cho ngi lao ng.
Hi ng qun tr cng Ban iu hnh p dng v thc hin ng b nhiu gii php qun l,
tit kim chi ph, gp phn hon thnh cc ch tiu, m bo mc tng trng m i hi ng c
ng nm 2011 thng qua.
3. Phng hng mc tiu v k hoch hot ng ca Hi ng qun tr nm 2012 :
Bc vo nm 2012 kinh t th gii ni chung ang trn phc hi nhng cn kh khn,
din bin kh lng. Trong nc, kinh t v m gp nhiu kh khn, tim n nhiu ri ro, th
trng trong nc thu hp, sc mua gim mnh, hng tn kho ln, li sut cn cao; s doanh
nghip b gii th, nh n sn xut tng cao; xut nhp khu b suy gim.
V vy, chng ti nhn nh rng nm 2012, ngnh dch v hng hi v logistics cn tip tc
gp nhiu kh khn, thch thc. VOSA phi chu sc p cnh tranh ca cc cng ty trong nc
v quc t trong cng ngnh ngh dch v tng t v.v.
Trn c s d bo tnh hnh thun li v kh khn chung cng nh nhng c th ca Cng
ty, Hi ng qun tr Cng ty CP i l Hng hi Vit Nam xc nh mc tiu, nhim v
tng qut ca nm 2012 ca Cng ty l :
- Gi vng mc tiu tng trng; c iu chnh kp thi khi c bin ng th trng dch v
hng hi v logistics quc t v trong nc.
- Tip tc pht huy li th kinh doanh ca VOSA trn c s duy tr v pht trin cc dch v
truyn thng c thng hiu trong v ngoi nc nh : i l tu, i l vn ti, logistics,
liner, giao nhn, phn phi, thng mi xut nhp khu v.v... trn c s chin lc chung ca
Tng Cng ty.
- M rng cc loi hnh dch v, a dng ho ngnh ngh kinh doanh; phn u duy tr mc
tiu tng trng, bo ton vn, hon thnh cc ch tiu k hoch xy dng t u nm 2012.
- Tip tc thc hin chnh sch u t xy dng pht trin c chiu su vi hiu qu cao nht:
Thc hin cc d n u t xy dng c s h tng, kho bi, u t mua sm phng tin nh
xe, cu, trang thit b hin i v.v... nng cao nng lc cnh tranh, phc v cho vic pht
trin chui dch v logistics; m rng quan h hp tc vi cc i tc nc ngoi; Thc hnh
tit kim, hn ch mua sm thit b, vt dng khng cn thit v.v. Phn u ct gim chi ph, c
bit l chi ph qun l t 5 10% nh ng k vi Tng cng ty Hng hi Vit Nam.
- Kin ton t chc theo hng tp trung nng cao vai tr qun tr v iu hnh ca Cng ty
i vi chi nhnh.
- Tng cng qun l cng tc t chc nhn s - tin lng : u t pht trin ngun nhn lc
l mt chin lc quan trng v lu di v vy Cng ty tip tc c c ch tuyn dng, b nhim
nhng ngi c bn lnh vng vng, c nng lc m nhn cc v tr ch cht theo hng tr
ho cn b, ng thi c ch i ng tng xng pht trin lu di cho ton doanh
nghip v kinh doanh hiu qu nht;

- Hon thin h thng cc quy ch qun l ni b Cng ty m bo cng tc lnh o, iu


hnh SXKD theo ng quy nh ca php lut, m bo vic lm v i sng cn b cng nhn
vin, bo m li ch ca cc nh u t.
- Quan tm, phi hp v to iu kin cho t chc Cng on, t chc on thanh nin hot ng
mt cch hiu qu nht nng cao i sng vt cht v tinh thn ca ngi lao ng.
5. Cc ch tiu k hoch sn xut kinh doanh ch yu nm 2012 :
Cn c kt qu sn xut kinh doanh ca ton Cng ty nm 2011 v tnh hnh thc t, Hi ng
qun tr d kin cc ch tiu k hoch sn xut kinh doanh ch yu nh sau :
Tng doanh thu
: 510.000.000.000 ng.
Tng li trc thu
: 38.500.000.000 ng.
Knh chc tt c cc qu v di do sc khe v thnh t!

CH TCH HI NG QUN TR
( k)

Trn Dng Khng

III. BO CO CA BAN IU HNH :


1. Tnh hnh chung :
Nh Hi ng qun tr bo co trn y, tnh hnh kinh t th gii bt n trong 3 nm gn y
tc ng mnh n tt c cc hot ng xut nhp khu, gy nhiu kh khn cho cc ngnh vn
ti bin v trc tip l dch v i l tu, i l vn ti vn l thuc vo tnh hnh xut nhp khu.
Trong tnh hnh kh khn , Ban iu hnh Cng ty cng cc phng tham mu, gim c cc chi
nhnh n lc ht mnh, tm nhiu bin php hon thnh cc ch tiu m i hi ng c ng
thng qua v t c kt qu kinh doanh tt cho c nm 2011.
2. Bo co kt qu hot ng SXKD 2011 :
Nm 2011, Cng ty CP i l Hng hi Vit Nam hon thnh k hoch l nh c chin lc
di hn, c s n lc v kt hp cht ch ca cc n v thnh vin v cc cng ty lin doanh.
Cng ty tip tc duy tr v pht trin th phn cc loi hnh cng vic truyn thng ca VOSA
nh : i l tu, i l vn ti, i l liner, kim m, phn phi v.v
Chng ta xy dng mi quan h hp tc lu di, lin doanh lin kt vi cc thn ch, i tc
ln c vic lm, doanh thu n nh.
Ban iu hnh ch o v h tr cc chi nhnh tm kim thm cng vic mi : k c mt s
hp ng i l tu, i l vn ti; hp ng cung cp dch v logistics cho Tp on DAIO, Tp
on Viterra v.v. Cng ty u t xy dng Kho bi cha Nng sn Bunge - Ci Ln t tiu
chun quc t v a vo s dng ngay trong thng 05 nm 2011; v.v.
Phn ln cc chi nhnh v cc cng ty lin doanh u lm n c li. Ni bt l chi nhnh
Northfreight Hi Phng, Vitamas, VOSA Qung Ninh, VOSA Hi Phng v cc lin doanh nh
NYK Line Vit nam, NYK Logistics Vit nam u c mc tng trng cao.
Kt qu sn xut kinh doanh :

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ch tiu

K hoch 2011

Vn iu l
116.500.000.000
Tng doanh thu t hot ng kinh doanh
617.000.000.000
Tng Li nhun trc thu
45.600.000.000
Chi ph thu TNDN
9.250.000.000
Li nhun sau thu
36.350.000.000
Li ch ca c ng thiu s
1.840.000.000
Li nhun sau thu ca c ng cng ty m
34.510.000.000
Li c bn trn c phiu (EPS)
2.962
Qu d phng ti chnh
1.725.500.000
Qu d tr b sung vn iu l
1.725.500.000
Qu u t pht trin
5.176.500.000
C tc (%)
12%
Tin chia c tc
13.980.000.000
Qu phc li, khen thng
3.451.000.000
Qu i ngoi pht trin kinh doanh
345.100.000
Qu khen thng HQT, Ban iu hnh, BKS
345.100.000

(n v tnh : VN)
T
Thc hin 2011
l pp
116.500.000.000
691.702.768.116
45.300.963.833
9.231.747.919
36.069.215.914
220.049.754
35.849.166.160
3.077
1.792.458.308 5%
1.792.458.308 5%
5.377.374.924 15%
12%
13.980.000.000
3.584.916.616 10%
358.491.662 1%
358.491.662 1%

(n v tnh : VN)
Cc hot ng kinh doanh chnh 2011
1/ i l tu ri
2/ i l liner
3/ i l vn ti, kho bi v logistics
4/ Kim m, giao nhn
5/ Kinh doanh xut nhp khu
6/ Dch v cung ng
7/ Cho thu x lan, t, can,
8/ Thu khc
Tng cng

Doanh thu

T trng

37,969,025,749
46,893,598,982
418,993,273,839
16,167,582,857
65,372,507,004
54,924,369,691
32,622,505,104
18,759,904,890
691,702,768,116

5.5%
6.8%
60.6%
2.3%
9.5%
7.9%
4.7%
2.7%
100.0%

3. Nhng khon u t ln, d n ch yu trong nm 2011 2012 :


Trong nm 2011 - 2012, Cng ty tip tc u t v pht trin cc d n nh sau :
3.1. Xy dng c bn :
- D n Trung tm iu hnh SXKD VOSA S 1 Bn Vn n :
Hin nay D n ang ch quyt nh ca S Ti Chnh v vic xc nh gi tr khu t np tin
s dng t. Sau khi hon thnh cc ngha v ti chnh s hu khu t s 1 Bn Vn n,
VOSALAND s thc hin cc bc tip theo thc hin d n.
- D n vn phng VITAMAS :
Hin nay D n ang ch quyt nh ca S Ti Chnh v vic xc nh gi tr khu t np tin
s dng t. Sau khi hon tt cc th tc v t s tin hnh lp d n u t v trin khai xy
dng.
- Vn phng lm vic VOSA Nha Trang :
Nm 2011 Cng ty tin hnh mua c l t tr gi 2,7 t ng. Trong nm 2012 Cng ty s
lp d n xy dng vn phng VOSA Nha Trang vi s tin u t khong 2 t ng.
- D n qui hoch v xy dng cng ng a ti Qui Nhn :
Hin nay, Ban iu hnh ang tin hnh li cc bc xin ch trng u t xy dng cu cng
cho tu 10.000 tn ph hp vi qui hoch ca a phng v ang ch kin ca UBND Tnh
Bnh nh. Cng ty s tin hnh lp Bo co u t v trnh HQT ngay sau c vn bn tr li ca
UBND tnh Bnh nh.
- D n vn phng VOSA Nng :
D n vn phng VOSA Nng d kin thc hin 5 tng trn din tch 1.196 m. Trong nm
2012 Cng ty ang thc hin giai on lp d n u t v cc th tc xin giao t.
- D n Kho bi - VOSA Qung Ninh
Nm 2011, VOSA Qung Ninh hon thnh H thng kho cha hng nng sn Bunge vi tng
gi tr u t 45 t ng.
Nm 2012, Hon thin h thng kho bi Ci Ln vi kinh ph d kin 5 t ng.
3.2. u t mua sm thit b :

- D kin u t mua sm t vn ti , u ko, xe t, thit b phc v SXKD vi kinh ph u


t c tnh khong 24 t ng.
3.3. u t D n Phn Mm qun l doanh nghip ERP :
Cng ty trin khai D n Phn Mm qun l doanh nghip ERP p dng cho ton Cng
ty. Tng gi tr Phn mm c tnh khong 02 t ng. Thi gian thc hin: T thng 07/2011. D
kin a vo s dng t thng 07/2012.
3.4. Lp d n u t thnh lp Cng ty C phn vn ti VOSA : phc v khp kn dch v
logistics cho cc khch hng ln ti Qung Ninh (VOSA nm gi trn 50% vn iu l).
4. Nhng tin b cng ty t c: Nhng ci tin v c cu t chc, chnh sch, qun l:
Ban iu hnh Cng ty thc hin cng tc qun l v iu hnh Cng ty theo lut Doanh
nghip v iu l Cng ty; trin khai xy dng v trnh Hi ng qun tr ph duyt cc Quy ch
quan trng nh : Quy ch qun l ti chnh, Quy ch khen thng phc li, Quy ch thc hin dn
ch, Quy ch chi tiu ni b, Quy ch tr lng, Quy ch tuyn dng o to v.v. lm c s cho
cng tc iu hnh v qun tr doanh nghip.
Cc qui ch c th ha chnh sch iu hnh ca Cng ty i vi cc chi nhnh, gip Cng ty
ch o, gim st hot ng SXKD mt cch hi ha, ng thi tng tnh ch ng, nng cao quyn
hn v trch nhim ca cc chi nhnh, m bo s hp tc cht ch gia cc chi nhnh, tng bc
ci thin chnh sch lng, thng, phc li i vi ngi lao ng, c bit l i vi lao ng
tr, c trnh v nng lc cng tc v.v.
5. K hoch pht trin SXKD nm 2012 v bin php thc hin :
Ban iu hnh xin d kin cc ch tiu k hoch SXKD nm 2012 nh sau :

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ch tiu

Thc hin 2011

Vn iu l
116.500.000.000
Tng doanh thu t hot ng kinh doanh
691.702.768.116
Tng Li nhun trc thu
45.300.963.833
Chi ph thu TNDN
9.231.747.919
Li nhun sau thu
36.069.215.914
Li ch ca c ng thiu s
220.049.754
Li nhun sau thu ca c ng cng ty m
35.849.166.160
Li c bn trn c phiu (EPS)
3.077
Qu d phng ti chnh
1.792.458.308
Qu d tr b sung vn iu l
1.792.458.308
Qu u t pht trin
5.377.374.924
C tc (%)
12%
Tin chia c tc
13.980.000.000
Qu phc li, khen thng
3.584.916.616
Qu i ngoi pht trin kinh doanh
358.491.662
Qu khen thng HQT, Ban iu hnh, BKS
358.491.662

(n v tnh : VN)
T
KH 2012
l pp
116.500.000.000
510,000,000,000
38,500,000,000
7,000,000,000
31,500,000,000
31,500,000,000
2,704
1,575,000,000 5%
1,575,000,000 5%
4,725,000,000 15%
8%
9,320,000,000
3,150,000,000 10%
315,000,000 1%
315,000,000 1%

Cc hot ng kinh doanh chnh

Doanh thu (ng)

1/ i l tu ri
2/ i l liner
3/ i l vn ti, kho bi v logistics
4/ Kim m, giao nhn
5/ Kinh doanh xut nhp khu
6/ Dch v cung ng
7/ Cho thu x lan, t, can
8/ Thu khc
Tng cng

T trng (%)

40,000,000,000
35,000,000,000
238,000,000,000
17,000,000,000
70,000,000,000
56,000,000,000
34,000,000,000
20,000,000,000
510,000,000,000

7.8%
6.9%
46.7%
3.3%
13.7%
11.0%
6.7%
3.9%
100%

Phng hng v cc bin php thc hin :

Nh bo co ca Hi ng qun tr trn y, i vi cc cng ty lm dch v hng hi v logistics


nh VOSA s gp nhng kh khn thch thc v cng ln. Ban iu hnh ra cc k hoch v
bin php di y :
- Tng cng cng tc tip th vi cc ch tu, ch hng, cc cng ty i l vn ti v cung cp
dch v logistics quc t; tham d cc hi ngh, hi tho ca cc t chc ngnh ngh trong v ngoi
nc v.v. duy tr v pht trin cc dch v truyn thng : nh i l tu, i l vn ti, logistics,
liner, giao nhn, phn phi, thng mi xut nhp khu v.v. trn c s pht huy li th kinh doanh
ca tng chi nhnh ca VOSA; pht huy quyn t ch v pht trin kinh doanh ca chi nhnh trn
c s chin lc chung ca Cng ty c tnh n hiu qu u t v s phn cng phm vi, lnh vc,
th trng cho tng n v.
- Tip tc thc hin cc d n u t xy dng h tng c s, kho bi, u t mua sm phng
tin nh u ko, xe t, xe cu v.v. nng cao nng lc cnh tranh, p ng c dch v chui
Logistics, phc v cho vic pht trin SXKD v m rng quan h hp tc vi cc i tc nc
ngoi; m rng cc loi hnh dch v, a dng ha dch v ngnh ngh kinh doanh; Tng bc u
t c chiu su v cng ngh thng tin cho cng tc qun l v cng tc chuyn mn.
- Nng cao cht lng cng tc qun l ti chnh k ton ca VOSA. Xy dng phng thc huy
ng vn vi l trnh v cc bin php thc hin c th, m bo vn thc hin cng tc
SXKD v u t pht trin.
- Kin ton t chc theo hng tp trung nng cao vai tr qun tr v iu hnh ca Cng ty i
vi cc chi nhnh.
- Xy dng c ch tuyn dng, b nhim nhng ngi c nng lc m nhn cc v tr ch cht
theo hng tr ha cn b, c ch i ng tng xng ton doanh nghip c th hot ng
nng ng v kinh doanh hiu qu nht; Tip tc u t pht trin ngun nhn lc, nng cao trnh
cho i ng cn b cng nhn vin, tuyn dng thm nhng nhn vin mi c trnh chuyn
mn gii.
- m bo mc tng trng bn vng v nng cao v th ca VOSA CORPORATION trn th
trng dch v hng hi trong nc v quc t.
- Tun th v hot ng theo Lut Doanh nghip, iu l v Quy ch Cng ty v cc ngh quyt
ca Hi ng qun tr.
TNG GIM C
( k)

V Xun Trung

IV. B MY T CHC QUN L IU HNH KIM SOT :


1. Hi ng qun tr :
Gm 07 thnh vin do i hi ng c ng bu ra ngy 26/06/2009 :
TT

H v tn

Chc v

Ngy b nhim

Ngy min nhim

ng Trn Dng Khng

Ch tch

26/06/2009

ng Phm Mnh Cng

Ph ch tch

26/06/2009

ng V Xun Trung

Thnh vin

26/06/2009

ng Hong Hoa Phng

Thnh vin

26/06/2009

ng Trnh V Khoa

Thnh vin

26/06/2009

ng T Hiu Thun (*)

Thnh vin

26/06/2009

ng Trn Xun Nam (*)

Thnh vin

26/06/2009

31/12/2010

* ng T Hiu Thun l thnh vin c lp, khng iu hnh.


* ng Trn Xun Nam xin t nhim v bn cng tc khc.
2. Ban kim sot:
Gm 05 thnh vin do i hi ng c ng bu ra ngy 26/06/2009 :
TT

H v tn

Chc v

Ngy b nhim

Ngy min nhim

B Nguyn Th Thanh Trang

Trng ban

26/06/2009

ng Dng Nh Hng

Thnh vin

26/06/2009

ng V Trung Thng

Thnh vin

26/06/2009

B Phng Th Nga

Thnh vin

26/06/2009

ng ng Huy Lp

Thnh vin

26/06/2009

3. Ban iu hnh :
TT

H v tn

Chc v

Ngy b nhim

Ngy min
nhim

ng Trn Dng Khng

Tng Gim c

26/06/2009

30/06/2011

ng V Xun Trung

Tng Gim c

01/07/2011

ng Phm Mnh Cng

26/06/2009

ng Hong Hoa Phng

05/10/2010

ng Trnh V Khoa

08/10/2010

Ph Tng Gim
c
Ph Tng Gim
c
Ph Tng Gim
c

4. Cc phng ban tham mu :


Cng ty c cc phng ban tham mu gip vic cho Ban iu hnh theo qui nh ca iu l cng
ty :
- Phng Kinh t i ngoi.

- Phng T chc Tin lng.


- Phng Ti chnh K ton.
- Phng Qun l u t.
5. Cc chi nhnh trc thuc :
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l Hng hi Qung Ninh
(VOSA Qung Ninh).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l Hng hi Hi Phng
(VOSA Hi Phng).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l Hng hi H Ni
(VOSA H Ni).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l Hng hi Bn Thy
(VOSA Bn Thy).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l Hng hi Nng
(VOSA Nng).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l Hng hi Quy Nhn
(VOSA Quy Nhn).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l Hng hi Nha Trang
(VOSA Nha Trang).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l Hng hi Vng Tu
(VOSA Vng Tu).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l Hng hi Cn Th
(VOSA Cn Th).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l Hng hi Si Gn
(VOSA Si Gn).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l vn ti quc t pha Bc
(NorthFreight Hi Phng).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - Dch v Hng hi Phng ng (Orimas
Hi Phng).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l Thng mi v Dch v Hng hi
Si Gn (Vitamas Si Gn).
- Chi nhnh Cng ty c phn i l hng hi Vit Nam - i l Dch v Hng hi v Thng mi
ti Tp. H Ch Minh (Samtra Tp. H Ch Minh).
V. CC CNG TY C LIN QUAN :
1. VOSA nm gi trn 50% vn gp ca cc cng ty sau:
- Cng ty TNHH Yusen Logistics Solutions Vit nam (trc y l Cng ty TNHH NYK
Logistics Vit Nam) : Tng s vn iu l l 400.000 USD, trong VOSA gp 51%
(204.000USD).
- Cng ty c phn Bt ng sn i l Hng hi Vit Nam (VOSA LAND) : Tng s vn iu l
l l00.000.000.000 ng, trong VOSA gp 51% (gm gi tr quyn s dng t ti s 1A Bn
Vn n, Qun 4, TP. HCM tr gi tng ng 46,5 t ng v tin mt 3.060.000.000 ng).
2. VOSA nm gi di 50% vn gp ca cc cng ty sau :
- Cng ty TNHH NYK Line Vit Nam : Tng s vn u t l 400.000 USD, trong VOSA gp
49% (196.000USD).
- Cng ty lin doanh China Shipping (Vit Nam) : Tng s vn iu l l 500.000 USD (gm vn

gp v li nhun gi li ti u t), trong VOSA nm 51% (255.000USD). Do sc p ca hi


nhp WTO, c s chp thun ca Chnh ph Vit Nam cho php mt s hng tu Trung Quc
thnh lp cc cng ty 100% vn nc ngoi ti Vit nam nn Hng tu China Shipping v VOSA
tha thun c cu li t l vn gp ti Lin doanh ny, trong China Shipping nm gi 60%
vn gp, VOSA nm gi 40% (200.000 USD).
3. Ngoi ra, VOSA s hu c phn ca cc cng ty sau :
- Cng ty CP Vinalines Logistics : VOSA gp vn 500 triu ng trong nm 2007.
- Ngn hng TMCP Hng hi (Maritime Bank) : Hin VOSA s hu 913.390 c phn.
- Cng LOTUS : Vn gp ca VOSA ti Cng ty LOTUS l 23.705 USD. Vn t li nhun ti
u t ca VOSA ti LOTUS l : 137.626.315 ng.
- Cng ty CP Thp Vit Nam : Hin VOSA s hu 200.000 c phn.
- Trng i hc Kinh t K thut Hng hi : VOSA gp vn 500 triu ng trong nm 2011.
VI. THNG TIN C NG V QUN TR CNG TY :

Vn iu l

Tng s c phn : 11.650.000 c phn (mnh gi 10.000/cp)

C cu c ng

: 116.500.000.000 ng

: (Tnh n ngy 31/05/2012) nh sau :

C phn
s hu

Tr gi
(ng)

T l
(%)

59.478.000.000

51,05

TT

C ng

C ng Nh nc ( VINALINES)
i din gm:
ng Phm Mnh Cng
ng V Xun Trung
ng Trnh V Khoa

5.947.800

C ng khc (t chc, c nhn): 848

5.702.200

57.022.000.000

Trong c: 518 c ng l CBCNV


318 c ng Vit Nam khc
12 c ng l t chc

935.800
2.143.235
2.623.165

9.358.000.000
21.432.350.000
26.231.650.000

8,04
18,40
22,51

11.650.000

116.500.000.000

100,00

TC

849 c ng t chc v c nhn

19,05
17,00
15,00
48,95

Thnh ph H Ch Minh, ngy 21 thng 06 nm 2012


CH TCH HI NG QUN TR
( k )
TRN DNG KHNG