Sie sind auf Seite 1von 5

SMK TINGGI SETAPAK, KUALA LUMPUR

JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015


TINGKATAN 2
TARIKH
12 Mei 2015
(Selasa)

14 Mei 2015
(Khamis)

MATAPELAJARAN
Ujian Lisan BI
(Tingkatan 2)

WAKTU

TEMPOH

7.30-2.00

Semua guru BI

Bahasa Arab

Guru W1, W2, W3 (2A)


7.30-9.30

2 jam

Rehat
PDP

9.50-2.00

7.30-8.00

ICTL

8.30-9.30

Rehat

9.45-10.05

Bahasa Melayu

10.20-12.20

Sejarah
Rehat

1 jam

Guru W2, W3, W4

Pn Noriah

2 jam

Guru W5, W6, W7, W8

Pn Akmar
Pn Nurbaizura

7.30-8.10
8.30-10.00

1 jam

1.00-2.00

2 jam
1 jam

PJK

19 Mei 2015
(Selasa)

7.30-9.30

Rehat

9.30-9.50

PSV

Sains
20 Mei 2015
(Rabu)

Rehat

Pn Nirmala

Pn Nurhuda
Guru W5, W6, W7, W8

En Azman

Guru W9, W10

Matematik

Geografi

Guru W2, W3, W4

10.10-10.30
10.40-12.40

Kemahiran Hidup

Cik Tan

Pn Pramila (PSS)

9.30-9.50

NNM

Perhimpunan

Cik Tan (PSS)

Pn Hanizan

Pn Pramila

Bahasa Tamil

18 Mei 2015
(Isnin)

PENYEDIA
SOALAN

PDP seperti biasa


kecuali BA, BC, BT

Bahasa Cina

15 Mei 2015
(Jumaat)

TINDAKAN

2 jam

10.00-11.30

1 jam

12.00-2.00

2 jam

7.30-9.30

2 jam

9.30-9.50
10.00-12.00

2 jam

Guru W1, W2, W3

Guru W4, W5, W6

En Syazwan

Pn Madihah

Guru W7, W8, W9, W10

YM Tengku
Nurli

Guru W1, W2, W3

Pn Elizabeth

Pendidikan Islam
Pendidikan Moral

12.30-2.00

Guru W4, W5, W6, W7

Pn Siti Amnah
Pn Siti Malwani

Guru W8, W9, W10

Pn Nisrin

1 jam

PSK

SMK TINGGI SETAPAK, KUALA LUMPUR

JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015


TINGKATAN 1
TARIKH
13 Mei 2015
(Rabu)

14 Mei 2015
(Khamis)

MATAPELAJARAN
Ujian Lisan BI
(Tingkatan 1)

WAKTU

TEMPOH

7.30-2.00

TINDAKAN

PENYEDIA
SOALAN

Semua guru BI

PDP seperti biasa


kecuali BA, BC, BT
Bahasa Arab
Bahasa Cina

Guru W1, W2, W3 (1A)


7.30-9.30

2 jam

Cik Tan
Pn Pramila

Bahasa Tamil
Rehat

Cik Tan (PSS)

Pn Hanizan

Pn Pramila (PSS)

9.30-9.50
9.50-2.00

PDP
15 Mei 2015
(Jumaat)

NNM

7.30-8.00

ICTL

8.30-9.30

Rehat

9.45-10.05

Bahasa Melayu

10.20-12.20

Perhimpunan
18 Mei 2015
(Isnin)

Sejarah
Rehat

Guru W2, W3, W4

Pn Nisrin

2 jam

Guru W5, W6, W7, W8

Pn Shahida Y.

7.30-8.10
8.30-10.00

1 jam

1.00-2.00

2 jam
1 jam

PJK

19 Mei 2015
(Selasa)

7.30-9.30

Rehat

9.30-9.50

PSV

En Yeoh

Pn Suzanna
Guru W5, W6, W7, W8

En Aman

Guru W9, W10

Matematik

Geografi

Guru W2, W3, W4

10.10-10.30
10.40-12.40

Kemahiran Hidup

1 jam

2 jam

10.00-11.30

1 jam

12.00-2.00

2 jam

Guru W1, W2, W3

Guru W4, W5, W6

2 jam

Pn Nasibah
Pn Azeera

Guru W7, W8, W9, W10

7.30-9.30

Pn Ryeana

Sains
20 Mei 2015
(Rabu)

Guru W1, W2, W3

Cik Naabighah

Guru W4, W5, W6, W7

Pn Norhanani
Pn Azeera

Guru W8, W9, W10

Pn Suzanna

9.30-9.50
Rehat

10.00-12.00

Pendidikan Islam
Pendidikan Moral

12.30-2.00

2 jam
1 jam

PSK

SMK TINGGI SETAPAK, KUALA LUMPUR

JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015


TINGKATAN 3
TARIKH

14 Mei 2015
(Khamis)

MATAPELAJARAN

WAKTU

TEMPOH

TINDAKAN

PDP seperti biasa


kecuali BA, BC, BT

Guru W1, W2, W3, W4,


W5, W6

Bahasa Arab

Guru W1, W2, W3 (3A)

Bahasa Cina

7.30-9.30

2 jam

Pn Hanizan
Cik Tan
Pn Pramila

Bahasa Tamil
Rehat

Cik Tan (PSS)

PENYEDIA
SOALAN

Pn Pramila (PSS)

9.30-9.50
9.50-12.00

PDP

12.00-2.00

2 jam

PSV

15 Mei 2015
(Jumaat)

18 Mei 2015
(Isnin)

7.30-8.00

ICTL

8.30-9.30

Rehat

9.45-10.05

Bahasa Melayu

10.20-12.20

Sejarah
Rehat

1 jam

Guru W2, W3, W4

Pn Noriah

2 jam

Guru W5, W6, W7, W8

Pn Norazian
En Fadhil

7.30-8.10
8.30-10.00

1 jam

1.00-2.00

2 jam
1 jam

PJK
19 Mei 2015
(Selasa)

Pn Nurbaizura

Pn Norsham
Guru W5, W6, W7, W8

En Nawawi

Guru W9, W10

Matematik

7.30-9.30

Rehat

9.30-9.50

Geografi

Guru W2, W3, W4

10.10-10.30
10.40-12.40

Bahasa Inggeris

En Azhar

Guru W7, W8, W9, W10

NNM

Perhimpunan

Guru W4, W5, W6

10.00-11.30

2 jam

1 jam

Guru W1, W2, W3

Guru W4, W5, W6

En Ahmad

En Bukhari

12.00-2.00

2 jam

Kemahiran Hidup

7.30-9.30

Sains
20 Mei 2015
(Rabu)

Pn Monaliza
Guru W7, W8, W9, W10

2 jam

Guru W1, W2, W3

Cik Nurul Huda

Guru W4, W5, W6, W7

Pn Asiha
Cik Nurul Aini

Guru W8, W9, W10

Pn Norzaiton

9.30-9.50

Rehat
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral

10.00-12.00

2 jam

12.30-2.00

1 jam

PSK

SMK TINGGI SETAPAK, KUALA LUMPUR

JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015


PERALIHAN
TARIKH

MATAPELAJARAN

Bahasa Melayu
19 Mei 2015
(Selasa)

Rehat
Amalan Bahasa
Melayu

WAKTU

TEMPO
H

TINDAKAN

7.30-9.30

2 jam

Guru W1, W2, W3

20 Mei 2015
(Rabu)

Rehat
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
PSV

En Suhaimi

9.30-9.50
10.30-12.30

2 jam

1.00-2.00

1 jam

PJK

Bahasa Inggeris

PENYEDIA
SOALAN

Guru W4, W5, W6,


W7, W8

Pn Shahida Y.
En Aman

Guru W9, W10

7.30-9.30

2 jam

Guru W1, W2, W3

En Rahmat

9.30-9.50
9.55-11.55

2 jam

12.00-2.00

2 jam

Guru W4, W5, W6,


W7

Cik Tan
Pn Pramila
Pn Azeera

Guru W7, W8, W9,


W10

PERHATIAN:
Guru-guru sila pastikan:
1. Kertas-kertas ujian dimulakan mengikut waktu yang telah ditetapkan dalam jadual.
2. Pelajar-pelajar keluar rehat dan balik pada waktu yang ditetapkan.
3. Menguruskan kertas soalan ujian/peperiksaan mengikut Peraturan Menguruskan Kertas soalan
Ujian/Peperiksaan.

4. Guru penyedia soalan dikehendaki memastikan soalan siap disertakan Borang Maklumat
yang lengkap diisi dengan betul dan disimpan dalam almari mengikut tingkatan dan subjek
dalam bilik peperiksaan.
5. Sepanjang ujian/peperiksaan dijalankan, guru dikehendaki mengawas pelajar-pelajar supaya tidak
ada kes meniru berlaku. Guru-guru dilarang sama sekali menanda kertas jawapan di dalam
kelas.
6. Selepas peperiksaan, guru pengawas dikehendaki menyerahkan sendiri kertas jawapan pelajar ke
bilik peperiksaan dan di letak dalam bakul-bakul yang telah disediakan.
7. Sepanjang tempoh ujian/peperiksaan, guru hendaklah memastikan kelas berada dalam keadaan
bersih dan kemas.
8. Guru-guru PDP wajib masuk ke kelas seperti biasa .