You are on page 1of 9

Europisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

Dr. Morawiecki symbolicznie


do Wasy PDO284 ZR FO von Stefan Kosiewski
ZECh CANTO DCLXXVIII
Napisa Sowa.blog.quicksnake.pl () dzisiaj w 00:58 w kategorii
Lech Walesa, czytaj: 33
RADIO:
https://gloria.tv/media/eyhmqerBp3H
...Kornel Morawiecki apeluje nie do Kardynaa Dziwisza, nie do
Jarosawa Kaczyskiego, eby dokonali Ekspulsji z Wawelu, czcigodnych by moe prywatnie
na Powzkach Koci Niezgody Nowoczesnego Narodu Polskiego, ktry jest jak Mormon
Amerykaski: chrzecijaski i ydoski w jednym (tu kliknij, poczytaj mi Mamo, z ksieczek
serii tak nazwanej uczya na Wgrodzie w Czeladzi mioci czytania)...

For Jewish Mormons, hybrid


identity seen as no
contradiction | Jewish
Telegraphic Agency jta.org

Stefan Kosiewski 294


obserwatorw|658 893
wywietlenia I had privately
embraced Jesus as the
messiah, but I was still
outwardly living a Jewish life
and struggling with my
identity, he said.
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/iEtm3xV6RKQ
Poznaj now wersj Google+.Prostsza, szybsza, lepsza. Zobacz ju dzisiaj. Do dziea
http://przecieki.blox.pl/2016/02/Dr-Kornel-Morawiecki-od-pisania-historii-na-nowo.html
Dr. Morawiecki symbolicznie do Walesy Prolegomena do Odydzania po Myli
prof. Feliksa Konecznego Uwaga 284 Zniweczona Rzeczywisto Fascynacja
Obdem von Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarw CANTO DCLXXVIII
Dr. Morawiecki symbolicznie do Walesy PDO284 ZR FO von Stefan Kosiewski ZECh
CANTO DCLXXVIII herunterladen
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

http://sowa.typepad.com/blog/2016/02/dr-morawiecki-symbolicznie-dowalesy-pdo284-zr-fo-von-stefan-kosiewski-zech-canto-dclxxviii.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

Zostawi wasn on w szstym miesicu ciy dla osobistego udziau w rozruchach


"syjonistycznej V kolumny" (termin przypisany po latach Gomuce we wikipedii),
zatem przedoy nad ciarn kobiet, ktra go kochaa i na jego opiek i pomoc
bya zdana, dla zudnej mocy podburzania ulotkami i plotkami studentw polskich,
nie wtajemniczonych na Ziemiach Odzyskanych we Wrocawiu w interesy narodowe
ydoskich Ojcw Izraela po tzw. wojnie szeciodniowej 1967 r., ktra przyniosa
zaplanowane zdobycza terytorialne na Wzgrzach Golan w Syrii itd., na ktrych
Arabw ju nie byo, bowiem znaleli miejsce, jeli nie w grobach frontowych, to w
obozach dla uchodcw (Libanie, Strefie Gazy, Jordanii, Syrii), natomiast nie byo jeszcze w
Izraelu milionw ydowskich osadnikw z Europy Wschodniej, ktrych ydomasoneria z
ubowcami i parti rzdzc PZPR nie naday kreowa w prymitywnym PRL-u przy
wykorzystaniu pierwotnych narzdzi manipulacji systemowych, albowiem jedna jaskka
mwic jzykiem poezji Sonimskiego w ydoskim PRL-u, nie nadaa za wysokimi lotami
przenoni (metafor), tzn. z donoszeniem tam, gdzie byo trzeba, przy pomocy dwigni
alijowych: Adasia Michnika i Szlajfera, mas repatriantw z Dolnego Slska (wczeniej
uywane nazwiska ydoskie w Zwizku Sowieckim) na Bliski Wschd, poniewa ci ostatni
(szlifierz i syn szechtera) nie bdc jeszcze we wieku poborowym nie mieli Dziadw
Mickiewicza w spisie lektur samouka ydoskiego, za modzi na tak dramaturgiczn pozycj,
nie kumali w czym rzecz.
Chodzi natomiast o nieludzkie osamotnienie pozostawionej samej sobie, bez
mskiej opieki, ony w ciy. A wnet i z dwumiesicznym synkiem na rku,
rzuconej za rwno na szal z rozwag rewizjonistycznego rozrabiactwa
trockistowskiego przez Kornela Morawieckiego, ktry w sierpniu *68 r. (po
narodzeniu Mateusza 20 czerwca 1968 r.) powici si znw beztrosko, by nie
powiedzie bezmylnie, wysoce nieodpowiedzialnie, z kolegami (Jerzym
Petryniakiem, Zdzisawem Ojrzyskim, Piotrem Plenkiewiczem, Ryszardem
Trbskim - podani za wiadkw, jak chce wikipedia), tj.wytwarzaniu i
rozrzucaniu za darmo po Wrocawiu ulotek czepiajcych si ju nie przenonie Dziadw
Mickiewicza, lecz krytycznie czepiajcych si z pozoru braterskiej pomocy militarnej
udzielonej pepiczkom przy przesiedlaniu ydw do Izraela z Czechosowacji pod wodz
Jaruzelskiego, za oficjalnie: w umierzeniu tego, co byo do umierzenia z punktu widzenia
Moskwy, posugujc si formu zadania matematycznego, bowiem nie przydupany przez
ubowcw na antykomunistycznej dziaalnoci dzielny bohater literacki ydofilskiej
przypowieci, nie ostracyzowany, nie wyklty nawet z PZPR - mwic dla jasnoci argonem
Lecha Kaczyskiego, spokojnie zda sobie egzamin z filozofii marksistowskiej a take obroni
w 1970 r. prac doktorsk, jak wdowa po generale Kiszczaku na temat kwantowej teorii pola,
czyli rzeczy niepojtych, bo niestworzonych, ktrym nikt nie mg zaprzeczy, nie mia
zbada, jak Bergoglio celibatowej wstrzemiliwoci kobiecierza Wojtyy, ani na okoliczno
plagiatu chociaby, ani szczliwego nie mieszania si ubowcw do podniosego ycia
figuranta.
Tak oto Kornel Morawiecki, ktry nie kry si w yciu z pogldami a ubowcom
nie kania si, skada on wasn i dziecko swoje niejako na otarzu
wiatowej koniecznoci syjonistycznej, nie podlega widocznie totalitarnej
obserwacji tajnych sub ydokomunistycznych wyjtkiem cudownym wyjty
spod powszechnego terroru Heroda Gomuki, po czym zosta szczliwym
pracownikiem nauki Uniwersytetu Wrocawskiego i jako taki mg znowu krytycznie wyraa
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

si o Gomuce, czy to na zebraniach partyjnych PZPR po przejciu wadzy przez Gierka w


grudniu 1970, czy za pomoc ulotki.
Mowa o Przewodniczcym nikomu w Polsce nie znanej Partii Wolnoci, ktra nie wydaje ju
nawet ulotek, bo i po co? Jeli tene Morawiecki robi dzi za Marszaka
Seniora w Sejmie z ramienia estradowca Kukiza, ktry polityk ma w
dupie od wycierania sobie ust polityk.
Biografia Kornela zrodzonego 3 maja 1941 r. na terenie getta Warszawy,
nie walczcego jeszcze w Powstaniu 1943 r., dla zmylenia wroga
zapisanego w ksidze ycia jako Kornel Andrzej, nie zawiera niestety
elementu awansu spoeczno-zawodowego z Urzdu Bezpieczestwa na
List Internowanych, co mogoby moe i zaskakiwa wspczesn
modzie studiujc histori z podrcznikw, ale wyjanienie
nieobecnoci wzorowego bohatera pord wybracw, na ktrych utrzymanie wykadao
podwjnie ludowe pastwo, albowiem ony odbieray za nich pensje, za internowani
dostawali je i nie narzekali bynajmniej na monotoni michy, wikt, ubogacani paczkami
ywnociowymi z pomoc humanitarn spoeczestw kapitalistycznego Zachodu, milionami
dolarw pomocowych z Ameryki, pokwitowanymi przez Geremka, opiek Banku Watykanu,
ask Dziwisza i Wojtyy itd.
Morawiecki dla przerwania, ucicia jednym zabiegiem operacyjnym, bydkich ktni
rnicych si w interesach dziaaczy opozycyjnych mia w cikich czasach stanu wojennego
zosta szefem Solidarnoci Walczcej, organizacji opozycyjnej w stosunku do
podziemnej Solidarnoci zwizkowej, pomrukujcej po cichu na Jaruzelskiego, w
obawie przed represjami: utrat pracy, zapudowaniem, naraeniem przez
pozostawienie bez rodkw do ycia ony z Mateuszkiem, najbliszych czonkw
rodziny, bliszej przecie ciau od ulotek, psioch podstawianych, podrzucanych przez
ubowcw facetom obserwowanym, jak w 1977 r. na korytarzu budynku
uniwersyteckiego przy ul. Bando w Sosnowcu podrzucono np. na parapecie okna
zapisane kartki, bo chciano niej podpisanego pocztkowo pod pretekstem tych
wanie ulotek odbitych na ksero zaatwi trak, eby si nie podnis.
Pod nieobecno Wasy rozpieszczanego w orodku internowania przez ubowcw,
rozpijanego, Morawiecki mia wyr tymczasem na trzewego Wodza dla Polakw
Wykltych, aeby robi za przywdc narodu, jak Narutowicz za prezydenta wszystkich
mniejszoci, ydw i masonw, jak premier Mazowiecki na prezydenta. Potem jako taki
stan ze Somk z KPN-u po Zapalniczce (Moczulskim) do konkurencyjnej walki z Was o
fotel Prezydenta RP przegrywajc sromotnie przez harakiri bez miecza, tj. pozbawiony
charyzmy tak samo, jak swego czasu Radek Sikorski, mec. Olszewski, ktry Morawieckiego
wysya na emigracj polityczn, bynajmniej nie do Izraela, jak Jarosaw Kaczyski
posa posa Zaleskiego po Bagsiku i Gsiorowskim, ale do Austrii, jak z Hann
Dziadzia faszywy hrabia Bronisaw Komorowski wylecia do Wiednia piszc w
podaniu o paszport, e chce do Izraela po lub religijny w obrzdku teciw
ubowcw.
Mitrga Morawieckiego zaiste Samsona si w czubie potrzebujca, ryzyka Kozaka
najwyszego godna! Desperackie naraanie przez wiele lat swojej ony i wasnego
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

dziecka, miao si w kocu Kornelowi, s. Jadwigi z d. Szumaska skumulowa w szczytowaniu


nie pobiciem, jak inni skopani zostali przez ubowcw na parterze Domu Studenckiego Nr. 1 w
Sosnowcu (dziki Bogu, e tyle tylko, nie przymierzajc do Popieuszki), ale aresztowanego
Kornela jedynie po to, eby mg by wzity ew. pod uwag wariant alternatywny,
zaprezentowany w raporcie Moskwie i dlatego w tym celu zaraz po aresztowaniu, a na
krtko przed podjciem rozmw z Was w Magdalence, zaczo si naganianie o
potrzebie uwolnienia Morawieckiego z aresztowania.
Mateusz tymczasem zajecha przed ganek, bo by ju na studiach mody
panek, brunet chyba po matce w papilotach na peruce, niczym ojciec osiwiay
z beztroski, z ulotkami w kondonierce birbanta wiecznie, bowiem korzystajc
z immunitetu ojcowskiego za komuny, tzn. z tego, e ojca jego,
aresztowanego ubowcy ju nie obserwowali i aden oficer sowiecki nie
nadzorowa rodziny Morawieckich w Polsce; sam sobie bdc, nie jak paz w
skorupie, mg wzbija si nad poziomy Mateusz ze studiami i w konspiracji
radzeniem sobie wzorem ojca Kornela z ulotkami i z ubekami, bez wchodzenia jedno
drugiemu w szkod i bez mieszania pomocy Boej, do spraw Polakw, midzy nami, mwic.
Dzisiaj Kornel Morawiecki nie pyta syna swego, rodzonego, wicepremiera
przy Szydo (z gow jedno i drugie na pomysy dla Polski), za co waciwie ten
kasowa miliony w cudzoziemskim banku, jeli teraz nie wiadomo, po co daje
przy sobie robi ministrom za pomiewisko, jeli i tak za Warszaw decyduje
o wszystkim Izrael z Obam, FSB Putina i loami Londynu jeszcze przez jaki
czas Merkel Kaputt. Mateusz Morawiecki, syn Kornela Andrzeja ma wszystko, czego czowiek
mgby zapragn: zegarki, wadz i pienidze, ktre pono nie mierdz, jak mawiaj
naiwni, ktrzy nie mierdz kas i dlatego zazdroszcz innym smrodu cigncego si po
gaciach przez cae ycie.
Kornel Morawiecki krtko po powrocie z hospitalizacji, nie
w peni si starzec, a par dni po tym, jak szef IPN
modzianek ukasz Kamiski ujawni, e przetrzymuje tak
samo niegodnie i bezprawnie, jak wczeniej Kiszczak, te
same 6 pakietw hakw na bardzo wiele osb kasujcych
nie mao, postawionych na urzdach publicznie, jak
wiecznik ydoski w Magdalence na stole, za dnia i przy
widaku, eby chamy wiedziay, z kim maj do czynienia, z
jakimi pozycjami symbolicznie oddawanymi tytuami do
sawy, jak np. Marszaek Senior, Prezes Partii, Kardyna,
Papie.
U schyku ycia zatem, aczkolwiek, a dr Kornel Morawiecki
chciaby jednak zadba o zgodno relatywizmu pl
kwantowych ze szczegln zasad wzgldnoci,
przynajmniej w dziace robienia za Wybranego przez
Was, w stosunku do innych i zawodowej bezwzgldnoci
ubowcw wykonujcych tylko swoje, dokonuje ojciec
Mateusza skazujcego si raczej szybko, ni powoli ze
wszystkimi ministrami w rzdzie (moe poza: Gowinem,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

Sellinem i Ziobro i jeszcze paru innymi) na odejcie za Kaczyskim w polityczny odbyt


Rewolucji Pola Grawitacji, ktrego zarejestrowanie odnotoway a propos zapobiegliwie po
stronie MA w budecie swoim wasnym ydy amerykaskie po tym, jak bardzo dugo
dostaway ogromn kas za nic, na odkrycia naukowe, ktrych niestety nie byo, a nie szo ju
nijak wytumaczy na chopski rozum, co to waciwie jest ta grawitacja i jak j zmierzy, w
jakich jednostkach, cienia podu w brzuchu brzemiennej niewiasty, czy w ciemnej masie
lekkomylnego figuranta, ktry biega niepowanie z ulotkami, bo wasn rodzin traktuje z
buta, gdy waniejsza od ony ulotka, bibka, par milionw ydw do przewiezienia z byego
Zwizku Sowieckiego na Ziemie Odzyskane w Aleppo, Palmirze, czy co to tam jeszcze
pozostao z mitycznego bogactwa, dziedzictwa aramejskiego na terenach Wielkiego Izraela,
gdzie bezlitonie pali kadego gupka bez nakrycia gowy wiato soneczne, ktrego od
bardzo dawna ju nie ma tak
naprawd, a tylko ludziom
prostym si wydaje,
wpatrzonym w ponce
wiato naszej Gwiazdy, e
wiato to wieci, nie za e
dobiega do nas tylko z
przeszoci z prdkoci
wiata.
Kornel Morawiecki apeluje
nie do Kardynaa Dziwisza,
nie do Jarosawa
Kaczyskiego, aeby
dokonali Ekspulsji z Wawelu,
czcigodnych by moe
prywatnie dla kogo na
Powzkach Koci Niezgody
Nowoczesnego Narodu
Polskiego, ktry jest niczym
taki Mormon Amerykaski: chrzecijaski i ydoski w jednym (tu kliknij, poczytaj mi Mamo, z
ksieczek serii tak nazwanej uczya na Wgrodzie w Czeladzi mioci czytania chopca we
wieku przedszkolnym).
Kornel Morawiecki po staremu nie interesuje
si kobietami, bowiem jego wci tylko
obchodzi, jakby tu wypa lepiej od
Wyszkowskiego, czy Gwiazdy z Gwiazdow z
d. Duda zabysn przy Wasie, eby z
czowieka Wasy, z plusami i minusami, z
prostego robociarza po zawodwce, krta i
naogowego wygrywacza w totolotka ze
czasw SB, zrobi symbol jednoznaczny,
narodow spraw wyksztaconych Polakw
XXI w. z dyplomami ukoczonych studiw
wyszych i znajomoci jzykw obcych nie
za paczk masa i nie dziki kumoterstwu,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

ukadom rodzinnym, obydliwemu


nepotyzmowi. Dr Morawiecki apeluje do
konkrencyjnej Lampy na wieczniku: Chciabym poprosi Lecha Was, eby
stan w prawdzie. To, co si stao, to jest
narodowa sprawa. Chcielibymy mie ten
symbol, prosimy Pana Was, ja go prosz,
by stan obok nas, by by naszym
symbolem.

Gupio to czyta, co zostao niezbyt


mdrze powiedziane, bo bez
odpowiedzialnoci za sowo, bez wikszej
znajomoci rzeczy. Dr Kornel Morawiecki
zdaje si nie zna jzyka polskiego tak,
jak winien zna jzyk Mickiewicza
Dziadw kady Polak po maturze, ktry
nie musia roznosi adnych
kryptosyjonistycznych ulotek, ale musi
wiedzie, i jednoznaczna w piknej
literaturze piknej i w sztukach oglnie,
jest alegoria, natomiast symbol nie ma
nigdy jednoznacznego odczytania,
natomiast co do natury kwantw.... Ale co
tu takiemu o kwantach, ktry obroni w tej
dziace doktorat, natomiast potrafi
beztrosko pozostawi w domu kobiet w
ciy, czy z dziecitkiem na rku, samemu biegnc na ulic dla solidarnoci z Michnikiem,
ktry nie wykaza si plemienn solidarnoci w stosunku do Rywina, ktry umia jednak
wyoy kas na Pianist.
https://issuu.com/stefankosiewski/docs/chowanie_kaczora_w_piasek_pdo283_zr/2

Wasa: Wyrzuciem Kaczyskich za milionowe przekrty money.pl


Napisa Sowa.blog.quicksnake.pl () 29. 9. 2015 w kategorii Lech Walesa, czytaj: 254
zwracam uwag Kaczyskim, e ja ich wyrzuciem z dwch powodw. Jeden powd,
ten oglnie znany: kiepsko pracowali, robili rne nieprzyjemne rzeczy. Ale drugi
powd by - przekrty" - twierdzi Lech Wasa. Podkreli, e nie chce o tym wicej
mwi z "rnych powodw" i podawa adnych szczegw. "Ale przypominam
Kaczyskim, e wymusiem na nich, by jeden z przekrtw - milionowy - zwrcili
pienidze - i na to powinien by dowd i wiadkowie. Duy przekrt zrobili Kaczyscy, a
ja na nich wymusiem zwrot milionw we waciwe miejsce. Nic wicej nie powiem. To
jest tylko na pogroenie Kaczyskim: uwaajcie, bo bylicie w przekrtach pierwsi" podkrela prezydent.
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/h2Cr1z6FPFd
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

Na koniec zostawia si tu otwart furtk, w ktr homo viator moe wrzuci


ulotk o treci przekabacajcej ca swoj wczeniejsz wypowied;
powiedzie, e jemu chodzio wanie o to, eby Wasa chcia by w
stosunku do rzeczywistoci tak samo niejednoznaczny dla Polakw, jak
Morawiecki, Kaczyski, Dziwisz i cae to szemrane towarzystwo na
wieczniku postawionym w oknie Europy Wschodniej, na ktre
przetrzymywa latami haki gen. Kiszczak, teraz natomiast bezprawnie
przetrzymuje Kamiski z IPN, eby manipulowa obcymi mu ludmi,
zastrasza nieulegych, niewygodnych dla ruskich, tzn. dla kaczora, ktry
dopki nie wzi dla siebie prywatnie wszystkich stanowisk w demokratycznym pastwie
postkomunistycznym, to robi za niewygodnego dla ruskich, eby nie robi za tak samo
bardzo jednoznacznie proruskiego lektora myli marksistowsko-leninowskiej, jak jego ojciec
Rajmund, czy sdzia wojskowy w rodzinie, ktry musia przecie za co (!) repatriowa si z
PRL-u za Stalina do Ojczyzny wiatowego proletariatu.

Albo Minister Kultury Rosji, ktry skandalicznie jednoznacznie zachowa si w stosunku do


zamordowanego przed laty Polaka, jakby yd Miedinskij z Ukrainy, na wieczniku w Moskwie,
przyjecha do Warszawy tylko po to, eby zgodnie ze scenariuszem Jacka Kurskiego, raczej
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

najpierw powiedzi co jednoznacznego na temat wsppracy z KGB swoich dziadkw, a


dopiero potem okazywa pogard wspomnieniu Polaka zabitego przez onierzy sowieckich
przy okazji wyzwalania drugi raz Polski podczas II wojny wiatowej, ktra w Rosji zwana jest
Wielk Wojn Ojczynian liczy si dopiero od lata 1941 r., w ktrym wiato Soca ujrza
pierwszy raz na wasne oczy w okupowanej przez Niemcw Warszawie ojciec symbolicznego
wicepremiera przy realnym kryptopremierze Kaczyskim, syna przyuczonego przy ojcu do
roznoszenia ulotek, istnej alegorii bankstera.
Z Panem Bogiem

https://gloria.tv/media/eyhmqerBp3H
Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski

http://przecieki.blox.pl/2016/02/Dr-Kornel-Morawiecki-od-pisania-historii-na-nowo.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Dr-Morawiecki-symbolicznie-do-WalesyPDO284-ZR-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCLXXVIII
https://de.scribd.com/skosiewski