Sie sind auf Seite 1von 2

CODUL DEONTOLOGIC (CODUL DE ONOARE)

AL INGINERILOR CONSULTANTI SI AL SOCIETATILOR


DE CONSULTANTA DIN DOMENIUL INVESTITIILOR

1. DECLARATIA DE ATAAMENT
Inginerii consultani i societile de consultan, care au aderat la AICPS se oblig s
respecte ei nii i s militeze s respecte i societile din care fac parte, angajaii i
colaboratorii lor normele de comportament profesional, stabilite n prezentul COD
DEONTOLOGIC.
2. ACCEPTAREA UNEI LUCRARI I CONTRACT
Inginerii consultani i societile de consultant pot accepta numai acele lucrri i
contracte care corespund competenei i organizrii lor, capabile s ndeplineasc obligaiile
care decurg din acceptarea acestor lucrri si contracte.
3. CONDITII DE EXERCITARE A PROFESIUNII
3.1. Inginerii consultani i societile de consultanta trebuie sa aiba legalizata structura
juridica conform legii.
3.2. Trebuie sa duca la indeplinire fiecare insarcinare contractuala cu seriozitate,
competenta si corectitudine, in interesul beneficiarului si cu impartialitate fata de ceilalti
participanti la realizarea investitiei.
3.3. Nu pot ceda nimanui pentru totdeauna exclusivitatea asupra propriei activitati si
insarcinari.
3.4. Nu pot primi pentru o anume insarcinare alta recompensa in afara celei cuvenite
contractual, precum si nici un alt avantaj direct sau indirect din partea tertilor, orice ar fi
acestia, fara stirea si aprobarea beneficiarului de contract.
4. RESPONSABILITATEA
Inginerii consultanti si societatile de consultanta trebuie sa se achite de sarcinile
contractuale cu competenta necesara, cu seriozitate si corectitudine, si raspund de
neglijenta sau greselile comise.
5. SECRETUL PROFESIONAL
Inginerii consultanti si societatile de consultanta trebuie sa respecte secretele profesionale
ale contractelor. Nu pot fara autorizatia beneficiarilor sa divulge secrete de afaceri sau
tehnice aflate in procesul indeplinirii sarcinilor din contracte.
Nu pot folosi datele furnizate lor de beneficiari, a rezultatelor de teste, examene, probe,
cercetari, solutiinoi, expertize, inovatii, patente, etc., in alte scopuri si/sau in folosul
personal, decat numai pentru indeplinirea sarcinilor contractului cu beneficiarul.
6. DISPOZITII LEGALE SAU CONTRACTUALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA TEHNOLOGIILOR
NOI, A INOVATIILOR SI BREVETELOR
6.1. Inginerii consultanti si societatile de consultanta sunt obligate sa-si protejeze propriile
tehnologii noi, inovatii si brevete prin legislatia dreptului de autor.
6.2. Vor putea exploata acestea in baza drepturilor de autor, prin concesionare sub licenta;
prin comisioane sau in calitate de consultanti.
6.3. Nu au dreptul sa foloseasca in activitatea lor, tehnologii noi, inovatii sau inventii
brevetate, decat cu acceptul scris al autorilor sau conform contractelor de licenta,
concesionare sau comision.
7. INDATORIRI FATA DE BENEFICIARI
7.1. Inginerii consultanti si societatile de consultanta sunt obligati sa inscrie in contractele
lor cu beneficiarii, in modul cel mai clar, precis si complet, indatoririle lor si sistemul de
onorarii cuvenit.

7.2. Nu pot accepta onorarii disproportionate in plus sau in minus, fata de prestatia
sarcinilor asumate.
7.3. In special nu pot accepta concurenta neloiala pe baza de pret, si nici reducerea calitatii
prestatiilor lor in favoarea unui pret scazut.
7.4. Nu pot, fara stirea beneficiarului sa incredinteze la randul lor unor terti executarea
sarcinilor sale contractuale, decat cu acordul scris al beneficiarului.
7.5. Nu pot aplica tehnologii noi, inovatii, brevete - proprietati personale sau ale tertilor fara sa-l informeze pe beneficiar pentru ca acesta sa compenseze legal valoarea utilizarii
acestora.
7.6. Pentru fiecare lucrare contractata, trebuie sa informeze beneficiarul despre raporturile
sale cu antreprenori, furnizori, si alti terti, atunci cand natura acestor raporturi poate
conduce la suspiciuni de impartialitate sau incorectitudine.
8. INDATORIRI FATA DE COLECTIVITATE
8.1. Inginerii consultanti trebuie sa respecte si sa aplice corect legile si normele tehnice ale
profesiunii aflate in vigoare.
8.2. Nu pot incheia contracte pentru lucrari si servicii care contravin legilor si normelor
tehnice ale profesiunii.
8.3. Trebuie sa accepte sarcini si sa semneze contracte numai cu obligatii si onorarii
corespunzatoare sarcinilor.
8.4. Sa respecte legile si demnitatea umana profesionala in ceea ce priveste angajatii sai,
colaboratorii si alte persoane fizice si juridice cu care intretin relatii de munca.
9. INDATORIRI FATA DE ANTREPRENORI, FURNIZORI SI TERTI
Desi apara interesele beneficiarilor lor, inginerii consultanti si societatile de consultanta,
trebuie sa actioneze impartial si obiectiv fata de antreprenori, furnizori si terti.
10. INDATORIRI FATA DE BRANSA INGINERILOR CONSULTANTI DIN DOMENIUL
INVESTITIILOR
10.1 Fiecare inginer consultant sau societate de consultanta trebuie sa dovedeasca loialitate
si corectitudine fata de alti ingineri consultanti sau societati de consultanta.
10.2 Trebuie sa se abtina de la orice manevra sau afirmatie care ar putea fi daunatoare
intereselor altor consultanti sau ar putea fi considerata concurenta neloiala.
10.3 Trebuie sa se abtina de la initiative sau demersuri care sa atraga transferul inginerilor
consultanti de la alte societati in serviciul sau.
10.4 Cand este solicitat sa-si exprime opinia profesionala proprie fata de prestatiile unui
consultant sau ale unei societati de consultanta, trebuie sa dea dovada de absoluta
obiectivitate.
Se va abtine de la orice comentariu denigrator.
10.5 Poate sa accepte inlocuirea partiala sau in totalitate a unui consultant sau a unei
societati de consultanta, pentru indeplinirea unei sarcini, numai :
Dupa primirea acceptului scris din partea acestuia sau
Dupa informarea scrisa din partea beneficiarului prin care se comunica rezilierea
contractului si acomodarea acestuia de orice raspundere in continuarea lucrarii.
Trebuie sa informeze in scris consultantul exonerat referitor la preluarea sarcinilor sale.
10.6 Inginerii consultanti sau societatile de consultanta le este strict interzis sa obtina
foloase materiale si morale, incompatibile cu demnitatea lor si a acelora din bransa lor, si
mai ales :
sa publice texte sau anunturi cu reclama exagerata in favoarea lor;
sa denigreze alti consultanti sau organizatii de consultanta;
sa practice concurenta neloaiala si preturi de dumping;
sa practice mita sau comisioane unor persoane sau terti in scopul de a obtine comenzi;
beneficiari noi sau contracte sau prin defavorizarea altor concurenti.