Sie sind auf Seite 1von 6

2016.02.22.

Alkotmnyjogi panasz a semmis SZEMLYI HITELEK forintostsa ellen!

Fizesse ki a magyar llam az rfolyamkockzatot!


Ezt az alkotmnyjogi panaszt 2016.

prilis 4-ig lehet benyjtani az Alkotmnybrsghoz.

Az Orszggyls a szemlyi hitelek forintostsrl szl (2015. vi CXLV.) trvnnyel a


fogyasztkra terhelte a forint elrtktelenedsbl ered terheket. Sok devizahiteles szmra csak a
bankoktl kapott elszmolsi rtestbl derl ki, hogy mennyivel emelkedik meg a tartozsuk a
forintosts miatt. Mi ugyanakkor azt gondoljuk, hogy semmis szerzdseket nem lehet forintostani!
A forintosts ellen jogvdelmet jelenleg csak az Emberi Jogok Eurpai Brsga tud nyjtani. Az
eurpai jogllami hagyomnyok szerint ugyanis senkire nem lehet egy semmis szerzds
teljestst rknyszerteni.
Annak rdekben, hogy az Emberi Jogok Eurpai Brsga foglalkozzon az n hitelvel, nnek els
lpsben a magyar Alkotmnybrsghoz kell fordulnia jogorvoslatrt. A magyar Alkotmnybrsg az
n beadvnyt minden bizonnyal el fogja utastani. Azonban az elutast hatrozatot majd mellkelni
kell az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak cmzett beadvnyhoz.
Emiatt, ha nem rt egyet a forintostssal, akkor nyjtson be alkotmnyjogi panaszt az
Alkotmnybrsghoz, amiben tiltakozik a szerzdsnek az rvnyben tartsa ellen.
Ebben a dokumentumban egy alkotmnyjogi panasz mintjt tallja. Ezt a mintt brki
felhasznlhatja, aki mr megkapta a bankjtl az elszmolsi rtestt. Ezt a mintt azok is
benyjthatjk, akik mr adtak be korbban alkotmnyjogi panaszt az alkotmnybrsghoz.
Az alkotmnyjogi panasz benyjtsa eltt (1) nyomtassa ki a beadvny mintjt; (2) rja r nevt s
lakcmt az els oldalra, majd (3) rja al a beadvnyt a negyedik oldal aljn (ezeknek a helye srgval
ki van emelve). A beadvnyhoz csatolja a banktl levlben kapott elszmolsi rtest msolatt. A
beadvnyt s annak mellklett ajnlott levlben kldje el az Alkotmnybrsghoz, s rizze meg a
feladvevnyt! Az alkotmnyjogi panasz illetkmentes.
Kvesse figyelemmel, az alkotmnyjogi panasszal kapcsolatos esemnyeket a www.pitee.org
weboldalon!
PITEE
www.pitee.org

Alkotmnyjogi Panasz a demokrcirt, a jogllamrt, a sikeres Magyarorszgrt!


Fizesse ki a magyar llam a szemlyi hitelesek megkrostst!

2016.02.22.

Alkotmnybrsg
1015 Budapest
Donti u. 35-45.

Tisztelt Alkotmnybrsg!
Alulrott
Nv:

__________________________________________

Cm:

__________________________________________

az Alkotmnybrsgrl szl 2011. vi CLI. trvny 26. (2) bekezdse alapjn az albbi
alkotmnyjogi panasz indtvnyt
terjesztem el:
Krem a tisztelt Alkotmnybrsgot, hogy llaptsa meg az egyes fogyaszti klcsnszerzdsek devizanemnek mdosulsval s
a kamatszablyokkal kapcsolatos krdsek rendezsrl szl 2015. vi CXLV. trvny 3. , 6. (1) bek., 6. (4) bek., 8. , 12. , 13.
(1) bek. s 18. (3) bek. alaptrvny-ellenessgt, s semmistse meg azokat, mivel srtik az Alaptrvny XXVIII) cikk (1) bekezdst.
Krelmem indokolsaknt az albbiakat adom el:
1.

A megsemmisteni krt jogszablyi rendelkezsek megnevezse:


Az egyes fogyaszti klcsnszerzdsekbl ered kvetelsek forintra tvltsval kapcsolatos krdsek rendezsrl szl 2015. vi
CXLV. trvny (a tovbbiakban rfolyamkockzat-trvny) albbi rendelkezsei: 3. , 6. (1) bek., 6. (4) bek., 8. , 12. ,
13. (1) bek. s 18. (3) bek..
A hatrid-szmtshoz szksges adatok kzlse: Az rfolyamkockzat-trvny a kihirdetst kvet 3. napon lpett hatlyba
(rfolyamkockzat-trvny 22. ). Az rfolyamkockzat-trvny 2015. oktber 2. napjn lett kihirdetve. Az rfolyamkockzat-trvny
nevezett rendelkezsei 2015. oktber 5. napjn lptek hatlyba. Az alkotmnyjogi panaszt az alaptrvny-ellenes jogszably
hatlybalpstl szmtott szznyolcvan napon bell lehet rsban benyjtani (Abtv. 1 30. (1) bek.). Az alkotmnyjogi panasz
benyjtsra nyitva ll hatrid mg nem telt le. Ez a hatrid majd 2016. prilis 4. napjn fog lejrni.

2.

Az Alaptrvnyben biztostott jogok megnevezse:

3.

Alaptrvny XXVIII) cikk (1) bek.

A kzvetlen rintettsg kifejtse (az eljrs megindtsnak indokai, az Alaptrvnyben biztostott jog srelmnek
lnyege):
Abtv. 26. (2) bek. szerint az Alkotmnybrsg eljrsa akkor kezdemnyezhet az Alaptrvny 24. cikk (2) bekezds c) pontja
alapjn, ha a) az alaptrvny-ellenes jogszably rendelkezsnek hatlyosulsa folytn kzvetlenl, bri dnts nlkl kvetkezett be
a jogsrelem, s b) nincs a jogsrelem orvoslsra szolgl jogorvoslati eljrs.
Az rfolyamkockzat-trvny hatlya kiterjed a panaszos ltal megkttt fogyaszti klcsnszerzdsre (rfolyamkockzat-trvny
1. ). A panaszos megkapta a pnzgyi intzmny tjkoztatst a tartozsa forintra vltsrl valamint az gyleti kamat, dj s
kltsgek vltozsrl (rfolyamkockzat-trvny 4. , 8. s 18. -ai) (l. 1.sz mellklet).
Az rfolyamkockzat-trvny tmadott rendelkezsei hatlyosulsuk folytn - kzvetlenl, bri dnts nlkl okoznak jogsrelmet a
panaszosnak, mert kzvetlenl beavatkoznak a panaszos polgri jogi jogviszonyba, s megvltoztatjk annak tartalmt. A
panaszosnak nincs lehetsge az rfolyamkockzat-trvny hatlyosulsa folytn bekvetkezett jogsrelem orvoslsra jogorvoslati
eljrst kezdemnyezni. Ugyanis nincs olyan jogorvoslati eljrs, amivel a panaszos egy trvny ellen tudna fellpni. Az Abtv. 26.
(2) bek. kt felttele egytt teljeslt.

4.

rfolyamkockzat trvny albbi rendelkezsei alaptrvny-ellenesek 3. , 6. (1) bek., 6. (4) bek., 8. , 12. , 13.
(1) bek. s 18. (3) bek.

4.1.

A vitatott rendelkezsek tartalma:


3.
Ktelezv teszi a panaszos adssgot forintra vlltani
6. (1) bek.
Mdostja a felek klcsns akaratt a szerzdsmdostsok formai kvetelmnyeirl.
6. (4) bek.
Mdostja a felek kztt korbban megkttt jelzlogszerzds tartalmt;
8.
Felhatalmazza a pnzgyi intzmnyt, hogy a panaszos hozzjrulsa nlkl mdostsa a hitelszerzds lnyeges elemeit;
12. Ktelezen elrja az tvltsi rfolyamot 2015. augusztus 19. napjn az MNB ltal hivatalosan jegyzett devizarfolyam;

2011. vi CLI. trvny az Alkotmnybrsgrl;

1/4

Alkotmnyjogi Panasz a demokrcirt, a jogllamrt, a sikeres Magyarorszgrt!


Fizesse ki a magyar llam a szemlyi hitelesek megkrostst!
13. (1) bek.
18. (3) bek.
4.2.

2016.02.22.

Ktelezi a panaszost, hogy fogadja el a mdostsokat vagy mondja fel a szerzdst


Trvnyi vlelmet llt fel arra az esetre, ha a panaszos nem nyilatkozik a mdosts elfogadsrl.

A trvny ltali szerzdsmdosts felttelei


Az rfolyamkockzat-trvny tmadott rendelkezsei mdostjk az rfolyamkockzat-trvny hatlya al es szerzdsekbl s
kvetelsekbl ered jogviszonyok tartalmt. Ezek a mdostsok egyrtelm beavatkozst jelentenek a panaszos szerzdsi
szabadsgba. Az rfolyamkockzat trvny ktelezi a panaszost arra, hogy vagy fogadja el a mdostst vagy fizesse vissza a hitelt
az rfolyamkockzatbl ered kltsgekkel egytt. A megkttt szerzdsekbl szrmaz jogok s ktelezettsgek, jogalkoti aktussal
trtn mdostsa egyrtelmen beavatkozst jelent a szerzdsi szabadsgba. Ez az intervenci egy demokratikus jogllamban ahol a hatalmi gak szt vannak vlasztva - minden esetben alaptrvny-ellenes.
Ez az intervenci attl nem vlik jogszerv, hogy a trvny ltszlag nem mdostja a szerzds tartalmt. A trvnyalkot ltal
alkalmazott ktelez ajnlat s az ajnlat ktelez elfogadsa (vagy a szerzds felmondsa) ugyangy beavatkozik a panaszos
magnjogi jogviszonyba, mint egy olyan trvny, amelyik kzvetlenl mdostja egy szerzds tartalmt.
Az emberi jogok s a hatalmi gak sztvlasztsa
Az Alkotmnybrsg slyosan megsrti a panaszos emberi jogait (valamint az Emberi Jogok Eurpai Egyezmnyt s az Eurpai Uni
alapjogi Kartjt) azzal, hogy bizonyos esetekben clszertlennek tartja az egyedi brsgi eljrsokat (8/2014, 33/2015). Egy
demokratikus jogllamban a brsgok mkdse nem clszersgi krds, hanem alkotmnyos minimum. Az Eurpai Emberi Jogi
Brsg dntsei vilgoss teszik, hogy egy demokratikus jogllam kteles annyi brt foglalkoztatni, amennyi szksges ahhoz, hogy
az igazsgszolgltats a trsadalomban felmerl konfliktusokat sszer idn bell orvosolni tudja. Ennek megfelelen, ha egy
orszgban szerzdsek nagy tmegvel kapcsolatban keletkeznek jogvitk, akkor a brsgok kapacitst kell megnvelni s nem a
brk hatskrt kell elvonni. Ugyanakkor azokban az orszgban, ahol a brsgok kpesek jogbiztonsgot teremteni azzal, hogy
kiszmthat tlkezsi gyakorlatot alaktanak ki, ott kevs br is kpes szerzdsek nagy tmegt rint jogvitkat hatkonyan
megoldani. Az a helyzet, hogy a magyar bri kar nem tudja, hogyan kezelje a devizahitelek krli jogvitkat, jl mutatja a jogi kultra
elmaradottsgt.
Azt, hogy a hatalmi gak sztvlasztsa nem clszersgi krds, jl mutatja az trvnyerej rendelet trtnete is. A kommunista
diktatra veiben kzkedvelt jogalkoti aktus volt az .n. trvnyerej rendelet. A kommunista diktatra urai ugyanis
clszertlennek tltk llandan sszehvni a parlamentet, ezrt inkbb szvesebben hoztak trvnyeket sajt maguk, zrt
kormnylseken. Az vitathatatlan, hogy a parlamenti munka sok macerval jr, emiatt tnyleg sokkal hatkonyabban lehet
parlament nlkl trvnyeket alkotni. A jogalkotsnak ez a rendkvl hatkony mdja, mgsem terjedt el demokratikus orszgokban.
A demokratikus trsadalmak ugyanis a hatalmi gak sztvlasztsn alapulnak. A trvnyerej rendelet azrt elfogadhatatlan, mert
azzal a vgrehajt hatalom beavatkozik a trvnyhozs munkjba.
Hasonl okbl elfogadhatatlan egy demokratikus orszgban az, ha a trvnyalkot trvnnyel mdost magnjogi szerzdseket. Egy
demokratikus orszgban ugyanis magnjogi jogokat s ktelezettsgeket, csak brsgok llapthatnak meg. A trvnnyel kierszakolt
szerzdsmdostssal a trvnyhozs beavatkozik az igazsgszolgltats munkjba. Magyarorszg diktatrikus hagyomnyait
poljk azok az brk, akik a hatalmi gak sztvlasztst, bizonyos esetekben, clszertlennek tartjk.
Az Alkotmnybrsg elkpzelse a trvnyalkoti beavatkozsrl
A kivteles jogalkoti intervenci alkotmnyossgi feltteleit az Alkotmnybrsg kvetkezetes gyakorlata fejlesztette ki a tarts
jogviszonyok jogszablyi talakthatsga cljbl (8/2014, 33/2015). Az Alkotmnybrk ltal kitallt elkpzels szerint az llam
jogszabllyal a szerzdsek tartalmt csak ugyanolyan felttelek fennllsa esetn vltoztathatja meg, mint amilyen felttelek
fennllst a brsgi ton val szerzdsmdosts is megkveteli. Az alkotmnybrk szerint ugyanis a jogbiztonsg kvetelmnyei,
a szerzdses szabadsg, a megkttt szerzds teljestsbe vetett bizalom akkor rvnyeslnek, ha az egyedi szerzdsek bri ton
val mdostsa feltteleitl a jogalkot a szerzdsek tmegnek mdostsakor nem trhet el.
Ezen felttelek szerint az rfolyamkockzat-trvny akkor lenne alkotmnyos, ha a trvnyhozs betartotta volna azokat a feltteleket,
amelyek az egyedi szerzdsek bri ton val mdostshoz szksgesek.
Az rfolyamkockzat-trvny meghozatalakor a trvnyhozs nem tartotta be a brsgi eljrsok fontos garancilis szablyait:
Bri sszefrhetetlensg elve
Az rfolyamkockzat-trvnyt a trvnyhozs alkotta. A trvny tartalmrl orszggylsi kpviselk dntttek. Az Alkotmnybrsg
ltal vizsgland krds az, hogy folytathatnak-e orszggylsi kpviselk bri tevkenysget. Magyarorszgon brsgi dntst csak
br hozhat. Azt, hogy ki lehet br azt a 2011. vi CLXII. trvny szablyozza. Ezen trvny szerint nem lehet br orszggylsi
kpvisel (2011. vi CLXII. trvny 39. (2) bek.). Ennek megfelelen a panaszos jogviszonyt egy brsgi eljrsban csak egy olyan
br mdosthatn, aki nem tagja az orszggylsnek. Ezzel szemben a trvnyhozs gy fogadta el az rfolyamkockzat trvnyt,
hogy a szavazson kizrlag orszggylsi kpviselk vettek rszt. A bri sszefrhetetlensg elvnek figyelmen kvl hagysa miatt a
trvnyhozs nem tartotta be a bri szerzdsmdosts szablyait.
Krelemhez ktttsg elve
A trvnyhozs az rfolyamkockzat-trvnyt a Nemzetgazdasgi Miniszter javaslatra hozta. Egy br csak akkor mdosthat egyedi
szerzdseket, ha ezt valamelyik szerzd fl kri. Az rfolyamkockzat-trvny meghozatalt nem krte sem a panaszos, sem a
panaszos szerzd partnere. Egy brsgi eljrsban a Nemzetgazdasgi Miniszter csak akkor kpviselhetn a szerzd feleket, ha erre
a felek meghatalmazzk. Ilyen meghatalmazsa a Nemzetgazdasgi Miniszternek nincsen. A trvnyhozs gy fogadta el az

2/4

Alkotmnyjogi Panasz a demokrcirt, a jogllamrt, a sikeres Magyarorszgrt!


Fizesse ki a magyar llam a szemlyi hitelesek megkrostst!

2016.02.22.

rfolyamkockzat trvnyt, hogy nem vette figyelembe a krelemhez ktttsg elvt. A krelemhez ktttsg elvnek figyelmen kvl
hagysa miatt a trvnyhozs nem tartotta be a bri szerzdsmdosts alapvet szablyait.
Nyilvnos trgyals elve
A trvnyhozs, a jogalkots sorn, nem adott lehetsget a panaszosnak arra, hogy a zrszavazs eltt elmondja llspontjt. Egy
br csak akkor mdosthat egyedi szerzdseket, ha az erre vonatkoz krelemrl nyilvnos trgyalst tartott, amire a feleket
megidzi s amin mind a kt felet meghallgatja. Ezzel szemben a trvnyhozs gy fogadta el az rfolyamkockzat trvnyt, hogy a
panaszost nem idztk meg a nyilvnos trgyalsra, s a panaszos nem kapott lehetsget arra, hogy kifejtse az llspontjt. A
nyilvnos trgyals elvnek figyelmen kvl hagysa miatt a trvnyhozs nem tartotta be a bri szerzdsmdosts szablyait.
Csak rvnyes szerzdst lehet bri ton mdostani
A trvnyhozs, a jogalkots sorn, nem vizsglta a szerzds rvnyessgt. Egy br csak akkor mdosthat egyedi szerzdseket,
ha meggyzdik arrl, hogy a mdostand szerzds rvnyes. Emiatt egy br, mieltt tletet hoz, megvizsglta volna azokat a
krlmnyeket, amelyek egy szerzds rvnytelensgt okozhatjk. Ezzel szemben a trvnyhozs gy terjesztette ki az
rfolyamkockzat trvny hatlyt a panaszosra, hogy nem vizsglta meg, vajon rvnyes-e a panaszos hitelszerzdse. Tekintettel
arra, hogy a trvnyhozs nem vizsglta meg, vajon rvnyes-e a panaszos szerzdse, nem tartotta be a bri szerzdsmdosts
szablyait.
A felek mltnyos rdekeinek a mrlegelse
A trvnyhozs, a jogalkots sorn, nem vizsglta meg az sszes felmerl mltnyossgi szempontot. Egy br a felek mltnyos
rdekeinek a mrlegelse sorn figyelembe vette volna azt is, vajon mltnyos-e a fogyasztra terhelni az rfolyamkockzat okozta
kltsgeket, akkor, ha a hitelszerzdse rvnytelen. Ezzel szemben a trvnyhozs gy fogadta el az rfolyamkockzat trvnyt,
hogy nem mrlegelte, vajon mltnyos-e a fogyasztra terhelni az rfolyamkockzat okozta kltsgeket, akkor, ha a szerzdse
rvnytelen. Tekintettel arra, hogy trvnyhozs nem mrlegelte az sszes mltnyossgi szempontot, nem tartotta be a bri
szerzdsmdosts szablyait.
A fellebbezs elve
A trvnyhozs ltal hozott trvny ellen nem lehet fellebbezst benyjtani. Egy brsgi eljrs ellen brmelyik fl fellebbezssel
lhet. Ennek alapjn, ha a panaszos szerzdst egy brsgi tlet mdostan, akkor lhetne a fellebbezs jogval az tlet ellen.
Ezzel szemben a trvnyhozs ltal meghozott trvny ellen a panaszos nem tud fellebbezni. Tekintettel arra, hogy a panaszosnak
nincs fellebbezsi joga a szerzdsnek a mdostsa ellen, a trvnyhozs nem tartotta be a bri szerzdsmdosts szablyait.
A fenti felsorolsbl nyilvnvalan kiderl, hogy a trvnyhozs egyltaln nem tartotta be azokat a feltteleket, amelyeknek
teljeslnik kell akkor, amikor egy szerzds tartalmt egy br mdostja. Ennek megfelelen az rfolyamkockzat trvny az
Alkotmnybrsg sajt llspontja szerint is alkotmnyellenes kell, hogy legyen.
4.4.

A panaszost megillet emberi jogok korltozsa

4.4.1.

Az alapvet jogok lnyeges tartalmnak vdelme


Alaptrvny I. Cikk (3). bek. 2. mondata alapjn alapvet jog ms alapvet jog rvnyeslse vagy valamely alkotmnyos rtk
vdelme rdekben, a felttlenl szksges mrtkben, az elrni kvnt cllal arnyosan, az alapvet jog lnyeges tartalmnak
tiszteletben tartsval korltozhat. Az Alaptrvny teht vilgosan kimondja azt, hogy az alapvet jogokat szablyoz trvny az
alapvet jog lnyeges tartalmt nem korltozhatja. A lnyeges tartalom tiszteletben tartsnak (a korbbi Alkotmny szerint nem
korltozhatsgnak) alaptrvnyi rgztse magban foglalja annak megllaptst is, hogy az egyn autonmijnak van egy olyan
hatra, amelyen ahogy az Alkotmnybrsg korbban megfogalmazta sem az llam sem ms knyszert hatalma nem terjedhet
tl. (23/1990. (XI. 31.) AB hatrozat)
Ha megvizsgljuk rfolyamkockzat-trvny rendelkezseinek a hatst az rintett alapvet (emberi) jogokra, akkor kiderl, hogy az
rfolyamkockzat-trvny nem csak korltozza az rintett alapvet jogokat, hanem kifejezetten kiiktatja azok lnyeges tartalmt.
A panaszosnak joga van arra, hogy egy br hozzon dntst arrl, milyen mrtkben szksges a szerzdst, az esetleg megvltozott
krlmnyekre tekintettel mdostani. A panaszosnak ezt a jogt lnyegben iktatja ki az a trvny, amelyik a szerzds
megvltoztatsnak mrtket teljes mrtkben elvonja a brsgoktl.
A panaszosnak joga van arra, hogy az llam csak kifejezett krelem esetn mdostsa a szerzdst, az esetleg megvltozott
krlmnyekre tekintettel. A panaszosnak ezt a jogt lnyegben iktatja ki az a trvny, amelyik lehetv tesz azt, hogy az llam
krelem nlkl mdostsa a panaszos szerzdst.
A panaszosnak joga van arra, hogy egy nyilvnos trgyalson elmondhassa az llspontjt, mieltt az llam mdostja a szerzdst,
az esetleg megvltozott krlmnyekre tekintettel. A panaszosnak ezt a jogt lnyegben iktatja ki az a trvny, amelyik lehetv tesz
azt, hogy az llam a panaszos meghallgatsa nlkl mdostsa a panaszos szerzdst.
A panaszosnak joga van arra, hogy csak akkor legyen a szerzdse mdostva, ha a szerzdse rvnyes. A panaszosnak ezt a jogt
lnyegben iktatja ki az a trvny, amelyik lehetv tesz azt, hogy az llam a szerzds rvnyessgnek vizsglata nlkl mdostsa
a panaszos szerzdst.
A panaszosnak joga van arra, hogy egy brsg megvizsglja az sszes felmerl mltnyos rdeket, mieltt a szerzds mdostsrl
dnt. A panaszosnak ezt a jogt lnyegben iktatja ki az a trvny, amelyik lehetv tesz azt, hogy az llamnak ne kelljen
megvizsglnia az sszes felmerl mltnyos rdeket.
A panaszosnak joga van arra, hogy fellebbezzen egy olyan dnts ellen, amelyik mdostja a szerzdst. A panaszosnak ezt a jogt
lnyegben iktatja ki az az eljrs, amiben a trvnyhozs hoz dnts a szerzds mdostsnak a tartalmrl.

3/4

Alkotmnyjogi Panasz a demokrcirt, a jogllamrt, a sikeres Magyarorszgrt!


Fizesse ki a magyar llam a szemlyi hitelesek megkrostst!

2016.02.22.

A fenti felsorols jl mutatja, hogy az rfolyamkockzat trvny nem csak korltozza a panaszos emberi jogait, hanem kifejezetten
kiiktatja azokat.
4.4.2.

Nemzetgazdasgi rdekek vdelme


A panaszos emberi jogainak a kiiktatsa ellenttes az Alaptrvny I. Cikk (3). bek. 2. mondatval. Emiatt teljesen lnyegtelen az, hogy
az Alkotmnybrsg s az Igazsggyi Miniszter milyen nemzetgazdasgi rdekekkel prbljk megmagyarzni az rfolyamkockzat
trvny megalkotst. Az emberi jogok lnyegi tartalmnak a kiiktatsa ugyanis nem indokolhat ms rdekek vdelmvel.
Ezzel egytt Magyarorszgon mindenki szmra nyilvnval, hogy a devizahiteles trvnyek clja NEM a fogyasztk rdekvdelme. A
fogyasztk rdeke az, hogy mentesljenek az rfolyamkockzat okozta kltsgek terhtl. Nyilvnval, hogy a panaszos menteslne e
teher all, ha egy brsg megllaptan, hogy a panaszos hitelszerzdse rvnytelen. Ha ugyanis a panaszos hitelszerzdse
rvnytelen, akkor rvnytelenek azok a szerzdsi rendelkezsek, amelyek az rfolyamkockzat terht a fogyasztra tettk.
A devizahiteles trvnyek valdi clja pont az, hogy a hatalmi elit megakadlyozza azt, hogy a panaszos sikeres brsgi eljrst
indtson a bankjval szemben. A hatalmi elit clja teht kifejezetten az, hogy megfossza a panaszost azoktl a garancilis (emberi)
jogaitl, amelyek a panaszost, egybknt, egy tisztessges brsgi eljrson bell megilletnk (l. fent). Ezen jogok megfosztsa pedig
lehetsget teremt arra, hogy a hatalmi elit a panaszosra terhelje az rfolyamkockzat okozta kltsgeket.
Az Alkotmnybrsg kvetkezetes tlkezsi gyakorlata kizrlag azt a clt szolglja, hogy legitimlja a panaszos emberi jogainak a
kiiktatst. Az Alkotmnybrsg kvetkezetes joggyakorlata vilgosan mutatja, hogy Magyarorszg alkotmnyos kultrja tovbbra
is a posztszovjet diktatrk sznvonaln ll. Tovbb az Alkotmnybrsg kvetkezetes joggyakorlata vilgosan mutatja azt is, hogy
a magyar alkotmnybrk nem rendelkeznek azzal a szaktudssal, ami szksges lenne ahhoz, hogy kiknyszertsk Magyarorszgon
az emberi jogok tiszteletben tartst.
Egy demokratikus Alkotmnybrsg ltn azt az sszefggst, hogy minden brsgi eljrs sorn be kell tartani a tisztessges eljrs
kvetelmnyeit (Alaptrvny XXVIII) cikk (1) bek.). Pont emiatt teljesen rtelmetlen azt vizsglni, vajon be tartotta-e a trvnyhozs
azokat a szablyokat, amelyek a bri ton trtn szerzdsmdostshoz szksgesek. Tovbb egy demokratikus
Alkotmnybrsgnak feltnne az is, hogy a devizahiteles trvnyek a panaszosok emberi jogainak a lnyeges tartalmt iktatjk ki.
Magyarorszg 1992 ta tagja az Eurpa Tancsnak s 2004 ta tagja az Eurpai Uninak. Ha az Alkotmnybrsg nem hajland az
tlkezsi gyakorlatt sszhangba hozni a demokratikus jogllami jtkszablyokkal, akkor a panaszos a nemzetkzi frumokhoz kvn
fordulni jogorvoslatrt.

4.5.

Az Alkotmnybrsg 3048/2015. (III. 2.) szm vgzse


Ez a beadvny megfelel az Alkotmnybrsg 3048/2015. (III. 2.) szm vgzsben megfogalmazott tartalmi kvetelmnyeknek.
- konkrtan mely tmadott norma: rfolyamkockzat-trvny 3. , 6. (1) bek., 6. (4) bek., 8. , 12. , 13. (1) bek. s 18. (3)
bek.
- mely alaptrvnyi rendelkezssel ellenttes: Alaptrvny XXVIII) cikk (1) bek.
- a vlt alapjogi srelem miben ll: Az Alaptrvny XXVIII) cikk (1) bek. vdi a panaszos garancilis jogait, amelyek a panaszost egy
brsgi eljrs sorn megilletnek. A trvnyhozs gy alkotta meg az rfolyamkockzat-trvnyt, hogy ezeket a garancilis jogokat
mind megsrtette. A trvnyhozs teht gy avatkozott be a panaszos magnjogi szerzdsbe, hogy nem tartotta be azokat a
feltteleket, amelyeknek teljeslnik kell akkor, amikor egy szerzds tartalmt egy br mdostja. Vgezetl az rfolyamkockzattrvny nem csak korltozza a panaszos emberi jogait, hanem kiiktatja azok lnyegi tartalmt.

5.

Annak bemutatsa, hogy az indtvnyoz a jogorvoslati lehetsgeit kimertette, vagy jogorvoslati lehetsg nincs
szmra biztostva:
A panaszosnak nincs lehetsge brsgi jogorvoslattal lni az Orszggyls ltal meghozott trvnyekkel szemben.

6.

Nyilatkozat arrl, hogy az gyben van-e folyamatban fellvizsglati eljrs a Kria eltt, illetve arrl, hogy
kezdemnyeztek-e perjtst (jogorvoslat a trvnyessg rdekben) az gyben:
nem.

7.

Az Alkotmnybrsgrl szl 2011. vi CLI. trvny 52. (5) bekezdsre s 57. (1a) bekezdsre, valamint az
Alkotmnybrsg gyrendjrl szl 1001/2013 (II. 27.) T. hatrozat 36. (2) bekezdsre tekintettel az albbi
jognyilatkozatot teszem:
A szemlyes adataim nyilvnossgra hozatalhoz nem jrulok hozz.

Az alkotmnyjogi panasz benyjtshoz jogi kpviselet nem szksges. Az Alkotmnybrsg eltti eljrs illetkmentes (Abtv. 54. ).
Amennyiben az Alkotmnybrsg gy tartan, hogy ez a beadvny nem tartalmaz alkotmnyjogi rvekkel altmasztott kell indoklst, akkor
krem, vegyk figyelembe a Velencei Bizottsg azon szrevtelt, miszerint az Alkotmnybrsghoz forduls jogt korltozza az, ha egy
alkotmnyjogi panasz benyjtsa csak akkor lehetsges, ha a panaszos alkotmnytani felkszltsggel rendelkezik.
Kelt: 2016. Februr 22.

____________________________
Alrs
Mellklet: A banktl kapott levl rtests a forintostsrl

4/4

2016.02.22.

Krjk, tmogassa az egyesletnk munkjt, ha gy rzi,


hogy a mellkelt dokumentummal hasznos segtsget nyjtunk nnek!
A Pnzgyi Ismeretterjeszt s rdek-kpviseleti Egyeslet 2008-ban alakult. Clunk,
hogy a devizahitelesek helyzete jogllami elveknek megfelelen legyen megoldva. A
jogllami megolds elengedhetetlen felttele az, hogy az rolyamkockzatbl ered
kltsgeket a bankok viseljk.
2013. jlius 4. napjn az ltalunk kpviselt gyben llaptotta meg a Kria egy devizahitelszerzds semmissgt (Kpmutats azt lltani, hogy a fogyasztk rdeke a
deviza-alap hitelszerzdsek rvnybentartsa, www.pitee.org);
2014. pirlis 17. napjn az ltalunk indtott kzrdek keresetben llaptotta meg a
Fvrosi Trvnyszk az OTP Bank egyoldal szerzdsmdostst lehetv tev
szerzdsi felttelnek a tisztessgtelensgt (Az OTP szerzdsi felttele
tisztessgtelen!, www.pitee.org);
2015. janur 5. napjn a mi krsnkre kezdte el vizsglni az Eurpai Bizottsg a
devizahiteles trvnyek jogszersgt (A devizahitelesek gye foglalkoztatja az
eurpai demokratikus intzmnyeket, www.pitee.org);
2015. prilis 1. napjn a mi krsnkre kezdte el vizsglni az Emberi Jogok Eurpai
Brsga a devizahiteles trvnyek jogszersgt (Ki viseli a devizakockzatot?,
www.pitee.org).
Devizahiteles jogvd-tevkenysgnket kizrlag tagdjakbl s adomnyokbl
finanszrozzuk.
Tmogats javasolt sszege:

10.000,- Ft.

Megjegyzs rovat:

Adomny

Bankszmlaszmunk:

1160 0006 - 0000 0000 - 4055 6309

Szmlatulajdonos:

Pnzgyi Ismeretterjeszt s
rdek-kpviseleti Egyeslet

Szmlavezet bank:

ERSTE Bank Hungary Zrt.

Minden adomnyrl kldnk bizonylatot.


Tmogatst elre is ksznjk!