Sie sind auf Seite 1von 12

ivot i rad u Nemakoj

Informacije o dozvoli za boravak, uslovima i procesima za dravljanke i dravljane iz Bosne i Hercegovine

ivot i rad u Nemakoj

Da li razmiljate o tome da izgradite budunost u Nemakoj?


Ovom brourom elimo da Vas obavestimo o tome koje mogunosti postoje
da dobijete boravinu dozvolu za zapoljavanje u Nemakoj i koje uslove
morate da ispunite za tu svrhu.

ivot i rad u Nemakoj

1. Va pristup nemakom tritu rada po


novoj regulativi
Poto Nemaka Bosnu i Hercegovinu
smatra takozvanom sigurnom zemljom
porekla, zahtevi za azil bosanskih dravljana u stvari imaju male anse za
uspeh. Veina azilanata iz Bosne i Hercegovine zato mora da se vrati u svoju
zemlju.
Meutim, od 28.10.2015. zakonski uslovi za pristup nemakom tritu rada
za dravljane i dravljanke Bosne i Hercegovine su ublaeni: Od 01.01.2016.
do 31.12.2020. ljudi iz Bosne i Hercegovine u Nemakoj mogu da dobiju boravinu dozvolu za sva zanimanja, obuke i pomone aktivnosti. Ovo vai i
ako nemate profesionalnu kvalifikaciju ili
Vaa profesionalna kvalifikacija nije priznata u Nemakoj. Iz ovoga se izuzimaju
poslovi sezonskih radnika ili radnica.

Koje preduslove morate da ispunite?


Primili ste, za poslodavca obavezujuu, ponudu za posao u Nemakoj do
01.01.2016. godine ili kasnije.
Ispunjavate zakonske uslove za vizu.

Kako dalje da postupate?


Postupak dobijanja vize moete da
ubrzate ukoliko uzmete u obzir sledea
uputstva:
Pre nego to kod Vaeg nemakog predstavnitva u inostranstvu podnesete zahtev za Vau vizu, Va poslodavac moe
da kod nadlenih organa u Nemakoj
proveri Vae pretpostavke za dobijanje
vize.
Prvo mesto za obraanje je pri tome
Sluba za strance ili Savezni zavod za
zapoljavanje.
a) Da li ste ve jednom due vreme (npr.
sa dozvolom za boravak, plavom kartom (Blue Card), dozvolom za nastanjenje itd. ili kao podnosilac zahteva za
dobijanje azila s tolerisanjem boravka
ili s odobrenjem za boravak) boravili u
Nemakoj? Tada se Va poslodavac
obavezujuom ponudom radnog mesta obraa regionalno nadlenoj Slubi za strance. Sluba za strance proverava Vae prethodne boravke u
Nemakoj.

ivot i rad u Nemakoj

NAPOMENA
Dravljani Bosne i Hercegovine koji
po novoj regulativi podnesu zahtev za
vizu u cilju zaposlenja, ne smeju da u
okviru roka od 24 meseca pre podnoenja zahteva u Nemakoj dobijaju
novana davanja po Zakonu o davanjima kandidatima za dobijanje azila.1

Sluba za strance pribavlja saglasnost


Saveznog zavoda za zapoljavanje
(BA = Bundesagentur fr Arbeit):
Tamo se proverava da li za radno
mesto koje Vam je ponueno postoje
privilegovane kandidatkinje ili privilegovani kandidati2. U tom sluaju neete dobiti odobrenje za to radno mesto
na nemakom tritu rada. Savezni
zavod za zapoljavanje proverava
osim toga uslove rada, naroito platu i
radno vreme, poto oni moraju da odgovaraju uobiajenim standardima u
Nemakoj.

Ukoliko su ispunjene sve pretpostavke, Va nemaki poslodavac e od


Slube za strance dobiti prethodnu
saglasnost za izdavanje vize.
Nakon dobijanja ove prethodne
saglasnosti moete u ambasadi
da podnesete zahtev za vizu.
b) Da li pre Vaeg podnoenja zahteva
jo nikada niste boravili u Nemakoj ili
ste boravili samo krae vreme (misli
se na boravke za koje Vam je bila potrebna viza nemakog predstavnitva
u inostranstvu)? Tada Vam za izdavanje Vae vize nije potrebna saglasnost nemake Slube za strance. Va
nemaki poslodavac se u tom sluaju
obavezujuom ponudom radnog mesta obraa direktno Saveznom zavodu
za zapoljavanje, koji sprovodi gore
ve opisane provere.
Ukoliko su ispunjene sve pretpostavke, Va poslodavac e od Saveznog

Izuzetak su dravljani Bosne i Hercegovine,koji su predali zahtev za azil u Nemakoj nakon 1. januara 2015. godine,
a pre 24.10.2015., a koji su 24.10.2015. jo uvek bili u Nemakoj i koji su posle 24.10.2015. hitno napustili tu zemlju.
Za ovu grupu ponovo je mogu ulazak u zemlju od 01.01.2016. godine, ako se uslovi navedeni u daljem tekstu odnose na njih i nadlena nemaka Sluba za strance da pristanak za njihov ponovni ulazak u zemlju.

Graani i graanke zemalja lanica Evropske unije kao i Islanda, Lihtentajna, Norveke i vajcarske i dravljana
treih zemalja sa neogranienim pristupom tritu rada.

zavoda za zapoljavanje dobiti prethodnu saglasnost za izdavanje


vize.
Nakon dobijanja ove prethodne
saglasnosti moete u ambasadi
da podnesete zahtev za vizu.

VAE OSOBE ZA KONTAKT


Aktuelni pregled nadlenih mjesta za
obraanje Saveznog zavoda za zapoljavanje moete nai na internetu:
www.arbeitsagentur.de
> Brgerinnen & Brger > Arbeit und
Beruf > Arbeits-/Jobsuche > Arbeit in
Deutschland > Arbeitsmarktzulassung

UPUTA
Ambasada Savezne Republike Nemake
u Bosni i Hercegovini
Skenderija 3
71000 Sarajewo
www.sarajewo.diplo.de

Jednostavno skenirajte QR
kod pomou pametnog telefona.

ivot i rad u Nemakoj

2. Naini za dobijanje radnih dozvola


za kandidate sa posebnim kvalifikacijama
Provera o postojanju privilegovanih domaih ili evropskih aplikanata, opisana u
prethodnom poglavlju, izostaje, ako posedujete odreene kvalifikacije:
Imate akademsko obrazovanje:
Ako imate univerzitetsku diplomu i od
strane poslodavca u Nemakoj ponuen
Vam je ugovor o radu na poziciji koja
odgovara Vaoj diplomi, moete da dobijete takozvanu Plavu kartu EU. Za
ovo prvo mora da se proveri da li je univerzitetska diploma uporediva sa diplomom sa nekog nemakog univerziteta.
Potreban je bruto godinji dohodak od
najmanje 48.400 .3
Ako imate univerzitetsku diplomu u struci za kojom trenutno vlada velika potranja u Nemakoj (naunik prirodnih
nauka, matematiar, inenjer, lekar i
akademski strunjak za informacione i
komunikacione tehnologije) i ponuen
Vam je ugovor o radu, moete da dobijete Plavu kartu EU ve sa bruto godinjim dohotkom od 37.752 .4

Vlasnici Plave karte EU mogu ve posle


33 meseca, odnosno sa dokazom o dovoljnom poznavanju nemakog jezika
posle 21 meseca, da zatrae boravinu
dozvolu.
Vi ste struna radna snaga:
Postoji veliki broj kvalifikacija koje u Nemakoj ne mogu da se postignu kroz
visoko obrazovanje, nego kroz struno
osposobljavanje u preduzeima. U mnogim od ovih zanimanja trae se kvalifikovani profesionalci. Za kandidate iz zemalja izvan Evrope olakan je pristup
tritu rada ako poseduju kvalifikaciju za
jedno od ovih zanimanja. Koje profesije
to obuhvata svake se godine proverava i
objavljuje ovde:
www.make-it-in-germany.com/en
> for qualified professionals
> working > demanded professions > needed vocational qualifications

Iznosi se menjaju svake godine. Ovaj iznos vai za 2015. godinu. U 2016. godini vai minimalna bruto godinja plata od
49.600 (stanje: 1.12.2015.).

Iznosi se menjaju svake godine. Ovaj iznos vai za 2015. godinu. U 2016. godini vai minimalna bruto godinja plata od
38.688 (stanje: 1.12.2015.).

Trenutno (novembar 2015.) je navedeno


vie od 130 zanimanja, naroito u sektoru zdravstva i nege, mehatronike i elektro zanimanja, zanimanja u graevinarstvu i snabdevanju i profesije iz oblasti
transporta i logistike.
Ako pripadate jednoj od ovih profesionalnih oblasti i imate konkretnu ponudu
za posao, moete da dobijete vizu za
rad, ako Savezni zavod za zapoljavanje smatra da uslovi zapoljavanja na tom
radnom mestu odgovaraju onima za nemake radnike.
Da biste se prijavili za boravinu dozvolu, takoe treba da se ispita da li su
Vae strune kvalifikacije uporedive sa
odgovarajuom nemakom profesionalnom kvalifikacijom. Molimo Vas da imate
u vidu to da ovaj postupak morate da
pokrenete ve iz svoje zemlje. Informacije o tome mogu da se nau na nemakom i engleskom jeziku na sajtovima
www.anerkennung-in-deutschland.de i
www.berufliche-anerkennung.de.
Ako sluba za priznavanje kvalifikacija
utvrdi da su za priznanje potrebne i druge kvalifikacije, pod odreenim uslovima

moete da podnesete zahtev za boravinu dozvolu u cilju priznavanja Vae


inostrane profesionalne kvalifikacije.
Kao struna radna snaga ili kao lice sa
visokom kolskom spremom zahtev za
vizu moete da podnesete direktno kod
Vaeg nemakog predstavnitva u inostranstvu.
Pitanja? Za profesionalce i visokokvalifikovane od velike je koristi portal Make
it in Germany. Ovde meunarodni eksperti mogu da pronau informacije o
ansama za karijeru u Nemakoj i zato se isplati da ovde ive i rade.

Viza za one koji trae posao


Pristup tritu rada preko Plave karte
EU ili preko liste traenih zanimanja
zahteva ponudu za posao. Ako imate
univerzitetsku diplomu koja je priznata u
Nemakoj ili uporediva s nemakom,
moete da podnesete zahtev za vizu za
traenje posla i bez konkretne ponude
radnog mesta. S tom vizom moete da
boravite u Nemakoj do est meseci u
svrhu traenja posla. Uslov je da moete da finansirate svoje ivotne trokove
u tom periodu i bez posla.

ivot i rad u Nemakoj

3. Kako se pripremiti
Uite nemaki

Kako nai posao

Za vreme potrage za poslom i za prijave


za radna mesta trebalo bi da imate
odreeni nivo znanja nemakog jezika.
Moete da idete na kurseve jezika na
Goethe-Institutu u Vaoj zemlji ili u neku
drugu kolu stranih jezika. Sajt Deutsche Welle nudi besplatne onlajn kurseve jezika.

Sva radna mesta prijavljena kod Saveznog zavoda za zapoljavanje su objavljena na sajtu
jobboerse.arbeitsagentur.de Centralna posrednika
kancelarija za strane radnike i strunjake iz inostranstva i centar Make it
in Germany Migration Support Center pomau Vam raznim uslugama u
Vaoj potrazi za poslom: +49 228 713
1313 ili zav@arbeitsagentur.de.

Vie informacija o uenju nemakog i


kursevima jezika moete da naete na
sajtu
www.make-it-in-germany.com

Pripremite svedoanstva i sertifikate


Najbolje anse za pronalaenje posla
u Nemakoj imaju kandidati sa dobrim
profesionalnim kvalifikacijama.
Ako ste zavrili struno obrazovanje ili
studije, u svakom sluaju trebalo bi da
moete da predoite sva svedoanstva.
Ako ste akademski obrazovani ili ste
struna radna snaga i ispunjavate uslove iz drugog poglavlja, treba da podnesete zahtev za priznavanje Vae kvalifikacije dok ste jo u Vaoj zemlji.

Naravno i drugi sajtovi, poput portala


www.stepstone.de ili
www.
monster.de su dobar nain za traenje
posla. Na
www.zeitung.de i
www.onlinenewspapers.com finden
Sie einen berblick ber alle moete
da naete pregled svih nacionalnih i regionalnih novina u Nemakoj. Takoe,
na sajtovima nekih od ovih novina moete
da vidite ponude za posao koje su
tamo objavljene. I na portalu
ec.europa.eu/eures takoe moete da traite
poslove u Nemakoj.

Kako se prijaviti
Za uspeno traenje posla potrebna je
dobra priprema potrebne dokumentacije

10

za prijavu. Informacije o razliitim


postupcima prijave za posao u Nemakoj moete da naete na
make-it-ingermany.com/en > Working > Guide.
Sajt
www.europass-info.de nudi
obrasce za prijavu u skladu sa evropskim
standardima, ukljuujui biografiju, jezike, ablon za prikaz profesionalnih kvalifikacija i Diploma Supplement za vie
akademske titule.

Ako i Vaa porodica dolazi s Vama


Ko dobije dozvolu za rad i boravak u
Nemakoj moe da dovede svoju uu
porodicu (branog druga i/ili maloletnu decu) ako raspolae dovoljno velikim ivotnim prostorom i moe da osigura ivotne trokove svoje porodice bez
da za to trai dravnu podrku. I lanovima Vae porodice je za ulazak u zemlju
naelno potrebna viza. Zakonska regulativa omoguava zapoljavanje i Vaem
branom drugu.

DA LI IMATE JO NEKA PITANJA?


Za sva pitanja u vezi sa traenjem posla
i uslovima ivota i rada u Nemakoj
moete da se obratite centru Make it
in Germany Migration Support Center Centralne posrednike kancelarije za strane radnike i strunjake iz inostranstva Saveznog zavoda za zapoljavanje: +49 228 713 1313 ili zav@arbeitsagentur.de.
I informacioni portali
ec.europa.eu/
eures i
www.make-it-in-germany.
com takoe daju sveobuhvatne informacije o ivotnim i radnim uslovima, standardima za prijavu za posao, socijalnom
osiguranju, porezima i mnogim drugim
temama koje su vane za pripremu za
rad u Nemakoj.
Za pitanja u vezi useljenja, radne dozvole i dozvole za boravak, kontaktirajte nemaku ambasadu u Vaoj zemlji.

Nakon dolaska u Nemaku lanovi Vae


porodice treba da se prijave u Kancelariji za prijavu boravka i da podnesu
zahtev za boravinu dozvolu u Slubi
za strance.

11

Izdavalac
Agencija za zapoljavanje SR Njemake
90327 Nrnberg
Centralna posrednika kancelarija za
strane radnike i strunjake iz inostranstva
Novembar 2015
www.arbeitsagentur.de
tampa: ditges print+more GmbH
Lindenstrae 78, 53721 Siegburg

Jednostavno skenirajte QR kod


pomou pametnog telefona.