Sie sind auf Seite 1von 210

ww.

tn
i ea ryasa mai.org

MI
sa 4itHII

www.thearyasamaj.org

3-Fdd 3-1t4WIZzi
Acpcil:

212cpcialWal

3ibtl
- SRI ci ci: wall: I

3TTEITI-TfMTzt -gt fdli-Tklgft

I 3T9Z117:1

1:17)-17174:1-191Tr ablocilf4 ril

arizt17-04i*

ulcarum-a+t fl

0 -CM-TrIrtintfTali (E4r9lAWR:1101:0 1>Fh-rfr:

tfc4)Iti

cliww940-9-rzr -

wilfl: TiP-T: ch I 'Oh1-1, kkat:)letet (4-79TCITW: WW-21T Erg

Pict)cr,b14:
Lititi-iltiiiovryira: tiisi-clisrgcrra:
-

311ZTVEFTZ1117:1T3:

Thati-Trzr trftwr-{: Tiizon-TRA- 4i-twilit flgilutit drrItttcl Trr


TrroNT9T: -FErm
1Z171 ti'-ti gkeli avriCA ofrict

titrnitar7-4T:

tui 14) 4 :

TR:

TPTTstTERTg
, H ra

I "4-TNT9-777171- -

Pridc of India OTT-T011-7qt) ciTR-FizirqTR-ERIERT


3TWITIT tql-qaT: 3171.21)-S*

T1 T

! ii471917T

1-Tri-4-471T I 1)FsuiroliTtl: ricidl.(: *ct41qt.1': GW=1: T-A1T:

3li-13-9-zrrzr -tow-icroto crircia;14.110114: Ai4it)-1 ciTq I I Hi,iirw4 -514 soot


ITP3111-7711-4
411141)11-1

e;b1: r rqvit.pditi

r k-icligH101 vt07-Nt

Fd-c124 tedigarti mt4 troi airmilAato

VT I

www.thea rya sa maj.org

1.1-161Tcrakt:
-5117r:

147:

Wcpc11-TrTa

www.thearyasamaj.org

If:4-)1k1-1 41,-

-4tzt-alTR-th
1-11c-111-1

-qt1 IM , iu girl!,

la (.4) - ? ? 0 0 k k
licbt ion

i=i

.(.4 dc.1.)(.1 1 , 3-TrdT


- -r:
t-111a11-1, - 11M-1
-51-21-1-Roo,R(,000

taltf7Trpi-RoR,k,000

777 Fp.f
- .TT. c)1(1)41 ,

T- ? S

ISBN 978- 81-87276-36-3

BHAASHAA PRAVESHAH - I A Textbook to learn Samskrit at Samskrita


Shikshana Kendra written by various authors.
Publisher - SAMSKRITA BHARATI, Mata Mandir Gali, Jhandewala,
New Delhi -110 055. Ph: (011) 23517689. Website - www.samskrita-bharati.org
Pages - vi + 202
Rs.130/Second Print - Dec - 2012
Printed at - Vagartha, N. R. Colony, Bangalore - 560 019

www.thea rya sa maj.org

Mrsticiakin:
7247: 'LIFT:

(-14-1-11 qcbfl
:
74-be..3) 4-1 I frrig:

www.thearyasamaj.org

WM'ITF2h:
i41141c111 I

T.RZfaTaTZ7 -111.3c9m1-11

1V47/4 WTcrftZITC
-er TriFt
ci-cl "TI: 3TriF:f
Tizt d-narzr-44 71-44 -1-t-vr:

131-4vrft *Pi
3ci-Tr-4EEft I Tr-g-- viordi
c4T-4th7-41TaTf94- 41T
-(TmTrErurrvrrO 13-77-09Ti7zt--oTrisrrzrr: TErFitth-q-zt 3rna-Fa-: aft:Ft artzrt ciTrq-rsr-dt
qictIcir-a I 4141-154)ul
3r rr: ITF6T: -1xstr)cti : (AP nedzirdli, 3T11714

fl I cl tTNaTIT 1T-6-t I
TIT- It I 3-TITaqtka

iMr*T4 I-I ifq +1,


: 146.4

0-riTrEr 1.1-

37: Tiq tfq


:1d
c179T
310741T
d
a% IaTIZITTTAVRTOTI, 3T-4:17:4 TetWgf ai I c 1ck c11
7T1* I aft cl-rat ci-114r(11411: 31i4W:
-111A-) 7it

7qd Ti7zt-a-41-R-Frr
aviziFt cbd qictlarli
rci ci(uliq

TE4-F4
3TR)-Isrt
f rciabfrii
rci-,Aikqi 1412,1

311-71-41 t4RT1Tgr ACT


cl-Tdft 'at f-fijlzldai
(1-1-qat fp-rut icif&-r
31-rg3tr-dr-0- 7tft--ffrizriTrrzr
-(zrei H3-14 1.4.T, t
d qa c1114
I -k9- 1-71-driT

3ragr4mr-45i4.41-11-4tErft I
Tr-t-Fr:TrvRzFri-T9 I k-4,:pc1IMiT44fi 14-m-1 ci-Tqg
.4
(n

(.(s-tirgcn:

www.thearyasamaj.org

3T-1m-grfurwr
tea:

7ft44:(':Fr/1-Tam /14--4- rr:)


Th /TET/7q17:/TIT/vci,

3T-61:k/ ei-Tar-V tiTat /


31-rrk// 640

1t

3T Cf/ HR

aTq/7q/t7/3/ti

/L14

/
qaitT:
3ilcWichil/171:q/117479/ 4-4ffg:
ariHticbm: (eircbw)
aTITATatiT7:1: (criksochlt:)

TRSITFIT

www.thea rya sa maj.org

Rc4-11-4IsErwr: (. rich' : )

44
? 0x

R t9

74-r fi---W

R6

tql131141-Tk:

? 0 k9

R4

-14Rqkfri cbqi ?(M-1:17:1T)

? ? Is

awl/ ara airozr

? ? E,

-44-hr'T/ '-1-1
1/ w-ti ct?,/

4R

1-TranErft ? ((..x.,00b10

d-4: / Y1 :

ctril5INtil-c11 -I

? ? k9
??6

44

aTurueqsam: (-crartzrrTr:)

4x

rilpc-qqi-tit -t

?R

44

3TarzfrftM/3TRi/ci/f91-Tf)

?R

'q-d2.111-41-11:

?4x
nre

cilii2f1T ?

4
6

3T-4-trzr arwrzf

l'i (awm-rn-)

artra9- // -a-ud9- /*qt-t-cfri

R?

? )s9

*Niqq:

? LOC

x?

Td/zrrN-14-rT:

?kS

Is R

gl-twtitii-rti rt

? k9 R

x 4

3Ta':

XX

TIM

? l9 6

X Lk

i
2r1 1).ETPT

?6o

X Et

Tr4ciT: (3TRITirft)

?6

4014-1,

? 4?

X6

TFIR-RERR3-

$4R

x4

clirii:ITT '2,T- sTrd"


14 J'ktto-i,

?4

l.9

(A 0

yasamaj.org

cici,

f1T I

I
I

/ ffx alf't

ct)14)11,

-tirt4wiit awl,/

cb-scrot I

I
I

.1 : 1461, f7git

ld
7: 31-41: Ic-1 aTsa 1

7: vrrf: 1

7: 1: 1
7: 4) a : I

aTstTT: I Tr:

ma'1 I

-cr - cbctq: I

-tIki fd: I

I Tr: 1. 1: I

Tr7T:

itki I

I
fkr174: I

I Tr mss: I

Tr: T: I

7: cbili: I

I Tr: Ricli I

7: alfeRT: I

I Tr: 1,77 I

.th. fr4. I
. VTA I

c 4cR: I
.... VTR: I

vw.thearyasam org

6 a 6
1T

ld 1-I A

4-11(11:

1.4;4I c AI I

7S1': I

7IT ITM-T I

Wr:
eldl:

1 cf:

Tra-zr:

74 11th

7T H:

6 a ai
c1

c-icl, 17FM1T I

74 Lilt;

71:19

TErrrur I

74 I

th-Fft I

34MT

it4sto- I
I

74 Trk

4 34TW I
4 31:14W I

c1111

9wriur

-Err-q-A
ci l, /343r1T

Wr
-Pcd I

dif -i al(

ul I

I
c"q

17jt I

clA .R11-1

www.thearyasamaj.org

aratTui,
Q:4)41'01-14-1,

3T*-179-:
cbqq:

*chttl-cl:
dchltl-cl:

'4 cli
sl I 01)1:

i 1

7t4:
1-11cIt

1797:

c4-11

1-11-rtir

arruft

ciu1

*emu-0:

cit.ils

cR1

3-Ta-Z1T13:
c4- 1I 1

1. ell tochl

7P11-111s1T,

74-47f: , 71Y, 3474-17711T,

70,
71,

7 4,

141: , TrifErk, ic1, c4,uc5:,


917, cbqq:,

Tffr: Trr ,
c11111

;11t11:,ui11.i

r-d,

VilfC+1", 374:1917,, Hicil,

, H d ,e1I.iI11,

ararrm:,
, i4cpc-Pjp-1_,

www.th ea rya sa maj.org

dqlutivit tsitcf-qt -t 1-wr

/ 14:
AlgiffiT:
AUft.
-I

.1

((1

et) l't

Tri5TWT:
14:

4)1 1

% c (1: ?

g
1

-Vit: /--

\ 044ri 1 1 1

www.thea rya sa maj.org


T-4-11

7:'P-44764: I

-9-4471-A

-crk 3T T:

7Err

3c,-1 di I

7T:

vq, t-alik.bocnii,

clIcIRA

o,71-11P1 I

Tr: d4-qm: I

1:
0114:

TIT WrdaT I

curl -tie.cbA

-ffq, 1:171-ITTaTI, I

1.t

If *
--RT-r-4A- -cre-tr

P4,TT: I

744-Err

-raF:14 I

t'cl-114)04-1,
dy-.1m: I

-wra-d-r

ITFITFFIT I

cni

TOW: I

11-11r1 I
a1

corti:

www.th ea ryasa maj.org

73-t, Q-11-11

Till..

TA I

91.

I:

TIT
d I -I

I PI

2. tcil -1 - 11-rFcrr 1-4-16----r *FIT d-clu u 1 1 -51-&-a-r-o7rrft 1


F
- rt
truer - 79-: T-4.Trffzr: I
wit: I
?.
. v r TirVW: I
k. iT TR* I
l9 . 7: 7fVd: I
. '4 9.40 I
? ? . T.: rciql1R4chl: I

at gigot): I

7:

?
?
?

: ?

cici,1:1-r
-1
:k I
x . ') Titql" 1
.
wi-41---4T: I
? G . till; Trin. I
9 ? o c cOltlicill. I
? ? R . TIT 1.41 I

?
?
?
?
?

3U TirZT-* I

.01.1 -Aft-4 I

-4f5-*-1.:

www.thea rya sa maj.org

fkiTaW:

1-rd-M-: OM: I

1-Tqt. 01711
3-70-Z11-13:

f(Th-TeTT4 aTzft

dgt

. aTe tlftw: I
.

a-ziI

Siff
aTe (441: I
(Jc. 3 trZ:

74 cbciti:

TTTZL
4a -g -

Waif-1 -11-rfr-IT

lchci-c1-14-1
31--*--r-: ,,,,,,,

*chifl-ci:
17

c-ie4:

-a-w:
TR:

To.-*.
Na

1
--4-*--1:

chror

ma'1

mat:

1 7

I 7

es141:114-1,

tl
tzfft:

Ezr*

ITC:

www.thearyas6l maj.org

1774:
vrift:

*3c4) I t I

Ricw

-waft:
011R1VISq:
),

tqtr:

S
-Fr7:
tt

debItI-cl:

47q:

(r1Y1sq:

-131,s1

61c4Ml-cl:

cflkIsq:
k-011R1Y1Gq:

4-11dt:

iftfr

*ct)11-c1:
ClY1(sq:

dchlt1-1:

aia-zrra:
1.

iuiijui -ftth-T-2TFA Tzr-t .

9ThI

cirdiyA-61
t'k .

531161

9177: 531)717: I

9-177:\ cimi I
I

9.

chrof

1-144'Ic1II

c.

1-1-a-

alfi-th-

It c4:
0

cA-Ta-4.

9T-4F:11
90

1T-4F:1:

www.thearyasamaj.org

%WM': -urget)!: I

- 1c

T=11

Tt

- I
-s-g-rgis 4--*1
3T-

VI 141W: I

2. dRtdypsqt41: tigl,71-1 1I
z-7 ? .
rlitacni I

t.
l9
6

2. 10 f at11-1111.11 tc
Lllull (-1W t1
)1 Th*-T-err4 rilTft 3TPT
II WIT

1-1-4T- IT-44' IT-4 -:

aIrdlli, cig+i,
(11't

? . 3Te f4TRI: I
+urger)! I
R
-511V14: I
'
X.
-b-13-ft I

TrIT
3TTt

Wdet il-dM)' 7I:

I
I

1
I
I

apt

!ki I

99

www.thearyasamaj.org

3TP:17 -11 fc

7: 77: -49 ?
319, 7: Tr7: I

GI to 4): f
?
31T'[, 7: cnoct):

ri)ct.41-i f
-q,1
-4ri7rf,

Ma-41M:
1. -33-*7-9-t 1tK1 dRIc111:1 olictqlk 1M31trrqW:

'TRW: WM:
VralTi

t1\71 c11

ttr:
fvrraw

ti+-11\31 cichl

et) ctit :

f4rraTW:

-370

cITTF6R#:

7: ON:

aTrgr-4*-r

rf:b1-1, ? 3T113.,, 1-111-65*: t4TIT: 17: kl\TIc-II


?
?

www.thea rya sa maj.org

1.

Et4 sty '14)9, al.ft, f

11-tlq

-111A-1- '

fFixt
A-ftW:

1 chi

o.

aiff:47Tffii"
4tivt 3TWITIfff0 7zrzfrf I I
Wrif
(I*

TRzt 31-1T fir, ryR: fir, Gtittoit alf, are: 1W Lug


1kiN sv-1,3TT
?)
- Itik

93

www.thearyasa aj.org

a4/fix ?/

dia: 1:13-t

fsimct: t7q. 31. r ?


3Tq 34- Tr.

mow TA 3iPT ?

11Richl:
-c1 I
aTa-Z11-13:

ftm-m-R-rr4 Tp-TT
317 ai rI

. -13ft
fl
4-1,41

tic . .Erw:7q- aTr I


1:rt

I
33- r 1

G. Lick:

www.thea rya sa maj.org

isrEalf41Tr- :

'lUlgl:

11 4

1:74.F4T: 4

cl: q1c1:

41 61ki: I

1-TRffIT

ci-Tr-caw
4c1RIT:

771:
.9-11.:71- 41W I

cidetThl-qt4.17: tilicpbul: I

cflIql-GRII:AlEfW:WT1:91-Tg:

cl-TrTaiT I

G.lail:fclicrld)rquil

31 771.3TNT T t41,
e Nicrtiltirlta.: qk10-T: I

cbcliclicr1-116:

97:1- TimiltruM*149:

. 10gF7PT cpall9q-11-1, I

ararazur
c10111-14-1_,

geb c1-01-19,,

11u

ql: - 4 iu qt(i

- TftaTdi:
74-acr
-

r1T -

oloct)41:
Trk07:4:

clIe1et)1-119,

(11-111-1,

9-41-
- Lt ri

th-Fz4:

-4101-119\

94

www.thearyasalnaj.org

d
TIF14.1:ft: I
cpRi:WrallT I

X. 311-TrF:4: Rid! 3Tt9.: I


TrrEL-9-f

ft

(1-To-

Ng: arW 41(1diti1 I

cgr*: Nt4i

. VITuTt atc9(rtii-tarduriTiT

Ti-TarErf

?0.
3-174g

Q,e1) cl-c1-1 9,

cqorcl -1 41,
I +iq i

41

fritum:k
Vt.\ ul

cbdi-

cbd:

ct)t

TrTr-r:

-q-turrrk

Imo.

TPZ -

tra--ff ?.

trftai-r (414ft

at4: t1P).: TM-

#70Te-9-t 944-13Tf
4. aTTATRzf

TrATq I

aTR:h" I

ffft7A I

31TTP:09- 416 171


1- -4T9

G.

?0.

gkit4:619t

TT-rt

..s1141dcpcicill I

fo-rzt

3144?;11:1:,
1;cbcfri

aott494-1,

9rd : txl: -

0=41: / 'OA):

.11Zfr:
TITT 9

of '61-111-1,
1-11

1-111.13119,

www.thea rya sa maj.org

i rizerviTrw:

- ocf-tvivaql:

/qa
Vt-44

- ral:ErT: 7T1:1 4-1 tIcilt4

r1- 1c1thrl: I

1:1,c1101t1 -1

5xclz1-14-1

~a tai

fFt
VcOltsq: 7410
-*
TqTylisq: ifet
171rFt
1

71;ETT:

141:1

ar(Tr-kleq: 1;11 f0t11

quilcb4-1,

r-lek-k141q: 1;41 iFt

-111

1. aTm.0). rawil-141:

clicKu 1-17:1

- t40' (rift: - 1TA)


(7: - Nrxio
-

R.

aTN-R1
-: -

t4TE1T:

1kq: I
'q7,

(TA: - Lit-41)

\ 31

cs11
-01-14-1,,

r*-r (TrR:

-/j

LIM )

(7: - -gum)
9 l9

www.thea rya sa rnaj.org

3. 311-dT0). faw1I.1

th-m-n-rr-4 aitr-t
qi.17ttfqi-Trth
- --u1 -ft1I

-zrqr - . ITR-m:Er Tr7t1T*

(I-179-1:)

agar* $3ft9TITIT I
TMTT* Agrii, I

R
.

(WTI:hr)
(1177-21T911)

W---di Wzg I

(cta:)

(it.

Trq: iktl-ri ITA I

(11'0

F,.

cl I etti I 1 Trirt I

(7')

Blq: I

(Ncil)

3161-q- aiT9- : cird-ft I

(cil)

-4: ardR: I

(TIT9T)

?o

Eft: ITV: I

(4)uii )

??

TA: cistd I

l9. fir: cs1 lel ct) :

G.

4.

?R

4-r-qii 3T5r*--11:\ I

(cikc1)

4. dltullV1(

TA:

gm:

7TM -

(t)

7: Turf: I

do 11th:

-el

www.thearyasamaj.org

5. qiuillt.w lict-tiA Tqzr f;

74:

(-1 kl:

ra-swan:
ITO:

44-

4 *4)1 4 11-q4-114-11

U l'i i tl 141 li 4- 3R-T: -4

3Twvirf
-a toils

Pt : 7Trf 01-*-1-117:10 : I

ill : 971. feirOlT: I


I

6. dqluIllt.M clIcttil -I {Wif1 -

zqr - (tO)tp-rz4: -ITE41-4 Trr cii-qg 1


?. (T4)
R . T1: (V \)
4. (giTa)
x.

(cii)

uk. skfter: (te)


. am (anal)
9. Tri:t (i-Tftr4).)
G.

1
- 74T: - rticil - KIK:

W-I \r1 -1 aTgrF: 4T4 I

3Trtqk 5111--f)P1 I
ot-iITFit tvii cirot
srg-49- 71Z-ti c4T-4ft
-4:114 3T49T4 -{ei wrurErfat-11-11-1-1
1)1 zii: al. r 1
fao-Fr: -9-r4 a - r I
ch tqiull I4c1I tra71: I

. illuScil: - 74W: - TEcrt:


? 0. 1-117tET: - grf: - ti-11c1-1:
? ? . cRlii, - ITTEIT - titcpc14,
? R . -Tfr: - vitc14 - 4 i) 1-1al 1 k 1 P.fr

? . 4-1T7T - A-t-tri - tit.cpciii


99

vww.thearyasam .org

7. arrd*

TITEr

kleqt-q isiqs1f4c4TrTh-Fkur
(t41:)

7-1-ft

. iTrar6:
31f.

(cit:)

Wcrft:

(1-cnti:)
11t I

(49-q:) giori

Riot

.ft) 11u1-11 -4F9' I

'9.

(chl4ctglit:)

citi.4 pg:

c. aTe

(Tcr)

7119-

(ararft) Ezrft: arr- : aT

Trwzrt

? 0

?.

(aTcrFrrft)

iIdI

8. -Q-IRS--*74:
3rrat#

-F{M79-TITft

c1-111Fti 1-4d11-1: I

1:1349-

419T3T

tigr-I I

WFdai:
Fcict)1-1-q44-1

.
r

. vg:

-1-.7A I

il'IrAcial I
Tc\uilit

se.

311(1:49. 7144

9t9T9

311
-71n1- cl-rdt

c*)c4 HIlclz111-119,

3TT-0774W: I
T31-IT
G

\c4

1410-i
?o
PU

317T

Id
wftft

Lim-11?-41

1-Ta.

HcflhI9,

www.th ea ryasa maj .org

9. dal- cro-1 q ft tra- ,

Maul fcr6FT qklOT: I

74: - k I tq:
tsi - c4) tict41

ch

- et) bu I :

- Trr-4Trfr

10. -(zRzt r;Er-4r9t

11.

4 , M*7-21T9-A. 1t i=141zr i41 GPir 1,311c11 *04 crti 1-1)


otiti : I
01-R4 k TM:4 f4974 i14
3TANRITRT: WM (AO ciI gifTZ1 rice-11\4d I
iqfr# Tit ciEfupT
cbRul
fl 414-1
9

www.thearyasa

aj.org

?. tb1-41741
41-1-Erut vic-ii I
fdl-lEruTIT dt-iyiii: I
.4
faiput LO ce4: I
k
l9
iT1-17rUt WIT I
1
41-1Ert 71713:,1
4

12. 1-ct 1.anzr 41,0, 41qi

flaTfut 0iic44-i: I
141-pfut
I
. d4-I: fdl-ITTi"
I
6.
141-1Ergt
I

R.
se.

sty flviii\ ar-go:r cm4.4 -11


--;Er cn th-ffizr, *Pi -r -uiTr--1-9-:

?R )skE% 9 6 'o
Ni1ik-44 4-m1 Tr*sr: I

rP

www.thea rya sa maj.org

13.

tra--

ir.-1

1-11-icii:

r4 a sS

T4P. grid:

Lt)(,iITT111:4

-wd

(77: 74:11RT 4)(11-1,

,F*151zr49

trrcr-ezr i-t)qi 9

-Erui- c flcti cbud.4 q-iEo-PT


Twzr 11
H
sA9'm Truf -qri#r Tr*:
(qi-tcotut9:74T(Rzi

(1-1713TIT 1:17:11-171111:1:74 ciludt4-4 1-1/5711I

klIt915374uPT .crd mUftai`4.7171:k 31-9.:

-9T5i I)

31 3111
-170).

ttr*-1T I

4141-i i 71)1T-- i PR-ti

A-sEr 9-Fr 1-11r11*


4t11eEfl.1ici-T-4(11774a: 711,T

-411)1

-7)fd I

4ft 137: c c -44917/T


tirlcitlf)-11 tWt 1-1-

14. 7ka

m-Fcurvr 3T f
isrWa-ITF-

I)

*
-Fcrftr dyT=ti -crw at.NIP1 T-q-zr-t 15. -Erttflri-Tr-

23

www.thearyasarinaj.org

//
3-q-ft

-4.zrr I

3TET:

-wAziTTITITaTuiticicto trra-zft I aTaiircrwrzrr: ltd : (41711: i I

aTtzn 11:4 ch 44 (-poi

311- I 31ZEITRMTTT:

c114-1c1: 4-11-1P;1711-1,31 1 'W4-71-1TITIT 3cLardchl 3Tft 3T.


4.71171T:

31 RT

I 3TVETTFT*771T

rI dcglroeniii: 3411

3TEr: 3C411-8Ct) I I dcLiri {dell I q I 3rEf: 314-*-M*7 31. 1. I

li-RfTT;Er 34rt A-Uft 1

-1 .

-Rruld.:
/ Tr

W-c1 ei rd I

3144-41=r,
Utc1:, mod:,
31": -0-41# q)

, -41/17%,

, aTtf ,
3171"
I

3-18-zra4:

1 . 3Erft

1.447i St.1

. 31WircrWr 441 rd: arl. 9

.1
1-11 -: TA 3T1" 9

. 30-4 act)! cht.41: d4rt 3iWff 9

X .1IRrt

aTEr: 3-T1 9

.A13f*.-e4 dLIR ai-

r9

1
1

www.thearyasamaj.org

.4-11-11;:oicm.441: cwicr air


et).4 I'"faitra: 31. 1. 9
G.f4TaTut

31-7:

2. dqlu11T-ili ft-M7-2Trift
. G1to.-44

3T1. I (esiirictO
tpdcl:117TruT ti P1 I (3ETRI:)
t.IPI I Nki:)

dLifi
X .MTEI.

d'ArifFrurffiTar I (Ttsurtb----*,1)
3T

(A. cpwiLbricb
94-r-41
-q-

. 9-174k-Irt
G.
4.

f I (9011:)

aai I (31ZEITIWO
dLifilf: I (-11Richi)
I (4W)

aist:

31't I (34q5:)

0.
. ,710

(1-731)

3TWa. I (0)
aTt (7-ffii)

? .1117-(W:

- 1:)
r.s--Rr -r. r I (>r-*1
amft ? (kTi: )

. A-uctr
? (.

? (fWIT)

aT9.:

crititlitarr

l9. ~ttichlr1q:

qr4907: 3T T, c1111c1: 9' I (-14))


787: 31- 9-, VI: 9' I (c130)

?4. WOW:

31-Er:

dLirt 9 I (WO
31-7: 3I1 i ? (4IctM1(11)

( olf.11(1410

www.theary

arnaj.org

atict.tve4ch41/ Trrff / z7z7fru7T

3T-4TT t -

EiRr4q:

91c1I
-1 (1-1
4-11c11

-1R11:1 774 14---9-r2iTt 3iFfWaTIT


?
3N-91:t 3TPf,71TWITalr, -ritgi:taif

1R-11

10-049,3TMTTWIT?

iRi-fl

1ch1rrW9ilcW-404 1-1, I

9M1

1
-974
t4 1717, 371A*1,11147rEg

4-11d1

-1 r1-1

f*--1:Ortrn,'Frfta-rt
71:1- 3TRr1'.c19t
ai1
- -1:t I TRH, 34'r c114-t ?
tkp-r ! 3iiii L 01141c11-1I1.1).7cilc1
11R:a I 1-11rr: IHdc ITT 34-ravz1-*-7,
-tzft-*--4g I
Er- i-q-K: I
-0114toi-t I
3-latrI4:

tkvr:
1
-0Vr:
-

t4krr:
Tit4-11

1. dq101 Sty drd tt7zilTF:f f(M7-2.74 liTzrt -

-(411T

,31141tulli

al- r

. 3TrErt e4-1)A#

ci-Tqft 3i1cct19, (arrawzrwrt/Tin)

c;(10.4.4

I (3i q k)tici) /1T9

/1:R11717-0

(3irqwzri- / Tri )
(ailcw.44)
I (3TMizit/11761711:0

www.thea rya sa maj.org

3-1c1 41mOrg

eS

rd91-1P,11.4
11711-PPA
I

www.thea rya sa maj.org

wr--rTr

jai toig2T: I

4T I

VI '974: I

9-zliq I

a 19721-: I

cci93t:r

3-19,
1/171:

1. durt-Ilui fr*7-247-ft
77. -

isirq-

cbrci: 7q-zrft I

111(Itircl

X . Rich: T7'

la-ft I
Ec.

. Trr-6-,TT 7Frft I
c.a# -TErft
klch: e..R1
? O. -cl)t: -c1").11C1
? ? laTif rcicM-Ircl

?R.

3TT1eff I

? . Rid! -igro

VA-

fTui . Eriqa.:

I TrTirri: 4r4

www.thea rya sa maj.org

(....014 R-14-41R-1 I
?.1:14: r-i-qpi I
?9.-{:?)1q-W: 41a fa I
?6. -aicicb: .ctieit.irci
?%. crico: Wit I
ft I
R 0. 9-1fr4 R ? . fi.1: 41,4R-I I
-7ft I
R R . Ildcb: 1
R . .a.TW: -4.1ia. I
R X. chRicbdi Tf*TTft I
R 4. si: risirchtlird I

2. 7-(zi cb)tochkt1 111u)-1 '?k clIc.111:17- 49 Gl Irl :

wrr

01(11:

cif-lit d

cit4itd:

ciklit -d

$11Ta:

9A-3:1

"44W:

A-d-Wf:

1-1- :

11*-T:

3T4-ft

3T4-a:

3Tra2T:

qt

3Tft2.17:

s1faWfa

3r
177417:

N ciki -ci

trcr:

1TftA

tiruKaT:

f11-di cl

1:1-c1+-11:

11-t1+-4 -t1

Triti:

TETE'

7111-4:

Ufa

Witid:

WRIF-d-

TINT - 0:110: cR-1-it d I

T01- cWitd: I

0101: rake-RF-Ct I

www.thea ryas maj.org

o
?

ara-4m=r,
Glicrict):

ii4719
ciirocili

1-Ta-aliro-rTT:
TIT

fib
.-rro-k
IT-4--

allow.
frmfor
all oani:
ciro-Fr:
1-T-o- :

.th
*

7T:
di -1

WI I

-cr
1
Vc\
icraft

77:
t-iti:
etar
LicR :

+-11cII

TIT6ft

lildt:

-afThl.

00-4Thq :

4T

41

49-4:

TS:

7EZ1).

ate:

cc

7rT
13ft:
1-- :

('W

r 0

-r-Fw'r

,4P0

www.thearyasamaj.org

(131719-F'f')

:)arfrt

3TT4Trt

qt111,

cfq stellqq1 I

irdt, \311-1%

chcill-Nt1)11: ZINT ANA ?


Tr: s;b1 u IPt I

T-ffr qqlrcl I

Tr:
72177317z1
: I
I
d: I
t~gd : I

giditl ': I

I wit: ggla I

www.thearyasatmaj.org

310,1TM:

qiict)

aTT4Tris

dqt 0 -

aTe
atit
tai 1)4:

(rd?zr

m7tdcht,e4 arrgrft 4 0 cult,/

flccroi

WI* I

jai
flcchli -TT24-

7Vreq T17-4774 /)

www.thea rya sa maj .org

I. dqituillttuici.i flc4 fiTh-T-2TT4T1i Ipzit


3Tc

adci: II

sav4P- I

fatT77:

? fq-graT

. cm! emisfutweff
. 9: r -krrocrlf-ff I

Livr

4-1,44) -iigift
-117-I dLitg-i Autird I

cum: As-ion -NA-ft I


-49rwttqqA I
ks. 1
G. VW: dS11 4 1 1;filA"
17-11
? 0.

2. -ftth-T-21-r9rR

t
wT1-ft
st&-ft

Plvfifff
A111
qql d

t q

-RT-49-1t
3. a1icikullc1,7r.
?.
R -PTO. cl%
4. 3TR4T-4-

.77-24r9TR 'j(-c rzt4iL4qic1I 1


/
(ANA /
/
/ Aut

1uirt)

- t4
111174 Trm
1c

cr)

/ Irgra / 110a- 0

chi

11
-4-

-RT-0*ft

/ sT74
i-g

/ 9170

/-47.-q9-1t / kictIciPt)

www.thearyasa aj.org

.
G.

(Ri-c11-6
-ft9)-ft)
(rgrct tqcl: tqr-d)
(11LIci1i /31771)-ft / 31r7j7:)

I
I

7ErtgrV

4. dlull@tlui 17- 7-2.119TRTITZT13-410


? . 77W: c1c1J f StilulliCI

113 fta.:

71-6*
-

. 3707: F-15el 7)-ftI

:1111:

011ulF-ci- 1

I
-5116r94-

cRlf --17:

irraT 11)-7-A- qqird


I

I
ct)14 \TIIIIP

.111-1c-11: r-ct)1 31T171


-4

qIcti( gig V14719: I

I
I

su cd

rk11411:

Uqili

1-ta.: I

o.

cW-1R
5.

R0 rolqiLigIP-1

?. Trt1T - 317)7t

7 t aTr

9.

9.

o
R.

fT

7 t

? .

?k.

?9.

? G.

?%.

www.thea rya sa maj.org

'Etcl -11-lircl TM-WM

Tit

rft c11011q:
-act):
1TP:rft 111qcb: I I
4(49, aT4fa41 74-Tratraw:

ttaTt

Trmt fl-Tqw: I I
reiro(gPi

tgq PubriuP

grff1: Aug; II

FoN 7q-z:ft

Foram:

aiaf fl,33-ttirci LiAcbi(:


a. rd (-ciu crw:
(416 diLit4rd-1-6--*Tt:

air

al4

tN:

3-797ft tAq "f-{:


clkJAI ul Tftarft TfrrVT:

II

www.thea ryas

aj.org

yzf9r If usalltrOre* I
Taft Gcqh4 7777ft
(kw fictictfrti7fu JR.-t-agrigra fachitt4k? qc: II
OT: ticill 4dfd,cad, 1TP-ft,

tgr<t: 711-*74: -11C141ri

TFP.IT

wearacntird -ffErt Riarmit'i

www.thea rya sa maj.org

3rw51-09-r7r:
1
1Mri
iiM
11W

d'1

3171T-

q
717: I
- 3T111.01 Tr87-4 3171t ?
-,;rTrzi--4177 131-a.:
4-11c11 - 3T-tr3-1--d-*-TaTT-V:74ft
(1-144t 331117tRik I -r- qq11;1
Hid!
(gEFf: 3 Cf 141-Im+-1,7-wft
1-TT41
4-qtrh-V aiff9Trifri

4141

1:1-R ar64q --(-)frr


- Tr-4-4-r c43--4- 71
- -ra- Ta I am aT*---dIrrrq I
- an:a 4q' ci-Taq
ti -q-q I 1-T4MT: rcicitu114,1u14, 3*Wfq I
c c cr ftWT)-g I - a.: 1:1W1721-4 mitobri-Ri
413Vrgrat 747-t
\31( 7:4179 I

?
+in - 3TTTAI-eniW9 I
- wff: ranit ?
TFMT -

...

1-)-: 37
3TTT 3Trt Li chit amzir-qtra

sqq
31I

www.th ea ryasakrnaj.org

u 'Tr! et et-q -1

dqi -

17zrfa-

ci-T-49 I

Trrzira-

t5rzr

tik
G.

71-*Ti"

fd1RS-ft

11q0q1c=i

aim(

quSq ct

srai-r-o-qt

?o .

4.

??

2.
-{:r4TRIT
TiTzfrri
7-t-ft
w-cpci

3. 1
- -1R-k

7171-1
t4-Rq

drCiti(;W1141 -rrth-MFAITZit-

iroT
-w4g, -r-p:rfq
-Fr4q, srrufrg, Turzr-1, 7m, 374rtErg

G. 4tlsh~l

o tc1-1

4liqg I

www.th ea rya sa maj.org

3144z11T
otcra19\

ta- 9-11

14,cbcrei

47-a

firgrif-fr: 1)-Erzrg

cAT4-

-4trzra-

3.7

3Trai

alt

4. dqiuliTtui ITM7-417Tftal
T / 7:

370 -

O.) 'ft

tit111-1

air

IT41

/
9b

s;briS

f% As

-I

711:17

-11-1

-{aTiff

Tara':

74.11
14-rf

(grf .

dqi 0 -

acil

I
I
TrI7 #1. 17-{

-6TATTI
TTPTRT
--A.Rt
al*
I
t.1 1 fiT

I
*fl 1 f4

T.I

I
ITR

I
IcR "ffiT

4:

TIT{ 4

c?-1\14:

ctIA 4

Tim.:

TcgraT

cp714:

V14

3irdi
I
.11 A.:

I
-11

1TR 'ff.

11 11:

-11 IT

tffirq

Li 'q 1 ci :

41:111-1:

7-1r7

WTrq:

77TTI:

1-TqTrri

I-14T4:

c4-1-417:

www.the ryasJmaj.org

5. 11469M,-6.0114jul R o 19btiNql -I fq--- r iiitqlr-I 74?:f ?.

ct ciq I

Et

(-

G.
S

?o

?X.

?G

?4.

Ro

6. `1)t) /17 Tt'


-Erm

- C iT

34Vt4 ? 4 cilettil -1 1M131-


it)

vt) I

?o

??

?X

?k

7. crate

3f4: 311'1c1011-1,11:1-t I `41-qr: d


PidgRexird *rd rclEci-rti ? 0 GlictiA -r -tcft

-gr-617r !

G.

4.

www.thearyasamaj.org

Lid-cl, 3101111:e%

Illt1c4
-{Zb-451%

1. aTErlf-furd-rq aurfq dkiTYti

tIclqc11-11 o

ri:rrr9. fm-

Z 9' ci, IT
731. 7 t 7 : ET
9T

*
fq 11 1:4 4
trr z T IT IR: -VII

1
G.

www.thearyasa aj.org

TIVT:

.4

G? 7W7f0:
G R vOliCi:
R igECW
Ek 4 flEft:
6 wvilft:
Eos c :1=frit:
G X 7;1qtqfircl:
G 4 1:1W101t:
Lk 1:1-VTW
Et EKEI:
6
451 ki:
l9 1171Tft:
6 l9 Nk-1101C1:
6 arztft:
66 aTtutrff:
6 4 -tcliqii ci:
1srft:
E, 49-1
k9 0 TRA':
4o -101P1:
? ctlt-P-cl cl: 4 ? T*9dt:
l9R ratii-orci:
4R t94ft:
\94 r;IW-cirtl:
4 4 1;1-101rd:
l9IS itiqw-ci ci: ''x 144 .:
ksuc TTUTPTTft: 44 tr*Wdt:
tz,K.stii-circt:
4 tiuulciRi:
1919 111
%.: 4l9 fli-cllci cl:
ft:
k9 6 aTtZ1771ft: 4 G 3i
L94 -11(11-ciiii: 4 4 ic4-tctrcr
6 o 3-171tth.:
? o o Tali,
? 7*Efft:

.1

R? vchIci III:
R R al cii cr
R 4 'A+-4 ciql cl:
R X inrcikircr
R ct trer4V1rff:
R tiV:il cl:
R l9 titclisc4IPI:
R G al-tzrftvrft:
R 4 -ici ciqf ci:
4o -R77
? Te#7
'R Mlpff,
'4 At111";1q1c1,
4X tiq
It.1,
44 1 4747:,

' x
o
A

....
0

711.-11 L461,

7F<7rL9 tit-dr;lqlti,
6 3TIZTft7rc[
4 "-d-MIR7

xo 7;tc1irtici,

3-TazI111:

cbtotou ut
q-dt:

171T1-1T: I
ti)41-11P1
A-U1-44: I

www.thearyasamaj.org

,111111
IL--

-41qc:01:

Ttci:

(44-0 TWIT:

?o
? oo

1c11-1,

?000
?c3000
?00000

0000 0 0

31717-,
74.11T
197.1T

?0000000
?0 00 00000

at<1T

?00 o0 o0oo0
?00000 0 0000

(.1 :

00000000000

19130:
k14:
17:

000000000000

? 0000000000000

Tra-t,
.

7at

747 -RT

tw-iv c1&1T I
i-4 colktiqa

10000000000000
000000000000000

31

1=f,

0000000000000000
000000J0000000000

Lik IET 9,

tIcif fq11144 144: 1774


Trai- trird .q. gkicigav zw-o:Ful

www.thearyasa aj.org
ct);

11<.1:

gt-4
( .0 0 )

( (,k.?(-)

TITEff
( :4o)

(Ek.\duc)

re%
(? 0.0(.)

(4.ko)

0.to-0
311.3z1Ta:

1. ,.1 4-N41-.1, 31.0, -r- grt

?oo

E,.00
,)sk

tt

X.00

R.00

?o 0 0

??

oo

?R. 00
6.00

. 0

714-1 a a ig-14-1,
. o)

www.thea rya sa maj.org

, 0(A

tr*nfErwsr-c4r-4-9-1T

(A .6k uk -GrA977791T

G .44
?o.?(3.

x.04

2. Trgrzicr, 4: iFurt R

0o

rebi-t
a-r-4-9-1T

(X)

LI:4)g 1 g,111

( )

gq q-1 41,
Alizq

(
(

)
)

www.thea

am aj.org
or. i

i;helltiqfq fa9r fir:

oficruiP-f Trrawm-a-zri- tra- ,

( ) 3WITcrW:
1g0grd =
3Taricrw: facer 7/7,47-M- w?-)-d=
491 X11: 0441e441-i STIT01,
11: 011(9q1.14 Ndirtf 41
(0*4 f Pickil-1,
9' dq 141:=
air F-14(11-1111, .1'16/4

- 317 4.1:

-74q-

r{ I
[tq111 3T- g-4r7. = 3
[-wkzrr] xrai
=
gTil
[ -r41
= 19--4-60twOT I
&t.4 tRIR1 = -3-*-Eh-Erut7-1
-ft
[aTaT-21- ]1iRkilotird =

aTatrIZI:

1.

E3-*-rqf-4 .
aTlt

-ft-th-RTT9-rft
dckhildl , ticchlt , 3TTF4,

37074

I (-Tr)
-*--(1
--ft I (ti.1-it-q)
(ciollutii-i,)
(40:)
7-1.frr I (fir)
:I
(yheA44)
-w4FT I (fir)

-w4ra-

* ard.47rf: *31-r-6-4fft -

www.thearyasamaj.org

31.4%)7111.

trww:

Liroco;lili 1

goiN,

- -Trw:)
( -47-q-gk - ';rePTrrm

- :)
(wgfcr-411, - tetze-4141

tt Ni
4fit.t)ui7-)-ft I

4,

1
traTw:

(fwzrrcr-q)

oiliuli

(644itici folT7T

(---4cKIT -cmgrrr-414-0 (wEr4ff, Trtif-411-0

fffruffIT)

* facer - rztliqqt-44 fal-mt cpcal


712,TT - 31TWEit - 3ITWEM Wf)t I

- Mq# -WT)t I
2. am:

tidl clIcNI dqlullTjui 1:irr4-4

? . ( 4:)7RITEr1:13-911,
- I
trft---rt -11fq

(-(7grgrr)
4. (ravtotc)

dekti dri

3rra-r4

x.(r4-1)i)

(1=c6)
(3rRrra-gf)

zcrT-errcr4 -rgr I
aTFITErt4M
-crftvb-gf4T4:
. -rgr
3T-0-r -1)
arr-zr17-4WrftI

u. ('t)

c. (71-6:)
? 0. (rciollq1041)

3T-gRra.

smo-KJI,

Ni
397R-uf

4 6iiw4.4

819

www.thea rya sa rnaj.org

3. rolqtygif:i 1
-41-Tar IFTR

371---*--(-0-fT-4
trr d
X.Tra-Trq
. 4 I ISES)

E,.11Pft
. EfT42T
G. 311-0k9iqq

4. HuSq fc1

o rciciu-Ofd
. tiVJAIR1

?R.74.17-1711ff

X . flu-0 \siqri

.trftcgi:rft
?E,.74.17771W
Limqq.
6. 31-"EltrTIT:

.1-r -ft

86

WWW.thea rya sa maj .org

3.7e41-c:E.tdri-i I

3T-1=11Trli I

5. dqtutivii clictt4A

(730

3q-r ? .

(37ff)

R. .iitui'Wl")t I
. 4-11N-4-1 7)-ft I

(Tcarch-F-*-1:0
(f-d-gTf:)

R .A17434: I

(tai:)

X. Ermri-1-Rf I

( - rgr,)

374-4 - 4ft I

(jr91:)

(31feer: )

k9.74.170.47W (4E4W)
6.371)71tOffikl (th7MTO

dcktild-143rI

(ct)140)4-11:)

? .1704T-4- I (NtiTr)

are trraTzr aiarik I

1117

www.t hearyii
a aj.org
)

W-c11-11Ri ct:

Tr% --F:rft

trz: 1477 alr

r-

Gim:

FrIIR-1
01711: c1Slic1 io1

Er-4 rartc411 1R-aft

c4.)

#wr "-ttt

Loti1Z-1

14- Tr91- 4Ich IIMIlI


HRH T-24TrFWRIt cl-ft74 t
77r: ciikebiii $111 - I

.W4rff

311;ERT: TTIT `1-17Tut 1fa I

3fti

afrEfief

-11: \1c; cltr-cl I


-{T

WRIF:

(1,744410: TrwErFai -ra-tyft

th-Frft chui)(1t4):

Likior

flgP. I
ci-T4

-Rrwrft -r9trrftwa:

arritwurrft
fu--r

kiRiI
racntiP
k-IP

cl I

www.thea rya sa maj.org

t-11--c) I

,ic, twal: aizrft 1

Asistdrul cillq):

9-Azrk aTra).: -er: i


(vi qotil: al- r I
Hkil 7:ruql: aTPr I
41-11: -is, : i-i1 1

1?:4: tiRci I
31-serf 43TMA7: 1-T71).: al- T I
i-lict)til-: aTf#r I
-ffp:

et iiPial-clita: Ufa I

77: 1111 1 4 ik9 '1 I

1:Fffrft
trP:Rt

-CI I
flr
-Efka

aT:r 1

4..1
3Trtrru-r7: 3rrcru)-11 ramaui T-

11
f;ciAirui iiRrkli:rt

4-- I
a) al t 1 : zr Trrt c,14 T-

Trig4 170a ciTqt I


Gi ICI : *AI 7TWft i

7-. cp a 3TPr 1

- Ti- i-T - i
77: )111a
-orcii *R5113 Wol ei rd I
-r) 1
ab H Ci A 041 Facbtils
99

www.thearyasainaj.org

79-411-41-11*
--Ftniur
1. dqit ui lllui

3q10

Vcrt -

401-t

111 I

l
al3RT

3TTIPT:

TarPT -

dql 0

- 4rC
- *7
-frf:wwr -

tu-h- -

91cfn k 1101 -

1t4- -

3chltIrdclWqlectl:

*cbltl-k1 cri*Visql:

dqi 0

k.ie.

-111
-

370 - $TMT dl }.5 c4111.-cit-01

cw-1 3T171:11*.bw.TR-9frogiecd:

1-11d1 -IIII
det)m-t-R-oilreii<sco:

tom:

31).111U-clkol

www.thea rya sa maj.org

:r *7-PAT9119.1111
2. dqltulIllui ftS,01-1'tc\,-11

IP .

ul

7ft cb ul

1-11g -

19-Errr-4k11-E4c1

A -

041-

-rtra-

-1111

abl cbc1

apauft Trquft -

citklecil:

*chltl-c101iirrltsql:

iiicu-111111
-

, 1(se-II:

amiti-cl iiri

www.thearyasa aj.org

3.

dqlu1114,1u1 Mth
-{-2.79T tf(71- -

chdl 771T: -

-mzrrft -

+1101: -

:-

li

tl ul -

TF7RTRT: -

1
1- 11i5q:

:-

1
110-?-1

dchltl-cq

d ing: 1474T4: .3411 I t1-1-11tict) (111YIGctl:

WI -I

ap3Irrrr -

')Fschttl-cl tol
1-11c1t:

vgrsifErr
*mita-ci t-01

trig: 1111
1-bacig: .1)..rmird oilroAYIsct i:

474: -

www.thea rya sa maj.org

4. 3TmiT4 GISP-11.-1 44 qicqt-ti TRA-Ni-TrTh-Our


? . t--1-.114
R .fir:
4 . 'Ittrft

(TrTI:f: )
(001e.:)

51flW.Ircl I

tt4

-r-d7- EIT . I
d(-Wt)iTgzIfff I

`/S. TR dct-Its1W-1

(d(*r" 9)
*MO

dlt .(1:1t1P1 I
7-44-

k. 4I

(1. 1fi:)

3T a. I

. TO:

(4)

T4Tft I

. OIAI:

(tft: )

G. 1(Y1

(`PT: )

4. tsilei I

(13

? o. ErFff

:)

19dt I
9Turk 7-2.17R1rff I
e-ircl I

? ?...-t---F:

(R:)
( )I4:)

ai- r

? R . fll:

(gig )

cIJ--rt-

? . W:

(:)

ci-T-4ft 1

x. "WM:
? ("t. Ift-4
?F,.

04.biqii:

?9. MT. :

ft)

(V40
(lIt'Alrul)

(VI )

.H -c-1 I
al-r
d E8 tIcli: fl -ti I
ay . I
i- I

(i).)

ai-

? R . EIT4W(zi

(31 IV') )

NUT: ari-Tqq I

R 0. cll.-1U:

3c4cIF-cl- I

R ? . TrfaTuT:

(WO
(q11(110

R R . 014-II-II rt

(17191:0

1:1-1" I

R'4 . crichl:

( Iirtrf)

1:n. I

4W: \lei
R X . -4-

(trffrrtrr)

Limq d I

R (A. Gueict):

(41ri-JO

Tea I

R Et . -4f9-wr:

(44c110

Tcgr-cl I

-t
6. ,s1'1112P:tr

d4 isil -cl I

www.thearyasa aj.org
n

5.

dqlu1111jul cilett4A

ct)

ct;)(.-0: 4,1%_41 1-1dt

dqi

k.
Et
s.

-r-ffurt ,

cpLi : ,

Z:,

014, tuft,
dqlo -

,31011, aTr9').

, arrwrvi: ,

,
1-14 .1

L11714-,

cinuTT

www.thea rya sa maj .org

7. cr) bocrmit

tatol dql 0 -

7zith
-Tt

if

31-sg
\31,11:

TE4:

dci o -

dcw4 :

4Trz*

Trfd-k
Trrwk
11-prurir9- 4rz-k

fa~ifui

(-1

8. .11tulll'slul clIttql 1Wrt -

99

www.thearyasamaj.org

9.

dq1u11_ ,J1-1T -0-:

d4Ic1

? Q1-11: 31-Frt4t1 dLiRw

ITPla V1TP' I

?o

??
10. 9-T17

9-TR4 VicitTt
-(

- 3T

r1)c Ste.ci *Pi -rml-q I)

F-4

tte.afri, I

G.
?o

??
?
?
?19.
?

?
?
?
?6
0

4 tte.a1-1,

0 clIctql

www.thea rya sa maj.org

Tri741-41-T'w:

iCiefeht)q: aTTSTIT:

1. dqiuillijuif{*-T-efm-rft -T-(77-t fl4bli Tiizt- i;rifff: I

tits

. -ffM

3Tr9-1: I

. 117

X . TdizEr

377: I

4. awrrt

tra:

trkr*-:
cl:
flq1-451V-1 19,
LIP

www.thearyasamaj.org

I -I t-itcl 4-ilrallfmFtrrftr d4:


11.!,(4) ol io' -lit

TWIRTP1
Td"Wrf

cl

75111et

fo--41T

arc 1lj

www.thea rya sa maj.org

1.dqiutilijui atctit

, tt-)6

9TW:,377-4T:, 1(311q:,
- $N10 ,1% TP:ft7IT:

c4-14

71%
7:

31TO

4Tdr-

51 ci

cal-is

cl 1 cicr4

iqqq cl I

3qo -

:f

1
)-1

ird-dt.
ITT

74e

371:k

sgqt

1Mcli

ligqiqr1

7 I

77

ry

"WT)t

7r0
ci-T-4:

4-1,1

51ct)dt4 cl
7T:

'I tq

1-14:

3T T0

ci I :

9-1i*

titill

cri 4 I

ci till,

id$1471

( qv-J(50 -w4 Tgift I

apte-HP-1

2.

37.
.

01:0
cOAT:T-P-1-

tr4TW:
trkl:
Et. 1-1-qr

74ti:
G.

31#Te-uPT T-7r4
'Wet I
ilst.irci I

'I-47ft I
(4-Itch))

clIV4rcl ?

-gli 0-114))

Tret ?

3TWW:

(771:1)
ct) u (3: )

cl
Irgrft I

q9

www.thearyasa

aj.org

aTa-4zpi
'or

44

wui11 *V?..1 I qCi) trOt cit-z4 31-01=Ef TRITh14111: 1-rd-ft I

3. dclkulllqui ft*7-2Tr9Tft 771-

-f,yurviteitq

vzfrq:

3Tq4q14_,
47 wad -ftpra-r,
KIM
& *ctiiRch
1
17: 31. T t-R.q tiLt14-1r611-11W: 1-T-0-ft

cbt4.4K4

fl.cic-1

till 4N-1 -SP-Trcti-14-1 I I


7.11 -q1:liff I flt-ciclf) chtlitt) cRiircl I 4N)

MRIM-9- HI ulcttilt)fTh*
th331-11
(fl a

troa 91

4
41-

4tl'a-q-lcjaiT: 1-T

-qTrft I 31-ff

Trig* cr,

,1 41\
II

fl4a -ro-a-4:frr-*-t
I)

1-1-ItI k-N3-1-11: tidy

9.-Td .

www.thea rya sa maj.org

lilq11:741t 1P-

33r-T-

a*

Tr: 17FA. Tfta-: I I

Tr41-1ka

3T -61:1 R

- ,741.4ft, 1T:
1T- 3ii-O 1
.icli-If41-

ail Trfaffir:
713:M)'

f41:A'

farm

141-rt 7PA

cycbt

1-1 I t.- ,41 -crW: 1Tr1:


c c alf:r
ami cirdV f

4. slig tv-cv-q-cr4q1P1 f T dqi*tutiltlui frt

5. skl- Wrq'crrat

4. -01-q-i

sirit
?
?

t-111-11-:

4ft
11-

Crt7 T7' aTroTav:Rtrfa. ?


X. 1Tr
trr
irgff:
?

I)

4t: Tret '1:fftff:


II
ci-T4t

(Vr-dAt

. mqi

1Tftff: I

4-Taft I -744 ti4-Licchl&

3lltic1)14

flttcicle)

tzAci

-aTT I
1TOTIT Ichtc\Lic-II I I

754171: i

dqtichi

1
-,

I git.w*.,01 -7: ars:


I)
et):

www.thea i ariaj.org

tra-t, 3.1014 M.9

Tit ai fro.1.) t cnqt 11T3 tra-ft ?


Tit cit octi
11i-143-ft
cilcieb: TT Lild

d?

ai!rich: 31Tff: tflt 1:1-6t I

cilrqichl 77:

TrmiTEPTIT

tra-t
11c1:

1*0 !

i T drrItd11 ?

1W4K4 dfitaiR-{

77: $11:11:714 cbqi i ?


77: $71771 TITOTW4T-0 ircetr1-1 I
?

Tfrf:

rcisticiti qiq -mtctoilq 117:01 1-i I


%TIM

5reT:

r?

st)rlslcflci: i T

1:Fr rcisuc-0 st;181cHa:


TrtaT4-7FT cbql
iTgr witd-wwr
aTe

787-7T:

d?
9-14ft

rcisimt49 aTTTrtiT

3-1-q71T: 3ITTPT9TEr

31121Tt RIVIr0
giNtiq),stet): I T:17T

-rfgr I TT 31171P1 ?

.4:1111c19,31. 1- I 4
dT4Id-11-1, 311

33frA TRI*
131

aurr-g

0-4-191TIAa- arrffilivrft I fl-coici: I1-9-: *ma:

31-Ri

77: Trit Lied I

1418 trafff

'Ye?'

csilOch

-Td

www.thearyasamaj.org

liti")+1q1k1 1>fir-1-11u1 Tft


3WITt

RISI

trc4 0114k fli)dchl4st)9: 31- f I

. azf -501q-4 it(TailTiTrwr-{zr 3Tizmt


7

ArcoRi I

7-4T: Nici:chi TITzrgra

1mi: Tfrzfi0 7RqK4 Th-h*W


7

417;E9r-cl I

mot: 77: 717:cble 311Z4T-0

trfzfailTiTrErurraf
7

7T: ailleichi:
G. 3T 'Mc!,

717:

y4 .

TrP-rd-q-r7

. 1:111.

TiT4 W:

aiFraiT
9

? 0. 1-1-47: aft stT: I;TTITZA. I


7

?. (114001: Tr4T mIT flcri+-11:

I
7

? .

7-qT

alFrrqueff I
7

cwt ainfrrizrft o f Tic 31-FT aurftristrft


7

www.th ea rya sa maj.org

,ter / / TRW: /
/ war: /

3TEr fl)1 1c1R-It: I

(-I 4-1611W:

V:

4:

1-1(1c41W: I

4-1,WellItit:

4q4: 11--lclit+C I

kir-Icilkit:

1:174:

1E17717: I

TEMITR:

14tt-4.1: kpbc1IW: I

kis7b11W:

"SirRsq: TvoilW: I

Tv:41W:

cicIlt: I

't ciclIW:

q I -111:1

. 7417, 3T
. *qt-iT

3T171T, *girt') 714W: arffiq I

31-

? 7rtIT

4.: 77: Tit 3rrt7.,

aTi.

al- r

arrTk,

x. -qkvr:

(ell 77: (411?-164 Tradt,

I cb4.4
-cm-r-q, -

qg

31R:k,

ci-Tr-ltzr

*qi-il*Trgr 74

www.thea rya sa maj.org

1.

art? olicKilr-1

cb1bc54)4

t' .
Et
c.

2. dqikuillijui
dctl o

ft-497-2.TN.ft

aTTTPT, TT-414:3-tfT4 3T P1 I
chltiki 31711T,
4-1,7: <gm: 3T7k,
f`4

9T: 2111T3Tr973q,
- -41:1:: *RI alwa-Tazt
3. `Tq

aTP:r I
Tri-TF011eAltrvzr
qvc.911-1: I
7T: W-TTM: 46-1T4it I

a oN Pi

(Jc
E9

www.thearyasamaj.org

clicict)

~IIIrIchI

'141

acidlloicbI

arc

u
-er:

AT 7.2T: TP-T
al*r
TR:

arra

arr7ri:k
arrt: afl-wk aTT7
311111:1 3TRZf 3TR:1T

www.thea rya sa maj.org

31a-

1. dctituitatii Mth7-2TT-ift 117zit UM.


7: ailcict): 3-17k I
'10.4): am:11.:
simcb:
I

if TW4'

cimett:
114 Giteicbt:

aTr-lt

9a--

va~

("49-4-d)

dcidilalcaI

el Met): 3TR:rk I
d4cfri Icicilt I
cit4.4 AtffT: 3Tf:T 3TR:11. I

d"

Stdci-rl: I

7: 9{: r441Rict: aTTFik I


AiPT: 7F-ft WTR1977: I
7ft-5d
- rI

31-4;ff 4 1c1c11-1,
T4)1 al rich' 3TT-Rk
- I

.
.
TIT cill(4-? tit d Llorcl I

.
.
-{7 (34104)- tit-cPci 1-irodcicn I

Yard
7T $if'dtilRidiii7Effrt TrTIA.ft

m -fftit 41)dcic1 I

TIT It-111 ci-rdft

Trr

fFurra.
c4-Rarg:TI-1- TrrzTR:r
zJai
qi 7F1' 'q2.T:
Ter Tq. W:f2T ?
RTF reitglrli I
3T1-41. 31* Tcre.Plci: I
T
-Iq1H: I

rtcbit rti.ciaci I
7T i ti 13T974c I
st7)t RiligticRil I
Tfta7ris

drqoa-ci
Ter Tq. Nfriff-49.: ?
aTe
Rifigociit
arrat 31* trz44- I
-414- T:ff-*-Tft -11dciri: I
dal fl et1 tiN41

E9

www.thearyasarhaj.org

SiaZiTa:
1. dqi

t uliv

M*7-2T74T1

delci@W-q41-el kc
LI
LJcbcIloidj

ractc401

csicimi crI dj

4 dcld-r1
1:4

cricld-1:

;t) Selci-cl

Li el el CI

titz-44.
'lid c4cl-d:

'I

cicl-el

pi

www.thea rya sa maj.org

2. dqiulivii ftm-T-21-r9-r1i Tzr-t

9r
TAIfFt

cY5

gelOD 11.e..tc)I-1d1

UclOcicicrldi

lAci a 41
mi (load
-Id

tiraciacti:
/41-Zioacti:

6dcic-1

'ciI c1d cicci

cii

Trda-d1"

StdIctl

trFrft

sq-ar'rft

1io1i

fOquatya-a-et

Lc?-1

IT41i
*4-9dt

11W1I

mlErdFI)'

Trrzrra

'I dolttl:

T-At

41

3. v: 93-a-ris / cirot "W ft' /mail\ /


c

ciiflci

cicIN

*Pt

ciici

-rffu

Rifilit

X.
19 9

www.thearyasa aj.org

4. -ft-m-T-24-r- rft mapctitu-ate, : 7-4-t -

? . 3 TRzEal-TrTF:ir: coiti crui Tr-d-q-r I

(TPT)

cbqt

('PT)

4. azi- 41)cictzfr

d I -I

(1)

(Tft )

. T.14-t 319-717:gr-Vit etql


371Tilzfk9- 1 Tr*

(113f)

v. Rilanctict):79-41-9-rti
6. 31WFTW: T.17z0
4. tffz1-14

(T)

ki

('

TITRuT: ci <Aid 014

(')
(au + Trrr,)

? TITrt 3T-1
? ?.

awrrrrrwr: TaT4 tit d +fldII

(*)
(13iffk)

dcidi loll cia 101:


cb 12 :

. 11u

1-4-6'

TT

-1. tiwzrft

R.

tit c1 F 11a t 4 1 -1:011-1: I


itisoPri I
TrPiTrIsrum-kt Ipzrn

T: 31-cro

rololiNgW-Dii, 37747., I
7Z.T

titcpAircm-1,37r---rgr

7r: 41p1
TFITITIRTkFIT 31-Diljra.

www.thea rya sa maj.org

UcbcirAoldi

-5141:r: rti:
TraPT: 1Z- 7:
dri 9: VA:

WF1

3f

3R1

P-11

Ti

f:

rbl:

acl-claidis

eigaciciidi

3701
,

3i-cirid lit

3TV0

374R:

3-T-

3T79.

3TIT

3.7-FTq

311-rf

3T14k

31TeMT

3TTWI,

Tram: pti:
d-ri 9 : VA:

amff:

31 i9

3TWf

3MTIT

3TRZI

3711:f

1;r9111-: VA :

aTtlRY

3TralUFfffs

3Tr71:3-

TruFr: TA :

3TFi
c

31197Z91T

3(rd1Z7

3119: TA :

311 o9

aTra-vm-

aTfttRYFr

i;rtp:r: vq-:
-grap:r: rbi:

--:

3119: 7q:

't$1:t

1. clicNif:i

arizi-Rt

rq.

riT

Perdir,M151:

Q,cv:411-111,

Tr:,

ardTM,, NMI

(34*1-q-11-1,
: , Marra:,

3Tt161 3TA7T
31-11
L9

www.thearyasa

cbci ai

aj.org

CCP*

3TErd.: /

/ 3T171:

aTTrw-diT /
3Tc39. / 3 r c / 3rd / arrTrwa.

T4T1:1, - 341:1371 / 3T- FalT /

VI\ -

4rictitleaci:
Ucb cl rAcrIcli
clmicrIcH

cacutioidi

aiTT- aTEr-6-1T /
arra-PT- 3Ttl-a-r4/

aTTm-31,/
al-TrTa/arrrwa
aTcra-Fr/ 3T--ffri:r/aTrr-- 1r/3rrrr--7

2. dgIVIIIVIt MT7t -FCnitri fa-Ut

3P:1-37,

3113fTP:r

aTtrFriT

www.thearyasamaj.org

alcrcloidi

11,ctctclolldi

ETg:

31717W

cl\ TIT%-TT'sfuTI:1,

Tr-TT

3TTW174: -

I 31-Ef T 5347074 f iw TT-TT V:E9I : I


.q1f1:t I

31TWT4: - 3 rd I `43-W .: 3fNT-11, areTa ci t


TOT:

$74

aTmrzi: 31
1-14-111

ft -W

31-Rft ?

st-furr:

Tcr ?
aTTft 17: WE

I $34193T: WTA. 3161W

TR, leA4 W4 -rift TIT, 41: -cri41d Trr

7: aT.-

reb4i

TR I

31TWO: - TE0T: 9771-*


17-41-RT: -$31-11:

1:1-R 1:1117r acrd

7r-drc4

131-Kft TR I

zr sifitEur:

aTRT

TIT I

77 7MT W7447 T3cri

- ticzi 14: I Tr: 4-irricniii, aT.Rrwrqt


4?:ft Ti:f I
CIt'q NtO
31TWRI: -

rci

?
I car top-rq4 g -r

): T5Er: 3tVF: -9TR. Tr:


Terd-r:
aTIT 3

-T14, 37: d
tdri

9TIT

Vra. alt ai. r

ow414-1: I
l9

www.thearyasa maj.org

1.34nd-I Trn-TriTut

Trwft 7:9-

? S34737

. cpbut:

d71(I I-11 IF/39 -

-GlItgrd Tri

Tr: 'Cliat#

-grr--ft 313-

fir: Urfa -Pr 7


64-12f Ufa 3:9Rbii,

ter?

2. dqiuttltjui

alctil

{W:1 -

?. aTi: 9N-Ert 711-11 rd 'PT I


.
7
tzff
~S. ciWJ: e4kij
4. 1-11139-: chItaluII 11.47:
-Ft-ft: Tr-47 Tt
l9.
: till~5al-jt
l9.7aittr
E37:
3. dqloi

'PT I

-PT I

www.thearyasamaj.org
51 ul

4-64:

iqr4

4Isi5T

mi9bacii am:k 1=1:rct)1(


.r

1-TT-cdIT 311+10q11, 17: (4-76' 31'47 T-P-111 311


-6d49 I TI-INI
1-1-RAtIgt 31c1,11c111 I fof.EFITA-44T-1 f-A-Ertr9.

Oldc11-1,

flvildcIll I
0a9bar4.4 ttoil-t

Tr: tclk1,11-1-1c1:

ti9Pdall-i

3TFT

qdcili, I d

cpdodi

cr4 3
I di-W(1-1.,W4i
clt44
-91--*-tra-Retra-a-r-v wurrOrcikiRitilErF31-Rt
I
1>FITITU
-th-Efr7ruzr dma - "F:
! -vizErf
fafavr:
%I-Fa-1-4E07-4mt1f ci I aTk-*-r1I4.-;
MIPI
SO chi
3Tri-FTTft
arff:
T-4Trit, atvi - 74.Tut 1-14-dt 4-u:11:k'''1" I
fli-1-111-icic11-1, I

*IWRIPT dLircitdcfrci: I
cpclq-cl: I -7*-*F.,f

ci-Tea-9-: I -41

7111Cricici-cl: I3.14-WrTit:RN1'Tkas

A Trli ar*--FiTrq, dctiVk'4.1 -01u5111tclt44 74117IT 31-

31-1-T-4 I t143icrMVI1lt.cici-cl:

1#9.:

dThc11.1, - "W1:,

%TR:

3T1 vrefa-

-ft-wrtienc,(4:1-TrilMcrl I tc411u11-1,74"
3.1,419,3TF-tcrftarrwr:
1 t+
I

drbc11-1, - "ThT:

ticbgt..1-11, -VrU iTrfftTilZtt:

44T9r:k,
"TaPTPT 31111TWIT 3ITEt -4
a11:1 I .cef ti4

ti=11: (1-1Iluft11-146)-11FLILiK*1-11t111"0-i

-1144cbt.44

sz---r74-chErr:vr-dt**7-r: Tirria-a- takt4i:c


ra-Trgs aiLda-d:

:7aTurr2f t4:411u1117 ti1114c1c1-cl:


3741V74-71T
SkNi
Wick-1W 4T1-7:11-9:\ 3TserT tit cidc11-1,

I. it -51-gr9-riT

cr.)at

cbtr-i

et)

-rffur V01

R.

?
ThEr9TrqW: 49 drnahis ?
ci-Tr ft -W
cifrff: 3rm99-ftw:
liticntq

c-al sa- T ti4

?
drhat-1, ?
vta-d: ?
1919

www.thea rya sa maj.org

2. - 4131-Fr.,dzit1 113rFr9-0tt
?. 'j4 3fri: cITR--dizr

arita:,I

47 I
. 6,1?-11c-NW 71797 3T177Tr: A-11-11 04.10 Wt ttdcill,
clA cpclOcli fli-114c1c11.1
cc. )*1741: 1417: 31.51-W: 311. I
1749, dtircIte.I: I

fl,4

d-chaht I
G.

7:

c11 flctIcR-I-1 ti 11 cicilt

AWR-9-C1-4

TN- slalui cpcicl-ti:

. 7:IfErT: 7#Zti: 7aTuTTO (-cNI1-111-1, t14-I

3.0

37:1TWIWTIT

strf:

ft

4c4

-4.6211T

W.4-isc(-1W

7Trd:
aTrIFTrft
iiTttawariT
.CrwPT-is
4. 7kErt

19G

tictM1-1
-,49naci
4-frd:
ThETT:
-a it y
flPiIifacerf@ -

't77;r1T

www.thea rya sa maj.org

5. .-11-11-112.1*

1 ,sc,

tIT: -

fir -rFur
T:, qir;lchl:, 79T:

111t111:, -'

R. 3T1TRI: - aTIFIT, 'Wz1-47:, 3TTITq,, 1S439,


4 . li49,-

vrafa- -

X.

Tr, Trfaerr, TO:, 7r9Iii,


4-1-qi*,

7:Pat, quiii,, 711711:k

-cr--R: - 9b1811)4, 41Rci) R`bli,

uc.

E. k11: -

. 7R-171T 6.

''11-1, -

c:, fd-VIM:,
214-1,,

qup-t, 4iiii-t, TT:

1
1
1TT, 97:1TT, tiliii,,

. -titict): - srialm, thyt-t


? 0. Illtd: -

t-'111%M: , (wiclUI4011,

clql:,

:, -44W:

1 chi, -.115k: aTN-:, cii:

6. kNoict-qi-ti yo: -ct fFuit


?. TR70: 74TuTTO ti4 e-cNiuiht7 w-ii4cia-cr I
R . Wic.(--ii: 1-17W WE
117: 7:r13

X. ki4 31

\TN 11, fiTJACI0111, I

trrai 94-Zirk arii-rd: I


.iliktil -t-iti-cmci-ct: I

c. *I:.01111-T - ri qc-1,41-1,, Tc141ct1


. 1:11:g1:11C4

kti-i,ctii: Wq 7

till Ill't I

Cra' *rd dThCI 11 I

. 14111tiii;i0b: I-Tilt-Z[9i ogriii 1-TrfalzithEfff -' ai-dird-6. 1 I RI Ch

Crilwi

-%cr TO.cluluit-i,1-1
44: I

www.the

maj.org

-7-Firrf
-

pa : 3TTTT-- cT I

(31T + TrWft)

tTreff I

Gilqich:

(3 + 9-rdft)

. tfraT 37777 3TPTWft I


Will1Pd I

R. cilelcbl:

3T7t Li V4101
AWW:
51(11-13i97:
rolt-i-RPI
-51Tff:

P-1'6.01C1 I

cbt, trrret

1
-**ft
6. j11TraTT 3Tc10111Z-11 .51.4-T77ria I
? 0.

G0

lo

arltIT-dft I

bludl rmigio

www.thea rya sa maj.org

1:16,

\si il% -q-

.6C1-aid :

31T

v-ii

eilicle034

Trwft

.34-leid

eir?-,odits

al-Frwft
i-r9rra-

aT

'PT
t
WT
Tq
71

3T-

-qq,

-a--qt

3rd
3rd

err

trrat

arlwed
aT-1
-4-4t
aTp-rat

71ft

3rl-*
--11
--ft

fa-

fFu(

31T
--4,

-laid

faleff
1:16ft
ci

ci
faTurft

aT7

urffzrft

trft

-Err

Hioq d

TIft

Nmr4,

31'4

TPT

31-a

9-3T

3TtIT

cr

citt
T

1:1Wft
Trwft
-iii cl
a-Trft

Trii,

!4.,

Trii,

7)-ft

f9faTtrra-

1;M-ft
741-rffzrft
4 t410?-1 cl
t-i vicf_9 cl

arairrft
afti--4:rft
dLict)

/WA
d
tit I

7:*ra.

trfrirdt

dti,
ITU
aTcr

11
T

Irdt

aft

'T

Aill f ci

ff

-ra---Tft

fat.iitfd

9
faiti.

dcLict cl

fafM4ara

14

fa

d -rita ci

11ft

,1/011 I
-It+It d
aTtrwl)ft
-

3rrITAT9-rft
6

www.thea rya sa maj.org

O7a-Z11-14:

1. 3uTri-f 134.)t1I4

Artictil fm39

fFurft

01 0(1 cl

73#

Slu1 4-1c1

Tzr
pfd

ifdt

3
fd
#Farcrft

14urft

Licht
t-.1(

airEi

arrzr--

-aTrraTR-ft

aT

37491:rft

cl

31-q94-f,

TI
-Frft

31-q4-ZI1T,
37Wri:

TrP- I c w

tr-i
-r, aTtr, Tr%
arrg, 31-Rr,

197,

-R, i,aTr,
trft, -cr

www.thearyasamaj.org

-,41111
1"...
._1
1116.

13f) T 9,ffTL 3
+
+
+

*ctliqq: dLiwigq.441:

cifitc0;1Ri
-

alf:r dWi4 V-11:


izFf
zfe1T 74' +7-)"ft
dWllq~tlfd
dui!
?+
fl\331 ct'k
2. d4tiliPit41-11:
Tr)

vra:

3T)

1-rot I
-'d 3TFITWft 1

au) dykli ul wqr-ffq grra)-: 3T2i: LiRia I


zrar -

tfcl - rcit4-1Jd
Trwft - 3 Fa

ifffqz-cR:rTi: gra: 3T2iTET ulwuiw4ra.


Trzir - 71)-(4-Tk f fa rcirot5Ri
.)

urFirif: afT ciro . 1


wqr-4-4 gra).:
UctiiIMEP
7:12,TT 5A + arr + TrWft
19-1 + arr + cfa
+ ail + d fltqw( d
+
+ aTa. + T-arcrzrft r-o-RucraraLmALiRtTi-T aTrFrkcrtFtriT, amo7411ftt1rg:
dt-mi abituid:
Li '51119-1-ft
1- tirq'tc
)
A-0 (au
fa + Atifd (TR-Mtt) faTfett + fd-fea- (-ER-A-cr-41) 511-Cit+6 (arr*crt)
(tRiAtit) rclAuP (3170:4#)
fa +
aTO fa + (1-1 (317A-ct) (1144a)

www.thearyasar aj.org

1. dqltuit

I1T dt-M44ciolicNiPi 7WEEt -

(au + Trrf)
(3r + 9-rt)

dqlo - ON: +111 311.71fa- I


Ilc1

R . ';111-T91T-4f

+ TriT)

Aftwi:
X.

711

4.

citm

1
Trff,)

(31

arr-

I (71ft + 5i-cf9)
9: 0177711
G.

mfa ct)10q

-4# 1-t
TrufiTt

4.
o

??

I (aTRT + '4O
(i4 +
I (3a-, tr- )

+ Tff,)
I (14 +
I (Tp:k + vg)

TT: Lila

? R . Wr-O* -rrtrr

?
?x. 41w

I (ari TI)
(r-t9, + 171)

(q +

TElf-T

1-1-g
JU

ei f :

c4 .52,
1(4 1

aTT +

arrizrft
clolg cl
-11cbt cl
cl

aTT + 3T'-Eq - 3Tr9-43rFt +


fit + air +
3T + 3Tc +

+
trft +3T

- 3rrravr-

- or
- trEkT

3T4 + aTTTtEc -3

cc1q341cel ellIcrcl-telL1 I

f if

www.thea rya sa maj .org

2. dqltul Sty ftTh-T-eiT4 1T:it -

ma qe) u 1 1 rif6t
.
3TWft

aTT + 3re4- airwrq,

arrrr--rad litd, d

z-- + alf-dtz-- - 3-q-rutz-

z-- +f

- zrwrd-o-r-

7 + 317- - 13171

31 + rd47, - 1c1c11-1,

3riT1-5%
ariRTft
Wth.
-5r

-zrft

- Trzi-erA--q,
- iriaTcrq,

Li tcq,71 ci
19-FaTEA-

3. dt4 tiliq : (rt (14)1"0: cil"IP1 VIrt - *f: 7P:IT 3ITTTW9: I


? . 1d

R . fURI: ilicRii,
4. ci-Tfrit 1171-Wift al4iAcnit4iii,

x . aTe c.)t.
(.. "7fi f9711:ITT

. Ilz19': kIT-cirri
l9. 7-4.1.:

c:4 4-1

G. f4TaTW: ON t44 Wit411

4. dtitil q : -cholFpctiql-c-Itc\ : Nfat clIcrtil -I aitrt ? . GlIelch:

1133Ti, at@cpcicIll I

R. c1I-ItI: WT
a. arriTZRT 3T-1- 1:1- P-14-itui
x. -4

:mirl7111TIT

Ct . 93117: a?-iitT4 4 1Citi I


. Til11 fill10 ti ICI, aftWIT
.

Gureicbi fa-Erzrff

1
I
I
I

1
6

www.theaaaj.org
0m
0
1-6-diMM-:
ugh ,

.1111

i;RITrrral-Tk:

3-13-71r113

1. ct) tact)ittkoT fo'rErrrTiTk srzITT 11.Ni vzit.

cq

www.thea rya sa maj.org

HI-H1qc1;)

: 1-11611, tr-6-ft I

Tea.

tiqc1:

w-Lrigct)

Er mI I 1 1:FTful

1-461 auwdf

iivii,
-N-1:1
wrErli,
zciTrzpI,
tru:k

TrO
1141
1.el
7crrt
ikl,

7:

!114,

1 4 c11

Ikc\
tailcgrd

arrva---thr
o-r
-grk-

fraTri,
PT
td-R1:1,
aTNciThivi,
-17F-4-FriT

HI LIct>1

IITFTWilis

-rri
s:
11
-ff:
41rrr*
51 tit

i-ve:
alrci:
- t=f:
fir:
1
=4741:

l'iMT
cll

cll.(

(A ga-do-kg

ql,

ilic19,

aft-lm-th
trt-a
Tits
-gra

3ftr---4-t-iTr-0-r:
4-11 Liebi:
Hail:

liff1T

4icl

iiirrtIT

iiirFft

Id :
fit:

ttifilT

tri-

tUff:

4T

419,

41,

41:

ThOTT
9-1-491,1,

IFFIT
`417-41:1
*

TO
`11-44
NI-4

-cb-o-rft
(11-19Tft
tftft

www.thea rya sa aj .o rg

2. dttltui S'y 1
.{-u4lITErt -

folze-olifTh-:
p.ctacuricridi

#r---*-IT

fT

1
1

1Ic11.(1-1,

411cIlt

VrirdWiL

Tit*

trali,

-le) a

3Tell,

3T-i-

ci l

arftzt

cir_lcrIcH

41-r----

el ci-cicricH

fl 11(4)11\

1:

411c11

3Tri-Tzr -r

0 I clA

ciTai
d
11 dcbl
Li (-011 tcbi

7p-T
1 cf:

-I ct :

14:

trqt:
are
ci I U h.

cip

arftrur

II

www.thearyasamaj.org

1Pri

3. dqui st5.1 MthT-P4T9ift aTzrt ?

(ct)Igklq: )

411

cf/I ti (Iti

1rft 1

. Tri-r*--ru:
x. 01:41

(TrO)
('zre-r:)
0-troT:)

TrFrft 1
pplir-di
Trruht 1

k. All:

(,154q:)

TOZr I

R. 1TFT

VI:

Null-IP I

(1
- ')

9 TE:

(A)

fltin I

6.

(EreE)

AuIFcl- I

4. (111(141):

0770

1 -I

(3.71*7:

let)lklgrct I

(clIcli:)

4. mii vli clictil 1 IF(39


.

cci&I,

-2.1-f Ritgfii I

titil-t

17PT

(WET) (rl
-) (WiliiitIO

R . qoil

x. aTe
(

E.

trIN ki

fffUIET:

M(.12T

(11.%11-1

RitAlel:

IFUrgi:

(iii)

(gill'i)

(cb igi-eva)

awk

anarii,

GNI,

l-t-rk
'? . Ril:

R . chtoe-iiPI

Et. -Rsft:

l9. .0:1:

?. aulci:

?R. etIcIti:

rq.-Iq rkl-il

% . VI:

? 9.

R ? . 4 1 II -I

R R . ffl:k

. 1-11e1
G. It:
'.

cilt

%. 6, 1[11I:
R . WI 9bcbt

X. 114-4T

4. 147Tft:
? X 31-'64-6R:
4. f401=f,
R X. ITT:

(-.

oti:

? 0 . "Ott:
?k. Sreq:
R o. 9h15-Ichiri
R tik .

ITTrOtaT
69

www.th ea rya sa maj.org

.wl-qsk

ciw-11-11-11 qimqili

? . 7-4T:

tftrFatlif*Fr:

trvzrPTra-P- 1

. 1-ifTrt
x. cn etm:

-(-q-arff 1

-pi -ci 1
to-zftr

uk .

c4:

T4-P-

l.9. 3iraRITW:

qqi d 1

G. tf4T*

pfd: I

-T911:1:

? 0. -k---q-:

1:0-Er

? ? . TrtaTT:

cilqtIPI I

? R . aTe

7T9TrIT

? .4. 1-4Act)ifl:

i71

? X.

1
1

7:

.I

? k.

M-1
1717: I

QE,. 1-11c1,(:

arr-gz 1

? . fl.4

IrTar

? G. -11.

1:117417: I

?4. ki 0:

liZ4q1i:--cl I

R o. fuqrrq:

'-'

R ? . arrat

mod: I

R R . 1;110 b: qi

1:1Tz

R . Gli 0111

mliciqPi

R X . MT:

4T4171P- I

R k . ft-t-SOT:
90

.I

31-4-4- I

www.thea rya sa maj.org

irdt, \711-11
(TO
1
71:1
( )
.I.
-th
()
1
cl11

teCITr4-97rW;R:OT:

(7:)
1
V 4t
(.) Ncl )
1
I
d
4
(TO (7 .)
1
1
V1.1
7T:
(m)
1
c111*

( 1 ) (3i)
1
1
liPT
c-114-1_,
(i) (31-ff.r)
1
1
al-r-oN,
74
(v r) citi
1
1
31Tztri,
VI:

(ft (i) (-:) ('T)


1
1
1
11
add
aq,
() () (cf)))
1
1
1
oh
4
(c11P1) (VA) (*)
1
1
1
VI -1 Ohl-[
c11 -I

1
*19,
(*)
1

(:)
1
--T:

1
icilii,
(t)
1
-k
(1111;)
1
chl -I

(11-qr -)
1
(e/T)
1
(1-Ta4(11-4:)
1
:
(74:)
I
-Trd-ii
(1c'1)
1
Trq1
(fl4)
1
T-ratq

(cirot) (t)
1
1
cc411-1_,
i
(c/T4* ( ff)
1
1
-ga-pT
94-a-F:T'l(11-0N:) (T4qr0
1
1
7:1-q
1-1d :
(w c4 i )

(1T43T)
I
I
Tr-gfii, TI-4-TE,
(fl4) (74)
1
1
fl
4.14
(kicii:) (-TrqtruT)
1
1
(--Icif: Tra-ffur

eq

www.thearyasa j.org

3-1a-Z1171.1

1.dqtulivi ftm-7-trn-rft TRT--t 312/711

312/71T

tit

TT:

-1:1,

TIT

2.

1 c 11f

rmarr

3ITT

col 9,

1-1071:

1;,ti I

VT/T

ti
t"t

?Alf

fl \(.a.q 1 sN.I -qrff4t1 1cilti troll-1ft 71-4T4- ?


X

I-141

cl tl 9,

TEdifur TITT

(VA.. )

1 I -I
?X

1T4d
-

d,(+9,

74:

) ?R

. 4-11c11
. 1Mch1

sh~lui

X cb

3Tratrft I

th---rft-gfr

ti RI I
cbcig:

W4Tri

G. tq: 311:11-19:,Wft

t%1Rbe-irci I

.mr-qT-21-f --(1
- -q

0 1-1-49,

? ? T-4T{:

irzt aTurrq-9:, ?

? . tIsq

ti44-4 ck \rt Nei 2T I

aTrr

ch

1TT Trft I

? X .4e1

TITT117: I

liwft
-

? . eqw: tvErrTf - I
R . 14iTFT

1Mi 074 1ct I

AW: gt I 9 41 dti rcl


X. )11RI:

374-ft I

Ufa ?

-51-F TrtFT:

taafci ?

31-F: A4W: iZbi-tdcgtIdtirc1 ?


31-F

ch) 3T4t ?

WWW.thea rya sa maj .org

-go

sr.
ar o
Tr. --rp-m:
fr o

tidllf91:1% I
clifeiabl: 11 -rd- I
. rricniri 44rd
3. - tiirtcv-igi

ksrp;:r c7 ?
?

?
1:IWft ?
?

aritur -51-Nfp:rfut

rak-ii4Z-1

Tr.

cbgq :ft-gir

X.1:11-ffPTIftstriullrct I

aro

k.i-Tdr1-1)7-41-inticifC1 I

..rP-raTW:')1.1-zA I
1
- Bil3irqTh

6. 91-071*: CWT: N-\-NR-1 I

3T-44zpi,
f-Icil

c) ul:

ft-t
Trti-r f -+3crq-ft ?1

izruht ?

WIT:
I
TFr-4 I
? ft 19-grifa- ?f 441Ri ?

TrWrd. ?

1:13-t Tref .4).-4 TIrt i-H-ker TA-47 I


kv-A Tr: .41 f;ic4 1:1z1917g17T:A
(TT:

cbir-c4
c-e4 1:1z11:7:

1-11#

9-1-4

I)

II

TITTra-,

www.th ea rya sa maj.org

t37-77T

c-eirq7-f

RI-11

17ttEdt -

9Tra-: Tofur -;r

?. 4-11111-17171Th

17P. I

. dclirirdc#111-1,31-1717: 3TTTIT:

4. V4#
X. )1-.4

oi741: T1-ffrO fHT rd

'qaTT: 'i1i I

1e:1

4-c1 I

31-

fq-97 It-47 7. TITI-Tqfff I

t)19--Fc1-11

.I

3-ITTE

6.

1. I

fit441: TrP. I

I1fr

IthT1Th -4f9-TT: WF . I
Lind:

4--t ?

0 . ift Fci-II

iuii1ui cucte-4A vzi-t -

1.

kci:

(ctoilow)

17rrcrr flRi I

(c,TrT)
d iirci

sef

i pciI

(EL:)

1101: fl rclI

c.

ITifft.

(cci&t )

f1I 11-1 tct)1l


1-1-1---4-4

(iEf')

(ar-o-4e)
R-50111RictO

T: 1lbc511 I
3-1-17:17: 53NTT:
?o

31-TE9:

1I1
-RT:

(11R1:)
(-1Achl)

ciSi le-14 7 1T- ft. I

www.thea rya sa maj.org

I I. -wl-tRck

Taa-

cO1ti1(lt11-131-179-: 1-11111: tirl

TITT6:

R.
31-17f9-: tit-411P1

.
1-1111
c.

797:

9t1 Sict) I

34174 T:

77:
G.

tl

1-1

Tc{TIT
-grraTwr:

4.
aTaTT:

?$.

RHI1:1171:

71)0IP
70-1T

7Tdi

?R

4.11:
511 LIN:

1:13-

alTITTFIT

-q1)1-1

A13191-

(4-11

OM:
ON:

TmiTir

III. r-co
72,TT -

c -)

ct1-1 4-131-17ff: aTT4:1)--Rt:

_0)=2

41(1 - 7Trror

4.

- ftiLilfZicor

www.thea

maj.org
'I cl Li

1W-1:

'-I Ic4-11rdlt PtidlT 3n-ft I T'a


i
7:1, T---- : )(dr: tiluScIAT -t-T.44W
wilftm=r4ar: ari-Ta-9- I arm-rd: itriscr:
-114Pi: am t-1 1 gLigv:
II kciluii
grtzmizr: tflusoiNi *T1:ft: 3-TITk I
317TPT: alWZIT: 7q k-ii-4-4i lei ciI : 3T17:19: I
Itsq : #1--691- TT X14.-11q cp c10111, I
9f: -4r9-W1: -VITT, 4 : , Li ulol Ils,
31-F W[9:, 147343f19:, V ci IRdci-ci : I
41uS.:11: al-RT Y14*-11 Via-d: I 3rt:
7ZRZT 7i tiI j.i. 334037 d7t) on1 "3 va-ff ! -49-zft: TrE4 -441T -(2i 7-24-74 I
arq -q4-rztri,7cri:
I
Irl:F "

-T-41-9. 3T TrIT

-{et 7-24-rcrrzr -r
.imciirs, "-crr2i ! 317 tilid1.-1 Wall
534797: 7)-9-Z4: t

T -q,1:17Zi" 1.'CI 1
-9:,, Higol-t, cixr1, 79, th1-9:, 7:Rtfq, 4f{17,,
39: 7-FTI-q, F-1 ti I1-11 -1,, 31-1V-71
li0
- 4 Ste.ci I-1 I 3-cFP-1-7 T9',.\ 71-di GI 44-1 Sty 3119.: 17-4 fai4T IiLcitii-i, I Ti:
7-11
14" *1-i
3. 1 aTe q4
cptui ! c
-MT (41-t1611: I d1.1 aTe TrRizri 9- --1
-F--47:p;r74 d4P4te.611-1,1
clql itt-97: Cit-q al-Tr9-riciRuil0 iilcilkiyi vicii-1, I 11-: dThci 11 - " 319. 1 ccili,
r I 13-F:r
al-rV- 91-Z1-19:, rcl 4 q I-I, TIT -rV Zi. I mrft-d-r: 4 1Clitt 3P-r-d-r .- 7 3r
WI114-11,i ciT4 1 all-ic3bu-A-ki-i)-- -17 Tt, I vil flak, 3744 TO miliocill aftl- 1
r I cro-i Tt," *Pi I
-boroiti d -13-r -k--a- 31-rrwR:, I i-t) 137: -1
49.: fq-at.Ea: wzrs34-133-Rzr#Tra19-,
9-: stt-wr: 37491-4 fawct qfOcicii-is iaTwerteitui:

t-OT 1-1-af-d7TrIPTIs49:, 14 I u14-ijstl-t V Stdci I -1 1


fa4Ftr-049- aTt-gti-il: lz: I Tr: -11-1 slit-cicii-j, 1 ``e4-7749:, ! -4:Fr : I
are cIa- crci-i chRt41111-1" *PI drrIc41-11qQ,5; cbdTr: ti--14: 3T4TTcI

www.thea rya sa maj.org

1. -cr---Er w9-FQ

fFurt -

? . 1490

.
.

uc.

-11,4

3T7k ?

(4)11 afT1T: ZtrffraT: 31RT ?


Tzrqr;f: ct).t4

k1 4-11q

. vur3Ttct

3mai -?

Trafq -W: 11444 Ail 10111, ?


G. Turf: rebild

cpc-111-1, ?

4. -4ftWr:

?
?

? 0. 3749TEr

43479:IT: 31-9-rzi

.
. 3747:
X . 317: Toil -{zt

?
RE4T-21TITN rchii dmci ?

19

www.thearyasanaj.org

3. Q,c111, 1c41-1, 1711


6- -

dmaii,

T .crka "4-1-d-

i 3TRri

TeiTh7-4t
cpicr-ri:

TeTTERT

31171lc1

fq-74

TTrrl:f

cpici ii,

q Y cicill

arg4q1a3-11-1-qa:,

clAticl-cl:

ii

4. no ii

titeM-c11: filc1I-c11: -

Tt)

cpcci i

iilAicil-I,
dt-4 cl te.ci 11,

31- 1-

li I .(c1c411

Tz7

R7- -

72,TTrifT

fa-Tipa-

www.thea rya sa maj.org

ci-TrquEr-- F:
C'2 01e:171 f :

V,c1c1PTWISPITITs d : Lid%
tfr{: - tVi ! -14 3:f: 1
T: -9-14": I E117 ! 3Tr:

ciltit:

aTffff ?

E7: - 371kIkciltit: alWff I


-tik71:

- 31* ! 371- kIPIGIltit: 31"ii,


-q-r

E117: - 33T

4: trciciltit: 1-liTzfft I

. r, &:
1 ara IP-iciitit: al

tracim: 4-Travrft 1
1#7: - aTtFT aTt

RI S4104

4 1-COIRI I 1:131#1.

dTT 4: roisilciti 9' 41Ribt1R-I I lj. rq 14


tfr{: - (1-1-

ow d 1 74 (.1(1

04 RA: T ArstqA 1
tvr: - arrli 1 sa: 3T iit 41d btiA i 7:71I.J,c1 I 1 aril-1 d : 1T-6, 3.1c011*91

? . ara 4-Icilflt: 3114r I 4: 1-1(1011tit: 9TrTZA 1


R . 4: 3* .it-cpciiTrad it,,pcirkiPsi jirlib441511 I
. 31174 4-II

3* lilzfa-PT ttaTt c)RW=4.1 A I

X . 3it-4 aff at tit.cpcici-TR-Fri: rcwii,(4): ciTravegt 1


(-. 31-Ef

ait lftrWW4T 311-7# --egf, stT: cktl'it-e4 311l1# ch (WI H I

Ek . ccli-t 3TEr TIRriA ft ct)RwRi ?


& TrT aTfT sa: 1(-1)citlici. Lirawro I
6.

317 cbqi artrrrgruEr, LA ow -1

(. w-:

stT: t.c1RiSilci

? o . 1.4-517-4

-1(.-cpcl-Fclq11-1Actrki-li 4.71.

3ntE..\ -1337IT'

* .-cirichRtql: I

E]

www.thearyasarnaj.org

esiciracidi

ticta cl -c.11 cick!

7211:11

f:

1:4 c1441c1:

( 441 I cl

7:1 I cit41 I -c1

wrezrq-

H844-qtti

7%1

3111-qtAi:

7:1 cr1t411 4-1

Ll (r1b44101:

7247137f:

41

41 4-1,x1ci:

'I 4-lbq rcl

TrUFFIF:

'Ili-Ibq lti

4 117-1tqq:

41r4-Ibtl4

4 1 P14411

41

41

t1

11' 1 c1

7RPTP-131:

4"7A..

4-16e41-ipti :

-wrft:r

dTilirti:

11

azrrri:r

4-1u411:

4-1t4114-1:

4.7:1ff:
4.zr2,T:

- 4.7 azf24.

4-7r.ra.:

Azrrq:

T
(v-{ c1

crt) Vx1c1:

ct) .(t41 -cl

ctftt4lft1

chrit414:

chRt4124-

ctItt4Ill+1

cbtN.11c1:

11.e41 4-1:

cbi-viol fh2)ouequi I

-1c1,- -1Idt41Id

goo

www.thea rya sa maj.org

I. dqiup-i,
11:

(7:5)

Tr'T 0=1.1)
(za)
tAick (7V
tir- (RV

cilf-avrwA -crrr-crr 19139


1!

crl

dt44 d

r11 al di

Lif8wo:

csigcucioicH

-cl
ml ON -1

0.) suAI

.141 qu-Icl:
wra-GErtr
fa-:

ribe421-:

711:711:1:

41-r9fErtzu:
c4
1-TrquEI
T-2T1T4T4:

(sr.-g)

T-21-rcrftrisErft
.1 to-42T

(zV

cl tte4101:

909

www.thearyasamaj.org

1. - rkg -ra;4a Q-16ocnic\4iuli

4
? . tbffTtzt ic1-

(teceichi,\ Liirot -5Ppq- ciicrilFai 7: -r -ut

.W.1-410i iTRzrra-

.I

RItql1-1:

.
.

'ffq TITP:

X.

grup.: I

31-rt

cbq

-14id:
6. Trr
freff
0. TriT 3Tgr ,71(1 fzisizT
. T44-1, 3TITT21- I
3117- TRITSi7ft 14.614-1:

R.
? . 33-r

1-W.4 11-I

? X . ci
-TFT:

iffIRS74: I
I

sr* tir

cbiti Tb-g:
TPITT713711174 0.) I rcl I

3TR1 TILITTEPTR*114 tea: I


ist4c1: ?

?
0.
90

www.thea rya sa maj .org

2. dqltulIVI -51-NTZT d-di fal3f9

ft tiff tgro ?

?.

"1-1-4T- / 1-17th 4T:


aTe sa:

aftwi

11
t t

til qbtli 11 I

R. 1;11Th c4q1 .3-MTFTft ?


4.

vi 4 irl t41I ?

X. tr6Ert Tq 11 litq d ?

t. TITZFA-A

..1-1* c

. ci-T1.74

ft coribtif; ?
aurftruErra. ?

czoqi 9-ifltsErft?

c. al-Frr-0

ft trrwft ?

%. ft- Trrzr-t-A
? 0.

fent Ufa?

ft 7-0- s&zrft ?

3. dqltullVil -4q

-r -Ur

?. tirq am k-iliicimv sq: : clIW: iTNE&A. ?


.3971T- 'ZIR 3W 441c4iw: -124 sa: 1-IticM-H: (4-11
d-Vift
R .Tit 11
- -47 / ci-T4er / 3T-tr iiruici 461c) 7it tittpci cbql

4f6,41 cl ?

ZffTIT .4. q q 9 egrdT al-Er 9- arm-a-: c It cbql Ufa ?


di tli X

. irq ccill, al-VT WI-el. irg cbcti s;ofirsteini ?

zwi-IT k.

it 7T: 3TEF 7 q--q . i1 cog' cirqw sri ?

i. q qci-T7: / 94-7F1-: 3179- il-Fr - -it

vi

4-7r

.?

9 o1

www.theary maj.org
dql

c T -4
r r ?
c"Nelch l:

(77-77-277: 3r4- v707 37-rOv:


3777747 / 7V ftc73 9744y 73,717T: 31
q di 7 gode1111 dqI

Twr
gar Trictl- I 1T?"

Tr: TiR:t-rierf

aft

*9-rii 3T-t7
rcbPo-Ni flfiliwiRi wit
ii-FErt2f: Trrristff: ITNizrraTit -Wa-r cirqNrct ?
3Tfzi -WT. arqtqr-ct ? 3717_, 3T1 T '41117
ciRNir4-1 ?tit alt 72,7 of
clq1 ter:
Trazit I 77 744717: 3TF:f 11RNR-1 17T clIca' 3a"- T 1TM:
-11-FT71.:511u11-1,4-4-7
, 17:

I 7ff: 771)*9Hrogr-d I tl1-4 1-1V-11131/4:


ErftzAcR..q 114 t+-11, 011R144 altlsmTrr1, srrwra-: I
SITIZA. I rig' i

i:(-113ksii-T:
cIISRINR1 I itulcq141 act)rit.4.1P1
kS-Rf
3TTITI
1
1
-r7TF1-44-74":
377: LIP-Mr-c-1, 14 -at
3lTqfP3E1
7*Trypi:TEOPT:
317: aTellbTrt 37779': POrt-ch-til 9-111ZMIPi I T17: aTe

9- wrrrri- 13TTiTalia-

filt,1-11R4

fzldi -7444.7err 13itr uiri Skit I ctql -1:Fr 7RW -rpm


cotcni:
1-14.zrraiz
I 3111-4T 3* cIP-M: 5-11-41zegf 3t).4
awl 4-1

cr -LAR.1 4114Nifii
3i airwte:r: `37,r 3r7)w-q-4

71Tft m-Ug:r ft marj


7rwft 7.-g. 17c1izwerft /)
37 Efut 7 Tdcill

90'd

www.thea rya sa maj.org

.11at1
16,

aiaZ1171:
1.

'STFT7TITd.1. fal39
771-1-k9. wt: HRtqr-ci ?

R.

ft colibtir-d ?
amTki.: RtHzt wit
?

?
?
cr ?

E. 3T4 aTwkzr: f
2.7kErtri

7Fr9Trit

arr., q: arpt*-4
- 4 41di trw-zr
R. cilci sa- T

liu11-1,14-71-ff: I

1-Itcicblic115Ritqr-c)

c11-1(1:
X.

71-Si7F:

W-t-R:j13f 3TTITFT3Er

(- 3TTg4t1

1-1741 TterZIT: 31*1511:rt et) d ci 11 I

3. G144-11-u,
41rui fffurt . Tit aTt Triffirt 3MT - rq. 4 1 1-INI +-I "a"g

R.

771.0: 71149.: 1TFTZrt ?

q: TqT Tit ft a1. circttqiii ?


fli-it4-4 TITut sar

qrq a* 12T cirqbwril

111u11-1, 7 t4fibe41cl ?

Trq:

904

www.thearyasamaj.org

4 .7:IVT9: T477: 3-1i7: "Fut 511 k4-ti i I

. kTF=1 ci I-I (I : striSI qt5 9. 391-TFTZI

'9. 77 011-1(1:

:(..-1 lir
lei-T: 4-1f.cichll clISIZIN4Fcl- , Alultt41+1

G. 01-1fl: trFT4car: aTET:

i-Gt.441---a, f

4T 31t44 A
ff: 74 cii 5144-71Tfq, 31-21-

4.-cr- li a

' I
chRt,e4P1

aT 41 4PI, 34ciM aT 31-m-FTGEr

T1 7 747Trrq, 3A77r9-5R-Rra-4 wi

%. 3*
?0.

awl H, ,=r 14 dill-P=0..11 1-1

4-111colo-1-

PA-citiiiii, griibwrii, twzirrq,


cpticii-is, ,A cr411 1-1, H1 Vx11 1-1, irerr.91 1-1, -44Zerf,70t17, eiwro, 9-T-a-ft)
(3iffra-19,, f4947:, V.t3c111,, W1)1
17, orrqt4A,

cicii-nriebio,t,\

Li troi -

17-wro-Ftrrirr
111
413Erwr9-Fcrrrw 5. 41. R4S4 4-11-11F-1 at ,411"-t 41yi1Q-e4

c, . arrgka:
R . t4R 3re r2,TT
.'at

3i71(thT-21r9ftli-zr-t cpccu 7-grgf 37949, I

rirqbtlIFH 77 771:

sa-- T 41-(7: 7T79.:

roq

A luill 7f4,77: I

3T7: TR-crt T1 11

X. cicLiWq
4.

7f4.71ft I

aTEF: 4 rd w..1P1

.4T 4W-11

I
I

www.thea rya sa maj.org

vat 31-4T1

.
a'

v0otilici,3T-4-dit I

TFMft

(1 Ch I q I 71(1

li,c11

7m-rt al-n-zrra-

461
-1:r1- 1
-4-kvrr-q,aurrwra- I
Licirci I

R. cR,ricil-t
.

-grr-o-r

arrITWft I

-a--

37-d ft I

Ter OclIql: Liclicl


c'91 TIZIT: 1T-4ft I
G. 37147TW9
trat
4. 4cR9-71% mei: -5r4-g'' I

SITTT: I

? ? . 141(;(ar:

rqai-Frwft I

cii-1iq,317-1Wft I
ct. 71rNT:

? . TrW4ZI: 4T iT: arrri


701=1 3TT97It I
11-4701-7:

?X. VI: \ri-HT4-7:

crT947 I

4. ti+4ci 1:14TEAVE4

31TTMT:

aTserT LicIPI I

? l9. TFT

WTTft itchlflq cl I

?G. 147: glut: cbuifizit Tu5e.1 Pit:chit-44 qqird I

ara4.41:1,
rumMaif:

9001

www.thea rya sa maj.org

11-ff -

dt4:
ttIfTTI:

\311 ,

4. 4 111'1):

-514-0- I

. 31WT 1-1I ruraft --guTT'

tcb I

. F;r:

Pirort: Ttr:

fir:

TrraTRIT4ZITIT

IF:1 -Fcircri

PI I1P1

?R. tq: -sTkr: 3l-Pl-r--(4Tft


cnichk-q

31114 1T-A I

X . 4Tizf:

SIT'Td 77: I

771.: <11079, 311.1-1771ft 3.17(4Trrd1..1 I

9-1Td: 1,Trq: tfrpi-

91-qft

RiChi

I CI I

747-t
4.

clZft

'Cir) CI) Ci CI I 't

. 7: 111q: 31. TA* 7T1*.ft I

3171W-4 AT*ft I

4
Trrlur: 3Trkrto-N vrt71-

rumMaift:

www.thearyasamaj.org

1. 7.q1-gitrair1citi -

mazira:

t41Tr
QTriziPT

ateTrizt:
rasm-tur:

wjeaf:

7rcarn:L
7-KTF0- *-T7T:

lretaiirk
gait:

TETTizfirfs

Tilzfralz171,

2. 1-1Z--*7-24-r9i. iqiii

f..11.1

TVEr dqi - ZIAT: 7P1T1, aTITT ft I

I
9 0 '2

www.thea rya sa maj.org

3. ,sti sty cuoct):

*rd

t-c4 ct) cl 1

37To -

01 tAI-1,,

co'
4. zrrfqw: Td:

ftrt irwrd

-4TRT:
-rxt

5. ro,
Er-zr
?.
R .urfT:

#A1-9-17

v t
79T: 4Trfatt Aft alTrf11Z-1 41-crt9F-(1-

z-44 I
se.

cR-411:

uk.

Tit
trurffttra

Et
cto,
G.

.
o
cco

Tusoi
T
c41(11: AI:41-151: dcAGIPt
qt
rd 1
1(411q1: 3T71Wra 1

WWW.thea rya

sa maj .org

ITtirr7f4Nrw: (dEvivi)
11-6"

iTM-1177t d
-

711.-grro:

Tjtc4T: -

311

TiThVI 17-49, ?

1 31-tt
aTITITT\

Zt

3T 1-1: Tit -7

*a49 I

aimdciii, I Tr: q17:

ItY,c11-0T ?

ift I

Lit-q f
u

tbdcl-cl:

-ti- 71T4 d(di

4T-t 1:111- itgT aTF:r . *ft:


: aTRa-W: 1t liTift.WiTTNT-d-

- cjTh4wis aurralris ?
4T-44
t-vr: - I iciicr iIq 4ril.1.3TAly11(11t111-17 31TTPTt 1 477T 77k 3T 1:19 1 .cr4
--1
474 Ile I t-c1c111\ I7%Tcl
3TT4949
31T

arail-mT
3.1773.7or:-741ftLIV-

Vft I

277 F:1at4i sieN


3-TazrrAi:

1. 3T1074 gri

(Sq I

f(49-MRTft 1.i-c,

11: rt /7-4-&

I (7F1:0
I (51-41$:)

t: W: kir-Z1I
X,

1TriTt:

i1t

0790

(7Tft-*-1)

RikciI (trir4rqP:0

.
3171-.7 <=(
3171-7

arrTrizr
R . t4:
0. 3T1T:
. -4r9-Wf:

aTTI:k I

drKlqui

(cilcrtichIci:)

(1ft71:TiTt:)

ThrtzInt r411t I
WftI
74.T

(iqtri )
(Std.!: )
(Qti: )

Trt: 74.1"(i:)
9 9

www.thea rya sa maj.org

tit
X

7.W I (717rft)

(=1 Tft

11(.14-11ti: 11-qtI (iTT)

4
74c1R-1k: 9-17ft (1P-IcIRIO
1#1-bri -51T17
1-4 Q1-11: I (1:05311-0
(11-4914) *nu-4rd ?(k-4.pcitria.i4-1)

?19.4-pc4 4

? c.
4.
o.

1,-Tqt

I (fq---FF:)

-g

3TRr fq-At (aT-71:1)


ait-grr
cm-t-q: 41 dc111 ("rWIT)
:fir:
1
- 1-71t I (31114:)
4

461 -

ervafftaift:
cickyiGq:1-qflcniCii
dwcct: -Psi11Ft
-

ff1:1:17,
cR441:

vwsq:Afot

1,c111-.71-/T
I 9-7111

cbt4-110.,
et) (-44 1

iricniCWW
-01Ft

l;c111-.7:

*1-7T:

-1-1z111T

7,141:171

fl41-7:
flab-7mi

tici

www.thea rya

sa maj .org

fa it qq11 ra-N rcfrIgitlircl titAill't I


4 1,
1c114-11-11,-1 cl 4.744 7ff: 713PT II
( ciS41 -RN fdZrijut
i
qq1c1, -9. 7: 97: *6.1 ATIRIt I
7ff: Er . w-t1Pi, ET-49- El-1474ft vat Tr: Trer izur'ift i)
3T r-4-4 . 1-Iffrfti:Orr-4-qTrm-Tq.: I
t1i4c4 ct TOR:4 Trj: coi-ititcAci: II
(t-14 3TfT alai: 3-Tmrzt ctot,-;11 7- 7-47 TITIZI \ritiofriici-AciRki 13

cliZe.ct)A-i (1-14 I 7:1: , 7 . ticcblqiilit 7

: 771-0 coRulA i)

err' Pitiqiifl: flIt(-htlTH 4; I


tr itl-iw-0- allii:
-).&sfir I1
-E.rr-q, waft -m:13-1T: 1:1-14:4- r- Trir-d-ravrt: I
TritIAITT IF4-tiq1 314-itlic1 w-ilkq.irct II
(4 q illy: -F47- r- 7: 7: -wit.' cl, 7qT Tr:

31*-*71:1, aTTTlit NI,Arcl I

alai IWft I of Ti*I=E91 rd. 9' cq-ot,7-ft cb.)Li :


--WR-49- Hirt"
%-i-1-ft I -w -cRzr ctilv-lit-I: tit.q -Trvgq: ci-Tafa- , 7ff: Tr4
ci-T4t 1 7ff:
1
4V.

71Z:

Tr:

11q19 -7 -51TuM I )

www.the

aj.org

14Kgyil cbqt ?
tra-t -

c-11

Tra-qr-

7Fhter: -141(q0-lid
tibda

qqi

TOT

ci.)

\-1 Id I , -F7 7:

- - 9-tzr3i-F4-rutizr - Trgrzr:: ?"*Ri


" 37111

car

drhcil-t - "111:

Nctiq-1144-ci

3TF-47r{: I TrgEr*
gyialq-N4-ciTrft9479-1:k"*Id
7-dizt

- "4-wkiq !

Tr: 7P:frur:

aicrLiwflat, 1r

14)
A-9-r2t, Trft1479-1-0

ctoo:

eqa-ft -a-ft -grgr -t4R

enqi

9.41
4tzrft ?" *PI I

31a-ZIn3:
1.37

o.00 -

E.00

cc

174wri 1 if

dl 311' I 'Tq

l9.00

e.4

G. ?4

1J.

C.00

Pc:N.1mq:

sly

4,00
L116:

citcNirri

o
o

4 , 00

31-ugili,

www.thea rya sa maj.org

k. . -Ch*ri:

El . 00: l9.0 0 1:17ti 111Zi-i

cT I

R .ffil)7:

4141c; il3fra. I
et Wel 46 cl I
Thl-t-ft I
3rgriZ14ft I
-I cti WM' I

\tS
c".
Et
2. arl.-crti-r-p:: cb 1 49t) ii t4.4
ft -F-ff
-

fa-4771T al-

r 1 rsty m cbqi TA -r-d-t -ra-

11

?X

? l.9

et) c,et)-01

II

?6

\yRivis

79dt 11

tt

R lt

dq10 ?. 79It ? : l9 ti--4- 7-5rttr9-1:1-

"9

lairZI

1
4-.1441-ti1 -r- tca- I
I

R
.4

Nes

I
31-44ZilT
I
Vi -ti ua it.11: 1;17:frrrr: alfcr 4Td
T-rt - i- 1-110tict: ch-tilVaLiti-ci 4-11791T 311.
3T1Tvird: 3T-1:17:M" WrItt Liag I

www.thea ryasa maj.org

-M11111111111111,

cf4:1,

/ ara am-9-7

! *LiId Llradql-1,iWt tr titui


?
-(4-1-4Rchrdo6 4P5cicur1 ?
q: - f4:19. cbc4it 71:Rif7111:, 1317T 311-M cirdTrOlti1
- -4T- T1-iag
7:1*-61:
- (5111
-FT)Tft: 31)17 I chi1444:
cto
: - 31* IT4-tsr ! ..1111c11-1,
3TRizf W5-41-t 1-1-q-47(1-TrEFQ3T-*74,Sf:r7
cni

31M71- 1 4 794TErt flan)


I 1TW-dr liTd# .qT 71-TiErikrzi
3 TI
TP9t
- 337, 3T Jimolri-1 I stT: 3rrr4-zittair c43-'
r-q-GErfa I
q.)1144)q: ! ci-Tqr- 721-grart -gri:rwtarrn-d-o-7arr
- -grr
! Tr:Ft -7*-a-r-i
al-rwrrq 1 37: *qi-i -gr -t
ircrcpiRi I
,
fgrigi:
cb11-44)q: - &,
31a-ZITAI:

1.

1:i5-k e111-11

cb(A-Aral

- qrlytc:lot q4 Qcbc41 I-10-ft


Irra-ara.18wrd

(244
X .#741:

4. WIT

-1cMA

ct

cH61113:
.1
-Tti-Rmtflct.1

-frgr

www.thea rya sa maj.org

k' I ti /

ffrel ct)

3 : Lid-

q-cr 9b.b 1 -44-- -Fr-

faTrr4 14111t Tr--ra- i

fl: 3-

: 'I

mi dal:

dI

ft 1

A : k 1,s W(")'' I

III 11)1 fl14-1cp 111t4 d


elliCichl fli-t4cp

I
7-61I I L11,*A-9-ffz-ffgrii, ai- r

0-Tai

*TIT

1. 7-11 d 74 CI k 1 -I ffM7-2triTft 1:1-

4: / TiTi':
/ 41,54C f-t i-eicp / 3WIra'

? . clIrich:

d'q d I

R . 1474:
. 1:11:11
x. VT'Offf, cptitii

TI--ft

a qg I
0ft

1-1--A9. 0-g I

& Tril : TITIT

lqc4fl
? o. Lflc1cy1I.ct et

31-ft:ff I

3T-4441T

d is.tclierti Hi 'STFWP:4 `W.TIT'F:Rzis 3c.q


MIT - GlIelch: 2.iThi-gt

-14 1: 1-TA I

991

www.thearyasa aj.org

31c41Jt-@ Et
179T

TrTT
4-11(11
T#141:
1-1101
717r:
TIM

! 71
- -vr !

- 31-Frs
- iTarTftt ?
wt-'11qR1i1 3TITT
- rch1-10?
rPr I91-a-r93rrErot 4 HT174--(TITa-T19-9 I
- 41
- 137:t1

41111

- t-cimrci) cR-91 tn-q kihi 11-cir9b.ntil Tr -q


- F 6c4l W-qcp
3* N-rfa---r iimotrii I
- I1 IT9,t1k1cc1ITrq 34-Fr4

717T:
-

3TITT
- 3-11111;011-1 111-411710111?-4M1731-11114
1:1-6t

Q.c1 I Pi - ITIFETT

II1I

of

cl

Lid

le6W1

Wit

1111:rT

lqid

11 (loll

\311-11 cl

st) Sccl I

ct d

trfo -r
lccll

1:ffft

rrA
75Fra.
7-4-ft
t1 .l
d
TTRIfff
r q

ILIc,IP,f

,0=4
c111cI
-qc-c11
11 ccl I

TI7rft

qig1t

cpc-ciicroar

cI
-I coil
TEZfr

vi

arT- T

qq1 d
afrZT

q11:11
a111

P/171).

sa-r

www.thea rya sa maj.org

ala-Z1T13:
1. 3-r- W: 4rc41-clkA: M*7.2WiTft TITZr
t.

TE- Vft

Tr

? ?.

-r

WJ-Erra.

fal
Zft

1:41elq cl

1TVErft

ViKra.

X.

74Zrft

tx

Lk.

-Iq cl

?(..

altafn

Trrzrfa-

I
FTft

ks.

-11-1 d

a~faf a

c.

ctct I cl

W-4q1C1

Q.

TIP-ft

?o

waft

tk1: 111
-6- T7rt

4.

..q,(

aTe

0. 7:

4-ptil

3r11:1,

'I 9

www.th ea rya sa m ai o rg

3. dc,iui

a1ciq-4qt-q Th449 ich clioN


I

cisim4

?.

. fug:

cmoch:
I

1 iF cad

Ii41101c11 I

. GliRichl

grTft, chlq1(14 Tr -ra. 1

4. Rid!

. areTTIt JIP-IWIF1-1, 5:111:TWA I


?.lci I

. 411 (11 4 I ch

G. 't11317,

4. 1-179,P=Itvi
? o. om:

%ITEM -T1-a

wrr

Lirodco-ci:
7-et

. Asrbr:
cto..4:13rt, AsPr

?
?)s.

41at4IPI,3uf: ITrquErft

? Ft . 3TTtliErTW: ci)cit4rti ,

cq 1-ci

ciloct):33fTqt,Thl-gt I
I

6. 5-T-49 41uNrci,

TilT7,13-1-driT3ILIT7q, 51t-11: 3T5-1

0 . 71-4-07T2i,

no

Iccic ctweiti Trfff

illse+4 1

www.thearyasamaj.org

4-1134icdpiTaTRW:(33-ikftff1 3-1
31:
cdT 317 -RaTrri,

c=1 lull 4-qicrk:

cpctili, trru---q-r:
3lTITE2Ti: R4-c114-11-11:

Tff:

3-1 R:F I ..21TRE 1#514: 1:11 -41 711Rr

411 ci

fR:

31R:ft,1
3-Td.: T1: Alsci Tra-r

fel-

- "14)-:

! 4-N4aim 41u8.11:

trzn.: 3T-ff: 11-a-r-

0;,3

s-M- #:
I-CE I

7ra-N Tf:

%-m-r 41514: 1:figu:


4-11(RINIR-1 13iWdT41:RTNTh 7r

TO:

41-13=Rzr

II

cpcicilt qc1,

cpccil

3T44

r"
Ac F 1171-1
cl 7

(451 1

-cfrcitcmicvNIP-15,iminictafro

r
-cl -Rd I: 311
-1

312rFoT: 3i-Rr

Frirdd:TErrq:

i'mOriNctil T:

d+el
"71 5,4411:7:4

TIM Tar-4R cl I di
711c1+-f,
aRTW ..f ,

3TR:ftff I T1: 311-41T372.7717.112dri,-

411, -11q I i1:

714

rdd:RTPr...?
-51
- 14-zrrff3-ftlq: 31-RrR-rPr... ?" -

d fir:

R1

34T:

"
wraff,! 3-*
\APIkui T4i 3-1-Pr1Z-r

-11Z-1*-r*
--144

IfruTedTz1T: Ta171417: WPM 1-1-dff: 74 I 1

qcf,Tf:

144A_ ?

Pci-ci I I ? 3rd: Ca *

cpc-111-0-TW 1.(1
Td-rp-i fa-74{4 Hccil 1511--forr:TrriTrra:3411-- ,!

9P91

www.thearya sa m aj.org

1.-Tdr
17- 41 71-49-rft ctrci ctRiI -ct i 1--1 - trrr-rrr fir f
fffu TrRTT -

2. 54 oclic,N cliettlgo TKT fFurt


W()t.
9-Teff I Tit Wit I

TRU - 1-1-11sq:
417

9-1-

. 7: ifrat tty 3-707q,

sa: -qt

. -54-137:

31-4 4-44,(Nbtlir4-4

*rcar dti I

rotiRi

34737: trrO 4rcar 3744 tte.aris

Et . 3T-47: Tr.71 qIi-1 41 ul

41-12t

1-wifri

www.thearyasamaj.org

1
1 3-4: 1-46Q,c1c1, TITWI
TI31

": I -4qm---li 31-M74174WT

A'
ci ) A.: I -1

31.1 I (iiiCrNit

lqqlq

at-i'm

iZil*
--(t $3fil
T I
-

11).: ! 41('1 -1 te.9 ai-

1- I titl i
TF{4FJi 31-7q qcog 1

(aTrcifurw: gclili)
are Ltmi TrgA- f4 -1, ?
13-g-g , -rwt -51-43-rFT -431-Kg 1 -5rra-:
-

:r

4-r49-1:k 3i- 7
1
- -a.,

-r ?

aTiffs, al---1-4ff, I
3-1:r9 I *gil
' ci
-Tqri, kith -0- iiccii t-eicitFT arrrr

-q 131

ci
-T4

Risuoti crrcruEr coNioti gribtiiril 1


(<4104): tvi TttFT arrri
---ft I)
7! trart

rasitotiii arc 1, aTFTrut

Trg-Rr Itiudi

4 aq I

ti1cic131A74 1

isl lel ch :

3T

I c.4-a- cr)fibturii 1

ar-4-4zriT
Trwra-

Aka!

aurrwft

ain-F4-

-Dili

-1 cal

arrTZA

arrt-Er

Urfa
a itla

0
.4

k-iica

1-49-64

74At
4 (cq.sti d

-4 'Ff-dfT
0 1Itca
31
.4

0 TET

TrWrd

0 Itgi

arlTrWra.

gg: q1 dy fl1 i.I ri d : mod,


1
a9F4,3171
-4 -

-11..r
aMITRT

i
g -q7E(T7F474-74. 7.2474 ,,,,,,,,,4: 93-0-ft 1 affrp: ,

eTt4
1
- -ftQ-qLpicwil-cili:
i avaPTA- I ("gest -lif1 TTFT*TErt9-rrr I

www.thearyasalmaj.org

\111-11

dYkil

sibtiNctal,

eq-ltsi-c14\44,
3ITTTF:f

aTTR-zrft

-I I coil

a t4-it ld

frlftgcal

TT- T

WrttraMT

Fir
kcal

-Ica!
ccT

I
*..TM
teat
(1ff

cal
cpcoll

t-t7

al-rtzr

www.thea rya

sa maj .org

3-ia-ZTR3:
1. dqtut sal rtosi-rmylful fo-ui9 -

TIVTF:f

Li ,(iium

2. an tocnict 1, (vti,sfrot*i -FT -rt-

cl K cl (9-1

-211-4 fffUt

ci el (9e-4
arr- r
ti t4cq I
fir

1 cl t9 cl I

aTrtta
Tri*Er
1
-4--r- r

www.thearyasamaj.org

3. 1-175-*-T-2.1-ft

d(-1Vg clIctq I rf

dti cW4 011c1101Li

?.

zErfq-v-zr

. '514111.

cRqt
X. 71717
t. arrtzr
Cti rt4
G

3ITTTF:139`4-14

? o . 117I1-

. 3tZt
?R. fa otw

?R

4. dqt(uIllijul cricl-cr(c\I: ona-tuk 7477-t

?.
.

rasno4 Mrcitdc11-1,, 4 rod ci 1, I


3TITTFTsZra. , *74

eh

ct:

TTgq: dLIRIqlr
.rt ,
X.

rot%rii, -,)-ERTRT
qiRql vurrrg,

Lioq I

311WiTh , 311
)

-Ncl:

caT7 VI et)it 31T971- , Lild 11 347137 I

fl4. T{1-1-Val,
rfrrri, 1:1461T

o.

q11)-cicil

*74 T-4-t

T , 3TT-4-649, I
,

c 1-f 1

N Pi

til7fd7q

ITr
-6-64{ I

www.thea rya sa maj .org

1. 117z1,3-4.: 71-6-1V -

7/7ft/ 27

- Fcl -W14)9t3a.r ?
a47-7 - 1i TAT-*-r, Hifzicni, A134- 4.)(1
-

-5rg:

awfiT -

01AI:

aTEEITEWT: VE11-111:11qi:

311TRTV14: 3T1ft 4i1i WRI ?

3f1T: -

3TPT I 7: r cy1 iiq1t , aTF:r

3W77:4
-

(24

'q 7: Q,1 3TP:IT-1,4E

(=1uijifi. ?
I

3VOT - 3TPT, 7:c4 113-ii

d I Iifl TA I
717 '.io1i I tchi: y ar
ird

111. T-1-1:

. I
I

fkir47: (11(11: 14*T: TlFt: ta r

Nql-11

11-1(11-a

q1-11

awrrt iltur

31.

54-ciord ?
1
41q che4-1-4, vit4
rc11-1(1k-q

'WW1-

TA

3r44zriT
PI 3Tam-Fr 51q
v' *PI 3roTzRzr -q)--tiaTf - 31Tht
- 7T9T

tmel
iaT4 i-T4ft

41(.1 'V I
cll G1101:

411:E9R1

irot

www.thea rya sa maj.org

d-LA: Tra-t

9., 3TM. 'IP-Ito-41H:

TdWr: atRi Virquer


\r?)t.61: 3TRI.
lid 3-113f7 I
at:r
TrT airrftruzrft ?
aTq
doincbigi:
\siic4 4 atT
aifcr Tr
cPrd: 4m14-1 33.Rt 13fiq.ft 1
al44zrr
`aTRr' *rci al-am-1;1'

i*a7fT4a 3TFT

let-44:

I
to

dra: u -

STEPT, Lid! 9- I
oici:
0119\74 31-71-r* ciRcircici)
cuoi 1.7gPT
trr-Irk, aT-:q
79-r:
aT44ztrk
`- rq.' *id 3TalTRZI

'ft

r:' *ctia -rffiR* I

c1c1,31-4:1Fer

7")-ft I

-ra- aragazt

1. "q-' bra 3Twer


7:MT- ?

arFTTRifiT: fli-Trwrci-T: T*11-a-rTzl-g kleN:

f clIcNI -I

7:

i+Int17: cptuR.q 3f7n# 9rgrrft


cptuR44 al-P:frft ifs Tr

R. Ric-II 1-1111 fEraTrf: 3T-dt-irclIF-c)

www.thearyasamaj.org

4. chict) : Lig) : kr4):4.7-*-Tit -il-

I
I

x . Tr: 74#,

tal-zpT, 3

31-r71-47: 1
1

k. tti-r fm3rft 1 ia---urr --k3rft I Tin-T: IF-gift I


7114-r, ii4urr, vri-T:

rotgr-ci 1
E,. c1 ...1cm: A.;ls.rd I cuRricbt: misP I ituii: si) s1-c1 I
l9. TT: 171:1 cili

G.

1)t I Tr: as (=hitt W4t I

117r* 4%1 Lf

I -0 771- d

-Zrg I

4. Eft: 31-RT 3TW chin dcblit4i, air, &LI dcblq11-1 ai-

? 0. #FATrur -4-4q7-6: arirraTft,

rI

elrld: airriFift Iyp-mli: atrrffrft 1

2. dgi~t uii1 iii cilc.11 -I -13i': IFUrt

zren- - ? . 1-Tar aTg-q-r lie iiriibe4rd I i-Tqfq, chNicli 7 11R-MICI


9-Tqr- aTg9-r iw-t - rq. ,AN4Ri, cnitiloti
I
R. "7:1- ti4 1-ftA7 chRtqlli: I ""ef 1:1V 7 (qAt.4411-1: I
I
. 7T: rcitiWiti 41-P I 'T: 37:ff 9- 4 MO

rCI I
I

X.

Ct) I CI 1- 7Wrft

tai

I rcict)to drn-ctet)i -I 7 ti -cl I


I

k.iziT)h f--: cRol fl 0t1 cl I itrKW: cifM

-T:rt I
I

i
www.thearyasmai.org

. rt.i : ii

l9.

G.
4.

ct I klcr) : 7 I

R.I.: 1:5-9t. I chlto t I

fl,-171-1: dgehli -ft I 114:

fl: aria I litich: '9. I

A I NT9'W: '9' I
? 0 . HT: 1
I -1111: 9- I

: ?. lt;)

$d

cl, Tin-77MT d : 1T-6


3-TSEFTW:

3131T-*7:

311DEITEI: -

174W

! 6 TiWt: TE131=t 31iffiNff ?


am afe feitliiii *PI -(1-: dthcill, 13T>? 9. 71-iTfli 31-rff431- R. -41. I
i4-1, ! fi-ii Trr T t 1 rcil -Trkwr ar-tr dctild.-11?-1 4 triito-IPI ?

- `41511u4IP-1 '

TIT 3Thcia I

rgifTrf- : - .T-43T ! 1- (11-q-r- ct'Llikebili 3ra -t7;1-ft sa: 7r


- `3T II Ti )tqli.i-I' Trff Pci-c-Rtifil I
311-7-*
-T:

A: 1:16-
&Lif-cpcili 7 V71-1751T T' *PI -T. G. bra 34

cii -1 ciictti i -1 3---

`ts1101:

7 TP&7174 Ufa:' *rd 3Tkc TrIrtfis: 7: 7: -Wgzi

"c053147 7 thk-bcre-i 317Z0' 1-1 fl4. -WPA-Er

"trimi. -iciqmilT: *I'd :+51-ti Trk4r1: I

quo
1

z: 31*-717 I

.I

. I

www.t hearyasa maj.org

31-44-41T,
7tql.

cbt.til LI 31-4:11Zi "1-W4 7-441Zr

d4U-i i i--7:0

&N,

ci.cfri ,

d! crol-I-W-tiq114)111-1,

3T4

Trkj: *c-t4-11 4-1,

` 0C1 ' atafEfIzEr :4ti 4 1:

I17ft I

`Ti
c

31WITIT

TE4 crcH .

P,T4

.-r 71-274-qs3

TRIT - 'aT-61Tam7qPicitri-Cfffitilr: arc g I


31a--4-1-41:

I. `*rri'kicsc; TP:p4 clict-toPi 7: -F -43f


?. `36T3TEr -crq .1)14 ter cnfibt4i1 i' 1 lcil-i: awg I
R.

Is

-Wc411

1 t4-.1 ar417tTFT ' I 4


41
=1"KIT -T4 \ 111'11

ill&rTZT
41-1-

mei: 311-q c1 I

cidaii, I
TR' I si117Al.: riqr--

41: -clIcl..^.4 TIZITRI" I -(p-TTtfr:


: iltj 7t -cf, 3* 1-1-4-

drkt4rticic111,
(-

`c1101: ZTUZTT: TzDT I ' 01--11 2.1-671)17:4 fq..9.93174cj 1

I
uk.

www.thearyasaMaj.org

2.

ctILlit@qui

tusct)
. " -1=1--40TWRi "
.
1:177-2,TFrk'
"ticti
("1-1

33t74,1171-4711-dT
(41-411
-ft:
( q
1-W3-11

tr14171-9). 74:

TWIT
dqlo "fictAci

'51 hi

70"

cl:

tuSch)qr-Itiq: ccl-14-1,

V-

" cl9. 7[4^E13:t" *Pi 'RI a


TIT a
I c1-4.4 H.\ I

"-grzrr
0"
TT drhcicn I
TIT dthci c l qc-11:177 9' WO I
44

" Ufa tuSch q -14 ck


tuSch qr-rlick 'qq-ft
flc"?.A01
tict1

Fr?Zr

2Teu-

3Ifr ag;

23WR.7 Vq. Liget

'
(iRvtl:7--qczefiTR:

www.thearyasamaj.org

3-Ta77111:
cuctqlPi

"14 ;)4 ctwil 1-grIT

fl\37111:

. "fici 1T9)--rft

1c1-Trk"

``tic4 aq''

rkitql, 3TW2,171 I

seS . "Ti 7-0-9-1T ?"


"3I it

7ff7rk aTir

-gri Tfwg I

uvrllsr:

31141"

2. '*Ft-C-qr*
dql o -

ikilaw4

LiRackil
.2.T.51T 3Tr I

Tr41:k" *pi
-rig: 2,T-41T

. `aTizrark, 4T17ffrii:

flciii I

ard7: 31 I

`31rT, arrrrg? 7d' 4j...lI+i1 374-0., I


`Oti

4. `1=FIT

vft fir -wN-zrft

' *rd 14Tft:

2Tzfft I

`aqh- Tv-cics.)4: *PI 14-79T fq$117rT4:

M 311.

www.the I i
a aj.org

77W:

mw:b: al-rcrrtrwrzr R qq1R-1

qq1 d
1:41f4T*72f 1
01AI 1

1
11611do:

.11A: irdt, \I-11.11

-Trktrft

401cli ct): 1110. 7* qq1P1

www.thea rya sa maj.org

arat)-zrff,

frfkizr:
31aZIM:

I. dct ItullTjul clicNI

t-010-1.1 (4)R 5Itilq qqird

ItraTrff:

aww
2.

i-risEs*
- -{:Ernft

'

Tir67;49' clIctql -1

4-4kcar: dcfri qqA

IZITt
Tikaff
3TRTWift

fir:
fl-Vp-T :
-h17-*1:

-5KFMT4:

.91741:

aTTITNTW:

:iichi:

*991T
arq1:1,
k-ct) I :
54 +it u I LOilis

-q9L-ft

www.thearyasariiaj.org

3.

oc

-aTr4T.:
OlPichl:

p:49TR&rElt:
tiftff:

qqi

ell ()J

'II tichl

tiftaT: all Clchl:

37 - 771:A: 01 icblq r(A)R

'II qchl:

qqird

?. 771t:

rt-doR qqt

liTzfi-rt qq1 1
rt-et-m qqi
.

Ek

fi

1 c4)
1 ctti:

fffUrt c1j4)
cbc1

'q :

R17141,
1-17161

TiTtft: i- T.ftkizi: rk-ciw qqi d

ct

"Vk-cilli qq1c1 I

gq1 ct

chl qqIrd

,,

,cttill

qqtict I

v...w

qqird I

rt.bik qqtili

etli qq11ci I

<t)1( Iqtri I
rt.t)Rgqird I

www.thearyasamaj.org

trat, ,311-11

-aziffaalfrfitrr

ch ci :

mad

3Traig:

aitzt4

i-orfiwriz7
ftiZirli,
ffer4zirgr,

TRTFa:

TriVr9-4

17KcirffiZIPT

71KciranZI:

3t):

tit

71-79,

WW:

w-4-1:

v-4.T4

--14-.7iiiT

fil:

-t--4

i'Vzrr'T

VINT

ITO

VIPTITIT

VTPZI*:

aliNTR-r

3T5-17

31'5-179%7:

cbitiendi

iv cb

afiTz9izrrIT
.wrE4-417
- 47,

'WP:411z1:

-FP-A.1w
1-Trrril.

trr4-Twr4
i-Trrr--

trrAmwriT
%Tr/Al-717

trrar*-11-7:
ilfrftlZr:

I
lff:

1 / 11
4-4

iicarPT

i
lf4car:

cirri:

itgrarrii,

TI---:

`41
1:21 / TT4
/T A. / 1:1- 9-4

4T

W 4.4.

-a-T
.xl:

ti-4 / a-1d
-(-. / turd

all:

-a-4-

tfraT

91

Ur-4w:

i-piii
-qfq

cii
ate

;II ialiq

fir
10a-rri-4
a-R14

l'EFTIZRIT

4Tafrr
cl 11-747

"31/ZEPT
avizrriT
17-11-7111T
frffrizrrii
-f..A-TiErriT
co ozrvi,
ciWzmi,

31-WP41-71:

www.th ea rya sa maj.org

3-Ta-7111:

fiTh-7-2.79-ft 779 -

4. dqltulIllul
Trrif4:

-{TREr4

TiRrtiurriT

Turwizr:

add-

aftmwr
/ 11
74

ct

-qE4

TrEs4

rifrrizt:

/ cfri

7PZI:

fizrizrrIT

IrTzr7

.Aftrizt:

www.thearyasamaj.org

. a ict-a1PI -(-q-Ert - r-d-Tzr allboal44 iTruuk-i


.4-d-r

et) a:

eta a:

TEPTFT

Wet:

aTFAT:

alfalITT:

liii ti

111cII

1. 1k1:

1741.4:

9t) Sicbi -I

3Tri-T4T

7:

1-idci:

7r irtrr

cptict:

Qi-kl:

\l-cicr

3170

,31-1

1:1-:

ticliti:

4-4

i-T4TT

V:fr- :

alThq:

armful

3-TF4Witt

3Tr(44di

airi-TkaT{:

Vt.(4)1

f4T4W:

3TVE)7T

aTE4d-R:

1
-17rwrft

3NIAT:

si
c

Q-dr{:

dt-iiti-11 1

*dr -Fal-zi-:-(T-*--4Tfur ctql 0 1

?. -am --k-d-r .---4-41-r--a-rrur qcord 1

qq1rd

qqlrct
qqlrcl

qq1 d

q
4:
rd
ci

qqA 1

ctql d

.
l9.

qq1 d I

qqlrd

qqA I

qq1 d

G.

qqlf'd I

ctql d

4.
?o

qq1 d 1

cegird

qqlrd I

Vt1 d

3tr474 rawit-i(-44

i-.q isigirni-TrwFkur Mth7-24T9Tft tp-zrt

dcti-TriaiTATIzriff,(v )tois, qqA I


? .1zrrt
R .11%

'4 397T

(7raf9-tft) 44 -zrws I
( 11 )dgItHIPIqq1 PI I
(q41)-grtVz1Wft I

91

www.th ea rya sa maj.org

11110
3Tarv:
uk.*
E.3(rtrwt

(917M)-v.ct-m qq1Pi

(vra) cRciirut
(Afq-k)4
(-.Licbtrui qqA

3Tg7.:

( 41)7Tift/Tra- I

qqird

(chltichca)

(Trra---)-cb---rff Ufa I
-

Vick

Trat4
Trthi
tiq2111
- 4-.131-*--kur ftm-T-24-r4

aTrq7L4

: ().-r-*-4.-zr
R.(1111eichl:
1p-lace..4:
colticbca s3Tr4r: I
-11t- I
. 317: tiul: 311- I

bo

(wr:)
(c )141-1.4)
(m)

tich cricid:

-:

(13.:) afripi- wrq

(r) qq11:11 ?
(-) arqTrt chrtit4141: I

ki4

G. 3Tqn- lj-

9-7:17T

1-ftTi-

www.thea rya sa maj.org

dqltultlaul M*7-21T9TN.1174-t I

GI ql :

cflqe.

?. 74=ictOW.1

( ii,tchit:) Lboct)

(I
T-1-r- )

rur

(7-4) fgrtzr aTFrrut


(1T)

x
k

(1-744)
(7r)
(a7ff,)

? . et)Iti

eillq

cmilgi

ai-riTsrorrft
do) 9,

(4)1?-1 (110 tilfulch

(1-14:)

(71: )
T:11 4) :

tige

se

(Ti)
(WO

k.

04)
l9

t'ici
kid
A134

13R-Wft

(17/T)
Tr: ei)4 4,1e1-7

'917: ' *Pi qIcett.1 -all: Tff cit41 ql'sqt-q -ge.ffr493-k: 1T1-ft I

Ti21T - tr4T491T: I 7.7ftJ1 -91:r: I ''aT:?.9.gi: I id73749-17: i


(1-0-4)1si: - '-14-R.chiT1-1' .ra. ichtuqq(-44 wil, R-fret qfgtzrAn*: N4i-141: cr-r(uilq: 1
Trzu-3Tefm9*-tHtct);111-1 I)
dqlLitilijui 1T*7-2,TNT

11171

37 - (criP=1:) cbcia97: 1

?. (alai-r:)
R. 07)71%)
. (1
1- ')
se. (fl-cic-il)
.. (7-4:Pifq:)

(1-1-a-r)
(41: )
6

I
I

(kiikqi)

4 (ft:)
0 (grrai)

1
I
I
1
1

9u9

www.thearyasa aj.org
in

z4d:

(41(14)1 t4 TrEV
TfraT4 -11d4) )-u;
-1)'W4 I
1-1-1)%711t1

T:RzT -514)-4 -Z17:4


1
-47: -

cR4.4 11q2r: iTaft


- rqqictqlPifft

. ch)b61117

dqi 0 - Glioebit;

cq

chq (-h(11-1,

siq

ge

lo

www.thea rya sa maj.org

aTtR7f7Pcilf-ill

: et)

Pzift/ezzift/relft/aRpft
1z 1 Fff 7rft / aTazrft *Pi -r -urt TUFF-6 / 1

370 - $. chti: cpbullq WUrra. I


(-k

6.
%

?o

??

?R

aTallzpi,
Tuft (-Tusrft), an:Frft, "04ft, Taft T-1*ft w4 il: Trq. IWO
)11-gctt 771:4 zigeft: I-TA i
37. - tilui: tiiiiq Tarft / Taft / Ufa / Urfa 1
9b 1

a maj.org

www.thea

1. d(uill;lui
z-4-r -

61-12f-rt Tthrf
?
4q1(4Turrzr Tair T-4-r .

? 01:41: 6112
ch1-10

64-121 aliii i.i

. 1-TrTa- qtr: f 4)4-10


E.

i @ kAlTuTiT)

-1c4)1: f404 144t 41,:e -(1 ?


(111(11: ret11-10 ThlTiwot 41/7c.9F-d- ?

31- T ?

.
o.

nu

fcnlizf 7q71:07:

www.thea rya sa maj.org

2. creltact) st5.1 dr-Gicitil: 7r--z:4: t-A9. : 1cnii2f ql--4-4 cinicii.ft -r-o

Al

kt\r44114-11u14-1,

R
TM.: (I ch 1.0 gr4Tzt i
- --44 ct) ci ci I -1 I

?o.

qui

www.th ea

rya sa maj.org

*r11- *Pi E,

3. Tzlizt 1aT4 19-9-4 cpcal 31-6

4.

441 1
114S-IRI I
131
M74 TiTtft: P:04.act4clek 01-tiq q1N.4 74.T17171 II
-War

1acitv.1 R 4-1qR4

(SVI:Er 11S11 -r-dd7R-fl:k


Irdt.
liqlq I
k-1
331-W-I 1tii iiiqiii, r q1-112f 7i1t:

trlezr-TT
vTf9 c1-1f

I)

u4-111 -(71-9.mzi fl4-t-c1.-t1


TaiTZTRI TK1-zr *a-FIT: ci
(iii 4 97: ,771-17719Th, iiicti9Th, .1.1.4 (Tift-T4) 714: ,
.(T1i2MT,

'91-274 717: I)
W:
Lii)14chltIti

VP1 Triq: I
4;11 cbitieTT 'MTH, I I

14 i)Llebl"

(W: aT .%zr: dycnt


49-q: 4tt1l41211:7

ci l;r1-6 - I

R-Tr:
I 37: Vcis

LiNcbMq

i)

www.thearyasamaj.org

19a-_

7PT ticikIlt-lat;)rgq: tfrflice: )0'1: 31111* I 7Fila747T7F


711-q-d1" cb-t4ch1 3TR:k I
qqI

'UdI dql

*d

Vri

"Rid: !
"13ftI rebi-tzfgtd-lirtl

311-T4t dqi

fcraTITdThcldel -

3T9-4-rizitt"
saT
?" *rd I la747T317-is - ``icrff: -IVId-H-cilTdoKIR-1 I ticeAci
711
11. I 1-1417,
31-04

1: 1:ft

Pol

tlrd cl IS k I I 1, *351V-11t11, 317 3179 I

4)44 -Wig" *R-1


-m

--q-RT -24T"
Ow: aTT$01-74-: fx4Itziri -4fEra-474 t40-FET .51.1cdT

ts1

3rrki
1(4401441:17A

mittiTatirrai:

wri,11-41-1:retwq,

";i ! -7ka 4144 citg

W-V-113*1:1

cRA

Twrrgr" *PI I
744-M71T tty dItcl de) - /TORT 7: 31-44":
Rldl Tit 7M-ft" *rd I ,brtfv-im: dt441:
tti3,719)-13)14tq#

3T744.:

dk

%wr
Pir-qc-cillz17-2T71741c1c1-cl:

ti-cl)ult-111% <=1 311I


*srtiVilt:

3111. cbgIRIc1547kg:
31-77q-rt TM. toizr aTtsgri: arrft
4-

",w(rict)
T44-FT

fett-4-q,

7:7:44-T 4-115410: al- r I V- att.!" *11

1Ter-dT 311-17q I 77st:)7kg:

31.-dqq,- 31.TIT

3TP:r,3r941-: aTfr aTPT" *I'd I `11


- ,24-L?" ft-(344-Fr 317--T
"4t1-110-11: cbituAa Qclic411 a*Tryzeri- , srregr,
TINI +-I -41. ITRI:FFir 74Wa: I 717: Tr: ci
31. T: I

I -I

I 37: NTT

ti kI.1:APT 1 3T-7: TI7EMITE4Fri.

311" I 31-ff: 371T317-4-T:

71:1

741:t317-1T31-4-T: , 31744: 3Tf:r" *id I

~bci1: 31.13-44-Fr P-11ti TrTZT 3Tc I TIT fErdilT 31-Wq,


Trar -4- I TP4T1:
(AO: 3TFT 33F:r (1-1)

31.1- I TrTriTd'A' qq1a" *id I


7-440T

Trp4-1:W 31.4 1--gcr-d1


- - crltIchlcj tridTqa-iTrieTZEPT3TMThd

www.thearyasanaj.org

-1'4401
Tdr
-kTrq,

uiraft: lirOTft trqT -

NafFt3,77Rifl-i-ifm-a,

citAa

rn-1
3-(1--4

-crT-rawrh3rr5i- ft. , -

3Ta4-47.,

-ftiTrm-ti
cloW.11-t 1 I

- R -r-m%tjTR: 34-rcr -rrwfti 4)ti 1 34f4TrWft 1 -NTT ,33fcr TrWft


TRR31
-41-Tr*-gTr---T: aTF:r 4dfd 1
TrkW93TfT3TITErgI
TrWR TIT 3It Ch SI 1-1 1
3*Td1-111-1 qqlq I
*-4q
TrkvrraTRT. ET4-- 3TPf 1
t14 1t.1 3*1-1RT: 31-1
Trk,
4)- aTF:rrt: tir-r1 1

ia-qwkatraTw: 3ft arrTr--ft


fvra3TF3i arrrr----a:
I
raTwr: aTRE
%4'l
/1 `31fr
"rq- 3T1- 1 31-174-1ft 7444 Ritord

\Aid:

flc1,11F-1 t-11-11-1cR41

qq1- --qr, -/-w--9-24-r,zr-1


- --*ctii41Pirrictik14-isKiPia-Trzrrft c1114-1-Eff`tr--r'
I-Taft I
aaff-a-r
-PTclIch?) V41- ' T:11:Cf

ruc

www.thea rya sa maj.org

dgiv-iiii,dig/ - (IV

qqi Trwq-K-4. 9,T0-ft ogi

oloct): drotord

E171- tii;1 : 9Tdt cIq1 W)qi: IT-1-ft I


TIT 14: diC-I cigl cto-Iri Poi cht-liCi I
3-TaZI-1-1:

071- 1. `774-4T - c T' 31-047174: 749- a iettiif; 1? . 3T

W: 31-PT- - 01711: drItOPI


qq1 34-1971TW: 3rITT-

R . TFlIczt: -1771T

-*

'4

qIcI1et-111- chlt.I ot.i:

X.

clti-c1 15q: - ch cilci : P

k.

-FITliT-

Et.

4141aril- viciolii,

tilolv-i,

l9.

71-lik19-3177T9

G.

014 (IMO: -W:

. fiw - Tim
dT
dt? 0 . fltdch 10 : - 9-11T-

5, cickl OM: d Tltdr-ct I

www.thearyasa

aj.org

A-midit,q4-1T-4-

2. `cbqi cbqi

T4-1 - iql (1-1WPT:1-14ft dqi

' 7ft trw

17u-t -

,TI-MIV.,4 7)-rgf I

(- .
s'

-rk

qq1
til4WWr91-tA 1-77 I
31.9-MT91TEP471 clqIc4-11-1 Tr1114-1 11, I I
( '77 ZIT gliTEr
r

%TA,

31-trthzr
%rot,
f~ 534737: -qq . I )
zielT - 721T

-zwr

tiTqfff rff247 41: qt-d- I


71-2.1.1 97:
I
I
1-Ta-r-7,r9-1-T
-ftqr71
- -q
iTaErriT3Tril-vrzr:724-r 31- 1.ff21T

3. 472,1T -

71-17-49- -crkErt

ow:NA

990

fli e r -1

dqi. - 111d1 - Ricit


? . Tr-

r: - ET97T:

0 724-rRI:frffr 11 I 41 , r2rr 117 Rd I

1TRA

www.thea rya sa maj.org

. f tugmfq: - 17-6Tq:
X.

4T
t 1\r11 - 31-

1
r:

k. -(77: - fa-

1
4. dqltulllaul clIcNIPI WZrt t . 74-2.1-r 1077: 33-7-1,-F-21-r

t.iPr I

R. TINT 1:117T 141:4


. Tre.1T 3WITFETWF ciqrd
x. 712.1T

f.i: .q-4.ft

k. 721T -97: M-4ft


E. 72.1T1-61:170-4: aii.
9. zrzu R.-i: AA;
G. MIT 94-4- 7rra31--h- chltlifZil .W4ft 1 ziNTrimer dLiTAr G circNi -1 -1
5. 71:1174rrz: irrat Sty 1

7-4-r - TM. 1:1TM tii1-11.7itirci 724-1. 41 fli-1-11.4tird 1


R.
X.

- T4 sEA-WIT

: Tra-t 11T tPTTM.TT 4-7151T TRIT U11 I e1-r 77r: I


{- : 1 I
- A-Tff24-1
TM 1-111117121T alai Tratt 1

949

www.thearyasafliaj.org

Tscurrur

ci:4 WM: arrrr

1k1)cicnN..1 T-4t
1-14
I

q`11-4: afti

6. '7-q dql

- tI4-1-114-1

7-1-749- 'ki iqiii flii-t licNIF-1


- arTgkEf:
LIU (11)1:

vi*r
.

f4M:
11
*-1:c4:

f-1 4-il\r1

4-11c1I

f:4741:

. cr="I
Et. Vr:
9.

fd-771:

TIrrrur

c.

ara:

s u14-1,

11-1-11W-1414-1 9.-Tqft Tq.

9-rdt

www.thea rya sa maj .org

6. 1-1-47: Vi Vi TrA9-6 *fa RI-dilical 747 clIcNIPI -N-Uft


dt, -ffq. al* Toe A I
37o - Tfq. 3c(-1c4:1-1-

?.
R.

uk.
Et.
v.
6.
4
?o
t-111, *iri A : 1131 71-1 4);)51:17: crlui). Tfq 172ff EfEi-T: I
7q str-4774)- 1-Ift: PT 41R141441 I I
51:Th ct)tul: , TETTEfit 317:
(ally:
3Tr -1) Pt:
-CP.

A74: , /313:1,
-4til mod: 7q. r .41:11.: , 1

-ftW.4-- ITN-tzi

- ra. Trgr 3i-5-Tvrzr: I)

Tlq q.-1121VO4 7777 cpciiit-cicboi I

cimai v-i viu o mi-i -71-07graTramt-(47 -47 4,(14-tsi

II

*144 %TA, 7777 Ttrrt 'WA I IT: TR7k

31--N- f4Efiq faleff I 7Ff '4W <am \ric-i 10* 1-1-77: I c-R.q
--.1-41777T-

ITII:17: -Nt-cbli T-4-t I)

Tfq 71-411 1:0:14 0-i4 'ffq at-ii: I


71,171 7 701* flciik-crAli-bcil: 1;0?-41: II
(7-1. l4 (11.-Ii '1 to %TA TA- tar: fl-k-114ut PItor-ci I stff 4-401-1
'Holt: fibql: facer: I-T-4 - I)
11)(ci
3-14ft

941

www.the ,asa irn a j .o rg

t Igei
31

-t

aTe latPT: I
3r-fr W TrNir 31-Rzk
37IT 31--g-d-9-ErNit

Trrftwr
Titr ITNIT arrth-q,
4cP
"

Rifigdoll-I, I 37/T att

-Tfr

("cid I

Gitoi:

1-TraisErft I
-a-er &1 r2 31-1-71-Rt
.kwr9trftart W-ticp (*i_lto,4111:
Trn-TflTUTI:

-TRF4 -

7-6-t
41dc11-1,3

? (4)14

W9T

allzraTiT I
Traar-t artra-4
lart -1-tct149- cpctotil1 cbrotiiii)

ITF-791-

71).`43-91T I

VT-dT

ET-4:177: I 41179-*-Td sa:

I 41779M-14

9-1i791- - Wtrq I 3171:, i1cE941 13T


1
,77

IciLt

ver9--*-plizr 3Tfr aTvr


TatSzq 17: tr-rarq:

-W4q I
cbRtiA I
31-FT

chullql

colibtilf.41

* Imam,

www.thearyasamaj.org

ilirr* - -0{9t I ?411-11-1, 3iFT WIT Licic1-14)14t1 W114-11t1

24-rzlizfrrrf I 311
491- T-f: vt1-11-cfr1et14 c -1-rft I

egT-dT

3-1a-:

4li1z-k R-16cliPi

1. aicttuPi -r----dl:A: lipilcur-i I

tiPi 1

q --i-r - I TIT
tii-tp:p rofilicicil al- r I
311-711# -.?A I
R . ITRT: 311-9T
ljuici : 11 robtiPI I
'4 . k
+.111-11
X . G1101:
-11Ctirarr# T4I
. Taw- (,)i.A-Icilitf

ti+-I

tk. cirdt

cbql chribt4rct ?
aTTT 144-i 1VIGI11,

icb:

q t

artia.997WPSI, *.ittl-IC)t-4,

I4

SITRRWRIWITRI, StIRr-itrftarref, kicicfrialiti


2. TrviTrEcot
-Tit(': - fTrfrvi 1 wm-It118 RrIRAcicIllr ?
frtvr: - 3TPT -rift-47 I

ICI 6 c1 a 1-i I

7147: - aTt19-r f--01- ?


-Frrkrr:

- 3Tg9-r a*

trraTzt tiv3ict1 .w4rIT 1 ci-T-o-r -W 7-1-- ?

mrr- Rimrii I
- 37ff
1TR-1-p-r: - 7ft9 I -ruql a* 1lit9A I
-qt:

3. 1dci,iTPI-Trtfut trrawr 3wr-

d-ciaui -r -ur

"Trlf4 ! -W 1-T49-: ara trftarr al- c ?"


"arriT 1 aft 1 -Fa-: 7 arrrn-rFri I"
"amid-1444-7T* qii, 3TR:k I "
3ra4 TI-M-1:f, 31-fft I "
"74

! 10-a-P:111-417:0 W.11:t 31-R:k I "

994

www.thearyasalaj.org

4.7-

1-6-9-/Tarrt- I "
Tal9*qi-11-cw4,iq1q4ourii 4 ratotril I"

44 371

4 4-4-q

I (1-1-4Tsi,WFTNITzfr:

?''

-HI-coirH I'

coRtkiA 13T

. 3191'4 titre

coqi ch v=e4

k9

3T11,

69\ arrTk

X. T11r-4- : cm.441: t1 1 c1ITITzriA chRwRi

4. PiRteqqt-it x .11flgoki citcrtuf:i

tra-9--*-0 -

3T-

kt-1 -14 1 6 -

stwr9-9-ra-- -

trwlwrift iwrt

5 . co) tact)

3171'97 7
ITT

tic .

e-

41- 9- -

1Tr-6-6-09,
w-imii

141-8dact

*qi.-1 -ri -

ft

-1 ,-,

Irrawrci

www.thea rya sa maj.org

I
116

TIT9-171uPT

*--/- A-47- 7/ Si/WV /

/ 31744f7T

TrkVf
311-10-- I

cblqicitw4

71-k4q: - laigra 31-tr &EdF*7 ii i a~Ia ~MZI


itmeta ?

?rT

%Tom alp 3i

13rTrff:

ircota:
TrkRT: -

.-tiWct

3T

TrkPT: ff Awls
7ff: I

crT 7
317-17i

rH I mRw: -1orw4 sWizit q


Illic4101

r+-IA

el-)ch?-111rcicil-ml: 77: 331 13Tt


ch 0.4 1.1t-t1 aTI)VM N1:41;habql TPT4 cl(1-1,

-ffr-Trff:

7TkRT: - 311 I a

411%.91ci: I

\IN%
. 3T 'fit' wr7ftr,
.

3Tr 7 I

rciS1104.1 Trd4T-t, f

117rt

titcpci LAWN:
-ft449. 14417:

9-114Mt

c41(11: ;14)51r5V41:
9174

ii7zfki4q

stiitmzi AVErt 4f: G100111, 3TA1,


G. cb-crc9L41 3A-aiTrt

.;).1 El-Mt I

-Cq

www.th ea rya sa maj.org

f T fr

1. ml toctm:
?. 7: 110: 3Ti,

1-TrTzift

R. -14 m-44 clIctiouui

:4

tam ci-Taft
411=1 '11
X. ti

VI GI

-ftgrz)7

91TErf

4 . "k
511101:

arrafroTzt 9-Ta-ft I
*Git -Era-ftr,
c. al-rat
2.

StT: VITTITO 41R-IbtlIci:

`3T4R-wr) *Pt

dql - (3-c1o44:) 3t1t514k1t.44

vzit

4q1-1\ +jr1

AsaTzfr

dtitI

7Ejsrkw: aTi-

(A-uit)
R

(41u5c110

irdiff
chltaluII

70r 31117*r alrth-T

fir:

(14-0T9-.)
(7777-711)
4.

I
kLird

3:

(mFrft)
(Hfricr)

cb-coy:

(r)
6. (Tfr)
(-1R1-10
o, (311TrgaT:)

ct)wi
kli-ticp

TriT 4-11c11

tot

Trat I
31-

41di 1-1-cti-t 3-liff?3fq,


-11(11.45: dVd: 9-Taft

www.thea rya sa maj.org

Fd-77-fr4
--911:171t, 3 : 1:1-dt

11-Ifl :

clIcleb:

ON: aml 9hc4,til .TTCft I


3

: 1

Gi l o cb i (, (.1. q i -r -uf - 1

el Iricb: 1T49.131.gt I

rti: ,T1-1 twra- I

: Irdt ' . traTW: RpTP3fut iffUTft I

R. TrkFT 1-11(111 3M-eft I


41C41:74-17711ff I
X. 79-r:

4 Nici ti- zrr 1

ct. 7: V(WZIT Ilc.t) --47:rft I


E,. a* -t-fuwar ctio&td(alde-11P-1 1
l9.

-9T: r011-11-1 Allui T4.

G. Hid! t49- 1:071ft I

4. 7:frrWW: WErf ct)citircl I


0. (1-T: T7FT1-.711T d Nvli-i1t I
9 9 PI

www.thearyasafriaj.org

arallzriT
Talze4141-th-witE9

-c11:

c111-71Trk

HK1I

TrIFT9-771,

jd
L4

4)(vi

kizq:

kiszt4 I

IFFft

T09-

th
M11
-771

3-J8RTRI:

1.

pia I

7M-rk 31-197ft I

. lEFZ:
Tq

c,ui1

uht I

x. tug

verr *
2.

,q1t.mil cuctql

? . q-9T: @NO ter: VI


.
.

(4W)

A1
-4-*7 (-114-11,44)

X. 1:14ZW: (V-4.10

k. 9#1:1: (11-q)
(141q10
(701
:0
6. cht41: (thOTft)
. Ta-Fq: (Ticrrfur)
o,
(rgicl6chl:)

I
LW411-1:

-I17*.i) 01I

TI
Tz5; --4ft 1

-1
ASP I
tliti
1IS41(14 ircE9P

www . t h ea rya sa maj.org

trat, Am%

TdIzrAllf
li

tri

'It
fvrq
atnl
gIdi

-1

c11(11:

www.thea ryasa aj.org

3.

dqiui sty 717irrqiTr:

71Tzt -

*P-9-*-rizrFf,

afac-2R-r

arra-Warr-II

311
-e
-45-T:

Trig-PT:

411

f4rraTwzrr

cfizirrk

-N-ftwrizrrff,

-1Tr-d5T:

-1 ct4 I

STZITT

71:4T
41

4~1UI

9 gP

trr4Twr5T:

tid I-7MT

Tra-53-:

www.thea rya sa maj.org

3-19-Z1111:
1 . -)1R* ciS11-1111-11 Ic;ctIll T4Zrird1-11thcf -51717:1 clIeN 1:7Er -

? . aTsaT : LI A : gr-d . I
R.

cigill: I

.f

A-9-: sqlsEH:

T-5-44- I

X. cptict

.tit. I

(A. 7:171)7

t -q-Rrft

A OH, arr9-zrft
I
3
d ci t.i ci

Et . -4-4w:
. 1:1t7T :
6. affcrfurw:
4. 0IAI:

RItld

citi -zrra. I
7-. Tzrrrl:r 1
i-M44 Ora(=RIP' I
Vft I

? 0. clIcI11:

? ? . 3*
? R . Hill
? . 7:

l TifIzirr:
03-1T4 cR.q yl
2. '' 14d um: liscl: .9-: al- r I V' fkc\ 4 gtti qiii 31- 1- I dtil : Zrq--- - 1:*r -F- T feTh-T-2Trk fffut 721T

? ..1:f-

- mitichr

? . 1:frq1-7:17,1:rreq:
R. RA : , W17
. 1:0111-1- : , 1:0t4 I
X . 7-at, 9-4-11-1-T:
(A. r4:, fgr-Ariirrgt
4. TrirtrWrk, Ill Licbtil
l9. tilwirPT, -meg:
6.

-Erktri,

wErwrizrrgt

R aTt-9-13.: , arelz4V1
?o,

? o. '11t44)-1, Trr*:

www.thearyasaiinaj.org

3. dqiui vli sr?iris fffurt ? . trww: Triurci7 fmNt i

-sr. - fp-r : 1 -ruft ?

R. wit: tctIci-ift vargr . I

'sr. - ..01,II:

. -S7*-T: -ETZ%fT T11:1-4 ,111-1 -ci I

7 -

-sr -

k. ct1Ricbt:A-131-9-1-rci-T: Ri(gr-a I

7 -

X . 1/4fr7W: Ti44:10k9- 1177ft

. T17T: LiA: c Kr I
9. -4=i-zr: 44
G. -c4e.chl:

.0i 1:0"z1 I

7.

.41
11.: iTaTTf . I

7 -

4 . c 1-Mizff
? 0 . -thf.---*--1-:

7 -

V -t-

: I

7 -

-q-Mfl-T: tfl4 -rt I

? ? . 1,4M:

-fA: 9,1-1:

?R. TI-Wf:

3T-1
- 1,zri trt le. -ci 1

7 7 7 -

?'4 . 1-Ifitl 5374EIT `4471


-1ft ,ncicicit I

7 -

?x. 4,11: 1-1- 1-11: 1-1-4.- I

7 -

? ,-(. 711#TNcivi: I

7 -

? . ROI l'Ictll 7qt. I

7 -

? & t174:
?G.

R0.

arr9--*9- strIsP I

cbulillif sTA-R1- I

741-111-Zff 1-Tft 77:1

-5f. 7. -

7. -

-11Z1-f :41-111-1r-ci ?

www.thea rya sa maj.org

4. 31747)-

(- :zr qitsq44 3N.k9- 141-TfuT Mth-T-24T4

? . q04: T1. tiP IT.F


-1-T:
14-111:11-11: 4:-6
. I
.q.ftwit4aTri a,Tr I

(:)1.-11
-41iRtiqg I
(-) r-+DNchlt: 1c4iirul fFUlt I
(Trr) ,
Tiiiibdqi 4-zrg I
(di -i) ci4-1,3Tgfrt:

tic . fqTrr4

Tr--ft I

vilius: 3719
dt4:
31117TNNW:

cc! 41,
fl 4: / Tr41T

ti cl

(m) 43--q-r-1:;Frrufg
I

(7: ) wrzi

www.thea rya sainaj .org

gat, ,41-11

: -1T- fa I

VT:

1:1t771.

aTt.: 9-T1irrr
TT Whfa. I

ct

li,c-11

cl Ictti I -I
. r4i174: 4-11A1

3R:17:

cpdq-ti: I
R . t119-Wr:OGIVIII-7:ft 77
st-tisuT: 77-4-4: TT aTTTfta:, I
Wea. I
NTITTO iit1i I
c11 0'1)1: ql 4W5{:
tra
M-1
-4-t 1
-T17: 3WiT5-T:
. 3Te ccl t4 I 17 ffrr'gis
1

o T1: af5T: -k=7 dt-irciqIrd

S qE

www.thea

rya sa maj.org

TE474. -RMTP-TriTft til7

1 ct))tdchlti,
.

1
4ki TT 9brisPri

VA!:

TrrZT

X.

4-117-. , IP-Ibtird

4. Tr:

TIT tq Awl; I

fl4

77
77

-''tfgIgt

ciidiori 14: 1

G. -IV-1W:

4 .77:
o. 37
?

4IU5C41:

Ti
TM 11 WA
7Z41T 3TT-41\

-(7
3w31:
17f:

TI7' 41.4)9\ 3TwT1WiTIT

2. dqlvil v.
l cilettiA

?. 41d1 u4ul

. 3
Tr:

Tria..

(TrIT: )
17 91;151P-I I
tra-ft I

TgrTi)

wF I
1T7T

Wi)t
I
`01171: I
apiTat

G. VI

4rdaiQT ?

4.

T4,5; VIc11-1, I

0 . (II clew

(allOct):)

(37'T)
(tPr)
(cqq-ri,)
(Fcidi)

( -Tr:)

Wrq"ft I

(trzwr)

??. 1i I d 1

1imi -t---zrra- I

( ti-TiTrt-)

?R. Tyra:

fdtzt I

(17491-)

www.thea rya sa maj.org

3119-A-W: 11'41 !

Rh r -W4F=1. ?

41141 :

5,11TI1
17 3-T-

3T

1: 1107

Trrff: !

3-1-

1"

31T1Wq aifi-Tkw ! 31-p1-64

-Et1s74q (7 Liwi 4kcJ

1-11d1

77: I 137 c
1

-11c1I

- 'I'll ! 3409.

llu

- 1:1R

iIt) Tin:a

a1-4-- t

- 319, 3* ircolFH

7: 1i077:

3. Tqtli 7ktsit 1;111-111-1 671aul 1M3rt

Trzkrz: *9- 1:17iji c)1i ?


it 11t ?

31.5-TkT.: 4)-1 fl Lbri 1W- ft ?

altit T7 -0 13aq-ft ?
Trckvr: 74-4 4)-1 1:7i1i ?

91)74 cI

3-1Th. I

3111-T4W: 7rf 3TEr

. 7TOT:

Trtkvr !

--()1
- 11-

41-coi -1

gytoliq

II1riR:1r 7:17 coif


41u qi:

LOH

3it

1cqiTrT
?
-gfrTil:r

-I I

www.thearyasamaj.org

trvzi9, tra-t -

-q--4w:

`Rpit 'ed i? rdcizit

-r49- -N-m- Tr -ra- I


: A-r4-41:r -rr -ft 1

? . 1 ul R4-H 31chlk1 7 iTqft I


R . 3T fl:rur. facer facrrtri flmoiri-i I
.. TrzIrr ra-ii TrITERzr -r4 c4T-A I
:C1' 41IR1-4 Trwra- I
x. %-9-k9. Fa-11
4 I cl ills I
bk. 7Tris 1-11-971117frizft fd7T
Et .
: RI-II IITTalzf 1>ftit: iiici I
l9. IWET rcill 11Tt qII 7 71-0Tf: I
G. *r-4k: Fa-11 tir11-11t11: 74.1-at 7
.I
4 . 4i A::Fa11 7Tr41-1-4 I
'k' 0. qkIt4: V ui Fa-' 7 Ttrircicicill, I
313-ZITAI:

1.

153-k q-K-11-11

Itsck1-11 t--111?---1 clIcN11:1 ITZT

? . (slle-1: Sr4E)7 RI-II 11)77 7 W()t I

R. .4.141-f:
. 11- )-7-4
se. 1.4:
(A. 7:
Et . ON:

l9. T4F:
6. 71-1T
4 . tj:
? o 'W

(1.Tf/T)

ill
7977, I
fa-1i tFacni ITafa- I
Pali
cra I

Emil TWFT

TrWft I

Fa -11 cniti t--4.- I


c1.11 iiulcb1.1, 311311-qq, I
rcHI 7 71)-1-1I
Fa-117 71)1-1-4I
Fa 11 7 3T-6.I

(3fgh1)
(7-471:1)
(qus:)
(31-61:0

(ct-,)010:)
(Tt'ul:)
(3TaraT:)
r: )
(t4
(

1T)

www.thearyasamaj.org

2. qttui sty 0(1(41 Lincici. ..11 ? . csitrich: 1171T 17 1Tfa.

elleleb: TRW fq-II 7 -ITt

-cra-ff I

R . TIT Trzrr

4. a - iiirqa)tit
'. -rtsrri-T: t.i

, ti: 1
Ida: -z:'

-t--.4

.I

TA: t-I ard-all, I

k. qcli

E. 79T: 311:zel-T:
l9. TIT t-1(9441 t-I 1.5.ft
6 . are

I-41 /111f c)R5t441R-1 I

. 0111:

iii1 I

? o *494T t-I 3TTIT. 1


3 allbacbd: kka ,\-i fq--rf(--th-T-21-ra(--4

?. imr-p:rt fli;:fdri rail fakviTr64-r I (Trr--a.:)


R . 'qtr
. -44*r:

chi I 7 714M: I

alt cht 441t


co-ti %I41: I

ck.

Fc1-11 74" OS I

. HMI

101-11 31TcluFt 31-7--1I


Iii 14)4

c.
%. TIT
? 0. 1, c11 :
900

(TT:)

31*Vrilf aTTWF alltVRZT

(1

4qTft:

all aTTITF: I

--ATI-7:rriT 71t-

(*)

1171T

(ET4)

uTp:r g1-9-rzr trki

-(3ar4ft ? (Trvi)

2i- 4tRite-iPt I

*EFF *:

(.)

RN! ti-iii 4-01q.- I


ra ti

'1 c1t-q ti 11 -I ti zlollq

147r4 ITtftUT

A -I
(kit9w)
(1ER'ZI.:)

7:111-

lilt

-ritgTZI

Acellq \71(1.4

t-4-119 WAIN: t-Itsq:


-Erari-T: Traa lia7TIT

www.thearyasamaj.org

- Ftc-To-r tli ft-m-T-err9-rft ti-Tzr

Ti-21T - (=Imo):
eimcb:

s t-gft I
alra---a-

:)

ea- I
*
W-114-1: 1

R. -7Zf
. 3TstT:

isrr4R I
-4 4=e-c1441

Lt. 3T

I
41mre.91 4-1 I

1-ra- 1

. 31-IXT

cto 4 7-

.11---49- :

7 04rcii-cl I

G. 4-11c1t: GlIelcb1.1,

4.
? o. 3

??.1

4r4- rd-747-roTrw:

yiati Pi I

?. va:

X.T:

(arr-

lilritiP1 I
t . W-111-1
fq-skTFIt 'mall 1

TiVzi

.I

R. 3117:
X. 34ATT -

Et . 0t4141: G. cb14: ? 0 Wricll ? R aid ON: VS. facer: -

?G 51 0: -

Ro

www.the

amaj.org

qT-tqc441--(11-1-1
,311-1%

oiA I

!
ft trft--Igk

mEs.RT

24- ?

vat act
1-Trai 9- 3

trarw:

! r1c117:1

g) I711:

MdI

TT *Tidi 11-1
fTliTaTTM-TPTITAIT4 7r-

: -

fir

ft 41ati

- 3

afq--(R-PiTmtri. cod ict-ti


13* fa-saftri 7 yia-iTH
ci clt)

1:t

TIM-1-1913t4rAt WcI el R1 I

-{14-4

an-1T
* 1;bra-

31-137: -

Tr%--rr-

fir: - TcEsi
(--k-cpci trrad -ftrui

trait:

14: ! 12U
-50%-lzt *fa-

01711: -

tr4TT:

7q -sra-7:1-1-qt 64-1, ?

,31111 ,

I 7q- Tr:

f;,t)N7 aTFT t a

.11-111a Th 31-Rr

ixr:

fl4EFT

sa: 4 1R-MIH:

aie-Wag:
1. Trri-TrErtif

trrdW1 a I ctti I Pi Ttit


621- ?
trf-o--TT *-c,

. 7L,Trtsrut

ct-i) Pi I

-.-rfrr

X.
uk.

--4.1)ci

aiRT

'ff.q -507:

fch
*F-d-

www.thea rya sa maj.org

fffurft

A-RNTT

am-aft

wrqt.

IlTrgiT
l 1-ftgl:t
ftiT

5Il ciklld

Ufa
' o-ra
graft
,imircl
Tffra.
qqi i

.1

gfti,
TUT,
fTr-TT
TgIT

falzra-

7-P-Trd'T

mrvzrft

..%'"I

11 -ti ?..1 ci

Tr -ft

'T
t1T

ci-TWZrft

TIM-ft

ITIgtt

slvh-ft

*TT

-1 q ti

4-TT

qust,i d

2. qv-t-R\LR.q -571.17
7. a I erg gO1-1, 7i- 011cN cre col I 1.ff431
. tIWW: g14, St) WI

TrWrff I

ZITI-W:

gtrft *TT:ri. 7Mt I

37fi tcl ch V11 cl 1


R. esi I ti cr) 1-Iidtqrcl , 1

trral
4. trig:

11 (1 cl ci 11, ?11c1 cp cl cl 11, I

I
X. lilcIt: 311
413Er, 11 -qt 'I 1-1t41 rcl I

1
c \TIC1 4-i, aliCrqq,, 111c11C111-1 31-7T
tt. Vi

I
I

9191

www.thea rya sa maj.org

1F1,4: (1-TrTzrr9-, -(4-qcti,iirat.q Pt

,17:E91:=6
MI1c1cj ,

TT---14:

iii

0. 31-rcil-zr-r IT-44

c1b6 -c1

-r-tqn, 1-11-1101,1 iffUft

.M.W4"e 13irq

3. dqikii stv atcNik

alittut ArcoPci I

Tr: Nirii Tit"

Trt. I
f=4-rp-rq:

1.16-1
71114

. 31-rt

HMI tt1-1

1411T

&9T21

cilCi

'CI

cri ott
41-co21-:

5bquil2f fa-crfot Ht41

G Vrifftt171-:

i2f

cffflj sga-unf

0. 1-1)491:t
u

1
>t)

3rr9-,

v11:131141 .3).A

4 1 1;04:

www.thea rya sa maj.org

3. ck

dqi -

rolS14-11-11r-ltg-rft t'=1

ricti

R. di richi
4. di mem
x. di crict)i

di mew
.
G. till Clcbl

4. Gil (14111
0 . all 0(4)1

OV1-(1 -

1TWra.

www.thea7 samaj.org

ir

3.11
-1d7 37:

? 64-01-147i.

- &fl: Wirer

71fEr: -

3TTW1*

9T1a. 34-ff:

Tightt 117%01

379 31f7 3T177-11


17 W.44 TITI179: I

- 6441:1: ?
- 9-117ft

7ralT ?
1-11 4)51 3Tr,

- I1 31IIcJura-: !

3r6=f,a-TFT

-cmici

TO).ET: - airTrirrt

1-11-11 . wrca-17 3174 al* 7111;PT 3177: I


-crr4
1Ttr1:91-,
044
71-i WA. I

fll-4412,dc1011-1 3T9:
I
awr
TrErwrL 37: aTe AulA
3-1-q4TPT
71-1-4

7Tk114 I 317: 71171:1:, 3TPTff:


3ITTPT4 c4,I4,

chltulit I

qT -Cfqcbitucqq lic14-0-vA-, (4114,4 1,4-4

II'(--1 clIcttiaq4 lAti 11: 77


3T9-71-rf,

' vft araft*-Ekt4 I


7217 - arti "P')17:11=k 31fErWrf, 31Th., 317: dbulAel AAR-tit 1-1

97 co 4a cre.)

www.thearyasamaj.org

3-19-71171:

1 . 7rv .

cni cileN

441,3ifZiccit

fries -

37:

ciFa: ari-Tqq, 37: ti

crl 11 31-Pr I

c.

'9.
G.
c.
o

2. -cTka -41-4-13 it cilci-4 `chlkulciictti' "FTW 4 c1114(licht4 4-1: i'ci 1913it


TRU - F-011.4)c-Himt1 ircgorii 1 ( -71-4i-qziii)
) it. 4)4: -9. Wffft I (
.?..ictiol: 31Th. I (
(
IRV, 9ff I
)
4q, I (
R. GIP.: 3T11) l9. TfW 511W-Ird I (
'4 . 31-1z171% 3TPI- I (
) 6 1:1--Tzt cait.tirti I (
IS. o1,31-I ffra. I (

)
)
)
)

www.thearrsamaj.org

7-4-t3El 3r-4;rwrT:
trr:wffra.

1 .5rftft4

?.

X.

Vrilitra.

cumb: 3TFTTER-21-:,
3*- 31.19-:
q(-1: fd-V7T'f I
371:k ariziti W111:1, Tfff:
k-cpci . 4V1=k
cR19,7

arti alPT*

371- 1g-igmt: 31Th., Tiff:

l-ft
I

31. 1. I

J: livioMit: 317-k
31-q4TITI,

3Tq'qW4a

WT19

51

4111: cbRulclIcV.).1

37gf, dt.uicri

33-9-7 I

chltuic4IcN

qt-1:

cpct: 3,TT
trff: 3Tt -#F:frk al-Pr I
tea:

1.

dqlul

Vff:

t4Rcicit41

f'
(15R;j74

?. trr# Yi4+ 3177rrk, aTff: *-vilwrs ai-Fra-:


3Te 7111;7 31-Fra-:, Tra-: Trr-4
R . 3Rzf 4-icrq 4-t

af4-*731-, 317: 31-1:1:

3TIRTRT: 3 cr , 31-ff:

ui

www.thearyasamaj.org

x.

kiqi ticti

--q.-, 3Tff:

d ca cl If q-I: TrP. I
1

k. TIT TA-4 717'4 -4476. e-14-11, 319': TIT ti t5X'cicbl I


I
. -Pi -1: flI4-142 1:1 TFUlft, 37: i:f: 'clgt: PclAchlt: 1
1
2. "Eiff: ' *Po 31t11,1gkIt1 clIctql -I 7: -(---zit ?.

Gfleil: O1;1 Rif11e-14 1JT

I *ft f~afiie-id alf4cOctici: 3-iii. I


1

R.

ctoto 79T: TE)qt ET

- I -a-4-r *pi eirot 1


1

. G1101: 3TfT pitcpc1 7

I cfle-11-11 TilzfaTITITT713TM 3T

f: 31. 1. I
I

or4 1 41 RI c:t) : Rog : 1


X . fdTrItrall:4 .5171)-TT: 311-4714: I to1
ck . a1 1M1:

1;fFri 11P- 17: cliciiii - zic4-TT4:


1

3.arifrFruffift 61 IcNIP1 1:13- ilril:k 311Tk I


aiitiqa:\ 1 -d
$ . chill: \TIc'i
R . Td*T: dc-14-1: 3TT1T I-,011 1-1: a cbli-qt.q \TI cirtimi ot tlidc11-1: 1
I atirenio: 377: I
1-IVI: Out
c^
al- r
X. 3c-Ilii-1: 77: .lit.i 4)14 T-4.- Imfrcit4Pri , 7144 apiqrtii dqlu11111ui*t 3T-FT9TH d-c1i F 131t
TIM "4:, AO 1,19, 3TR:k 1
11, ?
? . chill: Rblid ,I1e-1 7 3TrIT3ct-Il1i-1: afiTrt ?
4-*-T: i4)1-1
R . 11-IVI: 61-12t Oul -IFI..?
X. 3cflIfi-1: \11-11: rchl-10 f14i et-W4 T4P ?

1
I
1

9191

www.theary a aj.org

1:174-t, AH-tl t -

! 19131-

4-174 ! spl

ara4zrgr,
TliETR-FITRT

qzf (!) *rd


1W!Trr(3i I 4;1
*cqictrlf:i aTRT cbgir-iici.,3Pgar

q) 41 :

3iFircIt14-1

TP:a4EFForr ticf
zrzu -

t,

t-114-11-ti ci

4-1A

-114-11-qflUM tiHTft
!

7tTIZT

-91-67pT uruzr - Tifur ! tifTif9-

1ft:

alfzi

Tr-411:1WR-rd
- SITZT: 014-1:*-4-1:7177P7111: Ti17:T4

74-21T -

-3rrzr:
zratrI -114-A4i

irr-- t

1141v-i6lqi
! arrxem471-Trrr !
q
!4.1#931
-Trft !
- -41-r-kT / 31-rd / $3ftrr
- 4-11-?) / 33-r-4 1-Trrift

317177*
*cqlq.-1P1 3777-4

www.thea rya sa maj.org

7:141ST9cITNT
T)I !

0!

11

-11- !

4-11-t41:

a-TifT

311Z1.

31A- 1

311ZIT:

744f:
Ai

7 -1:r !
+I R !

74.174 1

744:Ef:
41 4: !

toil

to: !

11-e-II

ifr-cif !

fcr-a-

41Id I

1
:17:

tit:

14!

-I:

1 !

t-R !

Tr7T

thr11, i

tlq11-1 i

striTrT

5A17T !

sAl:r). !

Hid t !
g!

Ricw !
1-uctt: !
tea: !
HAI

31a-111113:

1. 7kErt

u Ifma7-21-T-4- 19139

969

www.thea rya sa Maj.org

TrIZI)117ki:al -11:1
7trt

2. 31-MTO
. (3 r)
(14-11:0
(ftrq1T)
sd. (Nil)

(Vi)
0117*)
(1
-44W: )
G. (fir:)
. (trraiwr)
? O. (cbra:)
(fl-cicil)
?
077)

(70
?

(Trftzr:)

31-Frg, llitrrazg
I 9.1qT1:971T
34Trrr91; ?
f+-1f Ictit
aTclzrRTTO 4-1W14-1: 1
1 371T3TEI 1
147Mg
4iRibe411+-1 I
1 31
I 3* ccitil7ci siblirstqlri-i I
I 3173117F,1*IT*Ird I
1 3Tgr
9TOTTO--t1 X14 ,sileil: -(T3-71-04.-ri
ct,) i
c cr4qi
19-Tat 4-119,3317Fq
I Irgr 4M,3117T
I
I 31Tti t.:peri-TrTt
4IRibtna: ?
TITER arTzr
1 H4 79T:
TraT: ?

3. cf.)

ilarT T4t -

ATI:* !

eta : !

-grra-ft !

:!

fad I

-4-.4 !

alcil !

s31-1-13--i,!
- T*--4--4

aTurrrErwr: !

ciTFIT4:1t 1
1
-4--4--4

fl-mrui !
-6-4-4

www.th ea rya sa maj.org

ara7-en-ft
aTR-24A- wcf.$)-\ul
aTPT--ft I raw.: 340

aue.th
31: rcRld: 4lu5c41:
11cf-t4YR4.41-Wt1
&FriI f;mci.-Rki:
T4iPi
aTFT
flv,a: 9, T-0-ft I
ircE9Ft1 141u5aI.11 ktiwti.)-1 fo-Trz: 3.17er
3liyr119- I Tr: 1;(4141--ft
(34Rt fall..VW alFre:r
31--A
H r*
I 'T4T
-11)149-1T 3Tq'
gt.1 cl 1 397: clq cl -

1\-134-11.0-1, d'cli
"71-Elfzi aTe

74TR:, f

*qiirf

a-Tr
TilTret: 31f, Wft *340 ,Ato-llii,
cbui,
tr4.

Vogl I

I Tiff: *q1-1TITITTITTRI:

Tr4Twirq" *PI
r
acrd - ` 4 3Tq- wool zfr
*rcl
1:1-4 -(7374-TPERTR-NT: am:ft-1,
TIT 7 Givoi 9 3Ti-97A- I al.(11
- "TM,17!1, GlISITGbritqlrill 11:7E4
chRt4411+1 ?" fa. I 397: .qq% -

ch: 3177t cl-T4I q1-1

Tuk:

1-1-4"*R-1 1
VW1I W9 aimu 3W -477% I

3.,500 f41:41T
TF4Rt

- "INf4dl 1;141cRki Tra-ar-i, afti wii1if4


rriac40" ozi
010: mils amnlf-a-q-riSfra44
3TP1- 13TIT
4vrTr
? R 1- ``ilturt ro:
7Fe(TI *qI 11. ?i- 3.5; 9ti(vit
eci
%4
"1-%5R4Tfft I -ITIT ra-cii9T" *Pi 3 T drw 7217 31al-4 3rar-4-qi 04.(111
3-1-
' *Pi
4 ri
1444 44: 14 ei
4: 9- I 41174:
1-14 - Im

Z.7% t4r)aligl.

T4TrIT I d7v-i 7211:131ATri,

qauktuicbiri T4ifiTailz-grutl-1,
.-qTrIT I Tit -ipT" *Pi

WqT.ITR: aqrd - "19-7!1-

9 cY

www.th ea rya sa maj .org

-1411- 4144: ciTq I 31* -at ennt4iiri-e *Pi

1
:119

I 31T09, 314lItIc1 I
3"-Off tsicrii --(21-1:1,301:171ft I

imocr I -97 -417110' milva-:

?" *rd v voillwrF I ct


1#13-:,-,--t-:,Tr-6kaft174 Ng: 3TTP319-1:
3-t: 31q1Mcil

-(f4T-drft 39tift rOff: I ciqi

1I - "awfs aTti: -sretz-T:,


I ciqi
i)-41;ITFM I

I
tiflrActi ratie.twi Th'tT4
-5*7it 311
7: "
74.1-ft I dicicti 141u8cii-iiii, 37197ff: 3IFT 1:11:119-: IT4ra' I rat ieArir -zr7Tr: drmqr
341`17119T
cbRqrcl 1
fd473T3Ttlzi
-Fa.:

al'aZ1171:

1. -crkEit -5r1n-r9r,d-ri -F131-t


?

fu.: ct)i trrgr 1-1lthr1: ?

Fi ?

f;4414.-t yr
drit:

ci*

?
trrft Trard-rft

1-rdiff

2. -vii-i. iiuii
?.

.
El

j1IcIjT

R dri(: f"<=itte.

1
cl 1 9, 37971t I

1I1l t 1

www.thea rya sa maj .org

X. 77: 71 71,F411-91
-tt 417:9d:
411-15011-119,3147471-:

`11-4d I

3pimrft ti 1 -

3TrP:f4 I Td-Rrft aTf:r

~r~rr r-air
miPf aTF:r
(wil-faictq)) -srzh-rr:
d

Trft - 7it
ararzfrft 137:1

W.4

ait

elccil

Tier - .a-21TN-

3Tfai
2T-ftr
zrer Tr: cpa:, air trra-

zgift

d4t1 411t1

tfer TT: T71F:, air ra-1t4Oci: I


er 4itui #%17,711TR179T: r rfa -ii1 I

1. dqtii nui ci

370 - zrecr
tT4

Iciarr

7%TfT IT: 4 6 cl
-

- -(31-gfa<Arcot

-vr- 71-64Trg: - 111


-FT

969

www.th ea rya sa maj.org

. 1-ITT41T17:

fir:

- 7111TT

i-

alt4

2. ad TffzI).:

cliettn

Tier 14941717: Try: ,

74t

9-T-a-ft

41,11k..04
,3-w: arr, -d-Fg

zrrjrg

cft tiT:
96 g

'Rft I

Tr:

www.thea rya sa maj.org

1.-ftm-T-P-Tr9-ft. 17E9
-431-r-q

?.

R.

q q -Nrwr

?-1R
x.

4.4

t4RIWIT3TPf

. zit 3r4r*-R: al-Pr


cntd93,TITT"ft

Tit dck(1q: 31. 1


11
L qt1 I I-1

-IT
q f 31-thrzriT aTrow-*
2. 3q1011V1i ITM7-24-Rift tpzr

TINT - ?

ai- r trr:
Zft fad3

R. - 1-r49- 'W(-)tI IN
cblti

i la lath: 31-

*Cr:

Fa

4-11;1-1 eqdft
f T;Icl

trjrrrrr

3rrFr4ATF: ai-fr 74 tcbi 9TaFd


k.
.

wzt T-4- tP-Rzr


-tki

31=1. I Th
OTN 0;1u I

13491- faErrui Trwft I

iTgrfa- arrrr

c. IT-o-r-ttra-ft It 41-RrpTz-91-Erf: 7 I-1-qt

www.thea rya sa maj.org

.
? .

tir-ti I 'Wei lit

cb 41 11 1-)1 T-11

1:11:r4

3ITt;111-: I

3. fist
?.

3TVETT1TW:

di-I au 4-i I
9-Fzr -

cirqt14543-R:f -w4N

31-Fr--1-5=r

711ZO,

?
I

ct)

4. ufk

1-11771t -all

3q1 o - ? . qR

Pi) ft en ,(b44

d f ? o c41cNA i 131-g I

cemzrrrgrait alfgrwqTthlt

(*K.-gill-1i

k.
9.

G.
4.

o
3TN ch I PI Psi tt 3Tal7T .
TA: u Turf

rIlf

cbul dch

dlciciqVIT9-rrI
cbt47-1
-ft,-TT

966

74-01
- 7rf I
31--44-r-wftft

www.thea rya sa maj.org

!1=111111=0"
71
1111Er

ciftTgr-zria--q,4741:31, clIcIckatisrtwrr
o-vT-6-ft, clIcoTt7 461111
4 1-TRT-f?-zrraia-zr111:
-biPt T.P.wiTft "zirt-i
dqi 0 -

ic;glt 11
-(71

. fgrq ! -(1- 141%

?
9.0rft I

Tr:
Tf:Tfleict cl,clicickchitN. Wt)t I
Lbri f*-TITM1717 ?

yrul-o--

410

alitt

. *Ertl 1-Trtruni,

1-1731131 317 ft

9T: Zr
&-rd:

cR.ti

x. A-a-w:

3T ?
-cr471t I ricilst-9.14A7rEwT I

Glq111:

ToTrra `.lack,
cnio
`glack-diark' 1F17-q, sTrFIT
76:1Ftwilii: To: ,rci:clicick' TRTF:r 5141'0)0W-1,7 I

`by, -

- aTilititirTrgr .4)149b41

rciti4 f

To

I tirq

Q7'

q-11

ircoP a...
11(1iu1:

frm- !

-grmlI

tiR 7:*r

crot4lizit 14I-T71-

71t

)s. r

cirara-rgrfF: - of awrrt 41,0 (Taft, 7f4 tiqrzifol-Trr: ?


9

www.thearyasamaj.org

""4111110
3T9 #17 31W -cra- iillt 4Td IaTrrirTra-

I aft cbigoq clei

TriTaii
-trwt TuErft
- fli4 -TR

-wiqur sci,-wrzrg-Aal-Fr--rrl:r 19)- ci,i-o-Trsri-- -44-wer-dct*Pi ?


- 31riT ! ara
31-Fra: 31- f 17: TIPT:
-p-k4-fi -ft 17: 1T- "ft 1,3* 9-1-q-a.:IFT:1,31Trirgr I * I ci ...
-

cble.194)Htc ,\LircIt443m719-4430-f: I

-11(1qui:- 3T

I -41TWeT 7)c1,771-/Tairf1rt: I *Ic-1,34: 1


;117:Ta Reite-41H: I

-11W4u1: -

?
ft371:13TET(1)'hirdEFIF4q1ME9111-1
9

IrH Ifs I f I T

3-1a

1. dql(u1111jul clIcte..41
3--To - .

9:

3TTIT

1-Tar-q,75-p-IT

fzmi iffy

-g I

9't

47:1ft
T
cR:

. *Tat 7ZiWrq I

1-1-179
x . 147:

3ITTTfITZ1Trgf I

H4-e4cp 11-61 I

ai-rTrwft
tral I
G. 1
-W 31Trriff I
.

:41-404: I
drnuidl .w2isi-rtz0 ?
4-4 I 3T1Wrq
37414 -qT 1 oq I
iivr*T6:1"" I

3TI.

31-1TTI I
3TV 1-Eitig I

0 . RI-II 1(7;ct TI-61

19-Tig

www.thearyasamaj.org

1;.41

-1t1

aTritTft !

-pp-I-ft-Fr:
a7iTaTTp-ro

fc4Ti:
11el- Tp-r-# cm1-14

o ,"ef ok9

ft t-i
-IT
-fTT, ciTrrat
ft ft Thiel d, aT
oiccu i-wt74917:
t--iiacnanazfT3r21-17413zrr
-RTql1c1c411, I
- 17-9-rfq- tr
al-Tiff: 1 vq2 igi:V-PTZET: I
aTurzr4 tiMiii
*fa w:rgo 7-1rft
LirtoiltA: 77
7- I
tilit)(rgit ar6EPA7191-69.11:0
ci-Trawrq *Pi fq-stifurgr
aragr49- T as tial: 71)77: tit-not: 94-NisEr *Pi 19-%TalT I Trft5A4ur ft ft
:
a - fa:
wft
aTqL-9T--41T ? aTFT Oct
TT ciEr ? T-d-ft4T4-: tirq 3T
ai-Er
gkl-i 7: 7- cpcialt I cw4
? -477: tea:
ft ft 7
caqi

01/1 I fooik9.17
tiPcl I aT-4:1----431.-t-Tr.\- rrgr
,
aTrarrr
-o:rwr4-*79-1=i ai-r9-a-rzfil I vqd ITTrat-d-r, 3Err9-Erq:,
I
-P-4-113 Ta-gr49-zrr:
-R-rrt WrzrtszT
771-TIMIT *coca:
aTa.: 71- 3Tflcr3 I
athri
1'0111
-Fja:
-r7T
-47Ti- zf-d-Trvi-TrEru-i- fp-AT-TT
tizb--d-TPTrEru)-9- titcriciql
avert cl-TrTactzr Tit 7 qIP1 I dtin
4-1e4:
radc4)11-q:,
-ki-wrftr I awrrt fa-satzr7-4-r:
rci4: t--17:ir
,( NlIgebi:44,-tfalsrztr- Liroda-d:
-q :
I
-51-9-rrt
aTagi4 cpclq-a: 3Trsaff ! arrTATrr4 aTe -ezPeAvr
41-i cif-Mull
53117F1:
T-9-1-r4 4iri-mia:
arrat TA-473T *fa
4-10'kitiltgu81:,
ti I I -I Vm t1 Pifiiciatt 3TR:k 1 3T olitii;) aliTt 70'.
311f
aTF:r
*RI i17:
ridl:T6TrftrIT:7(:e1-1-:
f
-c 13I 7:Ei Fc414 itzt -w-TT7 T1.
&1:4 ql1Pict)1: WATJT grOcicircl: fli-*rd `7171*--

-eigiTEr

11

41 I

aTi)- aiRE
:
ti-ciRmifil I -IF: #1-9-9 aTurz TR) I *Pi V.T1TZTT: I
0101 te):
11 q1P-i-$31%

kisiv4

alTIT

9e9

www.the

3--: 1:1--6--t
3TRP:i E.?eixf,

( -7ZIFc 74: 3TT$317: I

It: 3"---d7-2.TT4

34 RI kq-I afT7rfr9-:

31- r I qqi %tqi:ircikti--c) i)


1,411: -

3T1iT4 i T1)- 913.: I

I : ! 74 arri7r: Rbi*?
it.q: - 3# 4,0 , aer ki4st 331717T: I
It: - W-I -011.1'1, I %t0,41: ! 3Ttr37arTRIT3Tf I 1-74-dt 776: el f I
SRN: - 6V-ciNu0 ticti -di ?
r: - aniT I Lit-a3ict)14-p-zrifgr I
75:

- (-?;) 3r4i7ct) BV4iitq

t-91-zr:

-7:

- f*

7Tirf , flIcIETT4
4

:-

fl

fit': 740: re: -

i1- T: 7:

fit) ?
51114-t 1 tri567-Z). :I I 317r-01)-R:rd.: Wcirircl I 1.T

1c-01172 c d Sty 717:T1ct111 1/76-g

(q-cii4v033* ilirdiT!

4-11-01*9: ! 7d- fl4fti:Vcrd. '117611-1: I


417;011-1: , '17*.911-1: I (t-farit: 9 4)
1:17t clnvII'I tn
4 triC4111 1 TIM , * 1-11-61'-q-ftITt 7704 1
azi. c4,414itc\obi: 1-Ta-rgr: 4jil !
1-19 174 Nilical ,:4 -1r--- 1
7.47 339 4tl I
(TEPTd7V -2.TTRI- 7kErt ii-gli 41-1 1 F=1,4 *cf) st -gm- 1-44m: 9-rr. I 37: 7
f I (Wch/q/0 fl 4 1:frPT: -di iZ- I
(alceit: cfcc5r-if / YF: 4/ u/Gh=f)
ci.), %, try'', -- i-ft, law, -fsgs, /17, &, -9-a-, qf

qk19-f:Tr . 1 -ITE4 irg:4 LiROcrtq1, 414 31F7r: 7f,

I 7-Frt, 1-1---:
Sf:rViff: 7T Ufa I

13II5:
- 337#1 LIR 1)tiq14-1: li) ! 77 41-c014-1: I
It,: - VII

(y-6: 7TWft /
APP

.: TO

1-fuE/T: q-r)ati/

YF.T: 31- TFElt fir

4/rE9

-ri i)

www.thearyasamaj.org

t-d-7TI

94: , Tr4711Ti

TRTIT:

79-

4ft
1*-ictrcicii-d: %I-

ter:
a-er ti4sry 1:4:1
-*-- I

t-44:

1:q:
?
tr9 11-111rul, 01?-111, *q1-1
Itl:

3ITTI-7: I 77

iq

3Tff:WaT: dmoil-i,3TWa.,744-1PE4 ti4 ifs aT *PI liRkliceltil *PI I


ITF41TI qki 77: alf:117:71ed7911T71-irtylloqi41: I
11WIT:
: 114 Lifit4ut "FffIZ" I aTeiluitiA I oicupoc-i)
- FI IIFJI ,
111Z:
177T, 3,
quittifii
qk11-1: VI
?
TIVT: (qq
\711-111i1 I 3ITTFI, 31*
fir: 41u1-11
%,
t-Ice4
t.lca.. !
7-4T: 7
a'l ui, Tftr,
3T1Z,
I

www.thearyasamaj.org

tiqd:

qq111:

9-77: ?

4.4ci 174117
7kg qq14-1:
?q$14-1:
?
t112,1-W: - (7/-F4T7)
,
ct))
? fTT IT 414711T ?
- 14: , 14: 3T1TT-171-t 47.4. ctq
724)-M-4Tel TfttraT: I *gilt) 1-W411-1 ,
:
(J .: ii//)
: 1 TI:r:
1Tr4W: - (441/ci) 2.1Tf:cr4 4-q-ft
?
777"/"/- +/u/d/iCf / ) ($/ch/q/:) 14: ,
ti ti
?
1T WIT: - t,7
174q, 31744 II ulricq qq1q111-1 I
, a, 4r131.,
1TW,
d, 3T7 , 74 I 11Tig ,
77T:
-Pl.: I gq 19
77: ?

Tirgw: - (6f-f-t)1 ,

ftra.

zi: qqi 1-W4 3T-131If

07#'Ffech4-14/: /ejf / r:ffOlch: 4T:/TOqft

tc\ Lich - 1-1-1=1 Iru I ... 7:


*WTZE 0440W71:)7 cRI1-1,
417: I roltft4:, -k:,
4T314;faTr:
331 FIT
I *Pi
Tff c
: I 1:17 44. 7 ,r11-1111

3i*Vir
cw-4 34- 14-cif

Th i s 3TT-41. ITT: u,g TITO.

31*Efut

!
(r/a-07:)
31a-ZTR1:

I. P-14111

--trrrur

Lig'

fql-TW

3T--r4 !

1:r11)-49-51-41:rr 3im-0:

4T-4- :
11-1,11 ru l

1 c1
ati

1;f TT

-51-41:ifirrtn.

4T4---:

to

14Ra clq-k1

( 1.-N.) 73

3i-m-r-4-pEr

(7..-ra.) 3
(IT fq.) ..-d.

ci-TdRi

www.thea rya sa maj.org

(71.14.)

7A.
01.- .) 7A.
(t1)

77:

e4Trt
trrel-w:

(Trk.)73.

(tiq ) 73
(Q)73
Nig- ) -La-

7ka

(If fq.) Tq.


01.1q.)

f4sziRT:

2. P-1111flI44-1
dqlo - TRT

cilcttll -1 14
NrclkIPI I (Q-1

? . fl4 ter: Prot ?


R. clqii*qi-tri +1 I9: I
31-4A*ct)1417z1Trq I (Tr..)
x.1:117' wtitilmo% I (,)
3T*fat --4ft I (-9-.1)

1(010
3. tail-1 ararzrEg-rft aTrtr-t-- olIcNI -1 -{Wrt -

www.thearyasainaj.org

Q,c1
Tq#1:1_, -

G. r 4.

o. 1,71 -

4.

34: Trpt fffut T171 117 -

3T7

5. 141.61c1,

3-1-agfirq fir ethoNiPi

6. dqltullTjul 19W411-ic f-ac

cuctqfPlia-9-:

th;Ef 71-49-.1'wen-

www.thearyasamaj.org
Ir1I

(1-TR77,

$314-4T 'WP-Tt 913.4

44): 3114fMt 14791-4


3W11: 14d-11441: -Itc
WTF9,3RTT WW479771.: cpc-1: I TF:

31-4Th*-t T:

ft-4 f9-4.r# cpcicic-11 *R. cW-1

70-Frw24-9-qTqfff: `ITT T: 7: I)
347 s14ti: al'T I 'aTcaTii.:*

3r7Jf (n rs%1
Re ci ti - VTTIT wr
:ff
lf,1
Tiq E8 S:
ci
3TOTT471, I
*Pi I --PZW24-4. 1-14-164 -Ng*. 137: *
fP-Ta-dri, I Wt 31179-1-17f1J14 Tref R d714-1, air
31:1-44 1T 1T1

-wgr Trzrr

-wat

e.1-r- Tr 31 T9 *Pt Trzrr 391-Frt

c
Wf:f tsilcri I : $37471f siLircW4 .W2ff
1t1: 3f 7k ?-1c1,
3TTNaT I 1:11:11:17T -01;144 3TTI-FIT I
atr-4 $
pfd I ITTIT 3T7fRf aka 3171-47z1T

oitoctmii qilcnoi-i 14) w-q aTFA-T- waft 37: -9Ars3r-qa-ri40


1-T-4 . I
Tqq,
?-4101cOtil TPITRT4 9-51Tc;
-stFri,
1TZIT dTh1-1- 4 31T*1- #0-4 14 Sty 3T&71: a q
1

rI-H
14E4 -grE4 weltrr-t
Farticiciii, 13l-ca':

i"

"c1114: 0 3-e:ft kIct-ilrci


1-117:
"rt TfrfftIT
(4141:
TITErt-111?-4
TEttZ: 3P-14 I
ff77-4 flg: 3It

)" (How can a monkey fly ?) TfZft ltdc111,

arwkrrgt Rid' I Tr:


371:t 371)11'1, 3T1WP-Ft3c4RIcicil.is i"
3T1. 44: TOW
31-14479T TITET139.:
VR:fd-- 3TITTa

I ....

Trva 1117: '4T-t- "tI: 61-10 14. :I


I c11+if4 dTh(411,
1371. diWi-1111 3TIPTIZT9TTI -2TT alt (Mogi 31-1-1
d-q I 9.21TRT T{:
TfT: 3141drhowt 5,I-11
f fa *rd

64-10
-

"r 341:17: Sfg: 3TW


317t dThci I 1 I
4

7TE: qrq

TEI

ch

sWaiil-at:

?"

91

www.th ea rya sa aj .org

-11TITI-9.: 0q1(.944 I-I TaTt - "iiti

7:17z1- 3T2i:

ljthf110 f d - th. 9. t.t.41c1, I

litWf,

ffsurft dLiFolk'ti -II-mobil: Lfisqrd 7ft t411 !"


ITttiotilt9q1-1 ITIT ti q 17 Iti: aTT-p-: 1 -2TT 1. 9-1Tff : TTI:ritff : 31-9-14q I
1 M I-II 31'frit TFITNT4 q R olgtH: 7ft

fi-44-4tf -5374-EfT 2T.1 satrd

c=i rtizir

3T1'T I

3-Ta-ITIII:

I. --1-isi5-k reifigoi -1 7-4-ft- dq i(u lilvi Tivw,T----r -rui31-ff:

P.,i- , 3171T, -cfg

, , 3*, TIT, Tfq, ctd-10,


3T1-1, th-Elk 7, *Pt, +-IR, -ffit, 31111c1ci1t, .-41(T,
qq., vial -, Lw*
31otig4q11

37:

114 g I -1

911

TIWg

2. trr-67, c -r-- , c,qclct qt7frci


3T

i:r -r -r c-11P1 clIctql1":1 dqlull@lul 1:177t

- T11:FITTEIvrr,3kFt ti tcl) c4-17-4 TrriTrErirrFvfturrir 317717-zifti

? . fcr-dp7: ,slicift
R . sl I ri I : 31t1 TET4

. -ftTrZit alTWit li -5k

ct)i
.

?.it -wrerd-a-r9-,1
?.Ti saffd: I

-: 177-* R. 9-1--- ?

www.thearyasamaj.org

X. aTT

3ilcblq11-tdc-LircIcicill, I

-Uf: Til Lbel


cRiAl ul

(-. 317:1131

i 74 fl3711: 3TTT9, I
...crgi-qi: ?

Ee. allril: v

al-1t1: -W -W 7 T4 ?

cif dyR

W4c-1 --1i I

GlIel: 1i-

G.

. 147rt W-11:1,

4 - I
GlIcli 9117-

0101: TETTA-TTPT

? 0. * Rilf

cra drit qi-zrzrrRi 1

3. -Erra-r- arata-rftfar mi -w2i-t -cp-zr-t


.): tact): 'q7:1ft 1:1:f I -77

cnii:.14111 a-4- -VTEI- 3111-:

-8-fa- 13-rqfa- '- 1 3Ter kik!: 3n17: aTr


airrpz al-F--9- --1
31-Wtrz

iki +I ul dTh011-1-1TdTcpbullulig: I

*1-17fff

sIfab.alis 1 ) T41: rti: aTrTra.: I i-rict):

shriFStql Ai I ijact):
cilsi air 31- 1 aTer ii: -(zi-RT:
Tff--9-:

riti-Accil

'N'TITWIFTTT*anal-, I 7: -4q -q17PT

W11: 31-1.1-qq I ii:

41,t,1 et):

1
- - ly 1:

aTr

TIM: cpql: , trIT,

-11-cl qcoll IT: qlqi (.11R10111,1 4,tich: -{fa-Tff: IT1: 5:1(ri 1f'initd.:41-1

4. P-R'ilviR clia-q1P1 tARackil


(0<.,Qict)(0

?. fcoirlLiml8: Tit r-idRcial-k I


1'01\4qt-15318: -9-'r Pidqt41-1 I
R . (111(11: 337474-1 341411

WT 5111:

. 31Frtt 7174f4 71u14 I

i c: 7t1Z: ari-la

. aTTATT: -{:01:4 kii-n4 Tra.q9 I

www.thearyasamaj.org

*chlfl-c1:1: 47ftv- :

`-t-rgr
7T1=1:

fl1-1

t71:1.

cbd

cbc-&:

c4),1

cbi

`fticl * Ic;q:
rqdt:

ticr4- t

1
1WIT
1-011

furdft
11 T9freq:

14,19-7:17 F-407:
(1-11u1141,

t4-fitui-t

Trmi

www.thearyasamaj.org

#179.: 7tra: W'qiesq:


+

+-IN I
41

49-q:

4-1-1T
4wr
4 -/49-4

7Z1"

tizTPT

4-15T:
tcAzi.
tom:
4-19-Ft

tizrrIT
tlzrrIT

WzTTIT
7611-71TIT
W-TfTrt

01E4111i,

+5ctiu rd :Wa-i :

`4-1 1:

clEci

3111 1-1: ^Irict)

Tri'qlsq:

TITaT

tom:

pol

www.thearyasa aj.org

-1V-1011(1:
7rtfur
.qtftrcrt
-1ftruf
7rf-(- -NT:
ollr(Wf:
7R-1-urrIT
7rffa
gcrmi-d:
3171:,
iffrfirrf
TP:FT

TFTM
fa

t 'mkt Trq t -mat


1Te
9T
ITT-77
-gryzrni,
TRD-711-9,
1:11
17:

TRE

`771:1tvr:
1

T49,

: ti of is

31ThiTr7:
74:
ttid

tia

T140-1
T141:4
t4-11c1
t~dt4.1
~rdi

t.1q11-ZIPT
t1c T9
9ZITIT
:
-(71-474:

ITTEr:
1TV9,

111
J:

qcbic-d:
`3TP:r:
aTTTIT
qq1-1,
-1=r
31W110
3Wrr.
31-ra-rizrrIT
31-pTrriT:
aTT-411-7:1TIV9
311TPZI1V9.:
3T1-41-1-719
311x11,
31-1-47ftA
3WfWgrii:
37-q74:
3MTRI
col q

Trti-ft
Tri-ft
TR&
TIC:
Trwizt:

fl
t tid
(.1
tides:
TI-4717
tidy

tear

t
Trqi-rf,
Trthrf
Tr-4. r.
1TthZTT:
1:141ZIT:
ti t4-114-1,

tear:

t fl
tip
t-1c1 iziPT
i cihzrPT
t-lqii-zirli
TI-471).:
7:14Zft.:

t tic! :
t-lc4:
TM-N.:
w:4 ITT:
tiqi7:
TEdiTITIT
71-411

www.thearyasamaj.org

.<1) d I q
Thef#IFit

TIPTI
ch (P-1 ti MU ch I 1{Zi I T4-

?.

t4cpc19:T6:17f yeE*741:1W7rd-ft:01-11Wizr:

R.

I %Itl

qqlq I

*rd 441,1-11qitrw-ftrwrw:t17-zrq

Tfm-TPsfcrRTkkrPTIWTZfT:

kiVIOlq I

. tramcar: 7-41zr: ittzfalTi griwO-Trurt TR-Tra cqlq I


(A. TRzbo-TR-FIT:t1W-al

-)i"c1W \11-1107z11 I

-Rut Trm-TrErurruro-TrurFkai-R4-4-4flwui

k9.

tif-cPCIWolKetilgiq qqlq

6. tieKtri1

-1:41V-i7ichliZi 1Wzi qqlq I

IT*T#Q4ct)11,chltRiccilliTiztqq1a I
? 0 . ITWThzfaV4-1741711:1-11fur chitRiccli
??.u

ratilci l
li:1-

TWizr:

? R . Pride of India F:i'{zr

qqig I
ti*TT-ct-,ro,t4gig

iTw311-d-ft:

TIC i~aoluiaiar

ci if=s T-P-TftRig
. trwrt 3ri-Trr4-4-ci

cOTtkzEal-TR-Fri:Trft4er---r-c9 I

? (A. witt011w akw-bricbir:i cwrtical ctqlq I


?
icr -rtrcitimilliv-Atrizt:
?'9. Trraf-4-41rw t,y-qcvioi
? 6. Tira-R4icreq:
?

qqlq

qi-R4 Li! 797AT-errcizrq


ralf -a:14)i -a:#(7b-aTrrii-rEpt -4g I

trw.irthijilztt 7-69 I

R0.

ichi,411-1,-s-o-iTtrzrrTrarTi -ikcpci(4-Tnt yii-cliqqg


kitcpc-ichiti)111i1TW-42,TT: -')79 I

. kit-cpcichl

trwAiw9:f-ffufq

71W9-71-: 74(4ZI: tit-1)4'0144 tr-A-rrurfurg I


Rx. twi-o.u4g
qqi@

www.thea rya sa maj.org

(Glciukr4tT tit.cpc14-11t11-11;let)1) titrll 9-171T,


13F1-TWFT9trZIT crircicIlM I 2.1-1,

64,
11- 17711-

, I ecti1-4

17711-7FT: , IRt4 RI

31-1119*7: 9-11141(1:

(..t41:
4.1116ct,2.1c-cta

0 9 9 /-

dI1Wcib 41160321,r-ctacH
;)c1 I

cia 44.1160321rcl3clit i0 400/-

WM.0) / fg7P1-4 .5TtrqD.D) TAT


aTETRFTria-gri)-9-zrt -

e=4"kicnai

ISBN 818727636 3

Q90/-

Sambhashana Sandeshah
"Aksharam", Girinagar
Bangalore - 560 085
Ph : (080) 26722576 / 26721052

9788187 276364

? .4 0/

ISBN 978- 81-87276-36-3