You are on page 1of 2

Modul

: Kesihatan Fizikal

Tajuk

: Kesihatan Diri dan Reproduktif

S.P

: 1.1.6

Objektif

: Pada akhir PdP, murid akan dapat :


i.

Menjelaskan cara pengurusan diri apabila


mengalami haid dan ihtilam.

Aktiviti

: 1. Murid dan guru bersoal jawab mengenai


tanda-tanda akil baligh bagi murid lelaki dan
perempuan.
2. Murid ditunjukkan gambar remaja lelaki dan
perempuan.
3. Murid menyenaraikan cara-cara menguruskan diri
apabila mengalami haid dan ihtilam di dalam
lembaran kerja.
4. Guru menunjukkan cara untuk mencetak hasil kerja
masing-masing.
5. Lembaran kerja akan dihantar melalui VLE Frog.
6. Murid membawa lembaran kerja yang telah dicetak
pada sesi PdP yang akan datang.

EMK

: TMK- Murid menggunakan papan kekunci dan mesin


pencetak dan program VLE Frog.

BBM

: Slaid,computer,mesin pencetak

PENILAIAN

: Murid dapat menyenaraikan cara pengurusan diri


apabila mengalami haid dan ihtilam melalui lembaran
kerja yang dihantar.

REFLEKSI

TP
5
Nama: ______________________________
Arahan

Kelas:___________

: Jelaskan cara untuk menguruskan diri apabila mengalami

haid dan ihtilam.

1. Apabila mengalami haid

2. Apabila mengalami ihtilam

MENGUSAI:(tarikh)