You are on page 1of 2

Kentsel Tasarm Yntemleri-17.02.

2016
OUZHAN OUZ - 15558004

TANIMLAR
KENTSEL
TASARIM: Kentsel
YAPISAL
Camillo Sitte 1889
MEKANSAL
Lynch
1960
tasarm genel
olarak, kentin ve
ALGISAL
Lynch 1960,Bacon
yaplarn fiziksel
formlar ve bunlar
1975
arasnda kalan
ak alanlarla ilgilidir.
GRSEL
Cullen 1961,Tugnatt
Toplumlar iin
gvenli, ilevsel ve
1987
TOPLUMSAL
Jacobs 1961
estetik olarak
uygun kamusal
ERK
Worksheet 1969
evreler
yaratmay amalayan
LEVSEL
DoE
ve
DoT
1992
boyutlu, ok
disiplinli bir
SREKL
Blowers 1993
yaklamdr.
Kentsel tasarm, her
Kentsel
Tasarm
Dncesinin
tasarm
aamasnda olduu
Kavramlamas
gibi dorusu
yanl olmayan,
sadece daha iyi
veya daha kts
olabilen bir sretir. Bu sebeple kentsel tasarmn tanm da uygulaycnn
perspektifine gre deimektedir.
YNTEM :
*Bir amaca erimek iin izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedr, politika (TDK
Szl)
*Bir sorunu zmek, bir deneyi sonulandrmak, bir konuyu renmek ya da
retmek gibi amalara ulamak iin bilinli olarak seilen ve izlenen dzenli yol
(Eitim Terimleri Szl)
*Bir eree erimek iin izlenen, tutulan yol. Bilimlerde belli bir sonuca erimek
zere bir plana gre gidilen yol. (r. tmdengelimli, tmevarml yntemler.) ( Felsefe
Terimleri Szl)

*Bir sorunu zme gtrmek iin gelitirilen yollar. (Fizik Terimleri Szl)
*nceleme konusunun anlksal dzeyde oaltmn yapmaya dayal dizgesel,
dzenli bilgi edinme yolu. (Toplumbilim Terimleri)
*Bilimsel bilgi retmek zere izlenen genel yol ve bu yolda bavurulan
yordamlarn, ilemlerin tm. ( Yntembilim Terimleri Szl)

KAYNAKA
Kentsel Tasarm
Ersoy, M. (2012) Kentsel Planlama Ansiklopedik Szl Syf.255-258
Carmona, M. (2010) Public Places, Urban Spaces: The Dimensions Of Urban Design

Roberts, M. ve Greed, C.(2001), Approaching Urban Design: The Desing Process

Kentsel Tasarm Yntemleri-17.02.2016


OUZHAN OUZ - 15558004
Roberts, M. ve Greed, C. (2014) Introducing Urban Design: Interventions and
Responses (Part I: Definitions and Perceptions of Urban design)