You are on page 1of 2

Kamusal Ak Mekann Evrimi -" Kamu ve Kamusal Yaam "

15558004 OUZHAN OUZ

KAMU
TDK szlne gre;Halka hizmet vermek amacyla faaliyet gsteren devlet
organlarnn tmdr. Ayn zamanda kamu szc bir lkedeki halkn btn,
halk, amme anlamlar da tamaktadr. Sosyal anlamda, zel olmayan toplum
yararna ilikin anlam tamaktadr. zetle bir topluluun yeleri tarafndan
paylalan hereydir.

KAMUSAL YAAM
Kamusal yaam, insanlarn ortak bir ama dorultusunda bir araya geldikleri,
beraber ve ahenkli bir uyum ierisinde olmasa bile sadece karlama yolu ile
kurduklar etkileim ve szel/szel olmayan iletiimine ev sahiplii yapan
alanlarda kurduklar ilikiler adr.
Kamusal Yaamda Eylemler ;
Zorunlu eylemler
Bireyin tercihlerinden bamsz olarak gnlk yaamn idame ettirmesi iin bir
nevi zorunlulukla dahil olduu kamusal alandaki dzenli gnlk eylemlerini
kapsamaktadr. Bu eylemler, ulam modlarnn kullanm, ofis, i yeri, okul gibi
tercihlerin n planda olmadan kullanld kamusal ilev alanlar ile de
rneklenebilmektedir.
Tercihli Eylemler
Bireysel seimlerin szkonusu olduu bu eylemler, fiziksel ortamn elverililii ile
ilikilidir. Rekreatif amal, rnein yrye kmak, bir randevu mekan
belirlemek, gnelenmek gibi tm eylemler tercihe bal olarak meydana
gelmektedir.
Sosyal Eylemler
Bu grup ierisinde tanmlanan eylemler insanlarn bir kalabalkla gerekletirdii,
dier insanlarn da varlnn gerekli grd, birbirine dokunmaya, birbirini
duymaya ya da grmeye, varln hissetmeye dayal olarak gerekletirdii,
kutlama, toplant gibi eylemlerdir.

KAYNAKLAR:
-Demir, M. (2010). Kentsel letiim Ve Kamusal nsan Kavramlar Perspektifinde Yaanlr
Mekan Olgusu Ve Kamusal Alanlarn Organizasyonu Antik ada Ve Gnmzde
Bergama rnei. FBE ehir ve Blge Planlama Anabilim Dal Kentsel Mekan
Organizasyonu ve Tasarm Programnda Hazrlanan Yksek Lisans Tezi , 28-45.
-Bumin K., (1990), Demokrasi Araynda Kent, Ayrnt Yaynevi, stanbul.

Kamusal Ak Mekann Evrimi -" Kamu ve Kamusal Yaam "


15558004 OUZHAN OUZ
-zbek, M., (2004), Kamusal Alan, Hil Yayn, stanbul.
-Trk Dil Kurumu Szl