You are on page 1of 2

Bijlage 1

Tussentijdse feed-forward overdenking van de groep


(PPO-docent - stap 5-)

Naam student: Bart Willemsen

Domeinexpert PPO: Brechje Schouten

Groep: 1 C

Datum feed-forward: 21-03-2016

In orde

Alle groepsaspecten (zie kijkwijzer typering van je groep PPO)


krijgen aandacht in de overdenking.

Van minimaal 3 van de onderscheiden aspecten van groepstypering


is in de toelichting zichtbaar wat de betekenis ervan is voor het
lesontwerp.

De kijkwijzer typering van je groep is ingevuld en als bijlage


toegevoegd aan de overdenking.

De uitwerking van de overdenking van de groep is doordacht;


Er is een verband gelegd tussen de in kaart gebrachte
groepsaspecten, de typering v.d. groep en de lesvoorbereiding.

Je hebt een
goed zicht op
de groep,
duidelijke
conclusies.

Voor de
samenwerking
is dit
verantwoord.

Nog
aanpassing
nodig
Nog aanvullen
voor 2.
Geef duidelijk
aan welke 3
aspecten de
aandacht
krijgen.
Zorg wel voor
betere
verantwoording
van de
conclusies
vanuit de
typering. Uit
blijkt dat. Dat
zie je ook terug
in
Voor 2 andere
aspecten wordt
dit nog
aangevuld.

x
Taalgebruik is correct.
x
Minimaal 500 woorden maximaal 1000 woorden.
nvt
Bronvermelding volgens APA-richtlijnen

Ontwikkelingsgerichte feedback:
Mooie start. Inhoud biedt mogelijkheden. Aanvullen van aspecten.

Handtekening domeinexpert:_______________________________________________________