Sie sind auf Seite 1von 56

ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I MATERIJALI III

DVOSTRUKA OSTAKLJENA PROELJA


doc. dr.sc. Zoran Veri, d.i.a.

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

Kao sustav, ostakljene fasade trebaju zadovoljiti sljedee:

osvijetljenost prostora,
ogranienje toplinskih gubitaka,
zatita od pregrijavanja,
zvuna zatita,
mehanika svojstava,
ventilacija prostorija

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

Pored uobiajene jednostruke izvedbe ostakljenih fasada danas se u suvremenoj


arhitekturi izvode DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADE koje pruaju niz pogodnosti
kod rjeavanja problematike toplinskih gubitaka, zatite od atmosferilija, sunevog
zraenja, buke i sl.

JEDNOSTRUKA
FASADA

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

DVOSTRUKA
FASADA

Dvostruke ostakljene fasade se sastoje od:


- vanjske fasade
- zranog meuprostora
- unutarnje fasade

vanjska fasada
Ima ulogu zatite od vanjskih utjecaja (kia, tua,
buka, ...).
Sadri otvore za dobro provjetravanje zranog
meuprostora i prostorija zgrade. Moe imati ureaje
za zatvaranje otvora.
Vanjska fasada je najee ostakljena jednoslonim
staklom, a stakla su sigurnosna (kaljena, laminirana).

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

zrani meuprostor
Zrani meuprostor moe biti kontinuirano otvoren
zbog provjetravanja i s mogunou zatvaranja
meuprostora.
U meuprostoru se najee smjetava ureaj za
zatitu od sunevog zraenja.
Meuprostor je irine min. 20 cm do 120 cm
esto je prohodan u ravninama stropova radi
kontrole i odravanja

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

unutarnja fasada

Glavni element ostakljenja fasade za


smanjenje toplinskih gubitaka.

U pravilu od dvoslojnog stakla (IZO).


Ostakljene plohe se najee mogu otvarati
radi prirodnog provjetravanja prostorija.

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

FUNKCIJA JEDNOSTRUKE OSTAKLJENE FASADE


LJETI: zagrijavanje ostakljene plohe
- potrebno je zasjenjenje od sunevog zraenja (najefikasniji su vanjski elementi)
ZIMI: zagrijavanje ostakljene plohe
- moe se raunati s dobicima topline od sunevog zraenja (bez zasjenjenja)

LJETI

2015./2016.

ZIMI

Dvostruka ostakljena proelja

FUNKCIJA DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADE


LJETI: zagrijavanje vanjske ostakljene plohe i meuprostora dvostruke fasade.
U meuprostoru je zatita od sunevog zraenja. Meuprostor je ventiliran.

Sunevo zraenje se
reflektira od vanjske plohe
ostakljenja, od zatite od
sunca i od unutarnje plohe
ostakljenja.
Unutarnji prostor je zatvoren
i klimatiziran.

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

FUNKCIJA DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADE


LJETI: zagrijavanje vanjske ostakljene plohe i meuprostora dvostruke fasade.
U meuprostoru je zatita od sunevog zraenja. Meuprostor je ventiliran.

Sunevo zraenje se reflektira


od vanjske plohe ostakljenja,
od zatite od sunca i od
unutarnje plohe ostakljenja.
Unutarnji prostor je zatvoren i
klimatiziran.

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

FUNKCIJA DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADE


LJETI: zagrijavanje vanjske ostakljene plohe i meuprostora dvostruke fasade.
U meuprostoru je zatita od sunevog zraenja. Meuprostor je ventiliran.

Sunevo zraenje se
reflektira od vanjske plohe
ostakljenja, od zatite od
sunca i od unutarnje plohe
ostakljenja, unutarnji
prostor se ventilira na
meuprostor.

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

10

FUNKCIJA DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADE


ZIMI: zagrijavanje vanjske ostakljene plohe i meuprostora dvostruke fasade
- moe se raunati s dobicima topline od sunevog zraenja (bez zasjenjenja)

Unutarnji prostor zatvoren i


kondicioniran.
Meuprostor zatvoren. Zrak u
meuprostoru se zagrijava i
slui kao tampon prostor
izmeu unutarnjeg i vanjskog
prostora.

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

11

FUNKCIJA DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADE


ZIMI: zagrijavanje vanjske ostakljene plohe i meuprostora dvostruke fasade
- moe se raunati s dobicima topline od sunevog zraenja (bez zasjenjenja)

Meuprostor otvoren za
ulaz svjeeg zraka.
Lagano zagrijani svjei
zrak meuprostora ulazi u
sustav dogrijavanja za
grijanje unutarnjeg
prostora.

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

12

FUNKCIJA DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADE


ZIMI: zagrijavanje vanjske ostakljene plohe i meuprostora dvostruke fasade
- moe se raunati s dobicima topline od sunevog zraenja (bez zasjenjenja)

Unutarnji prostor grijan,


odvod zraka iz unutarnjeg
prostora putem podnog
kanala u meuprostor.
Meuprostor dodatno
zagrijavan potroenim
zrakom iz unutarnjeg
prostora (tampon prostor)

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

13

OSNOVNI TIPOVI DVOSTRUKIH OSTAKLJENIH FASADA


pregraena dvostruka fasada
(box window)

pregraena dvostruka fasada s nepregraenim dijelovima za ventilaciju


(shaft box window)

dvostruka fasada s horizontalnim koridorima


(corridor facade)

nepregraena dvostruka fasada


(multistory facade)

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

14

PREGRAENA DVOSTRUKA FASADA


Najstariji oblik dvostruke fasade.
Zrani meuprostor je prekinut horizontalnom pregradom (najee u podruju meukatne
konstrukcije ili prozora) i vertikalnom pregradom (najee u podruju konstruktivnih osovina ili granica
prostorija). Svaki zasebni dio zranog meuprostora ima otvore za ulaz i izlaz zraka.
Pregrade sprjeavaju prijenos buke, mirisa, vatre i dima iz prostorije u prostoriju.
Projektira se kad su naglaeni zahtjevi zatite od buke i poara.
2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

15

PREGRAENA DVOSTRUKA FASADA

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

16

PREGRAENA DVOSTRUKA FASADA

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

17

ARAG 2000 tower, Dsseldorf

PREGRAENA DVOSTRUKA FASADA S


NEPREGRAENIM DIJELOVIMA ZA
VENTILACIJU
Pregraena dvostruka fasada s vertikalno neprekinutim
dijelovima zranog meuprostora. Neprekinut dio
zranog meuprostora slui za pojaanu ventilaciju odvoenje potroenog zraka iz prostorija.

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

18

Pregraeni dijelovi zranog meuprostora dvostruke fasade

Ulaz zraka
bono u
neprekinuti
dio fasade

Vertikalno neprekinuti dio zranog meuprostora


dvostruke fasade
2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

19

ARAG 2000 tower, Dsseldorf

Shema ventilacije

NEPREKINUTI DIO DVOSTRUKE FASADE

PRESJEK

2015./2016.

FASADA

Dvostruka ostakljena proelja

20

ARAG 2000 tower, Dsseldorf

Neprekinuti dijelovi fasade

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

21

City Gate, Dsseldorf

DVOSTRUKA FASADA S
HORIZONTALNIM KORIDORIMA
Horizontalno spojen zrani prostor po etaama.
Horizontalni koridori dvostruke fasade prekidaju
se samo na mjestima gdje je potrebna pojaana
zvuna zatita izmeu prostorija i na mjestima
poarnih odsjeaka zgrade. Zbog razloga bolje
ventilacije prekidi se izvode i na uglovima zgrade
(razliiti pritisci zraka).
Svaki horizontalni koridor ima otvore pri dnu i
vrhu koridora.

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

22

HORIZONTALNI KORIDOR

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

23

HORIZONTALNI KORIDOR

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

24

City Gate, Dsseldorf

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

25

NEPREGRAENA DVOSTRUKA FASADA

Zrani meuprostor je spojen horizonalno i vertikalno na cijeloj fasadi.


Veliki otvori za ventiliranje su u prizemlju i kod krova zgrade.
Za vrijeme sezone grijanja meuprostor moe biti zatvoren radi smanjenja toplinskih gubitaka. Tada
su prostorije samo mehaniki prozraivane, a meuprostor moe sluiti za cirkulaciju potroenog
(ugrijanog) zraka ime se smanjuje razlika temperature izmeu unutarnjeg i vanjskog zraka.
2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

26

Conical Building, Kln

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

27

Conical Building, Kln

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

28

ODNOS VRSTE FASADNOG SUSTAVA I VRSTE OSTAKLJENJA PREMA VRIJEDNOSTI U

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

29

OPASNOST OD KONDENZACIJE VODENE PARE NA VANJSKOM STAKLU

Vanjsko staklo dvostruke fasade je


zimi hladno.
Kod otvorenog meuprostora i
provjetravanja prostorije preko
meuprostora dvostruke fasade
moe se pojaviti manja koliina
kondenzacije na gornjem dijelu
unutarnje strane stakla pri otvoru
za izlaz zraka (gdje izlazi ugrijani
zrak).
Kod zatvorenog meuprostora
kondenzacija e se pojaviti po
cijeloj povrini stakla jer e ugrijani
zrak ispuniti cijeli meuprostor i
kondenzirati se na hladnoj plohi
stakla. U takvim sluajevima
prozori se ne smiju otvarati, a
ventiliranje prostorija treba biti
mehaniko (sustav ventilacije
prostorija).

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

30

VENTILACIJA

Zimi mehaniko ventiliranje prostorija.


Lamele vanjskog ostakljenja u zatvorenom poloaju.

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

31

VENTILACIJA

Ljeti ventilacija prostorija putem fasade.


Lamele vanjskog ostakljenja u otvorenom poloaju.

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

32

ZATITA OD SUNCA
U zrani meuprostor dvostruke fasade moe se ugraditi
ureaj za zatitu od sunca.
Bitno je da zrani meuprostor ljeti bude dobro
prozraivan da se smanji temperatura u meuprostoru
odvoenjem ugrijanog zraka u vanjski prostor.

TEMPERATURNA KRIVULJA

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

33

DNEVNO SVJETLO
Prozor treba biti dovoljne veliine da osigura potrebnu osvijetljenost prostorije
Za radna mjesta je potrebno osvjetljenje od 300 do 500 luxa.
Jednostruka fasada

krivulja faktora dnevnog osvjetljenja D

Faktor D oznaava odnos izmeu osvijetljenosti prostorije i istodobne jaine


osvijetljenosti vanjskog prostora (%).

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

34

DNEVNO SVJETLO

Dvostruka fasada
Dvostruka fasada produljuje dubinu prostorije za irinu zranog meuprostora.
Dvostruka fasada smanjuje koliinu svjetla u prostoriji radi vanjskog dodatnog stakla (za 10%
kod obinog prozirnog stakla, 7-8% kod visokotransparentnih stakala.

krivulja faktora dnevnog osvjetljenja D

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

35

OBLICI ELEMENATA S ULOGOM ZATITE OD SUNCA I DODATNOG DIFUZNOG


OSVIJETLJENJA PROSTORIJE JEDNOSTRUKA FASADA

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

36

OBLICI ELEMENATA S ULOGOM ZATITE OD SUNCA I DODATNOG


DIFUZNOG OSVIJETLJENJA PROSTORIJE JEDNOSTRUKA FASADA

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

37

Pokretni elementi u zatvorenom poloaju


reflektiraju zrake sunca.
Pokretni elementi za zasjenjenje u
poluzatvorenom poloaju reflektiraju
svjetlost u prostoriju.

Posebna izolirajua stakla za


usmjeravanje svjetlosti.

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

38

ZVUNA IZOLACIJA DVOSTRUKE FASADE


Zvuna izolacija dvostruke fasade ovisi o:
vrstama unutarnjeg i vanjskog ostakljenja
irini meurazmaka izmeu unutarnje i vanjske plohe fasade
stupnju otvorenosti unutarnjeg i vanjskog ostakljenja
Najbolji uinak bio bi kod potpuno zatvorenih sustava dvostruke fasade to je rijetko sluaj. To bi
mogao biti sluaj samo u sezoni grijanja kod zatvorenog unutarnjeg prozora (mehanika ventilacija
prostorija) i zatvorenog meuprostora fasade (u koji se ubacuje iskoriteni topli zrak iz zgrade).
Meutim, ljeti mora meuprostor dvostruke fasade biti ventilitan.
Zbog potrebe ventilacije meuprostora i otvorenih otvora za prozraivanje efekt zvune izolacije je
slabiji nego li u sluaju kad bi fasada bila potpuno zatvorena.
Utjecaj vanjskog ostakljenja na ukupnu zvunu izolaciju moe se odrediti priblinim raunskim
metodama ili tonije mjernim ispitivanjima.

Primjer:
- vanjska ostakljena fasada sa zvunom izolacijom Rw = 30 dB (staklo debljine 10-12 mm);
- otvoreni otvori za prozraivanje 10% povrine vanjskog ostakljenja,
Zvuna izolacija vanjskog sloja fasade: 10 dB.
2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

39

ZVUNA IZOLACIJA
DVOSTRUKE FASADE

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

40

PRIMJERI

Vanjske pokretne staklene


lamele

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

41

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

42

Occidental Chemical Centre

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

43

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

44

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

45

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

46

GLADBACHER BANK

SHEMA DOVODA I ODVODA ZRAKA


KROZ DVOSTRUKU FASADU

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

47

Trade Fair Tower, Hanover

ZIMI

PROLJEE - JESEN

2015./2016.LJETI

Dvostruka ostakljena proelja

48

Trade Fair Tower, Hanover

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

49

Trade Fair Tower, Hanover

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

50

Trade Fair Tower, Hanover

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

51

REKONSTRUKCIJA REICHSTAGA, BERLIN


DVOSTRUKA FASADA

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

52

REICHSTAG, BERLIN

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

53

PRIMJER: IZVEDBA DVOSTRUKE FASADE POSLOVNOG


TORNJA U NUREMBERGU

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

54

Dvostruke fasade
SISTEM: Royal 75 B1, Euro-tower

unutra

otklopno

otklopno

Nosivi
profil
fiksno

fiksno

vani

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

55

Dvostruke fasade
EUROTOWER

2015./2016.

Dvostruka ostakljena proelja

56

Bewerten