Sie sind auf Seite 1von 10

Niebezpieczne zwizki

s.Micha Zabocki, muz. Grzegorz Turnau


opr. Tomasz Pilarski

#
& c

Voice

Pno.

&

? # c
.
#
#


J
J
3

F 9/A

3
n j

j
3

F/A

&

Ab.
J J
3

# b J b n b .

&

Ry - ksze

b b
?# J
3

Pno.

F/C

3
3
j
j 3 j 3 3 j
j

&
n n n.
3

.
.

G 9/B

3
j
n j

3
3
? # j J J

F 9/A

#
& c
.

Piano


J J
3

3
j
j

F/A

3
3
j n j j

do - ro

. 3 J 3
J
3

muz. G. Turnau / opr. T. Pilarski


not for sale or other commercial use
www.grzegorzturnau.pl

ki,

.
.

3
3
j
j
j
3

Niebezpieczne zwizki

2
11

G 9/B

&

11

Pno.

su - knie

&
.
? # .

Pno.

&

17

&

Wrd

?#

to

j
n
3

.
.

3
j
j


j
J

3
j
j n j .
.

3

J
3
3
J
3

skich

i ko - la -

n j

J
J
J
3
3
3

Ab

b b n
J b
b b ...
J
3

na


J J

F 9/A

u - li - czek

u - da

mo - ja ko - cha

3
3
j j
n

F/C

3
3
3
3
n j j n j j

na

?#
w

17

Pno.

F 9/A

3
3
j j

J J

j
& .

14

ki,

j
n j

j
J

wbia - e grosz

j
&

14

j j


F/C

G 9/B

F/C

nie - bez - pie - czne zwi-

j
j
n
.

3
3
3
j j j .
j

muz. G. Turnau / opr. T. Pilarski


not for sale or other commercial use
www.grzegorzturnau.pl

Niebezpieczne zwizki

&

20

# 3 j
&


-

? # j J
J
3

F 9/A

pod

mu - ra - mi

3
j
j
n

do

&

23

&

Pno.

C/B b

# n

po - kry - jo - mu.

? # b ww

E b/B b

G 9/B

b
J J
J
& J

26

Pno.

&

26

? #

nych

j

kil


J
3

ka

c7

b
J

b j
b
b
J
3

3
j j
n
3

A b/C

j 3 j
b

wpi - wni - cach

bb .

.
.

e b7

b
b b n b
przy-jem

j

b.
3

nych

b
J

muz. G. Turnau / opr. T. Pilarski


not for sale or other commercial use
www.grzegorzturnau.pl

3
j
# J
3

chwil

.
.

mi

mw

.
J J
J
3
3

23

zki,

20

Pno.

3
3
3
j
j
j
j
j

b J

j b j
b b
zaw - sze

b
b

J
J
3
3

ciem -

F/F #

Niebezpieczne zwizki

#
&

d7

29

29

Pno.

raz

?#

&

j


3

F 9/G

czy - ta - nie -wier - szy

n
n

#
#

w
w
G

J j

F 9/A

T - dy

o - w -

.
&

?#

J
3
3
J

32

#
#

j
& .

34

j
&

34

Pno.


j
J J J
3

j 3 j
n

F/E

pier - wszy

& n ..
.

32

Pno.

po

F/D

?#
w

dy

.
G 9/B

sta - rych

.
3
3
3
j j j .

j 3 j


F/C

dy

j
n j


3

j n j

3

mie - szka rz

3
3
j j

J J
3

muz. G. Turnau / opr. T. Pilarski


not for sale or other commercial use
www.grzegorzturnau.pl

Niebezpieczne zwizki

J j j

F 9/A

j
&

37

37

Pno.

do - tyk

&
.
? #
.

40

&

j
n j .
.

ga-dkiej sk

Wrd

&

43

&

Pno.

#
#

j j


F/C

.
? # .

nie - bez - pie - czne zwi

g -

j
n
3

3
j n j j .
.

3
3
j j
J J

pod

muz. G. Turnau / opr. T. Pilarski


not for sale or other commercial use
www.grzegorzturnau.pl

3
3
3
j j j

skich

zki,

j 3 j
n3

ry.


J J

u - li - czek

G 9/B

do - u do

.
3
3
J

43

F 9/A

j
j

3
j
j
j

# b J b n b
&
..
.
? # J

F/C

40

Pno.

od

3
3
j j
n

ry

J
J
J
3
3

Ab

3
n j

j
j
J

F 9/A

mu - ra - mi

do -

n j

J
J
J
3
3
3

Niebezpieczne zwizki

&

46

46

Pno.

49

&

&

52

j
.
.

mi

.
b
b

po - kry - jo - mu.

E b/B b

3
j
j

&

b J

b j
b
3

b
J
3

d7

j
j b b n ..
.
b
3

b
J
3

eb

b b

j

b.

F/D

J n J J

b b b

w
bw
G/B

.
.

j 3 j

?#

Wokaliza...

b
n b
J
J

J b b j
J
3
3

A b/C

c7

?#

52

mw

?#
w
&

Pno.

&

49

Pno.

C/B b

F/F #

J n
F/E

j 3 j
n

n #
n #

j


3

muz. G. Turnau / opr. T. Pilarski


not for sale or other commercial use
www.grzegorzturnau.pl

Niebezpieczne zwizki

# J J 3 j
J J
&
J J J
3
3
3
3
3
3
3

55
3

#
j
&


F 9/G

55

Pno.

?#

w
w

E b/B b

# b n j
J J
J
&
G 9/B

58

58

&

Pno.

? #

3
j
b j
b

& n ..
.
?#

bb .

.
.

n
J J b J b
J
3
3
3
3

j b j
b b

F/F #

J J
3

n #
n #

w
w

muz. G. Turnau / opr. T. Pilarski


not for sale or other commercial use
www.grzegorzturnau.pl

F 9/G

n
J
J J J
F/E

j 3 j
n

j

b b

j
j
b n
3

e b7

F/D

61

b
J

b
b n A /C
b
J
J
J

c7

j

b.

# J n
&

61

b
J
J

d7

Pno.

.
.

Niebezpieczne zwizki

F 9/A

To jest mia

sto

rze

J
3
J
3

li

nie

zbyt

czy

3
j
? # J
J

&

71

ste,

czy

wi

F 9/A

Ab

nia

j
j n

3

j j j
J

F/C

3
j J

dza

nie - spe - nie -

J
3

3
n j

3
n j j j

to jest rza

3
j
J

3
j
j
j b b j n j j
J
J
3

wszyst-ko mo - je przy - wi - dze - nia

muz. G. Turnau / opr. T. Pilarski


not for sale or other commercial use
www.grzegorzturnau.pl

F 9/A

71

Pno.

to s my -

ste,

b b n b
3
# 3j

j J
&

3
3
3
3
..
3
.
? # j J
J
J 3
3
-

& j

68

Pno.

3
3
3
j
j
j
& j j

68

3
j j

F/C

? #

3
3
3
j
j

&

j
j
n

65

Pno.

j
j j j


J
G 9/B

j J

&

65

Wrd

u - li - czek

w -

3
3
j n j

. 3 J 3
J
3

Niebezpieczne zwizki

j
&

74

skich

&

77

&

&

81

Pno.

pod

mu - ra - mi

3
j
j
n .
.

do

mw

mi

zki,

j
n j


3

A b/C

po - kry - jo - mu

E b/B b

G 9/B

.
.

j


ciem


J
3

nych

j

kil


J
3

b j
b
b
J
3

muz. G. Turnau / opr. T. Pilarski


not for sale or other commercial use
www.grzegorzturnau.pl

j

3

e b7

b b

chwil


b
J

ka

b j 3b j b
J
J


J
J
A wpiw - ni - cach

3
3
j j
n b ww

3
3
j j
J J

c7

& b .
b
?#

C/B b

F 9/A

3
3
3
j
n
j
j
j
j

J
J
3

? # J

. J
J
3
3
81

j
j

F/C

nie - bez - pie - czne zwi

.
3
3
3
j j j .

?#
w
77

Pno.

j
& .

74

Pno.

G/B

przy - jem 3

j

b.
3

Niebezpieczne zwizki

10

& J

84

84

Pno.

nych

&

?#

b J

j
j b b n ..
b
.

J
J
3

zaw - sze

#
&

F 9/G

87

Pno.

ta

&

?#

nie

wier

j

szy

F/D

F/E

F/F #

j
J
F

po - raz - pier - wszy

87

d7

j 3 j
n

czy

j


3

n
n

A...

n .

n
.

...ach..

w
w

muz. G. Turnau / opr. T. Pilarski


not for sale or other commercial use
www.grzegorzturnau.pl

#
#