You are on page 1of 17

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

PDO316 Z Ziemi Polskiej do Polski ZR ZECh von Stefan Kosiewski FO CANTO DCCVII
Written by sowa () 12. 4. in category Expedition, read: 27
Foto: Stefan Kosiewski und Oberbrgermeister der Stadt Frankfurt am Main Peter
Feldmann (SPD)
Radio: https://gloria.tv/audio/rj7FCSRnirf

Foto: ks. Prof. bp Franz-Peter Tebartz- a Elst, Sekretarz Papieski Oj a . Fra iszka ds.
Nowej Ewangelizacji i Stefan Kosiewski Sz z Boe Past u, ...
https://de.pinterest.com/pin/452752568771251689/
magazyn europejski
roda,

kwiet ia

Jaroslaw Kaczynski w tunelu poznawczym PDO316 Z Ziemi Polskiej do


Polski ZR ZECh von Stefan Kosiewski FO CANTO DCCVII
Sz z Boe Past u,
ita si trad j
a Slsku i Ba er
pozdro ie ie ; a propos :
zoraj z Be fik,
https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

19-let i Ser Luka Jo i pusz zo


a par i ut
za h
i jed
strzae , a Le
o pokaza?
Stawiamy pytania w nau e jak i iu, kied
h e
drzejsi iedz od t h, ktrz dodaj
so ie si zape ie ia i pu li z
i, e z
i.
O celach wizyty Ministra Obrony Polski
past ie Izraela a Bliski Ws hodzie.
O t , jakie ko trakt ha dlo e ta podpisa,
z ki geszeft zro i Ma iere i z po j iu
z Grot O ie e ia Paskiego? Cz pozosta ie
tak samo nie rozliczony, jak Komorowski,
ktr ezpra ie zakupi ez przetargu dro
izraelskie, sa olot ez skrz de i igie do
u osze ia si ad Polsk po ietrzu?
W z ta iu dzisiejsz
ie dzie o tu elu poz a z ,
ktr z alaz si Jarosa Ka z ski dziki
Prezydentowi z PiS-u w Tomaszowie Mazowieckim, ktry
doko a za a hu a asz iosek skiero a do Rad
Miasta To asz przed lat o z ia
nazwy uli , za a hu a as o i telektual ,
prze osz j z To arz st a O iata e Fra kfur ie ad
Menem
a Sto arz sze ie O iato e Piotrko ie
Trybunalskim.
so a @sowa 11 Std.vor 11 Stunden
@sowa Jaroslaw Kaczynski w tunelu
poznawczym PDO316 von Stefan Kosiewski
FO CANTO DCCVII http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/04/jaroslaw-kaczynski-wtunelu-poznawczym_13.html
https://twitter.com/sowa/status/720429073927766016
Poczekamy, zobaczymy, czy trockistowski rewizjonista z KOR-u
uczyni asystentem swoim osobistym prezydenta Witko? Czy prezes
partii powyrzuca towarzysza Marcina Witko z zego t lko si da
przez jeden telefon stacjonarny.
W czytaniu dzisiejszym nadmieniamy tylko o najnowszym odczytaniu
zapisu z zar h skrz ek z tupole a, ktr so o KURWA ra ie
rozpoz a e zostao jako rzut gor z posa ego przez o u raci
a pe ier Bogu dusz i ego pilota, ie prez de ta RP, po ie a te
prze
a jed ak salo e do ko a, do tego a poleg, a ta li a h
z de ortografi z
po polit z h da h, jak h ia pole
https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

iezgua po iedojdzie.
W czytaniu dzisiejsz opr z U ag do d ie au za ego
przez tz . li era
arketi gu kurest a polit z ego prz po i
z ta ie
o tu elu poz a z , ko spektu a ko fere j )otej Pradze, zeskiej, z roku u iegego.
+ W i i Boe za zy aj y.
Prolego e a do Od dza ia po M i prof. Feliksa Ko e z ego L.dz.
) )ie i Polskiej do
Polski ) i e zo a Rze z isto )ar s Estet ki Chazar o Stefa Kosie ski Fas a ja
O de CANTO DCCVII

https://twitter.com/sowa/status/720429073927766016

Jaroslaw Kaczynski w tunelu poznawczym


Cz r i si Ko ert Chopi o ski Dar stadt
od CYRKU a Krako ski Przed ie iu? - Niczym
al o ie
a ko ert szefa partii i past a
pusz zaj t lko s oi h za okaza ie
ilet
https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

ktre rzdz a sit a kupuje za dota je tak, jak


utrz
a e PRL ) izki )a odo e CR))-u
za Go uki, jako pla o e zadanie organizacji
ido i a oto zo
przez Poli j teatrze uli
Cz r i si Ko ert Chopi o ski, a ktr
u o
ie pusz zaj s oi h za dar o, tj.
za i z je, past o e po i ? , ale elo a
kupuje sobie bilet zgodnie z modelem potrzeb

twitter.com/sowa/status/720518206469906433
A raha a Maslo a, do skiego e igra ta z Rosji
A er e, sdz po i ie iu i az isku odkr t
Po ie a pira ida potrze ludzki h, po M li
Maslowa nie posiada na szczycie swoim zot
oszalaego d ktatora, szefa partii i past a
Hitlera, Cezara, ktrego spisek usi za i
Giero , il z sza u z kota i pedaa
zaszt leto a order Repu liki, za ofiar
odpa i pik
za ado e, posuguj si
ter i a i su h i Jz ka Estet ki Chazar
Pira id adz
Pols e po Magdale e ie z
a sz z ie, jak iado o je o pro h a l go

oszo e p roku ko do ier e spod


od prz tku adz po utra ie rata i
kr ej, i z Sz ja doskie i i
ko ha ek drugiej o pisarza Ma kie

i prezesa
rato ej
skie
i za

ktrego spu iz a, ar hi u iadka zas


zbrodni ludobjstwa w Katyniu dokonanego przez
doko u ist z e NKWD ie zostaa iestet
przejta u Kisz zaka przez prokuratorw IPN
z rk Ni Karso , o da Sze htera, le z
z dzia
ao i, re ostat iej woli o
pisarza Jzefa Mackiewicza, ktrego nazwisko
sit a doska dla hu p dopisaa na Wawelu
https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

do

jed o zo o ego
ho ia ta igd
d o a zo a i
a is a gro o

az iska Maria Ka z ska


iu ie podpisaa si igdzie
az iska, jak z de osio
u, a Wa el pusz zo

ez iletu, kieruj si podpo iedzi ito a a


Nie daj si spor z taki i. Ktrz ie z aj
ra ji rozu e pa h h, ie hodz
do s
Prz pusz ze ia, ie do iekaj tego, o dia e
is do ko do ierki sierot , jak iska iatr
i i ie ko u, e si pe io iare to
o Czesa Miosz zapisa zo z prz i ie
zi o
i gazi zgitej
a o
koniunktywie

By Polacy nie doszli nigdy do Prawdy o potrzebie


z rod i ludo jst a pope io ego przez Gole a
Wpisa ej doko u ie do ko ski i e Sd
Wojsko
ie osdzi za z o satelitar ej
po iedz jas o, e A raha Maslo prze
a
usia tunelu poznawczym na szczycie piramidy
potrze zo ieka u iesz zaj ie z ak Boga
ktr d dla zo ieka z a zo
i z a z
e ieku zot
a ostrosupie piramidionu
tym samym, czym s dla zo ieka asz h zas
rysunki wniesione przez naszych przodkw przed
t si a i lat a ia grot, jaski Las au itd.

https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

Maslo zosta pisa do Prea u Ko st tu ji


dla Unii Europejskiej podpisanej przez Lecha
Ka z skiego Liz o ie a poh el Pa u Bogu
Na sz z ie potrze do aso a u iesz zaj
potrze sa orealiza ji, roz oju du ho ego
egoist z potrze do arto io a ia sie ie
przez roz j stop io , eta orfoz koko u
zdol o i, tale t zoo h jesz ze jaju
Po iej, dla potrze iaej aso erii, zo k
Grupy Windsor itp., zapisa Maso spoe z e
uz a ie, potrze osig i ia suk esu, ae
prezes iesz si ieka a
prestie

rodo isku a iera z a ze ia, ra ile t lko si da


ile wlezie przy korycie, order , t tu do sa
Tego za ie osig ie ez uprzedniego zaliczenia
si do elit , przepi ia rudzia a spra dze ie adepta

https://issuu.com/kulturzentrum

14. April 2016

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

intencji przez Sit Sztuki Krle skiej trz aj ej


rku adz. Ukade . solidar o i, prz ja i
ko ha ie si zaje
o darzaj ej ak epta j
G ara j ezpie zest a io i a ur, do deski
Maso ie prze idzia, e zo iek oe h ie pj
a ko ert kiero a Naj sz Potrze i Pra d
Potrze ko taktu z Muz k, Sztuk, Poezj, Teatre
ae ule za h
e iu j ego do Sid ego Nie a

http://sowa.quicksnake.de/Chopin-Gesellschaft-Darmstadt/Kammerkonzert-der-ChopinGesellschaft-in-Darmstadt-am-9-5-2015-mit-Ani-Aghabekyan-Violine-und-Nico-BenadieKlavier

Nie o ato iast


odelu Ko fu jusza, ktr a dugo
ze iej przez da i: Maso e i Jezuse Nazareski
ktr te ierz Nie o, jak aa kultura Dalekiego Wschodu
Narodw Chin, Japonii, Korei, Wietnamu. W ktrym swj dom
posiada Oj ie Jezusa, ez o iko i hu piarzo puri o
ie z a , Naj sza Pra da kieruj a losa i iata, ktrej
Szopen pisany po polsku Nokturnami w ciemnym nastroju
utrz a i ter aa i poe atu Nor ida o Fortepia ie Szope a
W Niebie z krlami Polski: Janem III Sobieskim spod Wiednia
Jagie, Kazi ierze Od o i iele jego przodek, Mieszko
z przodka i, ktrz Mieszko i oddali r e z udo a e przez
sie ie past o polskie: Sie o s, Lestek, Sie o it, Piast
https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

Nie iaski Spokj, Naj sza Pra da, ito a ie it h


obcowanie przez pa i, trad j i odlit . ) drugiej
strony przez sugestie, znaki dawane, o ktrych w Kosmosie
Go ro i z jako
ulti erse theater HERODY Herode spiel
o Stefa Kosie ski )ie o it ia , jak ieg. Pier sz
ieg, po o a, jaki spad a Gdask po j iu przeze
w nocy 13 grudnia '81 r. ze sali obrad Komisji Krajowej
histor z ej Sto z i, zaleg a uli a h z roo , ie

ie

poleg, jak z da i ortografi z i polit z ! d ktuje


i do ta li
uro
a h ezpra ie do ia i ka ieni
z ktr i taka p. Prez de t Warsza
ie ju, o zro i a
iskup Kaszak Sos o u te do ie si i dzie po kopo ie.

Z Panem Bogiem
) Fra kfurtu ad Me e

z ta Stefa Kosie ski

https://gloria.tv/audio/rj7FCSRnirf

http://sowa2.quicksnake.net/Expedition/Jaroslaw-Kaczynski-w-tunelu-poznawczymPDO316-Z-Ziemi-Polskiej-do-Polski-ZR-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-FO-CANTO-DCCVII
https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

To Jarosa Ka z ski, prezes PiS zade duje o t , z s pat k


doko u ist z ego i eprze od i z ego Rad Past a PRL za
Stalina i Bieruta, towarzysz Marcin Witko pozostanie jeszcze w partii,
z trze a dzie przepro adze ia sz zego
h ko sulta ji tej
spra ie z uli z i a i prost tuj
i si prz drodze do Piotrko a
Trybunalskiego, w ktry pose zosta ostat io
ra przez
Mieszka , Polak i Katolik , A to i Ma iere i z z PiS-u,
Mi ister O ro Narodo ej, ktr jako zo ek tro kisto skiego K.S.S.
KOR ju lata h ' u . ieku ja ie z ierza do re izji arksiz u-leninizmu
wprowadzonego planowo przez Oskara Lange pod dyktando
Moskwy. https://gloria.tv/audio/fozHzgtkpWE
Foto: Stefan Kosiewski und Peter Feldmann, Oberbrgermeister der Stadt Frankfurt am Main
Czy Jaroslaw Kaczynski polegnie od sztyletu wbitego w Tomaszowie Mazowieckim przez
prezydenta Witko
Autor: sowa o 18:19

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw


udostp i a T j post. 15 godz.
Stefan Kosiewski
15 godz. To Jarosaw Ka zyski, prezes PiS zade yduje o ty , zy sy patyk
ydoko u isty z ego wi eprzewod i z ego Rady Pastwa PRL za Stalina i Bieruta,
towarzysz Marci...)o a z i ej

Czy Jaroslaw Kaczynski polegnie od sztyletu wbitego w Tomaszowie Mazowieckim przez


prezydenta...
https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

2016-04-12
To Jarosa
Ka z ski,
prezes PiS
zadecyduje
o tym, czy
s pat k

https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/890272031081364
http://tv.se.pl/wiadomosci/lech-walesa-o-katastrofie-smolenskiej-juzsprawa-h,14707/

Stefan Kosiewski
11 kwietnia 2016 14:00:00
Le h WASA o katastrofie s oleskiej: ..niech prokuratura ustali.

- Nie

a s , jest t lko adzieja a prz szo, A to i


Macierewicz w Izraelu

+TVN24 (...) Pilo i przekazuj so ie, e ie dadz rad usi. I for uj d rektora protokou
d plo at z ego, e spr uj podej, ale "pra dopodo ie i z tego ie dzie".
- Bdzie pr o a do skutku - odpo iada d rektor. ) agra zarejestro a h przez ikrofo
kokpi ie
ika, e do
ka i
o h ila kto hodzi. Pod ko ie lotu oso a postro a, edug iektr h ekspert to do d a si
po ietrz h, pra ido o od z tuje soko i za h a do ldo a ia. Czter i ut przed katastrof pada kolej e
ostrzee ie. - Arek, teraz ida d ie ie - i te h ik Jaka. Mi o e pilot tupole a zgod ie z przepisa i ie po i ie
ldo a prz ido z o i po iej
etr , zaoga de duje si a ldo a ie. Sa olot ko t uuje z ia ie. - 400
metrw - mwi nawigator. - Kto tu za i i - dodaje i
gos. - Mwisz do widzenia - mwi drugi pilot. - Nieee, kto za to
beknie - dodaje dowdca. - Po s ! - k ituje do d a si po ietrz h. seku d p iej za z a si ostat ie odli za ie.
Te po z ia ia sa olotu jest za sz kie. To tak, jak
asz a z kad seku d z iaa si o pitra. )a z a si
odliczanie. - Do hod ol iej - mwi drugi pilot. Samolot spada coraz szybciej. - Ku...a a! - s ha do d . To ostat ie
so a, jakie pad przed katastrof. (http://www.tvn24.pl)
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/iDgqdHpSwNu

https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

Mar i kie i z: Bdzie


ieli i i polit z h : 12 kwietnia 2016 08:53:39
Warszawa. - Ludzie, ktrz u zest i z li orga izo a iu iz t prez de ki h, pjd do
izie ia - tak pre ier Kazi ierz Mar i kie i z sko e to a so a Jarosa a
Ka z skiego o
ierze iu odpo ied iej kar za
katastrof...

Macierewicz: Sprawiedliwi zosta agrodze i,


pozostali UKARANI45:08 11 kwietnia 2016 14:00:00
Warszawa. Spra iedli i zosta agrodze i, pozostali
zosta ukaza i - i i ister o ro
arodo ej
.
ro z i katastrof s oleskiej. A to i Ma iere i z w
zasie prze ie ia a uro z sto i odso i ia ta li
upa it iaj ej...
http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/tvn24-pokazuje-nowe-nagranie-z-kokpitu-tu-154m_809603.html

Macierewicz nagrodzony przez Szydo wy ie zk do Izraela

Nie ma sw, jest tylko nadzieja na przyszo


apisa

ksidze pa itko ej

Instytucie Yad Vashem minister Antoni Macierewicz.

http://wpolityce.pl/polityka/287882-minister-macierewicz-w-izraelu-mamy-nie-tylkowspolne-wartosci-ale-tez-wiele-wspolnych-celow-zdjecia foto: wpolityce.pl


Stefan Kosiewski
1 godz.
Mi ister Bro isa Ko oro ski kupi ezpra ie
bez przetargu publicznego samoloty CASA i za to
dosta si a fotel prez de ta past a polskiego
Pote kto jesz ze kupi li e F 16 bez pociskw,
http://
.t
.pl// o -kupil-nowe-pociski-do-f- ,

ez offsetu i h a ez go https://obserwatorpolityczny.pl/?p=16026
https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

Jakie ko trakt ha dlo e podpisa jaki geszeft zro i


Minister Obrony Natodowej Macierewicz w Izraelu i co
za to dosta ie? Polska po A drzeju Dudzie, p. Jaruzelu...

Sokzburaka Wczoraj o 09:30 OTO JEST ZAGADKA:


CO ROBIO STU POSW PIS W SMOLESKU TR)Y GOD)INY PO TRAGEDII?
https://www.facebook.com/groups/151241774916534/

~prof. Feliks Koneczny12 kwietnia 2016 o 09:56


1. )awra a ie Pa i i Narodu Polskiego Pe ise Pedaa Ka zyskiego Kwie ie ,
6 Erdoga , jaki jest kady widzi,
https://de.scribd.com/doc/307860984/Zawracanie-Pamieci-Narodu-PolskiegoPenisem-Pedala-Kaczynskiego-Prolegomena-do-Odzyzania-po-Mysl-prof-FeliksaKonecznego-315-Erdogan-jaki-jest-kazdy

https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

02:37
Lech Kaczynski - zdrada panstwa,
kryptosyjonista w Izraelu

von mysowa
Prez de t Le h Ka z ski zdradzi do
Izraelu, e Wojsko Polskie prze
a Iraku i Li a ie ze zgldu a i teres d z Izraela i
wszystko jed o, kto Pols e gra
or , o i tak Wojsko Polskie dzie adal stao a
stra s jo ist z h i teres . Taka jest istota tz . de okra ji Pols e - Rzeczpospolita
Polska a su do ski i tereso . Taki s ste
adz jest
dokra j. http://www.dailymotion.com/video/xl0772_lech-kaczynski-zdrada-panstwakryptosyjonista-w-izraeluDatum der Verffentlichung: 10.09.2011 Dauer: 02:37 00:49
Jarosa Ka z ski pie a h

polski z ziemi polskiej


do wolski.mp4
von mysowa
6.675 Abrufe

In dem Kaisersaal des Rmers/ w sali cesarskiej ratusza


Tunel poznawczy PKN11 von Stefan Kosiewski PDO93 Prof. Stan David Ligon CDLXXIII
Tunel poznawczy Polski Komitet Narodowy Znak.: 11 von Stefan
Kosie ski Prolego e a do Od dza ia po M li prof. Feliksa Ko e z ego
L.dz. 93 Prof. Stan David Ligon 20150414 W opini dra Olafa
Trusz z skiego z Wojsko ego I st tutu Med
Lot i zej CDLXXIII
Escrito por sowa () 15. 4. 2015 en categora Stefan Kosiewski, ledo: 413
In dem Kaisersaal des Rmers/ w sali cesarskiej ratusza
Radio:
https://shoudio.com/user/sowa/status/17356
Tunel poznawczy w koncepcji Self-Deter i atio Theor podsta do okrele ia
odpo iedzial o i ra i Ka z ski h za katastrof po ietrz okoli a h S oleska
10.04.2010 by Prof. Stan David Ligon, Polish National Committee PKN11 CDLXXIII Abstract
498 Wrter Tunel poznawczy PKN11 von Stefan Kosiewski PDO93 Prof. Stan David Ligon
https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

W opi i dra Olafa Trusz z skiego z Wojsko ego I st tutu Med


Lotniczej CDLXXIII Registration Round 01 A Prague Media Point conference "Populism,
authoritarianism and the media: The age of mediocracy and mediacracy" Date: November
12- ,
Lo atio : Prague, Cze h Repu li This falls o fere e ill address the i flue e
of authoritarianism and populism on the development of the media and communication
industries in Central and Eastern Europe as well as other regions of the world.
https://twitter.com/sowa/status/588168176673914880
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/04/jaroslaw-kaczynski-w-tunelupoznawczym_13.html

https://de.pinterest.com/pin/452752568771235133/

1.

Prze .Szu arto i z @PSzubartowicz 1 Std.vor 1 Stunde Cz ta , s sz i


patrz a PiS-o skie edia: akt strzeliste zaga ia, ejakula je ie a i i, iel o
paranoi na oczach. Mroek do sze ia u. 5 Retweets 35 Gefllt mir

so a @sowa @PSzubartowicz Franciszek ko ie z a jest jed o doktr


i
dziaa ia, ale to ie przeszkadza, ist ia r e
http://sowa.quicksnake.org/judaica/FOTKA-na-Miesiecznice-10-kwietnia-2016-von-Stefanhttps://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

Kosiewski-FO-ZECh-Prolegomena-do-Odzydzania-po-Mysli-Prof-Feliksa-Konecznego-L-dz313-ZR-CANTO-DCCIV
00:00 - 13. Apr. 2016 https://twitter.com/sowa/status/720008652539752451

Ge . Polko: katastrofa s oleska ie au zya as, e ie o a za ied ywa


ezpie zestwa; to przeraaj e https://de.pinterest.com/pin/452752568770896051/

sowa @sowa 11 Std.vor 11 Stunden


@sowa Jaroslaw Kaczynski w tunelu poznawczym PDO316 von Stefan Kosiewski FO CANTO
DCCVII http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/04/jaroslaw-kaczynski-w-tunelupoznawczym_13.html

https://twitter.com/sowa/status/720434851804000256
https://issuu.com/kulturzentrum

Europisches Magazin SOWA

14. April 2016

https://twitter.com/sowa/status/720429073927766016
Panama-Pampers-Poland PDO314 Uciekinierzy o zydowskich...
https://gloria.tv/audio/LeteFnStmP6 . A oris Laetitia Bergoglio Roku Miosierdzia
dla d i peda z pog a e ie Ko ioa . i Rodzi
. Do aga si
po oa ia Sej ie RP spe jal ej ko isji led zej Panama-P... Pages: 5 Reads: 88
Published 1 day ago
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/Czy-Duda-nadaje-si-dorozwalenia-betonu-z-Magdalenki
http://sowa2.quicksnake.net/Expedition/Jaroslaw-Kaczynski-w-tunelu-poznawczymPDO316-Z-Ziemi-Polskiej-do-Polski-ZR-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-FO-CANTO-DCCVII
https://issuu.com/kulturzentrum