You are on page 1of 171

Ha nem ismernk fel ders s zzmars napja

ink minden egyes percben valamely szenvedlyes


megnyilvnulst embertrsaink viselkedsben,
akr el is alhatunk, mieltt beksznt az este."
Walter Pater
Ltezik valami, ami valamennyi informci t
jba sorompt llt, ami bizonytkul szolgl va
lamennyi rvvel szemben s ami csalhatatlanul a
tudatlansg homlyos ftylt bortja az emberek
re: a vizsglds eltti tlkezs."
Herbert Spencer

George Strelisker (1894-1962),


az orvostudomnyok s a filozfia doktora nemes
emlknek,
aki megtantott a grafolgia, a jellemtan
s a mlyllektan terletn szerzett tudsom
jelents hnyadra;
s
Edward Glover (1888-1972),
az orvostudomnyok s a jogtudomnyok doktora
emlknek,
akitl mindazt megtanultam, amit
az elmleti s gyakorlati pszichoanalzisrl tudok;
valamint
Szondi Lipt (1893-1986),
a Szondi Intzet nev zrichi Mlyllektani
Kutat Kzpont igazgatja emlknek,
aki oly kitntet figyelemmel ksrte
a Schicksalanalysis terletn vgzett grafolgiai
kutatsaimat.

Tartalom
Bevezets
1 A grafolgia, a kzrs elemzsnek
tudomnya
2 Jellem, szemlyisg s tesztek
3 A grafolgia filozfiai alapjai
4 A grafolgia trtneti httere
5 A formanv
6 A kzrs irnya s az rsznk
7 Az rs nagysga
8 A hajlsszg
9 Keskeny s szles rs
10 A vonalvezets (ductus)
11 Kttt s szaggatott rs
12 Treloszts a szavak
s a sorok kztt
13 A sorok irnya
14 Az rs szablyossga
15 A nyomser
16 Az rs sebessge
17 Dszt s egyszerst tendencik
18 Mzolt s les rs

19 Telt s sovny betk


20
21
22
23
24
25
26

Jobb- s balsodrs rsznk


A margk
Az alrs
A cmzs
Az intelligencia
Megbzhatatlansg s tisztessgtelensg
Egyb szempontok:
az I" s a T" bet;
kezd- s vgvonalak;
hurkok az als znban
27 Grafolgia s mlyllektan
28 Jellemvonsok
29 A jellemvonsok pozitv s negatv
megnyilvnulsi formi
30 Bibliogrfia
Ajnlott irodalom

Bevezets
Az olvas egy a grafolgirl rt elmleti s gya
korlati knyvet tart a kezben. Ami a tma gyakor
lati oldalt illeti, remlem, hogy knyvem haszn
ra vlik majd mindazoknak, akiknek a munkjuk
sorn jellemeket s szemlyisgeket kell megtl
nik - gondolok itt a banki s biztostsi munka
krben dolgozkra, az gyvezetsi tancsadkra,
az zletktkre, a felttelesen szabadlbra helye
zettek felgyeletvel megbzott nyomoztisztekre,
a szocilis munksokra, a papokra, a pedaggu
sokra, a jogi szakemberekre, az orvosokra, stb.
Elmleti szempontbl igyekeztem megvizsglni
a grafolgia tudomnyos alapjait, az egyes jelle
mek s szemlyisgek termszett, a kzrs elem
zsnek a jellem- s szemlyisg-tesztekhez val
viszonyt, a grafolgia filozfiai alapjait, a grafol
gia trtneti httert s fejldst, Ludwig Klages
oly sokat vitatott formanv-fogalmt, Freud, Jung
s Szondi mlyllektani alapfogalmait, valamint a
grafolgiai s a mlyllektani kutatsok sszefg
gseit. Ezenkvl felsoroltam szztven grafolgi
ai tmj munkt azoknak az olvasknak a szm
ra, akik a ksbbiekben szeretnnek jobban elm
lylni e tmakrben.
A. E. H.

- A GRAFOLGIA, A KZRS
ELEMZSNEK TUDOMNYA

1. A grafolgia,
a kzrs elemzsnek
tudomnya
A tudomny kt fajtjrl beszlhetnk:
egyik a Naturwissenschaft vagy termszettudo
mny, a msik pedig a Geisteswissenschaft
vagy szellemtudomny (morlis, elmleti tudo
mny). Ez a feloszts rgta ltalnos a nmet
nyelvterleten, a nmet kulturlis szfrn kvl
azonban ismeretlen vagy nem elfogadott.
A termszettudomny a termszet ismtld
jelensgeit kutatja. A tudomny ezen fajtja v
ges szm varinsok mennyisgekben kifejez
het vizsglatra trekszik. A fizikban pldul
abszolt pontossggal kiszmthatjuk a vz re
akciit norml hmrskletrl ngy Celsiusfokra, illetve ngy Celsius-fokrl nulla fokra va
l lehtse esetn, lland nyoms alatt. A
pszicholgiban s a jellemtanban lehetetlen
ekkora pontossgra trekedni. Egy j grafo
lgus rendszerint 87,88%-ti 95% -ig terje
d pontossggal tl. Egy igen jl kpzett

l4

M I T REJT A KZRSUNK

grafolgus ettl olykor mg nagyobb pon


tossggal dolgozik.
A szellem azonban nem rsze a termszet
nek, gy nem lehet termszettudomnyos md
szerekkel vizsglni. A nmet Geist szt nemigen
lehet pontosan lefordtani - szellem"-et, elm"-t, kultr"-t, civilizci"-t, stb. egyarnt
jelent, jobban mondva mindezeket egytt. A
trtnelem a legjobb plda a szellemi/morlis/
elmleti tudomnyokra. A termszet ismtld
jelensgeit vizsgl fizikval (a rszek tudom
nyval) ellenttben a trtnelem (az egsz tudo
mnya) a Geist egyszer s mindenkori jelensgt
kutatja. A Magna Charta szignlsa pldul a
Geist egyszer s mindenkori jelensge volt.
Ugyangy emlthetnm az ujjlenyomatomat is,
vagy megismtelhetetlen alrsomat a tegnapi
naprl, amikor is dlutn kt ra harminc perc
kor alrtam egy csekket, stb.
Kijelenthetjk, hogy a grafolgia is a Geisteswissenschaft egyik ga, s mint ilyen, nem alkal
mazhatak r a termszettudomny fogalmai.
A termszettudomny a rszeket vizsglja, a
Geist vizsglata azonban az egsz tanulmnyo
zst jelenti. Ki kell hangslyoznunk, hogy az
Egszet nem gy kell felfognunk, mint valami
aggregtumot, a rszek sszefggstelen hal
mazt. A Geist maga a teljessg, amely sokkal
tbb az egyes rszek sszegnl. Ebbl kvet-

A GRAFOLGIA, A KZRS

ELEMZSNEK...

15

kezen a Geist ksrleti vagy statisztikai jelleg


vizsglata eredend szellemi bn, amely a tma
alapvet flrertsrl rulkodik. A pszichol
ginak az a vlfaja pedig, amely kizrlag ter
mszettudomnyos mdszereket alkalmaz, a
neurofiziolgia s az anatmia perifrikus je
lensgei kz sorolhat.
Az elme", a szellem", a llek" tanulmnyo
zsrt cserbe megszerezhetjk a mlyrelts
kpessgt, megismerhetjk az egyes jelens
gek szerkezett s konfigurcijt, megtanul
hatjuk kpletesen szemllni a dolgokat. Mi
eltt azonban elmerlnnk a rszletek
ben, ltnunk kell az egszet. Ahogy Klages
mondta, az egszbl lehet a rszekre kvetkez
tetni, a rszekbl azonban nem rakhatjuk szsze az egszet, hacsak nem kvetkeztettk ki
az egszbl azt a vezrelvet, amely az ssze
raks" folyamatban
irnyad a szmunkra.
Szeretnk rvilgtani mg egy lnyeges
pontra. Nem akarom albecslni azoknak a ki
vl pszicholgus s grafolgus szakrtknek
az erfesztseit, akik tbbezer rt szentelnek
olyan anyagi rszletek vizsglatnak, mint az iz
mok erkifejtse, a tinta llaga, a paprminsg,
stb. Az effle vizsglatok rtkes adalkok a
kzrs pszicholgijnak termszettudom
nyos megkzeltshez, de alapvet tveds azt
hinni, hogy az ilyen mdszerek megoldst knl-

16

MIT REJT A KZRSUNK

hatnak a grafolgia problmira - e mdszerek


termszete maga a kizr ok.
Az rs a Geist - az egsz - szimbolikus
kifejezse. Akr rvnyesek az effle kifeje
zssel rokonthat szablyok, akr nem. Amenynyiben rvnytelenek, gy a grafolgia elmlete
s gyakorlata zskutca. Ha pedig rvnyesek,
akkor brmennyi rszletkutatst is vgezznk
el, nem lesznk kpesek hozzjrulni velk a
kzrs, mint az egsz szimbolikus kifejezds
nek tanulmnyozshoz (vagy elvenni belle).
Amikor pldul az reszkz a fels zna fel
halad, a fesztizmok dolgoznak, amikor pedig
az als zna fel halad, a hajltizmok lpnek
mkdsbe. Viszont a fels zna hangslyos
szerepe az idealista viselkeds, az als zn
pedig az sztns viselkeds irnti hajlamra
utal. Az termszetesen egyrtelm, hogy sem
fels, sem als zna-hangslyos rs nem jhet
ne ltre a feszt- illetve a hajltizmok harmo
nikus egyttmkdse nlkl. Az izmok mozg
st pedig a neuroendokrin tevkenysgek sza
blyozzk. Az effle neurofiziolgiai s izomte
vkenysgek azonban nem msok, mint a pszi
ch, vagyis a Geist, szomatikus s termszetes
kifejezdsi formi.
Ennek tagadsa olyan lenne, mint a Hamlet,
dn kirlyfi nlkl. S ez a pszichofizikai paralelizmus terijval sem magyarzhat, hiszen eb-

A GRAFOLGIA, A KZRS ELEMZSNEK...

I7

ben az esetben nem nll jelensgek paralelizmusrl van sz.


Ha egy kritikus azt lltja, hogy x-nek azrt
olyan furcsa az rsa, mert az iskols stlust k
veti, hatrozottan ellentmondok neki. Az r sa
jt egyni vagy szemlyes cljaira megrizhette
azt a bizonyos stlust, magba vetthette a szere
tett tanr kpt. Ha a kritikus azt lltja, hogy az
illet folyton vltoztatja az rsmdjt, n ezzel
szemben azt az rvet hozom fel, hogy ez nem r
vnytelenti a grafolgiai elmletet s gyakorla
tot, csupn arra utal, hogy a kritikusnak szkizoid
s/vagy hiszteroid a httere. Ha egy kritikus
megkrdi tlem, mit tudok kiolvasni egy gyerek
irkafirkibl, aki mg nem iskolskor, azt fele
lem, hogy ezek a krikszkrakszok mondanak a
legtbbet, hiszen a gyerek mg nem alkalmazko
dott az bc egyezmnyes jeleihez.
Egy elme sajtos tevkenysge minden
esetben kt ellenttes plus kztti inga
dozsban tkrzdik. A percnyi oszcillci
ban a jobb s bal sodrs, a felfel s a lefel h
zott vonalak, a feszltsg s a lazts s szmos
egyb plus kztt, amelyek mind megfigyels
re s rtelmezsre szorulnak. letnk valamenynyi ellentmondsa megmutatkozik s kifejez
dik a kzrsunkban. Jk vagyunk s rosszak,
nzek s nzetlenek, egoistk s segtkszek,
optimistk s pesszimistk, hatrozottak s ha-

18

MlT REJT A KZRSUNK

trozatlanok, eltkltek s flnkek, magabiz


tosak s visszahzdak; brmely helyen, id
ben s krlmnyek kztt. Radsul soha nem
vagyunk ugyanolyanok; naprl napra, rrl
rra, st, olykor percrl percre vltozunk,
amint, hogy gy mondjam, vgigimbolygunk"
az leten, rkk hullmz rzsekkel s gon
dolatokkal, a konvencik fogsgban, szabad
sgrt epedve, remlnk s elvesztjk a re
mnyt, mikzben kzrsunk folyamatos vlto
zson megy t.
m tegynk szert brmennyi lettapasz
talatra is, azok soha nem vltoztathatjk meg
alapvet jellemnket s vrmrskletnket,
igaz, j utakra vezethetnek bennnket s r
klt lehetsgeinken bell sztnzhetik vala
mely irny fejldsnket. Kzrsunk megha
troz jellegt azonban nem befolysoljk a
pillanatnyi vltozsok. Klnbz vltozsok
llhatnak be letnkben, s ennl fogva kzr
sunk is vltoz. A grafolgus szakrt ugyan k
pes nyomon kvetni gyermek- s serdlkori
lelki llapotvltozsainkat, kimutatni a pszicho
terpis kezels alatt ll egyn fejldst vagy
megfigyelni egy j munkahely vagy egy rossz
hzassg hatsait, kzrsunkon azonban nem
mindig mutatkoznak azonnal az letszemlle
tnkben bekvetkezett vltozsok. Ennek val
sznleg az az oka, hogy bizonyos vltozsok

A GRAFOLGIA, A KZRS ELEMZSNEK...

19

lass lefolysak, hogy egy ideig ragaszkodunk


megszokott viselkeds-norminkhoz s meg
prbljuk palstolni (akr tudatosan, akr
nem) a bekvetkezett vltozst. Szmos faktor
jtszik szerepet egy kzrs milyensgben, s
ezek nem mindegyike mrlegelhet egyetlen
rsminta alapjn.
A szoksos rvelsek azonban nem helynvalak. Nem szmt pldul, hogy valaki
sznleli-e kzrst, (akr tudatosan, akr nem)
vagy sem. A tapasztalatok azt mutatjk, hogy bi
zonyos vonsok knnyen, msok nehezebben
alakthatak. A kzrs nknyes mdostsai
megtveszthetik a laikust, a szakrtt azonban
nem, hiszen jl ismeri a kzrs kendzsnek
valamennyi tudatosan vagy nkntelenl alkal
mazott apr trkkjt.
Valamennyien klnbzkppen fejezzk ki
rzseinket s gondolatainkat. Lelki alkatunk,
vrmrskletnk, egsz endokrin rendszernk,
valamint neveltetsnk egyarnt meghatroz
szerepet tltenek be megnyilvnulsainkban.
Ebbl kvetkezen egyes emberek kzrsa
sokkal kifejezbb msoknl. Az rsbeli extra
vagancia vagy a kifejezsbeli szegnysg azon
ban klns mdon nem mindig llnak ssz
hangban az egyn pillanatnyi viselkedsi form
jval, mindennapos reakciival.
Arckifejezseinket s gesztusainkat knnyen

20

MlT REJT A KZRSUNK

kordban tarthatjuk, kzrsunk azonban el


rulja
szellemi
tevkenysgnk
valamennyi
sszetevjt s ellentmondst. Ugyanakkor az
egyes rsjelek tl szigor rtkelse tvedsek
forrsa lehet. Ezrt veszlyes s knnyelm do
log olyan grafolgiai tesztekre hagyatkozni,
amelyek szabott jelek szerint rtkelnek. Nem
kvetkeztethetnk egy-egy izollt vonsbl
egy egsz szemlyisgre. Lehetetlen egyetlen
kiindulpont alapjn megtlni az emberi szer
vezet bels ellentmondsait s a test-szellem
komplex egysgnek soksznsgt. Kizrlag
a kzrs valamennyi jellegzetessgnek egys
ge s azok bels sszefggsei vilgthatnak r
egy szemlyisgre. S minthogy szmos faktor
befolysolja szemlyisgnket, nyilvnval,
hogy ezek az egymst ellenslyoz erk s ten
dencik nem nyerhetnek kifejezst egy-kt elszi
getelt vonsban. Ilyen erk a gnek s kromo
szmk termszete s jellege, a Mendel-fle tr
vnyek, a nem, az endokrin rendszer, a szimpa
tikus s a paraszimpatikus idegek mkdse,
valamint olyan egyb tnyezk, mint a szellemi
lgkr, a kulturlis gykerek, a hagyomnyok, a
trsadalmi kapcsolatrendszer s a neveltets.
Mindezekbl kvetkezen a kzrs-elemzs
olyan tudomnyg, amely a megrzsen alap
szik, vagyis azon, hogy a grafolgus hogyan
kpes a kzrsba, ynint egszbe bepillantani.

A GRAFOLGIA, A KZRS ELEMZSNEK...

2I

Sokan kifogsoljk az intuci dnt sze


rept, pedig ltala juthatunk az let felszni r
tegei al, vagyis a magjba. Racionlis indtta
tsbl vjuk az egszsgnket, vgezzk min
dennapi tevkenysgnket s matematikai fo
galmak szerint vlekednk az idrl - a mltrl,
a jelenrl s a jvrl. Pedig nem csak mlt, je
len s jv ltezik - az id s a tr egysgben
mozgunk. Ennek tagadsa olyan, mintha gy
prblnnk megrteni egy mozgfilmet, hogy
meglltjuk a kamert s kockrl kockra ta
nulmnyozni kezdjk a kpeket. A film rtelme
a mozgsban rejlik. Ezrt szksges, hogy a
Geist-ba mint egszbe pillantsunk be, intuitv
mdon.
A fentieket sszegezve megllapthat
juk, hogy a grafolgia a kzrs elemzsnek s
rtelmezsnek tudomnya. Neurolgiai szem
pontbl a kzrs az agymkds lenyomata, s
rdemes megjegyezni, hogy valamennyi test
rsz kzl a kz (a fogsra alkalmas vgtag, a
kzrs eszkze) foglalja el a legnagyobb kiter
jedst az agykregben. Karakterolgiai szem
pontbl ez a pszichs mkds megnyilvnul
sa. A grafolgia olyan tudomny, amely adott
tuds-terleteken megalapozott eredmnyekre
pl, rendszerezett tuds-anyagbl tpllko
zik. Olyan tudomny, amelynek megalapozott
eredmnyei a kzrs-elemzs alapkvei. A va-

22

M l T REJT A KZRSUNK

lamennyi rtelmezsben benne rejl szubjektv


elem miatt a grafolgia nem egzakt tudomny,
mint amilyen mondjuk a fizika, de ne felejtsk
el, hogy a tudomny nem korltozdik a pusz
tn objektv mdszerekkel s pontos mrsi
adatokkal
rtelmezhet tudsterletekre.
Az
analitikus eredmnyeket l egssz kell szinte
tizlni, s ez a kreatv feladat szksgszeren
mvszet. Br az analzis s a szintzis elv
laszthatatlan szellemi folyamatok, mind a m
kdst, mind az idbeli sorrendet tekintve,
mgis az rtelmezs kt plusrl van sz. Eb
bl kvetkezen a szakavatott grafolgusnak
ltalnos pszicholgiai, valamint tfog mlyl
lektani s jellemtani ismeretekkel egyarnt ren
delkeznie kell. Ezenkvl termszettudom
nyos, humn- s trsadalomtudomnyi ismere
teket is tartalmaz szles kulturlis httrtu
dsra kell szert tennie.
A grafolgia alapjt a vertiklis s horizon
tlis skon kifejezd vonsok s grbletek
kpezik* Valamennyi vons s grblet, a
megnyilvnulsi sknak megfelelen az nte" kifejezdsei. Ez a makrokozmosz-mikrokozmosz" paracelsusi doktrnja, s egy kzrs
rtelmezsnl meghatroz szempont. A szak
rt grafolgus azonnal rlt az egszre, amint
* Ezenkvl termszetesen figyelembe kell venni a nyomsbeli
klnbsgeket is.

A GRAFOLGIA, A KZRS ELEMZSNEK...

23

rpillant egy kzrs-mintra. Mr tljutott azon


a fejldsi szakaszon, amikor valaki tudatosan
olvas egy kzrst; azonnal rtelmez, s intuitv
mdon adja a fizikai polaritsok vgelthatat
lan sornak analitikus s szintetikus elemzst.
De miutn mindenki rendelkezik bizonyos in
tuitv kpessggel, s a grafolgia elmleti tanulmnyozsa mellett a klnfle rsmintk
sszevetsvel egyre nagyobb gyakorlatra tehe
tnk szert, intuitv ernket is szpen fejleszt
hetjk.

- JELLEM, SZEMLYISG
S TESZTEK
- A GRAFOLGIA FILOZFIAI
ALAPJAI

2. Jellem, szemlyisg
s tesztek
Ha szemlyisgrl" beszlnk, klnbsget
kell tennnk hiteles s sznlelt szemlyisg k
ztt, melyek kztt legalbb akkora a klnb
sg, mint az igazsg s a hazugsg kztt. De mi
a szemlyisg? s mi a jellem? A szemlyisg
- definci szerint - egy embernek a tbbiek
eltti megmutatkozsa. Eszerint a meghatro
zs szerint egy szemlyisg nem azonos az
egynisggel. Mg csak nem is az egynisg r
sze, s ezrt klnbzik a jellemtl, amely az
egynisg szerves rsze.
De akkor mi a szemlyisg? A pszichoanalitikusok fellltottk az n" (ego), a felettes
n" (superego) s az sztnn" (id) kategri
jt, s szmos pszicholgiai megkzelts lte
zik a szemlyisg s a vrmrsklet meghatro
zsra. Ezek a mdszerek azonban a pszichol
gia szmos tbb-kevsb ortodox mdszer
hez hasonlan meglehetsen felletesek. Az el
vont elmletek s a gyakorlati tvedsek bo
nyolult szvedkeirl van sz.

26

M I T REJT A KZRSUNK

Szmos t e s z t e t dolgoztak ki annak a kide


rtsre, milyen tpus feladatok vrhatk el k
lnbz letkor gyerekektl az iskolban, s mi
lyen jelleg neveltets szksges a szmukra, ha
mr nagyobbak. Holott a pszicholgusok valj
ban a korbban divatos tudomnytalan vizsgla
tokat, valamint a szlk s tanrok sztns t
leteit helyettestettk gynevezett tudomnyos
tesztekkel a gyerekek szellemi kpessgeinek
felmrsre. Szmos nehzsg merlt fel az gy
nevezett intelligencia-tesztek pontos rtelmez
sekor. Radsul kzben kiderlt, hogy a tesztek
nek az az risi hinyossga, hogy nem is kpe
sek rvilgtani az egyes jellemekre; olyan tulaj
donsgokra, mint a kezdemnyezkpessg, a
kitarts, az eltkltsg, a becsletessg, stb.,
amelyek pedig szemmel lthatan sokkal fontosabbak az letben s az zletben, mint a puszta
sz. St, a nem kevsb meghatroz tletgaz
dagsgot sem tudtk kimutatni.
A pszicholgusok klnfle mdszerek
kel ksrleteztek a szemlyisg s a jellem
mrsre. Szmos krdvet dolgoztak (s dol
goznak) ki, mely krdvek azt prbljk kifr
kszni, hogyan cselekszik valaki, mikppen
rez s vlekedik egyes krdsekkel kapcsola
tosan, de semmifle kulcsot nem adnak a jel
lem, a szemlyisg s a vrmrsklet megfejt
shez. Ennek s egyb htrnyok ellenre - k-

JELLEM, SZEMLYISG S TESZTEK

27

lnsen az USA-ban - szles krben alkalmaz


zk a teszteket, mert - ahogy azt Blackburn ki
fejtette: az ember munkja ltalban nem trl
meg rvid id alatt". Ha egyetrtnk azzal a
megllaptssal, hogy az ember szemlyisgt
msokkal szembeni viselkedse hatrozza meg
(vagy ahogy szeretne viselkedni), bizonyra
knnyen megllaptjuk majd egy ilyen tesztbl,
milyen viselkedsre trekszik az illet.
Van egy indin sz: Maya. Azt jelenti: szn
lels: szerintk ilyen a vilg termszete. Minl
ersebb a sznlels, annl mlyebb, annl ssze
tettebb, annl inkbb valsgosnak ltsz a vi
lg. Valban, minl kptelenebb s abszurdabb
a kpmutats, annl termszetesebbnek tnik
a viselkeds, s annl inkbb vissza lehet vele
lni. Ez a szemlyisgek lnyegi problmja.
Egy szemlyisg nem derthet fel azltal,
hogy figyeljk s tanulmnyozzuk egy szemly
viselkedst, s gy sem, hogy a jellem velesz
letett vonsait vesszk elsdlegesen figyelem
be. A szociolgusok az utbbi idkben a kult
rnak az egyn viselkedsre gyakorolt hatst
tartjk a legfontosabbnak. Ez is jl hangz
szempont, mgsem hatrozza meg egyrtelm
en a szemlyisget; csupn azt hangslyozza,
hogy a kulturlis hatsok sokkal dntbbek az
ember veleszletett jellemvonsainl.
De vajon egy szemlyisg meghatrozsnl

28

MiT REJT A KZRSUNK

elegend-e az egyn viselkeds-norminak a fi


gyelembevtele? Ktsgtelen, hogy az emberi
szellem tanulmnyozsakor nkntelenl is
szembeslnnk kell a formk s a normk prob
lmjval. Amikor Goethe bevezette a morfol
gia terminust, a virgok s a koponyk form
jra gondolt. S a sz mg ma is hordoz term
szettani msodjelentst. A morfolgia fogalma
azonban bizonyos mrtkig a viselkeds jelens
gre is alkalmazhat. gy is definilhatnnk a
morfolgia" szt, mint a formk tudomnya. A
sztr szerint a forma valaminek az alakja, s
mint ilyen, a tartalom ellentte. A viselkedsnek
is lehetnek formi. A viselkedsformkat is tu
domnyosan vizsgltk (s vizsgljk).
A morfolgiai megkzelts teht a sajtos
formk vizsglata s jellemzse, a formk, vala
mint azok ontogenetikai progresszii s reg
resszii, valamint topogrfiai relciinak s
korrelciinak rendszeres tanulmnyozsa, az
emberek s egyb llnyek vonsainak ssze
hasonltsa.
John Hunter szerint a struktra nem ms,
mint a mkds bels kifejezdse". Monisztikus (de nem misztikus) rtelemben az elme
l, nvekv struktra, mgha nem is kzzel
foghat. Egyes morfolgusok szerint sszetett,
szervez tevkenysg-rendszer, amely jellegze
tes viselkeds-formkban nyilvnul meg - test-

JELLEM, SZEMLYISG S TESZTEK

29

helyzet-, mozgs-, kzvetlen kpzet-, manipul


cis, rzkelsi, kommunikcis s trsadalmi
felelssgrzeti modellekben. De ez gy egy kis
s zavaros. Egy dologban azonban biztosak le
hetnk: az emberi elme egyltaln nem olyan
egyszer, mint azt sokan (pszicholgusokat is
belertve) gondoljk. Az oly divatos intelligen
cia-tesztek hvei mgis gy vlik, hogy ilyen
vagy olyan mdon, elbb vagy utbb a rendk
vl szubtilis mentlis folyamatok s a megfog
hatatlan szellemi megnyilvnulsok is mrhe
tek lesznek. Thorndike ezt igen tmren meg
is fogalmazta: Minden valamilyen mennyisg
ben ltezik, s ha gy van, minden mrhet".
De vajon lehet-e a szellemet mennyisg
ben mrni? C. G. Ogden azt rja ABC of Psy
chology c. mvben, hogy az elme (a sz meg
tveszt volta ellenre) nem egy dolog, hanem
egy tevkenysg. A kpzetek, a gondolatok, stb.
nem termkek, hanem folyamatok". Valban
mrhetek lennnek a kpzetek s a gondola
tok? Lemrhetjk a rudakat s a kveket, kisz
mthatjuk a legtvolabbi csillag tvolsgt, de
nem hatolhatunk az rzelmek mlyre. Van
nak, akik mgis megprbljk, jra s jra, m
mindhiba.
Valjban senki nem tudja pontosan, mi
is az a szellem. Rgebben rzsekrl, rzetek
rl, kpzetekrl, tletekrl, szndkokrl s

30

MiT

REJT

A KZRSUNK

akaratokrl, vagyis az rtelem legalapvetbb


jelzseirl, valamint az rzkelszervek fizikai
felptsrl beszltek.
Meg lehet llaptani, hogyan vonunk le kvet
keztetseket, hogyan emlkeznk, hogyan alko
tunk fogalmakat, m ami a szemlyisg, a vr
mrsklet, a vallsos lelkiismeret, a lelki vls
gok vagy az let gyakorlati fnyeinek rejtelmeit
illeti, knytelenek vagyunk egyetrteni Klagesszel, aki szerint nem jutunk sokkal tbb tuds
birtokba, mint a virgok szerelmese egy bota
nikai szakknyvbl, ahol tmren le van fektet
ve, hogy a nvnyek hromdimenzis, mozdu
latlan, nveked alakzatok, amelyeknek tp
anyagra s fnyre van szksgk.

3. A grafolgia
filozfiai
alapjai
Amita a pszicholgia tudomnyoss"
vlt, egyre fktelenebb. tsprt rajta a m
rsek s a pontossg irnti rlet szele. Amita
tekintlyes tudomnyknt tartjk szmon, egy
re kveti az egzakt tudomnyok mrsi md
szereit, s a pszich vizsglata egyre tbb neurofiziolgiai adatot s statisztikt eredmnyez.
A szellem tanulmnyozsakor azonban nem
szabad semmibe vennnk a filozfiai vonatko
zsokat. Az a vlemnyem, hogy a polarits
alapelvt valamennyi pszicholgiai folyamat
tanulmnyozsakor figyelembe kell venni. Ek
kor, s csak ekkor rthetjk meg, mirt is va
gyunk az ellentmondsok rabsgban s mirt
is vagyunk knytelenek mindig, mindenhol s
mindenfle krlmnyek kztt a kzputat v
lasztani. letnk nem csupn abbl a tudatos s
sztns trekvsbl ll, hogy a spiritulis s a
dmoni erk, Kin s bel, a j s a rossz, a va
lsg s a kpzelet, a maszkulin s a feminin
tendencik kztt egyenslyozzunk.

32

MlT

REJT

A KZRSUNK

A vilg-folyamat s az let-folyamat el
lenttprok vgtelen sorbl ll, br ezek az
ellenttek mindig egyazon dolog klnbz as
pektusai. Ezek a prok sztvlaszthatatlanok
egymstl, de adott helyen, idben s krlm
nyek kztt az egyik aspektus mindig ersebb, a
msik pedig gyengbb. Nincs ltrt folytatott
kzdelem a lthez val ktds nlkl, nincs
lskds egyttls nlkl. Bizonyos rtelem
ben minden ilyen pr egyik tagja egyben a msik
is, a msik folytatsa, mgha ellenttes is azzal
s klnbzik is attl. Ilyen ellenttprok az
rm s a bnat, a remny s a remnytelensg,
a, jobb s a bal, az erny s a bn, a nappal s az
jjel, a n s a frfi. Pontosabban egyazon dolog
sszessgnek klnbz aspektusairl van
sz, mgha ellenttes irnyokat is kpviselnek.
Egyik magval vonja a msikat, hiszen nem gon
dolhatunk az jjelre nappal nlkl, a frfire no
nlkl, a bnre erny nlkl, a remnytelensg
re remny nlkl, stb. Ennek ellenre az egyes
plusok nem semlegestik egymst. Csupn a
kt ellenttes pont kztti feszltsg arnya vl
toz. Nvekedhet vagy cskkenhet, gyenglhet
vagy ersdhet, de soha nem sznhet meg vagy
aludhat ki, hacsak maga az egysg meg nem sz
nik. Az ellenttes pontok egymstl val fg
gsgt polaritsnak nevezzk.
Ilyen megkzeltsbl nem mondhatjuk, hogy

A GRAFOLGIA FILOZFIAI ALAPIAI

33

egy ember szemlyisgt az a md hatrozza


meg, ahogyan msokkal szemben viselkedik. A
szemlyisget gy definilhatjuk, hogy az az
emberi termszetben rejl ellenttprok sszes
sge. Ez maga a perszna" (az a tudatosan s
tudat alatt kifejlesztett maszk, amelyet a tbbi
ek fel mutatunk), a karakter s a temperamen
tum, valamint a kmyezeti hatsokkal szemben
tanstott reakcik. A karakter olyan mrtk
ben hatrozza meg a persznl, ahogyan a ka
rakter sem ltezhet perszna nlkl. S a persz
na termszetesen soha nem semlegesti a karak
tert. Az egsz szemlyisg eme kt plusa kztt
csupn a feszltsg ingadozhat.
A perszna s a karakter kztti vi
szonyt a vilgegyetem hatalmas eri kztt
fennll viszonyhoz hasonlthatjuk, nevezete
sen a kzponthoz kzelt (centripetlis) s a
kzponttl tvolt (centrifuglis) er kapcso
lathoz. A kett kztti egyenslyt a negatv s
pozitv polarits teremti meg. Egy elektromos
cella centrifuglis ramlsa pozitv, centripet
lis ramlsa pedig negatv. Mindkett szks
ges az ramkrhz. Nem szorul bizonygatsra,
hogy a polarits alapelve meghatroz a term
szetben. A vilg s az let egy rk ramkr. r
zkeinket egytt jrja t az letrm s a hall
flelem, a szerelem balzsama s a gyllet mr
ge. Mondunk valamit, m az ellenkezjt tesz-

34

MlT REJT A KZRSUNK

szk; egyszer egyvalami, mskor az ellenplusa


gyzedelmeskedik. Azonban minden alkalom
mal mindkt plus jelen van.
Egyszerre vagyunk jk s rosszak, de
hogy milyen mrtkben, azt lehetetlen lemrni.
Mrni csupn a kt plus kztti feszltsget le
het. Egyazon entits ellenttes plusai kztti
feszltsget teljes szemlyisginek nevezzk.
Az egocentrikussg a kzponthoz kzelt
er, mg a szocibilits a kzpponttl tvolod
er. Szeretnm felvzolni, hogyan rvnyesl
a polarits elve az emberi szellem egyik ssze
tett megnyilvnulsi mdjban, nevezetesen a
kzrsban. Ez az alapelv azonban egyb terle
teken is meghatroz - ami az izommozgst (fe
szt- s hajltizmok), a viselkedst (morlis
immorlis viselkeds) vagy a fizikai vilg jelen
sgeit (hats-ellenhats), stb. illeti.
Mivel az let s a vilg ellenttekbl ll,
s valamennyi folyamat ambivalens, egy-egy
kzrs sszes vonsa is ellenttes. Egy vsz
zada a kzrst egyms mell helyezett, ssze
fggstelen jelek halmaznak tekintettk. Ez az
oka, hogy a kzrs mint a jellem s a szemlyi
sg lenyomatnak rtelmezse zskutcba fu
tott. Alapvet hiba azt felttelezni, hogy egyegy vons egy-egy sajtossgot tkrz, m,ert
minden egyes rsjel ms s ms. Ezenkvl
klnbsget kell tenni a hiteles s a sznlelt

A GRAFOLGIA FILOZFIAI

ALAPJAI

35

rsjelek, a hiteles s a sznlelt szemlyisg k


ztt. De vajon kpesek vagyunk-e pontosan tl
ni? Valban ismerjk-e legkzelebbi bartain
kat vagy csupn azt hisszk? Kpes-e brki is
beleltni embertrsai szvbe? Valamennyink
nek kt arca van - az egyik kifel nz, a msik
befel, az egyik maszk, a msikat pedig nem
akarjuk felfedni, az egyiket a trsadalomnak
mutatjuk, a msikat a bartainknak; az egyikkel
lmodunk, a msikkal lnk s szenvednk.
Azonban mindkett egyazon entits sszeol
vadt rsze.
Hogyan fedezhetjk fel az emberek rkk
vltoz cselekedetei mgtt a valdi jellemvo
nsokat? Hogyan bukkanhatunk r a valdi
mozgatrugkra az udvariassg s az gyneve
zett jlneveltsg larca mgtt? Hogyan hast
hatjuk kett s dobhatjuk el a Maya-ftylat?
Meg kell szabadulnunk bizonyos illzi
ktl. Tvesen azt gondoljuk, hogy valamenynyien az igazsgra htozunk, pedig csupn
jabb s jabb illzikra vadszunk. A remny
s a remnyvesztettsg, a szeretet s a gyllet,
az rm s a bnat, a boldogsg s a szenveds,
a kls befolysok s a bels lmnyek kztt
lebegnk; a polaritsok labirintusban bolyon
gunk. s oly sok filozfus igyekezett mr meg
tallni az let s a vilg tvesztjbl kivezet
utat.

56

M I T REJT A KZRSUNK

Fogalmunk sincs, milyenek vagyunk, hiszen


az ember kptelen objektv mdon szemllni
nmagt. Ha komolyan megprblunk szem
lyisgnk mlyre hatolni, legalbbis elhinni,
hogy azt tesszk, csupn nnn rnykpnket
pillanthatjuk meg, mintha valami vegbe nz
nnk; csak azt lthatjuk meg, amilyenek egy m
sodperccel azeltt voltunk, azt soha nem tud
hatjuk meg, milyenek is vagyunk abban a pilla
natban. nnk ugyanis mindig azon a ponton
helyezkedik el, ahonnan kifel nz s soha nem
ott, ahov, a pillantsa irnyul. S br legtbben
kptelenek vagyunk erre a kvetkeztetsre jutni
(ez elszr Rudolph Allers rdeme volt), mgis
jobb, ha megprbljuk emlkezetnkbe vsni
azt az alapvet tnyt,, hogy lehetetlen megismer
nnk nmagunkat.
pp ezrt legbels nnket, teljes szem
lyisgnket mindrkre homly fedi. Term
szetesen nmi nismeretre tehetnk szert, ha
felismernk bizonyos tnyeket, s szmba ve
sznk bels nnkre utal hivatkozsi ponto
kat. nmegfigyelssel termszetesen sokat
megtudhatunk magunkrl. De ha komolyan t
adjuk magunkat az nelemzsnek, teljesen szszezavarodunk, meglepdnk, st, olykor el is
kpednk. Rdbbennk, milyen keveset is tu
dunk nmagunkrl. Ilyenkor dbbennk r,

A GRAFOLGIA FILOZFIAI ALAPIAI

37

hogy a pszicholgia elssorban nem tnyekkel,


hanem
illzikkal foglalkozik.
Nyilvnval, hogy oly sok pszicholgus s karakterolgus, akik azt hiszik, tesztekkel s m
rsekkel megoldst knlhatnak a szellem, a jel
lem s a szemlyisg problmira, tvton jr.
Knytelen vagyok kijelenteni, hogy ezek az em
berek lealacsonytjk nmagukat s a munkju
kat azltal, hogy kereken megtagadjk tudom
nyuk filozfiai aspektusait. Ezt annak ellenre
kell megllaptanom, hogy a filozfia nmag
ban nem vezethet gyakorlati eredmnyekre.

- A GRAFOLGIA TRTNETI
HTTERE

4. A grafolgia
trtneti httere
A grafolgia tudomnya mindssze egy v
szzados mltra tekinthet vissza. A kzrs s a
jellem/szemlyisg kztti sszefggsek gon
dolata azonban mr az korban felmerlt. C.
Suetonius Tranquillus mr i. e. 120-ban ezt rja
De Vita Caesorum c. mvben Augustus cs
szr kzrsrl: Nem vlasztja el a szavakat s
nem folytatja a kvetkez sorban, inkbb ssze
prseli a betket s lekanyartja a sorok vgt".
Az i. e. negyedik szzadra a knaiak kifejlesztet
tek egy frs" nev rsformt. Grafolgiatr
tneti szempontbl nagy jelentsg Kuo Jo-su
(i. e. 1060-1110) megllaptsa: Egy kzrs el
rulja, vajon szerzje nemes lelk avagy k
znsges szemly". Okakura mg tovbb megy:
Minden egyes vons egy egsz letet tkrz".
Eurpban a kora kzpkorban a kzrs
a szerzetesek feladata volt. A 12-13. szzadban
az iszlm kultra hatsra azonban a vilgiak
krben is elterjedt az rstuds, a renesznsz
idejn pedig egyre gyakoribb jelensgg vlt. A

40

Mit REJT A KZRSUNK

humanistk kutatsai alapjn kiderlt, hogy


mr Arisztotelsz is rdekldtt a kzrs s a
szemlyisg kztti sszefggsek irnt, tbb
mint hromszz vvel Krisztus szletse eltt.
Az els grafolgiai trgy knyv a 17. sz
zad elejn jelent meg Bolognban; a cme Ideo
graphic. Ezt kvette Camilla Baldi 1622-es rte
kezse a kzrs s a szemlyisg kapcsolatrl.
Baldi a bolognai egyetem professzora s doktora
volt, s mvnek igen hossz s tudlkos cmet
adott: Trattato come da una ettera massiva si
cognosca la natura e qualita dello scrittore (r
tekezs arrl, hogyan ismerszik fel egy betbl
rja termszete s jelleme). rtekezsben a
kvetkezt rja: Nyilvnval, hogy minden sze
mly egyni mdon s jellegzetes vonsokkal r,
amelyeket senki ms nem kpes utnozni". K
vetkeztetse pedig gy hangzik: Alapos tanulm
nyozssal brmely kzrs alapjn rvilgtha
tunk bizonyos jellemvonsokra. Figyelmesen
meg kell vizsglni, vajon ismtldnek-e a von
sok, vajon nem sznlelt jelekrl van-e sz, s hogy
nem befolysoljk-e az rst klnbz okok,
pldul a felhasznlt anyagok minsge". Jacoby
gy minstette Baldi munkjt, hogy az els
eurpai lps Eurpban a grafolgia tudom
nyban; rendkvl kimagasl s klnleges telje
stmny". Azta termszetesen j nhny grafo
lgiai trgy m jelent meg szmos nyelven.

A GRAFOLGIA

TRTNELMI

HTTERE.

4I

Leibnitz, nmet filozfus s matematikus


megjegyezte: Az rsmd, amennyiben nem k
veti az iskols formkat, bizonyos mrtkig a
termszetes vrmrsklet lenyomatnak tekint
het".
J. Ch. Grohmann, a wittenbergi egyetem teo
lgia s filozfia tanra 1792-ben rtekezst adott
ki Ksrletek a jellem vizsglatra a kzrs
alapjn" cmmel. E kis knyvben a kvetkez
megllaptsokat teszi: ppoly nehz a kzrs
sznlelse, akr az arcvonsok. Mikpp arcvon
saink is tbbnyire llandak, s ugyanazokat az iz
mokat mozgatjuk bels rzseink kifejezsre, a
kzrs jellege is alapveten vltozatlan, mg ha
tudatosan, megtveszt szndkkal is prbljuk
alaktani. Arra a kvetkeztetsre jutottam, hogy a
kzrs sznlelse a jellem s a viselkeds lcz
shoz hasonlatos".
Azt hiszem, nmagrt beszl az a tny, hogy
a kzrs jelentsgt Gainsborough, Scott,
Goethe, Lavather, Knigge s Stefan Zweig is
mltatta. Ezenkvl Browning, Poe, Sand, Humbolt, Baudelaire, Dumas, Daudet, Zola, Gogol,
Csehov, Heyse, Lombroso, Bjrnson, Kielland,
Thomas Mann, Ludwig, Feuchtwanger, Hirschfeld, Kretschmer, Bleuler, Jung, Einstein, stb. is
rdekes megfigyelseket tettek mveikben a
kzrssal kapcsolatosan.
Egy francia abb, Michon vezette be a gra-

42

MIT REJT A KZRSUNK

folgia" terminust 1871-ben. nll betket


vizsglt empirikus mdszerekkel; eredmnyeit
pszicholgiai rtelmezssel azonban nem t
masztotta al. Egy tantvnya s kvetje,
Crpieux- Jamin viszont tovbb elemezte meg
figyelseit, s ezzel sikerlt elrugaszkodnia az el
szigetelt jelek vizsglattl, s megalapozta a
kzrs tfog jelleg tanulmnyozst.
Preyer (gyermekpszicholgus), Meyer (pszi
chiter) s Klages (filozfus) voltak azonban
azok, akik vizsglataikkal s pszicholgiai md
szereikkel j lendletet adtak a grafolginak.
Elmondhatjuk, hogy k fektettk le a grafolgia
tudomnyos alapjait.
Preyer a jnai egyetem lettan professzora
volt s bebizonytotta, hogy egy-egy ember jobb
illetve bal kezes, st, akr jobb illetve bal lbas
vagy szjba fogott reszkzzel trtn rsa is
azonos vonsokat mutat. Meyer pszichiter volt
s az rs-folyamat hrom fontos tnyezjre
hvta fel a figyelmet. Ezek a kiterjeds, a sebes
sg s a nyoms. A karakterolgit is j alapok
ra helyezte, hiszen megllaptotta, hogy a kifeje
zsben mdok a jellem aspektusai.
Klages fektette le a grafolgia, az nkifeje
zs s a karakterolgia trvnyeit s alapkve
it. Megllaptotta, hogy a kifejezs alapelve az,
hogy valamennyi kifejez fizikai mozdulat a
szemlyisgben rejl feszltsgeket s indula-

A GRAFOLGIA TRTNETI HTTERE

43

tokai tkrzi. Kiemelte, hogy rendkvl fontos


az rs ritmusnak intuitv mdon trtn
meghatrozsa, mert csakis gy tudjuk meg
tlni a formanvt.
Szmos ksrlet trtnt arra, hogy lev
lasszk a grafolgit a karakterolgia klnfle
sajtos filozfiai gairl, s a mlyllektan - a
freudi pszichoanalzis, a jungi analitikus pszi
cholgia, az adleri individul-pszicholgia,
Szondi Schicksal-pszicholgija, stb. - klnb
z iskolinak eredmnyeire s tantsaira ala
pozzk e tudomnyt.
Schlag s Pulver (svjci grafolgusok) ne
vhez fzdnek effle trekvsek, Jung elmlet
rendszern bell. Elszr Pulver foglalta ssze
a grafolgia addigi elmleteit s eredmnyeit:
A kzrs olyan svny, amely tlem",feld"
halad; olyan hd, amely az nbl" a, klvilg
ba" vezet". Egy freudi belltottsg grafolgus
is hasonl megllaptsra jutott: >rAz rs az a
jelkprendszer, amely az n s a valsg lap
pang viszonyt fejezi ki". Freud elmlet-rend
szerben minden s mindenki (az gynevezett
krnyezet") a valsg" rsze, amelyet az n"
libidval" (pszichoszexulis energival) tlt
fel" (ruhz fel). Ezenkvl meg kell emltennk,
hogy Pulver az rs kiterjedsnek szimboliz
musval is foglalkozott.
Fanta, Menzel s Schnfeld, cseh grafol-

44

MIT REJT A KZRSUNK

gusok, 1939-ben grafolgiai folyiratot jelente


lettek meg. Azeltt is lteztek mr grafolgiai
szaklapok - Klages alaptotta s adta ki pldul
a Zentralblatt fr Grapkologie c. jsgot
(amely a Zeitschrift fr Menschenkunde mel
lklete volt) -, azonban mind kzl ez a rvid
let cseh kiadvny volt a legjelentsebb.
Magyarorszgon grafolgiai intzetet is
alaptottak 1920-ban. A magyar grafolgusok
kzl ki kell emelnnk Romnn, Balzs s
Hajnal nevt, A grafolgit hivatalosan is elis
mertk Magyarorszgon, mivel az egyetemi s a
klinikai pszicholgia professzorok egyarnt ki
egsztettk eredmnyeiket, kutatsaikat s
mdszereiket grafolgiai eredmnyekkel, kuta
tsokkal s mdszerekkel. Az alkalmazott grafo
lgia a magyar oktats-fejlesztsben is elkel
szerephez jutott. Romnn a grafolgiai jelens
gek mrsre kifejlesztette az gynevezett
graphodyn"-t, mg Balzs s Hajnal pszichoana
litikus mdszerekkel kzeltettk meg a krdst.
Az Egyeslt llamokban June Downey az
iowai egyetemen, Allport s Vernon pedig a
Harvard Pszicholgiai Klinikn folytattak grafo
lgiai trgy kutatsokat. Downey a kapcsolsos mdszert alkalmazta; a kzrsbl levont
kvetkeztetseket sszevetette a gesztusokkal,
a testtartssal, a jrssal, stb. Allport s Vernon
ezzel szemben inkbb a statisztikkra s a ta-

A GRAFOLGIA TRTNETI HTTERE

45

pasztalati megkzeltsi mdszerekre tmasz


kodtak. Meg kell mg emltennk mg Saudek,
cseh grafolgus nevt, aki a ksrleti pszichol
gia ltal bevezetett fogalomrendszeren bell k
zeltette meg a grafolgiai krdseket; Allporttal s Vernonnal mkdtt egytt. A ksrleti
pszicholgusok s a munkjukat segt grafol
gusok fontos kvetkeztetse volt annak a ksr
leti mdszerekkel trtn bizonytsa, hogy egy
izollt jellegzetessgnek nmagban nincs je
lentse. Zubin s Lewinson klinikai jelleg ku
tatsaikat egy skls rendszerre alapoztk, s az
mdszereiket kvette Rose Wolfson is. Wolff
neve a modern ksrleti grafolgihoz, Sonnemann pedig a modern klinikai grafolgihoz
ktdik.
Svjcban dolgozott Pulver, akinek nevrl s
tevkenysgrl mr megemlkeztnk. Eml
tsre mlt Heider neve, aki 1941-ben publikl
ta Exakte Graphologie cm munkjt. Heider
kutatsi eredmnyei oly nagy horderejek,
hogy rviden szeretnm sszefoglalni ket.
A kznek s a kisujjnak az rfelletre gya
korolt nyomsa tekintetben Saudek megllap
totta, hogy ez a sajtos nyoms az rs folyama
ta alatt nkntelenl is a papr elmozdulst
eredmnyezi. Az a kvetkeztets azonban Hei
der nevhez fzdik, hogy a kz eme nyomst,
ha nem is tudatos szndkkal, a bipolris pszi-

46

MIT REJT A KZRSUNK

chikai energik okozzk, s a kzrs slyval"


van sszefggsben. Abbl a felfedezsbl in
dult ki, hogy minden szemly, akr frfi, akr
n, egyarnt termel frfi s ni hormonokat, a
frfi vagy a ni hormonok javra. Felttelezte,
hogy a frfi s a ni hormonok alaktjk az em
ber pszichjt s hogy mindenki egyidejleg
rendelkezik frfi s ni energikkal, de vagy a
frfi, vagy a ni energik vannak tlslyban.
Ezen energikat a kzrs nagysgval s kiter
jedsvel, valamint a kzfej nyomsval hozta
sszefggsbe, amely nkntelenl is apapr el
csszst eredmnyezi. Ami az rott betk s
szavak mretnek s kiterjedsnek a papr el
mozdulsi mrtktl val fggsgt illeti,
Heider feltevse szerint a kz s a kisujj nyom
st a pszichikai energik okozzk. A frfi ener
gik nagy s szles rst, a ni energik pedig
kicsi, keskeny rst eredmnyeznek.
Nem az a fontos, hogy ki milyen nem. Hei
der arra alapozta elmlett, hogy a kzrs par
nyi tinta- (ha tollal runk) s grafit- (ha ceruz
val runk) rszecskk sokasgbl tevdik szsze. Ennek tkrben szmos egyszer megfi
gyels ms sznben tnik fel. Ha pldul valaki
bizonyos ideig tlttollal r, megfigyelhet,
hogy a tollhegy egyik oldala jobban megkopik,
mint a msik. Ms szval a hegy jobb vagy bal
oldalra nehezedik a kzfejnk ltal kifejtett

A GRAFOLGI

TRTNETI

HTTERE

47

nyoms. Ez olyannyira gy van, hogy a tollgyrtk jobbra illetve balra hajl heggyel ksztik a
tollakat. A tollhegy bal oldalra nehezed nyo
ms esetn balrl jobbra, azaz az ramutat j
rsnak megfelel irnyban kerlnek a paprra
a tinta-rszecskk, a hegy jobb oldalra neheze
d nyoms esetn pedig jobbrl balra, vagyis az
ramutat jrsval ellenttes irnyban. Ezeket
a mozgsokat Heider bels rs-ramlat"-nak
nevezte, melynek irnya az eurpai rsokban a
balrl jobbra halad mozgsokkal van ssz
hangban, ha a nyoms a toll vagy a ceruza he
gynek bal oldalra nehezedik. Az ramutat
jrsval megegyez irny bels ramlat vala
mennyi lert egysg baloldali kezdpontjtl
jobbra halad tendencit mutat. Az ramutat
jrsval ellenttes irny ramlat abba az
irnyba fordul, ahonnan rs-mozgs kiindul. Ez
egy mechanikus jelensg, ugyanakkor nagy je
lentsg a megfigyelse a kzrs pszicholgi
ai rtelmezse szempontjbl, s a freudista gra
folgusok szmra j perspektvkat nyitott az
n-objektum viszony kutatsban.
Heider pszicholgiai konklziit elfogadha
tatlannak tartom. Villamosmrnkknt s fizi
kusknt rendkvl szigor, logikus s mechani
kus pszicholgiai rendszerben gondolkodott,
mrpedig az emberi viselkeds alapveten az
sztnbl s az rzelmekbl tpllkozik s nem

48

MIT KEJT A KZRSUNK

a logika mozgatja, amely a grafolgia eset


ben msodlagos jelensg (ld. A formanv c. fe
jezet).
Angliban a grafolgia nem keltett tl
nagy rdekldst, s mg kevsb jrultak hoz
z fejldshez a mltban. Ez elssorban a
konzervatv belltottsg angol gondolkods
mdbl kvetkezett; ne felejtsk el, hogy a fre
udi pszichoanalzisnek tbb mint kilencven v
alatt sikerlt pozitv fogadtatsra lelnie s be
frkznie a kztudatba. Napjainkban azonban
mr kedvez s biztat jelek utalnak arra, hogy
itt is - akrcsak a pszichoanalzis szmra megfelel viszonyok alakultak ki a grafolgia
szles kr elterjedsre s tovbbi fejlds
re. Saudek egy ideig Angliban lt s szmot
tev (Allport s Vernon kedvez fogadtatst
is kirdeml) eredmnyekkel jrult hozz a
kzrs kutatshoz, kvetkeztetseit pedig
Brooks npszerstette az angol anyanyelv
olvask szmra.
Jacoby is Angliban lt egy bizonyos ideig, s
itt rta alaprtk, tt erej tanulmnyt,
Analysis of Handwriting cmmel. Nagyszer
grafolgus volt, akinek korai halla igen nagy
vesztesget jelentett.
Singer is Angliba teleplt; itt rta mveit s
itt folytatta kutatsait. Strelisker 1939-ben kl
tztt Angliba s itt tantott, vgezte kutatsa-

A GRAFOLGIA

TRTNETI

HTTERE

49

it s vizsglatait 1962-ben bekvetkezett hal


lig.
A grafolgia Nmetorszgban sokkal ked
vezbb s szvlyesebb fogadtatsra lelt. Vala
mennyi pszicholgiai kurzus szerves rszt k
pezi, s nhny egyetemen diplomt is lehet sze
rezni e tudomnybl. Emltst rdemel Heiss,
aki pszicholgit s karakterolgit oktatott
(valamint a Pszicholgiai s Karakterolgiai In
tzet igazgatja volt) a dl-nmetorszgi Freiburg-im-Breisgau egyetemn. Szlnunk kell
Pophalrl, akit a hamburgi egyetem neurolgia
professzorv neveztek ki; Brgerrl, aki az or
vostudomnyok professzora volt a lipcsei egye
temen, s aki tisztelettel szlt a grafolgirl Die
Hand des Kranken c. mvben. S tbbek k
ztt emltst kell mg tennnk Wittlich,
Mller s Enskatt nevrl - e kt utbbi a
nyugat-berlini egyetem eladja volt.
Termszetesen mg szmos olyan tuds nevt
emlthetnnk, akik hozzjrultak (s hozzj
rulnak) a grafolgia tudomnynak fejlds
hez. Tovbbi informcirt ajnlom az olvas
figyelmbe a knyvem vgn olvashat bibliog
rfit; ezt a szztven cmet tmrt listt ma
gam lltottam ssze egy tbb mint hatszz c
met tartalmaz bibliogrfia alapjn. Ezenkvl
hadd adzzam tisztelettel azok irnt is, akik ok-

SO

MIT

REJT

A KZRSUNK

ltjk a grafolgit, br rsban mg nem jrul


tak hozz e tudomny haladshoz. Mint oly
sok bnz, aki mg soha nem kerlt nyilvn
tartsba, szmos olyan grafolgus ltezik, aki
mg nem jelent meg nyomtatsban.

- A FORMANV
- A KZRS IRNYA
S AZ RSZNK

52

MIT REIT A KZRSUNK

& bra.

Magas formanvj szveg

5.

A formanv

A formanv fogalma Ludwig Klages nevhez


fzdik. Knyvnk egy msik fejezetben arrl
is szlunk, miknt vllalt meghatroz szerepet
a grafolgia mint tudomnyg alapkveinek le
raksban s tovbbi fejldsben.
Meyer, Preyer s Erlenmeyer eredmnyeit.
Klages illesztette ssze s fejlesztette tovbb a
kifejezs tudomnya" elnevezs kutatsi ter
letn. Arra a kvetkeztetsre jutott, hogy egyes
impulzusformk - arckifejezs, beszd s kz
rs - sszhangban vannak egymssal. Kzs
formanvrl beszlhetnk, amely az egyn im
pulzusnak ritmushoz igazodik. A ritmus"
Klages
szerint meghatrozhatatlan
dolog,
amely csupn intuitv mdon rthet meg.
Egy rs formanvja alapvet kritrium egyes
jellegzetessgeinek, mint egsznek a megrt
shez. Mieltt hozzfognnk egy rs el
klntett jeleinek vizsglathoz,
az eg
szet kell megtlnnk, hogy meghatroz
hassuk
formanvjt.
Ha egy formanvt tlagon felli"-nek t-

54

M I T REJT A KZRSUNK

lnk, elszr az egyn jellemvonsainak pozitv


oldalt kell nagyt al vennnk. Amennyiben a
formanv tlagon aluli", az egyn jellemvon
sainak negatv aspektusait kell megvizsgl
nunk. Ha pedig egy formanv tlagos", akkor
az egyes jellegzetessgek mindkt oldalt
szemgyre kell venni, hogy megllapthassuk a polarizci foknak mrtkben -, melyik p
lus a dominns. Kettssg is elfordul - ilyen
kor mindkt plus meghatroz.
Klages formanv-elmlete szles kr pozi
tv fogadtatsra lelt a nmet grafolgiai iskoln
bell, a nmet kultrkrn kvl azonban me
reven elutastottk. Ha azonban elfogadjuk,
hogy a grafolgia Geisteswissenschaft - ahogy
n is gondolom -, akkor az effajta elutasts s
kritika tkletes flrertsrl, valamint hi
nyos grafolgiai tudsrl rulkodik. Igaz,
Klages stlusa kiss nehzkes s nyakatekert
(de nem jobban, mint a legtbb nmet nyelv
tuds ltalnosan elfogadott rsmdja), m a
legtbb ilyen jelleg kritika tjkozatlansgra
vall, szemlyesked s eltletektl terhes.
Azt szoktk mondogatni, hogy csak igen keve
sen rtik meg Klages rsait - gy ltszik, vala
mennyi kritikus a kivlasztottak kz sorolja
magt! Romnn osztja Kroeber-Keneth vle
mnyt, aki a ritmus megfoghatatlan jelensgt
a tegnap rtkelsi mdszere" szavakkal b-

A FORMANV

55

lyegzi meg. Angyal kritikjt is elfogadja, ami


kor az azt rja, hogy Klages terija eltlozza
az gynevezett "Geist" (tudatos agymkds,
szellem) s a "Seele" (rzelmi let, llek) kzt
ti ellenttet, s kt sszebkthetetlen errl be
szl. A "Geist" Klages szerint gy hast az le
tnkbe, mint valami k, s maradand nyomot
hagy benne. (Klages) gy tekint az elmre, mint
valami let-zavar tnyezre, mint valami
"Lebensstrung"-ra."
Nem akarok elveszni a metafizika tvesz
tjben, sem a szavak jtkban, mgis knyte
len vagyok a kvetkez megjegyzseket tenni.
Romnnnak az intuci szerepre vonatko
z kritikja Bergson, a kivl francia filozfus
tanainak hinyos ismeretrl tanskodik, aki
alapvet klnbsget tett az id" (az intellek
tus atomisztikus gondolkodsmdjnak mate
matikai fogalma) s a tartam" (az intuci ho
lisztikus megrzseinek megfelel metafizikai
fogalom) kztt. A matematikai, racionlis
gondolkodsmdot kvetve vgezzk minden
napi tevkenysgeinket, vjuk szellemi ps
gnket a lt-folyam fkezsvel, s azzal, hogy
az let-sodrs valamennyi aspektusnak stati
kus reproduklsra treksznk. m pp ez a
sodrs adja meg az let rtelmt s valdi tar
talmt, egy szval a Gestalt. Ezt pedig kizrlag
intuitv mdon lehet felfogni.

56

MIT REJT A KZRSUNK

Klages ellenttes rtelemben hasznlja a


Geist" s a Seele" szt; legfontosabb mvnek
cme: Der Geist als Widersacher der Seele. (A
Geist mint a Seele ellenpontja/ellentmondsa).
A Geist" jelentse a fent emltett kontextusban
tudatos gondolkods", a Seele" pedig szt
ns let" jelentssel br (ld. Grafolgia s mly
llektan c. fejezet).
Ha a freudi pszichoanalzis fogalmi ke
retein bell vizsgljuk a Geist" (szellem)
s a S e e l e " ( l t e z s ) kettssgt, a
Geist" gyjtnv alatt a kvetkez kategri
kat sorolhatjuk fel:
(a) msodlagos folyamatok", amelyek a for
mai logika trvnyeinek engedelmeskednek,
kttt sztns energikbl mertkeznek s a
valsg-elv" kormnyozza ket;
(b) valsg-elv", amely az sztns feszlt
sgekkel jr kellemetlen rzseket az alkal
mazkod viselkedssel tomptja;
(c) n (ego), amely az "sztnn" (id) rsze,
amelyet a klvilg kzvetlen hatsai alaktanak;
(d) msodlagos elfojts", amely az elsdle
ges elfojts" feladatkrt egszti ki; segt az el
fogadhatatlan sztns impulzusok derivtumainak s sznlelt megnyilvnulsi forminak
tudat al szortsban;
(e) szublimci" - az a fejldsi folyamat,
amelynek sorn az alacsonyabb rend sztnk

A FORMANV

57

szellemi termszet, kulturlt," tevkenysgg


alakulnak t.
A Seele" fogalma al a kvetkez kate
grik tartoznak:
(a) elsdleges folyamatok", amelyek a tudat
talan agytevkenysg jellemzi, ellentmonda
nak a formlis logika trvnyeinek, ktetlen
sztns energikbl tpllkoznak s az "rm
elv" irnytja ket;
(b) rmelv" - rgtnztt megnyilvnul
sokkal szortja vissza az sztns feszltsgek
kel jr kellemetlen rzseket s nem veszi fi
gyelembe a valsgot;
(c) sztnn" (id), amely minden olyasmit
magba foglal, ami mr szletsnkkor is jelen
van, ami adott az emberben - mindenekeltt az
sztnket, amelyek a szomatikus szervezds
bl erednek s szmunkra ismeretlen formk
ban elssorban itt (az sztnnen bell) nyilv
nulnak meg pszichikailag" - Freud (1940);
(d) elsdleges elfojts", amely meggtolja a
megengedhetetlen impulzusok felsznre bukkanst;
(e) sztns kislsek", valamint sztns
kielgls", amelyek akkor kvetkeznek be,
amikor az sztns feszltsgknt meglt r
zsek cskkennek a valsg figyelembevtele
nlkl.

58

MIT REJT A KZRSUNK

Ha megvizsgljuk a Geist" gyjtnv alatt


felsorolt freudi fogalmakat, egyrtelmen kit
nik, hogy a szellem" fejldse eredend ellen
ttben ll a lt" felszabadult megnyilvnuls
val. Ilyen megvilgtsban a szellem" (Geist)
valban a ltezs" (Seele) tjban ll, vagyis
Lebensstrrung (a ltezst zavar s gtl t
nyez"). Kijelenthetjk, hogy Klagesnek ilyen
rtelemben, igaza van.
Ami Klages tovbbi metafizikus elmlkedse
it illeti, jelen keretek kztt nem trnk ki r
juk. Felhvta a figyelmet a polarits", az intu
ci s a holizmus jelentsgre. Kiemelte a
klasszikus pszichoanalitikus szempont fontos
sgt, mely szerint a szellem" a feszltsgbl
ered s fejldse is annak ksznhet. Az a
megllapts, hogy egy minimlis vagy optim
lis feszltsg" elengedhetetlen az lethez, nem
mond ellent Klages elmletnek, amely szerint
a Geist" kezdete egyben a feszltsg", a
Lebensstrung" kezdett is jelenti.
Gyakorlati okokbl azonban a kvetkez
szempontok alapjn tljk meg a forma
nvt:
(a) az rs eredetisge (ld. Dszt s egy
szerst tendencik c. fejezet);
(b) az rs termszetessge vagy mes
terkltsge (ld. u. o. valamint a Megbzhatat
lansg s tisztessgtelensg c. fejezet);

A FORMANV

59

(c) a trmegoszts (ld. Treloszts a szavak s a sorok kztt c. fejezet).


E szempontok figyelembevtelvel a formanv lehet:
(a) tlagon felli
(b) tlagos
(c) tlagon aluli.

60

M I T REJT A KZRSUNK

3. bra.

nkontroll
Gtls
Egocentrizmus
Introverzi
Konzervativizmus

Az rsznk

Tvolsgtarts
Fggetlensg
Kiegyenslyozottsg
Elgedettsg

4. bra.

igazasg
Spontaneits
Szociabilits
Extroverzi
Radikalizmus

A kzrs irnya

6.

A kzrs irnya
s az rsznk

A kzrs fggleges s vzszintes irnyban mo


zog. A vzszintes irnyon bell hromfel halad
hat: balra vagy htrafel, felfel vagy fgglege
sen s jobbra vagy elrefel. A fggleges ir
nyon bell hrom zna van: a fels, a kzps
s az als.
A fels znba nyl fels szrral rendel
kez betk a kvetkezk: b, d, h, k, l s t, s
valamennyi nagybet. A kzps znban el
helyezked betk az a, c, e, m, n, o, r, s, u, v,
w s az x. Az als znba nyl als szr
betk pedig a g, j, p, q, y s a z. Egyetlen be
t rinti mindhrom znt: az/; s valamennyi
bet rinti a kzps znt. A fels znba ny
l betk egy rsze a kzps znban helyezke
dik el, akrcsak az als znba nyl betk.
Ne feledkezznk meg arrl, hogy a kz
rs tlem",feld" halad, ahogy azt Pulver
megfogalmazta. A freudista pszicholgusok sze-

62

MIT RJTT A KZRSUNK

rint az rs az n " s a valsg" (krnyezet) vi


szonyt tkrzi. gy ha valakinek jobbra vagy
elrefel dlnek a beti, az arrl tanskodik,
hogy szeretne kinylni" a vilgba s az letbe.
Minl inkbb jobbra dl egy rs, annl extro
vertltabb az illet, akitl szrmazik. Minl fg
glegesebb az rs, annl kisebb mrtkben
akar szerzje rszt venni a kls letben. Vgl
minl inkbb htrafel dl egy rs, annl int
rovertltabb az a szemly, akitl ered, vagyis an
nl kevsb akar rszese lenni a klvilgnak.
Akinek jobbra dl a kzrsa, tbbnyire extro
vertlt alkat s valamilyen benyomst szeretne
tenni az emberekre s a dolgokra. Akinek balra
dlnek a beti, introvertlt tpus s knyelme
sebben rzi magt a sajt bels vilgban; gon
dolatai, rzsei s brndkpei kztt. A fgg
leges, ll rs pedig kiegyenslyozott emberre
vall, aki nagyjbl egyforma mrtkben fordul a
klvilg s nmaga fel. A kt irny kztt in
gadoz betk olyan embert takarnak, aki ambi
valens rzsekkel viseltetik a klvilggal s az
lettel szemben, s ha az egyes szavakon bell is
megfigyelhet az ingadozs, annl hangslyo
sabb az ambivalencia. Termszetesen egyetlen
rsban sem dlnek ugyanolyan szgben a betk.
Mindig
az
ltalnosan jellemz
dls
irnyt kell figyelembe venni.
Ha a fels znban runk, fesztizmaink

A KZRS IRNYA S AZ RSZNK

63

dolgoznak. Ez az r testtl tvolod mozgs


s a reflexi, a meditci, az absztrakci s az
elmlkeds pszicholgiai folyamatnak meg
nyilvnulsa, amely mentes az anyagi vonatko
zsoktl. Ha azonban lefel mozog az resz
kz, hajltizmaink lpnek mkdsbe. Ilyen
kor a testnkhz kzelt a toll vagy a ceruza, s
az sztnk, az irracionalits s ilyenkor az
anyagi vilg vonzskrben mkd pszichol
giai folyamatrl van sz. Az is megfigyelhet,
hogy mg a fesztizmok mkdse kellemetlen
rzsekkel jr, a hajltizmok munkja kzben
kellemes rzsek jelentkeznek. A fels s az al
s kztt helyezkedik el a kzps zna,
amely a szemlyisg kiegyenltett helyt szim
bolizlja a kulturlt s az sztns vilg kztt;
az leters kiegyenslyozottsgot, az l szer
vezetek szksges gyakorlati alkalmazkodk
pessgt jelenti.
A geometria knyvekben az ll, hogy kt pont
kztt a legrvidebb t az egyenes, ha azonban
rsunk egyetlen egyenes vonalbl llna, az
azt jelenten, hogy semmifle kapcsolatunk
nincs a klvilggal, s hogy elmnk kiresedett,
szemlyisgnk eltnt s a pszichzis llapot
bajutottunk.
Egy kis elhajls teht a fels vagy az als
zna irnyba (ami szigor s teoretikus rte
lemben a kelletlensgtl a kommunikcis k-

64

MIT REJT A KZRSUNK

pessg s az extroverzi fel haladst, jelenti)


elengedhetetlen ahhoz, hogy kommunikcis
szndkunk rtelmes legyen. Abbl a sarktott
aximbl, hogy kt pont kztt a legrvidebb
t az egyenes, arra lehetne kvetkeztetni, hogy
a szlssges extrovertltsg a kvetend t. A
szlssges extrovertltsg azonban, vagyis a
tlsgosan jobbra dl kzrs egyet jelentene
az egyenessel, amely rtelmetlen volna a t
lem" ,feld" irnyul kommunikci szem
pontjbl. Az ilyen szlssges extrovertltsg
pedig (a kzps zna szlssges hasznlata,
amikor az rs mr nem tbb, mint egy vonal) a
szlssgesen extrovertlt elme ressgt is je
lenten egyben. Ugyanez fordtva is elmondha
t, amikor tlsgosan balra dlnek a betk, va
gyis szlssges introvertltsgrl tanskodik
az rs. Az rott nyelv lehetv teszi, hogy az
bc klnfle betinek hasznlatval az em
ber vilgosan kifejezhesse magt az als s a
fels znban egyarnt.
rdemes megjegyezni, hogy a tlsgosan
megdnttt betk rossz idegzetre, rossz ellenl
lkpessgre, hatrozatlansgra s hisztrikus
hajlamra utalnak. Hitler alrsban a betk
igyekeznek tugrani" egymst jobb fel; az
rs szinte megkzelti a jelentsnlklisget
jelkpez elmleti egyenest.

- AZ RS NAGYSGA
- A HAJLSSZG
- A KESKENY S SZLES RS
- A VONALVEZETS

66

MIT

REJT

A KZRSUNK

5. bra.
Az rs nagysga: nagy formtum rs

6. bra.
Az rs nagysga: kis formtum rs

7. Az rs nagysga
Az rs nagysga elssorban arrl rul
kodik, mennyire becsljk nmagunkat.
Ami a kisbetket illeti, a hrom millimteres
nagysg tekinthet tlagosnak.
A nagy formtum rs pozitv jelentse lehet
kivlsg, komolysg, bszkesg, nagyvonal
sg.
Negatv jelentse lehet arrogancia, nteltsg,
nagykpsg, pkhendisg.
A kis formtum rs olyan pozitv tulajdon
sgokra utalhat, mint az ldozatkszsg, a tisz
telet, az alzatossg, a szernysg s a toleran
cia.
Negatv jelentse lehet kisebbrendsgi r
zs, nylszvsg, nbizalomhiny, flelem.

68

MIT REJT A KZRSUNK

7. bra. Jobbra dlt rs

8.

8. bra.

A hajlsszg

Fggleges vagy ll rs

9. bra.

Balra dlt rs

A hajlsszg szempontjbl hrom csoportba


oszthatjuk az rsokat:
(a) Jobbra dlt rsok;
(b) ll rsok;
(c) balra dlt rsok.

HAJLSSZG

69

A jobbra
dlt
rsok
extrovertltsgra,
halad szellemre, a klvilg s az let fel val
nyitottsgra utalnak.
Az ll rs tvolsgtartst, az lettel s
a vilggal szembeni elgedettsget takar.
A balra dlt rs introvertltsgra, befe
l fordulsra, a vilgtl s az lettl val elhz
dsra vall.
A jobbra dlt (95-145 fokos hajlsszg) rs
pozitv jelentse lehet aktivits, megrt term
szet, szociabilits s expresszivits. Negatv je
lentse lehet nyughatatlansg, trelmetlensg,
fegyelmezetlensg s hisztrikussg.
Az ll (85-95 fokos hajlsszg) rs pozitv
jelentse lehet fggetlensg, racionalits, n
kontroll vagy visszafogottsg. Negatv jelentse
lehet nteltsg, knyrtelensg, hidegsg s kemnyszvsg.
A balra dlt (85 foknl alacsonyabb hajls
szg) rs pozitv jelentse lehet nmegtartz
tats, nkontroll, visszafogottsg s konzerva
tv gondolkodsmd. Negatv jelentse leltet
sznlels, nzs, passzivits s a jvtl val f
lelem.
A 145 foknl nagyobb hajlsszg, jobbra
dlt rs negatvan rtelmezend, akrcsak a 60
foknl kisebb hajlsszg, balra dlt rs.

70

MlT REJT A KZRSUNK

10. bra.

13. bra.

Keskeny rs

Szles rs

9.

Keskeny s szles rs

A szles rsok esetben a trzsvonalak (ame


lyekbl a bet mg felismerhet - az m" vagy
az u" szrai) kztti tvolsg nagyobb, mint
maga a trzsvonal.
Egy tlagos rs esetben a trzsvonalak k
ztti tvolsg megegyezik a trzsvonal magas
sgval.
A keskeny rsok esetben a trzsvonalak
kztti tvolsg kisebb, mint a trzsvonalak
magassga.
A szles rs extrovertltsgot, a trsa
dalom, a klvilg s az let irnti centrifuglis
(a kzponttl tvolt) mozgst tkrz. Az ilyen
ember lendletes, nyitott, tetters szemlyisg.
Nincsenek gtlsai a szemlyes kapcsolatte
remtsben.
A keskeny rs introvertltsgot, az n"
irnti centripetlis (a kzponthoz kzelt) ert
mutat. Az ilyen ember szerny vagy flnk s l
landan kontrolllja nmagt. Gtlsos a sze
mlyes kapcsolatteremtsben.

72

MIT

REJT

A KZRSUNK

16. bra.

Fzres vonalvezets

17. bra.

rkdos vonalvezets

18. bra.

Fonalas vonalvezets

10. A vonalvezets (ductus)


A
vonalvezets
meghatroz
szempont.
Vonalvezets alatt azt a mdot rtjk, ahogyan
a kzps zna felfel s lefel irnyul vonsa
it (trzsvonalait) hajlkony vekkel vagy szges
trsekkel (ktsekkel) sszekapcsoljuk. A k
zps znra a tlem" feld" irnyul mozgs
kzppontja jellemz. A vonalvezets mdjbl
kvetkeztethetnk egy szemlyisg alkalmaz
kodkpessgre a munka, a kapcsolatterem
ts s az let sorn. Az rs valamennyi ssze
tevje kzl ezt a legnehezebb sznlelni, ezrt
vizsglata risi jelentsggel br a hamistsok
leleplezsben.
A vonalvezets ngyfle mdjt klnbztet
jk meg, ezek:
(a) szges;
(b) fzres;
(c) rkdos;
(d) fonalas.
A szges vonalvezets ellenllst tkrz.
Pozitv jelentse lehet stabilits, ellenlls,
energikussg s szintesg.

74

MlT REJT A KZRSUNK

Negatv jelentse lehet merevsg, makacs


sg, nfejsg, torzsalkod hajlam.
A fzres
vonalvezets
termszetessg
rl
rulkodik.
Pozitv jelentse lehet szintesg, szociabilits, vendgszeret termszet s megkzelthe
tsg.
Negatv jelentse lehet megbzhatatlansg,
nlltlansg, hatrozatlansg s lustasg.
Az
rkdos
vonalvezets
visszafogott
sgrl
tanskodik.
Pozitv jelentse lehet diplomatikussg, t
volsgtarts, szkepticizmus s szkszavsg.
Negatv jelentse lehet mesterkltsg, ktsznsg, zrkzottsg s intrikus hajlam.
A fonalas
vonalvezets rzelmi bell
tottsgot
mutat.
Pozitv jelentse lehet pszicholgiai tehetsg,
fogkonysg, rugalmassg s hajlkonysg.
Negatv jelentse lehet hisztrikus hajlam, ra
vaszsg, alakoskods s kiismerhetetlensg.

- KTTT S SZAGGATOTT RS
- TRELOSZTS A SZAVAK
S A SOROK KZTT
- A SOROK IRNYA
- AZ RS SZABLYOSSGA
- A NYOMSER
- AZ RS SEBESSGE

11. Kttt
szaggatott rs

Az rs folytonossga arrl rulkodik, milyen


mrtkben sikerl egy szemlynek krnyezet
hez alkalmazkodnia. Azt jelzi, mennyire kpes
az illet a trsadalmi beilleszkedsre. Azt is
megmutatja, hogyan tudja valaki elsajttani
a kvetkezetes gondolkodsmdot.
Kttt rsnak szmt, ha t vagy annl
tbb bet kapcsoldik egymshoz. Az i-re kitett
pont vagy a t thzsa (az kezetek) ltal oko
zott trsek nem szmtanak.
Szaggatott rs az, amikor csupn ngy
vagy annl kevesebb bet kapcsoldik folyama
tosan egymshoz. A nyomtatott bett utnz
rs nem szmt szaggatott rsnak.
A kttt rs pozitv jelentse lehet kvetke
zetes gondolkodsmd, egyttmkdsre val
hajlam, kitarts s reproduktv intelligencia.
Negatv jelentse lehet tlzott alkalmazkods,
csordaszellem, tletszegnysg s felsznessg.
A szaggatott rs pozitv jelentse lehet intui
tv gondolkodsmd, nllsg, egynisg s

78

MIT REJT A KZRSUNK

teremt szellem. Negatv jelentse lehet ego


centrizmus, szellemi kiegyenslyozatlansg, ll
hatatlansg s elszigeteltsg.

12.

Treloszts a szavak
s a sorok kztt

A szavak s a sorok kztti treloszts a


szervezkpessget
mutatja.
Az arnyos treloszts rs pozitv je
lentse lehet rendszeretet, rendszerezett gon
dolkods, nagyvonalsg s kreativits.
Negatv jelentse lehet a spontaneits hinya,
tkozl hajlam, elszigeteltsg s meggondolat
lansg.
A szk treloszts rs pozitv jelentse
lehet spontaneits, takarkossg, ktetlensg
s eredeti gondolkodsmd.
Negatv jelentse lehet meggondolatlansg,
zsugorisg, bizalmaskod termszet vagy zava
ros gondolkods.

80

M l T REJT A KZRSUNK

23. bra. Emelked sorok

24. bra.

Egyenes sorok

25. bra.

Sllyed sorok

13.

A sorok irnya

A sorok irnya lehet emelked, egyenes


vagy sllyed.
A sorok irnya lehet jellegzetess vlt, de
akr a pillanatnyi hangulatot is tkrzheti.
Ezrt ha mindssze egy rsmintval rendelke
znk, jobb, ha nem vonunk le semmifle kvet
keztetst a sorok irnybl, hacsak nem tudjuk
altmasztani lltsainkat az rsminta egsz
bl kvetkez bizonytkokkal.
Az emelked sorok pozitv jelentse lehet
ambci, optimizmus, lendletessg s cltuda
tossg.
Negatv jelentse lehet indulatos termszet, a
realits-rzk hinya, frivolits s nyughatatlan
sg.
A sllyed sorok pozitv jelentse lehet de
presszi, fradsg, pesszimizmus s hiperrzkenysg.
Negatv jelentse lehet enervltsg, akarat
gyengesg, betegsg s ngyilkossgra val haj
lam.
Az egyenes sorok pozitv jelentse lehet

82

M I T REJT A KZRSUNK

mdszeressg, llhatatossg, kitarts s rzelmi


kontroll.
Negatv jelentse lehet pedantria, pker-arc,
kzny s rzketlensg.

26. bra.

27. bra.

Szablyos rs

Szablytalan rs

14. Az rs
szablyossga
A

szablyos rs nkontrollt tkrz.


Meghatrozi:
(a) a lefel irnyul vonsok (a trzsvonalak)
magassgnak rendszeressge a kzps zn
ban;
(b) a lefel irnyul vonsok (a trzsvona
lak) magassgnak s tvolsgnak rendszeres
sge a kzps znban;
(c) a hajlsszg rendszeressge.

A szablyos rs pozitv jelentse lehet n


megtartztats, kitarts, harmnia s mrtk
tarts. Negatv jelentse lehet rzketlensg,
lagymatagsg, unalmas termszet s kzny.
A szablytalan rs rzelmi gazdags
got tkrz.
Pozitv jelentse lehet lendletessg, melegszvsg, kreativits s rzelmi fogkonysg.
Negatv jelentse lehet vltozkony term
szet, ingerlkenysg, szeszlyessg, indulatos
sg.

84

M I T REJT A KZRSUNK

29. bra.

Nyomatkszegny rs

15. A nyomser
A szablyos rssal prosul nagy nyoms
er akaraterrl
tanskodik.
Pozitv jelentse lehet kitarts, megbzhatsg,
energikussg, nkontroll. Negatv jelentse lehet
hisg, esetlensg, nehzkessg, nfejsg.
A szablytalan
rssal prosul
nagy
nyomser
rzelemgazdagsgrl
rulkodik.
Pozitv jelentse lehet rugalmassg, fog
konysg, vitalits, lendletessg. Negatv jelen
tse lehet agresszivits, brutalits, ingerlkeny
sg, heves termszet.
A szablyos rssal trsul gyenge nyo
mser a j alkalmazkodkpessg jele.
Pozitv jelentse lehet szernysg, talpra
esettsg, mozgkonysg, feminin termszet.
Negatv jelentse lehet a kezdemnyezkszsg
hinya, ertlensg, puhasg, gyengesg.
A szablytalan rssal prosul gyenge
nyomser fogkonysgra
vall.
Pozitv jelentse lehet idealizmus, lmodoz
hajlam, rzelmi fogkonysg, rzkenysg. Ne
gatv jelentse lehet flnksg, gyengesg, nl
ltlansg, felsznessg.

86

MlT REJT A KZRSUNK

30. bra.

Gyors rs

31. bra.

Lass rs

16. Az rs sebessge
A gyors rs pozitv jelentse lehet spontanei
ts, nagyvonalsg, extroverzi, nbizalom. Ne
gatv jelentse lehet cltalansg, felletessg,
gtlstalansg, kapkods.
A lass rs pozitv jelentse lehet megfon
toltsg, elvigyzatossg, llhatatossg, introverzi. Negatv jelentse lehet lustasg, hezitl
hajlam, sunyisg, gyengesg.
A sebessg meghatroz jelei:
(a) a szavak utols betinek befejezetlensge
(b) fzres vagy fonalas vonalvezets
(c) a pontok s a t" thzsnak (az keze
tek) elhagysa vagy jobbra toldsa
(d) eredetisg
(e) termszetessg
(f) arnyos treloszts
(g) egyszersts
(h) kttt rs
(i) szles rs
(j) emelked sorok
(k) jobbra dltsg s jobbsodrs
(1) nagy hajlsszg

88

M I T REJT A KZRSUNK

(m) nagy betk


(n) egyenletes nyomatk
A lass rs ismertetjegyei:
(a) a szavak utols betinek befejezettsge
(b) szges vonalvezets
(c) a pontok s a t" thzsnak (az keze
tek) pontos elhelyezse vagy balra toldsa
(d) eredetisg hinya
(e) mesterkltsg
(f) rossz treloszts
(g) dszts, kidolgozottsg, cikornya
(h) szaggatott rs
(i) szk rs
0) sllyed sorok
(k) balra dltsg s balsodrs
(1) kis hajlsszg
(m) apr betk
(n) egyenetlen nyomatk

- DSZT S EGYSZERST
TENDENCIK
- MZOLT S LES RS
- TELT S SOVNY BETK
- JOBB- S BALSODRS
RSZNK

90

MlT REJT A KZRSUNK

33. bra.

Dszes rs

17. Dszt
s egyszerst
tendencik
A dszes rs olyan cikornys betket hasznl,
amelyek eltrnek a szabvnyostl.
Az egyszer rs - amely nem azonos az ap
r bets rssal - olyan alapformj betket
hasznl, amelyek azrt mg olvashatak.
A dszts pozitv jelentse lehet eredetisg,
formarzk, kreativits, bszkesg.
Negatv jelentse lehet szenvelgs, kznsgessg, hisg, szinttlensg.
Az egyszersts pozitv jelentse lehet
rettsg, egyszersg, lnyeglts, rendszeres
sg.
Negatv jelentse lehet a formarzk hinya,
megbzhatatlansg, tapintatlansg, szinttlen
sg.

92

MIT

REJT

34. bra.

A KZRSUNK

Mzolt rs

35. bra. les rs

18. Mzolt s les rs


A
mzolt rs
anyagias szemlletmdot
tkrz. Az ilyen betk formlsakor az r sze
mly 90 foknl jelentsen kisebb hajlsszgben
tartja a kezben az reszkzt. Ilyenkor az r
eszkz lapos rszvel runk, nem pedig a hegy
vel. A mzolt vonalak sosem keskenyebbek 1/2
mm-nl, s a felfel s a lefel irnyul vonsok
azonos vastagsgak.
A mzolt rs pozitv jelentse lehet melegsg,
termszetessg, j sznrzk, kifinomult rz
kenysg. Negatv jelentse lehet bujasg, brdo
latlansg, moh anyagiassg, faragatlansg.
Az les rs elvonatkoztat kpessgrl
rulkodik. Ilyenkor az r szemly kb. 90 fokos
szgben tartja kezben az reszkzt. Az rs te
ht az reszkz hegyvel trtnik. Az les von
sok sosem vastagabbak 1/2 mm-nl, s a felfel s
a lefel irnyul vonsok eltr vastagsgak.
Az les rs pozitv jelentse lehet elemz
gondolkodsmd, szellemi belltottsg, kitar
ts, vitalits. Negatv jelentse lehet torzsalkod
hajlam, srtdkenysg, kritizl termszet, r
zketlensg.

94

M l T REJT A KZRSUNK

36. bra.

37. bra.

Telt fels szrak

Telt betk a kzps znban

38. bra.

39. bra.

Telt als szrak

Sovny fels szrak

40. bra.

Sovny betk a kzps znban

41. bra.

Sovny als szrak

19. Telt s sovny betk


A telt betk - klnsen a hurkolt szrak - na
gyobbak a szabvnyosnl.
A sovny betk - elssorban a hurkolt szr
ak - kisebbek a szabvnyosnl.
A telt fels hurkok pozitv jelentse lehet
fantzia, kpzeler, sznes beszd-stlus, j
felfogkpessg.

96

MlT REJT A KZRSUNK

Negatv jelentse lehet lmodozs, felleng


zssg, az nkritika hinya, utpizmus.
A kzps znban elhelyezked kerek
betk s bet-egysgek pozitv jelentse lehet
szociabilits, rzelemgazdagsg, melegszvsg, megrt termszet.
Negatv jelentse lehet emelkeds a trsadal
mi rangltrn, konvencionlis termszet, erlte
tett szvlyessg, nyjassg.
A telt als hurkok pozitv jelentse lehet
erotikus fantzia s viselkedsmd, rzkisg,
az anyagi vilg irnti vonzalom, a vidki let
szeretete.
Negatv jelentse lehet perverz fantzia s vi
selkedsmd, bujasg, fldhzragadtsg, moh
anyagiassg.
A sovny fels szrak pozitv jelentse le
het etikus magatarts, racionlis gondolkods
md, analitikus elme, vilgos gondolkods.
Negatv jelentse lehet ingerlkenysg, kriti
zl hajlam, tletszegnysg, fantzitlansg.
A kzps znban elhelyezked sovny
betk s bet-egysgek pozitv jelentse lehet
gyakorlatiassg, rzelmi kontroll, klnbsgttel
a trsadalmi osztlyok kztt, hvssg.
Negatv jelentse lehet fagyossg, sznobria,
kiapadt bels forrsok, hidegsg.
A sovny als szrak pozitv jelentse le
het vallsos, morlis s etikus gondolkods-

TELT S SOVNY BETK

97

md, a szexualits szublimlsa, zleti szellem,


realits-rzk.
Negatv jelentse lehet pesszimizmus, a sze
xualits elfojtsa, rossz idegzet, pnzimdat.

98

42. bra.

M I T REJT A KZRSUNK

Bal- s jobbsodrs a fels znban

43. bra. Bal- s jobbsodrs a kzps znban

44. bra.

Bal- s jobbsodrs az als znban

20. Jobb- s balsodrs


rsznk
Balsodrs az az rs, ahol a szablyok szerin
ti jobbsodrs elemeket is balra irnyul moz
dulatokkal oldja meg egy szemly. A jobbsodr
s elemeket vagy elhagyja az illet, vagy balra
irnyul mozgssal oldja meg ket; a szablyok
szerinti balsodrs elemeket pedig eltlozza.
Jobbsodrs az az rs, ahol a szablyok
szerinti balsodrs elemeket is jobbra irnyul
mozdulatokkal oldja meg egy szemly. A bal
sodrs elemeket vagy elhagyja az illet, vagy
jobbra irnyul mozgssal oldja meg ket; a
szablyok szerinti jobbsodrs elemeket pedig
eltlozza.
A balsodrs
nkzpontsgra
A jobbsodrs
szociabilitst s

nkontrollra,
nuralomra,
s
introverzira utal.
lazasgot,
extroverzit

spontaneitst,
tkrz.

A jobb- illetve balsodrs egy, kt vagy mind


hrom rsznban megmutatkozhat. Ilyenkor

100

MIT REJT A KZRSUNK

azonban egyetlen mozgsirnynak kell domi


nlnia.
A fels zna-beli balsodrs pozitv jelent
se lehet elmlked hajlam, szellemi s erklcsi
szabadsg, nuralom, introspektv gondolatok.
Negatv jelentse lehet egoizmus, tlzott tp
rengsre val hajlam, srtdkenysg, l-intellektualizmus.
A kzps zna-beli balsodrs pozitv je
lentse lehet nbizalom, magabiztossg, nll
sg, fggetlensg.
Negatv jelentse lehet csalrdsg, fondorla
tossg, egoizmus, az szintesg hinya.
Az als zna-beli balsodrs pozitv jelen
tse lehet misztifikl hajlam, anyai sztnk, a
mltnak a jelenre val kivettse, passzv jhi
szemsg.
Negatv jelentse lehet nemi eltvelyeds,
nrcizmus, kbtszer-fggsg, paranoid haj
lam.
A fels zna-beli jobbsodrs pozitv jelen
tse lehet j emptis rzk, fogkonysg,
gyors szjrs, racionalits.
Negatv jelentse lehet meggondolatlansg,
befolysolhatsg, felletes gondolkods, sz
rakozottsg.
A kzps zna-beli jobbsodrs pozitv
jelentse lehet emberszeretet, jhiszemsg,
segtkszsg, vllalkoz szellem.

JOBB-

BALSODRS

RS

101

Negatv jelentse lehet utpista hajlam, fk


telen rzelmek, tlzott szociabilitas, nyughatat
lansg.
Az als zna-beli jobbsodrs pozitv je
lentse lehet kzgyessg, sztns belerz
kpessg, j koncentrl-kpessg, halad szel
lem.
Negatv jelentse lehet gyeskeds, a tl ben
ssges kapcsolatok kerlse, anyagi kizsk
mnyolsra val hajlam.

A MARGK
AZ ALRS
A CMZS

21. A margk
A margk szlessge orszgonknt vlto
zik. Nmetorszgban pldul szles bal margt
hagynak, mg az amerikaiak szeretik elhagyni a
bal margt. Az angol nyelv rsokra ltalno
san a kvetkez szempontok rvnyesek:
(a) a bal marg a mltat s az n"-t szimbo
lizlja,
(b) a jobb marg a jvt s a trsadalmat jel
kpezi,
(c) a szles margk visszafogottsgra vagy
elvigyzatossgra utalnak,
(d) a keskeny margk ktetlensget s laza
sgot tkrznek,
(e) az egyforma margk j zlsre vagy modo
rossgra vallanak,
(f) a hinyz margk laza gondolkodsmdot
vagy kznsgessget jeleznek.

104

M l T REJT A KZRSUNK

45. bra.

46. bra.

Kidolgozott alrs

Egyszer alrs

22. Az alrs
Az alrs minden ms szempontnl job
ban tkrzi az illet n"-jt.
Igaz, egy alrs nmagban mg nem elegen
d a megbzhat elemzsre. sszehasonltsa
az rsmintval azonban nagy jelentsg.
Ha az rsminta s az alrs sszhangban
van egymssal, az illet hasonlkppen visel
kedik a magn- s a trsadalmi letben. Az al
rs s az rsminta kztti eltrsek a ma
gn- s a trsadalmi let-beli viselkeds kzt
ti klnbsgekre utalnak. Am a nehezen olvas
hat betkbl kvetkez eltrsekre nagyon
oda kell figyelni. A legtbb alrs kisebb-na
gyobb mrtkben olvashatatlan; klnsen
azok, akik foglalkozsukbl kvetkezen nap
jban tbbszr is alrjk nevket. Ha azonban
az alrs s az rsminta egyarnt olvashatat
lan, abbl alattomos jellemre kvetkeztethe
tnk.
A legtbbet az alrs s az rsminta
nagysga kztti klnbsgek ruljk el.
Az alrs beti lehetnek szokatlanul aprk, az
rsminta beti pedig nagyok, s fordtva. Mind-

106

MlT REJT A KZRSUNK

kt jelensg arra utal, hogy az illetnek a trsa


dalmi letben megnyilvnul viselkedse nem
hiteles tkre jellemnek s szemlyisgnek.
Ha az alrs beti kisebbek, mint az egyb
knt hasznlt betmret, az azt jelzi, hogy az il
let albecsli magt a trsadalmon bell.
Ha viszont az alrs betinek mrete megha
ladja az egybknt hasznlt betkt, ez arra
utal, hogy az illet tlbecsli sajt trsadalmi
szerept.
Ugyanilyen fontosak a dszts-egyszersts-,
a nagy nyomatk-nyomatkszegnysg-, a mzolt-les betk-, a vastag-vkony stb. rsbeli
klnbsgek is.
A hiteles szemlyisg - az l-szemlyi
sggel szemben - arrl ismerhet fel, hogy
az alrsa nmikpp nagyobb, mint a
rendes rsa. Az alrs s a szveg sszeha
sonltsakor kapott abszolt pozitv eredm
nyek esetn hiteles szemlyisgre s egynisg
re kvetkeztethetnk.
A csald- s az utnv (illetve azok kezdbe
ti) kztti mret-, szlessg-, hajlsszg-, nyo
matk-, stb.-beli eltrsek az illet s csaldja
kztti viszonyra vetnek fnyt.
Az alrs cirkalmazst az egyes znkon
belli jobb- illetve balsodrs szempontjai sze
rint kell vizsglni. Az alhzsok, stb. az illet
n"-jnek fontossgt jelzik.

23. A cmzs
Ha egy bortkot fgglegesen s vzszintesen
ktfel osztunk, ngy negyedet kapunk,
(a) a bal fels,
(b) a jobb fels,
(c) a bal als s
(d) a jobb als sarkot.
gy vizsgljuk grafolgiai szempontbl a ne
vet s a cmet.
A bal fels sarokba helyezett nv s cm
azt jelzi, hogy a levlr elssorban a fels z
nban s balsodrssal hajtja kifejezni magt.
Ennek pozitv jelentse lehet visszafogottsg
a trsadalmi rintkezsben, megfontoltsg a j
vt illeten, a mlt irnti tisztelet.
Negatv jelentse lehet flelem a jvtl, tl
zott ragaszkods a hagyomnyokhoz, probl
mk a trsadalmi kapcsolatteremtsben.
A jobb fels sarokba helyezett nv s cm
azt jelzi, hogy a levlr elssorban a fels z
nban s jobbsodrssal hajtja kifejezni ma
gt.
Ennek pozitv jelentse lehet j emptis r
zk, fogkonysg, gyors szjrs.

108

MlT REJT A KZRSUNK

Negatv jelentse lehet meggondolatlansg,


befolysolhatsg, felletes gondolkods.
A bal als sarokba helyezett nv s cm azt
jelzi, hogy a levlr elssorban az als znban
s balsodrssal hajtja kifejezni magt.
Ennek pozitv jelentse lehet misztifikl haj
lam, anyai sztnk, passzv jhiszemsg.
Negatv jelentse lehet erotikus hajlam, tl
zott szubjektivits, paranoid jelleg flelmek.
A jobb als sarokba helyezett nv s cm
azt jelzi, hogy a levlr elssorban az als z
nban s jobbsodrssal hajtja kifejezni magt.
Ennek pozitv jelentse lehet j koncentrl
kpessg, sztns belerz-kpessg, halad
szellem.
Negatv jelentse lehet gyeskeds, a tl ben
ssges kapcsolatok kerlse, anyagi kizsk
mnyolsra val hajlam.
A kzpre helyezett nv s cm pozitv jelen
tse szellemi kiegyenslyozottsg, negatv je
lentse rettegs valamifle kszbn ll ka
tasztrftl.

- AZ INTELLIGENCIA

110

MIT

REJT

48. bra.

A KZRSUNK

Magas intelligencia-szint

24. Az intelligencia
Az intelligencia lesltst, j megrzse
ket jelent. Az intelligens viselkeds tfog
gondolkodst ignyel; szemben a szkltk
rsggel, amikor csupn bizonyos szempontok
szerint tlnk. Az intelligencia azonban sz
mos alkotrszbl ll. Ezek a memria (a rend
szerezett elme alapja), az sz, az akarat, az in
tuci, a kpzeler, a tallkonysg, a kreativi
ts, a beilleszkedsi kpessg, a rendszerezkpessg, stb. jbl szeretnm kihangslyozni,
hogy egyetlen grafolgiai jelbl nem kvet
keztethetnk egy-egy jellemvonsra. Az in
telligencia felmrsnl ez klnsen fontos.
Szmos szempontot figyelembe kell vennnk
ahhoz, hogy megtlhessk egy ember intelli
gencia-szintjt. A
kvetkez
kritriumokat
mindenkppen szmtsba kell venni:
(a) eredetisg
(b) termszetessg (nem felttlenl fontos)
( c ) j treloszts
(d) sebessg (elhanyagolhat)
(e) egyensly s megfelel arny az rsz
nk kztt

112

MIT

REJT

A KZRSUNK

(f) az kezetek s a t" keresztvonalnak


gyes kapcsolsa a kvetkez betkhz
(g) egyszersg (nem felttlenl fontos)
(h) knnyedsg (nem felttlenl fontos)
(i) ves kapcsols (nem felttlenl fontos)
(j) aprbb betk (nem felttlenl fontos)

- A MEGBZHATATLANSG
S TISZTESSGTELENSG
- EGYB SZEMPONTOK

114

MIT REJT A KZRSUNK

49. bra. Tisztessgtelen


ember rsa

25. A megbzhatatlansg
s
tisztessgtelensg
A
megbzhatatlansg
s
tisztessgtelen
sg sszetett jellemvons, csakgy, mint az
intelligencia. A megbzhatatlan vagy tisztessg
telen magatarts szmos alkotrszbl ll. Ezek
az nzs (ez a legmeghatrozbb elem), az anya
giassg, a csalrdsg, a lustasg, a hatrozatlan
sg, az elvtelensg, stb. Termszetesen a meg
bzhatatlansgra s a tisztessgtelensgre sem
kvetkeztethetnk egyetlen grafolgiai jellegze
tessg alapjn. Szmos szempontot kell fi
gyelembe venni, hogy a megbzhatatlansg s
a tisztessgtelensg fokt megtlhessk, ezek
kzl az albbiak a legfontosabbak:
(a) mesterklt s tlzottan stlusos" rs
(b) a legklnflbb tlzsok (klnsen a
nyomatk, a hurkok, a nagybetk s az alrs
tern)
(c) kacskaringk (klnsen a kezd- s vg
vonalaknl)
(d) jelents klnbsg az rs s az alrs
kztt

116

MlT REJT A KZRSUNK

(e) vegyes rsformk a mesterkltsgen bell


(f) egy-egy bet klnbzkppen val lersa
(g) ltvnyos vonsok
(h) olvashatatlansg s balra dltsg
(i) tves betk s szavak lersa (klnsen
gyakorlott r rszrl)
(j) szakadozott, hinyos betk
(k) az rs szksgtelen javtgatsa az olvas
hatbbsg vlt rdekben
(1) bonyolult, nehzkes kezdsek
(m) hinyz betk
(n) lass rs
(o) a lendlet hinya
(p) rkdos (olykor fonalas) vonalvezets
(q) balsodrs, klnsen a kezd s a befeje
z vonsoknl
(r) a kzps zna-beli ktsek hinya
(s) dupla hurkok
(t) az eredetisg hinya
(u) arnytalan treloszts
(v) az a", a d", a g" s hasonl betk kt
rszletben val lersa
(w) az I" tlzott dsztse
(x) ertlen thzsok a t"-n
(y) tlzott aktivits vagy passzivits
(z) csomkban vgzd hurkok az als zn
ban
stb.

26. Egyb szempontok:


Az I" s a T" bet;
kezd- s vgvonalak;
hurkok az als znban
Az egyb szempontok" kategriban felsorolt
grafolgiai trgy megjegyzsek nem kevsb
fontosak az elzeknl. Ellenkezleg, a grafo
lgin bell valamennyi szempont egyfor
ma jelentsggel br. Pusztn az ttekinthe
tsg miatt csoportostjuk ket.
Az I" (s az i") nnkhz val viszo
nyunkat szimbolizlja. Kizrlag ezen bet
vizsglata alapjn azonban nem tehetnk kate
gorikus kijelentseket senki njrl. Figyelme
sen kell elemezni alrst, kezdbetit, vala
mint a kzps zna-beli kezdbetket is. A
sok-sok szempont kzl az albbiakban megk
sreljk felsorolni a legfontosabbakat.
(a) Az egyetlen vonalbl ll I" pozitv jelen
tse lehet lnyeglts, negatv jelentse pedig
tohonyasg (50. bra).

118

M I T REJT A KZRSUNK

(b) A nyomtatott formj I" pozitv jelentse


lehet kulturlis rdeklds, negatv jelentse
pedig pzols (52. bra).
(c) A fels s/vagy als znban hurkolt I"
pozitv jelentse lehet agyafrtsg, negatv jelen
tse pedig megalkuvsra val hajlam (51. bra).
(d) A pont nlkli i" kizrlag negatvan r
telmezhet. Jelentse gondatlansg, feleltlen
sg, megbzhatatlansg (53. bra).
(e) Az i"-re kitett pont jelentse elhelyezke
dstl fgg (magasan, kzpen vagy alacso
nyan; baloldalt, kzpen vagy jobboldalt van),
milyen a nyomatka s a formja (kerek vagy
vessz-szer), stb. (54-57. bra).

EGYB SZEMPONTOK

52. bra. Nyomtatott, formj I"

53. bra. Pont nlkli i"

54. bra.

i" magasra helyezett ponttal

55. bra.

i" alacsonyan kitett ponttal

56. bra.

i" balra helyezett ponttal

57. bra. i" jobbra helyezett ponttal

120

MIT REJT A KZRSUNK

A T" thzst - klnsen a kis t-jt - szin


tn az elhelyezkedse (magasan, kzpen, alacso
nyan van vagy hinyzik; baloldalt, kzpen vagy
jobboldalt van), a nyomatka, az irnya (emelke
d, vzszintes, sllyed), a formja (homor vagy
dombor), stb. hatrozza meg (58-63. bra).

58. bra.

59. bra.

t" thzs nlkl

t" magasra helyezett thzssal

60. bra.

t" alacsony thzssal

61. bra.

t" balra tolt thzssal

62. bra. t" jobbra tolt thzssal

EGYB SZEMPONTOK

63. bra.

64. bra.

65. bra.

121

t" erteljes thzssal

a" hossz kezdvonallal

A" kacskarings kezdvonallal

A hirtelen befejezd vgvonalak nyers


modort s szvtelensgt sejtetnek. A nyjtott

122

M l T REJT A KZRSUNK

vgvonalak a kzps znban bartsgos ter


mszetet s szociabilitst, a fels znban elvo
natkoztatsra s az irrealitsra val hajlamot, az
als znban pedig sztns termszet kzs
sgi rmk irnti vonzalmat jeleznek. A vgvo
nalakra vonatkoz fenti megllaptsok csupn
abban az esetben helytllak, ha a vonal lgy s
ves. Ha a vgvonal egyenes vagy szges, les
vagy tompa, az rtelmezskor az rzketlensg,
a kemnysg, az agresszivits vagy brutalits
szempontjait kell figyelembe vennnk.
Az als zna-beli hurkokat (az f", a g", a
,j", az y", a z" esetben) az rs egsznek r
tkelsn bell kell vizsglni (66-72. bra).
Az als zna-beli rst a hajltizmok teszik
lehetv. A hajlt mozgsok olyan rmkkel
vannak sszefggsben, mint a szexulis let,
az evs, az ivs, az erotikus rmk (a br s a
test rmei, az izommozgs erotikus lvezete).
Ebbl kvetkezen minl lejjebb nylik a hurok
s minl jobban balra hzdik, miutn mr elr
te legals pontjt, a libido annl inkbb a mate
rilis szfrra irnyul. Ugyanakkor minl rvi
debb az als hurok s minl kevsb nylik bal
ra, miutn elrte legmlyebb pontjt, annl ke
vsb irnyul a libido a materilis szfrra. Oly
kor a hurok mly, szles s telt (vagyis teljes).

EGYB

SZEMPONTOK

12 3

Ez tbbek kztt a sznes szexulis fantzia je


le is lehet. Nha nincs is hurok, csupn egy lefe
l irnyul vons. Ez egyebek kztt szublim
l hajlamot, lnyegltst, fatalizmust jelenthet.
A szk, hegyes hurok kritizl hajlamot takar
hat. A megszaktott als huroknak szmos je
lentse lehet - tbbek kztt hanyagsg, fradt
sg, sunyisg, stb. Az als zna-beli hurok r
telmezse igen sokfle szemponttl fgg, mint a
nyomatk, a telt vagy sovny illetve a mzolt
vagy les vonalak, stb.

66. bra.

67. bra.

Befejezetlen als znj g" s y"

g" s y" normlis hurokkal

124

68. bra.

MIT REJT A KZRSUNK

g" s y" bal sodrs als znval

69. bra. g" s y" jobb sodrs als znval

70. bra. g" s y" jobb sodrs als znval

71. bra. Cskevnyes als znj g" s y"

EGYB SZEMPONTOK

72. bra,

125

Dominns als znj g" s ,,y'

GRAFOLGIA S MLYLLEKTAN

27. Grafolgia
s mlyllektan
A grafolgia mdszeres tanulmnyozsakor nem
hagyhatjuk figyelmen kvl a mlyllektani kuta
tsok fogalomrendszert, kidolgozott mdszere
it s elrt eredmnyeit. Napjainkban mr szmos
mlyllektani iskola ltezik, mi azonban most
Freud (a mlyllektan atyja), Jung s Szondi el
mleteire sszpontostjuk a figyelmnket.
Freud szerint a lelki" tevkenysget egy
olyan szerkezet mkdteti, amelynek trbeli ki
terjedse van s szmos rszbl pl fel. A pszi
ch fizikai szervei az agy s az idegrendszer.
A szemlyisg kpzeletbeli territriumnak
legsibb alkotrsze az sztnn (id), amely
egy sztn-rksget hordoz; az sztnk pe
dig a test kvetelseinek szellemi megnyilvnu
lsai.
Kt alapsztn ltezik: az Ers (letsz
tn) s a Thanatos (hallsztn). Az Erosenergit Freud libidnak nevezte. A Thanatosenerginak Schilder a mortido nevet adta, de
olykor destrudknt emlegetik.

I 28

M l T REJT A KZRSUNK

Az sztnn (id) mkdst az rm-elv ha


trozza meg, amely az sztns feszltsgek
azonnali feloldst kveteli.
Az n (Ego) a szemlyisg azon rsze, amely
az sztnn (Id) agykreg-beli rtegbl fejl
dtt ki. A valsg-elvnek megfelelen mkdik,
mivel szerepe a klvilgbl rkez impulzusok
(be)fogadsa illetve kirekesztse. A valsghoz
val ktdse teht alapvet.
A felettes n (superego) ngy f szemlyisg
rendez elvbl vezethet le:
(a) az nidel (fantzia-szlte kp a vals
gos n hinyossgainak kompenzlsra);
(b) az introjekci (a kls hats olyan mrv
befogadsa, amely a msikkal val azonosul
son alapszik);
(c) a nemezismus (a bosszlls hajlama, a
szubjektum elleni agresszi);
(d) a szadomazochizmus (kellemes s gytr
ingereket egyarnt magban foglal, kifel illet
ve nmagunkra irnytott agresszi).
A felettes n a llek etikai-morlis felgyel
szerve.
Az sztnn, az n s a felettes n alkot
jk a freudi szemlyisg hrom f alkot
rszt. Az sztnelmlet alkotja a lelki dinami
kt. A (lelki energia elosztsra irnyul) lelki
mechanizmusok fogalmai alkotjk a llek gaz
dasgtant".

GRAFOLGIA S MLYLLEKTAN

129

A freudi pszichoanalzis alapfogalmai:


(a) a gyermekkori szexualits;
(b) az elfojts;
(c) a konfliktusok;
(d) a tudattalan;
(e) az rzelemtvitel.
A szexulis let kt szakaszbl ll: az els
s a msodvirgzsbl, s a kettt a lappangsi
szakasz vlasztja el egymstl. Az els virgzs
a fik szmra az dipusz-komplexusban, a l
nyok szmra pedig az Elektra-komplexusban
teljesedik ki.
A szexulis fejlds a kvetkez - egy
mst rszben tfed - stdiumokbl ll:
(a) orlis (a szj ll az rdeklds kzppont
jban - szops, evs, ivs, stb.);
(b) anlis (a vgblnyls ll az rdeklds
kzppontjban - rts, szellents, stb.);
(c) urethrlis (a hgycs s a pnisz ll az r
deklds kzppontjban - vizels, gybavizels, stb.);
(d) fallikus (a pnisz ll az rdeklds kzp
pontjban; ez a jelensg az dipusz-komplexus
ban cscsosodik ki s a lappangsi szakaszra is
jellemz, s a megfelel pnisz-ingerlsek ksrik);
(e) genitalis (a lappangsi szakasz vgtl to
vbbra is a pnisz ll az rdeklds kzppontj
ban, a megfelel nemi tevkenysgek ksret
ben).

130

MIT REJT A KZRSUNK

Az elfojts a felettes n felgyel tev


kenysgnek eredmnye.
A konfliktusok a fent emltett elfojts kvet
kezmnyei.
Az elfojts s a konfliktusok elvlaszthatatla
nok a tudat alatti tevkenysgtl.
Az rzelemtvitel sorn a szubjektum vala
mely helyettest objektumra (pl. szl-figura
helyettestse) helyezi t gyermekkori rzseit,
gondolatait, stb.
Az lmok az alvs-folyamat kzben jelentke
z tmeneti pszichzisok. Kvetkezskpp
mind a bels, mind a kls vilgra alkalmazott
tapasztalatokra vonatkoz valsg-rzk gtol
va van. rzkelsi hibk lpnek fel, ezeket hallucincinak nevezzk. Az lom-tevkenysg kt
meghatroz lelki mechanizmusa a sr
ts (az a folyamat, amikor kt vagy tbb kpet
egyetlen sszetett kpp olvasztunk, amely
mindkt kpbl szrmaz jelentssel s energi
val van felruhzva) s az eltols (az a folya
mat, amikor a lelki energit egyik kprl a m
sikra visszk t). Az lmod ltal tlt lmot ne
vezzk az lom manifeszt tartalmnak (ltens
tartalom tudatos kifejezse), de a valsgos
lom-folyamatot az lom ltens tartalma jelenti
meg. Az lom eredhet a kzvetlen mlt valamely
tapasztalatbl, a tudatelttesbl (olyan gondo
latok, rzsek, amelyek valjban tudatalattiak,

GRAFOLGIA S MLYLLEKTAN

131

de nem elfojtottak) vagy az sztnn kvetel


sbl. Ezek az lom ontogenetikus (egyedfejl
dsi) aspektusai. A rgmltbl fakad lmok az
sztnn filogenetikus (trzsfejldsi) aspektu
sait fejezik ki. Az lommunka lnyegi szerepe
azonban a kompromisszumos teljests.
A freudi pszichoanalitikus mdszer a tu
dattalan megrtsre s megismersre irnyu
l kutatsi folyamat. A llek elsdleges folya
matait, vagyis azokat a lelki folyamatokat vizs
glja, amelyek mr a szervezett n s a nyelvi
kifejezkszsg kifejldse eltt is lteztek. Br
elmlete termszetesen nem zrja ki teljesen a
llek filogenetikus aspektusait, elsdlegesen
annak ontogenetikus aspektusaival foglalkozik
(ld. A formanv c. fejezet).
Analitikus pszicholgia cm mvben Jung
a pszicht a tudatos s a tudattalan pszichol
giai folyamatok sszessg"-nek nevezi. A tuda
tos s a tudattalan egyms ellenpontjai, ugyan
akkor ki is egsztik egymst. A tudattalan
sibb a tudatosnl, s az elbbi mkdsre pl
r az utbbi. Ktfle tudattalan ltezik - az in
dividulis s a kollektv. Az individulisban az
egyni elfojtsok, a kollektvben pedig a primi
tv sztnk s az elemi ervel br si tartalom
fejezdik ki.
Jung a pszich ngyfle funkcijrl be
szl: a gondolkod, az rz, az intuitv s az r-

132

MIT REJT A KZRSUNK

zckel funkcirl. Ezeknek vagy kiegszt


vagy kompenzl szerepk van.
Az extraverzi s az introverzi az a ktfle
ltalnos pszicholgiai magatartsforma, amely
meghatrozza, mikppen viselkedik egy sze
mly egy-egy szituciban.
Jung azt rja a kollektv tudattalanrl, hogy
az nem ms, mint ...az a hatalmas szellemi
rksg, amely minden egyes szemlyben jj
szletik". A tudattalan els megnyilvnulsi for
mi a tnetek s a komplexusok. A tnet az
energia-ramls akadlyozsa, amely fizikailag
s pszichikailag is megnyilvnulhat. A komple
xusok a szemlyisgrl levl pszicholgiai
rszek".
Az lmok, a fantziakpek s a ltomsok
mind a tudattalan megnyilvnulsi formi. Nem
fggenek a helytl, az idtl vagy az alkalomtl,
s a tudattalan tevkenysgt szablyozzk igyekeznek megelzni az egyoldalsgot.
A teljes pszichs mkds folytonos dinami
kus mozgs.
A libid a lelki energia elmleti kiindul
pontja. A lelki energia szntelen ramls, ame
lyet a potencia-klnbsg indukl, amely a l
lek szmra ellenttprokban fejezdik ki. A
komplemetarits trvnye szerint az energia
ugyanis valamely tudattalan, nem differencilt
magatartsforma vagy funkci irnybl ram-

GRAFOLGIA S MLYLLEKTAN

133

lik valamely tudatos, differencilt magatarts


forma vagy funkci fel. A jungi pszich mk
dse olyan nszablyoz rendszer, ahol Jung
szavaival szembenlls nlkl nincs egyensly
s nszablyozs".
A libidt a tudat elrefel, a tudattalan pedig
visszafel irnytja. Az akarat a libidt valamely
ellenttprbl egy msikk alakthatja.
A kpzet az energia sajtos megnyilvnulsi
formja a pszichben. rtk-intenzitsa van,
amelyet konstellcija alapjn mrnk, s nin
csenek kttt szimblumai s az lomfejtsben
is alkalmazzk.
Ha a pszichvel foglalkozunk, a megfogha
tatlant vizsgljuk, amely nyilvnval ellentmon
dst vilgt meg, s amelyet a vagy- s/vagy"
szemlletmdja irnyt. Ez a tzis, az antitzis
s a tertium quid dialektikus folyamata.
A kollektv tudattalan archetpusokban - az
sztnk megfeleliben - nyilvnul meg. Az
let egy-egy szakaszban klnbz archetpu
sok dominlnak. Ezek a kvetkezk:
(a) rnyk (termszetnk stt oldala")
(b) anima (a frfi szexulis ellenpontja)
(c) animus (a n szexulis ellenpontja)
(d) persona (a trsadalom fel mutatott ar
cunk)
(e) ids, blcs ember (a frfi szellemi princ
piuma)

134

MIT REJT A KZRSUNK

(1) Magna mater (a nagy Fldanya)


(g) nmagunk (a polarits szintzissel val
feloldsa)
A jungi analitikus vagy komplex pszicholgia
a llek trzsfejldst a kollektv archetpusok
bl kiindulva, nem ok-okozati mdon, hanem a
clszersgben rtelmezi. A llek egyedfejld
se itt msodlagos jelentsg. Ez a msodlagos
folyamatok pszicholgija. A msodlagos fo
lyamatok a gondolkods folyamatai, amelyek a
grammatika s a formlis logika trvnyeinek
engedelmeskednek, kttt energit hasznlnak
s a freudi valsg-elv kormnyozza ket.
Jung ugyanis nem fogadta el a freudi
pszichoanalzis alapelveit - a gyermekkori
szexualits, az elfojts, a konfliktusok, az indi
vidulis tudattalan s az rzelemtvitel fogal
mt. Jungnl a szimblumok rtelmezse a
konkrttl az elvont fel halad, Freudnl pedig
fordtva, vagyis az elvonttl a konkrt fel jungi rtelmezsben a pnisz" pldul szexualits"-t jelent, mg a freudi rtelmezsben a
szexualits" jelenti a pnisz"-t.
A Schicksal-pszicholgiban (sorspszichol
gia) Szondi a freudi individulis tudattalan s a
jungi kollektv tudattalan mell a csaldi tudat
talan fogalmt is beiktatta. Ez seink ltalunk
rklt pszicholgiai tendenciit jelenti. Az

GRAFOLGIA S MLYLLEKTAN

135

rklds egyik genercirl a msikra trt


nik, a ltens recesszv gneken keresztl.
Szondi szerint az emberi viselkedst ( s
sorsot) nyolcfle sztn mozgatja, melyek a
kvetkezk:
(a) a passzivits sztne (,,h"-faktor);
(b) az aktivits sztne (,,s"-faktor);
a h"- s az s"-faktor alkotjk a szexulis
vektort;
(c) az ers rzsek sztne (,,e"-faktor);
(d) a finom rzsek sztne (,,hy"-faktor);
az e"- s a, hy"-faktor alkotjk a paroxizmlis vektort;
(e) a krnyezettl val eltvolods sztne
(,,k"-aktor);
(f) a krnyezetbe val beolvads sztne
(,,p"-faktor);
a k"- s a p"-faktorok alkotjk az n-vek
tort;
(g) a dolgok keressnek sztne (d"-faktor);
(h) a dolgokhoz val ragaszkods sztne
(,,m"-faktor);
a d"- s az m"-faktorok alkotjk a kapcso
lat-vektort.
Eme nyolc sztn mindegyiknek szlss
ges megnyilvnulsi formja megfeleltethet a
nyolc pszichopatolgiai viselkeds-tpus vala-

136

MIT REJT A KZRSUNK

melyiknek. Az emberi viselkeds tekintetben


azonban nem beszlhetnk abszolt normlis
vagy abszolt abnormlis viselkedsrl - a nor
mlis fokozatosan sllyed az abnormlisba.
Az egyes sztnket el lehet fogadni, vagy el
lehet utastani. Minden egyes vektor polris;
egszsges llapotban a nyolc sztn arnya
kiegyenslyozott, lelki vagy jellembeli zavarok
esetn azonban felborul az egyensly. A k"faktor pldul (akr rkltt sztnrl van
sz, akr nem) logikt s mdszeressget
ignyl munka mellett tompthat s az egyn
szocibilisabb vlhat, a kielgtetlen k"-faktor azonban katatnis szkizofrnihoz vezet
het.
Szondi elfogadja a freudi rm-elvet s
valsg-elvet. A kettt kiegszti a humanit
rius elvvel. Ez azt jelenti, hogy minden egyes
sztn pszichopatolgiai s normlis irnyt is
vehet. A pszichopatolgiai irny a knyszer-sors
hoz, a normlis irny pedig az akaratunk ltal be
folysolt sorshoz vezet. A fejlds szempontj
bl a legmeghatrozbb szempont a szellem sza
badsga.
Azrt tartottam fontosnak Freud, Jung s
Szondi mlyllektani elmleteinek tmr is
mertetst, mert hiszem, hogy ha a grafolgia
nem veszi figyelembe a mlyllektani kutat
sok eredmnyeit, akkor az emberi cselekvsek

GRAFOLGIA S MLYLLEKTAN

137

motivciinak s az emberi viselkeds megis


mersnek kiapadhatatlan forrstl fosztja
meg magt. s sajnos mg napjainkban is
szmos olyan grafolgus tevkenykedik, aki
szakrtelem nlkl kontrkodik a mlyllek
tan terletn.
Az orlis tpusnak s a Szondi-fle m"faktornak
megfelel
grafolgiai
sajtos
sgok:
(a) fell nyitott ovlis-forma betk (a", o")
(b) teltsg az als znban
(c) nagy befejez betk
(d) rossz treloszts
(e) az eredetisg hinya
(f) fzres vagy rkdos vonalvezets
(g) jobbra dltsg
(h) egyenetlen nyomser
Az anlis tpusnak s a Szondi-fle d"faktornak
megfelel
grafolgiai
sajtos
sgok:
(a) mzolt rs
(b) teltsg az als znban
(c) nagy befejez betk
(d) megtrt vgvonalak
(e) tlttt als hurkok
(f) szk rs
(g) ll vagy balra dlt rs

138

M l T REJT A KZRSUNK

(h) szges vonalvezets


(i) nagy nyomser
(j) mesterkltsg
(k) az eredetisg hinya
(1) cscsos vagy lekerektett pontok s th
zsok
(m) rossz trelszts
Lthat, hogy szmos kzs vons akad az
orlis s az anlis tpus rsmdjban. Ennek
valsznleg az az oka, hogy az oralits s az
analits egyarnt a pregenitlis, azaz retlen
szexualits tpusai.
A passzivits, az rzkenysg s a Szon
di-fle h"~faktor grafolgiai sajtossgai:
(a) gyenge nyomser
(b) szokatlan formj als hurkok
(c) zld vagy vilgoskk tinta hasznlata
(d) balra dlt rs
(e) alacsonyra helyezett vagy hinyz keze
tek s thzsok
(f) teltsg az als znban
(g) fzres vagy fonalas vonalvezets
(h) lass rs
(i) mzolt rs
(j) dsztsek alkalmazsa
(k) gyenge nyomser; szles rs
(1) szablytalan rs

GRAFOLGIA S MLYLLEKTAN

119

Az aktv, hatst kelt tpus s a Szondi


fle
s"-faktor
grafolgiai sajtossgai:
(a) szges vonalvezets
(b) nagy nyomser
(c) nagy mret betk
(d) jobbra dltsg
(e) gyors rs
(f) stabil trzsvonalak
(g) cscsos, lefel kerektett, magasra helye
zett, hossz, vaskos thzsok a t"-n
(h) nagy kezdbetk
(i) nyitott ovlis-forma betk
(j) vaskos vgvonalak
Az ers rzelmeknek s a Szondi-fle
e"-faktornak
megfelel grafolgiai saj
tossgok:
(a) vaskos vgvonalak s thzsok a t"-n
(b) szges vonalvezets
(c) egyenetlen nyomser
(d) tredezett betk
(e) tintapack
(f) vltoz betmagassg (klnsen a k
zps znban)
(g) szablytalan alapvonal
(h) szablytalan sorkzk
(i) szokatlan als zna-beli formk
A finom

rzseknek

Szondi-fle

140

MIT REJT A KZRSUNK

hy "-faktornak megfelel grafolgia saj


tossgok:
(a) fonalas s/vagy fzres vonalvezets
(b) szablytalan rs
(c) klnfle tlzsok
(d) telt s dsztett rs
(e) tredezett s/vagy elhagyott betk
(f) tkttt betk vagy szaggatott rs
(g) hangslyos bal- vagy jobbsodrs
(h) egyenetlen alapvonal
(i) alhzsok s az rsjelek hangslyos
hasznlata
Az n-zsugorods,
a visszahzds s
a Szondi-fle k"-faktor grafolgiai saj
tossgai:
(a) vzszintes, egyenes sorok
(b) gondosan kitett kezetek s thzsok
(c) arnyos treloszts
(d) egyszersts
(e) szablyos rs
(f) apr betk
(g) ll rs
(h) nyomtatott formj I"
(i) kttt rs
(j) les rs
(k) lass rs
(1) olvashatsg
(m) egyenetlen nyomser

GRAFOLGIA S MLYLLEKTAN

141

(n) sovny formk a fels znban


(o) termszetessg
(p) eredetisg
(q) nagy nyomser; szk rs
A kiterjesztett" n, a mindenben rszt
vev n s a Szondi-fle p"-faktor grafo
lgiai
sajtossgai:
(a) egyenes vagy emelked sorok
(b) magasra helyezett kezetek s thzsok
(c) dszes rs
(d) nagy mret betk
(e) nagy mret, kidolgozott I"
(f) nagy bets, kidolgozott alrs
(g) nagy nyomser;
(h) rkdos vonalvezets
(i) nagy kezdbetk
(j) nagy kiterjeds az als s a fels znban
(k) eltlzott, jobbra sodr thzsok a t"-n
(1) leredetisg
(m) mesterkltsg
(n) kettssg
(o) kevert rsformk
(p) kacskaringk
(q) fonalas vonalvezets
(r) sok alhzs (klnsen az alrsoknl)
(s) szles res fels sv a papron
(t) alul nyitott d" s o"

142

M I T REJT A KZRSUNK

Nem lltom, hogy a fenti nyolc tpusnak


megfelel grafolgiai sajtossgok sklja tel
jes - elvgre a ltek (Geist), nem pedig a ter
mszet jelensgeivel foglalkozunk. Mg egy
szer szeretnm hangslyozni, hogy az egyes
grafolgiai sajtossgok a nyolc tpus kzl
tbbre is rvnyesek, hiszen a h" s az s" egy
ms polris ellenttei, csakgy, mint az e" s
a hy", a k" s a p", valamint a d" s az m".
Ezenkvl a h", a hy", a p" s az m" ssze
fggenek egymssal, akrcsak
k" s a d".
A mlyllektani iskolknak a jellem s a sze
mlyisg tanulmnyozsa tern elrt jelents
eredmnyei ellenre azonban komoly nehzs
gekbe tkznk, amikor a grafolgia fogalom
krn bell treksznk az egyes mlyllektani
tpusok vizsglatra. Ennek az az oka, hogy a
mlyllektani mdszerek (klnsen Szondi
mdszerei) kzvetlenl a pszichikai jelensgek
tudattalan szfrjt clozzk meg. Ezzel ellen
ttben, egy kzrs elemzsekor elszr az ille
t viselkedsnek fenomenolgiai vizsglatt
vgezzk el (a kzrs jellegzetessgei alap
jn), majd kizrlag ezzel a mdszerrel igyek
sznk feltrni a tudattalan mozgatrugit.
Metodikailag
teht kt mdszer ltezik:
(a) Szondi (a maga termszettudomnyos
mdszervel) kzvetlenl a tudattalan nt s

GRAFOLGIA S MLYLLEKTAN

143

annak mozgatrugit vizsglja; az rzseket s


az rzelmeket; a magatartsformt (amely lehet erotikus, munkakzpont vagy szocilis);
(b) a grafolgia (a Geisteswissenschaft
mdszervel) fenomenolgiai alapon vizsglja
az rzseket, az rzelmeket, az intelligencit,
az akaratot, a viselkedst; a tudatos s a tudat
alatti nt illetve annak mozgatrugit.

- JELLEMVONSOK
- A JELLEMVONSOK POZITV
S NEGATV MEGNYILVNULSI
FORMI
- BIBLIOGRFIA
- AJNLOTT IRODALOM

28.

Jellemvonsok

Agresszivits: szges
rs; nagy nyomser.

vonalvezets;

gyors

Akarater: szablyos, nagy bets rs; nagy


nyomatk, szablyos rs; hatrozott vonsok;
slyos kezetek; vaskos s szles thzsok a
t"-n; emelked sorok; a hurkok pozitv aspek
tusai.
Aktivits: szges vonalvezets; nagy nyo
mser; nagy betk; jobbra dltsg; hatrozott
trzsvonalak; gyors rs.
Alzatossg:
apr
(klnsen az ,,I"-).

betk;

egyszersts

Alkalmazkodkpessg:
szablyos
rssal
prosul gyenge nyomser; fonalas vonalveze
ts; szablytalan rs.
Alkot szellem: homor formk;
tott betk; eredetisg.

nyomta

146

MIT

llhatatossg:
rs.

REJT

A KZRSUNK

nagy nyomser,

szablyos

lmodoz hajlam: gyenge nyomser; teltsg a fels znban; dszts; magasra helyezett
kezetek s thzsok.
Analitikus elme: les rs; arnyos trelosz
ts; egyszersts.
Anyagiassg: dominns als zna (gyakor
ta tlttt als hurkok); mzolt rs, annak nega
tv velejrival; sovny vonalak az als zn
ban, annak negatv velejrival.
Bgyadtsg: gyenge nyomser; sllyed
sorok.
Bartsgos termszet: termszetessg; fzres vonalvezets; jobbra dltsg; jobb irnyba
val terjeszkeds.
Btorsg: nagy nyomser (klnsen a
vgvonalaknl); arnyos treloszts.
Btortalansg:
gyenge nyomser;
rs; nyitott felfel irnyul vonsok.
Becsletessg: ld. 25. fejezet.

sr

JELLEMVONSOK

147

Becsvgy: egyenetlen nyomser; gyors


rs; nagy kezdbetk; emelked thzsok a
t"-n; emelked sorok; nagy kiterjeds az als
s a fels znban.
Befolysolhatsg:
gyenge
nyomser;
szles rs; nyomatkszegny szablytalan rs.
Birtoklsi vgy: balra sodr kacskaringk;
kacskarings nagybetk; kacskarings kezd
betk.
Bizalom: fzres vonalvezets; jobbra dltsg; emelked sorok; emelked thzsok a t"-n.
Bizonytalansg: vltoz sebessg; vzszin
tes kezetek s thzsok; nagy nyomser;
szablytalan rs.
Bbeszdsg:
sr rs; egyenetlen rs,
sorok kztti beszrsok; fell nyitott a"-k s
o"-k.
Bkezsg: nagy betk; dominns fels z
na, annak negatv velejrival.
Brutalits: kiszlesed vgvonalak;
nyomatk; szablytalan rs.

nagy

148

M I T REJT A KZRSUNK

Buzgsg: emelked sorok; tlmretezett


kzps zna s alulmretezett als s fels z
na; szablytalan, nagy bets rs.
Bszkesg: nagy betk; tlmretezett al
rs; sok alhzs; szles bal marg; ll rs;
szablyos margk; dszts.
Bszkesg a szrmazsra: hangslyos a
csaldnv kezdbetje; a csaldnv beti na
gyobbak az utnv betinl; a csaldnv beti
nagyobbak az tlagos betnagysgnl.
Csalrdsg: alul nyitott d"-k s o"-k; kettsg; szablytalan alapvonal.
Depresszi: az utols betk vgvonalai fi
noman belenylnak az als znba; sllyed so
rok.
Diadalittassg: emelked sorok s thz
sok; magasra helyezett s jobbra sodr keze
tek.
Diplomatikussg: apr utols betk; mes
terkltsg; ll rs; zrt ovlis-forma betk.
Durvasg: kellemetlen formk; tinta-pack;
nagy nyomser.

JELLEMVONSOK

149

Egoizmus: igen telt I"-k; balra irnyul


kacskaringk; dsztsek, alhzsok (kln
sen az alrsnl).
Egyenes jellem: nagy nyomser;
rs; fzres vonalvezets.

szles

letrm: mzolt rs; egyenes vagy emelke


d sorok.
letsztn: les rs; nagy nyomser; sz
les rs; szablytalan rs; mzolt rs; emelked
sorok; magasra helyezett s/vagy emelked
kezetek s thzsok; dszts.
Elevensg: gyors rs; nagy nyomser; sz
les rs; szablytalan rs; mzolt rs; emelked
sorok; magasra helyezett s/vagy emelked
kezetek s thzsok; dszts.
Ellenlls: nagy nyomser, szablyos rs;
szges vonalvezets; hurkok; hatrozott, sllye
d thzsok a t"-n.
Elmlked hajlam: alulmretezett als s fel
s znk, normlis kzps zna; szablyos rs.
Elnz termszet: fzres vonalvezets; l
l rs; hinyz margk.

150

M I T REJT A KZRSUNK

Elrelts: szablyos, nagy bets rs; tl


mretezett als s fels zna, normlis mret
kzps zna.
Elvigyzatossg: elkeskenyed bal
g; szles jobb marg; balra dltsg.

mar

Elszntsg: hatrozott, vaskos (hurkokkal


hangslyozott) kezetek s thzsok; gyors
rs.
Energikussg: nagy nyomser; hatrozott
trzsvonalak; szges vonalvezets.
rdeklds: magasra helyezett kezetek s
thzsok; fell cscsos kzps zna-beli betk.
Eredetisg: zlses dszts; egyszersts;
olvashat eltrsek a szabvnytl.
rettsg: egyszersts; eredetisg; term
szetessg; arnyos treloszts.
Erotikus hajlam: teltsg az als znban,
annak negatv jelentseivel; nagy nyomser;
balsodrs rs az als znban; tlttt hurkok.
Ertlensg: gyenge nyomser; sllyed so
rok.

JELLEMVONSOK

rvelsre

I5I

val hajlam: kttt rs.

rzkenysg: tlzott jobbra dltsg;


lmz sorok; szablytalan nyomser.

hul

rzketlensg: sovny betk (klnsen a


kzps znban); nagy nyomser, szk rs.
rzkisg: mzolt rs; tlttt hurkok; teltsg az als znban.
Eszessg: zrt, ovlis-forma betk; rvid
vgvonalak; tlrsok (klnsen a nagy- s a
kezdbetknl).
Eszttikai rzk: nyomtatott betk (kln
sen a nagybetk esetben); arnyos treloszts.
Etikus magatarts: sovny fels zna-beli
formk; apr betk; les rs.
Extravagancia: szles, illetve egyre szle
sed margk (klnsen Nagy-Britanniban);
laza sorok; nagy betk.
Fantzia: teltsg a fels znban; magasra
helyezett kezetek s thzsok; egyszersts;
arnyos treloszts.

152

MIT

REJT

A KZRSUNK

Fradtsg: sllyed sorok;


rs; gyenge nyomser.

szablytalan

Fecseg hajlam: emelked sorok; fell nyi


tott o"-k.
Fktelen kommunikatv hajlam: a kzp
s zna-beli jobbsodrs negatv aspektusai; el
tlzott vgvonalak; tlsgosan kttt rs; sz
les rs; emelked sorok; fzres vagy fonalas
vonalvezets.
Flnksg: szles jobb marg; fonalas vo
nalvezets, olykor cikornyzssal (klnsen
az alrsnl); a dszts hinya; tlmretezett
als s fels z n k "
Fellengzssg:
nagy kezdbetk;
sek; leredetisg; mesterkltsg.

dszt

Fennkltsg: nagy kiterjeds, telt vonalak


a fels znban; magasra helyezett kezetek s
thzsok; az alapvonal feletti rs.
Frfiassg: nagy nyomser; szablyos rs.
Fogkonysg:
lan rs.

nagy nyomser;

szablyta

JELLEMVONSOK

153

Formalits: szles fels sv a papron; d


szts; laza sorok.
Flny: mesterkltsg; dszts; nagy betk;
nagy nyomatk; nagy kezdbetk; az alrs be
ti nagyobbak a normlis betmretnl; sok cikornya s alhzs (klnsen az alrsnl);
tlmretezett I"; az M" msodik vonsa s a
W" msodik s harmadik vonsa nagyobb,
mint az els.
Fukarsg: hinyz margk; rvid vagy hur
kolt vgvonalak; sr rs.
Furcsasg: eltrsek a szabvnytl; dsz
ts; sok alhzs; klnfle tlzsok (elssor
ban a nagybetk, az alrs s a kzpontozs te
kintetben).
Fggetlensg: nagy kezdbetk; szges vo
nalvezets; az M", az N" s a W" els vonsai
magasabbak a tbbinl.
Gondossg: az kezetek s az thzsok
szablyos elhelyezse; olvashatsg; arnyos
treloszts; egyenetlen nyomser; lass rs.
Gyakorlatiassg: csavaros vonalak a fels
znban; rvid vgvonalak; tlzott kiterjeds az

54

MIT REJT A KZRSUNK

als znban; kurttott vonalak a fels znban;


keskeny margk; kis szkzk.
Gyengesg: a kzps zna-beli jobbsodrs
negatv aspektusai; gyenge nyomser; szably
talan rs.
Gyorsasg:
szablyos
rssal
gyenge nyomser; gyors rs.

prosul

Hagyomnytisztelet: balsodrs; dszts; m


zolt rs; szles margk; lass rs; szablyos rs.
Hajlkonysg:
rs.

fonalas

vonalvezets;

ll

Halad szellem: jobbsodrs; a balsodrs tel


jes hinya; jobbra dltsg; magasra helyezett ke
zetek s thzsok; gyors rs; emelked sorok.
Halogatsra val hajlam: az adott bettl
balra elhelyezked kezetek s thzsok; lass
rs.
Hanyagsg: tlzott jobbra vagy balra dltsg;
az kezetek s thzsok hanyag elhelyezse; k
lnbzkppen lert azonos betk; mzolt rs;
hangslyos kzps vagy als zna; szablytalan
rs; a megbzhatatlansg ltalnos jellemzi.

JELLEMVONSOK

155

Haragv termszet: slyos vgvonalak s


thzsok a t"-n; cscsos, magasra helyezett
thzsok.
Hezitl hajlam: lass rs, annak negatv
velejrival.
Hatrozottsg:
szges vonalvezets;
blyos rs; ers thzsok.

sza

Hatalmaskod termszet: nagy betk; cikornyzs (klnsen az alrsnl); dszts.


Hatrozatlansg: ll rs; fonalas vonal
vezets; egyenetlen nyomser; ketts betfor
mls; vltoz hajlsszg; vltoz hangsly az
egyes znkon.
Hatrozottsg: szges vonalvezets; nagy
nyomser; tredezett vgvonalak s thz
sok a t"-n.
Higgadtsg: ll rs; fzres vonalvezets;
rkdos vonalvezets; szablyos rs.
Humorrzk: hullmz, vzszintes vonalak.
Hsg: ll vagy balra dlt rs; mzolt rs.

156

MlT REJT A KZRSUNK

Idealizmus: gyenge nyomser; szablyta


lan rs; szablytalan, nagy bets rs; dominns
fels zna.
Ideges
termszet: hirtelen vltozsok a
nyomser, a sebessg s a mret tekintetben.
Individualizmus: szaggatott rs; ll rs;
eredetisg; termszetessg; arnyos trelosz
ts; gyors rs.
Ingadozs: vltoz nyomser s hajls
szg; az kezetek s thzsok vltoz helye;
lass rs.
Ingerlkenysg: vltoz magassg betk;
szges vonalvezets; magasra helyezett keze
tek s thzsok.
Intelligencia: ld. 24. fejezet.
Intuci: szaggatott rs.
Izgulkonysg: magasra helyezett, egyenes
thzsok; szablytalan rs; fzres vonalveze
ts; emelked sorok.
J beoszt kpessg: keskeny bal marg;
sr rs; hurkos vagy rvid vgvonalak.

JELLEMVONSOK

157

J felfogkpessg: fels zna-beli trede


zettsg; vltoz trzsvonal-magassg a kzps
znban.
Jhiszemsg: jobbra dltsg; jobbsodrs;
fzres vonalvezets; emelked sorok; magas
ra helyezett kezetek s thzsok; szles rs;
egyenletes, nagy nyomser; elnyl vgvona
lak.
Jindulat: fzres vonalvezets.
J zls: harmonikus s kiegyenslyozott d
sztsek s eltrsek a szabvnytl; pontos mar
gk; eredetisg; termszetessg; arnyos trel
oszts.
Jzansg: sovny, magasra hz betk a
fels znban; szges vonalvezetssel prosul
ll rs.
Kalandvgy: tlmretezett fels s als,
normlis mret kzps znk; eredetisg;
termszetessg; arnyos treloszts.
Kedvessg: hinyz margk; fzres vonal
vezets; jobbra dltsg.
Kegyetlensg: Slyos, cscsos kezetek s

158

M I T REJT A KZRSUNK

thzsok; az utols betk hegyesek s lefel


hajlanak; mzolt rs, nagy nyomser.
Kemnysg: a szges vonalvezets negatv
jellegzetessgei; les rs.
Kpmutats: rkdos vonalvezets; sza
blytalan alapvonal; alul nyitott d" s o".
Kpzeler: magasra helyezett kezetek s
thzsok; hangslyos fels zna.
Kezdemnyez
szellem:
jobbra
dltsg;
kttt vagy szaggatott rs; gyenge nyomser;
szablyos rs; gyors rs; eredetisg.
Kiegyenslyozottsg:
termszetessg;
eredetisg; arnyos treloszts.
Kitarts: vzszintes, egyenes sorok; szges
vonalvezets; hurkok.
Komolysg: a vzszintes hullmos vonalak
hinya; szges vonalvezets; nagy betk; szab
lyos rs; hatrozott thzsok a t"-n.
Krltekint termszet: ll rs; az keze
tek s thzsok precz elhelyezse; les rs;
hangslyos fels zna; szablyos rs.

JELLEMVONSOK

159

Ktetlensg: keskeny bal marg; egyszer


sts.
Kznsgessg: mesterkltsg; nagy nyo
mser; dszts; nagyon rossz treloszts; tl
mretezett nagybetk; tlmretezett alrs s
kezdbetk; sok alhzs.
Kzny: gyenge nyomser; szablytalan
rs; sllyed kezetek s thzsok; lass rs;
sllyed sorok.
Kzvetlensg: nagy nyomser; szles rs;
jobbra dltsg; fzres vonalvezets; kttt
rs; jobbsodrs a kzps znban.
Kritizl hajlam: les vonalvezets, annak
negatv sajtossgaival; sovny formk a fels
znban; nagy nyomser; keskeny rs.
Kulturltsg: arnyos treloszts; term
szetessg; eredetisg; nyomtatott betk.
Klncsg: szokatlan kezetek;
igen egyni rsmd.

dsztsek;

Lelkeseds: magasra helyezett, hossz,


emelked thzsok a t"-n; emelked sorok;
gyors rs; nagy nyomser.

160

MIT

REJT

A KZRSUNK

Lelki belltottsg: les rs; gyenge nyo


mser; tlzott kiterjeds a fels znban.
Lelkiismeretessg:
alacsonyra
helyezett
kezetek s thzsok; olvashatsg; les rs.
Letargira val hajlam: lass rs; fzres vonalvezets, annak negatv velejrival.
Lovagiassg: nagy betk; telt rs; dszt
sek.
Megfigyel hajlam: az r" els vonsa ma
gasabban van, mint a tbbi; homor e"; apr
betk; alulmretezett als s fels zna, norm
lis mret kzps zna; szaggatott rs.
Megfontoltsg: alacsony, gondosan kitett
kezetek s thzsok; lass rs; ll vagy bal
ra dlt rs; elkeskenyed bal marg; szles
jobb marg.
Meggondolatlansg:
szablytalanul
kitett
vagy elhagyott kezetek s thzsok; olvasha
tatlansg; szablytalan treloszts; egyenetlen
nyomser; gyors rs.
Melegszvsg: teltsg a kzps znban;
mzolt rs; szablytalan rs.

JELLEMVONSOK

I6I

Modorossg: dszts; cikornyzs (kln


sen az alrsnl); rkdos rs, annak negatv
velejrival.
Mdszeressg: vzszintes, egyenes von
sok; gondosan elhelyezett kezetek s thz
sok; arnyos treloszts.
Nagylelksg: jobbra dltsg; egyszers
ts; apr betk; szablyos rs; fzres vonalve
zets; mzolt vagy les rs; hatrozott, nagy
nyomser; arnyos treloszts; az I" szerny
formja; szerny kezdbetk.
Nagyvonalsg: laza rs; a
jobb irnyba val terjeszkedse.
Niessg:
rs.

gyenge nyomser;

vgvonalak
szablyos

Nyjassg: lendletes rs; alacsonyra he


lyezett thzsok a t"-n; jobbra dltsg; fz
res vonalvezets.
Nyltsg: a kezdvonalak elhagysa; egysze
rsts.
Nyitottsg: fzres vonalvezets; szablyta
lan rs; ll rs.

162

M I T REJT A KZRSUNK

Optimizmus: emelked sorok s thzsok;


magasra helyezett pontok; hatrozott trzsvo
nalak; szles, jobbra dlt rs.
Ostobasg: ld. 24. fejezet.
vatossg: finom s/vagy precz kezetek
s thzsok; sz eleji korrekcik; zrt ovlis
formj betk.
nfegyelem: les rs, apr betk; szab
lyos rs; egyszersts; ll rs; hatrozott,
egyenletes nyomser; arnyos treloszts.
nfejsg: hangslyos, hurkolt vgvonalak;
nagy nyomser; vaskos, hurkolt thzsok a

f-n.

nfelldoz
termszet: sllyed sorok;
ersen jobbra sodr thzsok a f-n; jobbra
dltsg; apr betk.
nmegtartztats:

les

rs;

egyszersts.

nteltsg: mesterkltsg; nagy kezdbetk;


dsztsek (klnsen az alrsnl).
ntudatossg: nagy kezdbetk; nyitott
ovlis-forma betk; magasra helyezett, lefel
hajl vagy cscsos thzsok a t"-n.

JELLEMVONSOK

163

nuralom: nagy nyomser; keskeny rs;


tlmretezett als s fels zna, normlis mre
t kzps zna; szablyos rs.
nzs: igen telt I"-k; balra irnyul csava
rok; nagy kezdbetk; dsztsek s alhzsok
(elssorban az alrsnl); mzolt rs; nagy be
tk; cikornyzs; balra dltsg (olykor ll
rs); egyenetlen nyomser; rossz treloszts;
alacsony formanv.
nzetlensg: jobbsodrs a kzps znban.
szintesg: ld. 25. fejezet.
sszpontostott figyelem: alacsonyra he
lyezett kezetek s thzsok; apr betk; ll
rs.
Panaszkodsra
val
hajlam: les rs,
annak negatv velejrival; nagy nyomser;
szges vonalvezets; hurkok.
Prtatlansg:
rs; ll betk.

szablytalan,

Passzivits:
gmblyded
nyomser; lass rs.

apr
betk;

bets
gyenge

164

M I T REJT A KZRSUNK

Pesszimizmus: sllyed sorok; gyenge nyo


mser; vkony kezetek s thzsok.
Precizits: az kezetek s az thzsok sza
blyos kittele; arnyos treloszts.
Puhasg: a gyenge nyomsers, szablyos
rs negatv aspektusai; a balra dltsg pozitv
aspektusai; keskeny rs; szablyos rs; egy
szersts; apr betk; az I" az i"-re hasonlt;
az M" s a W" els vonsa kisebb, mint a tb
bi; alacsony thzsok a t"-n.
Racionalits: ll rs; sovny vonalak a
fels znban; egyszersts; egyenes vonsok;
hatrozott thzsok; alacsony kezetek.
Radikalizmus: a jobbra dltsg negatv as
pektusai; emelked sorok; nagyon magasra he
lyezett kezetek s thzsok; a balra irnyul
mozdulatok teljes hinya.
Ravaszsg: kettssg; mesterklten kevert
rsformk; ll vagy balra dlt rs; mesterklt
sg; lass rs.
Realits-rzk: sovny vonalak az als z
nban; dominns als zna; szablyos, apr be
ts rs.

JELLEMVONSOK

Rendthetetlensg:
alacsony,
kezetek s thzsok.

165

hatrozott

Rendszeressg: egyenletes margk;


lyos rs; arnyos treloszts.

szab

Reproduktv intelligencia: kttt rs; az


eredetisg hinya (elssorban az egyszersts
s a dszts tekintetben).
Ridegsg: les rs; balra dltsg.
Rokonszenvessg: jobbsodrs a kzps
znban; fzres vonalvezets; jobbra dltsg;
gyenge nyomser; szles rs.
Rugalmassg: fzres vonalvezets; ves
formk; kzepes sebessg; egyenetlen nyo
mser.
Semlegessg:

ll rs.

Sokoldalsg: eredetisg; szaggatott


fonalas vonalvezets; kevert rsformk.

rs;

Szeldsg: gmblyded fonnk (elssorban


fzres vonalvezets); kzepes, illetve gyenge
nyomser.

166

M I T REJT A KZRSUNK

Szles ltkrsg: apr betk; uzres vo


nalvezets; ll rs.
Szellemessg: a szges vonsok hinya;
gmblyded formk; hullmos vonalak.
Szenvedlyessg: hatrozott vonsok; m
zolt rs; szges vonalvezets; nagy betk; jobb
ra dltsg.
Szeszlyessg: szablytalan rs, annak ne
gatv velejrival; emelked, majd sllyed so
rok; vltoz nyoms.
Szernysg: apr betk; apr nagybetk;
termszetessg; egyszersts.
Szilrd jellem: szablyos rs; szges vonal
vezets.
Sznes egynisg: dsztsek; telt rs; nagy
kezdbetk; nagy nyomser; eredetisg.
Szvlyessg:
mzolt rs.

teltsg

kzps

znban;

Szvssg: hurkok; szges vonalvezets;


les rs; nagy nyomser; szablyos rs.

JELLEMVONSOK

167

Szociabilits: jobbsodrs a kzps zn


ban; kttt rs; fzres vonalvezets; jobbra
dltsg; nagy nyomser; szles rs.
Szkimonds: les rs, annak negatv vele
jrival.
Szolgalelksg: az I"-nek az i"-hez hason
latos a formja; alacsony thzsok a t"-n; egy
szersts; apr betk; az M" s a W" els von
sa kisebb, mint a tbbi; balra dltsg, annak po
zitv aspektusaival; szablyos rs; keskeny rs.
Takarkossg: nagy nyomser;
rs; sr rs; lass rs.

keskeny

Tallkonysg: szaggatott rs" egyszers


ts; eredetisg; arnyos treloszts; termsze
tessg.
Tapintatlansg: nyitott, ovlis-forma be
tk; az utols betk kisebbek, mint a tbbi;
nagy nyomser; szles rs; jobbsodrs.
Tapintatossg: zrt ovlis-forma betk; az
utols betk nagyobbak, mint a tbbi; keskeny
rs; ll vagy balra dlt rs.
Tarts: alacsonyra helyezett kezetek s t-

168

MlT REJT A KZRSUNK

hzsok; gmblyded formk; lass rs; egye


netlen nyomatk.
Tartzkods: szges vonalvezets, annak
negatv aspektusaival; balra dltsg, annak po
zitv velejrival; apr betk; szablyos rs.
Tekintlyelvsg:
thzsok a t"-n.

tlzottan

jobbra

sodr

Termszetessg: mzolt rs; gyors rs; fzres vonalvezets.


Tisztasg: egyszer rs; sovny vonalak a
fels znban; arnyos treloszts; termsze
tessg; eredetisg.
Tisztnlts:
rsts.

arnyos

treloszts;

egysze

Tisztelettuds: alacsony thzsok a t"-n;


egyszersts; apr betk; az M" s a W" els
vonsa kisebb, mint a tbbi.
Tisztessgtelensg: ld. 25. fejezet.
Titokzatossg: balra sodr rkdos vgvo
nal; rkdos vonalvezets; balra sodr csavarok
a fels znban.

JELLEMVONSOK

I 69

Tolerancia: fzres vonalvezets; apr be


tk; ll rs; rvid thzsok a t"-n.
Trekvs: egyenetlen nyomser; gyors
rs; nagy kezdbetk; emelked sorok; emel
ked thzsok; nagyobb kiterjeds az als s a
fels znban.
Trflkoz
vonalak.

hajlam:

hullmz,

vzszintes

Tlrzkenysg: gyenge nyomser; szles


rs; szablytalan rs; balsodrs az I"-nl.
Tlzsra val hajlam: nagy betk; nagy
kezdbetk; dszts; magasra helyezett keze
tek s thzsok; tlzott als s fels zna-beli
kiterjeds.
Trelem: pontosan elhelyezett kezetek s
thzsok; lass rs; gmblyded formk.
Trelmetlensg: jobbra toldott kezetek
s thzsok; szges vonalvezets; jobbra dltsg; gyenge nyomser; szles rs, annak nega' tv velejrival; gyors rs.
Uralkod hajlam: szablyos rs; nagy kez
dbetk; elnyjtott, vaskos thzsok a t"-n.

170

MIT

REJT

A KZRSUNK

Utnz hajlam: fonalas vonalvezets,


nak negatv velejrival.

an

Utpizmus: a fels zna-beli teltsg negatv


aspektusai; a szaggatott rs negatv aspektu
sai.
gyessg: jobbsodrs az als znban; fo
nalas vonalvezets; jobbra dltsg.
Vllalkoz szellem: jobbsodrs a kzps
znban; tlmretezett als s fels zna, nor
mlis mret kzps zna; nagy betk.
Vendgszeret
termszet:
hinyz
mar
gk; fzres vonalvezets; jobbra hz vgvo
nalak.
Vidmsg: nagy betk;
nagy nyomser.

emelked sorok,

Visszafogottsg:
rkdos
vonalvezets;
balra dltsg s balsodrs; szles jobb marg;
szles res sv a papr aljn; ll rs; nagy nyo
mser; keskeny rs.
Vitakszsg: les rs, annak pozitv jelleg
zetessgeivel.

29. A jellemvonsok
pozitv s negatv
megnyilvnulsi
formi
Pozitv
agresszivits
aktivits
alzatossg
alkalmazkodkpessg
llhatatossg
lmodoz hajlam
analitikus elme
anyagiassg
bartsgos termszet
befolysolhatsg
birtoklsi vgy
bizalom
bbeszdsg
bkezsg
bszkesg
~ a szrmazsra
buzgsg
diadalittassg
diplomatikussg

Negatv
leigz erszakossg
nyughatatlansg
nmegtagads
llhatatlansg
szigorsg
szrakozottsg
kritizl hajlam
fldhzragadtsg
bizalmaskods
irnythatsg
kapzsisg
pimaszsg
szsztyrsg
tkozls
hisg
kasztszellem
fanatizmus
mnikussg
ktsznsg

172

MIT REJT A KZRSUNK

Pozitv
egyenes jellem
egyszersg
keskeds
letrm
letsztn
letvidmsg
elevensg
ellenlls
elnz termszet
elrelts
elvigyzatossg
elszntsg
emelked hajlam
energikussg
rdeklds
eredetisg
erlytelensg
rettsg
erotikus hajlam
ertlensg
rzkenysg
rzketlensg
rzkisg
rzelmi kontroll
eszttikai rzk
etikus gondolkods
etikus magatarts
fantzia

Negatv
indiszkrci
ignytelensg
hivalkods
hedonizmus
llatiassg
feleltlensg
izgga termszet
makacssg
tlzott lazasg
trelmetlensg
gyvasg
dacossg
egocentrizmus
bktlensg
kvncsisg
klnckds
puhnysg
cinizmus
perverzi
aptia
erlytelensg
ridegsg
fggsg
pker-arc
rzkisg
skrupulozits
lfilantrpia
lmodoz hajlam

JELLEMVONSOK

Pozitv
fradozs
fecseg hajlam
flnksg
fennkltsg
frfiassg
fogkonysg
flny
formalits
fggetlensg
furcsasg
gondossg
gyorsasg
hagyomnytisztelet
hajlkonysg
halad szellem
haragv termszet
hatalmaskod
termszet
hatrozatlansg
hatrozottsg
hatrozottsg
hezitls
higgadtsg
humorrzk
hsg
idealizmus

MEGNYILVNULSI

FORMI 173

Negatv
puhnysg
szsztyrsg
tlrzkenysg
gyakorlatiatlansg
szadizmus
befolysolhatsg
arrogancia
ragaszkods
a klssgekhez
aszocialits
bizarrsg
aggodalmaskods
kiegyenslyozat
lansg
szigorsg
hatrozatlansg
modernkeds
rosszindulat
zsarnoki termszet
elvtelensg
irgalmatlansg
kemnysg
hatrozatlansg
kazualizmus
feleltlensg
fanatizmus
fellegekben jrs

174

MIT

REJT

A KZRSUNK

Pozitv
individualizmus
intuitv gondolkods
izgulkony termszet
j beoszt kpessg
j zls
jhiszemsg
jindulat
jovialits
jzansg
kalandvgy
kedvessg
kemnysg
kpzeler
kezdemnyez szellem
kiegyenslyozottsg
kitarts
komolysg
krltekint termszet
ktetlensg
kvetkezetessg
kzvetlensg
kritizl hajlam
lelkeseds
lelki belltottsg
lelkiismeretessg

Negatv
anarchista hajlam
kvetkezetlensg
hisztrikussg
zsugorisg
finomkods
kzmbssg
lfilantrpia
lfilantrpia
doktrinr
gondolkods
otthontalansg
szentimentlis
modor
knyrtelensg
irrelis gondolkods
vakmersg
unalmas termszet
csknyssg
vaskalapossg
teoretikus
belltottsg
meggondolatlansg
tehetetlensg
bizalmaskods
destruktivits
megszllottsg
jtatossg
skrupulozits

A JELLEMVONSOK MEGNYILVNULSI FORMI

Pozitv
lovagiassg
megfontoltsg
melegszvsg
melegszvsg
modorossg
mdszeressg
nagylelksg
nagyvonalsg
niessg
nyjassg
nyitottsg
nfegyelem
nfelldoz termszet
nigazols
nmegtartztats
ntudatossg
tekintlyelvsg
nuralom
nzetlensg
optimizmus
szintesg
vatossg
panaszkodsra val
hajlam
prtatlansg
passzivits
pesszimizmus

175

Negatv
szertartsossg
ravaszsg
kedlyeskeds
nyjassg
finomkods
pedantria
nmegtagads
pazarls
mazochizmus
ktsznsg
kzmbssg
mazochizmus
fanatizmus
megtveszts
mazochizmus
hatalmaskod
hajlam
zsarnoki hajlam
szntelensg
utpizmus
irrelis gondolkods
tapintatlansg
gyanakvs
zsrtlds
hezitls
tehetetlensg
depresszi

176

MIT

REJT

A KZRSUNK

Pozitv
precizits
puhasg
racionalits
radikalizmus
realits-rzk
rendszeressg
rendszeretet
reproduktv intelligencia
rokonszenvessg
rugalmassg
rutinossg
semlegessg
sokoldalsg
szabadsgvgy
szles ltkrsg
szeldsg
szellemessg
szenvedlyessg
szernysg
szeszlyessg
szilrd kitarts
sznes egynisg
szvssg
szociabilits
szkimonds
szolgalelksg
takarkossg

Negatv
szigorsg
nbizalomhiny
ridegsg
anarchista hajlam
msok lebecslse
megszllottsg
unalmas termszet
fantzitlansg
rzelgssg
felsznessg
gpiessg
kzny
felsznessg
szabadossg
kznsgessg
finomkods
trgrsg
rzelmi
extravagancia
flnksg
kiszmthatatlansg
szolgaisg
bombasztikus stlus
csknyssg
pajtskods
csps termszet
nmegtagads
zsugorisg

A lELLEMVONSOK MEGNYILVNULSI

Pozitv
tallkonysg
tapintatossg
tarts
tartzkods
termszetessg
tisztnlts
tisztasg
tisztelettuds
tolerancia
trekvs
trflkoz hajlam
trelem
gyessg
utnz hajlam
vllalkoz szellem
vendgszeret termszet
vidmsg
visszafogottsg
vitakszsg

FORMI

177

Negatv
gyeskeds
ktsznsg
mesterkltsg
gtlsossg
brdolatlansg
przaisg
ressg
szk ltkrsg
kzny
megalomnia
bugyutasg
mazochizmus
ravaszsg
majmols
opportunizmus
pajtskods
eksztatikus hajlam
hidegsg
kteked hajlam