You are on page 1of 1

CARTA GANTT AJK PENGANGKUTAN MOREC 2012

BULAN
Bil
.

Perkara
Membuat tempahan bas * 2 unit

Membuat tempahan kereta pengiring unutk keynote


speaker * 3 unit

Membuat tempahan 4x4 hilux *2 unit

Meminta ajk lain senaraikan keperluan kenderaan


untuk kegunaan pada MOreC 2012
Mendapatkan maklumat tentang pemandu kenderaan
-no tel
-nama pemandu
Memastikan kenderaan dapat mengikut jadual
pergerakan kenderaan sepanjang MOREC 2012

November
2
3

* jadual untuk pergerakan pengucaptama belum diperoleh lagi


* unit pengangkutan tidak dapat susun pemandu sekiranya tiada apa2 jadual

Disember
2

1
3