Sie sind auf Seite 1von 1

- Po Aliiu je primarni razlog za pokret upravo taj uzrok, napad na teritorije

Bosne-Podrinje s desne strane Drine i Polimlje s desne strane Lima. Svi ostali
uzroci su iz sfere drutveno-ekonomskih odnosa koji su imali svoje izraene
specifinosti u Bosni, koji su davali Bosni poseban poloaj u okviru carstva.
- Dvojna struktura drutva u Bosni: Asker vojnika, vladajua, neproizvodna;
Raja proizvodnja i potinjena struktura drutva.
- Timarsko spahijski / Dirlik sistem. Vojniki posjed, dirlik, dijelio se u
Osmanskom carstvo na tri vrste: Timar (sitni vojniki posjed do 20000 aki
uivali ga vojnici); Zeamet (krupniji vojni posjed do 100000 aki); Has (krupni
vojniki posjed preko 100000 aki); posljednja dva su uivali begovi i krupni
velikodostojnici na Porti i u pokrajini na elu sa samim sultanom. U ovo vrijeme se
timar do 6000 aki smatrao krupnim u Bosni zbog odakluk timara i usitnjavanja
posjeda. U Bosni ve od poetka XVIII stoljea nema hasova osim sultanovih, a i
oni su rijetki.
- Treba naglasiti da su postojale dvije vrste ifluka, jedna vrsta nije spadala u
mulk (puno vlasnitvo), a drugi su bili puno vlasnitvo i mogli su se prodavati,
ustupati drugim licima i zavjetavati u dobrotvorne svrhe, odnosno nisu bili
sastavnio dio lena.
Kili timar uslovljen neposrednom slubom u ratu.
Gedik timar uslovljen nekom slubom dravi civilnog ili vojnog
karaktera.
Ulufedija tvravske posade koje su u ranija vremena uivale timare a
sada imaju plae u novcu, tzv. ulufe.
Serdengedija Dobrovoljac koji je iao u rat pod janjiarskim bajrakom.
Bili bi upisani u janjiarske deftere i smatrani su domaim janjiarima.
Vergija jedinstveni novani porez umjesto svih dotadanjih poreza
uveden nakon Tanzimata 1839. godine.
Zimmije Stienici vladara i drave. Nemuslimani koji plaaju diziju, ne
idu u vojsku i time stoje pod zatitom vladara.
Istidar Zakupniki odnos.
Selim III 1789 1807 (103 str. Alii)
1791 Svitovski mir
Sistem Mutesimluka Mutesim od poetka XVII stoljea mijenja tipino
vojno ustrojstvo lokalne vlasti. Muteselimi su bili civilni organi vlasti u
administraciji, uz kadije u sudskoj vlasti.
Selim III izdao zakon o Ajanima ime ih je sve ona razinu mahalskih
ehaja, koje je narod, u mahalama i gradovima birao da rjeavaju njihova
komunalna pitanja i druga pitanja od interesa mahaljana u odnosima sa redovnim
organima vlasti.
Mahmud II 1808 1839
Povelja o slozi sa Ajanima (1808) (106 str. Alii)
17.5.1826 Nasilno ukidanje Janjiara; ukinut i Bektaki red
Uslovi za pokret (176. str.)
Uzroci pokreta (178 pa nadalje)