You are on page 1of 10

Veliki test opte kulture

Glas vam predstavlja test opte kulture - ansu da proverite svoje


poznavanje geografije, kulture, nauke, umetnosti... Moete organizovati
i pravu pravcatu "Glasijadu" - proverite ko je u porodici najnaitaniji,
najobrazovaniji...
1. Na kom kontinentu se nalazi drava Mali?
a) Afrika
b) Azija
v) Atlantida
g) Antarktik
2. Glavni grad Etiopije?
a) Etiopija Siti
b) Kartum
v) Najrobi
g) Adis Abeba
3. Koji od ovih gradova je najjunije?
a) Leskovac
b) Kosovska Mitrovica
v) Pirot
g) Kopenhagen
4. Koje je najmnogoljudnija zemlja iji naziv poinje sa "i" posle Indije?
a) Iran
b) Italija
v) Indonezija
g) Indrikoterija
5. U kojoj dravi se nalazi Mont Everest, najvii vrh na svetu (8.848
metara)?
a) Nepal
b) Indija
v) Kina
g) Bugarska
6. U kojem od ovih gradova moete videti "Zlatni most"
a) Lazarevac
b) San Dijego
v) Los Aneles
g) San Francisko
7. Najvee evropsko ostrvo?
a) Sicilija

b) Velika Britanija
v) Krit
g) Veliko ratno ostrvo
8. Koja od ovih drava je najvea?
a) Maarska
b) Bugarska
v) Srbija i Crna Gora
g) Togo
9. Jezero na najveoj nadmorskoj visini?
a) Crno jezero
b) Kaspijsko jezero
v) Bodensko
g) Titikaka
10. Glavni grad Nevade?
a) Rino
b) Las Vegas
v) Karson Siti
g) Sijera
11. Koje godine su odrane prve olimpijske igre?
a) 776. godine pre Hrista
b) u godini Hristovog roenja
v) 2000. godine
g) 1896. godine
12. Do rascepa hrianske crkve na pravoslavnu i katoliku dolo je:
a) 1054.
b) 313.
v) 1354.
g) 1804.
13. iji je brat bio humski knez Miroslav poznat po najstarijem
sauvanom srpskom irilinom spisu?
a) kralja Jugoslava
b) Stefana Nemanje
v) Zavide
g) Stefana Duana
14. Koje godine je objavljeno prvo izdanje Duanovog zakonika?
a) 1300.
b) 1349.
v) 1500.
g) 2003.

15. Ko je osvojio Smederevo 1349. godine?


a) Mongoli
b) Grci
v) Turci
g) Bugari
16. Koliko britanskih kolonija se pobunilo 1775. zapoevi tao Ameriku
revoluciju?
a) 13
b) 12
v) 51
g) 50
17. Knjigu "Srpska revolucija" napisao je?
a) Leopold Ranke
b) Dositej Obradovi
v) Vuk Stefanovi Karadi
g) Sima Milutinovi Sarajlija
18. Pozvao je vojnike na odbranu Beograda 1915. godine?
a) kralj Petar
b) prestolonaslednik Aleksandar
v) major Dragutin Gavrilovi
g) Dragutin Dimitrijevi Apis
19. U kojoj je dravi roen Adolf Hitler?
a) Nemakoj
b) Austriji
v) Srbiji
g) Poljskoj
20. 1. septembra 1939. poeo je jedan veliki rat. Koji?
a) Prvi svetski rat
b) Krimski rat
v) Stogodinji rat
g) Drugi svetski rat
21. Koji je nauni termin za kratkovidost?
a) Dioptrija
b) Miopija
v) Pivopija
g) Biopija
22. Ko je izmislio telefon?
a) Tesla

b) Edison
v) Bel
g) Fontele
23. Koga smatraju "ocem genetike"?
a) Mendel
b) Mengele
v) Darvin
g) Laplas
24. Kako se zove prvi pas koji je kloniran?
a) Drupi
b) Deki
v) Snupi
g) Hvang Vu-suk
25. Ko je napravio prvi helikopter?
a) Blerio
b) Ciolkovski
v) Sikorski
g) Li Ning
26. Pronaite Jupiterov satelit!
a) Ganimed
b) Astra
v) Fobos
g) Titan
27. Psihijatar koji je izmislio testove sa mrljama?
a) Frojd
b) Adler
v) Jovan Mari
g) Rorah
28. Najkalorinije gorivo je:
a) Kameni ugalj
b) Mrki ugalj
v) Masna krpa
g) Antracit
29. Latinski naziv za gornju vilinu kost je:
a) Mandibula
b) Skapula
v) Maksila
g) Femur

30. "Novum" je pojam karakteristian za filozofiju:


a) Ernsta Bloha
b) era Lukaa
v) Zorana inia
g) Herberta Markuzea
31. Ptica sa Madagaskara koju su istrebili ljudi?
a) Moa
b) Dodo
v) Sojka kretalica
g) Arheopteriks
32. Najvei pripadnik porodice maaka?
a) Sibirski tigar
b) Bengalski tigar
v) Lav
g) Garfild
33. Najvei krokodil?
a) Nilski krokodil
b) Morski krokodil
v) Gavijal
g) Dinovski polarni krokodil
34. Koja ivotinja nikad nije postojala?
a) Dinovska panda
b) Dinovski slon
v) Dinovski lenjiva
g) Dinovski gepard
35. Koja ptica najbre leti?
a) Lastavica
b) Vrabac
v) Suri orao
g) Sivi soko
36. Sisar koji polae jaja?
a) Kljunorog
b) Mravlji je
v) Nosorog
g) Rovica
37. Predak konja zvao se:
a) Hipopotamus
b) Hipotalamus
v) Ekvus

g) Eohipus
38. Najvei poznati letei dinosaurus imao je raspon krila od:
a) 4 metra
b) 6 metara
v) 10 metara
g) 18 metara
39. Ne ivi u Srbiji?
a) akal
b) Rakunopas
v) Vidra
g) Bodljikavo prase
40. Eskimi ovako zovu belog medveda:
a) Nanuti
b) Nanuk
v) Inuit
g) Nanuit
41. Melkijades je lik iz romana koji je napisao:
a) Borhes
b) Markes
v) Pavi
g) Servantes
42. Najmlai od velikih ruskih pisaca:
a) Tolstoj
b) Gogolj
v) Gorki
g) Dostojevski
43. "Igru staklenih perli" napisao je:
a) Gete
b) Kafka
v) Kami
g) Hese
44. Bukovski je roen u:
a) SAD
b) Poljskoj
v) Nemakoj
g) Rusiji
45. Vuk Drakovi je poznat po ovom delu:
a) Sudija

b) Porota
v) Advokat
g) Svedok
46. an Valan je lik iz dela:
a) Viktora Igoa
b) Bele Hamvaa
v) Onore de Balzaka
g) Pjera Trudoa
47. Napisao je "Limeni dobo":
a) Semjuel Beket
b) Een Jonesku
v) Betold Breht
g) Ginter Gras
48. Napisao je "Ja, robot":
a) Isak Asimov
b) Artur Klark
v) Filip Dik
g) Si Tripio
49. Autor "120 dana Sodome i Gomore":
a) Svetislav Basara
b) Markiz de Sad
v) Silvija Plat
g) Vislava imborska
50. "Igru mia" je u jednom svom delu opisao poznati pisac:
a) opi
b) Krlea
v) Desnica
g) Andri
51. Naslikao "Gerniku"
a) Goja
b) Dali
v) Rembrant
g) Pikaso
52. Pred kraj ivota je potpuno ogluveo:
a) Borodin
b) Betoven
v) Mokranjac
g) Mocart

53. Autor "ar ptice"


a) Igor Stravinski
b) Pjotr ajkovski
v) Aram Haaturjan
g) Sergej Prokofjev
54. Osniva suprematizma?
a) Dekson Polok
b) Kazimir Maljevi
v) Edgar Dega
g) Mark agal
55. Poznat je i kao izuzetan pijanista (pored toga to je uveni
kompozitor):
a) Franc ubert
b) Rihard Vagner
v) Franc List
g) Gustav Maler
56. Kako se zvao grki vrhovni bog?
a) Jupiter
b) Uran
v) Kron
g) Zevs
57. Egipatska boginja-maka?
a) Cic
b) Anubis
v) Bast
g) Nut
58. Gde posle smrti odlaze veliki ratnici, po nordijskoj mitologiji?
a) U Upsalu
b) U Valhalu
v) U Esir
g) U Midgard
59. Orfejeva ena?
a) Euridika
b) Afrodita
v) Penelopa
g) Elektra
60. Kako se zove kiklop iz grke mitologije?
a) Polikle
b) Polifen

v) Polifon
g) Polifem
61. ta je to ametist?
a) Nevernik
b) Grad u Egiptu
v) Vrsta dragog kamena
g) Psihodelina droga
62. Hemijska oznaka za zlato?
a) Au
b) Ajoj
v) Ag
g) Zl
63. Prvi predsednik Sjedinjenih Amerikih Drava zvao se:
a) Bendamin Frenklin
b) Dord Vaington
v) Tomas Deferson
g) Dord Bu Najstariji
64. ta je to arkebuza?
a) Dvosekli ma
b) Turski konj
v) Dra plafona
g) Vrsta puke
65. Ko je napisao "Konana Varvarina"?
a) Robert E. Hauard
b) Arnold varceneger
v) Don Tolkin
g) Fjodor Dostojevski
66. Zaokruite re koja nedostaje u uvenoj reklami: "Bog je stvorio
ljude, ______ ih je uinio jednakim"?
a) Kilt
b) Kolt
v) Dizni
g) Ma

Reenja: 1. a), 2. g), 3. b), 4. v), 5. a), 6. g), 7. b), 8. b), 9. g), 10. v), 11.
a), 12. a), 13. b), 14. b), 15. v), 16. a), 17. a), 18. v), 19. b), 20. g), 21.
b), 22. v), 23. a), 24. v), 25. v), 26. a), 27. g), 28. g), 29. v), 30. a), 31.
b), 32. a), 33. b), 34. b), 35. g), 36. b), 37. g), 38. g), 39. g), 40. b), 41.

b), 42. v), 43. g), 44. v), 45. a), 46. a), 47. g), 48. a), 49. b), 50. v), 51.
g), 52. b), 53. a), 54. b), 55. v), 56. g), 57. v), 58. b), 59. a), 60. g), 61.
v), 62. a), 63. b), 64. g), 65. a) i 66. b).
KOLIKO STE INFORMISANI
0-1 poen: Brzo trk u kadrovsku slubu, treba da vam isplate onde
dnevnice i putne trokove za to to ste svakog dana vozili po 1.000
kilometara!
2-19 poena: Auuu... Pa vi ste oigledno posetilac sa druge planete, ili
ste bili opravdano odsutni u poslednjih 100 godina. Knjigu u ake!
Nazad u osnovnu kolu!
20-33 poena: Nemate pojma, pojma nemate, katastrofa, uas, ali i nije
toliko strano. Vi ste takozvani "materijal": ne znate mnogo, ali imate
potencijal. Samo napred, bie bolje ako se potrudite!
34-47 poena: Nije loe, nije loe. Moe i bolje, ali nije loe. Sve u
svemu, neke oblasti poznajete prilino dobro, ali ste neke totalno
zapostavili. ee vebajte sive elije i bie jo bolje nego danas
(mada, kako smo ve rekli: nije loe, nije loe).
48-60 poena: Svaka ast! Za vas nema mnogo tajni. Ba ste naitani.
Kad god se povede razgovor o neemu, vi uvek sve znate. Mnogi bi da
im budete "prijatelj" u "Milioneru".
61-65 poena: Vi ste najobrazovaniji ovek na svetu, najvei erudita
kojeg je Sunce ikad ogrejalo. Vi znate sve! Zabranjeno vam je da
budete "prijatelj" u "Milioneru".
66 poena: Opet vara na testu opte kulture!!!

Izvor: Glas Javnosti