You are on page 1of 21

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KIWI DAN KURMA 2013

BULAN /
MINGGU

OBJEKTIF

KANDUNGA
N

AKTIVITI

1. MENDENGAR
JANUARI
MINGGU 1
2 4 JAN
13

MINGGU 2
7 11 JAN
13

Membolehkan
murid :
1.5 mendengar dan
memberi gerak
balas
kepada
permintaan,
arahan, cerita

1.6 Mendengar,
mengingat, dan
menyatakan
semula

1.5.1
Permintaan,
arahan,
cerita
dan
puisi.

1.6.1
Maklumat
arahan cerita
dan
puisi

1. Permainan Cuba teka siapa


saya (murid diberi perkataan, ahli
kumpulan akan cuba meneka
apakah yang cuba disampaikan
oleh rakan tersebut)
2. Permainan Cina Buta, aktiviti
dilaksanakan berpasangan, murid
menutup mata dan bergerak
mengikut arahan yang diberikan
oleh rakan atau guru.
3. Murid melukiskan bentuk
mengikut arahan yang diberikan
oleh guru.
4. Permainan surat berantai. Murid
dikehendaki menyampaikan
maklumat secara berantai kepada
rakan rakan mereka.

1. Guru menceritakan kepada murid


sebuah cerita.
2. Murid cuba menceritakan semula
cerita yang disampaikan oleh

KUMPUL
AN
Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,

BBM /
CATATAN

maklumat,
arahan, cerita

MINGGU 3
14 18
JAN
13

1.7 Mendengar dan


mengesan
urutan
perbualan dan
cerita.

yang mudah.

guru.
3. Murid menuliskan semula cerita
yang disampaikan oleh guru
dengan menggunakan ayat
mudah.
4. Murid melukiskan bentuk
mengikut arahan yang diberikan
oleh guru.
5. Permainan surat berantai. Murid
dikehendaki menyampaikan
maklumat secara berantai kepada
rakan rakan mereka.

1.7.1
Perbualan
dan cerita.

1. Guru meminta murid membaca


petikan yang disediakan.
2. Murid dibahagikan kepada
kumpulan kecil.
3. Murid menyusun semula petikan
mengikut urutan yang betul.
4. Murid menyusun gambar mengikut
urutan peristiwa yang betul
berdasarkan petikan yang dibaca.
5. Murid menceritakan semula
berkaitan petikan yang diberikan
mengikut urutan cerita yang betul.
6. Bercerita berpandukan gambar
bersiri mengikut urutan.
7. Menceritakan semula cerita yang
telah didengar mengikut urutan.
8. Menyusun semula kad gambar
dari cerita yang telah diceritakan.
9. Menyusun semula kad gambar dan

guru dan
PPM

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

kad ayat berdasarkan cerita yang


telah didengar.
10.Menyalin semula cerita
berdasarkan kad ayat yang telah
disusun berdasarkan cerita yang
telah diceritakan.
MINGGU 4
21 25
JAN 13

2. Bertutur
Membolehkan
murid :
2.4 Bersoal jawab
untuk mendapatkan
maklumat.

2.4.1
Maklumat
diri,
keluarga,
rakan
dan
persekitaran.

1. Murid dikehendaki menuliskan


nama penuh semua guru guru
PPKI.
2. Murid dikehendaki menuliskan
nama penuh semua PPM.
3. Murid dikehendaki mendapatkan
biodata penuh PK PPKI En. Ahmad
Pouzi Bin Saian.
4. Murid dikehendaki menyenaraikan
nama nama pentadbir sekolah,
pengetua, pk hem, pk 1, pk ppki
dan pk petang.
5. Murid dikehendaki melengkapkan
biodata diri murid.
6. Murid melengkapkan biodata
rakan rakan sekelas.
7. Murid melengkapkan biodata ahli
keluarga murid.
8. Murid melengkapkan alamat
rumah dan nombor nombor
telefon ahli keluarga.
9. Murid melengkapkan susur galur
keluarga Family Tree.

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

Folio
Maklumat
Diri

MINGGU 5
28 31
JAN 13 1
FEB 13

2. Bertutur
Membolehkan
murid :
2.6
Menceritakan
sesuatu
perkara
dengan
menggunakan
perkataan sendiri.

2.6.1
Maklumat,
pengalaman,
dan cerita.

1. Murid menuliskan karangan


pendek menggunakan ayat mudah
menceritakan pengalaman yang
paling tidak dapat dilupakan oleh
murid.
2. Murid menceritakan pengalaman
yang paling tidak dapat dilupakan
oleh murid.
3. Murid menuliskan karangan
pendek menceritakan pengalaman
yang paling menggembirakan
murid.
4. Murid menuliskan karangan
pendek menceritakan pengalaman
yang paling menyedihkan murid.
5. Murid membacakan karangan
tersebut di hadapan kelas.
6. Murid bersoal jawab bersama guru
dan rakan berkaitan cerita murid.

2.7.1

1. Murid menonton filem pilihan

FEBRUARI
MINGGU 6
4 8 FEB
13

2. Bertutur
Membolehkan
murid :
2.7

Mengambil

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

bahagian
dalam
aktiviti
yang
melibatkan
pertuturan mengikut
situasi.

MINGGU 7
11 15
FEB 13
(11 FEB
13 CUTI
TAHUN
BARU
CINA)

Perbualan,
dialog
dan
permainan
simulasi.

murid.
2. Murid mengenal pasti bahagian
cerita yang paling digemari oleh
murid dan menceritakan kepada
rakan mengapa mereka menyukai
babak tersebut.
3. Murid dibahagikan kepada
kumpulan dan membincangkan
bahagian kegemaran mereka.
4. Murid menuliskan dialog babak
tersebut.
5. Murid melakonkan semula babak
tersebut mengikut kreativiti
mereka sendiri.
6. Murid bersoal jawab berkaitan
filem tersebut.
7. Murid menyenaraikan kebaikan
dan keburukan yang mereka dapat
lihat dari filem tersebut.
(pengajaran)

3. Pra Bacaan
3.2

Mengelaskan
benda
mengikut
jenis
dan
kumpulan.

3.2.1 Jenis
jenis
dan
kumpulan
benda.

1. Murid mengelaskan makanan yang


sihat dan makanan yang tidak
sihat untuk kesihatan.
2. Jenis jenis tumbuhan yang boleh
menghasilkan makanan dan jenis
tumbuhan yang tidak boleh
menghasilkan makanan.

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

Folio
Makanan
berkhasiat
dan makanan
yang tidak
berkhasiat
Folio
Tumbuhan
yang boleh

menghasilkan
makanan

MINGGU 8
18 22
FEB 13

4. Membaca

MINGGU
1O
4 8 MAC
13

4.1.1 Suku
Kata

1. Murid membaca perkataan.


2. Murid membaca rangkai kata
3. Murid membina perkataan

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan

4. Membaca
Membolehkan
murid :
4.1 Membina dan
membaca suku kata.

MAC

1. Murid membaca suku kata


2. Murid membina perkataan dan
suku kata yang diberikan.
3. Ejaan suku kata dan perkataan.

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

Membolehkan
murid :
4.1 Membina dan
membaca suku kata.

MINGGU 9
25 28
FEB 13 1
MAC 13

1. Murid membaca suku kata


2. Murid membina perkataan dan
suku kata yang diberikan.
3. Ejaan suku kata dan perkataan.

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

4.1.1 Suku
Kata

4. Membaca
Membolehkan
murid :
4.2 Membina
dan membaca

4.2.1
Perkataan
dan rangkai

perkataan dan
rangkai kata

MINGGU
11
11 15
MAC 13

4. Murid membina rangkai kata

4. Membaca
Membolehkan
murid :
4.2 Membina dan
membaca perkataan
dan rangkai kata.

MINGGU
12
18 22
MAC 13

kata

4.2.1
Perkataan
dan rangkai
kata

1.
2.
3.
4.

Murid
Murid
Murid
Murid

membaca perkataan.
membaca rangkai kata
membina perkataan
membina rangkai kata

4. Membaca
Membolehkan
murid :
4.3
Menambah
perbendaharaan
kata

4.3.1
Perbendahar
aan Kata

1. Murid menggunting keratan


akhbar berkaitan isu semasa yang
berlaku di Malaysia.
2. Murid membacakan keratan
akhbar tersebut di hadapan kelas.
3. Murid mengenal pasti perkataan
yang sukar dan tidak difahami
oleh murid.
4. Murid menyenaraikan perkataan
tersebut.
5. Murid mengakses internet untuk
mencari maksud perkataan

PPM

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM
Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

Komputer dan
internet
Lawatan ke
pusat sumber
sekolah
Folio keratan
akhbar

tersebut .
6. Lawatan ke pusat sumber sekolah
untuk mencari maksud perkataan
di dalam kamus.
7. Ejaan
25 29
MAC 13
APRIL
MINGGU
13
15
APRIL 13

MINGGU
14
8 12
APRIL 13

CUTI SEKOLAH
4. Membaca
Membolehkan
murid :
4.3
Menambah
perbendaharaan
kata

4.3.1
Perbendahar
aan Kata

1. Murid dibahagikan kepada


kumpulan.
2. Murid menggunting iklan iklan
yang menarik di dalam akhbar.
3. Murid membacakan ayat ayat
yang terdapat dalam iklan.
4. Murid menceritakan mengapa
mereka memilih iklan tersebut.
5. Murid memilih satu iklan
kegemaran mereka dan
melakonkan iklan tersebut
mengikut kreativiti mereka.

4. Membaca
Membolehkan
murid :
4.4

Membina

dan

4.4.1 Ayat

1. Murid

membina

perkataan

dari

Murid
berfungsi
rendah
dibimbin
g oleh
rakan,
guru dan
PPM

Murid
berfungsi
rendah
dibimbin
g oleh

Folio iklan

membaca suku kata.

MINGGU
15
15 19
APRIL 13

4. Membaca
Membolehkan
murid :
4.4 Membina dan
membaca suku kata.

MINGGU
16
22 26
APRIL 13

suku kata yang diberikan.


2. Murid membaca ayat mudah.
3. Murid membina ayat mudah
berdasarkan
perkataan
yang
diberikan.
4. Murid
merujuk
folio
keratan
akhbar dan mencari perkataan
yang diberikan, kemudian salin
ayat
yang
mengandungi
perkataan tersebut.

4.4.1 Ayat

1. Murid membina perkataan dari


suku kata yang diberikan.
2. Murid membaca ayat mudah.
3. Murid membina ayat mudah
berdasarkan
perkataan
yang
diberikan.
4. Murid membina karangan pendek
menggunakan
ayat
mudah
berdasarkan
perkataan
yang
diberikan.

4. Membaca
Membolehkan
murid :
4.5

Membaca

dan

4.5.1 Bahan

1. Murid memilih sebuah buku

rakan,
guru dan
PPM

Murid
berfungsi
rendah
dibimbin
g oleh
rakan,
guru dan
PPM

Murid
berfungsi
rendah
dibimbin
g oleh

Folio ayat
mudah

Program Nilam

memahami
yang dibaca.

MINGGU
17 29
APRIL 3
MEI 13
(1 MEI
CUTI HARI
PEKERJA)

bahan

bacaan
mudah

2. Murid membaca buku tersebut


3. Murid menceritakan berkaitan
buku yang dibaca di hadapan
kelas.
4. Murid bersoal jawab berkaitan
dengan cerita yang dibaca oleh
murid.
5. Murid menuliskan ayat mudah
berkaitan dengan cerita yang
dibaca.

4. Membaca
Membolehkan
murid :
4.5 Membaca dan
memahami
bahan
yang dibaca.

4.5.1 Bahan
bacaan
mudah

1. Murid memilih sebuah buku


2. Murid membaca buku tersebut
3. Murid menceritakan berkaitan
buku yang dibaca di hadapan
kelas.
4. Murid bersoal jawab berkaitan
dengan cerita yang dibaca oleh
murid.
5. Murid menuliskan ayat mudah
berkaitan dengan cerita yang
dibaca.

MEI
MINGGU
18

MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN

rakan,
guru dan
PPM

Murid
berfungsi
rendah
dibimbin
g oleh
rakan,
guru dan
PPM

Program Nilam

6 10 MEI
13

MINGGU
19
13 17
MEI 13

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU
20
20 24
MEI 13
(24 MEI
12 CUTI
HARI
WESAK)

PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN

27 31
MEI 12

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

JUN
2 7 JUN
13
MINGGU
21
10 14
JUN 13

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

4. Membaca
Membolehkan

Murid
berfungs
i rendah
dibimbin

Program Nilam

murid :
4.11 Membina minat
untuk membaca

MINGGU
22
17 21
JUN 13

4.11.1 Bahan
bacaan

1. Murid memilih sebuah buku


2. Murid membaca buku tersebut
3. Murid menceritakan berkaitan buku
yang dibaca di hadapan kelas.
4. Murid bersoal jawab berkaitan
dengan cerita yang dibaca oleh
murid.
5. Murid menuliskan ayat mudah
berkaitan dengan cerita yang
dibaca.

4. Membaca
Membolehkan
murid :
4.11 Membina minat
untuk membaca

4.11.1 Bahan
bacaan

1. Murid memilih sebuah buku


2. Murid membaca buku tersebut
3. Murid menceritakan berkaitan buku
yang dibaca di hadapan kelas.
4. Murid bersoal jawab berkaitan
dengan cerita yang dibaca oleh
murid.
5. Murid menuliskan ayat mudah
berkaitan dengan cerita yang
dibaca.

g oleh
rakan,
guru dan
PPM

Murid
berfungs
i rendah
dibimbin
g oleh
rakan,
guru dan
PPM

Program Nilam

MINGGU
23
24 28
JUN 13

4. Membaca
Membolehkan
murid :
4.11 Membina minat
untuk membaca

4.11.1 Bahan
bacaan

1. Murid memilih sebuah buku


2. Murid membaca buku tersebut
3. Murid menceritakan berkaitan buku
yang dibaca di hadapan kelas.
4. Murid bersoal jawab berkaitan
dengan cerita yang dibaca oleh
murid.
5. Murid menuliskan ayat mudah
berkaitan dengan cerita yang
dibaca.

JULAI
6.Tulisan
MINGGU
24
15
JULAI 13

Membolehkan
murid :
6.3 Menyalin dan
menulis ayat mudah

6.3.1 Ayat
mudah

1. Murid menyalin semula ayat mudah


2. Murid membina ayat mudah
berdasarkan perkataan yang
diberikan.
3. Murid menuliskan ayat mudah
berdasarkan tajuk yang diberikan.

Murid
berfungs
i rendah
dibimbin
g oleh
rakan,
guru dan
PPM

Murid
berfungs
i rendah
dibimbin
g oleh
rakan,
guru dan
PPM

Program Nilam

MINGGU
25
8 12
JULAI 13

6.Tulisan
Membolehkan
murid :
6.3 Menyalin dan
menulis ayat mudah

MINGGU
26
15 19
JULAI 13

1. Murid menyalin semula ayat mudah


2. Murid membina ayat mudah
berdasarkan perkataan yang
diberikan.
3. Murid menuliskan ayat mudah
berdasarkan tajuk yang diberikan.

6.Tulisan
Membolehkan
murid :
6.4
Melengkapkan
perkataan, rangkai
kata dan ayat.

MINGGU
27
22 26
JULAI 13
(26 JULAI
13 CUTI
NUZUL

6.3.1 Ayat
mudah

6.4.1
Perkataan,
rangkai kata
dan ayat

1. Isi tempat kosong dengan jawapan


yang betul.

6.Tulisan
Membolehkan
murid :
6.4

Melengkapkan

6.4.1
Perkataan,

1. Isi tempat kosong dengan jawapan


yang betul.

Murid
berfungs
i rendah
dibimbin
g oleh
rakan,
guru dan
PPM

Murid
berfungs
i rendah
dibimbin
g oleh
rakan,
guru dan
PPM

Murid
berfungs
i rendah
dibimbin
g oleh
rakan,
guru dan

QURAN)

MINGGU
28
29 JULAI
2 OGOS
13

OGOS
MINGGU
29
59
OGOS 13

perkataan, rangkai
kata dan ayat.

rangkai kata
dan ayat

PPM

6.Tulisan
Membolehkan
murid :
6.4
Melengkapkan
perkataan, rangkai
kata dan ayat.

6.4.1
Perkataan,
rangkai kata
dan ayat

1. isi tempat kosong dengan jawapan


yang betul.

Murid
berfungs
i rendah
dibimbin
g oleh
rakan,
guru dan
PPM

6.Tulisan
Membolehkan murid
:
6.4
Melengkapkan
perkataan, rangkai
kata dan ayat.

6.4.1
Perkataan,
rangkai kata
dan ayat

1. isi tempat kosong dengan jawapan


yang betul.

Murid
berfungs
i rendah
dibimbin
g oleh
rakan,
guru dan
PPM

(7 9
OGOS
CUTI HARI
RAYA)

CUTI HARI RAYA

12 16
OGOS 13

MINGGU
30
19 23
OGOS 13

CUTI SEKOLAH

6.Tulisan
Membolehkan murid
:
6.7 Menyusun dan
menulis semula ayat
supaya menjadi ayat
yang betul.

MINGGU
31
26 30
OGOS 13

6.7.1 Ayat

1. Susun semula ayat menjadi ayat


yang betul.

6.Tulisan
Membolehkan
murid :
6.7 Menyusun dan
menulis semula ayat
supaya menjadi ayat
yang betul.

6.7.1 Ayat

1. Susun semula ayat menjadi ayat


yang betul.

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM
Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

SEPTEMB
ER
MINGGU
32
2 6 SEPT
13

MINGGU
33
9 13
SEPT 13

6.Tulisan
Membolehkan
murid :
6.9 Membina ayat

1. Murid membina ayat mudah


berdasarkan perkataan yang
diberikan.
2. Murid membina ayat mudah
berdasarkan tajuk yang diberikan.

6.Tulisan
Membolehkan
murid :
6.9 Membina ayat

MINGGU
34
16 20
SEPT 13
(16 SEPT
13 CUTI
HARI
MALAYSIA

6.9.1 Ayat

6.9.1 Ayat

1. Murid membina ayat mudah


berdasarkan perkataan yang
diberikan.
2. Murid membina ayat mudah
berdasarkan tajuk yang diberikan.
3. Membina perenggan dengan
menggunakan ayat sendiri.

6.Tulisan
Membolehkan
murid :
6.10
karangan

Menulis

6.10.1
Karangan
yang

1. Murid menuliskan karangan


berdasarkan gambar.
2. Murid menuliskan karangan

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

MINGGU
35
23 - 27
SEPT 13

terkawal dan
berpandu

berdasarkan sesuatu tema atau


peristiwa.

6.Tulisan
Membolehkan
murid :
6.10
karangan

Menulis

6.10.1
Karangan
yang
terkawal dan
berpandu

1. Murid menuliskan karangan


berdasarkan gambar.
2. Menyusun ayat berpandukan
gambar.
3. Menyusun dan menulis ayat menjadi
sebuah cerita.
4. Menyambung ayat dengan perkataan
sendiri.
5. Menyambung ayat dengan kata
hubung, jenis kata hubung,
gabungan yang diberi seperti dan,
tetapi atau
6. Menyambung rangkai kata dengan
rangkai kata.
7. Melengkapkan tempat kosong
dengan perkataan yang betul.
8. Membina ayat mudah dengan
menggabungkan perkataan / rangkai
kata.

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

9. Membina ayat sendiri dengan


berpandukan gambar atau perkataan
yang diberikan.
MINGGU
36
30 SEPT
4 OKT 13

6.Tulisan
Membolehkan
murid :
6.
11
Membina
minat menulis

6.11.1
Penulisan
bersumberka
n multimedia

1. Menuliskan kad ucapan


menggunakan komputer.
2. Menyalin semula petikan
menggunakan komputer.

OKTOBER
MINGGU
37
7 11
OKT 13

7. Komunikasi
Membolehkan
murid :
7.1
Bercerita
tentang diri
dan persekitaran

7.1.1
Maklumat
tentang diri,
keluarga,
rakan
sebaya dan
peristiwa
semasa.

1. Murid melengkapkan biodata murid


2. Murid melengkapkan biodata ahli
keluarga murid
3. Murid menuliskan alamat lengkap
rumah murid dan nombor telefon ahli
keluarga untuk dihubungi.
4. Murid melengkapkan susur galur
keluarga Family Tree.
5. Murid menyenaraikan nama penuh
rakan sekelas
6. Murid mendapatkan maklumat
lengkap biodata rakan sekelas

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

Folio
Maklumat
Murid

7. Murid bercerita tentang diri,


keluarga, rakan sebaya dan peristiwa
semasa.
8. Bersoal jawab tentang diri, keluarga,
rakan sebaya dan peristiwa semasa.
MINGGU
38
14 18
OKT 13
(15 OKT
13 CUTI
RAYA
HAJI)

7. Komunikasi
Membolehkan
murid :
7.1
Bercerita
tentang diri
dan persekitaran

7.2.2
Perbualan
bertema
7.2.3
Perbualan
bebas

MINGGU
39
21 25
OKT 13

1. Murid bercerita tentang isu semasa


yang berlaku di Malaysia.
2. Murid berbual berkaitan tentang
topik yang digemari oleh murid.
3. Guru memberi tema bagi suatu tajuk
perbualan / perbincangan secara
bersiri.
4. Guru membimbing murid berbual
secara lisan berdasarkan keratan
akhbar
5. Murid memberi pendapat

MINGGU ULANGKAJI

Murid
berfungsi
rendah
dibimbing
oleh
rakan,
guru dan
PPM

MINGGU
40
28 31
OKT 1
NOV 13
NOVEMBE
R
MINGGU
41
4 8 NOV
13
(5 NOV 13
CUTI
MAAL
HIJRAH)
MINGGU
42
11 15
NOV 13
MINGGU
43
18 29
NOV -1
DIS 13
1 JAN 14

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN

CUTI AKHIR TAHUN