Sie sind auf Seite 1von 3

The Japan Foundation, Los Angeles Information Center

New Acquisitions List (October 2012)


Japanese-language Materials
Art speaks Japanese [kit] : Japanese language Education kit from the collection of the
Art Gallery of New South Wales, Sydney.
Sydney : Art Gallery of New South Wales, 2007.
6 p., 16 sheets of reproductions : col. ill. ; in folder 31 cm. + Mixed mode (hybrid
data/audio) CD.
Chukyu made ni manabu nihongo shochukyu burijji kyozai : temabetsu / Matsuda
Hiroshi ; Kameda Miho.
Tokyo : Kenkyusha, 2011.
Chukyu nihongo o oshieru kyoshi no tebiki = Teaching intermediate Japanese
teacher's guide.
Tokyo : Kuroshio shuppan, 2011.
Dekiru Nihongo. Shokyu honsatsu / [Dekiru Nihongo Kyozai Kaihatsu Purojekuto].
Shohan. Tokyo : Aruku, 2011.
302 p. : ill. ; 26 cm. + 3 sound discs (CD)(4 3/4 in.), 1 booklet (56 p. ; 26 cm.).
Doramachikku nihongo komyunikeshon : engeki de manabu nihongo risosu bukku /
Noro Hiroko.
Tokyo : Kokoshuppan, 2012.
Japanese for healthcare professionals : an introduction to medical Japanese / Shigeru
Osuka.
1st ed.
Tokyo ; Rutland, Vt. : Tuttle Pub., c2011.
xviii, 526 p. : ill. ; 24 cm. + 1 sound disc (digital, MP3 file ; 4 3/4 in.)
Japanese hiragana & katakana for beginners : first steps to mastering the Japanese
writing system
Tokyo ; Rutland, Vt. : Tuttle Pub., c2011.
192 p. : ill., maps ; 23 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Kaiwa kyozai o tsukuru / Seki Masaki[et al.].
Tokyo : Surie nettowaku, 2010.
Kanji kyozai o tsukuru / Seki Masaki[et al.].
Tokyo : Surie nettowaku, 2011.
Minna no Nihongo. Chukyu II : Honsatsu = Minno no Nihongo.
Shohan. Tokyo : Surie Nettowaku, 2012.
249 p. : ill. ; 26 cm. + 1 sound disc (4 3/4 in.)

Nihongo hatsuon kantan : chugokugo kankokugo indoneshiago eigo taio / Yoshiki


Hisako.
Tokyo : Kenkyusha, 2010.
94 p. : ill. ; 26 cm. + 1 sound disc (digital ; 4 3/4 in.).
Nihongo no metafa / Nabeshima Kojiro cho.
Tokyo : Kuroshio Shuppan, 2011.
Nihongo noryoku shiken kanji handobukku : subete no nihongo noryoku shiken
jukensha hikkei shin joyo kanji hyakukyujurokuji o fukumu zen joyo kanji
nisenhyakusanjurokuji o keisai.
Tokyo : Aruku, 2011.
Nihongo noryoku shiken koshiki mondaishu N1 = JLPT Japanese-Language Proficiency
Test.
Shohan. Tokyo : Bonjinsha, 2012.
ii, 101 p. : ill. ; 26 cm.+ 1 sound disc (CD)(58 min. ; 4 3/4 in.).

Nihongo Noryoku Shiken koshiki mondaishu N2 ; JLPT Japanese-Language Proficiency


Test
Shohan. Tokyo : Bonjinsha, 2012.
ii, 99 p. : ill. ; 26 cm.+ 1 sound disc (CD)(50 min. : digital ; 4 3/4 in.).

Nihongo Noryoku Shiken koshiki mondaishu N3 = JLPT Japanese-Language Proficiency


Test.
Shohan. Tokyo : Bonjinsha, 2012.
ii, 93 p. : ill. ; 26 cm.+ 1 sound disc (CD)(41 min. : digital ; 4 3/4 in.).

Nihongo noryoku shiken koshiki mondaishu N4 = JLPT Japanese-Language Proficiency


Test.
Shohan. Tokyo : Bonjinsha, 2012.
ii, 93 p. : ill. ; 26 cm. + 1 sound disc (CD)(37 min. ; 4 3/4 in.).

Nihongo Noryoku Shiken koshiki mondaishu N5 = JLPT Japanese-Language Proficiency


Test.
Shohan. Tokyo : Bonjinsha, 2012.
ii, 89 p. : ill. ; 26 cm.+ 1 sound disc (CD)(29 min. : digital ; 4 3/4 in.).

Nihongo notes. 1 : language and culture / by Osamu Mizutani ; Nobuko Mizutani.


Tokyo : Japan Times, 2011.
N3 chokai supido masuta : Nihongo Noryoku Shiken mondaishu = Quick mastery of N3
comprehension Proficiency Test.
Shohan. Tokyo : J Risachi Shuppan, 2010.
65 p. : ill. ; 26 cm. + 1 translation and answer booklet (50 p. ; 26 cm.), 2 sound discs (CD)

N3 dokkai supido masuta Nihongo Noryoku Shiken mondaishu = Quick mastery of N3


reading : the workbook for the Japanese Language Proficiency Test.
Shohan. Tokyo : J Risachi Shuppan, 2010.
133 p. : ill. ; 26 cm. + 1 translation and answer booklet (19 p. ; 26 cm.).

N3 goi supido masuta : Nihongo Noryoku Shiken mondaishu = Quick mastery of N3


vocabulary : the workbook for the Japanese Language Proficiency Test.
Shohan. Tokyo : J Risachi Shuppan, 2010.
133 p. : ill. ; 26 cm. + 1 translation and answer booklet (27 p. ; 26 cm.), 1 sound disc (CD)

Shokyu Nihongo genki II : dai 2-han = An integrated course in elementary Japanese


genki II : second edition.
Dai 2-han = 2nd ed.
Tokyo : The Japan Times, 2011.
385 p. : ill. ; 26 cm. + 1 computer optical disc.