You are on page 1of 18

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

PDO239 Tusk na Anio Paski FO 197

FO 267 ZECh von Stefan Kosiewski ZR CANTO DCCXVII


Written by sowa () 6. 5. in category Masonry, read: 121 Radio:
https://gloria.tv/audio/pke8zkVWzXn

Gwiazda Lucyfera na kiju wyniesiona PDO239 Tusk na Aniol Panski FO 197 Antypapiez
Franciszek FO 267 ZECh von Stefan Kosiewski ZR CANTO DCCXVII
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

1. Dlaczego Franciszek nie odmawia Ave Maria na Anio Paski? Prolegomana do Odydzania po
Myli prof. Feliksa Konecznego L.dz. 239 Zarys Estetyki Chazarw Fascynacja Obdem Rozdz. 197
Zniweczona Rzeczywisto CANTO DCCXVII - Bergoglio nie odmawia dzisiaj modlitwy na Anio
Paski, poniewa nie mg odmwi Midzynarodwce Nagrody Karola do Akwizgranu (Der
Internationale Karlpreis zu Aachen); https://de.pinterest.com/pin/452752568771594221/

1.1. tu wyjania si osobom prywatnie nie zainteresowanym wadaniem nad Boym wiatem
morderczej wczni panowania tyrana, otoczonej faszynami tchrzw poczonych,
dodajcych sobie nawzajem odwagi moc tajemnych uzalenie, ezoterycznych
oddziaywa, ktre przynoszc poczucie wspuczestnictwa w panowaniu nad wiatem tyle
daje co i zabiera im prawem chazarskiego cadyka realn wadz nad blinimi oferujc
poczucie bezpieczestwa Lucyfera skrytego pod czapk Mitry, zrobion ze skry zabitego
Minotaura, odartego z mocy potgi istoty zniszczonej cywilizacji, pierwszej kultury antycznej
Europy, oskalpowanego z moliwoci odrodzenia si po wyciciu rozrodczych jder natury
byka, z ktrego moszny faszywa rewolucja ydomasona Fidela Castro na Kubie uczynia
sobie element goda marionetkowego pastwa w koronie Guantanamo, wojskowej bazy
Ameryki ydomasonw dajcych obywatelom do wyboru midzy prezydentur osw, a
soniw; midzy niewiast upodlon, zdradzon nie tyle seksem oralnym ma z
podstawion Esterk, co faszywym sowem honoru spermodawcy uwolnionego na sukienk
stypendystki;

1.2. Fidela prywatnie odwiedzonego przez papiea Franciszka nie w celu misyjnym, przez
tytularnego Zastpc Chrystusa na Ziemi, nie w celu przekazania agnostykowi Sowa Boego,
Ewangelii w. bezbonemu klanowi wolnomularzy Castro; ptorej godziny powici na
pogaduszki, zamiast pokropi znienacka diaba wod wicon, zamiast ochrzeczenia tak
samo pod przymusem, jak Sowian w Polsce przed 1050 laty, eby im wyszed ten gwat na
sumieniu na dobre, .:braciom masoskim, kacykom rewolucji dla niewtajemniczonych,
przewrotu karabinowego dla swoich, zaangaowanych w przernych formach szlarafii od
1856 r., wtajemniczonym w arkana Sztuki Krlewskiej, aby mogo si wydawa, i oto 79letni zakonnik, Najwyszy Duchowny we Watykanie zlekceway sobie z jakiego, nieznanego
powodu Nawiedzenie przez Anioa Boego Maryi, ola namaszczenie na Bogarodzic 16-to
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

letniej dziewicy aramejskiej lubnym zwizkiem spisanej na papierze, oddanej starcowi o


wieku i posturze Bergoglio (O, Isoldo!), ktry jeli by ciel, to tylko tzw., ciel i mczyzn
tzw., tytularnym ze stolic w domu cieli majtnego, posiadajcego prawem ludu
koczowniczego obok najmodszej ony jeszcze inne ony a take kochanki, setki naonic, jak
mityczny krl ydowski, mdry Salamon i przemylny z odwag zademonstrowan publicznie
Dawid;
1.3. Bergoglio nie odmawia
modlitwy Ave Maria na Anio
Paski, ktra na caym wiecie
odmawiana jest od wiekw o
tej samej porze, z Gry
ustalonej przez wadze
kocielne, ktr Maryja Zawsze
Dziewica wysuchuje w
poudnie, o godz. 12:00
kadego dnia, jak parolem: I
Maryja Zawsze Dziewica odpiera Katolickie
Pozdrowienie "Niech bdzie
pochwalony Jezus Chrystus",
katolickie radio w kadym
polskim domu z Torunia
Kopernika.
1.4. Niebo wysuchuje
regularnych modlitw
pielgrzymw przybyych na
Plac w. Piotra z najodleglejszych zaktkw caego wiata wanie tylko i wycznie po to,
aeby odmwi wsplnie z Biskupem Rzymu codzienn modlitw Ave Maria Gratia Plena,
transmitowan przez Radio Watykaskie, internet, tysice lokalnych rozgoni katolickich
takich samych, jak Radio Plus
goszczce mnie przed
kilkunastu laty przed
mikrofonem w Katowicach
tudzie w kilku innych
miejscach w Polsce, ktrego
to radia logo sprzeda ks.
Sowa nie owijajc, na wydr,
nie pytajc o zgod waciciela
sprzedawanego znaku, tj. nie
posiadajc plenipotencji
Episkopatu Polski, nie
wystpujc o takowe,
albowiem zoczyca nie
obawia si ew. konsekwencji
grzechu, popenia wiadomie
przestpstwo dysponowania
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

cudzym mieniem w tzw. Polsce po Magdalence i wiedzc, e nikt nie odway si mu


podskoczy zajty swoimi przekrtami, osobistym bezpieczestwem zainteresowany, gdy
ew. kopoty z otrzymaniem wielomilionowego, dofinansowania pastwowego od rzdu PiS-u
na budow Switynii Opatrznoci, to moe mie np. taki ks. kard. Glemp, obecnie Prymas
Polak, z nazwiska i Polak, ale ksidzu Sowie i Janickiemu z BOR-u, generaowi, przez ktrego
grzechy, zaniedbania - cae to nieszczcie z tym, e nie byo zachowania procedur, dozoru
adnego innego, poza zudnym, satelitarnym, mylenia trzewego, zamiast chciejstwa itd. w
zwizku z nieprzemylanym wylotem tupolewem prezydenta Kaczyskiego ze wit do
Smoleska w celu zrealizowania w Katyniu filmu propagandowego przed ponown kampani
wyborcz, chocia mogli chyba uy raz jeszcze tych samych materiaw propagandowych,
ktre ju raz okazay si w polityce skuteczne (?), to dziki rozrzutnoci materiau ludzkiego
pod Smoleskiem 10 kwietnia 2010 r. caa Konferencja Episkopatu Polski moe
nowobogackiemu Janickiemu i ks. celebrycie w sutannie, Sowie, obecnie ju na synekurach
czonkw Rady Nadzorczej pastwowej spki, najwyej skoczy na bukiel, jak to si mwi od
niechcenia po prostu w postmodernistycznych krgach byego lumpenproletariatu
ydoskiego na Bugli, Nikiszu, Wgrodzie itp., bo ich nie ruszy aden Kamiski, nawet jako, daj
mu Bg, niech si ucieszy przed skazaniem, aj waj, za dziaanie we warunkach recydywy,
superminister od super tajnych sub piciu, niczym szeryfa gwiazda masoska ma rogw, o
ktrych wszyscy wiedz jak i szstego rogu w magen david (signum biskupim Dziwisza nad
Krzyem Chrystusowym na Giewoncie w Tatrach) dla swoich, jak w Ameryce par innych
sub jeszcze ukrytych, o ktrych nikt przenigdy nie dowie si nic, aeby nie wyklepa si
idiota po pijanemu nad talerzem omiornicy, jak Bikowskiej z Platformy wpada do sedesu
odznaka ZMS-u i wychlapaa trzpiotka, co warta w istocie, ktra musi chyba obecnie sprzta
z niejakim wstydem kas w Brukseli.

Rzeczpospolita Polska Prokuratura Krajowa Biuro Prezydialne


Pani Prokurator Renata Kosior
Szanowna Pani Prokurator, potwierdzam
niniejszym otrzymanie pisma PK I Ko2 119.2016
z 5 maja 2016, ktre wpyno dzisiaj, we
Freitag, 6. Mai 2016 15:15. Dzikuj za
szczegowe wyjanienia oraz pouczenie, pod
wpywem ktrych zamierzam ustosunkowa si
zwile i merytorycznie, w terminie
przewidzianym rozporzdzeniem Ministra
Sprawiedliwoci z 7.04.2016 (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 508). Informacja tu zoona wprowadza
tylko waciwie rozumian gradacj wartoci,
potrzeb spoecznych, na ktre dziennikarz (z
pierwsz legitymacj zawodow z 1978 r.)
odpowiada zamieszczajc w internecie uwagi
form zblione do klasycznej Gawdy Polskiej,
ktra podobnie jak poemat romantyczny, czy
teatr Shackespeare'a, ktrego 400-letni
rocznic mierci wieloma doniosymi
wydarzeniami wituj prawdziwe elity Europy,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

nie paru odznaczonych medalami stowarzyszenia zarejestrowanego w sdzie grodzkim w


Aachen, ktrzy bdc w drodze do Watykanu, jako Tusk samotrze dzisiaj z Merkel i
Schulzem, kuje na pa
kilka trywialnych, niezbyt
mdrych a przy tym
wysoce niestosownych
zda prostych,
przypisywanych elokwencji
symbolicznie odczonego
od aparatury sztucznie
podtrzymujcej ycie, w
masoskie wito 3
maja, bpa Gocowskiego,
spiskowcy z Magdalenki,
cytat z wypowiedzi
ydwki Simone Weil na
temat rzekomej wyszoci
czowieka marnego nad
Miosierdziem Boym w
roku Miosierdzia Boskiego
Bergoglio, bowiem
marksistowskotrockistowskie
dowiadczenie filozoficzne,
odpisywane od
wspomnianej ydwki,
posuyo czowiekowi prostemu po studiach w PRL-u do powiedzenia w oczy papieowi
Rzymskokatolickiego Kocioa w. tzw. prawdy o wyszoci tzw. czowieka Weil nad Panem
Bogiem Pisma w., albowiem zdaniem Tuska, czy te cytowanego przeze rda, czowiek
ma mie t wyszo realn nad Bogiem, e moe poda dosownie chleb drugiemu
czowiekowi, uczynnie - zdaniem szefa Rady Europy, jak rwnie Bikowskiej, zastpcy
Komisarza Unii Europejskiej w Brukseli, bardziej moe dowiadczonej w konsumpcji chleba
podawanego w rastauracjach na talerzach do zupy ze skorupy wii. A Pan Bg chleba
naszego, powszedniego czowiekowi poda nie moe, tyle to oni ju wiedz, Ojcowie
Europy. Bo Donald Tusk (nie myli z Donat, ciasteczko z dziurk, przysmak ydoski!) nie
chadza dzieckiem bdc na lekcje religii, nie czyta w domu ojcowskim Pisma w., jak
Merkel, crka czerwonego pastora i szefowa propagandy ydokomunistycznego FDJ, bya
asystentka ony Honeckera nie wie, co to MANNA z nieba zrzucana bezporednio przez
YHWH ydom koczowniczym, szaracza semickiemu ludowi wybranemu rozdawana za
pokarm, eby wszystkich ludzi i narodw na wiecie Pan Bg nie musia dowiadcza
nieszczciem, jakie Bergolio wyni w swoim nieszczsnym nie o dobrobycie w Europie, z
ktrym zdradzi si dzisiaj publicznie do mikrofonu, zamiast odmwi Modlitw Ave Maria
Na Anio Paski, z naiwnoci grafomana, idioty (patrz, co na ten temat, epitetu tego,
naopowiada yd w Polsce naladowany obecnie w Niemczech przez plagiatora podajcego
si za purimowego przygupa w telewizji, eby beztrosko mapowa Hitlera (jak Chaplin
Dyktatora) poddajcego si w Turcji Atatrka za owieconego na plakatach dla gupich logo
arwki Erdogana, jak plagiator snu Murzyna w Ameryce jest papieem w Domu w. Marty.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

1.6. Bergoglio nie przypomnia bowiem ze swojej strony Tuskowi, z krgu szczliwych
wybracw z medalem Midzynarodwki Karlpreis na piersi, jak sportowcy, w Przestarzaym
Duchu Olimpijskim, o cudach Jezusa, Syna
Boga ywego, ktry sta si Czowiekiem a
tylko po to, eby tysice acych za nim, jak
azarz suchaczy nakarmi, yjcych przecie
nie samym sowem Boym, ale szukajcych
dla siebie praktycznie celu ycia wasnego,
kiedy apostoowie ju ich zapytali rzeczowo,
czy maj swj wasny prowiant? To przecie
kady z nich przezornie zamkn si w sobie,
zapar si.
Czy nie tak byo? Pytamy retorycznie, jak ze
w. Piotrem? Ktry zapar si Nauk Mistrza
egoistycznie w obawie, e bdzie musia
odda blinim to, czego nie ma, a potem
okruchw samych nazbierali pene kosze.
Taka jest geneza Dobrego, Piknego i
Prawdziwego rozmnaania chleba dla tych,
ktrych cudownie nie sta na szczero i
dlatego nigdy oficjalnie nic nie maj przy
sobie, kiedy ich tylko o to zapyta, a ktrych
nazywamy niewdzicznikami, albowiem
donie maj skierowane ku sobie, jak kady
guptas zapytany o to. Amen, zamknicie
punktu pierwszego czytania dzisiejszego.
2. Zanim odtworzymy z pliku czytanie
opatrzone
numerem
katalogowym
FO197,
przynoszce
odpowied na
pytanie:
Dlaczego Franciszek nie odmawia Ave Maria na Anio Paski,
wyjanijmy Europejczykom wieej krwi, daty, od kilku miesicy
zaledwie moe, na kroplwce wyywienia za darmo, od paru
tygodni w hotelach, zakwaterowanym na stancjach w
Niemczech. Zintegrowanym ju z aryjskimi, chazarskimi i
semickimi Europejczykami na ze i niewiadome, na nieznane, na
bezrobotn przyszo, na eksperyment nieludzki na milionach
obcych cywilizacyjnie Azjatw i Afrykaczykw, mentalnie,
antykulturowo ofiar pomieszanych mechanicznie jako tako z
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

Polakami i z Poloni w Niemczech, przemieszanych po multikulti dzielnicach, blokowiskach,


jamach z betonu, jak napisa KOR-owiec ydotrockistowskiego pochodzenia Baraczak z
Nowej Fali, protegowanymi
niedouczonej ydomasonerii
starej daty; nie jest to
nowoczesna ydomasoneria
AfD, nie jest to
ydowolnomularska
niepoczytalno Petru i
Kijowskiego Boska Triada:
Wolno, Rwno,
Demokracja, zamiast Braterstwa
faszywego tzw. francuskiej
rewolucji, ktra przyniosa
Europie na miejsce wartoci
chrzecijaskich, wynikajcych z
moralnoci zbudowanej na
naturalnym charakterze X.
Przykaza Boych, tzw. Prawa
Czowieka, do ktrych odwoa
si dzisiaj w bergoleniu swoim
Franciszek, na zatracenie
Lucyfera wcielonego, na rwni z
uczestnikami trzech
demonstracji ulicznych w stolicy
Polski, na rwni z
Kwaniewskim, Cimoszewiczem,
Borowskim, bratankiem
Bermana, kata Narodu
Polskiego).
Dogmat Karnowskiego PDO13 o
skutecznosci Kaczynskiego w
oparciu o poparcie Bergoglio dla
sekciarzy FO383 von Stefan
Kosiewski po smierci KOR-owca
Baranczaka

2.1. Ale ydomasonerii Martina Schulza z medalem olimpijczyka na piersi tak samo, jak
Angela Merkel, zdobytym w zeszym roku przez syna policjanta, czowieka bez matury,
zajmujcego si gwnie poajaniem innych. Angeli, ktra nigdy si nie myli, nie ratuje
bankw kosztem okradanych narodw, nie robi tego, co Moskwa, czy Biay Dom oczekuj od
posusznego kacyka, marionetki.
2.2. Otwieraj i zamykaj granice i jeszcze sny maj, dream po amerykasku, Bergoglio
prawie taki sam wielki sen, jak Martin Luter King, w roku jubileuszu Marcina Lutra,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

2.2.1. o ktrym Koch, kardyna o ydoskim nazwisku, przewodniczcy Papieskiej Rady ds.
Popierania Jednoci Chrzecijan wyrazi si jednak dzisiaj maoekumenicznie,
nieprzejednanie stawiajc danie egoistyczne, i wsplne, ekumeniczne "obchody 500-lecia
reformacji musi poprzedzi publiczny akt pokuty"
Przytaczam tu za Radiem Watykaskim: Zaznaczy on, e
zarwno katolicy jak i protestanci s zobowizani do
skruchy. Bez publicznego aktu pokuty nie moe by mowy
o prawdziwie ekumenicznych obchodach reformacji powiedzia kard. Koch".
2.2.2. Bg zapa za szczero, albowiem kiedy hierarcha
Kocioa w. poddaje w wtpliwo prawdziwo ekumenii
uprawianej przez siebie od 50 lat zawodowo ze
sekciarzami, ktrzy nie znaj sakramentw w., to Polak i
Katolik May musi widzie w ydu, wyniesionym do
godnoci Kardynaa, ksidza naszego Kocioa
Rzymskokatolickiego.

2.2.3. ale jeli taki zamierza nad


moj gow i za moimi plecami
kuma si ze sekciarzami,
przepija z nimi tykiem do
otarza z jednego kielicha wino
mszalne, zajada eucharysti,
jako symbolicznym chlebem z
mki biaej, to do jakiej skruchy
Herr Kardinal, Wasza Obiediencjo, ja miabym si poczuwa i za co?
2.3. Za to, e Martin Luter zakonnic rozprawiczy, za popw prawosawnych i ksiy
katolickich zamordowanych przez bolszewikw w Rosji, za Konstantego Kosiewskiego w
Mauthausen przez narodowosocjalistycznych nazi (od: aszkenazi), za ksiy wymordowanych
przez ydokomunistw Hiszpanii,
czy organizacj w organizacji
Kiszczaka, ktra nie tylko ks.
Popieuszk, ks. Suchowolca, ks.
Zycha ale i jeszcze jako OAS

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

ubogacia wiat mczennikw laickich Kocioa w.?


http://sowa-frankfurt.podomatic.com/entry/2011-10-16T11_17_29-07_00
2.4. Winny schizmy w Kociele Powszechnym
niechaj swoje bdy uzna, jeeli zechce, niech
wyrazi skruch, obiecuje popraw.
2.5. Poeta
Polski nie
wiedzia, e
banda
ydoubecka
podsuwa mu
Esterk za on katolick, ktra miaa go w przyszoci
sprzeda.
2.5.1. Dlaczego tzw. prawnik kocielny Janssen z
Limburga z ks. Majewskim z Polski, zoczycy etnicznie
ydoscy maj za moje krzywdy opywa na tym padole
ziemskim w dostatki?
2.5.2. Jakim prawem drugi Jansen,
w sutannie Limburga bluni i
przeszkadza w powrocie do
Niemiec z Watykanu Dobrego
Pasterza, Profesora, ks. bpa FranzPeter Tebartz-van Elst?
2.6. ks. Andrzej Majewski jest
przestpc, ktrego Watykan
jeszcze nie ciga za popenione
grzechy, nieczysto, nieprawo,
faszywe wiadectwo.

3. Na co komu potrzebna w tych warunkach skrucha


nikczemnika, na ktr Pan Bg ze swej strony nie
nalega, nie upomina si znakami widocznymi dla tych,
ktrzy oczy maj ku patrzeniu? Komu i na co faszywy
papie, bezbona wiara w sztucznego boga, synkretyzm
panteistw? Zastanawia si na youtube ojciec Salij pod
logo Episkopatu Polski, ktrego to znaku nie
zawaszczy sobie, jak ks. Sowa, nie ukrad. Mojego
Kocioa to tga gowa! Wspczuj z ks. profesorem,
ktry z urzdu musi zajmowa si wyjanianiem
prostemu czowiekowi meandrw ydomasoskiego bergolenia o wyszoci multikulti nad
wiar rzymskokatolick w Pana Boga w Trjcy Przenajwitszej Jedynego.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

4. Zanim odtworzymy z pliku czytanie opatrzone numertem katalogowym FO239, uyjemy


paraboli antypapiea Franciszka; posumy si takim oto opisowym przykadem: Muzein
nie wyszed do wiernych o normalnej porze, jak kadego dnia ma wychodzi o godz. 18:00 po
schodach na balkonik minaretu, nie zawoa ALLACH AKBAR, ola obydliwie Miosiernego
oraz wierzcych w Moc Jego,
okradanych przez pastwo podatkiem
pobieranym kadego dnia si od
obywateli przy kupowaniu przez nich za
swoje chleba naszego, poszedniego.
Przez pastwowych celnikw, kacykw
z ktrymi obcuje bezwstydnie heretyk
Bergoglio.

5. Bergoglio otaczajcy si przepychem


blasku zotych medali na piersiach goci
zasiadajcych na fotelach pord
kapicego dosownie i w przenoni zota
cian i sufitu Sali Regia we Watykanie, to przecie cakowicie kto inny, zupenie odmieniony,
ni skromny powierzchownie biskup Bergoglio z Domu w. Marty, nie korzystajcy z Paacu
Papieskiego we Watykanie,
stronicy od luksusw, ktry
podruje tramwajami pod
imieniem biednego w.
Franciszka z paszportem
obywatela Argentyny, jak
kady, prosty czowiek, Dalaj
Lama, nie przymierzajc, nie
tylko po Ameryce Poudniowej.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

5.1. Odznaczony medalem Midzynarodwki Karlpreis, to tylko marna kreatura przy


prawdziwym Dobrym Pasterzu. To statysta
przebydy, perfidny obudnik, sobowtr,
ktry zakpi chcia sobie w najgorsze z
pozycji Zastpcy Chrystusa na Ziemi. To
podstawiony duplikat, podrba, kreatura
masonerii. Obydliwy sobowtr.
6. Antypapie Franciszek biesiaduje i bergoli
bezmylnie z celnikami Unii Europejskiej
wtajemniczonymi od dawna w sens i cel
tajemnej zmowy TTIP, spisku
wolnomularzy
Unii Europejskiej
ze Stanami
Zjednoczonymi
Ameryki,
zawieranego za
plecami 500milionowej rzeszy
obywateli
suwerennych
konstytucyjnie
pastw
europejskich.
Posumy si
sowami
komunikatu Radia
Watykaskiego:
"...Papie wskaza,
e transfuzja pamici pozwala nam zainspirowa si przeszoci,
podejmujc wyzwanie, jakim jest aktualizacja idei Europy. Chodzi o
Europ zdoln zrodzi nowy humanizm oparty na umiejtnoci
integracji, dialogu i rodzenia. Wane miejsce maj w tym ludzie
modzi, ktrzy s nie tyle przyszoci naszych narodw, co ich
chwil obecn. Ju dzisiaj swoimi marzeniami i yciem ksztatuj
europejskiego ducha. Nie moemy myle o jutrze, nie dajc im
rzeczywistego udziau jako sprawcw zmian i przeksztace".
6.1. W zacytowanym fragmencie komunikatu Radia Watykaskiego
Antypapie nie mwi o Duchu w., Trzeciej Osobie Trjcy Boej, do
ktrej modlimy si przed kad lekcj religii, ale bergoli o
masoskim "duchu europejskim", ktry najpierw podpowiedzia
Angeli Merkel szataskie, bo bezprawne zadecydowanie za szefw wszystkich innych
rzdw, otwarcie granic pastw objtych umow w Schengen dla milionw tzw. uchodcw
z muzumaskich pastw Azji i Afryki, za potem podszepn jej, eby psioczya na kanclerza
Austrii, Orbana, Szydo i kadego innego, kto ze wzgard odrzuca od siebie, w koszmarnych

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

snach, mono wywyszenia go mafijnym pocaunkiem odznaczenia mafijnego


satanistycznych kapitu.
7. Przyjrzyjmy si strukturze Direktorium
Internationale, ktre wyrnio Antypapiea
Franciszka za udzia w zamachu stanu na Stolic
Apostolsk (ac. Sancta Sedes) , zastpienie
Benedykta XVI na fotelu Ojca w.:
7.1. Struktura
stowarzyszenia o
penej nazwie
Gesellschaft fr die Verleihung des Internationalen Karlspreises
zu Aachen e. V./ "Towarzystwo do przyznawania
Midzynarodowej Nagrody Karola do Akwizgranu
stowarzyszenie zarejestrowane" posiada 5 (sownie pi stopni
czonkostwa w Direktorium): Geborene Mitglieder, Gewhlte
Mitglieder, Von den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen
benannte Mitglieder, Vom Direktorium benannte Mitglieder,
Von der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen entsandte
Mitglieder/ Czonkowie Urodzeni, Czonkowie Wybrani,
Czonkowie Desygnowani Przez Frakcje w Radzie Miasta,
Czonkowie Desygnowani przez Dyrektorium, Czonkowie
posani przez Fundacj Internationaler Karlspreis zu Aachen.
7.2. Nie twierdzi si tutaj, e niejasna struktura czonkostwa gremium miaa jakikolwiek
zwizek z nagrodzeniem Zotym Medalem Zasug Geremka dla ydomasonerii w 1998 r. na
kilka zaledwie miesicy przypadkowo, przed oficjaln Magdalenk, ale ju po pierwszym z
tajnych, nieoficjalnych spotka z Kiszczakiem tzw. opozycji finansowanej przez Ameryk
(dawniej mwio si o komandosach Smolara), gdy nie o jeden milion dolarw poszo, o
ktry czepiano si Geremka, aeby zabaamuci spraw finansowania ze zagranicy
antypolskiej Targowicy Okrgego Stou z udziaem Geremka, ktry nie pozwoli do fatalnej
mierci zlustrowa haniebnej przeszoci ydokomunistycznej tak samo, jak ydoubeckiej
przeszoci pilnuje wci Buzek a Mazowiecki kry ydokatolick,

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

7.3. co na jedno wychodzi, bo mowi si o przedstawicielu tzw. krakowskiego rodowiska


Karola Wojtyy, ktrego kontakt ze Sub Bezpieczestwa datowany jest w aktach SB na
1950 r., jeszcze jako wikariusz, tzw. ksidz-patriota.
7.3.1. Jego Switobliwo Papie Jan Pawe II odznaczony
zosta Zotym Medalem Niezwykej Nagrody Karola w 2004
r.,

7.4. Do ojcw zaoycieli


Midzynarodwki, do
sygnatariuszy Proklamacji
Karlpreis nalea czonek
trzyosobowego tzw. Komitetu
Roboczego, Nadburmistrz
Akwizgranu Dr. Albert Maas.
7.5. Maas, die - rodzaju
eskiego w jzyku niemieckim
jest rzeka, ktrej nie ma w
Niemczech i uzgodnili Prezydent
Republiki Federalnej Niemiec z
Kanclerzem, w korespondencji z
1991 r. po raz drugi, e nie
bdzie wspominana w pierwszej
zwrotce piosenki ta rzeka,
piosenki uznanej za hymm
zjednoczonych Niemiec, dlatego

Memel nikomu nic nie mwi, ani wierszyk: Memelland


ist abgebranndt.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

OSWIATA (Bildung), gegr. 1992


7.6. I nie piewa si take drugiej zwrotki piosenki, w ktrej mowa
przecie tylko o
niemieckich
kobietach,
niemieckiej
wiernoci,
niemieckim winie,
melodii starych
pieni niemieckich, ktry porywa mog do
czynw szlachetnych przez cae ycie. O
niemieckich kobietach, wiernoci
niemieckiej, winie i piewie.
1:02
Michel Galloy, Paris: Das Schlesierlied. Brssel, 2.10.2009
2 365 wywietle 6 lat temu

SOWA
7.7. Z biskupem o nazwisku Maas
(konsekrowanym przez bpa Paula
Marie Marca Fatme w 1949 r.)
widziaem si i rozmawiaem
ostatni raz latem 1992 r. we
Frankfurcie nad Menem, na krtko przed jego mierci;
ciepo byo, pogodnie, jak dzi, otworzy mi drzwi, a nie
widzia ju na oczy. Biskup Maas udzieli sakry biskupiej
Jzefowi Marii Rafaelowi Wojciechowskiemu,
zwierzchnikowi Kocioa Katolickiego Mariawitw w
Polsce, heretykw takich samych, jak Bergoglio.
Z Panem Bogiem https://gloria.tv/user/7FB8RCqgodx
Z Frankfurtu nad Menem
mwi Stafan Kosiewski

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

http://oswiata.weebly.com/blog/archives/03-2016
Komisja Bezstronna ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw, Spoeczno
facebook.com/komisjabezstronna/
Czy tylko Wicepremier i Minister Nauki RP dr Jarosaw Gowin nie chce
jeszcze przyj do swojej wiadomoci, kiedy mu wszystko po dobroci
mwi, e szumowiny poydoskie zajmuj si w tzw. Polsce po
Magdalence dintojr i jej efektem s tajemnicze wypadki, najedajce
ludzi ciarwki, samopay itd., albowiem uczciwych i mdrych ydw
do gosu szurki z wasnej woli
nie dopuszcz, bo po co to komu? Robi si swoje, a
gosy oddawa maj Polacy na dwa plemiona, jak to
powiedzia Kwaniewski nie owijajc w papier
toaletowy, w nowym programie Lisa, starego
ignoranta i aroganckiego populisty, cudownej broni
syjonistycznego ydostwa amerykaskiego w
hybrydycznej wojnie psychologicznej bilderbergw i
satanistycznych globalistw przeciw Panu Bogu.
https://de.scribd.com/doc/302480249/KomisjaBezstronna-BURZENIE-kryptosyjonistycznychLEGEND-PDO293-Fascynacja-Obledem-von-StefanKosiewski-ZR-CANTO-DCLXXXVI-RUCH-na-RzeczZburzenia-Pomn
Dlaczego Franciszek nie odmawia Ave Maria na
Aniol Panski 20130616 Stefan
Kosiewski FO197 ZR ZECh
Written by sowa () 18. 8. 2015
in category Masonry, read: 298
PDF:
https://de.scribd.com/doc/275083547/Dlaczego-Franciszek-nie-odmawiaAve-Maria-na-Aniol-Panski-ZR-20130616-Stefan-Kosiewski-FO197-ZECh
Za przynaleno do masonerii grozi ekskomunika, tzn. kady ksidz katolicki, biskup,
kardyna i papie, ktry bierze udzia w pracach loy wolnomularskich, czy daje dowody
przynalenoci, np. porozumiewajc si publicznie znakami jasnymi dla wtajemniczonych
.:braci fartuszkowych, ciga na siebie wszystkie konsekwencje zwizane z wyczeniem ze
wsplnoty Kocioa witego.
Dlaczego nie przeegna si znakiem krzya w. po wyjciu na balkon bazyliki w. Piotra 13
marca po wyborze, kiedy hajalowa w "rzymskim pozdrowieniu", skompromitowanym przez
Mussoliniego i w ostatnim czasie w Polsce przez czonkw Modziey Polskiej Giertycha,
ktre to pozdrowienie yd Rosenberg (mianowany przez Hitlera zastpc na czas
odbywania przez siebie kary wizienia po puczu w Monachium), poczy ze sowem "Heil",
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

ktre wymawiane byo przez niego i przez wtajemniczonych czonkw partii NSDAP
etnicznego pochodzenia jako "haj" od hebrajskiego sowa "hajom" (dzie), przywitania na
dzie dobry?
W herbie kardynalskim Bergoglio mia gwiazd picioramienn,
symbol masonerii. Jako papie zmieni j na omioramienn gwiazd,
symboliczny krzy przekrelony po przektnych przez sekt scientologw
czteroma promieniami lucyferskimi(...).
Gwiazda Lucyfera na kiju wyniesiona PDO239 Tusk na Aniol Panski FO 197
Antypapiez Franciszek FO 267 ZECh von Stefan Kosiewski ZR
CANTO DCCXVII
sowa () | yesterday at 18:09 | read: 12 |
1. Dlaczego Franciszek nie odmawia Ave Maria na Anio Paski? read on
Dlaczego Franciszek nie odmawia Ave Maria na Aniol Panski 20130616
Fascynacja Obdem 197
Jun 14

Franciszek i tajemne znaki masoskie dawane sobie przez .:braci


wolnomularskich domi http://sowa2.quicksnake.net/Masonry/DlaczegoFranciszek-nie-odmawia-Ave-Maria-na-Aniol-Panski-20130616-Stefan-

Kosiewski-FO197-ZR-ZECh

Tajemne znaki doni .:braci wtajemniczonych


https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

5 maja 1789 r. w Wersalu nastpio otwarcie Stanw Generalnych krlestwa francuskiego;


na 605 deputowanych do Stanw Generalnych a 477 (78,8 %) byo czonkami l
masoskich, Ludwik Hass: Wolnomularstwo w Europie roskowo-wschodniej w XVII i XIX
wieku.
Wrocaw
1982 s. 191
ISBN 83-0401195-6

http://franciscus.blox.pl/2013/06/Franciszek-wprowadzil-masonski-sposob-skladania.html
Opublikowano 14th June 2013, autor: sowa pitek, 14 czerwca 2013
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/christi-himmelfahrt-pdo239-zr-lucyfer.html

FO 267 Antyklerykalny papiez Bergoglio to po prostu antypapie Franciszek


20131118
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

Written by sowa () 1. 6. 2015 in


category intelligence, read: 233

Radio:
https://shoudio.com/user/sowa/status/9324
http://sowa2.quicksnake.net/Masonry/Gwiazda-Lucyfera-na-kiju-wyniesiona-PDO239-Tuskna-Aniol-Panski-FO-197-Antypapiez-Franciszek-FO-267-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-ZRCANTO-DCCXVII
https://de.scribd.com/skosiewski