You are on page 1of 18

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

PDO239 Tusk na Anioł Pański FO 197

FO 267 ZECh von Stefan Kosiewski ZR CANTO DCCXVII
Written by sowa (») 6. 5. in category Masonry, read: 121× Radio:
https://gloria.tv/audio/pke8zkVWzXn

Gwiazda Lucyfera na kiju wyniesiona PDO239 Tusk na Aniol Panski FO 197 Antypapiez
Franciszek FO 267 ZECh von Stefan Kosiewski ZR CANTO DCCXVII
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

1. Dlaczego Franciszek nie odmawia Ave Maria na Anioł Pański? Prolegomana do Odżydzania po
Myśli prof. Feliksa Konecznego L.dz. 239 Zarys Estetyki Chazarów Fascynacja Obłędem Rozdz. 197
Zniweczona Rzeczywistość CANTO DCCXVII - Bergoglio nie odmawiał dzisiaj modlitwy na Anioł
Pański, ponieważ nie mógł odmówić Międzynarodówce Nagrody Karola do Akwizgranu (Der
Internationale Karlpreis zu Aachen); https://de.pinterest.com/pin/452752568771594221/

1.1. tu wyjaśnia się osobom prywatnie nie zainteresowanym władaniem nad Bożym światem
morderczej włóczni panowania tyrana, otoczonej faszynami tchórzów połączonych,
dodających sobie nawzajem odwagi mocą tajemnych uzależnień, ezoterycznych
oddziaływań, które przynosząc poczucie współuczestnictwa w panowaniu nad światem tyle
daje co i zabiera im prawem chazarskiego cadyka realną władzę nad bliźnimi oferując
poczucie bezpieczeństwa Lucyfera skrytego pod czapką Mitry, zrobioną ze skóry zabitego
Minotaura, odartego z mocy potęgi istoty zniszczonej cywilizacji, pierwszej kultury antycznej
Europy, oskalpowanego z możliwości odrodzenia się po wycięciu rozrodczych jąder natury
byka, z którego moszny fałszywa rewolucja żydomasona Fidela Castro na Kubie uczyniła
sobie element godła marionetkowego państwa w koronie Guantanamo, wojskowej bazy
Ameryki żydomasonów dających obywatelom do wyboru między prezydenturą osłów, a
słoniów; między niewiastą upodloną, zdradzoną nie tyle seksem oralnym męża z
podstawioną Esterką, co fałszywym słowem honoru spermodawcy uwolnionego na sukienkę
stypendystki;

1.2. Fidela prywatnie odwiedzonego przez papieża Franciszka nie w celu misyjnym, przez
tytularnego Zastępcę Chrystusa na Ziemi, nie w celu przekazania agnostykowi Słowa Bożego,
Ewangelii św. bezbożnemu klanowi wolnomularzy Castro; półtorej godziny poświęcił na
pogaduszki, zamiast pokropić znienacka diabła wodą święconą, zamiast ochrzeczenia tak
samo pod przymusem, jak Słowian w Polsce przed 1050 laty, żeby im wyszedł ten gwałt na
sumieniu na dobre, .:braciom masońskim, kacykom rewolucji dla niewtajemniczonych,
przewrotu karabinowego dla swoich, zaangażowanych w przeróżnych formach szlarafii od
1856 r., wtajemniczonym w arkana Sztuki Królewskiej, aby mogło się wydawać, iż oto 79letni zakonnik, Najwyższy Duchowny we Watykanie zlekceważył sobie z jakiegoś, nieznanego
powodu Nawiedzenie przez Anioła Bożego Maryi, olał namaszczenie na Bogarodzicę 16-to
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

letniej dziewicy aramejskiej ślubnym związkiem spisanej na papierze, oddanej starcowi o
wieku i posturze Bergoglio (O, Isoldo!), który jeśli był cieślą, to tylko tzw., cieślą i mężczyzną
tzw., tytularnym ze stolicą w domu cieśli majętnego, posiadającego prawem ludu
koczowniczego obok najmłodszej żony jeszcze inne żony a także kochanki, setki nałożnic, jak
mityczny król żydowski, mądry Salamon i przemyślny z odwagą zademonstrowaną publicznie
Dawid;
1.3. Bergoglio nie odmawia
modlitwy Ave Maria na Anioł
Pański, która na całym świecie
odmawiana jest od wieków o
tej samej porze, z Góry
ustalonej przez władze
kościelne, którą Maryja Zawsze
Dziewica wysłuchuje w
południe, o godz. 12:00
każdego dnia, jak parolem: I
Maryja Zawsze Dziewica odpiera Katolickie
Pozdrowienie "Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus",
katolickie radio w każdym
polskim domu z Torunia
Kopernika.
1.4. Niebo wysłuchuje
regularnych modlitw
pielgrzymów przybyłych na
Plac św. Piotra z najodleglejszych zakątków całego świata właśnie tylko i wyłącznie po to,
ażeby odmówić wspólnie z Biskupem Rzymu codzienną modlitwę Ave Maria Gratia Plena,
transmitowaną przez Radio Watykańskie, internet, tysiące lokalnych rozgłośni katolickich
takich samych, jak Radio Plus
goszczące mnie przed
kilkunastu laty przed
mikrofonem w Katowicach
tudzież w kilku innych
miejscach w Polsce, którego
to radia logo sprzedał ks.
Sowa nie owijając, na wydrę,
nie pytając o zgodę właściciela
sprzedawanego znaku, tj. nie
posiadając plenipotencji
Episkopatu Polski, nie
występując o takowe,
albowiem złoczyńca nie
obawiał się ew. konsekwencji
grzechu, popełniał świadomie
przestępstwo dysponowania
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

cudzym mieniem w tzw. Polsce po Magdalence i wiedząc, że nikt nie odważy się mu
podskoczyć zajęty swoimi przekrętami, osobistym bezpieczeństwem zainteresowany, gdyż
ew. kłopoty z otrzymaniem wielomilionowego, dofinansowania państwowego od rządu PiS-u
na budowę Swiątynii Opatrzności, to może mieć np. taki ks. kard. Glemp, obecnie Prymas
Polak, z nazwiska i Polak, ale księdzu Sowie i Janickiemu z BOR-u, generałowi, przez którego
grzechy, zaniedbania - całe to nieszczęście z tym, że nie było zachowania procedur, dozoru
żadnego innego, poza złudnym, satelitarnym, myślenia trzeźwego, zamiast chciejstwa itd. w
związku z nieprzemyślanym wylotem tupolewem prezydenta Kaczyńskiego ze świtą do
Smoleńska w celu zrealizowania w Katyniu filmu propagandowego przed ponowną kampanią
wyborczą, chociaż mogli chyba użyć raz jeszcze tych samych materiałów propagandowych,
które już raz okazały się w polityce skuteczne (?), to dzięki rozrzutności materiału ludzkiego
pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. cała Konferencja Episkopatu Polski może
nowobogackiemu Janickiemu i ks. celebrycie w sutannie, Sowie, obecnie już na synekurach
członków Rady Nadzorczej państwowej spółki, najwyżej skoczyć na bukiel, jak to się mówi od
niechcenia po prostu w postmodernistycznych kręgach byłego lumpenproletariatu
żydoskiego na Bugli, Nikiszu, Węgrodzie itp., bo ich nie ruszy żaden Kamiński, nawet jako, daj
mu Bóg, niech się ucieszy przed skazaniem, aj waj, za działanie we warunkach recydywy,
superminister od super tajnych służb pięciu, niczym szeryfa gwiazda masońska ma rogów, o
których wszyscy wiedzą jak i szóstego rogu w magen david (signum biskupim Dziwisza nad
Krzyżem Chrystusowym na Giewoncie w Tatrach) dla swoich, jak w Ameryce parę innych
służb jeszcze ukrytych, o których nikt przenigdy nie dowie się nic, ażeby nie wyklepał się
idiota po pijanemu nad talerzem ośmiornicy, jak Bińkowskiej z Platformy wpadła do sedesu
odznaka ZMS-u i wychlapała trzpiotka, co warta w istocie, która musi chyba obecnie sprzątać
z niejakim wstydem kasę w Brukseli.

Rzeczpospolita Polska Prokuratura Krajowa Biuro Prezydialne
Pani Prokurator Renata Kosior
Szanowna Pani Prokurator, potwierdzam
niniejszym otrzymanie pisma PK I Ko2 119.2016
z 5 maja 2016, które wpłynęło dzisiaj, we
Freitag, 6. Mai 2016 15:15. Dziękuję za
szczegółowe wyjaśnienia oraz pouczenie, pod
wpływem których zamierzam ustosunkować się
zwięźle i merytorycznie, w terminie
przewidzianym rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z 7.04.2016 (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 508). Informacja tu złożona wprowadza
tylko właściwie rozumianą gradacją wartości,
potrzeb społecznych, na które dziennikarz (z
pierwszą legitymacją zawodową z 1978 r.)
odpowiada zamieszczając w internecie uwagi
formą zbliżone do klasycznej Gawędy Polskiej,
która podobnie jak poemat romantyczny, czy
teatr Shackespeare'a, którego 400-letnią
rocznicę śmierci wieloma doniosłymi
wydarzeniami świętują prawdziwe elity Europy,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

nie paru odznaczonych medalami stowarzyszenia zarejestrowanego w sądzie grodzkim w
Aachen, którzy będąc w drodze do Watykanu, jako Tusk samotrzeć dzisiaj z Merkel i
Schulzem, kuje na pałę
kilka trywialnych, niezbyt
mądrych a przy tym
wysoce niestosownych
zdań prostych,
przypisywanych elokwencji
symbolicznie odłączonego
od aparatury sztucznie
podtrzymującej życie, w
masońskie święto 3
maja, bpa Gocłowskiego,
spiskowcy z Magdalenki,
cytat z wypowiedzi
żydówki Simone Weil na
temat rzekomej wyższości
człowieka marnego nad
Miłosierdziem Bożym w
roku Miłosierdzia Boskiego
Bergoglio, bowiem
marksistowskotrockistowskie
doświadczenie filozoficzne,
odpisywane od
wspomnianej żydówki,
posłużyło człowiekowi prostemu po studiach w PRL-u do powiedzenia w oczy papieżowi
Rzymskokatolickiego Kościoła św. tzw. prawdy o wyższości tzw. człowieka Weil nad Panem
Bogiem Pisma św., albowiem zdaniem Tuska, czy też cytowanego przezeń źródła, człowiek
ma mieć tę wyższość realną nad Bogiem, że może podać dosłownie chleb drugiemu
człowiekowi, uczynnie - zdaniem szefa Rady Europy, jak również Bińkowskiej, zastępcy
Komisarza Unii Europejskiej w Brukseli, bardziej może doświadczonej w konsumpcji chleba
podawanego w rastauracjach na talerzach do zupy ze skorupy żółwii. A Pan Bóg chleba
naszego, powszedniego człowiekowi podać nie może, tyle to oni już wiedzą, Ojcowie
Europy. Bo Donald Tusk (nie mylić z Donat, ciasteczko z dziurką, przysmak żydoski!) nie
chadzał dzieckiem będąc na lekcje religii, nie czytał w domu ojcowskim Pisma św., jak
Merkel, córka czerwonego pastora i szefowa propagandy żydokomunistycznego FDJ, była
asystentka żony Honeckera nie wie, co to MANNA z nieba zrzucana bezpośrednio przez
YHWH żydom koczowniczym, szarańcza semickiemu ludowi wybranemu rozdawana za
pokarm, żeby wszystkich ludzi i narodów na świecie Pan Bóg nie musiał doświadczać
nieszczęściem, jakie Bergolio wyśnił w swoim nieszczęsnym śnie o dobrobycie w Europie, z
którym zdradził się dzisiaj publicznie do mikrofonu, zamiast odmówić Modlitwę Ave Maria
Na Anioł Pański, z naiwnością grafomana, idioty (patrz, co na ten temat, epitetu tego,
naopowiadał żyd w Polsce naśladowany obecnie w Niemczech przez plagiatora podającego
się za purimowego przygłupa w telewizji, żeby beztrosko małpować Hitlera (jak Chaplin
Dyktatora) poddającego się w Turcji Atatürka za oświeconego na plakatach dla głupich logo
żarówki Erdogana, jak plagiator snu Murzyna w Ameryce jest papieżem w Domu św. Marty.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

1.6. Bergoglio nie przypomniał bowiem ze swojej strony Tuskowi, z kręgu szczęśliwych
wybrańców z medalem Międzynarodówki Karlpreis na piersi, jak sportowcy, w Przestarzałym
Duchu Olimpijskim, o cudach Jezusa, Syna
Boga żywego, który stał się Człowiekiem a
tylko po to, żeby tysiące łażących za nim, jak
Łazarz słuchaczy nakarmić, żyjących przecież
nie samym słowem Bożym, ale szukających
dla siebie praktycznie celu życia własnego,
kiedy apostołowie już ich zapytali rzeczowo,
czy mają swój własny prowiant? To przecież
każdy z nich przezornie zamknął się w sobie,
zaparł się.
Czyż nie tak było? Pytamy retorycznie, jak ze
św. Piotrem? Który zaparł się Nauk Mistrza
egoistycznie w obawie, że będzie musiał
oddać bliźnim to, czego nie ma, a potem
okruchów samych nazbierali pełne kosze.
Taka jest geneza Dobrego, Pięknego i
Prawdziwego rozmnażania chleba dla tych,
których cudownie nie stać na szczerość i
dlatego nigdy oficjalnie nic nie mają przy
sobie, kiedy ich tylko o to zapytać, a których
nazywamy niewdzięcznikami, albowiem
dłonie mają skierowane ku sobie, jak każdy
głuptas zapytany o to. Amen, zamknięcie
punktu pierwszego czytania dzisiejszego.
2. Zanim odtworzymy z pliku czytanie
opatrzone
numerem
katalogowym
FO197,
przynoszące
odpowiedź na
pytanie:
Dlaczego Franciszek nie odmawia Ave Maria na Anioł Pański,
wyjaśnijmy Europejczykom świeżej krwi, daty, od kilku miesięcy
zaledwie może, na kroplówce wyżywienia za darmo, od paru
tygodni w hotelach, zakwaterowanym na stancjach w
Niemczech. Zintegrowanym już z aryjskimi, chazarskimi i
semickimi Europejczykami na złe i niewiadome, na nieznane, na
bezrobotną przyszłość, na eksperyment nieludzki na milionach
obcych cywilizacyjnie Azjatów i Afrykańczyków, mentalnie,
antykulturowo ofiar pomieszanych mechanicznie jako tako z
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

Polakami i z Polonią w Niemczech, przemieszanych po multikulti dzielnicach, blokowiskach,
jamach z betonu, jak napisał KOR-owiec żydotrockistowskiego pochodzenia Barańczak z
Nowej Fali, protegowanymi
niedouczonej żydomasonerii
starej daty; nie jest to
nowoczesna żydomasoneria
AfD, nie jest to
żydowolnomularska
niepoczytalność Petru i
Kijowskiego Boska Triada:
Wolność, Równość,
Demokracja, zamiast Braterstwa
fałszywego tzw. francuskiej
rewolucji, która przyniosła
Europie na miejsce wartości
chrześcijańskich, wynikających z
moralności zbudowanej na
naturalnym charakterze X.
Przykazań Bożych, tzw. Prawa
Człowieka, do których odwołał
się dzisiaj w bergoleniu swoim
Franciszek, na zatracenie
Lucyfera wcielonego, na równi z
uczestnikami trzech
demonstracji ulicznych w stolicy
Polski, na równi z
Kwaśniewskim, Cimoszewiczem,
Borowskim, bratankiem
Bermana, kata Narodu
Polskiego).
Dogmat Karnowskiego PDO13 o
skutecznosci Kaczynskiego w
oparciu o poparcie Bergoglio dla
sekciarzy FO383 von Stefan
Kosiewski po smierci KOR-owca
Baranczaka

2.1. Ale żydomasonerii Martina Schulza z medalem olimpijczyka na piersi tak samo, jak
Angela Merkel, zdobytym w zeszłym roku przez syna policjanta, człowieka bez matury,
zajmującego się głównie połajaniem innych. Angeli, która nigdy się nie myli, nie ratuje
banków kosztem okradanych narodów, nie robi tego, co Moskwa, czy Biały Dom oczekują od
posłusznego kacyka, marionetki.
2.2. Otwierają i zamykają granice i jeszcze sny mają, dream po amerykańsku, Bergoglio
prawie taki sam wielki sen, jak Martin Luter King, w roku jubileuszu Marcina Lutra,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

2.2.1. o którym Koch, kardynał o żydoskim nazwisku, przewodniczący Papieskiej Rady ds.
Popierania Jedności Chrześcijan wyraził się jednak dzisiaj małoekumenicznie,
nieprzejednanie stawiając żądanie egoistyczne, iż wspólne, ekumeniczne "obchody 500-lecia
reformacji musi poprzedzić publiczny akt pokuty"
Przytaczam tu za Radiem Watykańskim: Zaznaczył on, że
zarówno katolicy jak i protestanci są zobowiązani do
skruchy. Bez publicznego aktu pokuty nie może być mowy
o prawdziwie ekumenicznych obchodach reformacji powiedział kard. Koch".
2.2.2. Bóg zapłać za szczerość, albowiem kiedy hierarcha
Kościoła św. poddaje w wątpliwość prawdziwość ekumenii
uprawianej przez siebie od 50 lat zawodowo ze
sekciarzami, którzy nie znają sakramentów św., to Polak i
Katolik Mały musi widzieć w żydu, wyniesionym do
godności Kardynała, księdza naszego Kościoła
Rzymskokatolickiego.

2.2.3. ale jeśli taki zamierza nad
moją głową i za moimi plecami
kumać się ze sekciarzami,
przepijać z nimi tyłkiem do
ołtarza z jednego kielicha wino
mszalne, zajadać eucharystią,
jako symbolicznym chlebem z
mąki białej, to do jakiej skruchy
Herr Kardinal, Wasza Obiediencjo, ja miałbym się poczuwać i za co?
2.3. Za to, że Martin Luter zakonnicę rozprawiczył, za popów prawosławnych i księży
katolickich zamordowanych przez bolszewików w Rosji, za Konstantego Kosiewskiego w
Mauthausen przez narodowosocjalistycznych nazi (od: aszkenazi), za księży wymordowanych
przez żydokomunistów Hiszpanii,
czy organizację w organizacji
Kiszczaka, która nie tylko ks.
Popiełuszkę, ks. Suchowolca, ks.
Zycha ale i jeszcze jako OAS

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

ubogaciła świat męczenników laickich Kościoła św.?
http://sowa-frankfurt.podomatic.com/entry/2011-10-16T11_17_29-07_00
2.4. Winny schizmy w Kościele Powszechnym
niechaj swoje błędy uzna, jeżeli zechce, niech
wyrazi skruchę, obiecuje poprawę.
2.5. Poeta
Polski nie
wiedział, że
banda
żydoubecka
podsuwa mu
Esterkę za żonę katolicką, która miała go w przyszłości
sprzedać.
2.5.1. Dlaczego tzw. prawnik kościelny Janssen z
Limburga z ks. Majewskim z Polski, złoczyńcy etnicznie
żydoscy mają za moje krzywdy opływać na tym padole
ziemskim w dostatki?
2.5.2. Jakim prawem drugi Jansen,
w sutannie Limburga bluźni i
przeszkadza w powrocie do
Niemiec z Watykanu Dobrego
Pasterza, Profesora, ks. bpa FranzPeter Tebartz-van Elst?
2.6. ks. Andrzej Majewski jest
przestępcą, którego Watykan
jeszcze nie ściga za popełnione
grzechy, nieczystość, nieprawość,
fałszywe świadectwo.

3. Na co komu potrzebna w tych warunkach skrucha
nikczemnika, na którą Pan Bóg ze swej strony nie
nalega, nie upomina się znakami widocznymi dla tych,
którzy oczy mają ku patrzeniu? Komu i na co fałszywy
papież, bezbożna wiara w sztucznego boga, synkretyzm
panteistów? Zastanawia się na youtube ojciec Salij pod
logo Episkopatu Polski, którego to znaku nie
zawłaszczył sobie, jak ks. Sowa, nie ukradł. Mojego
Kościoła to tęga głowa! Współczuję z ks. profesorem,
który z urzędu musi zajmować się wyjaśnianiem
prostemu człowiekowi meandrów żydomasońskiego bergolenia o wyższości multikulti nad
wiarą rzymskokatolicką w Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

4. Zanim odtworzymy z pliku czytanie opatrzone numertem katalogowym FO239, użyjemy
paraboli antypapieża Franciszka; posłużmy się takim oto opisowym przykładem: Muzein
nie wyszedł do wiernych o normalnej porze, jak każdego dnia ma wychodzić o godz. 18:00 po
schodach na balkonik minaretu, nie zawołał ALLACH AKBAR, olał obżydliwie Miłosiernego
oraz wierzących w Moc Jego,
okradanych przez państwo podatkiem
pobieranym każdego dnia siłą od
obywateli przy kupowaniu przez nich za
swoje chleba naszego, poszedniego.
Przez państwowych celników, kacyków
z którymi obcuje bezwstydnie heretyk
Bergoglio.

5. Bergoglio otaczający się przepychem
blasku złotych medali na piersiach gości
zasiadających na fotelach pośród
kapiącego dosłownie i w przenośni złota
ścian i sufitu Sali Regia we Watykanie, to przecież całkowicie ktoś inny, zupełnie odmieniony,
niż skromny powierzchownie biskup Bergoglio z Domu św. Marty, nie korzystający z Pałacu
Papieskiego we Watykanie,
stroniący od luksusów, który
podróżuje tramwajami pod
imieniem biednego św.
Franciszka z paszportem
obywatela Argentyny, jak
każdy, prosty człowiek, Dalaj
Lama, nie przymierzając, nie
tylko po Ameryce Południowej.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

5.1. Odznaczony medalem Międzynarodówki Karlpreis, to tylko marna kreatura przy
prawdziwym Dobrym Pasterzu. To statysta
przebżydły, perfidny obłudnik, sobowtór,
który zakpić chciał sobie w najgorsze z
pozycji Zastępcy Chrystusa na Ziemi. To
podstawiony duplikat, podróba, kreatura
masonerii. Obżydliwy sobowtór.
6. Antypapież Franciszek biesiaduje i bergoli
bezmyślnie z celnikami Unii Europejskiej
wtajemniczonymi od dawna w sens i cel
tajemnej zmowy TTIP, spisku
wolnomularzy
Unii Europejskiej
ze Stanami
Zjednoczonymi
Ameryki,
zawieranego za
plecami 500milionowej rzeszy
obywateli
suwerennych
konstytucyjnie
państw
europejskich.
Posłużmy się
słowami
komunikatu Radia
Watykańskiego:
"...Papież wskazał,
że „transfuzja pamięci” pozwala nam zainspirować się przeszłością,
podejmując wyzwanie, jakim jest aktualizacja idei Europy. Chodzi o
Europę zdolną zrodzić nowy humanizm oparty na umiejętności
integracji, dialogu i rodzenia. Ważne miejsce mają w tym ludzie
młodzi, którzy są nie tyle przyszłością naszych narodów, co ich
chwilą obecną. „Już dzisiaj swoimi marzeniami i życiem kształtują
europejskiego ducha. Nie możemy myśleć o jutrze, nie dając im
rzeczywistego udziału jako sprawców zmian i przekształceń".
6.1. W zacytowanym fragmencie komunikatu Radia Watykańskiego
Antypapież nie mówi o Duchu św., Trzeciej Osobie Trójcy Bożej, do
której modlimy się przed każdą lekcją religii, ale bergoli o
masońskim "duchu europejskim", który najpierw podpowiedział
Angeli Merkel szatańskie, bo bezprawne zadecydowanie za szefów wszystkich innych
rządów, otwarcie granic państw objętych umową w Schengen dla milionów tzw. uchodźców
z muzułmańskich państw Azji i Afryki, zaś potem podszepnął jej, żeby psioczyła na kanclerza
Austrii, Orbana, Szydło i każdego innego, kto ze wzgardą odrzuca od siebie, w koszmarnych

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

snach, możność wywyższenia go mafijnym pocałunkiem odznaczenia mafijnego
satanistycznych kapituł.
7. Przyjrzyjmy się strukturze Direktorium
Internationale, które wyróżniło Antypapieża
Franciszka za udział w zamachu stanu na Stolicę
Apostolską (łac. Sancta Sedes) , zastąpienie
Benedykta XVI na fotelu Ojca św.:
7.1. Struktura
stowarzyszenia o
pełnej nazwie
Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises
zu Aachen e. V./ "Towarzystwo do przyznawania
Międzynarodowej Nagrody Karola do Akwizgranu
stowarzyszenie zarejestrowane" posiada 5 (słownie pięć stopni
członkostwa w Direktorium): Geborene Mitglieder, Gewählte
Mitglieder, Von den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen
benannte Mitglieder, Vom Direktorium benannte Mitglieder,
Von der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen entsandte
Mitglieder/ Członkowie Urodzeni, Członkowie Wybrani,
Członkowie Desygnowani Przez Frakcje w Radzie Miasta,
Członkowie Desygnowani przez Dyrektorium, Członkowie
posłani przez Fundację Internationaler Karlspreis zu Aachen.
7.2. Nie twierdzi się tutaj, że niejasna struktura członkostwa gremium miała jakikolwiek
związek z nagrodzeniem Złotym Medalem Zasług Geremka dla żydomasonerii w 1998 r. na
kilka zaledwie miesięcy przypadkowo, przed oficjalną Magdalenką, ale już po pierwszym z
tajnych, nieoficjalnych spotkań z Kiszczakiem tzw. opozycji finansowanej przez Amerykę
(dawniej mówiło się o komandosach Smolara), gdyż nie o jeden milion dolarów poszło, o
który czepiano się Geremka, ażeby zabałamucić sprawę finansowania ze zagranicy
antypolskiej Targowicy Okrągłego Stołu z udziałem Geremka, który nie pozwolił do fatalnej
śmierci zlustrować haniebnej przeszłości żydokomunistycznej tak samo, jak żydoubeckiej
przeszłości pilnuje wciąż Buzek a Mazowiecki krył żydokatolicką,

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

7.3. co na jedno wychodzi, bo mowi się o przedstawicielu tzw. krakowskiego środowiska
Karola Wojtyły, którego kontakt ze Służbą Bezpieczeństwa datowany jest w aktach SB na
1950 r., jeszcze jako wikariusz, tzw. ksiądz-patriota.
7.3.1. Jego Swiętobliwość Papież Jan Paweł II odznaczony
został Złotym Medalem Niezwykłej Nagrody Karola w 2004
r.,

7.4. Do ojców założycieli
Międzynarodówki, do
sygnatariuszy Proklamacji
Karlpreis należał członek
trzyosobowego tzw. Komitetu
Roboczego, Nadburmistrz
Akwizgranu Dr. Albert Maas.
7.5. Maas, die - rodzaju
żeńskiego w języku niemieckim
jest rzeka, której nie ma w
Niemczech i uzgodnili Prezydent
Republiki Federalnej Niemiec z
Kanclerzem, w korespondencji z
1991 r. po raz drugi, że nie
będzie wspominana w pierwszej
zwrotce piosenki ta rzeka,
piosenki uznanej za hymm
zjednoczonych Niemiec, dlatego

Memel nikomu nic nie mówi, ani wierszyk: Memelland
ist abgebranndt.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

OSWIATA (Bildung), gegr. 1992
7.6. I nie śpiewa się także drugiej zwrotki piosenki, w której mowa
przecież tylko o
niemieckich
kobietach,
niemieckiej
wierności,
niemieckim winie,
melodii starych
pieśni niemieckich, który porywać mogą do
czynów szlachetnych przez całe życie. O
niemieckich kobietach, wierności
niemieckiej, winie i śpiewie.
1:02
Michel Galloy, Paris: Das Schlesierlied. Brüssel, 2.10.2009
2 365 wyświetleń 6 lat temu

SOWA
7.7. Z biskupem o nazwisku Maas
(konsekrowanym przez bpa Paula
Marie Marca Fatôme w 1949 r.)
widziałem się i rozmawiałem
ostatni raz latem 1992 r. we
Frankfurcie nad Menem, na krótko przed jego śmiercią;
ciepło było, pogodnie, jak dziś, otworzył mi drzwi, a nie
widział już na oczy. Biskup Maas udzielił sakry biskupiej
Józefowi Marii Rafaelowi Wojciechowskiemu,
zwierzchnikowi Kościoła Katolickiego Mariawitów w
Polsce, heretyków takich samych, jak Bergoglio.
Z Panem Bogiem https://gloria.tv/user/7FB8RCqgodx
Z Frankfurtu nad Menem
mówił Stafan Kosiewski

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

http://oswiata.weebly.com/blog/archives/03-2016
Komisja Bezstronna ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów, Społeczność
facebook.com/komisjabezstronna/
Czy tylko Wicepremier i Minister Nauki RP dr Jarosław Gowin nie chce
jeszcze przyjąć do swojej wiadomości, kiedy mu wszystko po dobroci
mówi, że szumowiny pożydoskie zajmują się w tzw. Polsce po
Magdalence dintojrą i jej efektem są tajemnicze wypadki, najeżdżające
ludzi ciężarówki, samopały itd., albowiem uczciwych i mądrych żydów
do głosu szurki z własnej woli
nie dopuszczą, bo po co to komu? Robi się swoje, a
głosy oddawać mają Polacy na dwa plemiona, jak to
powiedział Kwaśniewski nie owijając w papier
toaletowy, w nowym programie Lisa, starego
ignoranta i aroganckiego populisty, cudownej broni
syjonistycznego żydostwa amerykańskiego w
hybrydycznej wojnie psychologicznej bilderbergów i
satanistycznych globalistów przeciw Panu Bogu.
https://de.scribd.com/doc/302480249/KomisjaBezstronna-BURZENIE-kryptosyjonistycznychLEGEND-PDO293-Fascynacja-Obledem-von-StefanKosiewski-ZR-CANTO-DCLXXXVI-RUCH-na-RzeczZburzenia-Pomn
Dlaczego Franciszek nie odmawia Ave Maria na
Aniol Panski 20130616 Stefan
Kosiewski FO197 ZR ZECh
Written by sowa (») 18. 8. 2015
in category Masonry, read: 298×
PDF:
https://de.scribd.com/doc/275083547/Dlaczego-Franciszek-nie-odmawiaAve-Maria-na-Aniol-Panski-ZR-20130616-Stefan-Kosiewski-FO197-ZECh
Za przynależność do masonerii grozi ekskomunika, tzn. każdy ksiądz katolicki, biskup,
kardynał i papież, który bierze udział w pracach loży wolnomularskich, czy daje dowody
przynależności, np. porozumiewając się publicznie znakami jasnymi dla wtajemniczonych
.:braci fartuszkowych, ściąga na siebie wszystkie konsekwencje związane z wyłączeniem ze
wspólnoty Kościoła świętego.
Dlaczego nie przeżegnał się znakiem krzyża św. po wyjściu na balkon bazyliki św. Piotra 13
marca po wyborze, kiedy hajalował w "rzymskim pozdrowieniu", skompromitowanym przez
Mussoliniego i w ostatnim czasie w Polsce przez członków Młodzieży Polskiej Giertycha,
które to pozdrowienie żyd Rosenberg (mianowany przez Hitlera zastępcą na czas
odbywania przez siebie kary więzienia po puczu w Monachium), połączył ze słowem "Heil",
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

które wymawiane było przez niego i przez wtajemniczonych członków partii NSDAP
etnicznego pochodzenia jako "haj" od hebrajskiego słowa "hajom" (dzień), przywitania na
dzień dobry?
W herbie kardynalskim Bergoglio miał gwiazdę pięcioramienną,
symbol masonerii. Jako papież zmienił ją na ośmioramienną gwiazdę,
symboliczny krzyż przekreślony po przekątnych przez sektę scientologów
czteroma promieniami lucyferskimi(...).
Gwiazda Lucyfera na kiju wyniesiona PDO239 Tusk na Aniol Panski FO 197
Antypapiez Franciszek FO 267 ZECh von Stefan Kosiewski ZR
CANTO DCCXVII
sowa (») | yesterday at 18:09 | read: 12× |
1. Dlaczego Franciszek nie odmawia Ave Maria na Anioł Pański? read on
Dlaczego Franciszek nie odmawia Ave Maria na Aniol Panski 20130616
Fascynacja Obłędem 197
Jun 14

Franciszek i tajemne znaki masońskie dawane sobie przez .:braci
wolnomularskich dłońmi http://sowa2.quicksnake.net/Masonry/DlaczegoFranciszek-nie-odmawia-Ave-Maria-na-Aniol-Panski-20130616-Stefan-

Kosiewski-FO197-ZR-ZECh

Tajemne znaki dłoni .:braci wtajemniczonych
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

5 maja 1789 r. w Wersalu nastąpiło otwarcie Stanów Generalnych królestwa francuskiego;
na 605 deputowanych do Stanów Generalnych aż 477 (78,8 %) było członkami lóż
masońskich, Ludwik Hass: Wolnomularstwo w Europie śroskowo-wschodniej w XVII i XIX
wieku.
Wrocław
1982 s. 191
ISBN 83-0401195-6

http://franciscus.blox.pl/2013/06/Franciszek-wprowadzil-masonski-sposob-skladania.html
Opublikowano 14th June 2013, autor: sowa piątek, 14 czerwca 2013
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/christi-himmelfahrt-pdo239-zr-lucyfer.html

FO 267 Antyklerykalny papiez Bergoglio to po prostu antypapież Franciszek
20131118
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

08. Mai 2016

Written by sowa (») 1. 6. 2015 in
category intelligence, read: 233×

Radio:
https://shoudio.com/user/sowa/status/9324
http://sowa2.quicksnake.net/Masonry/Gwiazda-Lucyfera-na-kiju-wyniesiona-PDO239-Tuskna-Aniol-Panski-FO-197-Antypapiez-Franciszek-FO-267-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-ZRCANTO-DCCXVII
https://de.scribd.com/skosiewski