You are on page 1of 6

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

REGIONAL TRIAL COURT


FIRST JUDICIAL REGION
BRANCH 4
BAGUIO CITY
AMANDA DANTES-GO,
Petitioner,

CIVIL CASE NO. 1066-R

- versus

FOR:

JONAS VINCENT GO,


Respondent.

DECLARATION OF
NULLITY OF
MARRIAGE
under Article 36 (b) of the
Family
Code
of
the
Philippines

X---------------------------------------X
JUDICIAL AFFIDAVIT
OF
ELMER S. GUANIO
Witness for the Petitioner
Submitted by:
ATTY. ROJANNE B. PASCUA
Counsel for Petitioner
JUDICIAL AFFIDAVIT
Offer of Testimony:
The testimony of the witness is being offered to prove the
following:
1. That he knows the petitioner and the respondent in this
case;
2. That he personally witness some of the verbal abuse of
the respondent to the petitioner;
3. That he personally knows that the petitioner in this case
suffered emotionally and mentally due to the verbal abuses and
disrespect of the respondent towards the petitioner; and
4. To corroborate the testimony of the petitioner, AMANDA
DANTES-GO.

That I, ELMER S. GUANIO, of legal age, single, Filipino


Citizen, and a resident of Poblacion Sur, Sablan, Benguet, after
having been sworn in accordance with law, hereby depose and say:
PRELIMINARY STATEMENT
The person examining me is Atty. ROJANNE B. PASCUA with
office address at Suite 302, Laperal Building, Session Road, Baguio
City. The examination is being held at the same address. I am
answering her questions fully conscious that I do so under oath and
may face criminal liability for false testimony and perjury.
1. Q: Kilala mo ba ang nagpepetisyon sa kasong ito?
A: Opo, Maam.
2. Q: Kaano-ano mo si AMANDA DANTES-GO?
A: Siya ay aking second cousin, Maam.
3. Q: Si JONAS VINCENT GO, kilala mo ba siya?
A: Opo, Maam.
4. Q: Paano mo nakilala si Vinvent GO?
A: Pinakilala siya ng aking pinsan na si AMANDA DANTESGO.
5. Q: Pwede mo bang isalaysay ang relasyon ni AMANDA at
JONAS VINCENT?
A: Ang relasyon nila ay hindi pangkaraniwan.
6. Q: Bakit mo naman nasabi?
A: Dahil nung naipakilala si VINCENT sa akin, ang alam ko
ay isa siyang mapagmahal na asawa. Binibigyan niya si
AMANDA ng mga alahas, at siya ay maalaga. Pero,
kapag lagi akong lumalabas kasama sila, napansin ko na
may kakaiba sa relasyon nila.
7. Q: Ano ang napansin mo sakanilang relasyon?
A: Nag-aaway sila palagi, kahit na sa harap ng kanilang
mga anak.
8. Q: Pwede ka bang magbigay ng pagkakataon kung saan
nakita mo silang nag-aaway?
A: Naimbitahan ako minsan na kumain kasama sila sa
Camp John Hay, Baguio City. Okay naman lahat sa
simula. Umiinom si VINCENT ng beer habang kausap si
AMANDA. Pero bigla nalang silang nagsagutan, at
nahiya pa ako dahil ang lakas ng boses ni VINCENT.

9. Q: Tapos, anong nangyari?


A: Tapos sumigaw si VINCENT ng Fuck you! Fuck you!
10. Q: Anong ginawa mo nung sumigaw siya ng ganun?
A: Nanahimik lang ako dahil nakita ko na galit na galit na
siya.
11. Q: Paano si AMANDA, anong ginawa niya?
A: Tumayo siya at umalis ng hotel.
12. Q: Sino ang mga kasama mo noong nag-away sila?
A: Kasama ko ang kanilang mga anak na sina JV (JONAS
VINCENT, Jr.) at Angel (Marie Angelique).
13. Q: Ano ang ginawa nila noong nag-away ang kanilang mga
magulang?
A: Wala silang ginawa. Tinignan lang nila ang kanilang
mga magulang na nag-aaway. Nung umalis si AMANDA,
sinundan ko siya, at naiwan si VINCENT sa kanilang mga
anak.
14. Q: Nasabi mo na umiinom si VINCENT ng beer, naka-ilang
bote siya ng beer nung gabing iyon?
A: Uminom lang siya ng isang bote.
15. Q: Anong nangyari noong sinundan mo si AMANDA sa
labas ng hotel?
A: Naglakad kami patungo sa Baguio Country Club dahil
walang taxi. Noong narating namin and exit ng Camp
John Hay, doon kami nakakuha ng taxi.
16. Q: Ano pa ang masasabi mo sa korteng ito tungkol sa magasawa?
A: May isang pagkakataon pa na nakita ko silang nagaaway. Kasama ko sila noong pabalik kami ng Baguio
City.
17. Q: Saan kayo galing?
A: Galing kami sa Manila.
18. Q: Anong nangyari noong pabalik kayo ng Baguio City?
A: Noong nasa NLEX (North Luzon Expressway) kami,
nag-away na naman sila.
19. Q: Ano ang pinag-awayan nila?
A: Hindi ko na matandaan. Ang alam ko lang, mababaw
lang iyon.

20. Q: Tapos, anong nangyari?


A: Si VINCENT ang nagmamaneho, kaya tumigil kami sa
isang gas station. Noong tumigil ang sasakyan, lumabas
si AMANDA at umalis.
21. Q: Saan siya nagpunta?
A: Sinabi ni VINCENT sa akin na sundan ko si AMANDA.
22. Q: Sinundan mo ba siya?
A: Opo, Maam.
23. Q: Ano ang nangyari pagkatapos?
A: Iniwan kami ni VINCENT, pero pagkalipas ng ilang
minuto tinawagan niya ako at sinabi niyang hihintayin
nalang niya kami sa Siesta, sa Tarlac City.
24. Q: Ano ang dahilan kung bakit umalis si AMANDA?
A: Tinanong ko rin siya at sinabi niya ay natatakot raw siya
kay VINCENT.
25. Q: Bakit daw siya takot kay VINCENT?
A: Dahil noong nag-aaway raw sila ay bumilis ang
pagpapatakbo ni VINCENT. Naramdaman daw ni
AMANDA na dahil sa bilis ng pagpapatakbo ni VINCENT
ay baka maaksidente sila.
26. Q: Ano ang masasabi mo tungkol kay JONAS VINCENT
GO?
A: Sa pagkakaalam ko, mabait siyang ama sakanilang
mga anak. Pero pagdating kay AMANDA, bastos siya,
kahit na sa harap ng kanilang mga anak. Kagaya ng
sinabi ko kanina noong sinabihan niya si AMANDA ng
Fuck you! Fuck you! sa harap ng kanilang mga anak at
sa isang pampublikong kainan pa.
27. Q: Nasabi mo kanina na lagi silang nag-aaway. Maliban sa
mga nasabi mong rason, may iba pa bang dahilan kung
bakit sila nag-aaway?
A: Babaero si VINCENT kaya lagi silang nag-aaway.
28. Q: Paano mo nalaman ito?
A: Nagtatrabaho ako sa Zion Hostel. At noong mga
bandang 1996 hanggang 1997, laging pumupunta si
VINCENT sa Hostel.
29. Q: Ano ang ibig mong sabihin na laging pumupunta si
VINCENT sa Hostel?

A: Magchecheck-in si VINCENT sa Hostel kasama ang


ibang babae na hindi si AMANDA. Pero noong taon na
yun, hindi ko alam na mag-asawa sila ni AMANDA.
30. Q: Kailan mo nakilala si JONAS VINCENT GO?
A: Noong 2004.
31. Q: Ngayon, ano ang epekto ng mga pangyayari kay
AMANDA, kung alam mo?
A: Lagi siyang emotionally and mentally stressed. Kapag
nakikita ko siya, lagi siyang umiiyak kapag nagkukwento
siya sa akin ng mga problema niya kay VINCENT. Sinabi
din niya sa akin na pakiramdam niya hindi na siya
nirerespeto ng kanyang mga anak.
32. Q: May mga idadagdag ka pa ba sa mga iyong sagot?
A: Wala na po, Maam.
I hereby execute to attest to the truth of the foregoing and to
constitute as my direct examination as witness for the petitioner in
this case and for all intents and purposes.
ELMER S. GUANIO
Affiant
SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE ME, this 30th day
of September, 2018 in the City of Baguio, Philippines by the affiant,
exhibiting to me his CTC No. 9951 issued at Baguio City as proof of
his identity and known to me to be the same person who executed
the foregoing judicial affidavit.

Doc. No.
120;
Page No. 24;
Book No. I;
Series of 2018.

ATTY. ROJANNE B. PASCUA


Notary Public
Until December 31, 2019
Roll of Attorneys No. 66700
PTR No. 2049008-01/12/2018; Baguio City
IBP Lifetime No. 1008398; Baguio City
MCLE Compliance No. II-000279; 01-15-17
Suite 302, Laperal Building, Session Road,
Baguio City
Tel. No. (074) 752-88-770

CERTIFICATION
I, Atty. ROJANNE B. PASCUA, subscribing under oath, depose
and say that:
1. I personally conducted the examination of the witness
for the petitioner, ELMER S. GUANIO, on September
30, 2018 at our office located at Suite 302, Laperal
Building, Session Road, Baguio City, Philippines;
2. I faithfully recorded the questions I asked and the
corresponding answers given by him; and
3. Neither I nor any other person then present or
assisting me coached her regarding her answers.
I am executing this Certification to attest to the truth of the
foregoing.
ATTY. ROJANNE B. PASCUA
SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE ME, this 30th day of
September, 2018 in the City of Baguio, Philippines by the affiant who
personally known to me and exhibiting to me her IBP ID with No.
66700.

Doc. No. 19;


Page No. 4;
Book No. 1;
Series of 2018.

ATTY. VANESSA G. BARLOLONG


Notary Public
Until December 31, 2019
2F Security Bank Building
Abanao cor. Shanem Sts., Baguio City
PTR NO. 1582108-Baguio City-1/10/14
ROLL NO. 44478; IBP NO. 938043-1/8/14
Notarial Comm. No. 10 NC 13 (R )