You are on page 1of 15

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

Zawiadomienie o przestpstwie powiadczenia nieprawdy przez


Pawe Potoroczyn, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza
Written by sowa () yesterday at 19:27 in category Polnisches Kulturzentrum, read: 15
Peter Weidhaas i Helmut Kohl na Frankfurckich Targach Ksiki
Radio:
https://gloria.tv/audio/oY84VmXiT1y
OFENSYWA SPECJALNYCH PDO239 FO
HERODY Herodenspiel von
Stefan Kosiewski ZECh Subotnik
4 czerwca abo Magdalenka do
odpracowania ZR CANTO
DCCXXI
Stefan Kosiewski Polnisches
Kulturzentrum e.V. do
Prokuratura Krajowa Biuro
Prezydialne Pani Prokurator
Renata Kosior
Cz I. Subotnika do odpracowania za
4 czerwca, wito zasabnicia w
Sejmie od wraenia ydokatolika
Mazowieckiego, zakontraktowanego w
Magdalence przez Kiszczaka z
Glempem na premiera III RP pod
generaem Jaruzelskim, ktry robi za I.
Prezydenta III RP

de.pinterest.com/pin/452752568771748240/
Prokuratura Krajowa
Biuro Prezydialne
ul. Rakowiecka 26/ 30
02-528 Warszawa
Frankfurt nad Menem, 17 maja 2016 r.
Prokurator Renata Kosior
PK I Ko2 119.2016
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

do wiadomoci: Wicepremier RP, Minister Kultury Prof. Piotr Gliski


Zawiadamiamo popenieniu przestpstwa
powiadczenia nieprawdy przez Pawe Potoroczyn, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza;
dowd w za.: opublikowane przez Pawe Potoroczyn 2016.05.16 18:03 pismo IAM
81/D/15/DW/KO antydatowane na 20 stycznia 2015 r. (tu: podejrzenie przestpstwa
sporzdzania faszywej dokumentacji) za. opublikowany przez Pawe Potoroczyn 2016.05.16
18:03 jako: 5_singapore_5_10_listopada_debriefing-1
Szanowna Pani Prokurator,
Piotr Potoroczyn powiadczy nieprawd zawieszajc wczoraj w internecie na oficjalnej
stronie internetowej pastwowej instytucji o nazwie Instytut Adama Mickiewicza zacznik
5_singapore_5_10_listopada_debriefing-1
ktrego ju p. 1. UWAGI OGOLNE zawiera szereg sformuowa nieprawdziwych, godzcych w
dobre imi Polski za granic i rzdu RP, niegodnych dyrektora IAM.
Wymieniona w p.1. za- 5. osoba, jako rozmwca P. Potoroczyna ("Pablo Espinel R.
Director") opisana zostaa sowami:
"Organizuje targi ksiki w Singapurze. Wczeniej odnis sukces w Bazylei i Miami. By
Dyrektorem Targw ksiki we Frankfurcie w 2000 roku zadecydowa, e Polska bdzie
gociem specjalnym. Due dowiadczenie".
Tymczasem z informacji opublikowanych o sobie w internecie przez: Pablo Espinel R
https://www.linkedin.com/in/pablo-espinel-r-b8a866a wyczyta mona, i Pablo Espinel R
zajmuje si handlem obrazami, nie ksikami.
Dyrektorem "Targw ksiki we Frankfurcie 2000 r." Pablo Espinel R z pewnoci nigdy nie
by, nie "zadecydowa, e Polska bdzie gociem specjalnym".

B. Geremek, E. Kuryluk, A. Rosner, Peter Weidhaas


Wyjaniam, e Dyrektorem Frankfurckich Targw Ksiki (tak bowiem
naley prawidowo przetumaczy na jzyk polski Frankfurter Buchmesse)
by nawczas Peter Weidhaas;
towarzyszyem przedstawicielom MK podczas szeregu spotka jeszcze
przed 2000 r., poniewa decyzja o wyznaczeniu Gocia Specjalnego
Frankfurter Buchmesse zapada zawsze wczeniej, aby byy odpowiednio moliwoci czasowe
przygotowania prezentacji, wpisania kosztw imprezy do budetu itd.
Cay zacznik 5. przynosi poza tym szereg innych przekama osobowych i rzeczowych, ktre
wiadcz m.in. o braku kompetencji zawodowych i kwalifikacji moralnych Pawa Potoroczyna do
penienia stanowiska dyrektora tak odpowiedzialnej instytucji kultury w Polsce, jak IAM; vide: p. 13.
za. 5. "Emily Hoe, General Manager" The Substancion (Art Scene), to z pewnoci nie jest "co w
rodzaju domu kultury. Bardzo ciekawi ludzie,
lewicujcy (Poczenie TR Warszawa, Warlikowskiego i Krytyki Politycznej) teater zainteresowany
procesem", no comment, S.K.
Zoczyca usiujcy skompromitowa Wicepremiera RP przy pomocy faszywych argumentw rzuca
wyzwanie subom specjalnym RP a moe i psychiatrii.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

Stwierdzam to wystpujc jako strona w Sprawie w roli Rzecznika Interesu Spoecznego.


Z wyrazami szacunku.

https://gloria.tv/audio/oY84VmXiT1y
Stefan Kosiewski, Vorsitzender
Polnisches Kulturzentrum e.V.
Postfach 800626 65906 Frankfurt

Aktualnoci https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/982567421796898
Stefan
Kosiewski
10 min

...dyrektor
tego Instytutu
faktycznie w
2013 roku
potrafi
wyda 200
tys. na same
wyjazdy i
spdzi
prawie
poow
swojego
czasu pracy za
granic.
Nawet nie bybym taki krytyczny wobec tego, gdyby nie fakt, e Instytut
Mickiewicza powinien peni inne funkcje ni funkcje agencji wyjazdowej doda Gliski....

Piotr Gliski prostuje sowa nt.


szefa Instytutu Mickiewicza - Ja
si przejzyczyem odnonie
wyjazdw szefa Instytutu
Mickiewicza. Chciabym to
wyjani publicznie, bo takie
sprawy trzeba wyjania. Te
dane, ktre
wiadomosci.onet.pl
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

12:59, kulturzentrum , Buchmarkt - rynek ksiki


Link
https://de.scribd.com/skosiewski

17. Mai 2016

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

Plan spotka i sprawozdanie z podry subowej Pawa Potoroczyna do Australii, Singapuru i


Hongkongu 23.1011.11.2013.
List do prof. Piotra Gliskiego, Wicepremiera RP, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
1_skan_listu_prof._piotr_glinski.pdf
Program wizyty Pawa Potoroczyna w Hongkongu, Australii, Singapurze, 23.1011.11.2013
2_program_wizyty_australia.pdf
Wizyta Pawa Potoryczna w Sydney - debriefing
3_sydney_27-30_pazdziernik_2013_debriefing_16-1.pdf
Wizyta Pawa Potoryczna w Melbourne - debriefing
4_melbourne_1-4_listopada_2013_debriefing_19_01-1.pdf
Wizyta Pawa Potoryczna w Singapurze - debriefing
5_singapore_5_10_listopada_debriefing-1.pdf
Wizyta Pawa Potoryczna w przedstawicielstwach RP w Australii i Singapurze
6_przedstawiciele_rp_za_granica_debriefing-1.pdf
Stanowisko eurodeputowanego Bogdana Zdrojewskiego, wczesnego Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
7_stanowisko_bogdana_zdrojewskiego.pdf Opublikowano: 2016.05.16 18:03
Aktualizacja: 2016.05.16 18:15 Autor: Pawe Potoroczyn Wprowadzenie: Pawe Potoroczyn
https://iam.pl/pl/plan-spotkan-i-sprawozdanie-z-podrozy-sluzbowej-pawla-potoroczyna-doaustralii-singapuru-i-hongkongu
OFENSYWA SPECJALNYCH PDO239 FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh
Subotnik 4 czerwca abo Magdalenka do odpracowania ZR CANTO DCCXXI
sowa () | 16. 5. | read: 24 |
Radio: https://gloria.tv/audio/oY84VmXiT1y

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

Zawiadomienie o przestpstwie poswiadczenia nieprawdy przez Pawe Potoroczyn, dyrektor


Instytutu Adama Mickiewicza Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. do Prokuratura
Krajowa Biuro Prezydialne Pani Prokurator Renata Kosior
Cz I. Subotnika do odpracowania za 4 czerwca, wito zasabnicia w Sejmie od wraenia
ydokatolika Mazowieckiego, zakontraktowanego w Magdalence przez Kiszczaka z Glempem
na premiera III RP pod generaem Jaruzelskim, ktry robi za I. Prezydenta III RP
POLEN

Stefan Kosiewski Udostpniony publicznie - 20:30


Upozowany na zego, antysemicki Goebells i szczery chwil wczeniej, przyjazny dla swego,
ydowskiego fotografa Alfreda
Eisentstdt - na historycznych
fotografiach tego i rancie posiedzenia
Ligi Narodw
Eyes of Hate, a candid photograph of
Goebbels after he finds out his
photographer is Jewish, 1933
rarehistoricalphotos.com Goebbels
smiled at him until he learned that
Eisenstaedt was Jewish. "Suddenly he
looked at me with hateful eyes and
waited for me to wither" he recalled.

T YFREE "STOP BIGOTRY" STICR >>


May 16

OFENSYWA
SPECJALNYCH
PDO239 FO von
Stefan Kosiewski ZECh Subotnik 4 czerwca abo
Magdalenka do odpracowania ZR CANTO DCCXXI
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

Du hast Pins gesammelt auf SOWA


Niecodzienny art premiera Danii. "Oczywicie,
mwi o Donaldzie Tusku" Lokke Rasmussen,
zwracajc si w czasie uroczystej kolacji do
prezydenta USA Baracka Obamy. Ja te bardzo
polubiem tego Donalda. Popieram go jako prezydenta. Jest cakiem sprytny, ma ogromne
zdolnoci przywdcze i jest prawdziwym wizjonerem www.facebook.com/... ofensywa
suebna specjalnych III Rzeszy PL przeciwko Gliskiemu i TTIP 58
Min https://de.pinterest.com/pin/452752568771726291/
OFENSYWA SPECJALNYCH

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

Nieobyczajne czyny i zachowanie niegodne, styl zy, reakcje gwatowne przyapanego na


gorcym uczynku cigny zupenie niepotrzebnie powszechn uwag nie tylko na niego,
rocznik '61, ktremu Pan Bg nie musia przecie dawa wiata wszystkiego od razu w III RP,
od samego poczcia, albowiem obowizek ksztacenia ustawicznego jednostek wchodzcych
w ycie po Magdalence 1989 r. spoczywa nadal dugo jeszcze bdzie przede wszystkim na
Kociele w., ktry szataski spisek zawr ze Zym, podpisa cyrograf Organizacji Kiszczaka,
ktra obdarzajc lokalnie figuranta pozycj zawodow, dostpem do kasy centralnej, winna
wczy do aktu obsadzenia pastwowego stanowiska mechanizm kontrolny w postaci
kapusia osobistego, sekretarki prowadzcej, patrzc klientowi permanentnie w ukadzie
zamknitym, automatycznie, nie tylko na... palce, powiedzmy, Monica z Lewina l. , Izabella
ale i rodek osobowy dyscyplinujcy pozapciowo jednostk niesforn, jednostronn
poprawnie politycznie; to moe by dajmy na to mentor zatrudniony pod kryptonimem
Arystoteles, doradca od dawania znakw za kamer i nagan ustnych w zaciszu gabinetu,
ktry jest w stanie zapali czerwone wiateko w tunelu poznawczym, ukaza na czas
perspektyw wpadki grocej niechybnie jednostce zo czynicej, zarozumiaej
celebrystycznie, majster wykadajcy kawa na aw konieczno pjcia w odstawk
aroganta, ignoranta i tupeciarza w jednym, ktry nie okazujc szacunku dla rzeczy
najprostszych, drobnych, jego zdaniem, z ktrych skada si przecie cay kosmos, kosmosw
wiele, subatomowych czstek, przenikajcych jak nez'utrina glob od podstaw, szare ycie
zarwno wicepremiera jak i milionw obywateli nie obsadzonych na lukratywnych
stanowiskach w pastwie demokratycznym Europy Wschodniej tudzie na emigracji
zarobkowej w Zachodniej, pokolenie stracone wyzwolonych umownie spod dyktatury
proletariatu postkomunistycznego, przywouje koleg/ nepot (niepotrzebne skreli) do
tzw. rozsdku, niewychodzenia przed szereg, niewyamywania si z ukadu kek zbatych
znaczka niereformowanych pytaniem:
czy sam sobie sterem, eglarzem,
okrtem? Pazem szabli w skorupk, po
bie, samoluby? Czy chce/ chc tego?
Gonic za ywiokami drobniejszego
pazu! Czy dyrektor Instytutu Adama
Mickiewicza poematy wieszcza naszego,
Narodu Polskiego pozna chociaby
tylko na pami, nie wszystkie, lecz dwa
chociaby, czy zjad z rozumami? Potrafi
klika kilka zda od siebie, rozbudzony/
rozbudzona, biseksualny w rodku nocy
automat, pyta szelakowa, zacita, na
temat "Rozwj liryki Mickiewicza"? Czy
te ma wszystko tam, gdzie wzrok nie
siga, a Kukiz ma polityk w D.?
Albowiem napisane jest na wejciu do
trzeciego nieba, na stronie internetowej
Instytutu, e Adam Mickiewicz
najwikszy polski poeta jest. A Norwida,
Kochanowski, Sarbiewskiego
Lyricorum libri tres w ogie stosu
jezuit wrzuci, spali Horacego
Chrzecijastwa?
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

Gupi niedwiedziu, gdyby w mateczniku siedzia, nigdy by si o tobie Wojski nie dowiedzia.
Ur. 1961 r. "by mem Grayny Szapoowskiej[2]" (patrz wikipedia), Buntownik z urzdu, jak
zatytuowa nieszczsnego 7 lipca 2008 r. przekrj (nie ma tego tekstu w internecie);
tygodnik, z ktrego wczeniej wyrzucono jeszcze za co naczelnego Maka Piotra Prusa, ale
nie wiem, za co i nie wypytuj, bo i po co? Lubiem Maka i lubi nie wypatrujc nie za
wiersze przecie, ktre take pisa, ale za ostatni koszul, ktr podzieli si ze mn w
Szczawnicy niegdy, niczym w. Marcin, chyba jeszcze przed mierci Pyjasa. I za przyjcie w
dom po katolicku na nocleg w stanie wojennym, po spotkaniu poetyckim z patrolem milicji
mronym wieczorem przed klatk schodow na zasypanym niegiem chodniku w Krakowie.
to dzieci uszo - ronie - to obroca! Wskrzesiciel narodu, Z matki obcej; krew jego dawne
bohatery, A
imi jego
bdzie
czterdzieci i
cztery.

Ten za robi
dziesi lat
pniej, po
skoczeniu
studiw, za
element
struktury
nazywanej
korporacj
Geremka,
ydoubeckiej
dyplomacji
III RP, tzw.
poPRL-u,
ktrej peno
wci na
placwkach
w Nowym
Jorku i w
Londynie,
dorabiajc
sobie nie na
boku i nie po
nocach na
plecach, lecz
bezczelnie
na ludzkich
oczach, jako
licealicie
legend
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

opozycjonisty tak samo, jak mody Morawiecki, od ktrego poza starym nikt nie wymaga
tego, natomiast staremu wyrabiali z jzykiem doktoratu styl wypowiedzi sierminy, choporobotniczy po zawodwce, eby trafio, dorobili z tajnych sub kontrwywiadu ochrony
pogranicza na Dolnym Slsku; TU KLIKNIJ, OBEJRZYJ, KILKA FOTEK ZAWIESIEM z jednym
takim: parkowa.blox.pl
Od omiu lat robi za dyrektora. Jak dugo jeszcze? Dlaczego nie pytasz: jak krtko jeszcze?
Czuwaj! Chciej! Oszust i kamca, krt przekrcony przekrci si wnet na dobre. Widz,
widzenie ma ksidz:

Panie, caa Polska moda Wydana w rce Heroda.


Bartoszewski, Baba-Jezus, Bojkot 20140509 Nieodplatna audycja antywyborcza FO332 von
Stefan Kosiewski ZR ZECh
Napsal sowa () 11. 5. 2014 v kategorii Stefan Kosiewski, peteno: 1078

...Przypominajc o literach 3 X NIE, ktre po dwudziestu latach czytelne byy jeszcze na


murze ostatniego domu z lewej strony, przy ulicy Cmentarnej, ktr schodzio si z
Wgrody w Czeladzi do ul. Staszica i piszc przed wyborami do Parlamentu
Europejskiego w 2014 r. : 3 X Be (Bartoszewski, bydlo, BOJKOT), nie potpia
si Pawowskiej po pwieczu od tamtych, czytelnych jeszcze za czasw Gomuki
napisw, albowiem Roman Dmowski nie ingerowa w antypolskie spory, w ktrych
argumenty podkrelane s nagminnie wymachiwaniem ramion; nie wtrca si do
bydkich pyskwek wiatrakw, do autentycznych, czy kabaretowych ktni toczonych
publicznie przez kreatury sanacyjnej propagandy po antypolskim zamachu stanu Pisudskiego
w 1926 r., ktrego ydomasoneria wyniosa za to na Wawel; za 600 tys. litwakw nie
znajcych nawet jzyka polskiego, za uznanych wtedy odgrnie przeze ustawowo za
Polakw. Za tzw. caoksztat ubstwianego tak samo, jak za nic wyniesiony mia zosta Lech
Kaczyski po mierci za rad obrazobrcy Michnika w to samo, wite dla Polakw
miejsce, decyzj ydobiskupa Dziwisza, czonek wolnomularskiej, paramasoskiej Grupy
Windsor, ktry z rozkazu brata bliniaka robi za prezydenta
Polski... https://shoudio.com/user/sowa/status/12978
PDF: Bartoszewski, Baba-Jezus, Bojkot 20140509 Nieodplatna audycja antywyborcza FO332
von Stefan Kosiewski ZR ZE... by Stefan Kosiewski
https://gloria.tv/audio/p33AUCTJc6P
Najpopularniejsze w tym tygodniu posty na stronie SOWA
SOWA
Wczoraj o 02:45 Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego L.dz.
238 Moody's Blues Fascynacja Obdem Zarys Estetyki Chazarw
http://sowa2.quicksnake.net//RATING-ZA-AUDYT-PDO238-Moodys
Prywatne firmy ratingowe, wymys i geszeft ydostwa amerykaskiego
jak Artur Andersen np., zachwalay certyfikaty banku ydoskiego Lehman
Brothers oraz wystawiay faszywym papierom wartociowym... Zobacz wicej
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

RATING ZA AUDYT PDO238 Moody's Blues FO Von Stefan


Kosiewski ZECh CANTO DCCXX 20160414 Magazyn Prolegomena do
Odydzania po Myli prof.
Aktualnoci
Stefan Kosiewski
do Stefan Kosiewski 5 godz.
Pikna Lekcja Dla Kukieek W. Sumliski o agentach wpywu i pocztku walki o nasze pastwo...
Wygra z byym Prezydentem RP i udowodni w sdzie jego zwizki z WSI!...
dziesitki tysicy sprzedanych egzemplarzy ksiki, pytania bez odpowiedzi, ktre pojawiy si w tej
publikacji zrobiy swoje. Zarzuty pojawiajce si w tym dziele byy miadce i w trybie ekspresowym
przekonyway wyborcw, e byy Prezydent ma wiele za uszami. Przekonyway, e Bronisaw
Komorowski uwikany jest we wspprac ze subami, ktrych panowie rezyduj w Moskwie, a ich
nadrzdnym celem jest Polska saba i skorumpowana. Nasuwa si jednak pytanie. Czy to ju kocowy
cios zadany wrogom wolnej Polski?... http://nowypolskishow.co.uk/piekna-lekcja-dla-kukielek-

w-s/

Poeta Polski pisze do Piata HERODY Herodenspiel von


Stefan Kosiewski
Collegium Civitas zaprasza 19 maja na kolejn debat z cyklu Historia polskich sub
specjalnych w III RP pt. Transformacja polskich sub specjalnych w latach 1990-2015.
Reformy, zmiany i zamierzenia.
Debat poprowadzi: dr Krzysztof Liedel.
W dyskusji gos zabior:
dr Jerzy Nka b. Zastpca Szefa Urzdu
Ochrony Pastwa,
dr hab. Zbigniew Siemitkowski b minister
spraw wewntrznych i b. Szef Agencji
Wywiadu,
gen.bryg.rez. Krzysztof Bondaryk b. Szef
Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego.
Debata odbdzie si 19 maja o godz. 18:00
w auli A w Collegium Civitas, 12 pitro PKIN
Ze wzgldw bezpieczestwa prosimy o
przybycie minimum 15 minut wczeniej.
Rwnie ze wzgldw bezpieczestwa
prosimy o uprzednie potwierdzenie
przybycia pod adresem:
event@civitas.edu.pl
Transformacja polskich sub specjalnych w latach 1990-2015. Reformy, zmiany i
zamierzenia. -... Collegium Civitas zaprasza 19 maja na kolejn debat z cyklu Historia
polskich sub specjalnych w III RP pt. "Transformacja polskich sub specjalnych w l.
civitas.edu.pl https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/981961238524183
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

Albowiem, jeeli chodzi o fakty, to Pawe Potoroczyn


opublikowa osobicie 2016.05.16 18:03 antydatowane na 20
stycznia 2015 r. pismo IAM 81/D/15/DW/KO ze zacznikami, z
ktrych 8. nazwany zosta "Zrzut z ekranu fb Ministra Bogdana
Zdrojewskiego (wpis z dnia 19.01.2016)", co odnotowujemy tu
jako curiosum, albowiem po raz pierwszy w sporze o miejsce
pracy na eksponowanym stanowisku uyty zosta doni samego
artysty wpis dokonany, skopiowany z bdami ortograficznymi, na prywatnym profilu
Bogdan Zdrojewski (byy Minister Kultury RP), ktrego to profilu prywatnego Minister
Kultury RP prowadzi nie musi, bowiem taki umie oddzieli obowizki subowe i to, co
publiczne, od prywatnego klikania z ruchadekiem Nabokova prywatnie po nocach bez
prezerwatywy, eby brao mocniej, imbir do bimbru take dajemy nie tylko dla woni jednego,
czy drugiego, albowiem dla adnego Sdu Pracy w Unii Europejskiej nie moe wpis na
fejsbuku by dokumentem i nie powinien wystpowa z tego wzgldu chociaby wystpowa
jako 7. pord zacznikw zawieszonych osobicie przez Pawa Potoroczyna,
Opublikowano: 2016.05.16 18:03 Aktualizacja: 2016.05.16 18:15 Autor: Pawe Potoroczyn
Wprowadzenie: Pawe Potoroczyn) w dziale:
Dla dziennikarzy Biuro prasowe
Wydarzenia: 16.0. 2016 Plan spotka i sprawozdanie z podry subowej Pawa
Potoroczyna do Australii, Singapuru i Hongkongu 23.1011.11.2013.
Opublikowano: 2016.05.16 18:03 Aktualizacja: 2016.05.16 18:15 Autor: Pawe Potoroczyn
Wprowadzenie: Pawe Potoroczyn
chocia w Biurze Prasowym IAM pracuje Magdalena Mich Rzecznik prasowy tel: 602 663 570
mmich@iam.pl
to publikuje za ni dyrektor, ktry dwoi si i troi dusze w Instytucie promujcym Kultur
Polsk, jak jezuita Sarbiewski ksigi, Pawe Potoroczyn, ktry jako dyrektor Struktury IAM
zatrudnia na stanowiskach:
STANOWISKO PENOMOCNIKA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH KRZYSZTOF JANICKI
GWNY SPECJALISTA (022) 44 76 100 kjanicki@iam.pl
STANOWISKO ADMINISTRATORA BEZPIECZESTWA INFORMACJI KRZYSZTOF JANICKI
GWNY SPECJALISTA (022) 44 76 118 kjanicki@iam.pl
STANOWISKO PENOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZDZANIA JAKOCI KRZYSZTOF JANICKI
GWNY SPECJALISTA (022) 44 76 100 kjanicki@iam.pl

diabeek z Brdk rozwodzc si czyta z kartki robic


sobie podmiechujki : Odpowied Pawa Potoroczyna na ostatnie wystpienie
Ministra Piotra Gliskiego w Sejmie RP

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

Szanowny Panie Premierze


Albo zosta Pan wprowadzony w bd, albo wprowadzi Pan w bd Sejm RP i opini
publiczn. Dane, ktrymi posuy si Pan w swoim wystpieniu s niezgodne z prawd i
przecz rozsdkowi!
W dokumentach Paskiego resortu znajduje si wystpienie pokontrolne za rok 2013
opracowane przez Biuro Audytu i Kontroli MKiDN jako rezultat trzymiesicznej kontroli w
Instytucie Adama Mickiewicza. W wystpieniu tym wystarczyo przeczyta, e 8,6 miliona
zotych kosztoway wszystkie podre opacone przez Instytut, w tym orkiestr symfonicznych
i kameralnych, zespow operowych, baletowych i teatralnych, a take 440 uczestnikw
wizyt studyjnych (selekcjonerw festiwalowych, kuratorw, liderw midzynarodowych
instytucji kultury, impresario, krytykw, dziennikarzy, etc.) W tej kwocie s rwnie 442
wnioski polskich twrcw objtych programem Kultura Polska Na wiecie, ktry IAM
prowadzi na zlecenie Ministerstwa. W sumie ok. 3 tysicy osb! W tym samym czasie 49
subowych podry Dyrektora Instytutu kosztowao nieco ponad 200 tysicy zotych, co
potwierdza w/w wystpienie pokontrolne.
Horrendalna rozrzutno, ktr zarzuci mi Pan publicznie w Sejmie RP, a teraz jeszcze na
stronie internetowej Ministerstwa, jest na tyle abstrakcyjna, e kci si z rozsdkiem: 8,5
miliona rocznie oznacza rednio 23 tysice zotych dziennie, wliczajc w to soboty, niedziele,
wita pastwowe i kocielne. Wedug cennika NASA za tak kwot mona wysa
stukilowego dyrektora IAM w kosmos dwa razy.
Domagam si natychmiastowego usunicia nieprawdziwych informacji ze strony
internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poniewa ju tylko tyle mona
w tej kwestii zrobi.
W trosce o wizerunek Instytutu i moj osobist reputacj list ten jestem zmuszony
opublikowa w sieci, akceptujc narzucony przez Ministerstwo sposb komunikowania si z
podlegymi instytucjami. Z powaaniem, Pawe Potoroczyn Opublikowano: 2016.05.13 16:07
Aktualizacja: 2016.05.13 17:02 Autor: Pawe Potoroczyn Wprowadzenie: Pawe Potoroczyn

Aktualnoci

Stefan Kosiewski
10 min ...dyrektor tego Instytutu faktycznie w 2013 roku potrafi wyda 200 tys. na same
wyjazdy i spdzi prawie poow swojego czasu pracy za granic. Nawet nie bybym taki
krytyczny wobec tego, gdyby nie fakt, e Instytut Mickiewicza powinien peni inne funkcje
ni funkcje agencji wyjazdowej - doda Gliski....
Piotr Gliski prostuje sowa nt. szefa Instytutu Mickiewicza - Ja si przejzyczyem odnonie
wyjazdw szefa Instytutu Mickiewicza. Chciabym to wyjani publicznie, bo takie sprawy
trzeba wyjania. Te dane, ktre
wiadomosci.onet.pl ttps://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/982567421796898
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

Komtess Ra:
a czemu to frasobliwy taki?
Madame Analia:
bo ma w Radzie IAM samych
specjalnych
Przewodniczcy Rady TW
"Karol"
Lustracja, Jerzy Buzek. 20110328
Stefan Kosiewski do Naczelnika Biura Lustracyjnego IPN w Katowicach Apr 26, 2011 by Stefan
Kosiewski (1 rating) 360 views https://de.scribd.com/doc/53963876/Lustracja-Jerzy-Buzek20110328-Stefan-Kosiewski-do-Naczelnika-Biura-Lustracyjnego-IPN-w-Katowicach
Czonkowie: TW "CAREX"
...Bo chodzi o to, e dopaty z Brukseli do 700 ha ziemi rolnej, ktre sprywatyzowa sobie
Cimoszewicz, TW "Carex", ojciec skomunysyna startujcego w jesiennych wyborach
parlamentarnych s tak samo wysokie i niczym nie uzasadnione, jak dopaty otrzymywane od
wielu lat na drugie 700 ha ziemi popegieerowskiej, ktre kwituje byy wicepremier i
Minister... http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Antykomunisci-wszystkich-krajowlaczcie-sie-PDO186-Przeciw-zydokracji-Unii-Europejskiej-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-ZR586
prof. dr hab. Jerzy Hausner - czonek Rady Polityki Pieninej, ktry z Kultur moe
Andrzej Klesyk - byy prezes zarzdu PZU, ktry z Kultur moe
Jerzy Kominski - ydoubecka korporacja Geremka, m.in.
Bogdan Zdrojewski - b. Minister Kultury, sam si na CZONKA wsadzi
c.d.n.
Z Panem Bogiem
https://gloria.tv/audio/oY84VmXiT1y
Z Frankfurtu nad Menem czyta Stefan Kosiewski
https://shoudio.com/user/sowa/status/7256
http://sowa.quicksnake.org/Polnisches-Kulturzentrum/Zawiadomienie-o-przestepstwieposwiadczenia-nieprawdy-przez-Pawel-Potoroczyn-dyrektor-Instytutu-Adama-Mickiewicza

Kamera dla Kukiza nad pisuarami w Sejmie, eby Polacy widzieli, kto komu
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mai 2016

Kukiz'15 @Kukiz15 18 Std.vor 18 Stunden


.@pkukiz: Pjdziemy na oba spotkania ws. #TK, ale pod jednym warunkiem - na
jednym i drugim MUSZ
by kamery.

sowa @sowa @Kukiz15


@pkukiz usunita kamera znad aw
poselskich PiS-u i ta, ktr trzeba
zaoy nad pisuarami w Sejmie, eby
Polacy widzieli, kto komu 14:39 - 15.
Mai 2016

https://twitter.com/sowa/status/731826405823090688
https://de.pinterest.com/pin/452752568771720726/

Du hast Pins gesammelt auf Sitwa ydowska w Polsce wiceminister


sprawiedliwoci Micha Wjcik zawiadomienia do prokuratury powiedzia. I doda: Midzy
innymi zawiadomienie z mojego
ministerstwa https://de.pinterest.com/pin/452752568771723911/
poniedziaek, 16 maja 2016 http://unsinn.blox.pl/2016/05/Kamera-dla-Kukiza-nadpisuarami-w-Sejmie-zeby.html
http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/05/ofensywa-specjalnych-pdo239-fo-von.html
http://sowa2.quicksnake.net/intelligence/OFENSYWA-SPECJALNYCH-PDO239-FO-HERODYHerodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Subotnik-4-czerwca-abo-Magdalenka-doodpracowania-ZR-CANTO-DCCXXI
https://de.scribd.com/skosiewski

Related Interests