Sie sind auf Seite 1von 1

ORDIN

privind aprobarea Planului de management i a Regulamentului ariei naturale


protejate Lacul Snagov

Emitent

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR I PDURILOR

Avnd n vedere Referatul de aprobare nr. 108.918/AC din 3 martie 2016 al Direciei
biodiversitate,
innd cont de Decizia SEA nr. 131 din 30 decembrie 2013, emis de Agenia pentru Protecia
Mediului Ilfov, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.661 din 18 decembrie 2015, Adresa Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 83.160/163.191/330.137 din 30 decembrie 2015, Adresa
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice nr. 122.099 din 22 decembrie 2015 i
Adresa Direciei generale pduri nr. 156.901/I.M. din 23 decembrie 2015,
n temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 49/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i ale art. 13 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 38/2015 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor,
ministrul mediului, apelor i pdurilor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprob Planul de management al ariei naturale protejate Lacul Snagov, prevzut n anexa nr.
1.
Articolul 2
Se aprob Regulamentul ariei naturale protejate Lacul Snagov, prevzut n anexa nr. 2.
Articolul 3
Anexele nr. 1 i 2*) fac parte integrant din prezentul ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
p. Ministrul mediului, apelor i pdurilor,
Viorel Traian Lascu,
secretar de stat
Bucureti, 31 martie 2016.
Nr. 652.
*) Anexele nr. 1 i 2 se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 380 bis, care se
poate achiziiona de la Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial,
Bucureti, os. Panduri nr. 1.