You are on page 1of 12

Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

PDO240
Polnisches Kulturzentrum RIS 20160521 Magazyn Europejski SOWA
ZR von Stefan Kosiewski CANTO DCCXXII
Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl (») Wczoraj o 11:12 w kategorii Rzecznik Praw
Obywatelskich, czytaj: 49× Radio: https://gloria.tv/audio/LBg96bjgJ4d

Dziękuję uprzejmie za przesyłkę z piątek/ Freitag, 20. Mai 2016 07:25 zawierającą
potwierdzenie otrzymania wniosku oraz informację, że zgodnie z art. 10 ustawy o Rzeczniku
Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) wniosek kierowany do Rzecznika jest
wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać
oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także
określać przedmiot sprawy. Powołując się na Europejską Konwencję Praw Człowieka z 4
listopada 1950, do której przystąpiła Rzeczpospolita Polska, wyjaśniam że przedmiotem
sprawy jest naruszenie przez Policję we Wrocławiu 15 maja 2016 r. Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności; w przedmiocie naruszenia: pozbawienie życia 25letniego obywatela RP: Igor Stachowiak, syn Michała.
https://de.pinterest.com/pin/452752568771808105/
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

kulturzentrum
ks. R. Mroziuk, S. Kosiewski, Konsul A. Kaczorowski

Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę, stwierdza Rozdz. I.
Prawa i Wolności Art. 2. Prawo do życia, p.1. zauważając: Nikt nie może być
umyślnie pozbawiony życia. Art. 3. mówi: Nikt nie może być poddany torturom ani
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.
W zał. dwie fotografie twarzy pozbawionego przez policjantów życia Igora Stachowiaka; na
jednej fot. twarz człowieka zatrzymanego przez czterech policjantów znajduje się w stanie
naturalnym, nie naruszonym; na drugiej fot. twarz pozbawionego życia człowieka jest w
bardzo znacznym stopniu zniekształcona, nosi liczne ślady nieludzkich tortur.
Uwaga: zniszczenia wewnętrzne i zewnętrzne ciała zamordowanego nie znajdują
porównania w materiałach archiwalnych narodowo-socjalistycznego, niemieckiego obozu
zagłady w Auschwitz. Podobieństwa historycznego cech zbrodni dokonanej we Wrocławiu
16.05.2016 znajdujemy natomiast w dokumentacji fotograficznej ludobójstwa popełnionego
na Narodzie Polskim w czasie Rzezi na Wołyniu.
Do wiadomości: Rada Europy, Donald Tusk, mgr historii @eucopresident
https://twitter.com/sowa/status/734494159877332992
Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, mgr historii Mariusz.Blaszczak@sejm.pl,
skargi@ms.gov.pl
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, mgr prawa Zbigniew.Ziobro@sejm.pl, bm@ms.gov.pl
Oznaczenie wnioskodawcy: Stefan Kosiewski
Polnisches Kulturzentrum e.V., Vorsitzender Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main
Wniosek dotyczy osoby pozbawionej życia: Igor Stachowiak, syn Michała

Wniosek dotyczy praw Rodziny Igora Stachowiaka, do życia i ochrony własnego życia ze
strony państwa przed mordercami Igora, którzy pozostając na wolności mataczą zmierzając
do uniknięcia odpowiedzialności prawnej i konieczności zadośćuczynienia za popełniony
grzech zbrodni pozbawienia życia człowieka, podejmują szereg działań maskujących
wykazując się przy tym dużą energią kryminalną; jako wysoce niepokojące należy przy tym
uznać informacje prasowe (gazeta wrocławska) o przyjęciu do wiadomości przez
przełożonego policjantów, ministra Błaszczaka, zawieszenia jedynie w pełnieniu obowiązków
służbowych tego tylko policjanta, który miał rzekomo użyć paralizatora, ponieważ rany i
zniekształcenia na ciele zabitego nie są z pewnością śladami po użyciu paralizatora i dlatego
można uznać, że Igor Stachowiak nie został pozbawiony życia za pomocą paralizatora
prądem.
RP zobowiązała się do realizacji Konwencji. Art 38 Konstytucji RP mówi: Rzeczpospolita
Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, natomiast Art. 40.
zapewnia: Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub
poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

Z przykrością zuważam, że prawnie zagwarantowana treścią Art. 41. nietykalność osobista i
wolność śp. Igora Stachowiaka zostały naruszone przez zorganizowaną grupę przestępczą
działającą w strukturach i w mundurach policji polskiej.
Wnioskuję niniejszym do Rzecznika Praw Obywatelskich RP o monitorowanie przebiegu
ukarania przez Ministra Spraw Wewnętrznych osób uczestniczących w dokonanym
zabójstwie na terenie komisariatu policji przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu i
odpowiedzialnych za mataczenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
Prokuraturze, zgodnie ze złożoną wczoraj przez min. Błaszczaka zapowiedzią w Szkole Policji
w Szczytnie. https://twitter.com/sowa/status/734187942785257474
Wnioskuję dalej o zainteresowanie przez RPO arcybiskupa Wrocławia ks. dra Józefa Piotra
Kupnego objęciem opieką duszpasterską Rodziny zabitego Igora oraz Rodzin i osób
uczestników zabójstwa.
Zadośćuczynienie za grzechy jest warunkiem koniecznym sakramentu pokuty.
Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
https://gloria.tv/audio/LBg96bjgJ4d

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci
Fot: Dodany 9 lat temu | Konsulat Generalny ... | Wyswietleń: 1 348 Rektor PMK ks. prałat
R. Mroziuk, Prezes S. Kosiewski, Konsul A. Kaczorowski
http://kulturzentrum.wrzuta.pl/obraz/powieksz/5mZfLnWZuag
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/na-hipokryte-fraszka-z-of-moralia-aj.html
Igor Stachowiak z Wrocławia - solidarni z rodziną zamordowanego
Polubiono stronę · 17 godz.
Przed Kancelarią Prezesa
Rady Ministrów w Warszawie.
Zbrodnia która wymaga
rzeczowego wyjaśnienia. Żaden
policjant nie ma prawa
mordować ludzi a później
tuszować morderstwa. Patrząc
na zdjęcie chłopaka z sekcji
zwłok na pierwszy rzut oka
widać że przyczyną jego śmierci
nie był tylko paralizator jak
podała do opinii publicznej
wrocławska policja. Każdy
lekarz to potwierdzi. Policjant
jest od tego żeby walczyć z
mordercami oraz tymi którzy
zacierają ślady morderstwa.
Nawet gdy zabójcą jest jego
kolega z pracy. Dlatego żądamy
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

przykładnego rozliczenia morderców w tym przypadku. Żeby podobne sytuacje nie miały
miejsca w przyszłości.
POLEN

Stefan Kosiewski
Aktualności

Igor Stachowiak z
Wrocławia - solidarni z rodziną
zamordowanego 2 godz. · Chcemy
sprawiedliwości. Działamy. Informacja
która została podana że rzekomą
przyczyną śmierci młodego człowieka
był paralizator jest skandaliczna.
Dysponujemy zdjęciem twarzy
chłopaka które zostało zrobione w
chwili zatrzymania oraz zdjęcia z
sekcji zwłok. Nie trzeba być lekarzem
żeby wiedzieć co mu zrobili.
1 · 1 godz. w kategorii Rzecznik Praw
Obywatelskich,

Stefan Hambura
Wczoraj o 20:26 · Kornel Morawiecki:
czas na symetrię w prawach mniejszości
narodowych w Polsce i Niemczech Kornel

Morawiecki: czas na symetrię w prawach
mniejszości narodowych w Polsce i Niemczech
Mniejszość polska w Niemczech jest
dyskryminowana, a jej prawa pomijane. Nijak się
to ma do praw przysługujących mniejszości
niemieckiej w Polsce. Czy… pch24.pl/kornelmorawie… Lubię to!

Stefan Kosiewski@Stefan Hambura obudził się nepota promujący własnego syna, za
którego kobiety bezprawnie głosują w Sejmie,
żeby przykleić do tematu moralnie słusznego, a
gdzie był ten figurant od podpisania przez
żydomasona Skubiszewskiego antypolskiego
Traktatu 17.06.1991? Gdzie był, kiedy my
protestowaliśmy publicznie, na konferencjach
naukowych, na Wiejskiej, w Sejmie i w Kancelarii
Prezydenta RP itd.
http://kulturzentrum.w.interiowo.pl/2.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

1.fot. Jerzy Wydra z Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego był gościem we
Frankfurcie, zapoznał się z naruszeniami traktatu; od 1992 posiadamy pełną
dokumentację. Czy stary Morawiecki był kiedykolwiek w Niemczech na
zaproszenie jakiejś działającej rzeczywiście organizacji Polaków? Czy posiada
chociaż kontakt do jednego, współpracującego z nim działacza zarejestrowanej
sądownie i rozliczanej przez władze państwowe Niemiec organizacji społecznej?
Czy tylko liczy na pomoc żydoskiej korporacji Geremka w konsulatach, która nie
pomaga Polakom w Niemczech w niczym. Panie Mecenasie, czy potrafi Pan tego
schorowanego człowieka zainteresować pytaniem, czy umie swojego syna,
wicepremiera od rozwoju w Polsce zainteresować walką z Mordowaniem
Polaków na Komisariatach Policji w III RP? Jestem w trakcie
uzupełniania wniosku do RPO, czy mogę w sprawie ochrony
praw rodziny zamordowanego Igora Stachowiaka liczyć na Pana Osobę?

POLNISCHES KULTURZENTRUM - FRANKFURT AM MAIN
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Rzecznik-Praw-Obywatelskich/Adam-Bodnar-Rzecznik-PrawObywatelskich-PDO240-Polnisches-Kulturzentrum-RIS-20160521-Magazyn-EuropejskiSOWA-ZR-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-DCCXXII

magazyn europejski

czwartek, 19 maja 2016
Subotnik 4 czerwca OFENSYWA SPECJALNYCH cd. NA HIPOKRYTE fraszka z OF
Moralia AJ PDO240 ZECh HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZR CANTO DCCXXII
Pasterze spiewaja, bydleta klekaja FO120 Akt I ogarek
IGOR STACHOWIAK do Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich PDO240 Polnisches
Kulturzentrum RIS …
12:52 45
słuchamy marszu powstałego w Paryżu we wigilię wybuchu powstania
listopadowego 28 listopada 1837, przy fortepianie Janusz Olejniczak,
nagranie pochodzi ze strony internetowej Narodowego Instytutu Fryderyka
Chopina sowa.blog.quicksnake.pl/…/Adam-…
Aktualności
Stefan Kosiewski

z pogardą powiada: nie
będę zniżał się do pani poziomu
żydowin, który drzazgi
w oku nie chce wybaczyć nikomu
Na hipokrytę fraszka z OF AJ
PDO240 FO von Stefan Kosiewski
ZECh ZR CANTO DCCXXII
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

...w lekceważący sposób wypowiadają się na temat Trybunału Konstytucyjnego. - Jak widzę
pana Brudzińskiego w telewizji, to widzę też pogardę dla tych, którzy myślą inaczej niż pan
wicemarszałek. To jest pogarda, poniżanie - tłumaczył dziennikarz...
Zimoch odpowiada posłance PiS: nie będę zniżał się do pani poziomu
Dziennikarz radiowej "Jedynki" po raz kolejny skomentował zamieszanie, jakie pojawiło się
po jego rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Tym razem…
wiadomosci.onet.pl https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/983479368372370
Radio: https://gloria.tv/audio/oY84VmXiT1y
Zawiadomienie o
przestępstwie
poswiadczenia
nieprawdy przez
Paweł Potoroczyn
Subotnik 4 czerwca
OFENSYWA
SPECJALNYCH cd. Na
hipokryte fraszka z
Ogrodu Fraszek
Moralia Antyjanus
Prolegomena do

Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego L.dz.240 Zarys Estetyki Chazarów
HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski Zniweczona Rzeczywistość
CANTO DCCXXII Pasterze spiewaja,
bydleta klekaja FO120 Akt I ogarek
Piotr Rybak ze śpiewem na ustach pali kukłę żyda
na Placu Solnym we Wrocławiu:
trzech żydów się spotkało, spotkało, spotkało
endecję powołało: tari, raritas, bum

http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/kukiz-iziemkiewicz-zakladajaendecje_839318.html#comment-2684516957
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/nahipokryte-fraszka-z-of-moralia-aj.html
Autor: sowa o 07:39
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

sowa magazyn europejski
@sowamagazyn
https://sowafrankfurt.wordpress.com/
https://disqus.com/by/sowamagazyn/
POLEN
Stefan Kosiewski
Aktualności

Igor Stachowiak z Wrocławia - solidarni z rodziną zamordowanego
2 godz. ·
Chcemy sprawiedliwości.
1 · 1 godz.
w kategorii Rzecznik Praw Obywatelskich,
Udostępniony publicznie - 20:26
Film ze zatrzymania (+) Igora Stachowiaka (25 lat)
https://dotsub.com/view/6353b524-73df-4350-aa34-f6dc0c568170
Śmierć na komisariacie: Policjant, który użył paralizatora zawieszony - Gazetawroclawska.pl
gazetawroclawska.pl
Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak
policjant, który użył paralizatora do reanimacji został zawieszony - Komentant wojewódzki
policji Arkadiusz Golanowski nie został jeszcze zatrzymany, dlatego mataczy; sugerował, że
Igor Stachowiak mógł doznać obrażeń jeszcze przed zatrzymaniem Czytaj więcej:
http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/smierc-na-komisariacie-policjant-ktoryuzyl-para
https://twitter.com/sowa/status/733439287342051328

https://de.pinterest.com/pin/452752568771774635/
POŁAMANY NOS, LICZNE KRWIAKI, PRAWIE WYDLUBANE OKO I ŚLADY NA SZYI
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

PDF: Reanimowany paralizatorem Ad acta PDO233 DIDASKALIA Do sceny spalenia kukly zyda
HERODY Herodenspiel von St... by SOWA magazyn europejski

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Rzecznik-Praw-Obywatelskich/Adam-Bodnar-Rzecznik-PrawObywatelskich-PDO240-Polnisches-Kulturzentrum-RIS-20160521-Magazyn-Europejski-

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

SOWA-ZR-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-DCCXXII Do pracy na druga pensja dla Amerykanki i
Senatorki RP Anders, która kasuje jeszcze wdowia
renta po pulkowniku US Costa
Written by sowa (») yesterday at 05:27 in category
job, read: 95×
Radio:
https://shoudio.com/user/sowa/status/18941
groteskowa m.in. przez to, że syna swojego nie
nauczyła mówić w języku polskim, a chce toczyć
dialogi międzynarodowe ze żydami na całym
świecie

Pretensjonalna kreatura
żydomasońskiego triumwiratu
Anna Maria Anders, córka
Ukrainki i wdowa po
rumuńskim żydu, którego
nazwisko COSTA nosi w
drugim, obok UE RP,
paszporcie USA.
Kaczyński nie dostrzega, że
powtarza skandal ze żydem
Czajkowskim w sutannie, który
przewodził komisji dialogu
żydosko-katolickiego, zaś
prywatnie zrobił dziecko

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

uczennicy od komuniii, którą uwiódł we wolnych
chwilach, kiedy nie robił za kapusia dla Służby
Bezpieczeństwa
Ks.Czajkowski agentem SB? - YouTube
▶ 3:03
https://www.youtube.com/watch?v=bm7rRV2Db_A
Kierowca
Kaczyńskiego
jest
MILIONEREM
se.pl Jak
ustalił "Super
Express",
wieloletni
kierowca
prezesa PiS,
jego najwierniejszy przyboczny, asystent i zaufany
współpracownik Jacek Cieślikowski (43 l...

https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/3kUdqWmPCna
Anna ur. 1950 r. jako córka ukraińskiej
kochanki (zamężnej z innym mężczyzną) a
potem drugiej partnerki 60-letniego generała,
który dla szansonistki porzucił rodzinę (żonę z
dziećmi; wszyscy biorą udział w kampanii
wrześniowej, syn i córka walczą w mundurach,
potem w konspiracji, w Powstaniu
Warszawskim) i żył w konkubinacie
nieuznawanym przez Kościół , dlatego Prymas
kard. Glemp demonstracyjnie deptał płytę na
Monte Cassino z żydoskim nazwiskiem
ekskomunikowanego z Kościoła
Rzymskokatolickiego grzesznika lekkoducha i
kochasia takiego samego, jak Józef (jidisz:
Dziuk) Piłsudski, który dla kochanki odszedł
formalnie od żydostwa socjalistycznego do
sekty protestanckiej
do przymusowej pracy na pensję Sekretarza Stanu dla
Anna M. Anders w rządzie Szydło:
https://de.scribd.com/skosiewski

22. Mai 2016

Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

Strona główna
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego
Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego
Piotr Piotrowski - Dyrektor Biura piotr.piotrowski@kprm.gov.pl
Bogumiła Bednarczyk - sekretariat Sekretarza Stanu, tel. 22 694 66 68
bogumila.bednarczyk@kprm.gov.pl
Katarzyna Świeżyńska - sekretariat Sekretarza Stanu, tel. 22 694 66 68
katarzyna.swiezynska@kprm.gov.pl
Katarzyna Komar – sekretariat Dyrektora Biura, tel. 22 694 75 62 katarzyna.gruca@kprm.gov.pl
Marcin Barcz – Doradca Sekretarza Stanu marcin.barcz@kprm.gov.pl
Justyna Michalak – dialog międzynarodowy justyna.michalak@kprm.gov.pl
Grzegorz Szewczyk - dialog międzynarodowy grzegorz.szewczyk@kprm.gov.pl
Magdalena Świtała-Koślacz - stosunki polsko-niemieckie magdalena.koslacz@kprm.gov.pl
Anna Turzyniecka - stosunki polsko-niemieckie anna.turzyniecka@kprm.gov.pl
Tomasz Zmiejko – stosunki polsko-niemieckie tomasz.zmiejko@kprm.gov.pl
Monika Partyka - stosunki polsko-izraelskie, diaspora żydowska, Bliski Wschód
monika.partyka@kprm.gov.pl
Jolanta Ignaczewska - współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami
jolanta.ignaczewska@kprm.gov.pl http://bpdm.kprm.gov.pl/dane-kontaktowe

http://mysowa.tumblr.com/post/144677933948/jarosław-kaczyński-oznajmił-że-jeżeli-ktoś
Dodaj komentarz - Pamiętamy o Bitwie o Monte Cassino i Generale Władysławie Andersie!
20.05.2006 - Hochgeladen von SenioritaKasia Gnoju w pałacu biskupa nie wolno zamiatać
pod dywan - Stefan Kosiewski / MAGDALENKA Du hast Pins gesammelt auf „Sitwa żydowska w Polsce“ Kaczyński zamienia się
rozumem z kokardami: zamiast czerwonej na Światowy Dzień AIDS w Marszu
Niepodległości unijnej z niemieckim żydem Kliczko na Majdanie zaklada do
żałobnego krawata po ojcu Mundku, żydowskim wykładowcy marksizmuleninizmu w PRL-u, biało-czerwoną dla sprowokowania ukraińsko-polskich torsji, reakcji
wymiotnych u normalnych ludzi. wiadomosci.onet.p... Uchwała ws. obrony suwerenności
RP https://de.pinterest.com/pin/452752568771788012/
Jarosław Kaczyński oznajmił, że jeżeli ktoś twierdzi, że dzisiaj w Polsce nie ma demokracji,
to znaczy, że jest w stanie, który by trzeba zbadać metodami medycznymi.
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/viktor-orban-zachwycony-wypowiedzia-jaroslawakaczynskiego/gll6nd
Jaroslaw
Kaczynski o
sfałszowanych
wyborach... von
mysowa

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

SOWA Magazyn Europejski
Onet · Przed chwilą ·
"wszyscy ci, którzy sprzeniewierzą się zasadom będą ponosić surowe konsekwencje złamania
prawa, złamania reguł, zasad związanych z etyką zawodową policjanta".
- Trzeba tych zasad i reguł przestrzegać, by zbudować zaufanie w społeczeństwie, to jest
niezbędne do tego, aby obywatele mogli się czuć bezpiecznie - mówił Błaszczak. Podczas
zorganizowanego po uroczystościach spotkania z mediami minister dodał, że jednym z celów
jego działalności "jako ministra spraw wewnętrznych jest odbudowanie etosu służby w policji
(...) w myśl zasady, że wyróżniamy funkcjonariuszy, którzy poza godzinami reagują, gdy widzą
złamania prawa, a wyciągamy konsekwencje wobec tych, którzy sprzeniewierzają się
zasadom".
- To są proste reguły i jestem o tym przekonany, że skuteczne - dodał Błaszczak.
Minister Błaszczak do oficerów
policji: będą nagrody i kary
Podczas uroczystości promocji na
stopień podkomisarza policji
minister spraw wewnętrznych i
administracji Mariusz Błaszczak
powiedział, że ci policjanci,…
wiadomosci.onet.pl

http://sowa.quicksnake.at/Kirche/Santo-subito-od-sprostowan-PDO217-ZniweczonaRzeczywistosc-ZECh-vonStefan-Kosiewski-CANTODCXVII

https://de.scribd.com/skosiewski