You are on page 1of 12

Europisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

PDO240
Polnisches Kulturzentrum RIS 20160521 Magazyn Europejski SOWA
ZR von Stefan Kosiewski CANTO DCCXXII
Napisa Sowa.blog.quicksnake.pl () Wczoraj o 11:12 w kategorii Rzecznik Praw
Obywatelskich, czytaj: 49 Radio: https://gloria.tv/audio/LBg96bjgJ4d

Dzikuj uprzejmie za przesyk z pitek/ Freitag, 20. Mai 2016 07:25 zawierajc
potwierdzenie otrzymania wniosku oraz informacj, e zgodnie z art. 10 ustawy o Rzeczniku
Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) wniosek kierowany do Rzecznika jest
wolny od opat, nie wymaga zachowania szczeglnej formy, lecz powinien zawiera
oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, ktrej wolnoci i praw sprawa dotyczy, a take
okrela przedmiot sprawy. Powoujc si na Europejsk Konwencj Praw Czowieka z 4
listopada 1950, do ktrej przystpia Rzeczpospolita Polska, wyjaniam e przedmiotem
sprawy jest naruszenie przez Policj we Wrocawiu 15 maja 2016 r. Konwencji o ochronie
praw czowieka i podstawowych wolnoci; w przedmiocie naruszenia: pozbawienie ycia 25letniego obywatela RP: Igor Stachowiak, syn Michaa.
https://de.pinterest.com/pin/452752568771808105/
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

kulturzentrum
ks. R. Mroziuk, S. Kosiewski, Konsul A. Kaczorowski

Prawo kadego czowieka do ycia jest chronione przez ustaw, stwierdza Rozdz. I.
Prawa i Wolnoci Art. 2. Prawo do ycia, p.1. zauwaajc: Nikt nie moe by
umylnie pozbawiony ycia. Art. 3. mwi: Nikt nie moe by poddany torturom ani
nieludzkiemu lub poniajcemu traktowaniu albo karaniu.
W za. dwie fotografie twarzy pozbawionego przez policjantw ycia Igora Stachowiaka; na
jednej fot. twarz czowieka zatrzymanego przez czterech policjantw znajduje si w stanie
naturalnym, nie naruszonym; na drugiej fot. twarz pozbawionego ycia czowieka jest w
bardzo znacznym stopniu znieksztacona, nosi liczne lady nieludzkich tortur.
Uwaga: zniszczenia wewntrzne i zewntrzne ciaa zamordowanego nie znajduj
porwnania w materiaach archiwalnych narodowo-socjalistycznego, niemieckiego obozu
zagady w Auschwitz. Podobiestwa historycznego cech zbrodni dokonanej we Wrocawiu
16.05.2016 znajdujemy natomiast w dokumentacji fotograficznej ludobjstwa popenionego
na Narodzie Polskim w czasie Rzezi na Woyniu.
Do wiadomoci: Rada Europy, Donald Tusk, mgr historii @eucopresident
https://twitter.com/sowa/status/734494159877332992
Minister Spraw Wewntrznych Mariusz Baszczak, mgr historii Mariusz.Blaszczak@sejm.pl,
skargi@ms.gov.pl
Minister Sprawiedliwoci Zbigniew Ziobro, mgr prawa Zbigniew.Ziobro@sejm.pl, bm@ms.gov.pl
Oznaczenie wnioskodawcy: Stefan Kosiewski
Polnisches Kulturzentrum e.V., Vorsitzender Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main
Wniosek dotyczy osoby pozbawionej ycia: Igor Stachowiak, syn Michaa

Wniosek dotyczy praw Rodziny Igora Stachowiaka, do ycia i ochrony wasnego ycia ze
strony pastwa przed mordercami Igora, ktrzy pozostajc na wolnoci matacz zmierzajc
do uniknicia odpowiedzialnoci prawnej i koniecznoci zadouczynienia za popeniony
grzech zbrodni pozbawienia ycia czowieka, podejmuj szereg dziaa maskujcych
wykazujc si przy tym du energi kryminaln; jako wysoce niepokojce naley przy tym
uzna informacje prasowe (gazeta wrocawska) o przyjciu do wiadomoci przez
przeoonego policjantw, ministra Baszczaka, zawieszenia jedynie w penieniu obowizkw
subowych tego tylko policjanta, ktry mia rzekomo uy paralizatora, poniewa rany i
znieksztacenia na ciele zabitego nie s z pewnoci ladami po uyciu paralizatora i dlatego
mona uzna, e Igor Stachowiak nie zosta pozbawiony ycia za pomoc paralizatora
prdem.
RP zobowizaa si do realizacji Konwencji. Art 38 Konstytucji RP mwi: Rzeczpospolita
Polska zapewnia kademu czowiekowi prawn ochron ycia, natomiast Art. 40.
zapewnia: Nikt nie moe by poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub
poniajcemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje si stosowania kar cielesnych.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

Z przykroci zuwaam, e prawnie zagwarantowana treci Art. 41. nietykalno osobista i


wolno p. Igora Stachowiaka zostay naruszone przez zorganizowan grup przestpcz
dziaajc w strukturach i w mundurach policji polskiej.
Wnioskuj niniejszym do Rzecznika Praw Obywatelskich RP o monitorowanie przebiegu
ukarania przez Ministra Spraw Wewntrznych osb uczestniczcych w dokonanym
zabjstwie na terenie komisariatu policji przy ul. Trzemeskiej we Wrocawiu i
odpowiedzialnych za mataczenie w Komendzie Wojewdzkiej Policji we Wrocawiu,
Prokuraturze, zgodnie ze zoon wczoraj przez min. Baszczaka zapowiedzi w Szkole Policji
w Szczytnie. https://twitter.com/sowa/status/734187942785257474
Wnioskuj dalej o zainteresowanie przez RPO arcybiskupa Wrocawia ks. dra Jzefa Piotra
Kupnego objciem opiek duszpastersk Rodziny zabitego Igora oraz Rodzin i osb
uczestnikw zabjstwa.
Zadouczynienie za grzechy jest warunkiem koniecznym sakramentu pokuty.
Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski
https://gloria.tv/audio/LBg96bjgJ4d

Wieczne odpoczywanie racz im da Panie, a wiato wiekuista niechaj im wieci


Fot: Dodany 9 lat temu | Konsulat Generalny ... | Wyswietle: 1 348 Rektor PMK ks. praat
R. Mroziuk, Prezes S. Kosiewski, Konsul A. Kaczorowski
http://kulturzentrum.wrzuta.pl/obraz/powieksz/5mZfLnWZuag
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/na-hipokryte-fraszka-z-of-moralia-aj.html
Igor Stachowiak z Wrocawia - solidarni z rodzin zamordowanego
Polubiono stron 17 godz.
Przed Kancelari Prezesa
Rady Ministrw w Warszawie.
Zbrodnia ktra wymaga
rzeczowego wyjanienia. aden
policjant nie ma prawa
mordowa ludzi a pniej
tuszowa morderstwa. Patrzc
na zdjcie chopaka z sekcji
zwok na pierwszy rzut oka
wida e przyczyn jego mierci
nie by tylko paralizator jak
podaa do opinii publicznej
wrocawska policja. Kady
lekarz to potwierdzi. Policjant
jest od tego eby walczy z
mordercami oraz tymi ktrzy
zacieraj lady morderstwa.
Nawet gdy zabjc jest jego
kolega z pracy. Dlatego damy
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

przykadnego rozliczenia mordercw w tym przypadku. eby podobne sytuacje nie miay
miejsca w przyszoci.
POLEN

Stefan Kosiewski
Aktualnoci

Igor Stachowiak z
Wrocawia - solidarni z rodzin
zamordowanego 2 godz. Chcemy
sprawiedliwoci. Dziaamy. Informacja
ktra zostaa podana e rzekom
przyczyn mierci modego czowieka
by paralizator jest skandaliczna.
Dysponujemy zdjciem twarzy
chopaka ktre zostao zrobione w
chwili zatrzymania oraz zdjcia z
sekcji zwok. Nie trzeba by lekarzem
eby wiedzie co mu zrobili.
1 1 godz. w kategorii Rzecznik Praw
Obywatelskich,

Stefan Hambura
Wczoraj o 20:26 Kornel Morawiecki:
czas na symetri w prawach mniejszoci
narodowych w Polsce i Niemczech Kornel

Morawiecki: czas na symetri w prawach


mniejszoci narodowych w Polsce i Niemczech
Mniejszo polska w Niemczech jest
dyskryminowana, a jej prawa pomijane. Nijak si
to ma do praw przysugujcych mniejszoci
niemieckiej w Polsce. Czy pch24.pl/kornelmorawie Lubi to!

Stefan Kosiewski@Stefan Hambura obudzi si nepota promujcy wasnego syna, za


ktrego kobiety bezprawnie gosuj w Sejmie,
eby przyklei do tematu moralnie susznego, a
gdzie by ten figurant od podpisania przez
ydomasona Skubiszewskiego antypolskiego
Traktatu 17.06.1991? Gdzie by, kiedy my
protestowalimy publicznie, na konferencjach
naukowych, na Wiejskiej, w Sejmie i w Kancelarii
Prezydenta RP itd.
http://kulturzentrum.w.interiowo.pl/2.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

1.fot. Jerzy Wydra z Kancelarii Prezydenta Kwaniewskiego by gociem we


Frankfurcie, zapozna si z naruszeniami traktatu; od 1992 posiadamy pen
dokumentacj. Czy stary Morawiecki by kiedykolwiek w Niemczech na
zaproszenie jakiej dziaajcej rzeczywicie organizacji Polakw? Czy posiada
chocia kontakt do jednego, wsppracujcego z nim dziaacza zarejestrowanej
sdownie i rozliczanej przez wadze pastwowe Niemiec organizacji spoecznej?
Czy tylko liczy na pomoc ydoskiej korporacji Geremka w konsulatach, ktra nie
pomaga Polakom w Niemczech w niczym. Panie Mecenasie, czy potrafi Pan tego
schorowanego czowieka zainteresowa pytaniem, czy umie swojego syna,
wicepremiera od rozwoju w Polsce zainteresowa walk z Mordowaniem
Polakw na Komisariatach Policji w III RP? Jestem w trakcie
uzupeniania wniosku do RPO, czy mog w sprawie ochrony
praw rodziny zamordowanego Igora Stachowiaka liczy na Pana Osob?

POLNISCHES KULTURZENTRUM - FRANKFURT AM MAIN


http://sowa.blog.quicksnake.pl/Rzecznik-Praw-Obywatelskich/Adam-Bodnar-Rzecznik-PrawObywatelskich-PDO240-Polnisches-Kulturzentrum-RIS-20160521-Magazyn-EuropejskiSOWA-ZR-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-DCCXXII

magazyn europejski

czwartek, 19 maja 2016


Subotnik 4 czerwca OFENSYWA SPECJALNYCH cd. NA HIPOKRYTE fraszka z OF
Moralia AJ PDO240 ZECh HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZR CANTO DCCXXII
Pasterze spiewaja, bydleta klekaja FO120 Akt I ogarek
IGOR STACHOWIAK do Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich PDO240 Polnisches
Kulturzentrum RIS
12:52 45
suchamy marszu powstaego w Paryu we wigili wybuchu powstania
listopadowego 28 listopada 1837, przy fortepianie Janusz Olejniczak,
nagranie pochodzi ze strony internetowej Narodowego Instytutu Fryderyka
Chopina sowa.blog.quicksnake.pl//Adam-
Aktualnoci
Stefan Kosiewski

z pogard powiada: nie


bd znia si do pani poziomu
ydowin, ktry drzazgi
w oku nie chce wybaczy nikomu
Na hipokryt fraszka z OF AJ
PDO240 FO von Stefan Kosiewski
ZECh ZR CANTO DCCXXII
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

...w lekcewacy sposb wypowiadaj si na temat Trybunau Konstytucyjnego. - Jak widz


pana Brudziskiego w telewizji, to widz te pogard dla tych, ktrzy myl inaczej ni pan
wicemarszaek. To jest pogarda, ponianie - tumaczy dziennikarz...
Zimoch odpowiada posance PiS: nie bd znia si do pani poziomu
Dziennikarz radiowej "Jedynki" po raz kolejny skomentowa zamieszanie, jakie pojawio si
po jego rozmowie z "Dziennikiem Gazet Prawn". Tym razem
wiadomosci.onet.pl https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/983479368372370
Radio: https://gloria.tv/audio/oY84VmXiT1y
Zawiadomienie o
przestpstwie
poswiadczenia
nieprawdy przez
Pawe Potoroczyn
Subotnik 4 czerwca
OFENSYWA
SPECJALNYCH cd. Na
hipokryte fraszka z
Ogrodu Fraszek
Moralia Antyjanus
Prolegomena do

Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego L.dz.240 Zarys Estetyki Chazarw


HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski Zniweczona Rzeczywisto
CANTO DCCXXII Pasterze spiewaja,
bydleta klekaja FO120 Akt I ogarek
Piotr Rybak ze piewem na ustach pali kuk yda
na Placu Solnym we Wrocawiu:
trzech ydw si spotkao, spotkao, spotkao
endecj powoao: tari, raritas, bum

http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/kukiz-iziemkiewicz-zakladajaendecje_839318.html#comment-2684516957
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/nahipokryte-fraszka-z-of-moralia-aj.html
Autor: sowa o 07:39
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

sowa magazyn europejski


@sowamagazyn
https://sowafrankfurt.wordpress.com/
https://disqus.com/by/sowamagazyn/
POLEN
Stefan Kosiewski
Aktualnoci

Igor Stachowiak z Wrocawia - solidarni z rodzin zamordowanego


2 godz.
Chcemy sprawiedliwoci.
1 1 godz.
w kategorii Rzecznik Praw Obywatelskich,
Udostpniony publicznie - 20:26
Film ze zatrzymania (+) Igora Stachowiaka (25 lat)
https://dotsub.com/view/6353b524-73df-4350-aa34-f6dc0c568170
mier na komisariacie: Policjant, ktry uy paralizatora zawieszony - Gazetawroclawska.pl
gazetawroclawska.pl
Jak poinformowa minister spraw wewntrznych Mariusz Baszczak
policjant, ktry uy paralizatora do reanimacji zosta zawieszony - Komentant wojewdzki
policji Arkadiusz Golanowski nie zosta jeszcze zatrzymany, dlatego mataczy; sugerowa, e
Igor Stachowiak mg dozna obrae jeszcze przed zatrzymaniem Czytaj wicej:
http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/smierc-na-komisariacie-policjant-ktoryuzyl-para
https://twitter.com/sowa/status/733439287342051328

https://de.pinterest.com/pin/452752568771774635/
POAMANY NOS, LICZNE KRWIAKI, PRAWIE WYDLUBANE OKO I LADY NA SZYI
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

PDF: Reanimowany paralizatorem Ad acta PDO233 DIDASKALIA Do sceny spalenia kukly zyda
HERODY Herodenspiel von St... by SOWA magazyn europejski

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Rzecznik-Praw-Obywatelskich/Adam-Bodnar-Rzecznik-PrawObywatelskich-PDO240-Polnisches-Kulturzentrum-RIS-20160521-Magazyn-Europejski-

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

SOWA-ZR-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-DCCXXII Do pracy na druga pensja dla Amerykanki i


Senatorki RP Anders, ktra kasuje jeszcze wdowia
renta po pulkowniku US Costa
Written by sowa () yesterday at 05:27 in category
job, read: 95
Radio:
https://shoudio.com/user/sowa/status/18941
groteskowa m.in. przez to, e syna swojego nie
nauczya mwi w jzyku polskim, a chce toczy
dialogi midzynarodowe ze ydami na caym
wiecie

Pretensjonalna kreatura
ydomasoskiego triumwiratu
Anna Maria Anders, crka
Ukrainki i wdowa po
rumuskim ydu, ktrego
nazwisko COSTA nosi w
drugim, obok UE RP,
paszporcie USA.
Kaczyski nie dostrzega, e
powtarza skandal ze ydem
Czajkowskim w sutannie, ktry
przewodzi komisji dialogu
ydosko-katolickiego, za
prywatnie zrobi dziecko

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

uczennicy od komuniii, ktr uwid we wolnych


chwilach, kiedy nie robi za kapusia dla Suby
Bezpieczestwa
Ks.Czajkowski agentem SB? - YouTube
3:03
https://www.youtube.com/watch?v=bm7rRV2Db_A
Kierowca
Kaczyskiego
jest
MILIONEREM
se.pl Jak
ustali "Super
Express",
wieloletni
kierowca
prezesa PiS,
jego najwierniejszy przyboczny, asystent i zaufany
wsppracownik Jacek Cielikowski (43 l...

https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/3kUdqWmPCna
Anna ur. 1950 r. jako crka ukraiskiej
kochanki (zamnej z innym mczyzn) a
potem drugiej partnerki 60-letniego generaa,
ktry dla szansonistki porzuci rodzin (on z
dziemi; wszyscy bior udzia w kampanii
wrzeniowej, syn i crka walcz w mundurach,
potem w konspiracji, w Powstaniu
Warszawskim) i y w konkubinacie
nieuznawanym przez Koci , dlatego Prymas
kard. Glemp demonstracyjnie depta pyt na
Monte Cassino z ydoskim nazwiskiem
ekskomunikowanego z Kocioa
Rzymskokatolickiego grzesznika lekkoducha i
kochasia takiego samego, jak Jzef (jidisz:
Dziuk) Pisudski, ktry dla kochanki odszed
formalnie od ydostwa socjalistycznego do
sekty protestanckiej
do przymusowej pracy na pensj Sekretarza Stanu dla
Anna M. Anders w rzdzie Szydo:
https://de.scribd.com/skosiewski

22. Mai 2016

Europisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

Strona gwna
Penomocnik Prezesa Rady Ministrw ds. Dialogu Midzynarodowego
Biuro Penomocnika Prezesa Rady Ministrw do Spraw Dialogu Midzynarodowego
Piotr Piotrowski - Dyrektor Biura piotr.piotrowski@kprm.gov.pl
Bogumia Bednarczyk - sekretariat Sekretarza Stanu, tel. 22 694 66 68
bogumila.bednarczyk@kprm.gov.pl
Katarzyna wieyska - sekretariat Sekretarza Stanu, tel. 22 694 66 68
katarzyna.swiezynska@kprm.gov.pl
Katarzyna Komar sekretariat Dyrektora Biura, tel. 22 694 75 62 katarzyna.gruca@kprm.gov.pl
Marcin Barcz Doradca Sekretarza Stanu marcin.barcz@kprm.gov.pl
Justyna Michalak dialog midzynarodowy justyna.michalak@kprm.gov.pl
Grzegorz Szewczyk - dialog midzynarodowy grzegorz.szewczyk@kprm.gov.pl
Magdalena witaa-Kolacz - stosunki polsko-niemieckie magdalena.koslacz@kprm.gov.pl
Anna Turzyniecka - stosunki polsko-niemieckie anna.turzyniecka@kprm.gov.pl
Tomasz Zmiejko stosunki polsko-niemieckie tomasz.zmiejko@kprm.gov.pl
Monika Partyka - stosunki polsko-izraelskie, diaspora ydowska, Bliski Wschd
monika.partyka@kprm.gov.pl
Jolanta Ignaczewska - wsppraca ze stowarzyszeniami i fundacjami
jolanta.ignaczewska@kprm.gov.pl http://bpdm.kprm.gov.pl/dane-kontaktowe

http://mysowa.tumblr.com/post/144677933948/jarosaw-kaczyski-oznajmi-e-jeeli-kto
Dodaj komentarz - Pamitamy o Bitwie o Monte Cassino i Generale Wadysawie Andersie!
20.05.2006 - Hochgeladen von SenioritaKasia Gnoju w paacu biskupa nie wolno zamiata
pod dywan - Stefan Kosiewski / MAGDALENKA Du hast Pins gesammelt auf Sitwa ydowska w Polsce Kaczyski zamienia si
rozumem z kokardami: zamiast czerwonej na wiatowy Dzie AIDS w Marszu
Niepodlegoci unijnej z niemieckim ydem Kliczko na Majdanie zaklada do
aobnego krawata po ojcu Mundku, ydowskim wykadowcy marksizmuleninizmu w PRL-u, biao-czerwon dla sprowokowania ukraisko-polskich torsji, reakcji
wymiotnych u normalnych ludzi. wiadomosci.onet.p... Uchwaa ws. obrony suwerennoci
RP https://de.pinterest.com/pin/452752568771788012/
Jarosaw Kaczyski oznajmi, e jeeli kto twierdzi, e dzisiaj w Polsce nie ma demokracji,
to znaczy, e jest w stanie, ktry by trzeba zbada metodami medycznymi.
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/viktor-orban-zachwycony-wypowiedzia-jaroslawakaczynskiego/gll6nd
Jaroslaw
Kaczynski o
sfaszowanych
wyborach... von
mysowa

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

SOWA Magazyn Europejski


Onet Przed chwil
"wszyscy ci, ktrzy sprzeniewierz si zasadom bd ponosi surowe konsekwencje zamania
prawa, zamania regu, zasad zwizanych z etyk zawodow policjanta".
- Trzeba tych zasad i regu przestrzega, by zbudowa zaufanie w spoeczestwie, to jest
niezbdne do tego, aby obywatele mogli si czu bezpiecznie - mwi Baszczak. Podczas
zorganizowanego po uroczystociach spotkania z mediami minister doda, e jednym z celw
jego dziaalnoci "jako ministra spraw wewntrznych jest odbudowanie etosu suby w policji
(...) w myl zasady, e wyrniamy funkcjonariuszy, ktrzy poza godzinami reaguj, gdy widz
zamania prawa, a wycigamy konsekwencje wobec tych, ktrzy sprzeniewierzaj si
zasadom".
- To s proste reguy i jestem o tym przekonany, e skuteczne - doda Baszczak.
Minister Baszczak do oficerw
policji: bd nagrody i kary
Podczas uroczystoci promocji na
stopie podkomisarza policji
minister spraw wewntrznych i
administracji Mariusz Baszczak
powiedzia, e ci policjanci,
wiadomosci.onet.pl

http://sowa.quicksnake.at/Kirche/Santo-subito-od-sprostowan-PDO217-ZniweczonaRzeczywistosc-ZECh-vonStefan-Kosiewski-CANTODCXVII

https://de.scribd.com/skosiewski