You are on page 1of 11

Europisches Magazin SOWA

28. Mai 2016

Geschrieben von europisches magazin () heute um 09:47 in der Kategorie Polnischer


Schulverein OSWIATA, gelesen: 14x
Radio:
https://gloria.tv/audio/iY2DUii7jRU
pitek, 29 lipca 2011 Panie Prezesie, nie trzeba by prawnikiem, eby rozwiza kilka zagadek, w ktre spowita
jest nasza Polska. Kiszczak by szefem kontrwywiadu wojskowego, kiedy powstaway na Wybrzeu tzw. Wolne
Zwizki Zawodowe Wybrzea, ktre zaoy obecny marszaek Sejmu, czy Senatu, ktry powinien na dziaalno
Pana Fundacji tyle pienidzy dawa, eby si Panu nie zapychaa skrzynka mailami od nauczycieli ze
Wschodu. http://mateuszpiskorski.blog.onet.pl/2016/05/16/czy-nato-bedzie-pacyfikowac-w-polsceprotesty/comment-page-1/#comment-3157 28 maja 2016 o 10:19 Twj komentarz oczekuje na moderacj.
"...Zajcia prowadzili w tym czasie: mgr Lucyna Bachorz, mgr Krystyna Charkiewicz, mgr Anna Randak, mgr
Stefan Kosiewski. Korzystano z pomocy podrcznikowej Fundacji im Goniewicza w Lublinie 3. , otrzymywano
ksiki do nauczania jzyka polskiego od wydawnictw wystawiajcych na Frankfurckich Targach Ksiki a take
za porednictwem Wydziau Konsularnego Ambasady RP w Kolonii, kupowano w Polsce i sprowadzano
potrzebne podrczniki we wasnym zakresie...".

Stefan Kosiewski: Bd wnet w Polsce zmiany, na ktre czeka Nard Polski


Written by sowa () 26. 9. 2012 in category Polnischer Schulverein OSWIATA, read: 718
Bd wnet w Polsce zmiany, na ktre czeka Nard Polski, dlatego musi by nard na te zmiany
przygotowany. Bo biegnie czowiek bezradny po scenie, a sycha rg i le w piachu kajdany, ktre
spady z ng. Zakamania opaska czarna z oczu. Koacze koatka, jak hostia w monstrancji toczy si
koacz zoty. Ojczyzna Matka staje na oboku i nie jest potrzebny na to grant. Nie trzeba si nikomu
kania. Mona powiedzie gupiemu w oczy: id, precz idioto. Wczoraj zda si zaledwie pisaem
wiersz do Marka, ktry jest filozof i taternik a szczcie ma mieszka wysoko w grach, w Tatrach, w
Zakopanem, gdzie go spotkaem i przechodziem do ogrodu wrd ksiek przez pokj, pord
arkuszy papieru zapenionych myl niespokojn, blunc Bogu, bo dla Marka, ktry obudny nie
jest, due znaczenie ma Platon.

http://www.spreaker.com/user/sowa/beda_wnet_w_polsce_zmiany
Download MP3 (18,6 MB)
Andrzej Stelmachowski Stefan Kosiewski, Ryszard Kaczorowski

Ryszard Kaczorowski w okresie Magdalenki, 19 lipca 1989 roku


zaprzysiony zosta na urzd prezydenta na uchodstwie, chocia
KONSERWATYSTA Bg, Nard, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta na
wiat od 1999 jako biuletyn Konserwatysta Maopolski ISSN 17733946
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

28. Mai 2016

Kategorie: czas na normalno | RSS


pitek, 29 lipca 2011
Stefan Kosiewski: Bd wnet w Polsce zmiany, na ktre czeka Nard
Polski.
()Wspominaem onegdaj o zej woli yda (ten z kolei konsul
nazywa si tak samo jak Ryszard Kaczorowski, ktry w okresie
Magdalenki, 19 lipca 1989 roku zaprzysiony zosta na urzd
prezydenta na uchodstwie, chocia testament ostatniego prezydenta Sabatta wyznaczy go
wyranie nastpc prezydenta na wypadek oprnienia si urzdu przed zawarciem
pokoju. Sabatt zmar wanie w dniu 19 lipca 1989 r. . a czy midzy jego mierci, a
zaprzysieniem tego samego dnia Kaczorowskiego na prezydenta RP podpisano z kim jaki
pokj?
Download MP3 (18,6 MB), tu kliknij, eby wysucha - odtwarzacz, sowa.podspot.de
mysowa 18 godzin(y) temu
32:18 551 Borusewicz wyplacil sobie odprawe emerytalna PDO333 w ub. r. 200 tys. chociaz
nie przeszedl na
sowa2.quicksnake.net/intelligence/Borusewicz-wypl ...Czy profesor
Jerzy Buzek, ktremu powierzono w pewnym momencie prowadzenie
obrad, nie postawi sobie nigdy w yciu pytania o rdo zamtu, ktry
spowodowa przekazanie mu steru Zjazdu? Strach
Borusewicza prowadzi Hodysz, tak mwi publicznie Wasa. Poza tym
s pono na niego akta w Berlinie, mnie to nie obchodzi, bo dintojra i przepychanka nie
mieszcz si w polu tworzenia Nowego przez poet. Ja chciabym wystawi w Polsce te moje
HERODY, ktre naszy mnie przed laty w czeskiej Pradze, kiedy kilka dni byem cay czas w
stanie wiadomoci, e oto mam otrzymane zadanie napisa to, co w mojej gowie jest
jeszcze tylko sam pewnoci, e rzecz powstanie i bdzie prawd o rzeczywistoci
niezakaman.
Teraz do trzeciego Aktu wpycha mi si z masonami i biskupem Dziwiszem ks. Natanek w
Grzechini, ktry jest docent habilitowany, a ma widzenia i z omiopitrowy Anioem po
scenie mi chodzi, a ja tego jeszcze nie zapisaem, co on w tej mojej sztuce bdzie mwi i
robi, bo odpisuj Panu i dziel si wraeniami a Pan Bg mi wiadkiem, e dzieje si Wola
Nieba.
Bd wnet w Polsce zmiany, na ktre czeka Nard Polski, dlatego musi by nard na
te zmiany przygotowany. Bo biegnie czowiek bezradny po scenie, a sycha rg i le w
piachu kajdany, ktre spady z ng. Zakamania opaska czarna z oczu. Koacze koatka, jak
hostia w monstrancji toczy si koacz zoty. Ojczyzna Matka staje na oboku i nie jest
potrzebny na to grant. Nie trzeba si nikomu kania. Mona powiedzie gupiemu w oczy:
id, precz idioto http://konserwa.blox.pl/2011/07/Stefan-Kosiewski-Beda-wnet-w-Polscezmiany-na.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

28. Mai 2016

Drogi Panie Prezesie,


dzikuj, e zachcia Pan uprzejmie przypomnie o swojej dziaalnoci spoecznej na rzecz
niesienia pomocy szkolnictwu polskiemu na Wschodzie.
W Ameryce pan Jerzy Marczyski alarmuje, pisze listy do politykw, ktre maj pomc w
sprawie ratowania zagroonego nauczania polskiego na Litwie, ja rozsyam te protesty: A
letter to the President LaGamma Verffentlicht - Die 26. Jul 2011 23:45 Wzor listu
protestacyjnego do Prezydenta LaGammy Verffentlicht - Mit 27. Jul 2011 12:16.
Ze swojej strony zwrciem si take z odpowiednim pismem do Marszaka Sejmu Litwy/
Vorsitzende des Seimas der Republik Litauen Frau Irena DEGUTIEN. Pan zapewne
te interweniowa; czekamy na odpowied strony litewskiej, ktra nie moe by przecie
inna, ni informujca o dziaaniach podjtych w kierunku zbliania obu naszych Narodw,
osigania porozumienia we wszystkich wsplnych sprawach, ktre powinny czy, a nie
dzieli bratnie nasze Narody.
Przysa Pan Prezes do grupy magazynu sowa informacj o trudnociach technicznych
zwizanych z blokowaniem poczty nauczycieli, ktr poczy Pan z naszymi mailami.
Wyjaniam wic, e musiao zaj jakie nieporozumienie, bo poczt kontroluj i blokuj
zawsze tajne suby, a nie moe by jeden mail blokowany przez drugi.
Przed chwil miaem trudnoci z wejciem na stron Fundacji Goniewicza, ktr to fundacj
zaoy Pan przed laty z kilkoma innymi osobami, by nie pomoc dzieciom uczcym si
jzyka polskiego nie tylko w krajach pooonych na wschd od Polski, jak skromnie Pan
wspomina, bo miaem i ja osobicie widzie rado malujc si na buziach polskich dzieci
we Frankfurcie nad Menem i nie obeszyby si nasze nauczycielki z dostarczonymi im
nieodpatnie a wydanymi przez Pana Prezesa podrcznikami, gdyby nie wydane do tych
podrcznikw poradniki metodyczne dla nauczycieli.
Oczywicie, e czym innym jest nauczanie jzyka polskiego w Polsce, a czym innym jest
nauczanie jzyka polskiego w szkole utworzonej przy parafii, czy nauczanie polskiego jako
dodatkowego nauczania na zasadach nauczania jzyka ojczystego w szkoach/
Muttersprachlicher Unterricht, co byo naszym udziaem najpierw przy parafii Polskiej Misji
Katolickiej a potem w trzech szkoach Frankfurtu nad Menem. Naleao siga take po inne
podrczniki i materiay dydaktyczne, tworzy wasne w zalenoci od aktualnych,
dostrzeonych potrzeb nauczanej grupy.
O tych trudnociach rozmawialimy przed laty w Wilnie na Forum Owiaty Polonijnej, kiedy
odnalazem Pana Prezesa pord setki innych uczestnikw, eby osobicie podzikowa za
pomoc udzielon nam w pierwszych dniach naszej dziaalnoci. Bya ona nieoceniona tak
samo jak wysiki Przyjaci z Krakowa, bratanka byego Rektora Uniwersytetu Jagielloskiego,
Tadeusza Lepszego i jego siostry Ani Wierzchowskiej z mem Jurkiem. Pocigiem i
samochodem przywozili nam wtedy z Krakowa torby i paczki z ksikami, ktrych nie
moglimy otrzyma z rnych wzgldw od Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej.
Te wzgldy to oczywicie w pierwszym rzdzie Korporacja Gieremka, jak mawia prezydent
Kaczyski na bardzo dobrze zorganizowan grup osobnikw ydowskiego pochodzenia
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

28. Mai 2016

panoszc si we wszystkich placwkach MSZ Rzeczypospolitej Polskiej. Po Geremku/


Lewarcie przyszed Radek Sikorski z przeszoci rzekomego magistra, cho mia tylko
bacalaureat, czy jak si nazywa ten tytu uzyskany po 3 latach nauki w Anglii, ktry umoliwi
mu uzyskanie te jakim spoosobem tytuu magistra, wczeniej podawanego bezkarnie dla
oszukania Narodu Polskiego tak samo jak Aleksander Kwaniewski kiedy oszukiwa, gdy
chodzio o to, eby zaj najwysze stanowisko w pastwie.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

28. Mai 2016

A mnie jak chcieli ukara za Gierka za jakie ulotki, to skazali mnie na kilka miesicy przed
Solidarnoci przez Kolegium ds. Wykrocze przy Naczelniku Miasta Czelad 27.3.1980 r. na
grzywn w wysokoci 1.300 z za rzekome bezprawne uywanie tytuu magister. A to nie ja
uywaem tego tytuu, tylko milicjant mnie tak nazwa w czasie rozmowy, ktry mia zlecone
przez Sub Bezpieczestwa wpltanie mnie w kradzie parasolki, a nie mg mi nic zrobi,
bo na milicji zawoaem do dzielnicowego widzc go przechodzcego korytarzem: Panie
Kowalski, niech pan zadzwoni do PBR-olu bo tam robotnicy naprawiali mi ten Parasol,
Kamiski i Jarek Szymaski, a wiadkami bya caa brygada, ktra znaa mnie, bo ten PBR-ol
na Wojkowickiej to byo pierwsze miejsce mojej pracy po wyrzuceniu mnie ze studiw w 77;
odbywaem tam trzymiesiczny sta jako majster wanie przy tych robotnikach i nauczyem
si nawet przy nich spawa (tyle, co pliszka nas...).
- Niech pan zadzwoni do ERG-u, bo w Ergu na oddziale mechanicznym toczono mi tutejk do
tego woskiego parasola, ktry ojciej mj kupi mi na Gwiazdk w Katowicach, bo ja w
Wigili take mam urodziny, a ojca ubowcy skazali po 1945 r. i siedzia we wizieniu,
wic przyj tak jako ze zrozumieniem to wyrzucenie mnie w 1977 r. ze studiw za rzekome
pobicie milicjanta, naruszenie w akademiku nietykalnoci cielesnej studentki. To nie by
gwat, to bya nieprawda.
W ERG-u toczono mi wtedy nielegalnie tulejk do tego parasola, wic nie bd wspomina
nazwisk, powiem tylko, e wszystkich z tych 27 pracownikw, ktrym rozdzielaem w tamtym
czasie prac mam dzisiaj za Przyjaci, bo od nich te duo si nauczyem, w tzw. dzisiaj
sprawach zarzdzania zasobami.
A sza ta nauka w dwch kierunkach, na dwie strony, bo choby taki przykad: przechodz
kiedy koo maszyny do produkowania okien z tworzyw sztucznych; to bya wtedy w Polsce
nowo na licencji woskiej, a w zakadzie nikt nie zna jzyka, wic instrukcja na nic. Patrz i
Pytam: Panie Olczyk, a dlaczego nie wymieniacie tego oringa? Ten za odpowiada: bo jego
nigdy nie wymieniamy. - No, ale niech pan popatrzy: tdy pynie ciepy olej, a tu dopywa
zimny, eby chodzi, a ten oring przecie odgradza, wic jeli go nie wymieniacie, to on
przepuszcza i na chodzenie maszyny, do maszyny idzie ciepy.
Ten robotnik mi wtedy podzikowa, a ja mu powiedziaem: Jak pan ju wie,
to niech pan to zachowa dla siebie. Tak trzeba byo wtedy sobie radzi za
Gierka uczy i nawzajem sobie pomaga. Bo przecie, gdyby nie wszyscy Ci
ludzie, to ja nie miabym naprawionego tego parasola i nie mgby wtedy do
mnie podej na przystanku pod kinem ten agent, ktry zacz mnie
zagadywa, e ma ochot odkupi ode mnie ten parasol dla syna i ebym
chwileczk poczeka, to on pjdzie po syna, a za krzakiem ju byli mundurowi i: - Na
Komend, pan pjdzie z nami, api pod rk. A ja na to: - Hola, hola - to jest Czelad, moje
miasto i prosz mnie nie apa za okcie; jeeli jest co do wyjanienia,
to ja pjd przedem, a panowie z tyu, eby nie byo obciachu.
I tak poszlimy, w konwoju, a tamten na komendzie: - To jest mj
parasol, rzuci pomwienie i znik. Zaczo si przesuchanie, a jak ja o
tych wiadkach, e to przecie tyle ludzi widziao, bo takiego parasola
nikt wtedy w Czeladzi jeszcze nie mia, to bya nowo, woski automat
za 600 z. Gierek wtedy dosta konsumpcyjne kredyty z Zachodu na
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

28. Mai 2016

maego fiata i par innych rzeczy, za co do dzisiajwspomina go ta gupa cz Zagbia


Dbrowskiego dobrze, ktra nie rozumie, e yo im si dlatego dobrze za Gierka, bo mieli w
rodzinie ubowcw, a tylko tego nie wiedzieli, bo ubowcy zamiast mundurw dostawali sorty
mundurowe i ukrywali to przed onami.
A mwi tu tyle na ten tamat i w tak rozwleky sposb, bo
w epickiej formie gawdy, jak mwi podrcznik: "...rozwinitej
nie tylko w wierszowanej ale i prozaicznej. Narracja gawdy w
wikszym stopniu nosia cechy opowiadania ustnego,
przeznaczonego dla przecitnego suchacza. Swiat
przedstawiony w gawdzie musia by do tego suchacza
zbliony. Jednoczenie gawda staa si prb protestu
przeciw fikcji i fantastyce eposu, chciaa gwarantowa autentyczno zdarze, postaci i
caego wiata przedstawionego. Dlatego narrator gawdy z reguy przedstawia si jako
uczestnik zdarze, o ktrych opowiada. Ten mona powiedzie, specyficznie polski gatunek
zwizany by gwnie z yciem rodowiska szlacheckiego, z jego najbardziej przecitnym
modelem" (s. 95 wyd. z 1974 r. Zarys Poetyki, Miodoska-Brooks, Kulawik, Tatara). Gawda
to Wincenty Pol i "Pamitki Seweryna Soplicy" Rzewuskiego.
Sigajc w moim pimiennictwie internetowym, mailach i blogach po gawd, mieszajc to
jednoczenie z pisan sztuk sceniczn HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski robi
rzecz now w literaturze, niespotykan dotychczas. Taka nowo napotyka ze zrozumiaych
wzgldw na opory. Miaem te tak wiadomo i wyjaniem we wstpie do pierwszego
tomiku swoich wierszy, wydanego w 1977, i: "Nowe, istotne jakoci artystyczne w poezji
polskiej (...) nie odpowiadajc istniejcym dotychczas w wiadomoci spoecznej wzorcom
poetyckoci spotkay si z razu z brakiem zrozumienia i akceptacji, z prbami stawiania ich
poza obrbem literatury. Konflikt ten wynika z faktu, i dla oceny zjawisk literackich
pozostaway do spoecznej dyspozycji kryteria przez nowo t atakowane, wzorce, ktrym
si sprzeciwia..." (Stefan Kosiewski, Zagrajmy na wycigach, nakadem Zwizku Literatw
Polskich w Katowicach 1977 r.).
Po 35 latach nic si nie zmienio, chocia na Uniwersytetach w Polsce dzisiaj profesorami s
ludzi, z ktrymi wtedy si przyjaniem, a oni informowali o kadym moim nowatorskim
kroku Sub Bezpieczestwa, aby spisane byy czyny i rozmowy, to przecie nie wiem nic o
tym, czy dojdzie do wystawienia tej sztuki HERODY chociaby w Teatrze Wyspiaskiego w
Zakopanem, ktry prowadzi mj kolega z roku; Andrzej Dziuk zaoy w 1974 r. teatrzyk
studencki w Sosnowcu i przyszed do klubu Kocioek, w ktrym robiem za kierownika
programowego na pierwszym roku studiw, z propozycj wsplnych dziaa teatralnych, a ja
mu odmwiem, bo akurat w jednym z licew Sosnowca zebraem grupk modziey i
przygotowywalimy wsplnie spektakl, ktry na pewno pozosta w pamici uczniw, ktrzy
dotychczas nie mieli w uszach dwiku koatki kocielnej rozbrzmiewajcej za Gierka na
korytarzach szkolnych, ktre zamienilimy wtedy w przestrze teatraln.
Podcast, suchowisko radiowe korzysta z dowiadcze literatury a ja w dziedzinie
suchowiska radiowego mam w dorobku sztuk, ktra polegaa na tym, e wziem z
Polskiego Radia w Katowicach zaliczk w wysokoci chyba wspomnianego kolegium i nie
napisaem nic. Bo tamy z nagraniami gosw tzw. komunistycznych kombatantw
przedwojennej Czeladzi nie byy w stanie mnie zainspirowa, wic nic innego nie przyszo mi
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

28. Mai 2016

wtedy do gowy, jak zrejterowa, podda si, odda pro forma par kartek, co przyjto od
wyrzuconego wczeniej za politykowanie studenta w krgach znajomych redaktorw radia ze
zrozumieniem. Dziki im dzisiaj za to, bo mogli przecie wymia albo i w inny sposb
zaszkodzi.
Takie to byy czasy, Panie Prezesie, e dostawao si pienidze za pisanie wierszy albo i za to,
e czowiek nic nie pisa. W stanie wojennym, ktry zasta mnie w Gdaskiej Stoczni jako
redaktora tygodnika Solidarno Jastrzbie, od rki bezrobotnego, to dostaem np. w
Zwizku Literatw zawiadczenie, e jestem mody poeta i mogem je przedoy w Urzdzie
Miasta Czelad, by otrzyma za to kartki. Za Zbyszek tak to zaatwia, e bra ode mnie te
kartki na wdk i oddawa za to pienidze na utrzymanie. Jak wic nie kocha Przyjaci,
Panie Boe?
Wracajc na Ziemi chciabym przypomnie, e ze strony tych ydw, ktrzy okupuj polsk
placwk dyplomatyczn w Kolonii otrzymaem raz pomoc finansow, 3000 tys. DM i
kilkadziesit ksiek, a konsul nazywa si wtedy tak, e nie uwierzyby Pan cudowi, gdyby nie
zna mocy Golema stworzonego w czeskiej Pradze przez rabina.
Wspominaem onegdaj o zej woli yda (ten z kolei konsul nazywa si tak samo jak Ryszard
Kaczorowski, ktry w okresie Magdalenki, 19 lipca 1989 roku zaprzysiony zosta na urzd
prezydenta na uchodstwie, chocia testament ostatniego prezydenta Sabatta wyznaczy go
wyranie "nastpc prezydenta na wypadek oprnienia si urzdu przed zawarciem
pokoju". Sabatt zmar wanie w dniu 19 lipca 1989 r. . a czy midzy jego mierci, a
zaprzysieniem tego samego dnia Kaczorowskiego na prezydenta RP podpisano z kim jaki
pokj?
Panie Prezesie, nie trzeba by prawnikiem, eby rozwiza kilka zagadek, w ktre spowita
jest nasza Polska. Kiszczak by szefem kontrwywiadu wojskowego, kiedy powstaway na
Wybrzeu tzw. Wolne Zwizki Zawodowe Wybrzea, ktre zaoy obecny marszaek Sejmu,
czy Senatu, ktry powinien na dziaalno Pana Fundacji tyle pienidzy dawa, eby si Panu
nie zapychaa skrzynka majlami od nauczycieli ze Wschodu. Borusewicza prowadzi Hodysz,
tak mwi publicznie Wasa. Poza tym s pono na niego pono akta w Berlinie, mnie to nie
obchodzi, bo dintojra i przepychanka nie mieszcz si w polu tworzenia Nowego przez
poet. Ja chciabym wystawi w Polsce te moje HERODY, ktre naszy mnie przed laty w
czeskiej Pradze, kiedy kilka dni byem cay czas w stanie wiadomoci, e oto mam otrzymane
zadanie napisa to, co w mojej gowie jest jeszcze tylko sam pewnoci, e rzecz powstanie i
bdzie prawd o rzeczywistoci niezakaman.
Teraz do trzeciego Aktu wpycha mi si z masonami i biskupem Dziwiszem ks. Natanek w
Grzechinii, ktry jest docent habilitowany, a ma widzenia i z omiometrowym Anioem po
scenie mi chodzi, a ja tego jeszcze nie zapisaem, co on w tej mojej sztuce bdzie mwi i
robi, bo odpisuj Panu i dziel si wraeniami a Pan Bg mi wiadkiem, e dzieje si Wola
Nieba.
Bd wnet w Polsce zmiany, na ktre czeka Nard Polski, dlatego musi by nard na
te zmiany przygotowany. Bo biegnie czowiek bezradny po scenie, a sycha rg i le w
piachu kajdany, ktre spady z ng. Zakamania opaska czarna z oczu. Koacze koatka, jak
hostia w monstrancji toczy si koacz zoty. Ojczyzna Matka staje na oboku i nie jest
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

28. Mai 2016

potrzebny na to grant. Nie trzeba si nikomu kania. Mona powiedzie gupiemu w oczy:
id, precz idioto.
Wczoraj zda si zaledwie pisaem wiersz do Marka, ktry jest filozof i taternik a
szczcie ma mieszka wysoko w grach, w Tatrach, w Zakopanem, gdzie go
spotkaem i przechodziem do ogrodu wrd ksiek przez pokj, pord
arkuszy papieru zapenionych myl niespokojn, blunc Bogu, bo dla
Marka, ktry obudny nie jest, due znaczenie ma Platon.
Marek mwi o czterech wielkich oszustwach cywilizacji i zalicza do nich: demokracj, wolny
rynek, nauk i technik i spoeczestwo laickie.
Totalne zakamanie odkrywaj bracia Sowacy a pisze mi Laco, e najsmutniejsze jest to, i
wszyscy Sowacy wiedz, e prawd jest to, co rozesaem zaledwie wczoraj w mailach a co
powiedzia na konferencji w Luhaoviciach Ing. Stank, a zachowuj si tak, jak gdyby ich to
nie dotyczyo. Jednak pod pokrywk wrze - pisze dalej Laco, a chyba tylko nasi politycy
naiwnie wierz, e obywatele zgodni s z ich polityk.
Zainteresowanie owiat polonijna na Wschodzie zaprowadzio nas do Wilna, ja za w czasie
tego kilkudniowego sympozjum usyszaem z drugiej sali, w ktrej wczeniej bya akademia
szkolna i dzieci po polsku recytoway i pieway, a mnie do gowy przychodzi wiersz w tej
Mejszagole, czy Pikieliszkach, usyszaem koatk, a to by dwik elektroniczny, sprawdzania
podarowanych przed chwil w darze dla Polonii przez pana senatora z Polski wzmacniaczy i
gonikw, wic odszedem zaciekawiony od zastawionego suto przez goszczcych nas,
biednych na Litwie rodakw i przeszedem do sali gimnastycznej, gdzie zastaem dwoje ludzi
w kopotach. - A co si stao, zapytaem? Ocigali si, nie wiedzieli, czy mwi, skrpowani
prostot serca wyniesion z rodzinnych domw, polski nauczyciel na Litwie i polska
nauczycielka. Zachciem w serdecznej formie jak swj: Powiedzcie, co nie gra?
- Te goniki s stereo, a wzmacniacz uywany, mono. Nie wiedzieli, co z tym pocz.
- Czy macie kartk? Zapytaem natychmiast, bya kartka. - Piszcie prosz, powiedziaem i
zaczem im dyktowa: Protok Rozbienoci - duymi literami na rodku u gry i
powiedziaem, gdzie maj wysa, co mi Duch Boy podyktowa dla nich tamtego wieczoru,
eby im uly w prezentach z Polski, tzn. w kopotach.
Kto dzisiaj ma pomc Polakom, kiedy dociera do nich jak do Sowakw smutna prawda, a
filozof i bezbony taternik Marek nie umie przekona dobr rad osoby doradcy
prezydenta Komorowskiego, eby nie pcha si na staro na Elbrus, czyli tam gdzie go
Ahuramazda i Aryman nie czekaj.
Czekaj nas zmiany, na ktre czekaj ludzie, dlatego te musimy uzbroi si w cierpliwo i
spokj. Na Litwie, na Sowacji i w Polsce bd jeszcze zmiany, od ktrych zaczn si ludziom
zapycha nie tylko skrzynki mailami ale i zalni za w oku.
Z Panem Bogiem.
Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski
https://gloria.tv/audio/iY2DUii7jRU
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

28. Mai 2016

magazyn europejski
sobota, 28 maja 2016
Europa dwch prdkoci
EU - zwei Geschwindigkeiten. Europisches Magazin SOWA. Herausgeber:
Stefan KOSIEWSKI, Frankfurt am Main
Blog > Komentarze do wpisu
Michel Galloy, Paris: Das Schlesierlied. Brssel, ...

NAIMSKI i jego ona zasuyli si nie za darmo dla USA w PRL


jako ydoscy KOR-owcy, a nie byli oskareni o szpiegostwo
Aktualnoci
https://twitter.com/sowa/status/736489929618956288

Stefan Hambura udostpni zdjcie uytkownika Antoni Macierewicz. 26 maja o


16:16

Antoni Macierewicz 22 sierpie 2015 W tym czasie, 23 lata temu, byem z wizyt u
prezydenta Ronalda Reagana w jego rezydencji w Bel Air w Los Angeles. 18 godz.
Stefan Kosiewski @Stefan Hambura - NAIMSKI (1 z prawej) i jego ona zasuyli si nie
za darmo dla USA w PRL jako ydoscy KOR-owcy (Macierewicz 2 z pr. , czonek KOR), a nie
byli oskareni o szpiegostwo, jak Mateusz Piskorski oskarony przez Kamiskiego z
Kaczyskim dzisiaj o szpiegowanie dla Rosji
http://mateuszpiskorski.blog.onet.pl/.../comment-page-1/...

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

28. Mai 2016

Czy NATO bdzie pacyfikowa w Polsce protesty? | Blog Mateusza


Piskorskiego mateuszpiskorski.blog.onet.pl20 min
http://sowa.quicksnake.de/Polnischer-Schulverein-OSWIATA/Beda-wnet-wPolsce-zmiany-PDO334-na-ktore-czeka-Narod-Polski-FO-HERODYHerodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCCXXVI

~Stefan Kosiewski
28 maja 2016 o 10:19 Twj komentarz oczekuje na moderacj.
Czekaj nas zmiany, na ktre czekaj ludzie, dlatego te musimy uzbroi si w
cierpliwo i spokj. Na Litwie, na Sowacji i w Polsce bd jeszcze zmiany, od ktrych
zaczn si ludziom zapycha nie tylko skrzynki mailami ale i zalni za w oku. Z Panem
Bogiem.
Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski https://gloria.tv/audio/iY2DUii7jRU
http://mateuszpiskorski.blog.onet.pl/2016/05/16/czy-nato-bedzie-pacyfikowac-w-polsceprotesty/comment-page-1/#comment-3157
sobota, 28 maja 2016, lech.walesa1
pole znajomemu led komentarze (rss)
http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/05/dlaczego-w-polsceminister-baszczak-boi.html

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia


Przyczyny Zamachw 22 min Dlaczego w Kanadzie
byle policjant umie zabi Polaka paralizatorem, patrz:
video
https://www.youtube.com/watch?v=zLlfavV80xU , a
w Polsce uyy 15 maja 2016 we Wrocawiu
paralizatora w stosunku do Igora Stachowiaka i nie
umiay zabi paralizatorem tak samo, jak w Elblgu
wczoraj, 27 maja 2016 i trzeba byo dobija z
pistoletu 18-latka, za 25-letniego Igora nie
wiadomo, co zabio, bo druga z kolei Prokuratura, w
Legnicy, nie opublikowaa jeszcze komunikatu
zwykej Komisji Lekarskiej, ktra powinna by chyba
zaproszona do wsppracy z Prokuratur. Swoj drog, czy Minister Baszczak wie moe, na
jakie baterie s w Polsce te paralizatory? A moe uywaj w Polsce jednej fazy,
oszczdnociowo, albo nie aduj w ogle prdem tych urzdze?
https://gloria.tv/audio/LBg96bjgJ4d
https://de.scribd.com//Adam-Bodnar-Rzecznik-Praw-Obywatels
http://galeriapies.blox.pl//Der-Spiegel-Polski-ambasador-p
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

28. Mai 2016

Strzay podczas policyjnej interwencji. Ranny napastnik i policjantka Policjantka i napastnik


zostali ranni podczas policyjnej interwencji w mieszkaniu przy ulicy Wiejskiej w Elblgu w
woj. warmisko-mazurskim. 18-latek mia rmf24.pl|Od: RMF FM.
https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/914506105324623
Polecane wpisy

Jeden Facet staje sie PDO198 FO von Stefan Kosiewski ZECh ZR CANTO DLXXXXVIII
Jeden Facet staje sie PDO198 FO von Stefan Kosiewski ZECh ZR... Strafanzeige Art.
256 1. kk gegen Herrn Jerzy Oskar Stuhr, Polen http://shoud.io/18687 Pie
Do Sejmu na pochodzenie po ojcu, Mazowiecki, jak Adam Gierek. Dudw dwch w
sawojce prezydenckiej. Stefan Kosiewski 8 godz. ...socjalne oblicze prawicy jest
kamstwem. Nie kryje si za nim aden pomys na Polsk, aden pomys na rynek
pracy, aden pom
Czy ydzi te s wszyscy podli, bo rzd Izraela bombarduje Gaz przy rocznej pomocy
wojskowej USA w wysokoci 1,3 miliarda USD? Sowa Magazyn Europejski dlaczego
prowokujesz Polakw do nienawici w stosunku do ludzi innych wyzna? Czy ydzi te
s wszyscy podli, bo rzd Izraela bombardu http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/05/europa-dwoch-predkosci-eu-zwei.html
Autor: sowa o 03:33
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=2852 E-mail: fun...@neostrada.pl,
fun...@gmail.com Strona:

https://twitter.com/sowa/status/736507187032383488
https://de.pinterest.com/pin/452752568771895784/
http://sowa.quicksnake.de/Polnischer-SchulvereinOSWIATA/Beda-wnet-w-Polsce-zmiany-PDO334-na-ktoreczeka-Narod-Polski-FO-HERODY-Herodenspiel-von-StefanKosiewski-ZECh-CANTO-DCCXXVI

https://de.scribd.com/skosiewski

Related Interests