Sie sind auf Seite 1von 23

Bidford Town Morris, (Morris On), JG (CJS MSS ex Ferris)

A.(AB)8

= 100Town Morris, (Morris On), JG (CJS MSS ex Ferris) A.(AB)8 A 6 8 B 5 Morris

A

6 8 B 5 Morris Off, CJS(MSS) & JG ad lib A8 4 4 5
6
8
B
5
Morris Off, CJS(MSS) & JG ad lib
A8
4
4
5

Shepherds’ Hey, Ferris - ’Shepherds’ Aid’

A2(AB)6A

= 120 A 4 4 B 5
= 120
A
4
4
B
5

Shepherds’ Hay, JG (via Shakespeare MM)

A2(AB)6A

= 120 A 4 4 B 5
= 120
A
4
4
B
5

Shepherds’ Aye, CJS (via Shakespeare MM)

A2(AB)6A

= 120 A 4 4 3 B 5
= 120
A
4
4
3
B
5

CJS Constant Billy

A(AB2)4

A

6 8
6
8

B

5
5
3
3
10
10

JG Constant Billy

A(AB2)4

A

6 8
6
8

B

5
5
JG Constant Billy A(AB2)4 A 6 8 B 5 10
10
10

Old Woman Tossed Up, CJS (JG’s version is similar)

A(AB2)4A

= 120 A 6 8 5 B 10 @alt B4 15
= 120
A
6
8
5
B
10
@alt B4
15

Ferris Old Woman Tossed Up

A2B6A2

= 100 A 6 8
= 100
A
6
8

B

5
5
10
10

JG Brighton Camp

A(AB2)4A

= 120JG Brighton Camp A(AB2)4A A 4 4 5 B 10 15

A

4 4
4
4
5 B 10 15
5
B
10
15

JG Abraham Brown

A(AB)4A

= 100JG Abraham Brown A(AB)4A A 6 8 B 5 10 Ferris Abraham Brown A.(AB)4.AA = 100

A

6 8 B 5
6
8
B
5
10
10

Ferris Abraham Brown

A.(AB)4.AA

= 100JG Abraham Brown A(AB)4A = 100 A 6 8 B 5 10 Ferris Abraham Brown A.(AB)4.AA

A

6 8 B 5 10
6
8
B
5
10

CJS We Won’t Go Home

A(AB3)2A2DC6

= 200CJS We Won’t Go Home A(AB3)2A2DC6 A 6 8 5 B 10 15 C 20 4

A

6 8 5 B 10 15 C 20 4 4
6
8
5
B
10
15
C
20
4
4
25
25
@alt C 7-8 (JG) Ferris The Cuckoo’s Nest = 100 4 4 5
@alt C 7-8 (JG) Ferris The Cuckoo’s Nest = 100 4 4 5
@alt C 7-8 (JG) Ferris The Cuckoo’s Nest = 100 4 4 5
@alt C 7-8 (JG)
@alt C 7-8
(JG)

Ferris The Cuckoo’s Nest

= 100 4 4
= 100
4
4
5
5
@alt C 7-8 (JG) Ferris The Cuckoo’s Nest = 100 4 4 5

JG Princes(s) Royal, (or Cross Caper)

A.(A2BC3)4.AA

= 120JG Princes(s) Royal, (or Cross Caper) A.(A2BC3)4.AA A 4 4 5 B 10 15 20 C

A

4 4 5 B 10
4
4
5
B
10
15
15
20
20

C

20

5
5
5

5

5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4
4
4
4
4
 

25

 
 
  4            

4

  4            
  4            
 
  4            
  4            
 
  4            
  4            
 
  4            
  4            
     
4

4

4
4
4
4
4
4
 

30

 
 
        3 4      
     

3

        3 4      
        3 4      

4

        3 4      
     
  4 4    
  4 4    
  4 4    
  4 4    
  4 4    
 

4

  4 4    
  4 4    

4

   
  4 4    
  4 4    
  4 4    
  4 4    
  4 4    

CJS Princes(s) Royal, (or Cross Caper)

A.(A2BC3)4

= 120CJS Princes(s) Royal, (or Cross Caper) A.(A2BC3)4 A 4 4 5 3 B 10 15 C

A

4 4 5
4
4
5

3

B

CJS Princes(s) Royal, (or Cross Caper) A.(A2BC3)4 = 120 A 4 4 5 3 B 10

10

CJS Princes(s) Royal, (or Cross Caper) A.(A2BC3)4 = 120 A 4 4 5 3 B 10
15
15
CJS Princes(s) Royal, (or Cross Caper) A.(A2BC3)4 = 120 A 4 4 5 3 B 10

C

20
20
CJS Princes(s) Royal, (or Cross Caper) A.(A2BC3)4 = 120 A 4 4 5 3 B 10
25 3
25
3
30
30

CJS Bluff King Hal

A.(ABC)14

= 12025 3 30 CJS Bluff King Hal A.(ABC)14 A 4 4 B 5 C 10

A

4 4
4
4

B

5
5
25 3 30 CJS Bluff King Hal A.(ABC)14 = 120 A 4 4 B 5 C

C

10
10
25 3 30 CJS Bluff King Hal A.(ABC)14 = 120 A 4 4 B 5 C

We Won’t Go Home, JG (See Cuckoo’s Nest, No 14)

A.(A)6.(C)5(6)

= 240We Won’t Go Home, JG (See Cuckoo’s Nest, No 14) A.(A)6.(C)5(6) 6 8 5

6 8 5
6
8
5

Bidford Devil Among Ye Tailors

A.(AB)3C

= 150 A 4 4
= 150
A
4
4
Bidford Devil Among Ye Tailors A.(AB)3C = 150 A 4 4 5 B 10 = 170
5
5

B

Bidford Devil Among Ye Tailors A.(AB)3C = 150 A 4 4 5 B 10 = 170
10
10
Bidford Devil Among Ye Tailors A.(AB)3C = 150 A 4 4 5 B 10 = 170

= 170Bidford Devil Among Ye Tailors A.(AB)3C = 150 A 4 4 5 B 10 C 15

C

15
15
20 Morning Star, Bidford, Shakespeare MM A(AB)4 A 4 4 B 5 10
20
20
20 Morning Star, Bidford, Shakespeare MM A(AB)4 A 4 4 B 5 10

Morning Star, Bidford, Shakespeare MM

A(AB)4

A

4 4 B 5
4
4
B
5
20 Morning Star, Bidford, Shakespeare MM A(AB)4 A 4 4 B 5 10
10
10

A8

A

Morris Off

4 4 5
4
4
5

Woman Tossed Up, Shakespeare MM version or transposition of CJS

A(AB2)4A

= 120 A 6 8
= 120
A
6
8
1 2
1
2

B

5
5

10

Woman Tossed Up, Shakespeare MM version or transposition of CJS A(AB2)4A = 120 A 6 8

Princess Royal, Shakespeare MM

A.(A2BC3)4.AA

= 120Princess Royal, Shakespeare MM A.(A2BC3)4.AA A 4 4 5 B 10 15 C 20 25

A

4 4 5 B 10
4
4
5
B
10
Princess Royal, Shakespeare MM A.(A2BC3)4.AA = 120 A 4 4 5 B 10 15 C 20

15

C 20 25
C
20
25
30
30

Wooden Shoon, Bidford, Shakespeare MM

A(AB)4AC

= 120Wooden Shoon, Bidford, Shakespeare MM A(AB)4AC A 4 4 5 B 10 C 15 20 25

A

4 4
4
4
5
5
B 10
B
10

C

15
15

20

Wooden Shoon, Bidford, Shakespeare MM A(AB)4AC = 120 A 4 4 5 B 10 C 15
Wooden Shoon, Bidford, Shakespeare MM A(AB)4AC = 120 A 4 4 5 B 10 C 15

25

Wooden Shoon, Bidford, Shakespeare MM A(AB)4AC = 120 A 4 4 5 B 10 C 15