Sie sind auf Seite 1von 28

PLANIRANJE NASTAVE

Super-nastavnici, iako su dobro pripremljeni, uvijek

ostavljaju mjesto za spontanost. Nije kontradiktorno imati


u isto vrijeme i dobro strukturirani plan i biti otvoren za
spontane trenutke uenja. I jedno i drugo imaju svoju
vrijednost!

Mozgu najbolje odgovara uenje u stvarnome ivotu, koje

ga zaokupi i dogaa se iz vie izvora; frakturirano,


raskomadano pouavanje brzo moe ubiti ljubav prema
uenju.

Interdisciplinarno uenje je proces blii nainu na koji je

ljudski mozak prirodno stvoren za uenje.

MONA UMIJEA SLUANJA


Sluajte s empatijom: sluajte traei osjeaje iza poruke,

govorniku dajte do znanja da sluate i da vam je stalo,


izbjegnite prekidanje i duge komentare, sluajte obraajui
panju na odnose u govornikovu svijetu, budite nevidljiv
sluatelj, dajte povratnu informaciju govorniku o onome to
je reeno, pitajte za vane detalje ...

ITANJE NEVERBALNIH
ZNAKOVA
Neprekriene noge: otvorenost
ekanje glave: zbunjenost, nervoza
Potezanje uha: paljivo slua, spreman prekinuti govornika
Dodirivanje nosa ili eljusti: sumnja, razmiljanje
Otvorni, raireni dlanovi: otvorenost, velikodunost nevjerica
Ruke na usnama: nestrpljivost, tiina, razmiljanje
Ruke na koljenima: spremnost, istezanje, panja
Ruke u depovima: oputenost
Ruke iza lea: autoritet, poniznost, uslunost
Prsti u iljak: samopouzdanje, skrivene namjere, prepreke
Dlanovi na prsima: potenje...

USPJENE INTERAKCIJE
Jedno od iskustava koja najvie frustriraju je imati neto to

je toliko vano da su uenici spremni riskirati da to podijele s


drugima, a da nastavnik ne primijeti njihovu ruku!

Uenike vie zanima koliko vam je stalo, nego koliko znate!


Pogreni odgovori ponekad mogu biti korisniji od tonih.
Najvaniji je proces koji je uenika doveo do odgovora.

Grupni rad
Tjelesna aktivnost- aktivnosti koje ih potiu
Glazbeno-ritmike aktivnosti
Logiko-matematike aktivnosti
Jasne upute...

STRATEGIJE
UENJA
Koristite se vizualizacijom, analogijom, otkrijte uenikovo prethodno

znanje, odredite ciljeve, oputajte se prije uenja, oblikujte uenje,


uite u paru ili skupini, koristite flip chart, boje, kartice za izlaganje,
kartice za raspravu, natpise, multimedijske izvore, goste predavae,
dodajte glazbu, ukljuite emocije, budite samouvjereni...

Imajte rituale (sezonske, jutarnje, globalizacijske...)


Danas je uenje ivahno, interaktivno, a studenti mogu biti ispred ploe

jednako esto kao i nastavnici!!!

Na dugi rok, nagraivanje nosi vie tete nego koristi u

motiviranju tzv. ispodprosjenog uenika

Nagrade smanjuju kreativnost!


Nema nemotiviranog uenika; meutim, postoje privremena

nemotivirana stanja koja mogu izazvati kole, nastavnici ili


roditelji.

DEMOTIVIRA
Prisila,kontrola i manipulacija
Slabi, puni kritike, negativni ili kompetitivni odnosi
Rijetke ili nejasne povratne informacije
Obrazovanje koje se temelji na ishodima
Nedosljedni postupci i pravila
Upravljanje i donoenje odluka odozgo prema dolje
Repetitivno uenje, uenje napamet

Sarkazam, podcjenjivanje i kritinost


Sadraj se doivljava nevanim
Dosadna izlaganja kroz samo jedan medij
Bilo kakav sustav nagraivanja
Pouavanje u podruju samo jedne ili dvije multiple inteligencije
Sustavi koji ograniavaju dostizanje osobnih ciljeva
Odgovornost bez autoriteta
Nepostojanje nade u postizanju kolskog uspjeha

NAINI POTICANJA INTRINZINO MOTIVIRANIH


UENIKA
Pomozite im nauiti kako kontrolirati svoju okolinu
Ohrabrite poticanje, aktivnost i trpeljivost prema nedosljednostima
Suzbijte osjeaje inferiornosti
Osigurajte izbore koji slijede ciljeve studenta
Izgradite visoko miljenje o sebi i pozitivna vjerovanja
Ponudite izazove, probleme i novost
Imajte visoka oekivanja u pogledu uspjeha
Budite model za zadovoljstvo koje daje uspjeh
Stvorite situacije u kojima je uenje nusproizvod
Potaknite emocionalni intenzitet uenja kroz debate, glazbu, dramu,

igranje uloga

IZVORI UNUTARNJE
MOTIVACIJE
Dajte uenicima kontrolu i izbor
Udovoljite potrebama i ciljevimastudenata
Ukljuite jake emocije
Osigurajte grupni rad
Ukljuite znatielju
Potiite dobru prehranu
Koristite viestruke inteligencije
Ispriajte prie koje nadahnjuju

Odajte priznanja
esto dajte povratne informacije
Ponudite nadu u uspjeh
Budite primjer za radost uenja
Proslave
Osigurajte fiziku i emocionalnu sigurnost
Koristite raznolike stilove uenja
Uvedite pozitivna vjerovanja

LAKO JE POSTII DISCIPLINU


Disciplina moe biti jednostavna
Problemi su simptomi, a problem se nee rijeiti sve dok

vjerujete da je on tamo negdje!

Nema problematinog uenika


to vie dajete moi uenicima, manje e pokuavati oduzeti

ju vama!

Svako malo pokuajte doista razumjeti kako je to biti uenik

u vaoj predavaonici!

Budite iskreni, koristite imena, potiite prijateljstvo meu

uenicima

TO SE PROMIJENILO?
Staro: Uenik

je problem.

Cilj: Odrediti i mjeriti eljene ishode te nagraditi eljene, a

kazniti neeljene ishode.

Novo: Nastavnik preuzme osobnu

odgovornost i zapita se: Kako mogu na


prirodan nain privui uenikovu panju?

Isto tako: to mogu uiniti da potaknem

jo bolje uenje?

PRETPOSTAVKE POZITIVNE
FILOZOFIJE O DISCIPLINI

EST DISCIPLINSKIH MODELA

USKLAIVANJE PREDIKATA
Vizualni

Auditorni

Kinestetiki

Dobro pogledati

Dave

Izgleda poput

uti (oitati)
bukvicu
Zvui poput

Dobiti sliku

Paljivo posluati

Zamuen pogled

Neuveno

Stei osjeaj za
neto
Ispod ruke

Perspektiva

Usmeni prikaz

Zgrabiti neto

Osjeati poput

TO UINITI KAD SE
DOGOVORI PREKRE?
1.

Nevidljive mjere: upravljajte ponaanjem izazivajui promjene


kod uenikaa, a da to izriito ne kaete

2.

Usmjeravanje na problem, a ne na osobu: uvijek izbjegavajte


pristup zloestog aka ili sramote

3.

Toka uenikova odabira: izbjegavajte beskorisne prijetnje koje


moda ne elite ostvariti. Budite izravni, prijateljski i
usredotoeni na stvar. Zatraite od uenika da jednostavno
odabere ponaanje i da bude spreman na posljedice.

4.

Ugroena sigurnost: za teke i stalne prekraje otkrijte uzrok


ponaanja i odredite dugoroan pristup za rjeavanje takvih
pitanja.

ZADATAK

Ima li prijedloga koje biste mogli ugraditi u vlastiti strukturu

discipline?

Koji su i kako biste ih implementirali?

togod moete uiniti ili sanjate da moete, zaponite.


Odvanost posjeduje genij, mo i aroliju. Ponite odmah.

REAKCIJE
to mislite o temama razmatranim u

ovom dijelu nastave?

to moete praktino primijeniti?


to elite zapamtiti iz ovog dijela

nastave?

Uenje se moe odvijati u razredu, predavonici, ali veina uenja


se ne odvija tamo.
Oni koji danas ue nisu samo uenici i studenti; uenje je
iznenada postalo svaiji posao.
Nauiti kako uiti danas bi mogla biti vaa najpresudnija
sposobnost preivljavanja.
(Jensen)

Literatura:
E. Jensen (1995): Super-nastava, nastavne strategije za kvalitetnu kolu i
uspjeno uenje. Educa. Zagreb.