You are on page 1of 11

Mostovi

Na svasta se moglo pomisliti pre negoli na tako cudesnu gradjevinu u


rastrganu i pustu kraju. Izgledalo je kao da su obe obale izbacile jedna prema
drugoj po zapenjen mlaz vode, i ti se mlazevi sudarili, sastavili u luk i ostali
tako za jedan trenutak, lebdeci nad ponorom. Ispod luka se videlo, u dnu
vidika, parce modre Drine, a duboko nad njim je grgoljila zapenjena i ukrocena
Zepa.
Dugo oci nisu mogle da se naviknu taj luk smisljenih i taknih linija, koji izgleda
kao da je u letu samo zapeo za taj ostri mrki krs, pun kukrikovine i pavite, i da
ce prvom prilikom nastaviti let i isceznuti

Ivo Andric, Most na Zepi

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

U 16. vijeku prometnica koja je vodila preko Balkana, kao najkraća kopnena
veza Carigrada s Bečom i Venecijom, dobiva izuzetan strateško-ekonomski
značaj. Ova prometnica se zvala Carigradski drum ili Stambolska džada.
U tom periodu je na Carigradskom drumu izgrađen veliki broj mostova.

1. Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu


2. Most na Žepi
3. Kozja Ćuprija preko Miljacke
4. Arslanagića most u Trebinju
5. Stari most u Mostaru

MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

KONSTRUKCIJE
KAMENIH MOSTOVA

MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Most na Drini, Visegrad HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

Most je izgrađen u periodu od 1571do1577. godine, na mjestu gdje je put povezivao Bosnu sa Istanbulom
preko rijeke Drine.
Izgradnja mosta povjerena je najvećem turskom graditelju, Mimar Sinanu, dvorskom arhitekti i vrhovnom
graditelju Carstva, jednom od najvećih arhitekata svijeta. Zadužbina je Mehmed-paše Sokolovića, velikog
vezira trojice sultana.
Deset lučnih otvora raspona su od 10,70-14,80 m. Širina kolovoza na mostu iznosi 6,00 m

MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Most na Žepi HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

Iako nema pouzdanih


podataka o nastanku mosta,
smatra se da je izgradjen
neposredno nakon mosta u
Višegradu (XVI vijek).

Zbog izgradnje hidroelektrane


1966. godine ovaj most je
demontiran saniran I prenesen
na današnju lokaciju.

Most je izraziti prelomljeni


luk raspona 10.70 metara.

MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

Kozja Ćuprija preko Miljacke, Istočni ulaz u Sarajevo

Najstariji pisani dokument je iz 1771. godine, ali se vjeruje da je ovaj most vec postojao.
Raspon mosta je 17.60 a visina u tjemenu 10.30.metara. Most je od lokalnog kamena sa
karakterističnim kruznim otvorima – način olakšavanja konstrukcije

MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Arslanagića most u Trebinju HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

Arslanagića most u Trebinju se nalazio na staroj prometnici koja je povezivala Dubrovnik i Herceg
Novi sa Stambolskom džadom. Arslanagića most je nastao u 16. stoljeću kao zadužbina Mehmed-
paše Sokolovića.
Nakon probnog punjenja akumulacionog jezera «Gorica» 1965. godine, most je bio potopljen i
ležao je pod vodom do kolovoza mjeseca 1966. godine. Montaža mosta započela je 1970. godine i
trajala do 1972. godine.
MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


HISTORIJA ARHITEKTURE BIH
Stari most u Mostaru
Stari most je izgrađen 1566. godine, a glavni
arhitekt je bio Mimar Hajrudin.
Most je izuzetno arhitektonsko i inzinjersko
ostvarenje – luk mosta je izgradjen od lokalnog
kamena tenelija - svoda sastavljenog od 111
redova lučnih kamenova, ukupne širine 3,95 m.
Raspon mosta je 28.7 metara.

Obnova mosta : Projekat – fotogrametrija,


savremene geodetske metode
Vadjenje originalnih blokova iz rijeke i
njihovo testiranje
Rezanje novog kamena iz originalnog
kamenoloma
Konsolidacija temelja i injektiranje
Skela, izgradnja luka od tenelije
Arheoloski nalazi, uporedna obnova kula i
okolnih objekata
Tradicionalni materijali i tehnike

MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com