You are on page 1of 3

Zkonstruovan pro nejt podmnky

Samojzdn sklzec ezaky ady 7050 a 7050i

Obsah

Obsah
vod

23

Vkon a kvalita

45

Rychl a kvalitn sklize

67

Pm tok materilu

89

Kvalitn ez

10 11

Kabina a ovldac prvky

12 13

Vkon

14 15

Pojezdov rychlost

16 17

Kompletn een pro sklize biomasy

18 19

Kukuice

20 21

Traviny, GPS a deviny

22 23

Vyrobeno pro vysok vkony

24 25

Technick daje

26 27

Samojzdn sklzec ezaky

Vyrobeny pro nejnronj zkaznky:


Samojzdn sklzec ezaky John Deere.
Technika John Deere je po celm svt znm svoji spolehlivost. Firma
John Deere se rozhodla ped nkolika lety vrazn zvit investice do
sklizov techniky a zamila se zejmna na technick vylepen a
spolehlivost. Praktick vsledky tohoto zmru vidme pi nasazen na
techniky u jednotlivch zkaznk.
Sklzec ezaky John Deere ady 7050 i 7050i jsou v souasn dob
vybaveny tak, e uspokoj i ty nejnronj zkaznky, jak co do vkonu,
tak i co do kvality prce a u se jedn o vrobu krmiva, tak pro naezn
biomasy.
Firma John Deere vyhovla poadavkm zkaznk, kte poadovali ezaku
s vym vkonem a uvd na trh nov model 7950.