Sie sind auf Seite 1von 6

Nemesis

SCORE
q = 129

7
& 4 ..

Guitar

Aaron Parks
ARRANGER

..

7
& 4 .. b b b b ..
? 7 .. b b b b ..
4

Piano

Drums in 2nd time

Bass Guitar

& ..

Gtr.

? 7 ..
4
b

A min

& .. b b b www

Pno.

? .. b b b www

..
.

...

E min/G

www

# www

? ..

bw

D maj13

...

ww
#
# w

...

# www

D maj13

Bass comes in 2nd time

D 7sus(add3)

b bb www

..
.
..
.

b b b ..

8th note piano figure continues with chords


b
A min
E min/G

Bass

b ww
bw

D 7sus(add3)

bw

..
.

j b ..
b b

..
.
b

..
..

b ..

2 A

&

Gtr.

A min

A min

& b b b www

Pno.

? b b b www
?

Bass
9

Gtr.

&

A min

bw
b

A min

Bass

& b b b www
? b b b www
?
13

E min/G

..
.

www

...

# www
E min/G

E min/G

#
...

...
.

D maj13

D 7sus(add3)

3
#
# . N b b
b .
3

D maj13

w
# # ww

D 7sus(add3)

.. b b ww
. bw

..
.

...

A min

Bass continue sim.

E min/G

ww ...
w

# www ...
E min/G

..
.
..
.

.. b ww
. bw

# www

D maj13

D 7sus(add3)

. bw

D ma13

ww
#
# w
# www

D maj13

b bw.

b bb www

..
.
..
.

b b

D 7sus(add3)

D maj13

.
b Nw . # N # #wb b
b

J
b b b b b
3

A min

Pno.

E min/G

b Nw.
b

b. bbb
3

Nemesis

D 7sus(add3)

b ww
bw

D 7sus(add3)

..
.
..
.

B
Gtr.

&

.b b b b b

A min

Pno.

Bass

& b b b www
? b b b www
?
17

Gtr.

&

A min

bw
b

A min

Bass

& b b b www
? b b b www
?
21

A min

F min

..
.

b ww
w

...

www

..
.

...

F minb

..
.

...

F min

b ww
w

www
F min

. J # # # #

B maj

# ## www
# # www

w.

..
.

b b b www

D 7sus(add3)

b b www
bw

B maj13

D 7sus(add3)

..
.

b bw.

D 7sus(add3)

13

B maj13

F min

Cont. sim.

w.

B maj13

jb b b b b
b

A min

Pno.

F minb

A min

Nemesis

...
...

b b

. J # # # # N b b b w
b b
3

B maj

D 7sus(add3)

.. # # ww
. #w

... # # ww
w
B maj13

13

..
.
..
.

D 7sus(add3)

b b b www
b

b b www

D 7sus(add3)

...
...

C 4
Gtr.

&

A min

Pno.

Bass

& b b b www

..
.

? b b b www
?
25

Gtr.

&

Bass

...

www

...

E min/G

# www

...

w
# # ww

..
.

D maj13

# www

b bb www

..
.

D 7sus(add3)

..
.

b ww
bw

D maj13

D 7sus(add3)

E min/G

D maj13

D 7sus(add3)

A min

& b b b www

..
.

? b b b www

29

bw

D 7sus(add3)

E min/G

bw

D maj13

A min

A min

Pno.

E min/G

bw

A min

Nemesis

A min

...

bw

ww
w

...

E min/G

# www
E min/G

...

ww
#
# w

..
.

D maj13

# www

D maj13

..
.

b bb www

..
.

D 7sus(add3)

..
.

b ww
bw

D 7sus(add3)

..
.

D Solos A b min
Gtr.

D 7sus(add3)

E min/G

D maj13

D 7sus(add3)

A min

E min/G

D maj13

D 7sus(add3)

E min/G

D maj13

D 7sus(add3)

&
A min

&
?

A min

Bass

E min/G

? ..

33

Pno.

D maj13

? ..

b

Gtr.

D 7sus(add3)

& ..

A min

Bass

D maj13

& ..
A min

Pno.

E min/G

Nemesis

?
37

E min/G

D maj13

D 7sus(add3)

6
Gtr.

A min

F min

F min

Bass

D 7sus(add3)

B maj13

A min

F min

A min

F min

B maj13

D 7sus(add3)

F min

B maj13

D 7sus(add3)

D 7sus(add3)

& ..
b

& ..
?

..

A min

Bass

B maj13

A min

Pno.

D 7sus(add3)

&

41

Gtr.

B maj13

&
A min

Pno.

Nemesis

?
45

F min

B maj13

D 7sus(add3)

..
Guitar solo
Drum solo