Sie sind auf Seite 1von 11

I.

': " :;' I.',

'~F::)aseaa~ 1 ~SSSSSSE:lE:l'" ..

i,IDtftn 1111l) Outlftll bt~ IDlllcfrrtllln~. .

1roo~ ift fjttficf), too! llnfitUicf,? rifler feinen ~rgriff looren llllb finb bie ~[nfid)ten ber IDlenfd:cn fd)ll1C1l1fenber 01S iiber bie eittlid)feit. 1\111 bie. :. ~ro(Je au benuhnorteu, miiHrn tnir einen [clten, unucrriidbnren etonb.· . nuntt einnchmeu, 3iir uns Ht ber IDlcnfd), i>H monlJlenfrfJ, ber beroifcfJe . ~rrirr bnl} ~Jlllfi nller 1:il1oe, olio lIluh fittlidr [ein, rons brill 2Ider, belli (ldbjfd,cn ~lrllldll'n autriilllld), unb un!"ittJid), 11105 ibm obtriiglid) ift. .

. ltnfittlidJ ift 111In nidlt bel" IIndtr, fd,onr, IIIt'lIfd)licf)c ftorper, nod) ift ber

" (i}cid,lcd)t~nrt on rid', unlittlid). m.ln£l iit nun unfittlicfJ? Unfittlid) unb

v

.» lllirflid) ~rnftof~ errl'{lent> ift mcincr ~lnfid)t nom forpcrlid)e .t;Cinlid,frit.

'1"cl1n (onlcrlid)c ,viifilicf,fcit ift mcilt. in innuer bie 301ge, eLterlicf)er Iluiittlidilcit, ift Irbenllio genlol'bene, bereluigtc, tlrrforperte Unfittlid)o feit. 4'5iifllid)feit Ht 1111 (I}rllllbe gcnOl11l1len, 8tlinlll{1 her ~otmonic ber llfllitHcf)cn 110rlllrn uub ber i}orbcn. ~icfe ~isl}nrmollie ift ober meift bie 3010e non ~Roiienl1l'rllliid)llng. Wlitr)in founnen mir 3U bent eoU: . llnjittlidr UII~ ullfrujd) ift ollrs 9lirberroffige berm ilos ~laeberranentulll . \ ift hie OurHe nller ,\?iif3Iid,feit. 3d)on uniere vr uqeu miilien unB bnriiber bclcllren. ~'('lIn, mer nod) nid)t 00113 ben nnincu Z inn [iir IOOI)TC '8d}on. I,dt ucrlorcn bot, lllirh run ~lcnlrf)en bof. I}iiklili) [inben, Il)(H~ eben <!igl'ul)eit her l:untl'lrofien ilt, .<tcin unbefnnncner IDlenfcfl roirb ein {ISciid)t mit uorltehcnbcn, brciten, utonncliidieu ~odl'lIfllod)cn, einen : niebercn ncqroiben e·dJoi>rl, cine . ptimitiucibe, .plotte 9tlljC, lI11b cine l,il'redige, 1l1l1HibC 5l'initlnbl' mit eincr tierildicn 8'dlllnu3c. cincn nom ,f)IlI!.l bis lur !IDnbe rnul)lJaorigen, rUf3' unb Iruuunbciniqen ID?ittC(. liinber [iir "fcf)iiJl" Iiuben. erlbft bie 9licbcrmfjen lIIiiHrn bie iiberlegeue 2d~i.itlr'l'it her blonben, bcroHd;en £!iC£)tlllcnjC£)cn 1nftillftitl nncrfeuncn. (f~ funn nle rill \1(,;iolll IJcUen, tilth l)0$ ~bell( lIIcnfd}lid)ct Sdli,lnl)eit

. mit l)croijd1l'r ffiolicnld)i.inl)rit ibl't1tijdJ jft.::trr I}erojfcf)e ID?cllfd) Ht fd,i,hl unh bet e(hl;~lfer bcr Zd;i.hll}l'lt. (!in Illel1ctl [ciner tjd)on?", (ijC£:CIt 9Hd). tunn Ucfllllllh'~ !!~",tt brnd;tc u II Iii IlCl{t, mic bil'~ jrlJt fd;OIl !Bmud), rill ,,~l1tcrbi('h.l" iibcr l)il' <!illl1riidl', hie ciu 23jiibriller %~ocr non m.~irlt Cllll1fol10cn Imt, -:tIl fJciht e~ bC3ridlllrllllrrll'cife: "jffiof}rf)oft cnt3iidt mor er non (ll'lI m.lirnrril1l1Cn ... , lJ n II ~I t f i1 di I i d) 11 i e m I 0 II bin.

It e It f o II l'1 e r, b c r 4'5 e r r 2 dnn 0 ra c. ell t 3 ii d e II l'1. <Z~ ift i.'Iics 11111 io icf)lIlrilijrf!)ofh'l', Ills cr nu] ber .~rrrriic ill ~tnlirl1 Iiinucr ncr • \l1\'i Itc, tuu cr ullcrbi not\ 11m 111111 fil' 2d)i,iu heitcu 311 il'l}l'lt bcfum." 1 ~dJ fitli.'r e!:l im hiid,rh'll (ISrtlll(' nIlUi.iflin, l)ofl cine Hcitllllo l'Irn11'tior~ oblll'llcft. 'tll~ i ft Illlfitllin)!

llniittlidr ijt Icrucr. miirl1lllllllirtfciJllftlid~c 11IIi'! f\'llIini;tiirl:c (£1'3id)lInll, mie iic (wllh' 11II!1l'lltrill ucrbrcitct iit, ~ml'llll bic 1I1l111l'rllC llbrrfultur IIlit ihrer Jiin)tllllil her Ilroilfii~lfillrl1 9lhnrl;itifl'r unb ~l~rllr"rll1enifrr Ivlbit ole i)i;l1nc mnjic l'rthiihlirlltf tlllb ,\lIl.1tlllitm bel" nicbcrcu 1lI111 1I1lnfim ~)lllih'n burn) nll3110rolle (lrjflioe ii(1crbiil'bllllll inuiotcut .mod,t, ill in) nurh l'In~ llllfittfid) im hi.idJftrn (\~robc.

'~.!<"l,~~.~ . 'f •

. .

I .. ~Itue ~fClt 'l!rcfir", 15. Wlora HH3.

~ ~191. "DjlarQ- 91r. Sj: "mnffe 1I11b $Irnnrr,tit."

t •

..

, Unrittlid} ift d ClUd), menu bie Ollll&en iiffenUid)t!lt mer~Qltniffe unb Ztootsei uriditunqcn berort [ilti'l, bllf~ her {)[onbe unb I,eroifd)c IDlenid, in bie tieHlcn f03inlen 'Zd]id)ten I)inobocftoDt'n mlrb, ber !luHtil'g in ~ic eigentlid, if)1II nllcin gcbiil)renbcn \l3(o(jc bet l,i.il}cl'en monen fiinrtlid} berrnnuuelt mirb, 10 1108 er unb [eine rialllilie bttrd) mnngclf,ofh' (fr. lto[)rung, 91ot, ShllllJllcr unb (!(l'nb~·IDlilieu for.,erlid} unb feclijd) entnrtct.

UnUttlid) iff nbcr nud) jei'll'~ unberniinfiige unb mn&lofe &l'nubfe6cn cines IDlrnfd}l'n her Ilt'rojfd;en moHe, ber [o [eineu eigcnen Sti.irVl'T

. ' id)obigt unb bie <Mefuni:ll)l'it unb €d)onf)cit [einer 9?nd,rol1l1ltenlel)oft ober feines ID)eibes in (j}cfohr bringt. ~er [}eroHeI)c IDlenfn, itt ber ebeumiinige IDlcnfd) in [eiucm 2iuflercn. (Er ber{iinbigt [id) all [eiucr ~frt, meun er biefe£t IDlnfJ Hott. ;rOr)(~T ift bns GSrultb~ril1ail:J ber @iefdJIl'dlt~. 1II0rol nller orijdjcn ~iilfef bcr hcroijrben unb blollbcn mnne, io[nnol' [ic teinroijig blicbcn, bos ,,9)lnb" geluefcn, mie c~ in ben lIlittcll)otf)bcutjdlcll ~c{lTiften to ()(lufiO OC~r1e(ell mirb, b. i. bie eble 3uriicf()nlhilt{J unb t\c· .

. aaI}TI1ung ber ~riebc. '1:c~ltlcg('n cnU\)rinnen ber (l.Sleid)TnffencI)e !\lId) fdione, cbenmiikigl', rcd)tluinfelige ~l'nidjl'n unb lle511>cgclt Itouuut ,\)iiil· Jid)feit nus ~nnHenllerJlliinjlanl1 unb ::t hljllnbnlntulII, unb llliiffeu I)ofJlin)C 9)lenjdjcn nud) cine 5lllltllr bcr ~iililid)feit Imbcn.

(H ift Ieine ,8tocdlofiCfcit, bon tins muoe fid) on ber ~ugc11b unb ben

. Zd}onl)eiten j)e6 uollcnbeteu Uor~lrT5 ber [)elbifdjen Slone ergout unb bas C9 fid) mit OJrnul'lt unb ~fC( borben nrfurltinen fiorlllen ber· IDUnberroHcl1 obcr !lelr nor l'lItftellenben ~lrnnf[)l'itMorllll'n nfJltlrnbet. ~('nn ber in lIic 9Jlcnfd)l'n gclcotc ~nrtinft [iir ~uoellb unb ed)ollhcit ift ein tnnenaiid~tl'riidjcr ~Jnftin[t, bet [ie o£>l)nlten foil, ~iiblidle~, St'rClnfes unb 2Htc~, nub bohct £ebensid)I\l(\d)ct\, fortaupflol1acn.

I'ie ~unfc(H\ffell uub 1:idjonbnIell [inb (id) ihrer ltn{d)onl)eit bl!n1ujit, hC51llcoen fillh fie ~lucfer unb -, auf cinnml - 8ittlidJfcit6fd)lDiirlll,~r. ~r)llen fd)liefWI1 fid) biclflld) nIloefrMr, tuorutiuluuer gctuorhcJlc ~~hellc, bnnn au 9nrufd)el1lICriid)tem 11l1b IDlcufd)l'lIr)tlHern oe\UOrbl'nc .~ITlllIfc, I)onlid}c, utlbcfricbigtc ~miil1J1er uub "or nll(,111 bofjHd)e, junge, nUl' lIl.\er frnuenred}ileri{dlc ~l'ibcr nn. '1:ns iU hk (ISnr~e beiS IDlllcfl'rhllll~ 1I11b be~ l:fd~lwj)(l(elltlllll~. ::ter (lolm'nbe 9lcib, ber bidl' IDll'lIfd)l'1I (!l'1 belli ilrn&lidc odUlIlIl'r, jll!}cni'llid)l'r nnb l)l'roifd)Cf Zc{)i.inbrit rrfiillt. jldoert fid) MI II1llfllllh'r ~~lIt lIlIb flllllllijci)l'r ltnfittlhflfeit!J.Zdl.l1l1Nll'rl'i, 'tir fi.lfllidwn Niitrr brr ~\1I0\'nb, (~l'innllhl'it nnb 2't1liinhl'it, bll' fie l·nt. 'Odll'T nil' bl'{l'jil'II, obrr burd! rill S!nUrrlcbl'lt, rin ljt{jmli:lnll'ulcbclt 111111· I\lillin l'1'1 fdu'r"t III,bt'JI. l'fI1Il'dl'JI in ihlll'lt nUr bi.ift'll i!l'ibl'Jlfdlllfil'lt 1I11~ lonell fil' (It~i jt'i'lclII ~Iulnfl Mdl l'!rr 2ith'IIl10liari imrl'il'n. !!lcioniH'r~ OrOri ill hirfl'r ~'r,\ic(J11110 nllb bil' ID.'l'ibrr, lltl'lIl1 fir nit IIIlb IIl1fdli.ill fini'. Zie finb bmll1 bie orotlcn orinl:lr l:Il'r ~l:tlrflfllltllr. ~elln fie mijlfl'n 1bwi forllllo!\ 111'IllOI bCIll'I1, Olll'f brrrit!$ lIon (\jl'burt nu~ lIufd)i.iuen S!cib, ihrc "~iingebriiftc, iI)rl' .\)iillgebiiud;c in ~Ill'ii'll'rn llcrftecfl'n tlub jilll'! fprillll' nittio, bnh C5 nllfil'T ihlll'lI ~lrllichrn oibt, bie nod) rillen fd)i.hl~l~ '"1~ jrl)cn!'(lUertl'n m;r~cr ()llbclI. Z'ct ~IU(,II, .\l nlllfcn, ,fliifllid)ell 1II1~ ~hll~l'r·

. :.'

i.

". ' ~ ' ..

~~s~ssss~3 ~aaaaaaa ronigen lnegell ift bie ,,~'lobe" ba, bit' mit Sd)lIeiberailocl)or hie notiirlicf)en ~{orperJlliillgel au~gleid}Cn unb ben 5IDert l)o£)erroHigef ed)olllJl'it l)ert'lbbriidcn io([. ~ic IDlurteT unb l:fd;unbo{en [inben in ihrem Slol1lvf aegell bie lIIolllleSrrd)Hid)e unb [}croifdjc 91C1cftfultl1T ben miid)tigficll unb riicffid)tsfoicflcl1 S>elfer in bcr '2toot5~lofiaei, nud) cine ber tB'egnulIgen, bie Ivir belli IDlifC{)lings· unb 2lfflillg!'\tulIl berbcnfen, unb ble 1II0n !.lor' ber ffiefofl1l11tioll iiberr)nu~t nid)t Innnte. ~s ift [onberbor, nber bocfj rntrellt*}d)olllOiid) gona leid)t bcgreiflid1, bob bie r)ii~eren Ieitenbeu, intcllcltucllcn .\lreHe bet moIiijl'i in allen £!onbetn me()t cber lVenig ncriubct obcr befjer uertldjnnbnlijicr! jill?>. '1)er ID1ongoloibe til it Ieluent brcileu 8d)iibd, [ciucm nusgcbilbetcn morficfJfs. unb 8piteHinn ift hie gcborl'lIe brutnle, engl)etaige ID1uder· unb \,poliaifiennatur. -:Ciefe £eute, ioie bcf(lllbl'r~ ble fllgcltollllten "mertrollten", "Stonfibenten", entftonr. men IlIcijt belli gefiiIlrlidJiicn ~1I1cUigena·!8crtientullt.1 :terabgtunb. tieje 6uillllf, bet' lHI2 ill ben .8uflanbcn ber lneulJorfer·l.l3oIiaei anliifJIicl) bcr ~rlllorbulIg eines ;)uben oufod)ecft murbe, ift cin borIig Hiler- 3cnoenber ~rltleis [iir mcine meI)llUptullg. 2H)IlIicl)e, roenn ouell nid)t to jd}tecflicl)c ~crr)ii(tniHe Hlttlet I1Inn onbersmo oud}. mid)t [etten hxiblcn "reuige ~cr6rrd)ct" bie ::tdcftib·X\oufbo(lll 0[5 ncucn !8emf. ~ie ~Dleri. idjcn, bie felbft ieoer eittIidlfeit bar [inb, [)ollen iiber hie @3ifHid}feit l'ou'cllb unbcrcr unbefdloIteller, IJormlojcr lBiiroer au luOd~en. Sl;CIl mit .. nllcn enloen gefd/mierte ~tllnCllbO!l1'1 ill her 8d}nrfrid)tcr ber ID'lorLll unb b('~ ID'lucfertullIs. ~ie gcfii()r£id)itcn ~oliaiften. unb Z~l\ldnoturen entltchcn nlls riner ID1ijd)ung lICS heroihcu ~kJl:'uS mit bcin mongoloibcn tl)PUS, mic er (liillfio hu oftemijd)el1 uno ooerlod)fHd)en stcutfn)!ollll ullb

- im iubujtricreidjcn 9lorbbJJ[)JIIen 311 beobndjten ijt. stiefI' IDlHd}tlllg iit bie onti)fOl.lofogiid)e ~nllll'llogc bcs bcrtnorjenjten ~nte([igeIl3.!8cftiel1. tums. 1;e1' rciue ~lollgo(e ilt cine unintelliqente mefile, bcr 9Jlongoloibe nbcr, oud) tneuu er blonb mdre, ilt lllcifi cine hod) intelligente unb bnlJeT' 11111 [o odiihrlidll'rr !.!Jrftie! ~III ':!'nfcillsfollwf benii(;f nun hide ~rt bolt ID'lc'nfdJclt tll~ bl'folll'll'rs tiidiid)(! mJnffe bell !BorlDurf bet Unfittria,feit. Zie 1IIIlR)Cn ibrcn luijfcnfd)otllid}clt, politifd)cn ober lnirtfd)oftrid)Cll (1St-Oller otln ~lllnfllrrCl1tell tlnjrl)iiMid) 1mb 3crbrrcl)en jcille ~t:ift(,"3, illl:lrlll fil' it'ill ~lri\J11trtl 1I11i'1 it'rlldh'~ 5:!cbl'll (,cfpitclll, "fittIid)e !Ber. frhlllnOl'II" nllfl'll'errll lIlIb llor bie Cffl'lIt1irt;ft'it 31'rrt'll. ~ic:tno('(.dJrollif lidrrt "II lIidrlll ,\fllllilrl ~ltllcrit11 ill iibl'rllliiltilll'l111et ~iillc IIl1b ellt. hiillt ... il1\'11 ~nllllllrr,'lIftllllh, llrr jt'llrr ~'l'irfJrl'ibllIl0 I~lottct IIl1b iClll'll ~1~l'lIfd;l'l1frrllllb lIIit uniiilllid:rlll ~db l'rHillen 11mb. ~rllf llrr intn. 1I11tillltllll'II frilllillnJiftHn)l'n ,!ll'n'inil1l1110 lll'~ ~llhtl't3 '1!JO!1 Illllrbl' frft. Ilcftl'lIt, lInii in 'trlllfrl,lonb jiilirlirt) HI ~V1i"il1I1CII l.t~tlIi3l'iftrllh'll lll'r. hiillot h1rrtll'n, l:I, i. dill' 'l.:oli31'iftmfe nut jt-l.\l'lI llil'rh'lI jtTllffiihiOl'll, rl'id;<:lWlllirl;I'1I 2tnot~.(liirOl'r,! ~tCltln' t:rllil'lt hnt tlide i~oli,wi.(\Il'rl·rt,.

I, '!lie umrTCn (!rctnlib.Orgnnr, bie mi(itnrijdjc '!lii!~i~lin unb ErfJlltibigfeit lir. flDen, geOc~rntllIQn~ if)re tlaut AU IDladte hal\m mil(frn lInb ungc~cutC ~crnnh"ortItI1R nul ftef) ~ntien, finb mei~ !l3lonbc. ~Iall prtlfe bnrQul~in bie ~([JIIDleute in nUm QJrolifldbten. 'i>nAU 1ft bet ~eroibe out otnllg.

! ~ em met i cfJ, flulturrutio!n, 6. 38 .

I

tiofcit unb bcB mit il)1II nerbuubeuen !tfd)nnl>n(entullli in belli benfmiir.

biorn (!ulcllburo·~lo(tfc·~~ro3cb gcfciert.. '.

~Il Ziib· unb 9H)cill·~utfd)(ollb [lot lid) ber I)CrOlfd)e IDlcnfd) I11cl)t nut ber mittcJ(onbifd)en mofic ocmlfd)t, bic un unb [iir [id} o~tillli[tifdl r)eiter unb [rcier ilt unb fid, Ild[cr [otnohl for~erlid) ols ouef) geirti~. mit ber

. lJerojfd,ell ~lrt ucrbiubct. 3ubelll {illb bicle QScoenbcn oud) blll~lI.cr bebiilfcrt. (g ()crrfd;t bol)cr in bicjcu (lkgcltbcl!. troli bc6 ~{otr)oh3t!11l11l~

nid)t ber lI1ulferijd)c Qkift, ioie in ben obcncrrodbuteu Ojrblcicll. ;,

Ticic~ [iirdtterfirhe, unmcnldrlirhe ~coilllellt bcr l.Po1i3~i·(i}crcdltigtrit ilt 3um l:ci( and} cine 3'olge bcr uncrtrdqlidien it b e r b &; ( fer ~I IIIl ~ltl) eincs bnburd) I)H110[ocrufcIICII, miitenbcu ~ofeinsf!ll1~pfc~, bclicu ~ort~ [cbe !I3o[ftelIullg iiberltcigt. ~eber brangt 3u belt. rtclltell.31~ttcrtr"oc~l, Nt' bei meitem nidtt [iir bie UnnJoffc her ~lInongcn ausmd,ell. '!'~l' etoatspoH3ci erjinbct boher IDillfiirlid) iunucr ftrcngrre. ~elebc~ IIl1t bercn S)ilfe fie 2d,or UI1I Z'tf)or non belli 3uttert.rog ber fl.~III~n ~f;lftell~ obbrangt, Ulll nnbcrc ,tlulIgrioe, nie lid). lIod) mdjts "Unlltth~e!) .ober ,,$olial'iluibrigcs" 3ufcl)ul~cn tounueu .. ltcrJ~n, l'or3~l~!ren .. ~n bicleu orurcn ~an~ern ocr irbHbolferllllg gClllIgt erne (tolltsbllrgcrhd)c. Q.ie:.cd).

. tiofcit unb llnbcfd)o(tcnl)cit nid)t mchr, UI1I ein ~{l1red)t nu! em [oro· [idlcs taglicbcs IDrot 3U hoben. :.Del gCibe ciS 3\1bicl ~nluarter. 'tC{llllCgCIt murbe fiir bie~e (\~eoenbcn hie \l3oIi3ci.~~eredltilJfcit IIl1b ~101iacilidlC IlnbejdloItelll)eit normiert, unb ic!blt bobet funn ilion berI)tlllgern.

~(ber bieies 4Jo!i3l'ilid)c ID,ucfcrtulII ift 3ugleid) bi~ fcrt~nc. e~11I\it?cl)r [iir bie [dunnfculolc, iittlidlc~ .finlllI3ic!!e ~lIIb gClf.hOc WI!lf~lr .etller Heinen ~rd)ol1::'oll'll<U:IiQlIl'. 'tlelc lnuu lid) [ebc crohfd)c ~1~5fd,IU~.'fllllg erlnubeu, bie bor] ~ie obl3i.injlelt 3eituIloell I)c[(lU!:lgcbclt,. ~t.e obi30Itftcl.~ EdJ(Utlpil'le, ~nndh~, ~i 1I0c(tnllocl·~orftl'I(UI10CII lI~tb "llIt~!IICII tlcft~ (rid)tig'crgicn) 1I11{\cftrnft IlufjiiC)rell, bic 9l11cftr)cl~ ~.c{d)nftl!rl). 01('", bcutcn fie Inuu.burdj ~\i.it'fcn·. ~rurt· tlnl) ~IOt'tcIllIIonlllll'r IDltUI~r~cn cus bl';n ousgcfogcHrn ~:olf l)l'rnU~TC!hclI, i!e bar] .~Il~t $:>ilfe bel' "IU~nCII' fd)oftlid)en Gtont~illftitutc" h'bc [rcic 9.1l~lItllll~~n.lIUCTlI~I~ 11111) lc~m nl'llell Borld;erocbollfrll llirbe.:l)oltrll ~!lb ]cbcn fmclt (lclfhgcn \l(~l.lCI~er 111 om li fd] ullb filloll3tcH crlullI·ocn .. m1lr fcl)c,~: .. ~os IDlllcf~~~~11It t~t II!I (~rulI~e cillc (\kfdliift~firllln. hie' blc ee~lInhtot !"01l0~IOll1tl1d! t'H)lol' Herm tuil{, olio mit Cilll'lIl il,\ort: her 8el:uoItnilt .. her ~l(lr~hllfnll.r,l'II 1I11h ~ifd)lill!lc! :!'idr lIIucfrriid)I'1I '\'I'"rl:r~'(lIr~I.!I' h~lI(fl'n ]Ol)rl:d) t~1I1C11' hl'lI WliillllCl'II (lie ~~iitolc ill bic .~nllh, 1111l1'1I 111hrhd) ilUlI('lth~ ~lnM)rll :lI1h 3rollcn in~ m.,tIlHrr, iic liIO,'h(,1I iilhrlid} :!_nll!rllhl' hn.!·d" Nlf.t, ~.!Cd)I'I~ :touiellbcll buni) 2orlll' 1II1l't .\tIJlIIIIII·r bll~ ',?cr3 IIII~ fl~lIclI. ~,"~ "rrell Illl lifer. nllc~ IUCOt'1I ('im't; :! TII!1bi Ihc~. 1I111. Ill' .. It '!h!.t1I~)r 1'1 t 1I(,lIl1ell, ill m,tnl)l'heit n[lrr lIici)t!:· nllhl'n'~, nit: (ll'lIll·III('r,. OCl~)oftlld}I'! "ber l'fO! liidJcr {}uttcrtlril't HI. eir flOill'l~ hil' ~frolo~lI. bll' IIldJt (\~ertrrrnrll ~111~ ll"l1er IItl'Ht Ili.'f)crroiiiOl'1l ~lllell1d)l'lt l'olt' i).I~ttcrtrog tveg, 11111 h~bJl lIIc~r ~lQ~ 3U I)obelt. ij~ Ht bnbri bell l)cudlll'rl1d;el1 ~lucfcrll oon3 gleln). (liilfig, bon fie, lIIlI lII('br 31lttrr au b('f~IlII1~CIt, iiber ~~id)c~\ ~rn.IIlVCIII miiHcn. ~ie fiil)(rn tid) ttd,ollbolijd;-rnlllllbnltfd) ,uol,1. ~U~ ~.J.:'OIt3Cl fOTot

. ! ",

. ','

. I

I

i

. 1

I

I

.. ~sssesss~ 5 ~<=sssss~s jo bafiir, bob fie in' ir,rclII ~CrJnorn lIia,t ocitod rocrben.1 2l3ir blcibcn olfo bnbei: ltlliittlid)fl'it unb Wludedullt entltnuuneu mil' ollcs Sd)lcdJtc bent itfd)onblllcntullI. ~n l:fd)ollbo(r ijt ber gcborene WlucfrT unb Zitt. I id,feit5l'oli3i it.

@t~if Ullb irfl~ttif ber macftfllrtur.

9~idtts; l1rrfolot bo~ Ud,onbaIHif}c 9Rucrcrtumme~t 01S modtI)l'it UlIl'I SdJoIII)eit. Seine gonal' jlltllllild)c, iiffifdJc mos[)eit iit nu] fie Io~gcIoffelt. ~llod't1)eit, 2dllhll)cit, jn fogo[ fd)on ffieinlid)fcitsgcfiiI)1 gilt ols .,uniitt. Iid)I" 9(ber f"'llft unter ~rufgcflnrtell unb SCulbfolllelt finbet mnn nid)t [clten bie irriulteu 9hlicf)IlUungcn iiber hie 9lodt~cit unb ibre fittIidJl' ~ebeutulIg ucrbreitct, '" .

~ine bcr IIIcrf,uiirbiofirlt m!irfungcn bet 9lndtfurtur ift oerobe igre er- 3icl)crifd;c nrnft. eo ler)r bie lIIuderifdJc Xfcf)onbn(enfu(tuT eineIlultut her UII[ittlidlfrit unb ,t;of>lid)feit ilt, ebenlo fcI)rijt ole ori1~e modt. Iultur eine 5tullur ber Zttte unb (Ed)on()cii. gitr bie ~ugenb gibe es ,

, bol)cr fcincn belfcrcn unb fid,creren ~raief)unO$bd)elf, nlg bie: 9~odt. fuHur. ::tic .~uocnl>Cr3icr)1lI1g her olten ~rri~r 0(5 einc Imnnonijdie 9fu5 • bilbung ncn Hiir~lrr unb Q!cift roar boger normiegcnb Wadtfultur, (los bcutet [djon ber ~)iollle ber gricd,ifcf)en (fqiel)ungsinftttute, ber .. Q.!t),lIIno. [ien" nn, CMt)mnofjunt bcbeulet Il>ortlid, 9lodt(rtultur)'~l1ftitut, mon ben bl'utigrn "Qllllllllojicll" funn molt aerobe bos 05egcnteil belmupten, fic nllb bie ~r3ic[)lIl1gf.'nllftoltcn ~es Mudertums, in bcm bie 2eI}rer unb . Zcf,ii1cr ber (lrHcrelt ~rrtulIg in gIddwr ~cifc qctretcn mcrben,

Ter fd)(oornbflc ~Cllll'i~ [iir hie WidJiiOfcU, bie bie nltcn 9Tricr bet' 91l1dt. tultur 3ll(lcjftmben. [inb bic 91eIiniolH'n. ~ic edjten often arifdJen 9lcli.

. (lionen bebicnten fld} bcr modtfllltur Ills cines bejonbcrs et3icI)l'riid)cn ~)littcl5 1I1lb nobnten e~ [ogur in if)r !nituol nu]. ~(uc£) bas cdite ori;d}c (!()riftcnhllli Icunt hie 9~ndtfultur, in cs hnt [ie fog or 3um 80frnlllent erhobcn. unb 31uor ill ber $toufe. stenn hie beutige "lBci.,rcngulIlJs" • (~(jperli(1I1~)·;toufl', ijl cine [ebr flJate lint! cigcntliC£) gOll3 filllllojc .scre. mOllie. '!'l'r urf~'riill{llidlc! ~nllfritus bc;hmb bodn, bon bie :tallflilt{w nod t ill l'in {1l'llllihlllidJ fiillftfcrijd} ou~geftottetes, grones l:nufbccfclI itieorll, illl 'il_lnficr 1Il1ierinlld)tclI tint! llonn luicbrr OUS bCIII ~ofler ouf. ilicorl1. (1'c~llll'orll ,,~l1l1l1l'riioI15"·1111lfc Ullb ~ic 2nnfl' 0 11 ~ lIl'lIl ~l\.lnHcr.) '!idrr )lIitu{l lulU' eill fh'illc* il)lIlf)lllifdll'~ mnjfl'lIrlllt''!Tllllhl IIl1h follic hilt: ~llllfllci!lI'1I lIl'T hiil)l'rl'lI, cillCII 5:!ld)tllll'llldlcll om" lIl'lI .. m.1oHcTII". b. i. IW?' bCIlI :tllll fl'l IIIC lI;dlC II, 11l'III :JncfrTIIICnid)l'It, llrlll lIirbnl'1I ~)lrllfdll'lI llJlbl'lltcl1. 9lod) .,lIr ~irit ~rr .~I rrIl3Jiil1\' f(\lI~l'lI bel" nrtillr 'tllll frll fltlt1 1I1I11 bic l1rrid)il'l'tl'IH'1I cflJOltelll'n ,,~Itwtiill'ficn" Hllh bic hl'nh' "IICf} firt)tbnfl'l1 ~\l'1I0l'l1 lIidl'~ tief jl)llIboljjctll'1I mi!m.'. m". :lItlllir tlll~ (ih'tif Il1t ... ·I·1I ill bel' ~lchlllll1lull~ l!l'~ ~Inrtlrll tllll1 Ol'iifltl'l' %lillitiit !llIll 1111 1II1l1lC£,rn 1'0111\'11 11111) .\iirdll'lI et;iitierrll hrute lIod) Z[UlptUl'l'II, l10n hCn'1I ,.£'b;hi.ini tiit" llic b~·trl'f fClIlIl'1I ~I it d)CllbOrfiilllhe

\

I !8RI. btll !Jlclt)'1}llder $1l(i~ri.6rQllbn(, 191:!. .

• mOll ber Qr~ertJl1C~t'I\ !firlf)e nurf) ~eutc feflgcrlnltrlle mitlli.

holtf ihrer funrU)ijlorijo'jcll ~g11l1ro1lA nidJt bic (cifeUc ~{()IIl"ln hoben. Eclbrt hie fird)lid)c 9lclllliirnnCl' uub morolfc nxir nod) l)arllllo~ nndtfrculIlllid) unb nndtjrcubig. ~Ololl rcllC [jd) uur blc uiclen nndtru eto· tucu uub I!.lilller ill ben fntholijel)clt ~1'irdJelt [cncr .~tullflr~1odle Oil. ~c\J (1flllld)~ tuobl nur nu] hie herrlidwn ~lodt·8rlll~1tlll"l'1I ~l i dIl'l 11110 eIO!i (a. ~. "ZIlO" IIl1b ,,~llncl)t .. ) ()iIl311111eijcl1, bie fogllr Ill! ·1;1.~llprtl1rllb· II101ern 3ur ml'rillell~unll fmncu. ~~II bell S(llhlfoll1bclI ioirb li()ri[lu~ o(~ ncrttcr td;iiller ~iilll1lill{l bill'ocUl'Ilt. %101Wil1l.1e bider 9(lldttullll1' [chen uiir hcute nod) in (lCIlI nndtcn ~cruriIlMciu, belli nudtcn ~tru3i· tiPls, belli ncdtcn 1)1. el'bojtilln u. n, oubcrcn ,\)riligclI.

g)ic td)i.illen, cl\liO juqcnblidjcu, cbleu, outcn (\}iittcr jinb nodt. 20[nll(lc . her Wlenfd: rill 1I11ld)ulhioes uub oilltrrllll'id)c~ ~rben fjihrtl', OillO cl' noeft einher uub td;iilllll' rid, [cincr Y~odH)eit nid)t. (irfl bcr 2dlltlbioc tuiri) fid} [cincr 9l11(ftl)Cit be\ulIiJt, 1I11!> lebolllt rid,. ~[t nber ein 9Jlc II [dl uou ~uOCII~ nu] nil bic ~llndtlJcit OC\l\iH)llt, bnnu b1cibcn iI)1II bie crotifdlel1 '2itiirllle, bie oie I)cutioe ~lIiJel1b lJIl'irt burnMUlllnci)clt ()ot, erjpnr]. (fr tritt gerii{lct unb l~b!1l'biirtd ill ben ~id)e~gnrtcl1 bet 31'1111 mCUU~ cin. 1)ie SHci!>ulIg enl'ot UIIl> crl)ilJt M~ I,UI)ontojie, lie tteigcrt roie ein st'icleftrifulII (lie fe~lIolobitdte Bl)(\nnung 3luHn)en ben bciben ~Ik· fd}led,tern. :tie mcibun~ nicute nudr in bcr ::tnt in bcr Uracit tueniaer tJroftHd)C1t lll~ crotilrl.cu Sillrefcn. :tic ~lleibullO ift lucit lIleI)r mirpcr. fcfJlllud unb gcfd)lrdltl idjcr ~lllrri3. (\j e III 0 I) II C II f i dl 0 b e r b i I!

. b e i ben ~ e ] d) I c d) 1 e r II nbc n g e g e n f e i t ig c II ~(n b ( i cf b C £4 It n ct tell Sl' ii r ., e r s, [o tritt cine l1Ierrtidw fel:lIo(obi!dle (fllt·

f~l(lI1I1UIIIl cin, b. (J. bir 8il11ilid)Ceit unb iifll'rnufrcguno IOr,t nu] beineu Eriten und), bel' 2hltrirb ~u ben jUllenblid}cl1 ocfd)led)tlid)cll ll,tl'rfcl)lul1' gl'U follt IllCg, 1111b 1l0S (llll1~C erotifd)c mcrl)nltniG ij\llijd)ell Wlllnll unb ID)eib mirb ruiner, Iiihlcr, nbcr ticjcr unb unhnltenner. 3rnnen ber· Hcrell bh' 4?nfterie, lllilf)renb ~iino(illoe t1Ul'I ~nnllcr I1YrniOl'r nllfocre{lt. ober U111 fo ~otentcr IUCl"lICI1. ~ei ill'lI ~ilbllii(rcrn, bie nod) l1idJI lJOll bcr .8itli(jfothlll 3crfd~t iillb, linl> blll)cr bie ~~:iinller bnrdJldJllittlid} ~?, tenter, bie fi nlllell rell h1jer Ill~ bei l>l'11 ~Hi.iIfl'rll brr BilJiljfotion. '1)1 C Urfod)c Ht bil' 9locflfultllr. ':til 'tnrihlsl (lllf bie nIcibllllO ber nllcl1 O}rr· lIlnnen 311 h't'l'd)clI fOIlIlIlt, ilic wir tillS fiir olle ~~ii(frr bl'r 1)l'roHd)rll. mone oil) lll>rbilblid, l1orfll'lfell miif[ell, et',~iihlt cr, boh bidet. ~l?lf ciI1C~lt. lid, I"ldt l1tlrr hn[(>I\ndt flobr. 'Zdllllll', fl.ljtbilTC ~l'Ilr UlIlI ~CIIll'11 fmll bie rlll3illC ~lleiblll1l1. 2l'1bjl bie 3roucII lmoell iirlllcll~je (~~~llJiill~Cr, bie l'iucn ~l'j( lIl'r 'l.lmjt frei lid:l'I1.! 1:1I11 trollbclII (rlnCl1tllrl, b r (,. I\ll' II r 11) fei lIieler' t:olf lJon ciner iibrr o((el1l 1'lbrl crlJobl'llel1 ~ll'lIfd), brito ,,(~lIte 8ittrll I,,,ben (wi iI)lIl'lI l'ille iliirfl'rc .\irllft IllG IlIl11er!JllIo {lull' mclt,te." (£in liciiillniol'r, trdfl'llbrr ~(lIt'ipn.ld,! Tenll in bl'r :tot nlle '.l~oli.\ci· 1I1111 2iltlidjfdl<:lnl'ieIJr, l~lId, 1~"11 ric .m1d) fo ~.l'lI~ 1I11.1I (n'utlll jeiell, l11l'rbclI l'illCl1I !l_lolf obrt l'IIICIII ~tontl' I11C Illobrc~lttl.lct)fl'lt lIIlt! ~lcurd)1Jcit 11l(11)rrn, lOCIIII !>ie Wlclljrl)en lIid)t bon 910t1lT, b. t. bOil

I HO.lermonio" 17 fJ. '

, ~9r. ble· ~tocfJt bet !lmCllonen Quf 91b&. 1.

\

\

t.

1I I

I f

I'

r-

~

r

, ,

~SS99Sss~i~ssssssss 'Dlone ous, geiittete !Dlenjd)el1 finb,.l>encn '2(lIfillllb unb !DloR ill Sfor"l'r unb eec[e 1lt!ld)ricbcll murben. ~Ue eittlid)feit Iouunt bon ~lInen ~emus IIl1b Innn nid)t bon nUBcn per l'orbre bu IDlufti Ioutmnnbier! Iocr. ben. liMc ~)ioiic 1I11!> 9lndtI)cit filll> bic befle eittell~loliaei. SCie fiberiilloftlid)c I:l.!l'rl)ii([ull0 unb merffcclul1g be§, nndtcn mfinnlidjcn unb roei6. lid;l'lI mjr~1Cl'!3 ift oud) bie(fod, fd)lIlb boron, bon bie Werdjled)ter rid) iibcrholl~lt nid)t lIa[)er. Iounuen. IDlolln uub 5IDei~ fel)en fidr uie nadt, 111ol)l nbcr Inflt fid) bis[)l'r nia)t berf,iitl'n, bOB IDlanmr 9)U1l1nl.'r UII~ mkibcr. ~cibcr nndt [e1)en. £iefe @cfeoenl)cit, bo e5 Ielne nnbcre gibt. 1I1011)t ~irbc, 1>. i, 'l.~o!>erortl'n unb ~l'sbierinllcn. :tie Sittlid)feitnod)t. 11lildltcrei mirb ro hie Urfnd)c mibemctiirlidjer Unfitt(id)feit unh ibrer (joIOerrdjcillllnOen, bel' 91erbojitiit, 9leuroftl)cnie uno 8etualerpreHetei. ~ie moberne Wluder· unb ::tjd)onbolenfultur iU uber oue£) in ibrer ~:rii(ll'ril' . l'infl.'itig fcminjfti[d, unb miinnl'rfcinMiro. «;tenn bielelbe ~lll.ltur, bic [ofort nod) ber eitten~oliaei Idirelt, menn ein unllnn eine au Ilcine m01>cf)ofe ireiot, rd)nlUn3eIt 3t)nijd" roenn bie ~ciber H)rc 9lei3e l:Iurd} Sllci(1rrbeforntion in uerltedtcr, nber nie£)t minber nujregenber m_tl.'jfe euthillleu: burd) tieje ~algausrd}llitte, burcf)jid}fi(1e Ieicf)te mollett.

flcibcr, burd) ::trifots unb rllganliegcl1(l£ @cl'OOllbformcl1. .' . .

':tie Sflciber· unb ed)neiherfultur ift nud) ein asefd)iift~l11ad)erfuItur unb im (!Srullbe nntilogiul, meil fie hie 5tlnHcngl'gl'nfii\j1' '31nifd)l'n crut unb rcid) berfd}orft. ~5 SHeib flniiil'rt. ~eslUl'{len nergeuben ble m!eiber 1I11jlll11111el1 nu] St(eiber unb Iorbent bie f03ioI fd)obHd)elt S:!u~usinbuItricn. G:in 5IDcib iiff! bos nnbcre nOn) unb biele ~ttferei geint: 9:Robe. ~ie lJl'utiOI' 1'0lllel1111obe ift nia)ts, nIs eine belvuf3te Stoffbropcrierung bcr rdunbiircll - mituutcr fooar bet primiircn - mciolid)cn <2Sefd)[cd)tS. merfmnlc 1I11l> mit etofte brnnierte Ullfittlid)fcit, Bribolitnt unb ~l'u, diclci, bu bomit bie mOlllllid)c ~eibenfd)oft bitl 3Ul1l iiunerflen oufge- . nndlelt, ober io nid)t - of)1tC )Bod[d}ird) _. befricbigt rocrhen foIL )Diel~ ~lcl1ld)eIlQlliilerci, ber iiil)rlid) .~cfotoll1bell bOil mlllltlter burd) mem. Il{lheltie, (13rjfll'{lfrnllfl)l'it o!>et' \l.\crberfjlnt 3UIlI Dpfet foUell, fini>ct bie eilh'n~01i3ri fiir feIortberf!iiubIid}. SI)rc .. ~£tIJfetcn"ullb bil' St"roftlJro~en 'iiilt fie Mdt Illlftrcfcn nlli:! bie berrO~JrnllCn ~HII{lfiilll~lrC ousfiil1llJfell, , wril bie ~lJ1lJrrfClrio.5 ~ubcll jinb 11111>'1>il' .. ':tolllcn ber l)iH)crelt Q.lefe([, fd!l~ft" hnwll likfoJ[cll fillllCIl. eliief um Stiilf luici)erholt fid) !>er mer. filII bc~ lIiellcrnchl'IIl'!l'1I !1?iiJlIl't'rcidle!.\.· . .

~c flcilll'miirrii!ilrl' rillc .~~rit iit, bellO IllUderiid)er, Ijdll1l1boliidlcr, frllllflll1fh'r 1I11l'! 1I11iiillidil'r iit jil'. ,\JIHIIII(111.', rrine %ldtfultllr Ht lIrr iid:rrjlc 'l:riifjll'iu ber 2itllid,fdt IInll <'kittllllhcit ciner Jeit. ~\l'r fl'i1ll'1l .<ILirpcr 3U l'l'rhiillell illd)t, bl'r iunlt ,HId} frim (lh<llllllfcll 311 llrrhiillCIl. 1:"" ~ll\'i11 iit 1I11!:1 ZI)III{IC1( ~l'r £liiOllcr, ,~clIChkr lIlIl'! 't'ucfllliillh'r. 2L1 Ihurt IIlIlI IlIIl1l'l'!Clft Illie b~r ~Iiillrr l1l'r llllclI ~Iril'r, io Ihlcrt, hlUlIIlll", IIl1ill 1111(1 1I1111,'rhiillt 1t1nT ihr (lh·llIiit. Tn!$ crfllllllic jd,oll ::tlldtu~.1 9Jlit lIl'r l1nlitfli(hfl'it nobill jtct!.\ llUeb llcr ~1Icilll'rl;rllllt 3". 91od) .\jcrobot ll11H bie urh11"iillOlidlC SIll'ii:111I111 oller ,\)dll'lICIl bie i:1oriidJt, b. i. cill~

, "Q.lcrmollio" 22. I Hist. V, 88.

l!(bfl 1, jrlt ~rr ,ulld)rn IIlIb mi\nnlltf)rn !lIlIcft, nnb ~Ia"tftrll(tll~. bntftrlTrllb btU ~tllntlJl b.!5 9hfllOr .. afnrn bl. !(lIh'Aonrn nnd) brm ~1I •• !lrtllff uom l'111l'rl b.~ !"'oUo (!I'ilutl,'~. llJlan brollfllr blr herrlirnen, IIndlcII ,lIurl.tr btl' nrlrnrr u lib bit Itllf.lt, lilt rille !Irllil Irritnllcnbr iUribl11111 brr thnnaoncn. ~if ,1I111AC !iil1l11tri!d). !!lnll,.11.11111 III &'l1Rt flrrlln. nb.r trl)nb"11 .mb IUiTIlid) ~trDlfd) lI11b troll ber \tnrbliir,III1A bOil eluer Iltrabtan Ilrrlltll ltrnld,brlt, Ill. In 1'lII,'m

IInl1.tll ~l'(I1)'lllrr III. llllb IIlnllllr[ 11I1d) 11m btc Icllcllc fc(nrUr !lirgllllO onf!lInUntll Ittl:r"

einfad)e, fief 91adtfultur nnge}:lnntc JHeibung, bieiebod) hInter burn) bie reidie, iiwioe, obcr ntld) Inriue joni{dJe Stlcibung rrfeut murnc.! :rie unqcmcin ~rotiid~m mittrWinbHd)en lUij(fer, bie ~iglJt1t('r, ~nbt)lo· nier, el)rer, 13boniaier unn .meinnlioten ionren bl'riil)lIlt I"cgen ihrer ' iiN)igen unb rnjjiniertcn mcibel'~md)t. ~n bider ~eaiebllng bieten bic iogenonntcn nntifcu !UCIl1l5·fl'oUi~I\)OO~·etotuen b05 ~ild)fte on (!1'(1tif bnr, -::tiefe, iuuuer f([lilne 3rnurn bnrltellenhcn, 8totllcn erfd}eincli 11011 borne nll{ldcl)en in bcm ucrhiillcubcn, feid)fortioen lnnnen @kltl(lllll burd;nu!:S [ittjnm, riirflnCirl~ ijt nber hiefes ts}elllllllb gnna offen lIn~ cutCJiilIt hen ~rirfen be£> ~rjd}llUer~ hie SIOrvcrforlllen in ber Uerfiil)rel'ijd). itcn unb obI3i.;n1tcn Strf(ultg, Sic nub olchfJflllll hie nmrmoruen '';lJ11I. bole eincr [ittlid) cntnrtctcu lVlurfcr· unb Zfei;tlllbn(ofultur.

Xic 9lodtfultllf fiiC)rt {lC'{lcn bie ~lll!fcrfllltur oud} 11111 111(1)re Z'd)iillhl'it unb bns nftl)etjfd;r ~bcol eiueu crbittertcn nnlllt1f, ID.,\IlS numbcru ll1ir uns, bob in her moocrucn lIci~erluiitiO'fittlic{)t'1I ::tin)ollbnlcnal'it f(l uicl ()nfiHd)e IDlenfdJl'l1 gl'borrn uerbeu I ~mIlJl~ern tnir lind e(jer bnriiber. lllli~ hie m_\riber nidlt fd~l\ll [ll'brilltc, mit 11l10ehltld)fenbell ~nOrrC)clII(lclt lIIlll tloIi3eiborid;rifislIliiiiincn Sd)ll1illlll!I!oh'n ucrlcbcnc ~lillbl'r aur ~b.ldt brinqcn. ,,'tic (\Iejtnlt ber (5hilll'il'lI 11111'1 bie ,~lh'i~II110 ~l'riclbl'lI lll'hi.ll'l'l1 Io bOIIftiillllill ~UfOlltlllrn, rule hie hiihlirlwil ~rtHf~ ~Il belli 11Il'lliO iiillll" tiirfJ ncformtcn. 111111" l'Ol'jil'foh'll, IlrL1l1, IIIntl'rinliitiirf:Cll ,\Irllllrrn in' 1!t'iNin,"lI !Il~' (lriirf)l' ~Ilftl'l'tllll! ubcr lid; jid) ~llllCrt· unh ,~liin'l'rrlllllir Illl'nl'1I ihr~'~ r"f!l'nlmnh'l1iich bilttl'nllcn m.ll'rtc~ ichr llnllrll'I1l'1I jrilt, 'tId ~('n Ch)lnl1iidll'll 21'il'll'n fiilllp!1l'1l ~i(' ~tlliilllH'r llnb ~iinnlinllr ! .. !'iil lu,dt UIlI i)iC' l1crjd;irlll'IIl'1I '.j..:n'iir. 'til'il' ?l'il'lc IUMl'n Illio lludJ ;;l'ih' fli!'llrrlid):.'r Zdjlllllll'it 1!lIb 1,lIl'~ !l,tlllf hnltl' Nl'll'{ll'lI(Il'it, \l(1Ufl1l1l1l1l'lll' ~lcllfrf;cllfilrt'rr 311 (Jl'll)UlIlIl'lll. ~ic Zit'ncr Illllrbl'll l'bl'lIfllll\\ nlldt i:'tlll'fl)

I ~ie 30nitr t1Iutbrn beronbet~ in fiCeinnrien ftii&~eitiA mit bunHcl1 mittelllinbilrben (frmitilrfJrn) ffinrfenrlemenlcn betmifd)t IInb fiJnncn IpRter fnft nl~

nine IDlebilertanoibrn Aelten. . , . .

t In ei rfI. 'J)ie g"pnlt be'IDlenfcfjrn unb beren 18eaie~ung aum Eieden{e&en, ~elbel ..

IIer9, H~78; S. 10. ,

, .

,

I

J

._

l

~I

.':

, .: I .

" .

... -

~ r",

,

, "

.' .

~,

,.

rbb, 2, ;Irl I b ~ brill II ~I rllll, II .ilht.beth. 1111 r uilb fl,lrlberrulluT, bnrftrtrrnb eln alttltulIlirdwlJ. .iltll1l1'1rlll"l~t, ~(1\\tlfllhl b,r Ilnteu l,lnAnln brll'r~ nu] mlllrlilnblld:)rll (finldl!"" ~In, bit Ifttnfl!rt ""Hrn tin I)ftu!b IIItbtlrrrnnr" !IJllfdlboll uou I1fOUef ~IIIIIIIdlrrll, Nrmbr bit!t!! C"'IIIi1lbe atlAI b~ron~n" ben II "f), bll~ b,~ ~Hrlbl1l1g .1It11.riinAllrIJ nllf)t I>rnllHd)r :Jloln.tnbil1leil. lonbtrn nut .11~rl'Hldllllud AliT, ~Iclllrnllln btt (troh! mar, i'rnll IItr lliclllr[)e fiub bUlIf)litfllig IIl1b hlilrn ble 'llih1'I'r brr lilndtrlllnrn. bl. een !lJ!,lIIn Mdl 1Il11jd)lViirlllrll (nfllu6eidjrn bet :!l!rirlrrrullutJ, nnr

, . , all brnllilf) fr~cn.

etnn~()i1bcr urreluigt. !Don eincm [onberbnren QSebroudJ, ber offenbor nu] CIIlC tlUSlleoilbcte 9~odtfllltllr auriilfgcIJt, era1iblt :tncitus .. 1 ~iing. linoe Ilibren t111dt '3d)tucrttol13e nu], n1d)t nus 9{bfid)ten Des &e~nnes. o~~r (frlllCtbe~, Ionbcrn (cbiglinj 3U ibrcm eiqencn lUergniigcn, U111 il)re Storl,lcr gcfd)lJleii'!ig au IIlnd)cn, bie storperberocgllng au\)crcheIn unb ben ~ufc£Jcr" emcn ~(ugenfd)lllqu$ au bercitcn. t !1lncIt 30gC'n bie ortcn.';:!oril'r· II~ ben ~1"II~lf (v9l. ~(b(). 1), l)tllu nndt, tlll'gcn ties reuben SlliIllOS, riidten hie nlten tlSerlllllllcn in bie edHlld)t ou~ (UOL .. CitOl'll", 9lr. (l3, ~(bb. !! llnb 3). ~1Il !lIlittelnltcr mor CS 11idJt [clten r.~ebroud), bon fiirfUidJe unb C)oI)e (3}ojtc (1I1 her -2toMl>forte non ncdtcn ,,~()rclliungfrnuen". empfnn .. (lCll tun rbcn, 3

So liid:erlid) lid) eilll'rfdts her mobern gcfleibete IDlenfcf) in einer nlten hjftorjfd)rll U IIlocbllng ober til cincr oroilortigclt ~onbirfillft ousninuut

io mcunutcutul uiirlt her nndte fdliille lIIl'lljn)lid){! SIi.irlJer in jcbclI~ id~ollcn IInb nutiirlidjen WWicu. Gclbft hall bell nndtcn 9(egcdeibem h;llt ~ ii r 0 e,n f c 11,4 il~\' ~lllh(irf [ci crhabcu gClucjcn inic oer 2(nblilf , erucr orohnrhnCll ~'lllll,dJnft. 3tcllell roir tlll~ nidit (')llS I.l3nroilie5 uno ben ,'i')illllllCf 111~trt her I)iid;iten m_t(llllle unb brbolfert bon fd)iinr)l'its~ tlrrfliirfl'lI nndtcn ~lllCllid)cl1 llor'?

~i(' %lrCfhrit bcr ,'Piihlid)l'I1, ber n1ljllllcrmiiigl'll iii nll~rricit~ ein l1uilC'rft l'1'aiC!)Cl'jfcf)cs 91 bid)1'l'rfull11 omittel, llrfh'1I iid; ~il' nlturiirhe ~)lofh'llhl'nil'lIr mit i~orlirbc bchientc. 20 [lerid)tl'l ~-l..~ III t n r eh l1011 ~IJfllrll: .. "tic ~1'oeiloI3C bdl'nte ~IJfllrn mit riner ~rrt \1011 ~.\ridJilllllo !11JI1l. ~il' l\1~rftrll IIiillllid) bl'll 2l,idl'lI i'!rr IInrlt('1I ~).JliiMll'II Ilid)t ,SIl' ",I)rll/' 1111 ~.$lIlh'r nlla 1Illlfltl'1I iil' !luf ~~dl'hf bl'r t-brn'lI IIlldt 11111 tlCll

I .. (.ljctmnnin", c. 2l

, I. c,: ,,' , . exer ·'tatio :lrtem paravit, ars decorem, non in quaestum tam('n aut mcrccdem: qllamvis alld3ci!l lasciviac pretium cst yoluplas speetantium"

, !BQ II er, Olclrfjlrr()Blcbcn itt bet bCI1t1r~cn ~ernQI1 Bt:Il()cil e ] G 1 '

~ 3n bem momnn ,,l.Die grolie ~r\lcbiliDn", • milt: rC~t ,;ine' PflJd,ofDgirrfie !lIerorbnung, bCIIII lIlt.e 3ullonefeDen, mtifl nir~t bilOig befriebigt, finb oft BlJnifn- unb nil folr(Jc fill' lebe !TIadtfultut ein flilrenbd lIub untnunlid)eG <flement.

, I

. .

',E)eeS13ae~~ 10 ~cacacaaa~aa. ,. Ot1l13~11 IDll,rft 1)l!rUllIoc1)m uub bnbt!i rill nuf fie gemnd}te9 1!icb ab· finaen bcs ~1I('OItCS, fie litten bie ncrbiente etroft', meil fie ben @~{e~en lInocl,llr{olll mnrcn." 'l:crorti,,~ \'Icmiinftigc (\JclJriiud)c, mie a. ~. bM nndtc l.J.~rnll~errtrl}I'" ulIlJcbiir~i{Jcr sr~eibcr loorell nl!S l,ciljol1lc ~(b· fd)r~dIlIlO!SlIlItt(,( a~rnbc heute uon griif}tclIl m!crt. 6uffragettcII boUc ilion jill !lniUdnltcr entldjicbcn auf biere m3eifc ge[hoft.

~nbiuibua( .. nnb 9ta1f(n~\Jgi(lIt ber madrhlftuf.

'!)ie 92,ocf~f~Itur ifl ober n~d;t nut bcrcdltigt, fie ift fogar not'Denbig unb ~It)ar inbiuibual- unb ro\trnljl}oirllijrl) notwenbio.

~enn:.1. ~rt bie ~!ndtfultur cine meinlid)feit~fllltuf, mie im ~rar"fnt i)03u bie t{d)nnbc1hld)c ID~lIcfcrfultllr cine ed)lIIulJfurtur iff. !l.~iclc ~lIdrl' fd}cucl1, fid) nortt iebcn AU Inilen, mcit fie fief) ihrer ror~lcrlidll'1I ed'lllUbiofrit fd}ii lit en. 9?odtfultur itt gruli.i(llllid) "ud, mit i\\of{er·, 2nft· uub 80nn.enbllb 111111 mit ~~1ort ncrbunbcu .. ~(ud) l,ierill ieoren UlliS rd)Oll unlcre nrijdien !Borfof)r('n 1!d)rIIldrtl'r. ~ie "brutfdWIl ~H)ilolol.1ell" baltcu a1oo1 hie OJrl'lllOllrn nodi innucr [iir cine \l[rt fd)lllulJige ~l"ofrl('n. bo.rbe unb ~erufl'n fid, l'>n~~Hlf,. bllb !locitlt~ in bcr "QSerlllllnin" (20. stu".) bel her ed}llbcruno ber ('{11I~ltd)en s:!cbenslocife ber OSeflllllnen bo~ Wort "forhibus" = id)lI1ubig ocbrnud)t. 9lull nber ift btl! £atcin 1>('5 '!'acitu!S ~ereit5 tin befnbelltc5 iiberfeinerics ~otcin, in belli bie Worte nid)t lIIeI)r tn ber urfl'riinolid)l'n, [onbern in iibcrtrngencr !Bl'beutulIll nenoenbct merben, eorbibus hnt un oicicr eMIr nil' ~cbeutuno bon "nrlllfelio". :to~ gel)t fd)OIl barolls berner, bnh olrid) hu ~lo~titcl 22 erauI,1t 'uirb, bar} Hd) bie (\~l'rIl10IlCn, fobolb fie iid) ill ber 31'iirJl' uem Zd)lnfe crhcben, 10 n r III bob e n. eold) cine mrinlid)fcit~fllltur ,virb 1I1l1il in ber I}cuti. OCII Beit nur ielteu 1111 trelleu, sr;l'ltll id) blcibe bnbe], 1I11jer bcutior5 bert{d}cUlboltcs 8eitoltcr nnb befollllcrs uulcre nnne, nu~gefonclie, (JC' tretcnc @ronftohtbl'bi.l1fentIlO 1ft bo~ benfbor T'rcdigfte tlltb CSd)luri· nitdll'fte. ~ic ~1J2l'l1fd)l'1I [inh jn &u !l:l $roaent [djou filtnlt3iell nidit in bcr s:!o(Je, eine 5illoI)lIulIg mit mlllll'aillllller 1I1111 ID:\nrllllvllnrrlritullO oiler @So~ofclt 3U mictcn unb :J!) \l_;ro3cnt [lObcn infoloe lll!~ [lorten s:!e&cII!3· fnllltlfl'~, brr ciliort nu!$ lIrlt t)l'lIcrn 311111 fil'iil,fiiicf unb b01l1l inti ~lIrrOll, StOll tot' l,ber ~hltt heiot, f\111111 bie geit, rin ltJ\lrllte~ ~nb all ncl)lIlelt. Ta~ ift in lIuicrcr Itt i r f Ii dl (d)IIIUllilWIl IIIlll orlllicliOl'1I Scit rin ,,~lIruc;:," Ol'llIori'll'lI, brn jid) IIl1r rill ~lll'lItller, eill ~i'lHlCllil'l', I~iflrll rnllll. ~l~lIr ill (i'nOhlllll IlIlb bort, Iuo WlIodfndll'1I tonlllllll'{ll:'lIl1 [lilli, hill tidJ bider r,hille lII"tll'iirlll' (\h'bTllud, br~ h1llrlllell ~VlOr()Cllblltlr* I'l"h"lh'lI. ~lii(lrrllb 1Il'~ '!.!.'Illll't'- 1I111111111l1lctJ IIh1ctJt !lhm nndt nod, eilli,ll' I1l)III11I~!ti(ct)r libult,ll'lI IIl1b bdrdbt jo ill l'illrlll 9:arCt., ~\~nfll'r., 1.!nft· IIl1b .\hlr~lnfllltllr .... ",11 1Il'II1 fo t1l'rfct)ril'lIt·1t nrrlllnltiidJl'n IDZittelllltrr !In(I' ~!1 frolllllll! ~loj)l'ilifhlllnl'lI - IIIl'j{Il'M in !l.ll'rbinllIlIlO lIIit .\lli.i[trrn -' Itt 1Ucld)rn blc \lll"IlIr1l (~hotit\biibl'T (Jl'fnlltell. llnjer l)lIl11nnl'~ ,,1}llOlelti· (dJe~" ~cittllh'r hot c~ Cillfillll'ilrll II Ill' bii.\ au ~iOIlUIlt1l10(·!uillll'rn gr· blod)t, til ludrl)CIl 111011 ober' cbcnfnU~ Ao{){cn limn. ~ic IDlucrer· Ullll 'lid1onbalnfllltur ift aud) bestul'gen cine ed)lItubfultul", hlCiI fic rillc

..

,

I

lInl>lJoienifcf)e etnM£ultur ift. $tQ~ eigentlid)e gerlllonijd)e ~ltl'rtulII fonnle fcine 2toMc unb bol)er nud) nid)t ben @j~etto(d)mub. ~ie{er ed)lIIl1~ Illtri> [ci] bcm 14. ~o(Jrl,uJlbcrt mit belli $orbrilloen ber UTlon. lloloii>rn 1I11b IDlei>iterronoibcn, inuuer argcr. llic !Rl'inlid)fcit ()Qngt h'lIiOrid, bon ber ~loHe 06. (fllglonb, '®flll1biltolJiell, $tiinelllarf, 450Uanb nnll rcincr als ~cuHdl(Clnb, ~nori)bclltidl(Ollb (~nHcrf(1nte) relnlldrer nIt lII1S iiflrior ~clltfdjlanb uni) eiibbeutfd}{onb, hiefcs reiner 0(5 Iluqnru 1I11~ ~toliCIl uhu, (g Ht bebcutkuu, bon bn~ WaHcrflofcit jill Ii. ~o()rl)lIl111l'rt in (fnnlonb erfunbeu murbe.' 1531111118tcn bie 450U5. [1rjiOcr non '-Pmi!> llllCll1g51l>ejfc aur Wnlnoe bon 2lborten unb @Sentnrubcn nerhnllcu mcrben, mi~f)cr benuute ·1IIon .bie StraBen baau. ~n belt hcrrlidien ~nluitell l'tcr !ltenniHtllHe unb ber IDarocfe {ot) es trnurig (lCllug (\1I~. ~Iuf 5trcN1cn, hinter ~oren, in allen IDlClucrnroinfeln Inqen (fl"frrlllcnte Iicrum. Ulljrrc'lIIobernc l)cud)lcrj{d)e Ecit ()nt gor Ieine 93ertlllh,nUIIO, fjd) iiber biclc I,iftorjfd)e ed),n>einerci ClUf3UI)olten. ~enn hie fdJ\llCilljfd)('n ~ullfe(l'oifcn hoben rid, biB I)eute lIod} nid)t bieI gebelfert till" ncrlelucrt, nub Iller llns nid)t olnuben roiU, bet ,cI)e fid) nur in ben i\cbiirfni~Clllftl1lt£l1 bcr Okofi(tiibtt: 11111 ober fel)C' lid) ~. ~. nut bie mborte Oil her "hiloiopI)i[d;CIt IJl1fuitiit in m.iicl1 nil. €;o oft bie grcifinnspreUe lIIit ber ,,~irrenrd)aft" - N'd e fd}tvieoeTllliitterlid)c~ etcUenbermttt· lunnsburrnu .- uub mit her "I,i.)i)erel1, geHtigen ~ultur ber ~l1teIIef. tuellen" .,rullft, [ollte mnn il)r Me mcbiirfni~onftaIten unb bie bort bon uufultiniertcu- D{tcuro~1ocru unb ullcrbogellcll QH)ctto{prcnlingen ncriibtcn edjlucincrcirll linter bic %,je reibcn. 20ldlC £cute, mit [o 1I11"11111cll)llftl'1 nillbrrflllbcnCr3icl)llll(J, bOB He lIid}t IDinen, mie ein Wojet . 311 heniiucu iU, [olleu einit illlittdjd)ulld)rcr, ~ugC1tbbi(bncr, mCCllllte ~Jliltih'r nllb -- ~ir3te unb ~l)giclhfcr ,oerben? ~a, bo~ iit ber !elort ent:

Inrute mili)llIlO~{d)ll1ini)cll

2. 9lndlfultur ifl her ClSdllnllI)cit unncmein 3utriioHd), in cine 910trocn. lIigfl'it [iir bn{\ m_\ol)lbcfinbcll. ~CIlI1 nut ohne bie stleibcrIJiillc fnnn bie ,\)Illlt 1Il1gel,inbrrt nns- unb cinntutcu, unb ble QHflftoffe froftig nus· hhillrn. ~ie ~out \uirll obod)nrtct, blcibt bnbci bon frHd)cr, oefunber ~\lI"lll', Inri I iie \101\ ~llIt (ll.'niigcllb bmd)ftriilllt Inirl). 1IDCiI)renb bie ~llrilll'r· 1I1111 ed)ndbl'rl'tlltllT bir $nlltnut\ntlllllll(J I)illbrrt. bil" ,'I,)ont 1I11"'r lIer ,Diillc llcrludfcll nllb ·rtlII3c1iO luer~l"ll liiht nllll oocllbrcin bie logl'lInJlIllru ijrfiillllJl!l~rrolln)cih'lI l1l'l'lIrioeht. ~lIei()rr utlb 2d)lllillll' Imllt fiub l'in ~{lUilliull~Pl1tlr. ':til' ~\.qlil\li)lfl'r rrfro1ltl'Il, !O[lClIi> tit' mit lin. ~{illilihlt~~II. Ulll)llc~ cU~'(l~li\iidlCl1 ~lld"\lllocn bdllllllt lllcrllell, O(U,~ nlltl0lll'II11 I1nll110 Ill: ~ct~I~'IIIMllrlll. ~Il'nl"l'iflirli OUdl, 'tll'lIl1 bie bittljcr 1I11Hb bir .\111I1f tlll~lll'idlil'brlll'1I (\~iflitL\iil' Il1l'rbl'1I iuJolnl' bl'r burd) bil' ~tlr!~l'rhiillrll nl'iliirlrll ,\)tllltnm,nltIlIlIlO illl 01111rrtl nlll1dtnllt. :rie hlor~~llld:t'l~ ~llInbt'lI Illltrilrlt IInct, ill'n ~\orid:rifkn lIfr 1,lI,flll"tlUa 0011,1 illl ~IIIIIC WIl'r ol'\lIl1bl'll 9indlfllltur l'QC1lll'lI: ,,~J.l'all Ol'llliihllte ril', OIHlui:

JII Ol'hrlt 1I1Il) IIIl'iflt'lItl'i1~ lIndt All h'irlrn. ':1.:(1111 11ll1lllftcn ~obr all tmoen lie fdn llntcrflrit'lllll'lJl' 1I11i.'1 (tdlllllrl1 fiir l'in oon.}l'~ ~ohr nllr

I, \8. f)iln btf, ~cutl~e Rultut im 3eitaltct bel 30ia~tigrn Strlcgel, 6. 286.

eincn IDlantd."1 €Sie [ullteu fi1rl"criid) nber nud) rittrid) n&gc~iirtd rocrhen, ~ci t'liillio('r !710dtrleit ioerbcn mid) stronf()citen,· &efonbcrB (I}e. ;d)(rd)t!lfrnnfl)eilm Ieidjtcr erfnunt, unb bnburd, !)iel itbd fd)on im ,\teillle erftidt. ~lIft, ~nHl'r unb "or nlleiu eonnenlid)t finb bie brftrn unb lUirffolllflclI ~rrallricn, eic [onnen il)rc reiniqenbe unb bcsinfi. aicrcnbe, nor ~(nitccruno id)iibenbc m3irfung nut bei mndtfultur wit oeniigenber etiirfe nusiibcn.

3, ·Tic mnnqclube oejn)lcd,tIidje !8efriebigllno IInb bcr WlisolciJ, bcr hurd. bie , "crUedte (trotif br~ IDlucfcrtuJl1$ Qufa I)i:id}fte gcUeioertcl1, [erunlobiidien eponnung ~luifd)1!1t ben beiben QScfdlled)tern f,at gefuni)· l)citlid)c ed)ohigungrn im QSefolge, iihcr beren lhnfong fid) bie toenioHm Ilnr [inb. 9)ic [eruelle iiberreiaung unb 9lcrbchfd,roiid)c ber IDliinner unb bie -t'lJUerie ber arouen [inb cine .8ibiIifationtlfrnnfl)cit geroorbell, unb nehmen IDlinionen IDlelljd)en fcbcnsgHhf unb ~cbcnBfrcube. ~IlS 8citnlter bes Ud)onbalifd)en IDludertun1s ift ein trnuriges, freubh)fcs-, griesgriimigcs 8cHoller, in belli ci n IDlenfcf) bem onbern unb lid) (l'lb(t ~ur unertrdqlidjen fort mirb. (g Ht enoieien, bob 91adtfllitur mnb~'l"1I bic gefd,Ied)Uin)cn ZSugellbucrirrungcn am [id)eritcn obgen>ol)lIt. 9)ic 0((' gemein nerbreitete :Onnnie ift Icbiglili) eine goIge ber IDlucfcr. uub SHl'ibcrfultur.

4. Tie ffd)onboli(d,e 9JluderfuUur·m eine roffenmorberi{d)l' unb rafh'nunf}t)gienifd)e nuJtur, bent! Iie bcrfoJot ebeu aus (I~riinb('n ber mafj~n. inftinUe hie arijd"e unb llianlll'!?-rcd,tlid,e 91ocftfuftur. 'Xiefcr OOIt~C bon monqoloibcn IDludcrn nrrnnqierte 8ittIid}feits·9lndtluiicf)terrullllllcl ift cine ber grobtcn unb nicl\ntron,tioftclt H}cmcinI)eiten tics :tfd,onbnh'lI' ~eitalters. ~ie ~oli3ci (aht ru(,ig ~neocr, ffilongo(cn unb nntlere~ forbioc~ OIcfinbcI in her "ctr)lIologijd)cn ~rugrteHulI(l" itrnf(05 meI,r ,lIs I)olbllncft nor 3rouen, fVliibd)et1 unb Si'illbrrn I)cruI1l0('I)ell, liist su, bnb fia. bunn

, l\iefe nrmen, tueiblidicn @cjd)i.itlfe, bit! nie in ihrem ~('bclt eincn lI~cftl'll Wtonn H)rl'r Bloiie [eben biirjcn, bi~ 311 crotifn}cr ijl:flafc unb ~l)ftCTIc IHI biclen ~nlbnffen bcoei(cil. NeI)l ehllaiS iiber bide rojfinierte 2:cllh'lt'i.'? ~cf) fage au~briidlich: 1: I' U f l' lei, illferllllIild)c :tcltfr(ei, b('rell jil·b l\Il' ~unfcllllCillnrr non) riil)IlIl'JI. ~III ,,~it. ~dJo", 1!H2, Id)rieb cine ~iillill iibet eincrt tJrrflorbl'lIen £iterlltur>~lIbrn fo(nl'lIb~'\,.: ,,~(i.iblid) cllll\l',ffc icf) on iI)ln b(,11 hJl'iid} moUrn Ed)JI1rr3l'II~3110 idllcr ~nnfil'. ij 6 hI n r i () m e i n I' r 0 ,i) f ii al tin t' ~ 0 II It (', ii b l' r tI i c i\ r Il II C II ~ll t1 t1l t .\ u ac i Il (' II, II nl\ II i r III 1\ rf i n te e r llii II It i i d) u b (' It '1.: I.l"

b (' i e r, nIt' 1lIl' 1111 r r Ii cf) r ji I) 111 t (" III i t ('rulnfer 5trnft lIll' fril1(,11 rtrOIl~'1I Ilel" blollben (!~('(iIlOI' ulltrrjod,t ~II

fJ nbc 1I."t ~Ilh' io frf)l'1I l\it' llahmtrl1 .. ('Slllllli('rr" 1111!.', jiir l\ie l\ie Ill'II" f((H'1I ~(riftormtillllln fdm1iirJllrll, io kht'll bie jyiil)rfr bl't\ 3rJllil1i(\1I1J1~ . I,Utl, bic llorgl'hl'lI, bie "brutjd:e 3rnu 3U "drriclI"~ 20 fd)rn bil' <l.~l'r·

I 'lllutudJ. 1!l:)furnll', IG.

I "ad) H~on btutldter Shmtt un~ 1!itt'tatur" bon 'ill. W, !lBrbdl.nb, ~t~!a9 lSd)iUing unb Jio, ~Qm&urg 36, ritlrt QUlge~ti~nettn !8rord.lllre ble ~nltflllrf)e tluf:t4rung 06n bal 3ubcnlum in bn: bmtld}cn 1!itrrotllt 1Iub Sfun(t gll;t.

.1

~ , \" , ..

\

I .

I

L

I

r

trcter ber lilJero(ell ,,~ulllnnitiit" Oll~, fo hie !Orotl[)eten ber "l)o~eren eitllid]fcit"l m_tai ilM ~raurigite an ber e-ad)e ift, bob uniere IDliibd)en unb t1raul'1t 'nen biefen 3aUlIef1 boUig lllillcnloB uub betuuf3t105 gemad)t 11ICrbl'l1. m_to ble nur mehr Heinen !1reile ber roirflid) uermdqenben unb nllrfigen ~Irirr·anllliliell aujallllllenfollllllcn,' be roi[fen fid) biele bunllen rroljfd)l'lI ordbcuter ciIl6ufd)(eid)en. ~1II !II1lira :l913 murben in !Octersburg gona entfrulid)l' ~inoe Oll~ ben ,,9ioUfd)u{·!J3a(Cijten" rudibnr, hie l1nochcure~ ~{uficbell errcqten. $Delm bit'!e ~'rigonten (Jotten d nicf}t nur uu] bell ~li)r~er, [eunern oud, auf belt 8d)lIlud unb hie, !.Jleid)tiimer ber CH)rjftil1nelt nooeid)cn unb id)cutl'rt {eluff nor IDlorben nid}t autiid. st~s Hnb aUd feine UufiiUigfciten, [onoem bos ~ltiertultl, befonbers bie ~frierinnrn, jlcl)ell bn elneiu intemctionulen, erofHd)en l}teibeutet· (i~chcill1bllllb ocgcniiller, ber unter bem ~edlllante£ bet "SitUid)feit" uub bel' .. o[QucltentnnaiI.lQiioll" unb im lDunbe mit bell! ID1udertum nod)

ben 25erutl(·IDlornl.~11'3e~'tell ber 1 elm ub[ef ten nrbeitct. .

gucrft lIIad)cn biefc fOluder ID~Cinnl'r unb IT;rouen burd] hie mcrbergung niles ~Ieifd)c~ [)ungrig ulIZl Iiebe~ton. unb bonn be\}t ninn fie cu] 9Heber· mHen·(~cfinbcl lot'. ~ie ~bfia)t - Olcid]OiiItig, ob iibcrlcqt oiler inrtinftil) -. ift Her: bas tjd}QubnlHd]e ID1udl~rtum DerUedt unb Derfotgt l1elt1oltfam bie gi.ittlid)e 9ladH)eit oTHd)cr 9d)oIlI)cit ols UnjitUid}feit unb fteUt bie tfdjlllll)aIijdle 9cadtr)eit ous, utlt ben 9l11Hcngefd}lItod au ner- . bcrben uno bns o[)1lrI)11l nur lIIe£,r in fd,IDOd)en fflegultgen norbnnbeneorHd)e mnHrnbellluhticin her ~ibilifiertl'n ID~ctlfd)l)eit 3u unterbriiden. 't1H; ift ber nlte1:td)llItllolo·:treb, belli mir nu] OUCIl ~cbietell hegegnen, . im luirtfrl)nftlin)l'll, fiinjllerijdjclt 1I1t~ ltJifjmfd)llftlid)cl1 ~eblllt: bM miid;c (~oll\ mirb gcjd)llJor3t, mirb bejubelt, iru m3erte I)ernbgebriicft unb , bcr lIIittl'lIiillbifd)c, lIIongolifd}e ober negroibc 9djunb in ben morberurunb oefd)obell unb mit nlleu IDHttcltl ber 8uggeftion, 45t)t.lnofe uno i\(l('rrcbul\g~funft al~ lias I)od)luertigfic ~bea{ l)ingcfiellt. c;tie 'X·unfil'l1 fellen. ben Wert bcr.cblcn, I)clbih"f)en 9l11ffe hernb, tim ihrc eiqcue !II1illber· Ulrrligfeit, .\'JiifilidJfl'it unb ed)lcd)tiofeit ins benere ~id)t au brinqen.

7\lIfo(ol' ber SHeiber· unb. IDlucfcrfuUur, bie nur OJefid]t unb 6dJCibc( frciIiint, I)llt lid] nual b('i bt'll 3illilificrtcl1 malfern ~l'r 2(us(cjc. Ult~ ~liicf)t1l110{locfdl1l1(ld einicitill nUT ber ijllhDidlung bcr Zd)iibel. ullb ~I o~lffoTIII llUj Stortrn ;:'cr Sl'or~lerform allgl'l\~cl1l)ct. stc~lUcgC1\ Hnb bie IIIOllrrtlrll .lillilifirrh'lI IDlell[d)rll llortuiclll'ltb ~lotlf· unb Zcf}nbcll1lcnid)en mit lll'rfiilllll1rriclII :Jllllllllf IIII1Il,.~rfii"lIl1rrtl':t <!!irelllitCitw. ,£ic[c ~lriitle ~tlhtcfl'rfll""r ift Nr ~lId)'ltIltttl'r l\r!.\ (~d)irnbl'ftil'l1ht1ll~, lIrr iibl'rfciltl'r' h'l1. frllflllljrll, illitclI ('~dirtlIHoTIIlrn 1I11i> l>cr l'nlirtllid, biifjlidlclt ~nlllllll'rlwihllll'lI. lIl'l·l'U ~llIbl id jl'i.'lrn ~lrnnl'r nUT lifcl O~l't' IDliticit'l l'il1fii.iill'lI II III il. ~ltl'il llil' llrilllititlrn !!_:i.ilfrr lIIl'hr 9locftfllllur bctrl'io~lI. ~1'Nllrllrll fiJllll'i 1111111 ,\. !l..4. Ol'rnbc [H'i ~lil'orrrt 1I11i) ~iilll'lilillbrrn, ill {L'llnr ~Ilolt!loh'n. trob ~cr I1lillbrrrnHiOl'1I 1II1~ (}Oillirllrn (~didJtl'r ullb :2d~i\~l't lllrit bonii(lCT fd)iilll', IIII1~fltli.* ~li.lr~lcr. ol~ bei ber ~ol)rren ~JlnHe. ~IRIUlcf)c ~lil'r.l'rUiilllllle, bnnmtrr bie .8l1lufaffern, aeigen fogor .

. ·llfOdlll1ollc- 111el111 mid) h)~ild} ltl'OToil'lr - SI·i.irpl'rfol'llll'tt. Xl'c$lOfgcn

,

~eesssse~14~ssessee~

finb llUcf) in ~tnliell, bo~ iunuer ein [reieres ~nnb roor unb "," ItUef, . .)eutc nod) IDliiul1cr unb 3mucn nur nid)t "rilbe finb, [o niele fd)i.11l\1l·· boule Storper, 1I1ll\ bCSIl)COCn lillb clllbcrleit~ in bem 11Iucferi~n)clt, uuter [trcnortcr eittt'll~loliaci {tl'[)cllbclt (~ronftoM. unb ~l1bllftri('(lcbil'tt' bit' jiillllnerlid)ftrn ~Ii.hlJcrforll1rn uno - fonicQucntrr ®ejfc - nllef, (\}l" fd)lrd)t!.\fronrrJcit, grf)cilllc 1I11b mibcmotilrlidie UJlaucf)t (0 unncmciu billlfig 0l1311trcffcn. (fs iit nbcr l)i.id)ite 3eit, (II'" oie OCrltlllnitd)en !Ui.ilfrr ber ~(n~,bill>ulIg non 9hllll~lt uno (h:trclllitotcn ihre 1I11octeilte ~lui· lIIer[{Olllfeit ollmCnlll'lt, {dioll nus lIlilitorifdlclt mriinbclt. '!)Cltlt ~('r mobcrne !l'ricg [tcllt on bie fi.h\)crlh1){' Strnfl lll'~ ~Ol1llrs 10 unqchcurr ~nforbcrung, mie nodi nil' 3UOO1". ~s loge bnhcr bie 30rbcruIIIl ciucr bcrniinUioen 910 cf t f u I t u r im beionneren ~l1tcrene ber IDHlitiiT. [tnaten. )IDenigc unb {lode SHnber unb e~ cnt{tcl)t Icin nrieo I ~CII" flnrfe molfcr beroohreu bie mul)c till ~<lnlll.' unb nicntnub loogt fie (\11311' grejfcn. e-cr)IDod)c mol fer 1 abet finb mitb unb fricgerild), mcil ihre ~au~tIinge bie ®cibcr unb b<l~ mid) ihrcr Ilntertoneu rnubeu, uub hie llutertnncn onnuu burd} fflnub3iioe £lei ben 9~mf)bllTfliiIl1J11ell ijrinl3 iud)en "'iiUcn." 20 fl1rid)t ~ ii r g e n ~ ii r g C II f c ,,- bon ben ofrifll> nHd)en 2tillllntcn. ~od) [eine ~orte (}cUl'1l n1C(]cnlein. ~elm bos g~it. alter lies t(lf)nnbnljfd)eJt IDludrrtU1Il9 Ht ftet6 oudi 1)05 Reitolter lIid:t ritterfidiet, [oubcru fd)amlo;cr 9laub· nub 2tu!3bcutllllg6fricge, bh' 011 bl utiger @Srciufn.mfeit in ber mergnnocnl)eit nid)t iI)resoleid)en [}Il()CII. Hub fd~'uod]e, lJcrfriiNlcltc 9Jle1lfd}cll m ii f f e n bci ~lefcr Wi{llidll'II SHriber- unb 6dlncihcrfllltur elltftcI)CIl. ~rllll IDO ill oner 5IDc£t. foil {Jcute ein IDlobd)enOllOC bie nndte 1II01l1l1id)e ISli)Oll[}eit nu] (id) mirfcu loffen. SCiI.' ~0li3ei uno hie :tc):tiIfnbrifontell llcrfh'dcn hinter ben or· {d)mncf· unb [nrbloien I.Ufl'ffcr· unb ~oI3ftoffrll bcr IDliin1terflcibnlll1 bie Zd)on[)t'it bcs l)croih{)clI UllOllllrS. ~l'~l\ll'orn ift IlUO) nie moberue ~cnid;[)cit, br(onbers in ben (\}eocllbcll bCT , • .\:lodI3ibili{ntion" citt ~.J.)feffl'r. unb 2'1(o\JClIlijd" hn~ iOl011 ill {cinl'1II ~illflCreil feillt' ~loteT, l'Il'lI WoliaiUen unb :te~tilflllJrirnlltell, nid,t uerleulllld.

~s ift fein m!ltnbcr, IllClIlI ~ic (fben cilwr fold)Cn .seit fiir bie ~IJell'lIh' unb fiir 1)ie 91nli)follt1llcnjd}ott cin UlIOliid (iub. '~elln .'\jcirotcn hl'ii\l louier, ruie bie 20n im Znrl fnuh'lI. 311 nSjl, nUer lUo~~rnl'n £UlCllidICII, bejonbers IDliiMIt'n tlll~ ~·rnllcll, 1('ht'1i HIT nnll,\t'tl £!l'bl'n (('iIlCII jcili.illl'll ~~enrdil·lIfi.lrtlrr, Illiiil'll l'Illlwr 11IlT niolL Il)(li:l {o)i.ill IIl1b [)iif\lidl ift, hll'rtl'lI Ho) I.Ici bl'r rrfl"l1 id)irfliri)l'1J (1Irlt'(lI'nhl'it l'Il'l1I lIiidliHll'fh'lt 'l.~Il\lioll. tin iibcr bic r1l'llii!ll'II11\' 'tn'ijtinfl'it \wrfiiot, 111\ ill'lI '\\lll~, tlUllll!l~ (!rnl'llllics

. Ht. bie Ort1l1enhnfil' mnill'U\'Iltnrhlll\l (l1'S IIIUlIH!ICII '!1I1l'lIitt)l'lI bl'r gi\liliill.

lion. ~lio)1 f\'ltl'll olll'r 11· ... 1(·11 fich bir (!I,rll'ute mit ifn'l'n lIft l'f\·ll!lI'lI. 'fi.irt1l·rlid,clI (\\rbrrdll'n rrfl IInri) bcr ~mlllln(l fl'lIllt'lI, 1l1rllll fil' 11111' : icfjllll'r lid) 11Iid)l'r tn'11I1l'lI ri.'lIlll'lt. (!~ Oii{lC grt\lifi l\ll'niocr ;oldll' lIlI' !Illiidlid)c (!!)cn, I\WIIII C~ Illchr 9lnrftfultllr niibc.

I i>ie e&rn elnet tfdJanbnnfdien !1lucleduUut I~t ~feln lJrrballfen. .

t 3n 1rinem 4lTod]tbotten 1Jtomon "t.l)ie sroue 'f[lIebition·, Utnntfutt Q. Ill. 1912,. S. 329 ft.

I

seessse~ 15'~aasssssei

I

I

I

'XofJ fid) in ben ongd[iid)fi(oll!n unb ;fonbinobifd)cll ~iinbern nie I)eroijd)e mone bod) nod} aiemlin, erbnlten bot, banon lItog nUd) lJicifod} unbcIDu{Jtc 91aeft· nub 9loHellfu(iur f~IUlb [ein. ~ll ben ollgclICid)fild)C1l ~anbern IlI1b .Holoniell. inlolerue nodi nidit lllriblid)e ~riibcrie au .\jcrrjd)oft oe. fommcn iU, bnbcn Oil 1II0ncf}C11 .,cden nod, 5tinbcr beiberle] @cfd)(ed]telS boUftollllio l!ltdt jill ~rl'icn, ein li}cbraua), bcr Ilis uor 2ri ~ahren nud) Hod) ill nicteu Innblid)el1, relnblcubcn ~}cocni)en '.!cutfd){nl1b~ bcftoII ll. ~(\ in ifollbillllbj{d)ell miibern lIIod)t cs biclflld) non, [)cute ~{uffe~cn, 1\1('1111 ein '!clIt{cf;er im mllbcon3ug nuftnudit, uno es ift befdralllenb feft. 3urtclll'lt, bof; in Zd}lnebcn iVobclJofcll "nur Hit 9tcicf)Sbcutfo)e" borrotig nub, bcnn HUT biele uerlunqen ballod,. ~ie ~llbeI)olen.~cilJlUirtfd)oft tit iibriorns nidit nut \lerlucrflid). [onbern I)t)oicnifd) oefiil)rlid), in bent ilion bei oclicC}ellen ~\<lbcI)ofell {el)r Ieidit cine onf.tcdenbe nronfl)eit be>' Ionuueu fl1l1l1.

:tic orifd)e illadtfultur ronr ein melentlidiet unb lUid}tiger ~ef)eIf ber orHo)en ffiaiil'nI)tJl1irnc unb ijt an ber $rrnn3iicf}tulIg bC5 (Jcroifcf)cn IDlcnfd)cn I)er\lorrngl'llb bcteifigt gelmfen. @id)OR non S! 1) fur g, belli t\}c{ellgc(lcr bet 8!;lartoncr, er3iil,U ~ ( uta r d): "UOt obcr nllcr m1eicf}, lid)feit, meft\ortcIult{} unb on here Incibijdje I:figrltia}oftcn nUShurottcll, OClno[Jllte~l)rurg bi~ 9JWMlcn 1IIIb bie 31'l106cll, ben fcierlicfJcll ~(uf3iigen nndt bciguruohnen unb 10 nn gClvHfrn 3cflcn in (\:ScgenlDnrt unb not bell ~(II.ocn bet ~i.ing{inoc 3U tOll3cn unb au rinueu. ~obci bcltrnlteu fie au. It'cI(en ben CIIICIt ober nubcrcu 1Illrd, trcffl'tlbe" S~lottl'rcicn IUCOClt be. OOllOCller 3l'bkr • " Il b r i 0 ells [) n t t e b j e i c ~ n t b ( 011 u It {l be r ~ 11 II 0 f r n 11 c It n i d} t ~ is d} ii Ill> I i OJ C S, b n i III III C r3 n) 0 IIIh n f t i 9 f e i t bob c i 0 b 11.> 0 I t etc u II ~ 11 ( r c 2 ii ft e T It I) cit b C r. b o II II t It) 0 r: i t e It) u r b C 0 i e I 111 e I) r a u c i It e run i d) 11 I b i {] e n (\~ e 11.> 0 () II be i t, c r 3 C II g tee i It C ~{r t u 0 n ~ e t t e i fer I) i nlid} t I i ell hI! r {} u t e 11 )! c i b e!3 b r I d) a f fell I) c i t unb ili.if3te oud) belli Inciblid)rH {\kfcf)lcd)tc cllle, cr[)llbclte Q}di1l1l1l1l0en cin, lin es, ~o Ollr luie bni:l llliinlllicl)l', nuf ;t(wferfcit llllb 9luT)l11bcgicrbe ~(n~lJrud) lIlod)el1 fOll!ltC. illur einrr iold)l'lt <ZraicI)llng IU(\[ C5 3u3u{d)rciben, DaB bie {par. tnmtdlm \ffidbcr 10 rcbelen Ullb i:lOd)tCII, ruie tntlll bOil ber (\}oroo bc~ i?(,ollilll'~ (lh'Wll[)lin, l·t'3iiljlt. ::rn IIcimlid, eine i\;rou, I.lcrlllUtlid)' cine ~Intlliill~l'ri II. 311 i hr Inotr: ;~hr, ~nfcbo1ll0Ilierillllcll, iei 1I bic l'i 1I3igell amm'n, ~il' ii[ll'r bil' ~lliilll1cr I)errfd)rll~, Ollillll1rtdc fie: ,~n, hlir nllb onrlJ llil' l'ill"inrn, Itll'lrl)e ~)liilllll'r 3m' ~'l'lt lwillOl'n: :til' ~cbl'lilldlC Illmen l'l'lIl1 IHld) fide (!rllllllltrrulIOl'lI ~1II11 ~l'ih't~lt, hi) IIll'illl' tlic fcit'l' (i<fII'1I ~llllf.,ii!1c ~l'r ~1I110frI1l1('1l. illT\' (!'tttflrib1l11IlI'1I IIllll ~.tcttft'idr tIll\" bl'll ~1[1l~1.1·11 lw ~iillnlil1lw. Il'I'lrt!t', mil' 1.t~lllhl innt, l1;rllt l\l1rdl rilll'n ;Jrl1I1lriI'l1If)t'1l :,I\1(llln. IOIl~rrn hurc{1 l'Il'11 ~llllnlln 111111 ~Jh-i3 (ll'r I;!i!'bl' 1m. \lqO\l\'1I llItl1'llt'lI." ~lir h'hcll nlhl, lUil' ~ I) f 11 r 11 i)un1I1lU~ im 2il1ll\' IlIohnll!1n ~lIllikIlIIlJllil'l1r \t:illf (1Irfl'l3c!SonorIlIl1lIlO<'1I trnf. 2:~ir irhrn ~bl'r nllri) 31101I'id), luie writ rrl)o()rlt bic nrild:e %lcft. \lllh mn!{cnhllhlt IIb~r bl'r 1II0~~rtH'n, 1lII[J\Joicnihi)rn, lIIcnfd:ellfl'inblid)ell, ober offrn. Ullil wClbl'rfreullbhd)t'1l ::tjdjonbnlclI' 1I11~ IDiulfcrfultur flef)l, unb.loie unenll.

I ,

,

t

I

I

I:

~

, .

• "' ..... '",·I~·

, . . :.~

5>5>SeES5>5>S~ 16 ~ssssssa'

..

'\!lbfl.:I. :lrtt bn lIu~llrbllbrhn illrlbrr,. Ed,nrlbn. nllb !!.Irlbnhlltur. b!trflrntnb :llrllRlI1cb IIbtr Oil" ;lrillll1llen. I!III'~ clnt .lIIobernr ~lIIr·, ble ber 1:ollrlle '"rrr .nrtiilletrll· 3mllllllll alllir~l. ~ll:.," l'r.lIhlr bel btt .Iibellbell 't'dlllr· een l1Iollrrnrll llldberlt1)III1I, brt ill brr IIIlbllrrhlidllinrll Gllliibnt)iiDIIIIII bod) oll~,' tllthiilli. ~n ber !I.1lUlr tin !llliib.tlrn III ~IRlllolh·lIr. 11111 etucm 1I1l'lIdltll buntleu lld)l'"i'alo. brll l'rollld)cn • .Ilnfr on:aU" "IIIAcllb, :JItdll;! ~Iu'orll' .llnJllrrllidl: ~ir ~lIcibllllR ill 11m !IId)r bit oU"rblllnt\ to!lilliett olllrti.4r1lbe ;toile IIl1b IlIlIt.,I)nI1lIlR

bn l'rhlliirrn ~rrdll[dlllhf)'rll, 11111 nul biclt brlollbrttl Rllflllrrllnll1 411 IIIRdlrll.

lid) meit mir Iicutc bon ~benlen Ierne Ucb~n, bil' bn~ arird)e WltcrtulII in [o groiioriigrr m1ciic bcrciB liinoft bcrlOirflid)t ()otkl

'tic nrifdle ~nncftfultur 1I11lU bllI)er ieieber in bns -mrogrmlll1l bet uri'fdlen !1loffcnernelH'I'Ullg oufocnollllllcn nxrbcn. S!)o{\ ift fCln gclcoellt· lidjer ~illfoU non nrir, [cnocm jd,ol1 5tOcitU5 fogt in [einer @cl'lIIonio non unleren lBorfoI)rcn: "iiIJcrof( n·o cf t uub fiirgIid) in H,rer ,\;iiU5Hd). frit Lrben~, m n d) felt fie 3 II b i e fer IDl u i$ f e (. u 11 b n (; r ~ e rf d, i.i It I) cit b e ron, b f e III i r () e in u It LJ r r n. r ij i II j e b e r iu i r LJ II 0 It b c r c i g e n e n IDl U t t c· r u u ~ c r 9R 11 t t c r b r 11 ft 1I11b nidlt l.1011 ~(II1I11CIl {lcltiif)rt." (\Heid) nieieu (£ri.irtcrultllcll fiiot ber ~liilller bel, 01$ oEl cr bell fllUi\,Jobijd)CII, roiien- unb fquoU)l)oil'nifd)cl1 .8ufonllllc,,· hong nhnte (obrr bctoncn 11loUtC), bnh ~iing(iltgl' unb ~ungfrnuelt ber·· lliiltllisl1liii~ig jpCit bcuinucn, oer ~iebe 3U llflc!)CII, ObCT lUll [o frifdjrr 1I11l1 unucrbrnudttcr [cien uub bohrr ben nC3l'UotclI ninbcrlt 11 III f 0

o r ii fl c r c ~ e b e n tI fro f t II e r e r bell f i.i II II e II. .

1 $tohiid} lonnte mnn filt bie 3rUt.~eit \Jlocftfultur n!:lt filt ben aomifien. nber ennften fittullbtlfreil borld)lolltl1. <.Die tlcf)onbnlilcf)e [)ffentlicf)ftit i{l I\O~ nicf.Jt nif bn~\t unb toit:b e~ nud) uie.

t "In omni domo n u d i ac sordidi in hos artus, in haec corpora, quae miramur, excrescunt."

-_ ... _._----- ._----

~lftClu~ge&cr ullb <Sdjrijllciler: 3. 2nna·1!iebenfell, tRObllUlt. '41 It Oll .• ilft. !Bucl!brulfcrcb u. UcrIOA'"Cfcnr4lofl eln,.

- .. -; . , ~. . -, .~ .... ,

"

.'