Sie sind auf Seite 1von 4

Shpenzimet

SHPENZIMET E NDËRTIMIT

Parallogaria Revisioni2 Diferenca


NDËRTESA
Materiali ndërtimor 6000 6,200
Muratori 215000 238,000
Punëtorët fizik 43,000 43000
Kulmi 16500 18600
Dritaret 28000 26500
Dera e jashtëme 9500 9500
Dyertë 12000 12000
Elektricisti 19500 19500
Nxemja 35000 35000
Instalimi i ujit 28000 28000
Kuzhina 26000 26000
Makinat e larjës 5000 5000
Gipsi 3500 3500
Bravandreqësi 13000 12200
Air mbrojtësi 5000 4,700
Zdrukthtari 29000 29000
Pllakat e knaufit 7500 7200
Izolimi hidro 17000 17000
Izolimi termik 5500 5,800
Parketi 9000 9000
Kamini 11000 11000
Moleri 24000 24000
Arkitekti 78000 78000
Inxhenieri 6500 5,600
Shpenzimet totale

Seite 1
Produkt Preis Kolona ndihmë 1980 12,350 1990
Patrone schwarz 19.85 1981 11,478 20,310
3-Farben Patrone 32.60 1982 13,425
Patrone schwarz 21.35 1983 14,660
3-Farben Patrone 30.60 1984 16,010
Adapter mit 3 Clicks, schwarz 108.80 1985 15,990
1 Click schwarz einzeln 22.40 1986 16,850
Adapter mit 3x4 Clicks, farbig 109.20 1987 17,125
1 Click Cyan (blau) einzeln 11.30 1988 18,910
1 Click Magenta (rot) einzeln 11.30 1989 18,990
Patronen schwarz (3 Fuellungen) 16.60
Patronen schwarz (3 Fuellungen) 12.65
Patronen farbig (3 Fuellungen) 22.40
Farbpatrone gelb (yellow), 11ml 10.85
Farbpatrone rot (magenta), 11ml 10.85
Farbpatrone blau (cyan) 11ml 10.85
Patrone schwarz, 11ml 10.85
Adapter mit 3 Clicks, schwarz 107.90
2 Clicks schwarz 28.90
1 Click schwarz 8.60
3 Clicks farbig 16.85
Adapter + 3 Clicks schwarz (3 Fuellungen) 59.45
2 Clicks schwarz 18.00
Adapter + 3x3 Clicks farbig 102.60
1 Click Cyan (blau) einzeln 8.40
1 Click Magenta (rot) einzeln 8.40
1 Click Yellow (gelb) einzeln 8.40
Adapter + 3 Clicks schwarz (3 Fuellungen) 67.85
1 Click schwarz einzeln 15.50
Adapter + 3x3 Clicks farbig 102.45
1 Click Cyan (blau) einzeln 8.50
1 Click Magenta (rot) einzeln 8.50
1 Click Yellow (gelb) einzeln 8.50
Nachfuelltinte schwarz 40 ml 22.40
Nachfuelltinte schwarz 30 ml 21.75
Nachfuelltinte blau (cyan) 22.10
Nachfuelltinte rot (magenta) 22.10
Nachfuelltinte gelb (yellow) 22.10
Canon Original Druckkopf farbig 66.75
Nachfuelltinte für 3 Fuellungen rot (magenta) 18.20
Nachfuelltinte für 3 Fuellungen blau (cyan) 18.20
Nachfuelltinte für 3 Fuellungen gelb (yellow) 18.20
Nachfuelltinte für 3 Fuellungen schwarz 18.00
Nachfuelltinte blau (cyan) 27.60
Nachfuelltinte rot (magenta) 27.60
Nachfuelltinte gelb (yellow) 27.60
Nachfuelltinte schwarz 27.00
Nachfuelltinte blau (cyan) 17.10
Nachfuelltinte rot (magenta) 17.10
Nachfuelltinte gelb (yellow) 17.10
Flasche zu 4,7 dl blau 111.75
Flasche zu 4,7 dl rot 111.75
Flasche zu 4,7 dl gelb 111.75
Tinte schwarz, 42 ml 18.60
Refil-Kit mit 3 Farben (ohne Druckkopf) 52.40
Tinte schwarz, 42 ml 18.60
Refil-Kit mit 3 Farben (ohne Druckkopf) 52.40
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
21,005 21,890 22,510 23,875 25,860 27,109 31,150 34,825 41,010 46,750 50,545 52,312 55,625