Sie sind auf Seite 1von 112

vz

or
ec
MARIJINE PESMI

MARIJINE PESMI

ec
ROMARSKA
(Berta Golob)

1. Na Brezje gorenjske
nas vodi srce;
Marija Pomagaj
je Tvoje ime. AVE …
or
2. V oltarju prelepem
oko Te ozre,
Marija Pomagaj
je Tvoje ime. AVE …
vz

3. V kapeli stoletni
Ti lučka gori,
pri sebi v nebesih
Te Jezus slavi. AVE …

4. Ob Tebi nebeški
duhovi kleče;
Marija Pomagaj
je Tvoje ime. AVE …

1
MARIJINE PESMI

5. Na sveti podobi
Ti lica žare,
vsa naša Te srca
ponižno časte. AVE …

6. Bolnikom in zdravim
dobrote deliš,
za naše rešenje

ec
pri Bogu skrbiš. AVE …

7. Molitve poslušaš,
nam brišeš solze;
Marija Pomagaj
je Tvoje ime. AVE …
or
8. Obdana si z vencem
visokih gora,
Marija, pokaži
nam pot do Boga. AVE …
vz

9. Nevihte in vojne
in drugih nadlog
na Tvojo priprošnjo
rešuje nas Bog. AVE …

10. Rojake, ki daleč


od doma žive,
na tujem tolaži
naj Tvoje srce. AVE …

2
MARIJINE PESMI

11. Naj Save valovi,


ki mimo hite,
šumijo v daljave
le Tvoje ime. AVE …

12. Marija Pomagaj,


Te prosimo vsi,
v vseh stiskah, trpljenju

ec
na nas se ozri. AVE …

13. Zvonovi zvonijo,


prelep je njih glas,
zvonovi zvonijo
Mariji na čast. AVE …
or
14. Marija Pomagaj,
težak je naš čas,
Marija Pomagaj,
ostani pri nas! AVE …
vz

BODI NAM POZDRAVLJENA


(Ignacij Hladnik)

1. Bodi nam pozdravljena,


o nebes Kraljica,
nikdar dosti slavljena,
Mati in Devica.
Čista, vsa brez madeža
bila si spočeta,

3
MARIJINE PESMI

greh in pekel zmagala,


v hipu prvem sveta.

2. Zvezda svetla jutranja,


vseh devic lepota,
radost zemlje in neba
tvoja je krasota.
Tebe božji Sin izbral

ec
je za Mater sebi;
tebe Bog je mater zval,
bil podložen tebi.

3. Venec rajske zdaj časti


ti obdaja glavo,
or
k tebi rado vse hiti,
vse ti poje slavo.
Milostno poglej na nas,
mati, Bogu mila,
dobra bodi nam ves čas,
kot do zdaj si bila.
vz

ANGELI LEPO POJEJO


(Leopold Cvek)

1. Angeli lepo pojejo,


rožo Marijo kronajo.
Kronaj jo, kronaj, večni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.

4
MARIJINE PESMI

2. Božji svetniki rajajo,


rožo Marijo hvalijo
zavoljo Sina Jezusa,
vsega sveta Zveličarja.

3. Ptice pod nebom letajo,


slavo Mariji pojejo
zavoljo Sina Jezusa,

ec
zemlje vesoljne Stvarnika.

ČEŠČENA, MILOSTNA SI TI
(H: Lojze Mav)

1. Češčena, milostna si ti, o Marija,


or
ker milost božjo našla si, o Marija!
Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca,
prosi, le prosi, Marija, za nas!

2. Neskončni Bog je sam s teboj, o Marija,


vz

izročil ti zaklad je svoj, o Marija!


Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca,
prosi, le prosi, Marija, za nas!

3. Med ženami si blažena, o Marija,


nad druge vse povzdignjena, o Marija!
Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca,
prosi, le prosi, Marija, za nas!

4. Ti, Mati božje milosti, o Marija,


glej, k tebi pribežimo vsi, o Marija!

5
MARIJINE PESMI

Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca,


prosi, le prosi, Marija, za nas!

5. Ti, Mati našega Boga, o Marija,


za kar ga prosiš, vse ti da, o Marija!
Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca,
prosi, le prosi, Marija, za nas!

ec
6. Pa tudi naša Mati si, o Marija,
in tvoji smo otroci mi, o Marija!
Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca,
prosi, le prosi, Marija, za nas!

7. Zatorej, Mati, usmili se, o Marija,


or
ti sladko naše upanje, o Marija!
Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca,
prosi, le prosi, Marija, za nas!

8. 'z doline solz te kličemo, o Marija,


pomagaj nam, zdihujemo, o Marija!
vz

Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca,


prosi, le prosi, Marija, za nas!

9. Otroke svoje nas spoznaj, o Marija,


in svojo roko nam podaj, o Marija!
Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca,
prosi, le prosi, Marija, za nas!

10. Odpiraj Božje nam srce, o Marija,


izpolni naše ti želje, o Marija!

6
MARIJINE PESMI

Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca,


prosi, le prosi, Marija, za nas!

11. V to Božje Srce deni nas, o Marija,


ohrani v njem na večni čas, o Marija!
Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca,
prosi, le prosi, Marija, za nas!

ec
12. Pripelji vse nas v sveti raj, o Marija, da
te slavimo vekomaj, o Marija!
Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca,
prosi, le prosi, Marija, za nas!

ČEŠČENA BODI, O KRALJICA


or
(Gregor Rihar)

1. Češčena bodi, o Kraljica,


nebes in zemlje ti Gospa!
Mogočna, usmiljena Devica,
vz

vsa čista in brez madeža!


Marija, k tebi uboge reve
mi zapuščeni vpijemo,
objokani otroci Eve
v dolini solz zdihujemo.

2. Češčena bodi, sveta Mati,


o Mati božje milosti!
Tako te smemo imenovati,
ker Jezusa rodila si.
Marija, k tebi …
7
MARIJINE PESMI

3. Češčena bodi, o Devica,


veselje naše in radost!
Češčena, mila pomočnica,
tolaži naših src bridkost!
Marija, k tebi …

4. Oči prijazne v nas obrni,


Kraljica, vsa dobrotljiva!

ec
Prihodnje zlo od nas odvrni
in nam pokaži Jezusa.
Marija, k tebi …

DANES ODPRTO JE SVETO NEBO


or
(H: Anton Jobst)

1. Danes odprto je sveto nebo,


rajski duhovi na zemljo gredo,
angeli hvalo in slavo pojo,
rožo Marijo v nebesa neso.
vz

2. Družba nebeška Devico slavi,


svojo Kraljico prelepo časti,
Jezus objame pa Mater srčno,
pelje na sedež kraljevi v nebo.

3. Sveta Trojica Mariji glavo


z vencem kraljevim zaljša krasno,
angelski zbori zapojejo vmes,
pesem veselo Kraljici nebes.

8
MARIJINE PESMI

DAJTE, HRIBI IN DOLINE


(Lojze Mav)

1. Dajte, hribi in doline,


gozdi, travniki, planine,
vsi Devico počastite,
ki je lepše nima svet!

ec
2. Vsi potoki žuboreči,
ljubi ptički žvrgoleči,
premogočni vseh Kraljici
pojte hvalo, pojte čast!

3. Vsi recite: O Devica,


or
kako lepa si, Kraljica!
Stvarnik, ki te je ozaljšal,
bodi vekomaj češčen!

4. Ti si sonce, srca greješ,


v njih gorko ljubezen seješ;
vz

ti si luna razsvetljena
po krasoti vseh nebes.

5. Lilija, krasno blesteča


najprijetneje dehteča,
si brez madeža, vsa čista,
polna ljubeznivosti.

9
MARIJINE PESMI

DEVICA MARIJA, POGLEJ ZDAJ


NA NAS

1. Devica Marija, poglej zdaj na nas,


ko pojemo hvalnice tebi na glas:
spočeta brez madeža, rajski si cvet,
ves svet le za tebe je vnet.

ec
2. Ti vredna si hvale, velike časti,
po tebi postali presrečni smo vsi.
Spočeta brez madeža,
rajski si cvet, ves svet
le za tebe je vnet.
or
3. Kadar zapustiti bom moral zemljo,
od znancev, prijateljev vzeti slovo,
Marija, le pridi gotovo po me,
me sprejmi na svoje srce.
vz

JAZ SEM OTROK MARIJIN


(Franc Blažič)

1. Jaz sem otrok Marijin,


Bog sam me je izbral,
Devico najčistejšo
za Mater mi je dal.

2. Jaz sem otrok Marijin,


je jasna moja pot,

10
MARIJINE PESMI

saj angeli nebeški


me spremljajo povsod.

3. Jaz sem otrok Marijin,


potoček mi šumlja:
»O, čuvaj cvet nedolžni,«
veli mi šmarnica.

ec
4. Me mavrica pozdravlja,
mi zvezde govore:
»Marija, tvoja Mati,
z višave zre na te.«

5. Jaz sem otrok Marijin,


or
se smrti ne bojim,
na materinem Srcu
najslajše jaz zaspim.

JE ANGEL GOSPODOV
vz

1. Je angel Gospodov oznanil Mariji


in ona spočela od Svetega Duha.
»Češčena si, Marija,« je angelski glas;
bo zadnja ura bila, Marija prid' po nas!

2. Marija je rekla: »Glej, božja sem dekla,


naj se mi zgodi, kakor angel veli.«
»Češčena si, Marija,« je angelski glas;
bo zadnja ura bila, Marija prid' po nas!

11
MARIJINE PESMI

3. In sveta Beseda je človek postala,


med nam' prebivala, je Jezus ji ime.
»Češčena si, Marija,« je angelski glas;
bo zadnja ura bila, Marija prid' po nas!

4. Poglejmo še v vice na verne dušice,


usmili se, Jezus, jih reši iz vic.
»Češčena si, Marija,« je angelski glas;

ec
bo zadnja ura bila, Marija prid' po nas!

5. Čast bodi Očetu in Sinu, Svet'mu Duhu,


kakor je b'lo v začetku,
tako na vekomaj.
»Češčena si, Marija,« je angelski glas;
or
bo zadnja ura bila, Marija prid' po nas!

KO ZARJA ZLATI NAM GORE

1. Ko zarja zlati nam gore,


vz

Mariji darujem srce.


Lepo jo pozdravim,
iz srca ji pravim:
Marija, o prosi za me,
Marija, o prosi za me!

2. Ko sonce najviše stoji


in milo se zvon oglasi,
pozdravim Devico,
mogočno Kraljico:

12
MARIJINE PESMI

Marija, podpiraj me ti,


Marija, podpiraj me ti!

3. Ko luč že za goro beži


in ave, Marija, zvoni,
zdihujem, o Mati,
tvoj hočem ostati
dokler ne zatisnem oči,

ec
dokler ne zatisnem oči.

KO ZARJA ZJUTRAJ SE
RAZGRINJA
(Gregor Rihar)
or
1. Ko zarja zjutraj se razgrinja,
si moja misel ti, Marija;
podoba tvoja pred očmi
mi vedno miljena stoji,
podoba tvoja pred očmi
vz

mi vedno miljena stoji.

2. Če skuša moč me zapeljiva,


si moja misel ti, Marija;
obraz megleni mi vedriš,
v trpljenju me ne zapustiš,
obraz megleni mi vedriš,
v trpljenju me ne zapustiš.

3. Ko se po zemlji noč razširja,


si moja misel ti, Marija;
13
MARIJINE PESMI

brez misli nate ne zaspim,


brez nje nikdar se ne zbudim,
brez misli nate ne zaspim,
brez nje nikdar se ne zbudim.

KRALJICA VENCA ROŽNEGA

ec
1. Kraljica venca rožnega,
naj celi svet ti hvalo da!
Je človek star že ali mlad,
naj rožni venec moli rad!

2. Kraljica venca rožnega


or
ima v naročju Jezusa,
pa v rokah rožni ven'c drži,
želi, da molimo ga vsi.

3. Molitev lepa za vsak dan,


le moli rad jo, o kristjan!
vz

Priložnosti dovolj imaš,


da z njo Mariji hvalo daš!

4. Ko zapustijo te moči
in ko ti odreko oči,
svet' rožni venec še lahko
boš molil vdano in lepo.

5. Če rožni ven'c boš molil rad,


dobil boš milost vsakikrat;

14
MARIJINE PESMI

Marija te ljubila bo,


sprosila sveto ti nebo.

LEPA SI, LEPA SI, ROŽA MARIJA

1. Lepa si, lepa si, roža Marija,


tebe časti vsa nebeška družina;

ec
angelci lepo pojejo,
tebe, Marija, hvalijo.

2. Z neba pogledal je usmiljeni Oče,


videl na zemlji zgubljene otroke,
poslal Marijo na ta svet,
or
nam je dobila milost spet.

3. Kar nam je Eva nesrečna zgubila,


roža Marija nam je zadobila:
ki je rodila Jezusa,
milega nam Zveličarja.
vz

4. Vodi, Marija, po pravi nas poti,


da nas nobena skušnjava ne zmoti;
varuj in brani nas vse dni,
da nas sovražnik ne dobi.

5. Kadar pa morali bomo umreti,


daj nam, Marija, še enkrat prejeti
v Rešnjem telesu Jezusa,
milega nam Zveličarja.

15
MARIJINE PESMI

MARIJA, MATI BOŽJA


(Miroslav Brumat)

1. Marija, Mati božja,


ti Mati milosti,
življenje naše v Bogu
obvaruj nam vse dni.
O Mati, čuj naš glas,

ec
dobrotno usliši nas!

2. Marija, Mati božja,


ti zdravja si Gospa;
ozdravi nam telesa,
daj zdravja dušnega.
or
O Mati, čuj naš glas,
dobrotno usliši nas!

3. Marija, Mati božja,


prelepa si, Gospa;
očisti naša srca,
vz

da lepa bodo vsa.


O Mati, čuj naš glas,
dobrotno usliši nas!

4. Marija, Mati božja,


vse zemlje si Gospa;
izprosi za življenje,
kar nam potrebno je.
O Mati, čuj naš glas,
dobrotno usliši nas!

16
MARIJINE PESMI

5. Marija, Mati božja,


kraljica si miru;
izprosi mirnih časov
od ljubega Sinu.
O Mati, čuj naš glas,
dobrotno usliši nas!

ec
LEPO SE JUTRANJA ZARJA
ZLATI
(Matija Tomc)

1. Lepo se jutranja zarja zlati,


lepo se sonce rumeno blešči,
or
ali še lepše se prestol svetli,
kjer zdaj Marija Kraljica sedi.

2. Mati iz raja zdaj gleda na nas,


prosi Boga za otroke ves čas;
usmiljenje sije iz njenih oči,
vz

srce v ljubezni do nas ji gori.

3. Kaj trepetalo bi revno srce,


kaj bi oko še točilo solze!
Saj je Marija vsa polna dobrot,
usmiljena Mati ubogih sirot.

17
MARIJINE PESMI

MARIJA, MATI LJUBLJENA

1. Marija, mati ljubljena, češčena bodi ti!


Rodila si nam Jezusa, zato te vse slavi.
Mi svoja srca ti damo,
zaupno k tebi kličemo:
Marija, varuj nas; Marija, varuj nas!

ec
2. Marija, o sladko ime,
v bridkosti nade žar!
Ozdravljaš žalostno srce,
razveseliš vsekdar.
Zatorej ne prenehamo
in vedno k tebi kličemo:
or
Marija, varuj nas; Marija, varuj nas!

3. Marija, naša boš pomoč,


ko svet nas zapusti!
Ko nas objame smrtna noč,
nas milo sprejmi ti!
vz

Saj tebe, Mater, ljubimo


in vedno k tebi kličemo:
Marija, varuj nas; Marija, varuj nas!

MARIJA, MATI MOJA


(Lojze Mav)

1. Marija, Mati moja,


tolažba sladka meni,
siroti zapuščeni, v dolini solzni si.
18
MARIJINE PESMI

Ko jaz se spomnim nate,


se meni v prsih zgane,
radosti nepoznane zapoje mi srce.

2. Kaj bi srce ne pelo,


zakaj bi se ne vnelo,
v radosti ne gorelo,
če k tebi se ozrem?

ec
Vse svetle vidim zarje,
zmagujem vse viharje,
saj Mati Božja var'je
me zvesto noč in dan.

3. O sladka Mati moja!


or
Ob tvoji roki roma
po poti tja do doma
naj varno tvoj otrok.
Ob koncu pa, Marija,
naj umrem v ljubezni tvoji,
končani bodo boji,
vz

pri tebi bom doma.

MARIJA , POMAGAJ NAM


SLEHeRNI ČAS

1. Marija, pomagaj nam sleherni čas,


na tebe ozira se vsak izmed nas.
Marija, vse k tebi hiti:
Marija, pomagaj nam ti!

19
MARIJINE PESMI

2. Marija, pomagaj in vodi nas ti,


da Bogu in tebi zdaj bom zvesti.
Marija, vse k tebi hiti:
Marija, pomagaj nam ti!

3. Marija, pomagaj rodovom zemlje,


da v Božji ljubezni in miru žive.
Marija, vse k tebi hiti:

ec
Marija, pomagaj nam ti!

4. Marija, pomagaj sirotam vojske,


jih milostno sprejmi na svoje Srce.
Marija, vse k tebi hiti:
Marija, pomagaj nam ti!
or
5. Še enkrat zakličem in prosim na glas:
nikar ne zapusti, Marija, ti nas.
Marija, vse k tebi hiti:
Marija, pomagaj nam ti!
vz

MARIJA, SKOZ' ŽIVLJENJE


(Ignacij Hladnik)

1. Marija, skoz' življenje


voditi srečno znaš;
ti pelji skoz' trpljenje
življenja čolnič naš.
Ti krmi ga v valovih,
ti brani ga v vetrovih: Marija,
Marija, hiti na pomoč!
20
MARIJINE PESMI

2. Siroto zapuščeno
tu revščina teži,
tam dušo zadolženo
pekoča vest mori.
Bolnik tu omedljuje,
glej, k tebi vse vzdihuje: Marija,
Marija, hiti na pomoč!

ec
3. Poslušaj naše klice,
izprosi nam modrost,
da iščemo pravice,
skrbimo za svetost.
Da bi Boga ljubili
in tebe prav častili: Marija,
or
Marija, hiti na pomoč!

MARIJA, STVARJENJA SI DIKA


ZARES
vz

(Lojze Mav)

1. Marija, stvarjenja si dika zares,


med nebom in zemljo vse milosti vez.
Češčena, Marija, vsa lepa si ti,
češčena Kraljica, vse ure, vse dni.

2. Marijo Kraljico, vso našo sladkost,


na tron posadila je božja modrost.
Češčena, Marija, vsa lepa si ti,
češčena Kraljica, vse ure, vse dni.

21
MARIJINE PESMI

3. Bog Oče te ljubi, brezmadežna hči,


Bog Sin te Devico in Mater časti.
Češčena, Marija, vsa lepa si ti,
češčena Kraljica, vse ure, vse dni.

4. Kot Svetega Duha nevesta sloviš,


ker v Božji ljubezni najlepše goriš.
Češčena, Marija, vsa lepa si ti,

ec
češčena Kraljica, vse ure, vse dni.

MARIJA, TI POMAGAJ NAM

1. Marija, ti pomagaj nam!


or
Smo na Brezje prihiteli,
da bi slavo ti zapeli!
Marija, Marija,
le ti pomagaj nam, le ti pomagaj nam!

2. Marija, ti pomagaj nam!


vz

Božja milostna Devica,


vseh slovenskih src Kraljica.
Marija, Marija,
le ti pomagaj nam, le ti pomagaj nam!

3. Marija, ti pomagaj nam!


Kadar prihrume skušnjave,
stopi k nam z nebes višave!
Marija, Marija,
le ti pomagaj nam, le ti pomagaj nam!

22
MARIJINE PESMI

4. Marija, ti pomagaj nam!


Čuj ljubečih src glasove,
varuj polja in domove!
Marija, Marija,
le ti pomagaj nam, le ti pomagaj nam!

5. Marija, ti pomagaj nam!


Naše nam družine vodi,

ec
vzgajaj v pravi jih svobodi!
Marija, Marija,
le ti pomagaj nam, le ti pomagaj nam!

6. Marija, ti pomagaj nam!


Srca vsa nam blagoslovi,
or
da se vžgo v ljubezni novi!
Marija, Marija,
le ti pomagaj nam, le ti pomagaj nam!

7. Marija, ti pomagaj nam!


Vse Slovence k Bogu dvigaj,
vz

vero v srcih jim prižigaj!


Marija, Marija,
le ti pomagaj nam, le ti pomagaj nam!

23
MARIJINE PESMI

MARIJO ČASTIMO
(Ignacij Hladnik)

1. Marijo častimo, pred njo pokleknimo


in njej se izročimo, zapojmo na glas:
Mogočna Kraljica presvetga Srca,
bod' nam pomočnica, o prosi za nas!

ec
2. Poglej nas sirote, o Mati dobrote,
in reši nas zmote, to prosimo te:
Mogočna Kraljica presvetga Srca,
bod' nam pomočnica, o prosi za nas!

3. Saj ti obljubimo, da greh zapustimo


or
in se spokorimo, pomagaj nam ti:
Mogočna Kraljica presvetga Srca,
bod' nam pomočnica, o prosi za nas!

O BREZMADEŽNA
(O SANCTISSIMA)
vz

1. O Brezmadežna, vsa dobrotljiva,


sladka čista Devica!
Greha oteta, Mati presveta,
bodi nam pomočnica!

2. Nado ti budiš, varstvo nam deliš,


o mogočna Kraljica!
Da zadobimo, česar želimo,
bodi ti priprošnjica!

24
MARIJINE PESMI

3. Ko srce medli, v solzah se topi,


kličemo le Marijo:
Vzemi slabosti, pelji k radosti
v rajsko nas domačijo.

O DEVICA, POMOČNICA
(Avgust Leban)

ec
1. O Devica, pomočnica
bila si in boš nam ti.
Le sladkosti in blagosti
tvoja roka nam deli.
Čast Marije naj razlije
or
se po svetu krog in krog.
Njo častimo in prosimo,
naj odreši nas nadlog.

2. Ljuba mati v zarji zlati,


ti tolaži nam srce!
vz

V vseh slabostih in bridkostih


grenke briši nam solze!
In ob smrti v raj odprti
srečno nam dospeti daj,
kjer veseli hvalo peli
tebi bomo vekomaj.

3. Ko danica, tolažnica
v temni noči siješ nam.
Mati mila vedno bila
si ubogim grešnikom.
25
MARIJINE PESMI

Vidiš silo in premilo


rada nam pomagaš ti.
Pri skušnjavah in težavah
tolažnica vedno si.

O DEVICA, ZVEZD KRALJICA


(Leopold Belar)

ec
1. O Devica, zvezd Kraljica,
o Marija, rajski cvet!
Te lepote, te čistote,
kot je tvoja, nima svet.

2. Lilija še ni cvetela
or
tako čista, kot si ti;
roža draga te ne zmaga,
naj kraljev jo vrt rodi.

3. Luna mila je uklonila


vz

se globoko pred teboj;


zvezde svetle so se spletle
zgoraj v zlati venec tvoj.

O LUČ NEBEŠKA
(Matija Tomc)

1. O luč nebeška, zvezda prekrasna,


ki razsvetljuješ revno zemljo,
svetla podnevi, svetla ponoči,

26
MARIJINE PESMI

lepa in čista si kot nebo.


Mati Marija, z nami ostani,
hudega brani zemeljski rod.

2. K tebi, Marija, radi hitimo,


da ti povemo svoje gorje;
tvoja podoba, tvoja milina
spet potolaži naše srce.

ec
Mati Marija, z nami ostani,
hudega brani zemeljski rod.

3. Ti nas poslušaj, ti nas usliši,


kar te, Marija, prosimo zdaj:
mir nam nakloni, zdravje na zemlji
or
in pa izprosi sveti nam raj.
Mati Marija, z nami ostani,
hudega brani zemeljski rod.

OD TAM, KJER SONCE


vz

VZHAJA NAM
(Jože Trošt)

1. Od tam, kjer sonce vzhaja nam,


do skrajne meje zemeljske
slavimo Kristusa, Boga,
Marija ga rodila je.

2. O srečna mati Jezusa,


ki angel ga oznanil je,

27
MARIJINE PESMI

pozdravil tudi ga Krstnik,


še skrit pod srcem matere.

3. Na slamo bil je položen


in jasli v hlevu ni se zbal,
je z malo mleka hranil se,
ki ptice nasičuje vse.

ec
4. Nebeški dvor raduje se,
z neba se Bogu spev glasi,
pastirjem razodene se,
pastir in stvarnik vseh ljudi.

5. Naj, Jezus, tebi slava bo,


or
ki rojen iz Device si,
Očetu, Duhu Svetemu
od vekomaj do vekomaj.

O MARIJA, BLAGA, MILA


vz

1. O Marija, blaga, mila,


Mati Božje milosti,
grešnika ne boš pustila
pasti v brezno žalosti.
Mati si moja ti, polna vseh milosti,
ako ravno nisem vreden,
biti tvoj otrok želim.

2. Sem po širni cesti hodil


pogubljenja večnega,
28
MARIJINE PESMI

svet hudobni me je zvodil


od Očeta dobrega.
Mati si moja ti, polna vseh milosti,
s svojim Sinom zopet spravi ti
otroka grešnega.

3. Dobra dela sem zamudil


in zapravil dragi čas,

ec
le prepozno sem se zbudil
na Pastirja mili glas.
Mati si moja ti, polna vseh milosti,
ovco me izgubljeno vrni
zopet čredi Sinovi.
or
O MARIJA, NAŠA MATI
(Gregor Rihar)

1. O Marija, naša Mati,


tebe ljubi celi svet,
vz

vse želi ti čast dajati,


saj si slave rajske cvet.
Angeli v nebeški službi
ti pozdrave pojejo
in svetniki v tvoji družbi
vekomaj veseli so.

2. Zvezde mične se vrstijo,


spleta venec njih tečaj,
svetlo slavo ti množijo,
zemlja ti je podnožaj.
29
MARIJINE PESMI

Sonce, mesec te slavita,


v te obrača ju nebo,
tvojo slavo, čast množita
in ti služita zvesto.

3. Tu na zemlji cvetke lepe


se ozirajo na te,
nas ljudi od greha slepe

ec
zate vnemati žele.
Oh, ti hladno srce moje,
kaj te moti grešnost mar?
Matere ne ljubiš svoje,
ljubiš pa minljivo stvar!
or
O MARIJA, MOJE ŽELJE
(Ignacij Hladnik)

1. O Marija, moje želje!


Kadar spomnim se na te,
vz

sladka radost in veselje


pride v tožno mi srce.
Ti deliš veselje, mir,
blage milosti si vir.

2. Ko na zemlji si zaspala
srečno, sladko in mirno,
si v nebesa se podala,
da ne vidi te oko.
A pri tebi so želje,
k tebi zdiha še srce.
30
MARIJINE PESMI

3. Tebe v rajskih zdaj višavah


srečno angeli časte,
meni v zemeljskih težavah
bridko pa medli srce.
Naj do tvojih kdaj višin
pride solzne zemlje sin.

4. Vodi, vodi, srečno vodi

ec
čolnič moj življenja mi,
v zadnji uri z mano bodi,
da se duša ne zgubi.
Takrat, ljuba Mati,
daj duši moji sveti raj.
or
O MARIJA, NAŠA LJUBA MATI
(Gregor Rihar)

1. O Marija, naša ljuba Mati,


sprejmi v milostno Srce;
vz

verne vse, ki množice jih tvoje


danes ti priporoče.
O Marija, o Marija, milostno imaš Srce!
K tebi, k tebi koprnijo
naše misli in želje.

2. Vse duhovne, o Marija Mati,


sprejmi v milostno Srce!
Naše duše vedno jih težijo,
naši grehi jih skrbe.
O Marija, o Marija, milostno imaš Srce!
31
MARIJINE PESMI

Prosi Sina, naj usliši


njih molitve in prošnje.

3. Naše starše, o Marija Mati,


sprejmi v milostno Srce!
Ti jim vračaj, ti obilno plačaj,
noč in dan za nas skrbe.
O Marija, o Marija, mater'no imaš Srce!

ec
Tvoji smo sinovi, hčere,
k tebi srca hrepene.

4. Otročiče, o Marija Mati,


sprejmi v milostno Srce!
Tebe, dobro Mater, zapustiti
or
vekomaj noben ne sme.
O Marija, o Marija, ti otroško imaš Srce!
Vsi smo tvoji otročiči
to je ljubo nam ime.

5. Vse nedolžne, o Marija Mati,


vz

sprejmi v milostno Srce!


Skrbno varuj angelsko nedolžnost,
varuj, da je ne zgube!
O Marija, o Marija, ti deviško imaš Srce!
Vsi želimo tvoji biti, tvoji bratje in
sestre.

6. Žive, mrtve, o Marija Mati,


sprejmi v milostno Srce!
Ti za večno k sebi vse pokliči

32
MARIJINE PESMI

nad oblake, nad zvezde!


O Marija, o Marija, milostno imaš Srce!
Daj vsem vernim prav živeti, da nebesa
pridobe.

PRED TEBOJ, O MATI

ec
1. Pred teboj, o Mati, tvoj otrok klečim
in te prosim vdano, naj s teboj živim.
O Marija, tvoj naj bom vse dni,
ti pa bodi meni Mati milosti.

2. Če bo sreča, radost podarjena mi,


or
hvala Bogu, hvala božji Materi!
O Marija, tvoj naj bom vse dni,
ti pa bodi meni Mati milosti.

3. Če pa žalost pride grenka in gorje,


se zatečem v tvoje mater'no Srce.
vz

O Marija, tvoj naj bom vse dni,


ti pa bodi meni Mati milosti.

4. In ko smrtni angel me poklical bo,


čez ta zadnji prag me spremi ti v nebo.
O Marija, tvoj naj bom vse dni,
ti pa bodi meni Mati milosti.

33
MARIJINE PESMI

STO TISOČ POZDRAVOV


(Breda Šček)

1. Sto tisoč pozdravov jaz hranim za te,


Marija, ker ljubi te moje srce.
Vsa sreča prihaja iz tvojih mi rok,
ti Mati si moja in jaz tvoj otrok.

ec
2. S skrbjo materinsko me spremljaš
povsod.
Življenje je moje niz tvojih dobrot.
V veselju in kadar zastre se nebo,
nad mano dobrotno bdi tvoje oko.
or
3. Kjer hodim, Marija, jaz mislim na te,
saj nosim te vpisano v svoje srce,
ki zate hvaležno bo bilo vsak hip
in tebi veljal bo moj zadnji utrip.

ŠE GORI LJUBEZEN
vz

(Franc Kimovec)

1. Še gori ljubezen, blažena Gospa,


še si ti kraljica mojega srca.
Mati, ne pozabi me,
večno jaz ne zabim te,
večno jaz ne zabim te,
večno jaz ne zabim te.

34
MARIJINE PESMI

2. Vene cvet mladosti,


gine časov tek,
a ljubezen moja,
Mati, traja v vek.
Mati, ne pozabi me,
večno jaz ne zabim te,
večno jaz ne zabim te,

ec
večno jaz ne zabim te.

3. Ti, nebeška zvezda,


kažeš meni pot;
vodi ti otroka
preko breznov zmot.
Mati, ne pozabi me,
or
večno jaz ne zabim te,
večno jaz ne zabim te,
večno jaz ne zabim te.

TEBE, MARIJA, ŽELIM


vz

PROSLAVITI

1. Tebe, Marija, želim proslaviti,


cvetje pomladno prinašam ti v dar.
Sklenil sem vselej te zvesto ljubiti,
o ne zavrzi darila nikdar.

2. Vse ti, o Mati, darujem veselo,


vse naj po tebi Gospoda slavi.

35
MARIJINE PESMI

Rado brez konca srce bi mu pelo


zate in zame, za vse naj živi.

3. V sreči, nesreči in zdravju, bolezni


k Bogu korak naš naj vztrajno se pne;
vodi nas, Mati prelepe ljubezni,
dom naj Očetov nam Jezus odpre.

ec
TI, O MARIJA
(Angelik Hribar)

1. Ti, o Marija, naša Kraljica,


ti besednica revnih sirot!
K tebi hitimo, se ti izročimo,
or
tebe slavimo, polno dobrot.

2. Glej, o Marija, milostna Mati,


Sina zdaj zlati gledaš obraz:
mi smo grešili, tebe žalili,
vz

vendar se usmili, prosi za nas!

3. Jezusu reci v milosti svoji,


da smo mi tvoji, naj odpusti!
To bo ganilo, ga naklonilo,
večno plačilo nam podeli.

36
MARIJINE PESMI

VEČERNI ZVON
(Fran Ferjančič)

1. Večerni zvon, o mili zvon!


Ko zarja z modre nam višave
zvezda naznanja milijon,
naznanjaš ti zemljanom: ave!
Ave, Marija, ave, Marija, ave, Marija!

ec
2. Obriše s čela potnik znoj,
na sredi postoji dobrave
in sladek ga navda pokoj,
ko tiho moli v srcu: ave!
Ave, Marija, ave, Marija, ave, Marija!
or
3. Večerne ptice spev pojo,
drobi že slavec iz goščave,
da spevov se čarobnih sto
z zvonjenjem zliva v eden: ave!
Ave, Marija, ave, Marija, ave, Marija!
vz

4. Večerni zvon, o mili zvon,


tvoj glas poslušam iz daljave,
telesnih več ne čutim spon,
srce topi se, moli: ave!
Ave, Marija, ave, Marija, ave, Marija!

5. Moj duh pozabi teh dolin,


na kraj nebeške misli slave,
kjer bode zemlje solzne sin

37
MARIJINE PESMI

na veke klical blažen: ave!


Ave, Marija, ave, Marija, ave, Marija!

VEŠ, O MARIJA

1. Veš o Marija, moje veselje?


Veš moje želje? Ljubil bi te!

ec
Zmeraj pri tebi hotel bi stati,
ljubljena Mati, spomni se me!

2. Kaj pa ti hočeš, moja Kraljica,


sladka Devica, da ti podam?
Drugega nimam, srce mi vzemi,
or
z nadami vsemi tebi ga dam.

3. Pa ti, Kraljica, si ga že vzela,


ti si ga vnela, zate gori.
Mati preblaga, ti ga ohrani,
hudega brani, reši ga ti!
vz

ZA BOGOM NAJRAJŠI MARIJO


ČASTIM

1. Za Bogom najrajši Marijo častim;


Mariji čem pevati, dokler živim,
ker Mati je božja, Kraljica neba,
za grešnika vsakega milost ima.

38
MARIJINE PESMI

2. Nebeški Gospod je Marijo odbral,


Device in Matere slavo ji dal.
V naročju preljubega Sina drži,
za nas ga z ljubeznijo rajsko goji.

3. Še smrtna težava mi strašna ne bo,


če gleda me mater'no tvoje oko.
Če z milostno roko obrišeš obraz,

ec
še v srcu: »Marija!« bo zadnji moj glas.

ZVONOVI ZVONIJO
(H: Franc Kramar)

1. Zvonovi zvonijo, premilo pojo,


or
častijo preblaženo lurško Gospo.
Ave, ave, ave, Marija,
ave, ave, ave, Marija!

2. Oziraj se lurška Marija, na nas,


vz

veselo prepevamo tebi na glas.


Ave, ave, ave, Marija,
ave, ave, ave, Marija!

3. Ti bela obleka obdaja telo,


spočetje brezmadežno znači lepo.
Ave, ave, ave, Marija,
ave, ave, ave, Marija!

4. V nebo se ozirajo tvoje oči,


po Bogu naj vsako srce hrepeni.

39
MARIJINE PESMI

Ave, ave, ave, Marija,


ave, ave, ave, Marija!

5. Premilo so sklenjene tvoje roke,


ti Jezusa prosiš za naše dolge.
Ave, ave, ave, Marija,
ave, ave, ave, Marija!

ec
6. Brezmadežno, Mati, je tvoje srce
in milostno bije za narode vse.
Ave, ave, ave, Marija,
ave, ave, ave, Marija!

7. Ljudje zapuščeni te prosimo mi,


or
obriši, Marija, nam solzne oči.
Ave, ave, ave, Marija,
ave, ave, ave, Marija!

8. V srce nam zasadi nedolžnosti cvet,


da ne pogubi nas okuženi svet.
vz

Ave, ave, ave, Marija,


ave, ave, ave, Marija!

9. Naj duša v ljubezni krščanski gori


in tebe, Devica, na veke časti.
Ave, ave, ave, Marija,
ave, ave, ave, Marija!

10. Po stezi pokore nas vodi zvesto,


da pridemo k tebi gor v sveto nebo.

40
MARIJINE PESMI

Ave, ave, ave, Marija,


ave, ave, ave, Marija!

11. Tolaži nas, Mati, v nevarnosti zdaj,


ob smrti odpri nam preblaženi raj.
Ave, ave, ave, Marija,
ave, ave, ave, Marija!

ec
12. Čast bodi Očetu in Sinu vse dni
in Svetemu Duhu, ki milost deli.
Ave, ave, ave, Marija,
ave, ave, ave, Marija!

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ


or
(Andrej Vavken)

1. Spet kliče nas venčani maj,


k Mariji v nadzemeljski raj,
cvetlice dobrave si venčajo glave,
vz

raduje se polje in gaj


raduje se polje in gaj.

2. Drevesa po vrtih cveto,


po vejah pa ptice pojo,
nebeški Kraljici, Mariji Devici,
pozdrav ino slavo dajo,
pozdrav ino slavo dajo.

3. Že šmarnice bele cveto


in vrtnice venec pleto,

41
MARIJINE PESMI

da krasnega maja se slava obhaja


cvetlici Mariji lepo,
cvetlici Mariji lepo.

4. Tako se Marija časti,


ko maj nje lepoto slavi.
Za grešne sirote pa Mati dobrote
pred sedežem božjim kleči,

ec
pred sedežem božjim kleči.

5. Le kliči nas, venčani maj,


k Mariji v nadzemeljski raj.
Da večno veseli Mariji bi peli,
o Jezus, to milost nam daj,
or
o Jezus, to milost nam daj!

NAJČISTEJŠA CVETKA RAJA


(Lojze Mav)
vz

1. Najčistejša cvetka raja,


najmilejša roža maja,
v šmarnicah dehti,
v srcu vsa žari
prav za nas te majske dni.

2. Položimo srčno vdani


pred Marijo, rožo, zbrani,
križe in skrbi,
vse, kar nas teži,
svoji dobri Materi.
42
MARIJINE PESMI

3. Vsi pred njo se zveselimo


in nikdar ne pozabimo,
da Marija le
vedno prosi še
za nesrečne grešnike.

4. O Marija, ti nas vodi,


z lučjo božjo z nami hodi,

ec
ko pa pride čas,
da umolkne glas,
Mati, pridi ti po nas.

5. Pred Marijo pohitimo,


rožni venec poklonimo.
or
Rože naj dehte,
vzradoste srce
naše dobre Matere.
vz

43
JOŽEFOVE PESMI

JOŽEFOVE PESMI

ec
SVETI JOŽEF NAŠ ČOLNIČ
VESLA (19. MARCA)
(Franc Kimovec)

1. Sveti Jožef naš čolnič vesla,


Marija je zvezda nam sred' morja;
Jezus je z nami, viharje miri:
or
varno v nebesa se peljemo mi,
varno v nebesa se peljemo mi! (2x)

2. Sveti Jožef, ti modri krmar,


družinam še našim bod' gospodar!
Reši nas bede, morečih skrbi,
vz

sveto veselje nam v srcih prižgi,


sveto veselje nam v srcih prižgi! (2x)

3. Sveti Jožef, ti božji rednik,


zadnjo uro ti bodi nam pomočnik!
Z Jezusom, z ljubo nebeško Gospo
srčno pripelji nas k sebi v nebo,
srčno pripelji nas k sebi v nebo! (2x)

44
MAŠNE PESMI

MAŠNE PESMI

ec
BOG, PRED TVOJIM
VELIČANSTVOM
(Gregor Rihar)

1. Bog, pred tvojim veličanstvom


molimo ponižno te,
s svoje milosti bogastvom
or
se ozri v nas, grešnike.
Naj se tebi dar dopade,
ki ti ga darujemo;
vanj le stavimo vse nade:
Jagnje je brezmadežno.
vz

2. Čast Bogu na visokosti,


sveto je njegovo ime!
Po stvarjenja širokosti
naj ga vse stvari časte.
Bodi hvaljen, bodi moljen,
večni, troedini Bog!
V tvojo čast in slavo izvoljen
naj ti služi zemlje krog!

45
MAŠNE PESMI

3. Evangelij je resnica,
varuje nas grešnih zmot;
nam je luč, nam je vodnica,
ki nam kaže pravo pot.
Daj, Gospod, nam razsvetljenja,
ki v slabosti nas poznaš!
Nauk večnega življenja

ec
ti, o Jezus, sam imaš!

4. Daj, o Bog, pomoč mi svojo,


da se v veri poživim,
in temo razsvetli mojo,
da te nikdar ne zgubim.
Svete verujem resnice,
or
ki si, Jezus, jih učil,
tvoje se držim pravice,
da te v raju bom častil.

5. Večni Oče vse dobrote,


milo glej na ta oltar!
vz

Za neštete grehov zmote


damo ti prijeten dar.
Dar je kruha le in vina,
tebi, Oče, darovan;
spremenjen v telo bo Sina
in v nebo za nas poslan.

6. Dar ti za dolge človeške


na oltar polagamo,
iz višave nas nebeške
46
MAŠNE PESMI

ti okrasi z milostjo.
Saj za vseh ljudi rešenje
sebe dal si v smrt grenko,
glej, mi damo ti življenje,
dušo svojo in telo.

7. Z angeli na glas pojemo


sveto pesem, o Gospod!

ec
Vse češčenje ti dajemo:
Svet, svet, svet, Bog Sabaot!
Da bi v tvojo čast se vneli,
nam, o Bog, dobrotno daj,
in veseli bomo peli
tebi slavo vekomaj.
or
8. Jezus, glej, srce skesano
k tebi v prahu bliža se,
ti zdravilo si izbrano,
duši večno upanje.
Ti si dušam našim hrana,
vz

ki v skušnjavah moč deli,


naša ti slabost je znana,
zmaga naša bodi ti!

9. Moli, moli, rod človeški,


ponižuj se, revna stvar,
Jezus Kristus, Bog nebeški,
sam prišel je na oltar.
Vse naj ga poveličuje,
vse naj v prahu moli ga,
47
MAŠNE PESMI

vse ljubezen občuduje


milega Zveličarja.

10. Bog nebeški, blagoslovi


zbrano verno množico,
da v ljubezni vedno novi
vsi le tebi služimo.
Sveta maša je končana,

ec
v srcih smo poživljeni;
hvala, Bog, naj ti bo dana
za nebeške milosti.

K TEBI, BOG IN NAŠ GOSPOD


or
(Lojze Mav)

1. K tebi, Bog in naš Gospod,


zgrinja se človeški rod.
Ti si naših duš veselje,
ti si prava pot.
vz

2. Spomnimo svetnikov se,


svete Božje Matere.
Prosi jo s prošnjo svojo
za nas vernike.

3. Z angeli zapojmo zdaj:


Slava Bogu vekomaj!
Veličino Božje slave
vse opeva naj.

48
MAŠNE PESMI

4. Večnih dal si nam dobrot


z evangelijem na pot,
da nesrečno ne zgrešimo
tebe, o Gospod.

5. Sveta vera nas uči,


da si vse ustvaril ti.
S križem svojega trpljenja

ec
nas odrešil si.

6. Sprejmi, Bog, daritev to,


ki jo dvigamo v nebo.
Vsi odrasli, vsa mladina,
vse naj tvoje bo.
or
7. Tebi, tebi, o Gospod,
priporočamo naš rod.
Blagoslovi vse domače,
varuj nas nezgod.
vz

8. Src mladostnih sončni žar


sprejmi po Mariji v dar.
Vsa hotenja in stremljenja,
ti ravnaj, krmar!

9. »Sveti, sveti naš Gospod«,


poje zemeljski ti rod.
Vsa nebesa pojte z nami:
Slava tebi, Bog.

49
MAŠNE PESMI

10. Angeli ponesli so


Bogu spravni dar v nebo.
Jezus pa ostane z nami,
s svojo milostjo.

11. Kristus kralj, vladar sveta,


prosimo te iz srca:
varuj nas in domovino

ec
vsega grešnega.

12. Prosimo, Brezmadežna,


z nami prosi Jezusa:
vedno zveste nas ohrani,
blagoslov nam daj!
or
13. Maša zdaj končana je,
zahvalimo Bogu se.
Srčno stopimo v življenje,
Bog pred nami gre.
vz

OČE VEČNI V VISOKOSTI


(Leopold Belar)

1. Oče večni v visokosti,


k tebi zdaj se bližamo,
svoje grehe in slabosti
srčno obžalujemo.
Grešnikov se nas usmili,
spreobrni nam srce,

50
MAŠNE PESMI

da bi zvesto te ljubili,
žalovali za dolge.

2. Čast Očetu na višavi


in na zemlji mir ljudem!
Naj se zliva po širjavi
milost Božja vsem stvarem.
Tebi, Jagnje, Sin Očeta,

ec
ki odjemlješ greh sveta,
poje vsaka duša vneta,
slavo večno iz srca.

3. Tvoja milost je prižgala


prave vere svetlo luč,
or
pot v nebesa pokazala,
rajskih vrat nam dala ključ.
Torej se resnic držimo,
ki jih Jezus nas uči:
če zvesto po njih živimo,
sveti raj nam podeli.
vz

4. Bog nebeški, vsi spoznamo,


da si stvarnik vseh reči,
za Očeta te imamo,
ki dobrote vse deli.
Sina dal si rešenika,
nam poslal zveličanje,
dal Duha si tolažnika,
ki nam milosti daje.

51
MAŠNE PESMI

5. Večni Oče, v svojo slavo


sprejmi dar brez madeža,
ki ti ga v popolno spravo
daje verna množica.
Tvoja zarja naj obseva
našega življenja pot,
za krepost naj nas ogreva,

ec
da te ljubimo, Gospod.

6. Dar ti za dolge človeške


na oltar polagamo.
Iz višave nas nebeške
ti okrasi z milostjo.
Saj za vseh ljudi rešenje
or
sebe dal si v smrt grenko;
glej, mi damo ti življenje,
dušo svojo in telo.

7. Sveti, sveti, trikrat sveti,


večni troedini Bog;
vz

tebi ne preneha peti


vseh duhov nebeški krog.
Vsaka stvar naj poje vdana
tebi v čast na vse moči.
Večna slava in hozana
naj povsod se ti glasi.

8. Bodi moljeno, češčeno,


Rešnje Jezusa telo,
ki, na križu umorjeno,
52
MAŠNE PESMI

si odprlo nam nebo!


Bodi moljena, častita
draga sveta Rešnja kri,
ki za grešnike prelita,
si studenec milosti.

9. Jagnje božje, Jezus mili,


ti dobrote večne vir,

ec
nas ubogih se usmili,
daj nam svoj nebeški mir.
Milost svojo nam ohrani,
tvojo pot da hodimo,
in da enkrat srečno zbrani
k tebi v raj' se snidemo.
or
10. O Gospod, ti kruh si pravi,
ki življenju moč deli;
ti nam bolno dušo zdravi,
da le tebi vsa živi.
Pridi, Jezus, v srca naša,
vz

zase jih preustvari vsa!


Bodi dušam rajska paša,
Bog ljubezni, upanja!

11. Blagoslovi, Oče mili,


našega življenja dni,
naj tvoj Sin se nas usmili,
da pobožno vsak živi.
Blagoslovi, Duh nas Sveti,
v srcih vžgi nam ogenj svoj,
53
MAŠNE PESMI

da v ljubezni večno vneti


združimo se kdaj s teboj.

ZVONOVI SO ZAPELI
(Hugolin Sattner)

1. Zvonovi so zapeli,

ec
pripravljen je oltar;
v svetišče prihiteli
smo uživat božji dar.
Usmiljeno objemi
otroke ranjene,
v nebesa, Bog, nas vzemi,
or
prišli smo prosit te.

2. Življenje si podaril,
prižgal razuma luč,
vse z milostjo obdaril,
nam dal življenja ključ.
vz

V krasoto vso naravo


odel si, Večni, ti;
nebo ti poje slavo,
vsa zemlja te slavi.

3. Gospod, besede tvoje


nas kličejo domov,
kjer na otroke svoje
razlivaš blagoslov.
Sovražnik nas napada,
vihar strasti divja,
54
DAROVANJSKE PESMI

žari le svetla nada


plačila tvojega.

ec
DAROVANJSKE PESMI

BRATJE, MOLIMO
or
1. Bratje, molimo, da sprejme Bog dar,
ki mu prinašamo ga na oltar.
Ker mi nevredni smo,
Jezusa prosimo,
naj ga Očetu poda.
vz

2. Sprejmi dar kruha in vina, o Bog,


saj je daritev vseh tvojih otrok.
Vredna in čista naj
dviga se k tebi v raj naša daritev sedaj.

3. Svet si, svet, trikrat svet,


Bog, naš Gospod,
saj je daritev vseh tvojih otrok.
Tebe blagrujeta, tebe proslavljata
zemlja in sveto nebo.
55
DAROVANJSKE PESMI

MAŠNIK K DAROVANJU
(Lojze Mav)

1. Mašnik k darovanju nas povabil je,


v svetem spoštovanju, Bog, častimo te.
Naših src molitev dviga se v nebo,
naša naj daritev ti prijetna bo.

ec
2. Delo in trpljenje ti darujemo,
svoje ti življenje posvečujemo.
Sprejmi v varstvo svoje
ves človeški rod,
ki ljubezni tvoje žejen je, Gospod.
or
3. Gospodar narave, Kralj nebesnih čet,
polna tvoje slave sta nebo in svet.
Svet, svet, svet ti poje ves človeški rod,
vse je delo tvoje; slava ti, Gospod.

DARUJEMO, GOSPOD
vz

(Gregor Zafošnik)

1. Darujemo, Gospod,
vse svoje ti radosti,
ker sam največja naša si radost.
Darujemo, Gospod, vse svoje ti
bridkosti,
saj sam trpel največjo si bridkost,
saj sam trpel največjo si bridkost.

56
DAROVANJSKE PESMI

2. Darujemo, Gospod,
ti drage sestre, brate,
vse njih molitve, delo in skrbi.
Da verovali vsi, zaupali bi vate,
ljubili s čistim srcem te vse dni,
ljubili s čistim srcem te vse dni.

3. V občestvu združeni

ec
ti pojemo veselo
nebeško pesem: »Svet, svet,
svet Gospod!«
O daj, da bo srce za tebe nam gorelo
in tebe naj slavi človeški rod,
in tebe naj slavi človeški rod!
or
OČE VEČNI, NA OLTAR
(Franc Kimovec)

1. Oče večni, na oltar


vz

tebi smo prinesli v dar:


kruh in vino in življenje,
naše delo in trpljenje.
Milostno ta sprejmi dar,
Bog, naš Stvarnik in vladar.

2. Kruh spremenil mašnik bo,


v Sina tvojega telo,
vino v Rešnjo kri njegovo,
ki naznanja dobo novo,

57
OBHAJILNE PESMI

milosti in upanja
in življenja večnega.

3. Svet, svet, svet, nebes vladar,


ki prihajaš na oltar!
Moli rajska te višava,
služi zvesto ti narava,
z angeli ti poje svet:

ec
svet, Gospod nebesnih čet.
or
OBHAJILNE PESMI
vz

HVALI, SVET, ODREŠENIKA

1. Hvali, svet, Odrešenika


in pastirja zvestega.
Hvali, duša, učenika,
hvali svoj'ga Ženina.
Zdaj povzdigni srce svoje,
jezik glasno naj zapoje
čast in hvalo Jezusu,
našemu Zveličarju.

58
OBHAJILNE PESMI

2. Jezus nas je močno ljubil,


je za nas življenje dal.
Da bi se nihče ne zgubil,
se za nas je daroval.
Zdaj povzdigni srce svoje,
jezik glasno naj zapoje
čast in hvalo Jezusu,

ec
našemu Zveličarju.

3. Prej ko se od tod je ločil,


je za pustil nam spomin.
Svoje je Telo izročil
v hrano nam sam Božji Sin.
Zdaj povzdigni srce svoje,
or
jezik glasno naj zapoje
čast in hvalo Jezusu,
našemu Zveličarju.

4. To nam je nebeška mana,


kruh življenja večnega.
vz

To je prava dušna hrana


in zaklad zveličarja.
Zdaj povzdigni srce svoje,
jezik glasno naj zapoje
čast in hvalo Jezusu,
našemu Zveličarju.

5. Kdor to hrano vredno uživa,


naj se smrti ne boji,
ljubi Jezus v njem prebiva,
59
OBHAJILNE PESMI

on pa v Jezusu živi.
Zdaj povzdigni srce svoje,
jezik glasno naj zapoje
čast in hvalo Jezusu,
našemu Zveličarju.

6. Kakor na zeleni paši


pase Jezus jagnjeta,

ec
v obhajilu duši naši
novo moč življenja da.
Zdaj povzdigni srce svoje,
jezik glasno naj zapoje
čast in hvalo Jezusu,
našemu Zveličarju.
or
K TEBI, JEZUS LJUBEZNIVI
(Andrej Vavken)

1. K tebi, Jezus ljubeznivi,


vz

k tebi le srčno želim.


O trenutki milostljivi,
ko pri tebi se mudim.
Ali strah srčnost mi jemlje,
trepetam uboga stvar:
kdo sem jaz? Le prah sem zemlje,
ti vesoljstva si vladar.

2. Daleč luč nam sije sončna,


razsvetljuje krog neba;
ti, usmiljenost neskončna,
60
OBHAJILNE PESMI

siješ dalje v dno srca.


Mili Jezus, sam me vabiš,
naj le k tebi prihitim.
Vse žalitve rad pozabiš,
če skesan se spokorim.

3. V srcu milost mi pomnoži,


Jezus, sonce rajsko ti,

ec
da enako sončni roži
le po tebi hrepeni.
K tebi, Jezus ljubeznivi,
k tebi le srčno želim;
daj, da v zvezi zaupljivi
vekomaj s teboj živim.
or
K TEBI ŽELIM, MOJ BOG
(Stanko Premrl)

1. K tebi želim, moj Bog,


vz

k tebi, moj Bog,


če boš poslal bridkost
ali radost.
Tebe bom ljubil zdaj,
zdaj in na vekomaj.
K tebi želim, moj Bog,
k tebi, moj Bog!

2. Strma je pot v nebo,


strma zelo,
ali lahka s teboj,
61
OBHAJILNE PESMI

ti greš z menoj.
Marija tam stoji
in mi naprej veli.
K tebi želim, moj Bog,
k tebi, moj Bog!

3. Zdaj je še temna noč;


pošlji pomoč,

ec
da ne omagam zdaj,
roko podaj!
Kadar pa pride dan,
pel ti bom ves udan.
K tebi želim, moj Bog,
k tebi, moj Bog!
or
MOGOČNO SE DVIGNI
(Josip Čerin)

1. Mogočno se dvigni nam spev iz srca


vz

v pozdrav Rešeniku, Vladarju sveta!


Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj!

2. Darujemo vdano ti svoje srce,


dejanja, besede, vse misli, želje.
Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj!

3. Poživi nam vero v presveto skrivnost


večerje nebeške, vseh svetih radost.
62
BLAGOSLOVNE PESMI

Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!


V hostiji sveti nam gospoduj!

4. Utrdi, Zveličar nam upanje zdaj,


po Rešnjem telesu obetaš nam raj.
Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj!

ec
5. Ljubezen gorečo nam v srcih užgi
do hostije bele, do Rešnje krvi.
Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj!
or
BLAGOSLOVNE PESMI
vz

JEZUS, TI SI VINSKA TRTA

1. Jezus, ti si vinska trta,


polna milosti, odprta.
Mi mladike tvoje smo,
ki na tebi rastemo,
ki na tebi rastemo.

63
BLAGOSLOVNE PESMI

2. Dvigni, Jezus, roke svoje,


blagoslovi ljudstvo svoje.
Milost svojo nam podaj,
daj nam priti v sveti raj,
daj nam priti v sveti raj.

3. O Marija, ti Devica,
bodi naša pomočnica.

ec
Zdaj in pa poslednji čas
prosi ti Boga za nas,
prosi ti Boga za nas.

4. Preden se od tod podamo,


božjo službo dokončamo,
or
še iz srca vnetega
počastimo Jezusa,
počastimo Jezusa.

NIZKO SE, KRISTJANI,


vz

PRIKLONIMO

1. Nizko se, kristjani, priklonimo,


živo vero v srcu obudimo;
najsvetejši Zakrament je pred očmi:
Jezusa Telo in Kri!

2. O ljubezen, neizrečeno sveta,


tebi bodi čast in slava peta!
Srce Jezusovo, ljubim te nad vse,
prosim, blagoslovi me!
64
BLAGOSLOVNE PESMI

3. Jezus, ti za nas si kri prelival,


ti si naše grešne duše umival.
Ljubim, srčno ljubim tvojo sveto stran,
tvojih pet krvavih ran.

4. Jezus, ti si naša vsa dobrota,


kdor te nima, je zares sirota.
Vsako noč želim

ec
pod tvojim varstvom spat',
vsako jutro s tabo vstat'.

JEZik MOJ – V ZAKRAMENTU


(Angelik Hribar)
or
1. Jezik moj, skrivnost opevaj:
Rešnje Jezusa telo,
dragoceno Kri prelito,
ki je svet odkupljen z njo.
Sin je Matere presvete,
vz

Kralj, ki rešil je zemljo.

2. V zakramentu vse svetosti


počastimo Jezusa;
v novi daje nam skrivnosti
kruh življenja večnega;
v naših čutov pa slabosti
živa vera luč nam da.

3. Tebi, Oče, z ljubim Sinom,


čast pojo naj vse stvari;
65
BLAGOSLOVNE PESMI

Svetega Duha enako


naj slave jeziki vsi.
Troedinemu naj Bogu
slava vekomaj doni. Amen.

ec
or
vz

66
LITANIJE MATERE BOŽJE

LITANIJE MATERE BOŽJE


Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.

ec
Gospod, usmili se.
Kristus, sliši nas.
Kristus, usliši nas.

Bog Oče nebeški, – usmili se nas.


Bog Sin, Odrešenik sveta
or
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Marija, – prosi za nas.


Sveta Mati Božja
Sveta Devic Devica
vz

Mati Kristusova
Mati Cerkve
Mati milosti Božje
Mati prečista

Mati brezmadežna
Mati nedolžna
Mati deviška

67
LITANIJE MATERE BOŽJE

Mati ljubezniva
Mati čudovita
Mati dobrega sveta

Mati Stvarnikova
Mati Odrešenikova
Devica najmodrejša

ec
Devica častitljiva
Devica hvale vredna
Devica mogočna

Devica milostljiva
Devica verna
or
Podoba pravice

Sedež modrosti
Začetek našega veselja
Posoda duhovna

Posoda časti vredna


vz

Posoda vse svetosti


Roža skrivnostna

Stolp Davidov
Stolp slonokoščeni
Hiša zlata

Skrinja zaveze
Vrata nebeška
Zgodnja danica

68
LITANIJE MATERE BOŽJE

Zdravje bolnikov
Pribežališče grešnikov
Tolažnica žalostnih

Pomoč kristjanov
Kraljica angelov
Kraljica očakov

ec
Kraljica prerokov
Kraljica apostolov
Kraljica mučencev

Kraljica spoznavalcev
Kraljica devic,
or
Kraljica vseh svetnikov

Kraljica, brez madeža izvirnega greha


spočeta
Kraljica, v nebesa vzeta
Kraljica presvetega rožnega venca
vz

Kraljica družine
Kraljica miru
Kraljica reda manjših bratov

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,


– prizanesi nam, o Gospod.

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,


– usliši nas, o Gospod.

69
LITANIJE MATERE BOŽJE

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,


– usmili se nas.

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta


Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj
v naših potrebah, temveč reši nas
vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in
blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša

ec
srednica, naša besednica! S svojim Sinom
nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči,
svojemu Sinu nas izroči.

Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.


Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
or
Molimo. Gospod Bog, vedno naj se
veselimo zdravja na duši in telesu. Na
priprošnjo svete Device Marije nas reši
zemeljskih bridkosti in nam daj uživati
nebeško veselje. Po Kristusu, našem
vz

Gospodu. Amen.

Božja pomoč, ostani vedno pri nas. Amen.

70
MOLITVE

MOLITVE
Sveta Marija, Mati Božja,
ti si svetu podarila resnično Luč,

ec
Jezusa, tvojega Sina - Božjega Sina.
Ti si se povsem
izročila božjemu klicu
in si tako postala vir dobrote,
ki iz njega priteka.
Pokaži nam Jezusa.
or
Vodi nas k njemu.
Uči nas spoznati ga in ga ljubiti,
da bi tudi mi mogli postati
resnično ljubeči
in vir žive vode
vz

sredi žejnega sveta.

Papež Benedikt XVI.

OČE NAŠ

Oče naš, ki si v nebesih,


posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih

71
MOLITVE

tako na zemlji. Daj nam danes


naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim
dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega. Amen.

ec
Zdrava, Marija

Zdrava, Marija,
milosti polna,
Gospod je s teboj,
or
blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je
sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja,
prosi za nas grešnike,
vz

zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Angel Gospodov
(Angelus)

Angel Gospodov je oznanil Mariji


- in spočela je od Svetega Duha.

Zdrava, Marija...
72
MOLITVE

Glej dekla sem Gospodova


- zgodi se mi po tvoji besedi.

Zdrava, Marija ...

In Beseda je meso postala


- in med nami prebivala.

ec
Zdrava, Marija ...

Prosi za nas sveta Božja porodnica.


- Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Nebeški Oče, po angelu si


nam oznanil učlovečenje svojega Sina.
or
Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo
in nas po njegovem trpljenju in križu
pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
vz

Raduj se, Kraljica nebeška


(Regina Caeli)

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,


Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi,
aleluja.
Je vstal, kakor je rekel, aleluja.
Prosi za nas Boga, aleluja.

73
MOLITVE

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.


Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem


svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil
človeštvo. Po priprošnji njegove deviške
matere Marije naj dosežemo veselje
večnega življenja. Po Kristusu, našem

ec
Gospodu. Amen.

Marijina hvalnica
(Magnificat)
or
Moja duša poveličuje Gospoda,
moje srce se raduje v Bogu,
mojem Zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni,
vz

njegovo ime je sveto.


Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje
vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko,
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,
74
MOLITVE

kakor je obljubil našim očetom.


Spomnil se je svoje dobrote
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu
kakor je bilo v začetku,
tako zdaj in vselej
in vekomaj. Amen.

ec
(prim. Lk 1,46-55)

Pozdravljena, Kraljica
(Salve regina)

Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja,


or
življenje, veselje in upanje naše,
pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej
solzni dolini.
vz

Obrni torej, naša pomočnica,


svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa,
blagoslovljeni sad svojega telesa. O
milostljiva, o dobrotljiva,
o sladka Devica Marija!

75
MOLITVE

PREMILA MATI ZVELIČARJEVA


(Alma Redemptoris Mater)

Premila Mati Zveličarjeva,


odprta vrata nebeška
in morska zvezda,
pomagaj ljudstvu, ki je padlo,
pa želi vstati.

ec
Ob angelovem oznanjenju
si svojega Stvarnika
čudežno spočela
in ostala devica prej in slej,
usmili se grešnikov.
or
POD TVOJE VARSTVO
(Sub tuum praesidium)

Pod tvoje varstvo pribežimo,


o sveta božja Porodnica,
vz

ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah,


temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica,
naša Gospa, naša srednica,
naša besednica!
S svojim Sinom nas spravi,
svojemu Sinu nas priporoči,
svojemu Sinu nas izroči!
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
76
MOLITVE

ZDRAVA, O NEBES KRALJICA

Zdrava, o nebes kraljica,


zdrava, angelov Gospa.
Zdrava, korenina, zdrava, vrata,
iz tebe svetu luč je prisijala.
O, veseli se, Devica slavna,

ec
nad vse krasna,
bodi zdrava, o prelepa,
prosi za nas Kristusa.
or
vz

77
ROŽNI VENEC

ROŽNI VENEC

Veseli del

prošnjami:
ec
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava, Marija s

1. ki nam poživi vero,


2. ki nam utrdi upanje,
or
3. ki nam vžgi ljubezen.

Očenaš. Desetkrat Zdrava, Marija s


skrivnostmi. Slava Očetu.

Skrivnosti:
vz

1. ki si ga, Devica, od Svetega Duha


spočela,
2. ki si ga, Devica, v obiskanju
Elizabete nosila,
3. ki si ga, Devica, rodila,
4. ki si ga, Devica, v templju darovala,
5. ki si ga, Devica, v templju našla.

78
ROŽNI VENEC

Svetli del

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava, Marija s


prošnjami:
1. ki nam daj duha pokorščine,
2. ki nam daj srečo uboštva,
3. ki nam podeli milost čistosti.

ec
Očenaš. Desetkrat Zdrava, Marija s
skrivnostmi. Slava Očetu.

Skrivnosti:
1. ki je bil krščen v Jordanu,
or
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi
čudež,
3. ki je oznanjal Božje kraljestvo,
4. ki je na gori razodel svoje
veličastvo,
vz

5. ki je postavil sveto evharistijo.

Žalostni del

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava, Marija s


prošnjami:
1. ki nam utrdi spomin,
2. ki nam razsvetli pamet,
3. ki nam omeči voljo.

79
ROŽNI VENEC

Očenaš. Desetkrat Zdrava, Marija s


skrivnostmi. Slava Očetu.

Skrivnosti:
1. ki je za nas krvavi pot potil,
2. ki je za nas bičan bil,
3. ki je za nas s trnjem kronan bil,

ec
4. ki je za nas težki križ nesel,
5. ki je za nas križan bil.

Častitljivi del
or
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava, Marija s
prošnjami:
1. ki nam vodi naše misli,
2. ki nam vodi naše besede,
3. ki nam vodi naša dejanja.
vz

Očenaš. Desetkrat Zdrava, Marija s


skrivnostmi. Slava Očetu.

Skrivnosti:
1. ki je od mrtvih vstal,
2. ki je v nebesa šel,
3. ki je Svetega Duha poslal,
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel,
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

80
SERAFINSKI ROŽNI VENEC

SERAFINSKI ROŽNI
VENEC

ec
Priprava:

Marija, čista Devica, darujem ti venec, da


počastim spomin na dvainsedemdeset
let, ki si jih preživela na zemlji. Podeli mi
milost, da te bom tako častil v življenju,
da bom deležen tvoje družbe v nebeški
or
slavi.
Molimo očenaš in deset zdravamarij z vzkliki:
1. ki si ga, Devica, z veseljem od
Svetega Duha spočela;
2. ki si ga, Devica, z veseljem k
vz

Elizabeti nosila;
3. ki si ga, Devica, z veseljem rodila;
4. ki si ga, Devica, z veseljem Modrim
molit dala;
5. ki si ga, Devica, z veseljem v
templju našla;
6. ki si ga, Devica, z veseljem prva od
mrtvih vstalega videla:

81
SERAFINSKI ROŽNI VENEC

7. ki te je, Devica, z veseljem v nebesa


vzel in te z veseljem za kraljico
nebes in zemlje kronal.
Na koncu dodamo prošnji:

Marija, daj, da bodo vsi otroci svetega


Frančiška tudi tvoji otroci.

ec
Zdrava, Marija…

Marija, izprosi, da vsi otroci svetega


Frančiška dosežejo večno življenje!

Zdrava, Marija…
or
Zmolimo še po namenu svetega očeta:

Oče naš…, Zdrava, Marija…, Slava Očetu…


Rožni venec zaključimo z molitvijo Pozdravljena, Kraljica,
ali primerno pesmijo.
vz

82
BLAGOSLOV ROMARJEV

BLAGOSLOV ROMARJEV

Voditelj: V

Vsi: Amen.
Voditelj: Milost
ec
BLAGOSLOVITEV
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

našega Gospoda Jezusa Kristusa,


or
ki nam z besedo in življenjem kaže pot k
Očetu, bodi z vami.
Vsi: In s tvojim duhom.

Voditelj nagovori zbrane tako ali podobno:

Voditelj: Bratje in sestre, prav je, da začenjamo


vz

naše romanje k Mariji Pomagaj na Brezje,


zbrani v molitvi in spodbujeni z božjim
blagoslovom. Upamo, da bodo ure, ki jih
bomo preživeli skupaj, za vse prijetne in
duhovno bogate. Blagoslov, ki ga bomo
prejeli, naj nas utrdi v veri, da je Bog z
nami in da spremlja našo življenjsko pot.

83
BLAGOSLOV ROMARJEV

PSALM 122:
Odpev:
V GOSPODOVO HIŠO POJDEMO VESELI

Veselil sem se, ko so mi rekli:


V Gospodovo hišo pojdemo veseli.
Že stoje naše noge med tvojimi vrati,

ec
Jeruzalem. – ODPEV

V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto,


vse trdno sklenjeno v sebi.
Tja hodijo Gospodovi rodovi,
kakor določa Izraelova postava. – ODPEV
or
Tja hodijo rodovi
slavit Gospodovo ime,
tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše. – ODPEV
vz

Evangelij:
Marija obišče sorodnico Elizabeto. (Lk 1,39-45)

Iz svetega evangelija po Luku

Tiste dni je Marija vstala


in se v naglici odpravila v gore,
v mesto na Judovem.

Stopila je v Zaharijevo hišo


in pozdravila Elizabeto.
84
BLAGOSLOV ROMARJEV

Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav,


se je dete veselo
zganílo v njenem telesu.

Elizabeta je polna Svetega Duha


na ves glas vzkliknila in rekla:
»Blagoslovljena ti med ženami,
in blagoslovljen sad tvojega telesa!

ec
Od kod meni to, da pride k meni
Mati mojega Gospoda?

Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do


mojih ušes,
or
se je dete v mojem telesu
od veselja zganílo.

Blagor ji, ki je verovala,


da se bo izpolnilo,
kar ji je povedal Gospod!«
vz

Poslušali smo Kristusov evangelij.

85
BLAGOSLOV ROMARJEV

PROŠNJE

Prosimo Gospoda, ki spremlja in vodi naše


korake: GOSPOD, UTRDI NAŠO VERO.

Gospod, bodi z nami na našem romanju


na Brezje, da srečno prispemo na cilj in se
zdravi vrnemo.

ec
Prosimo te za sveto Cerkev, da bi vedno
hodila po tvoji poti.

Prosimo te za nas, da bi vedno zaupali v


priprošnjo Marije Pomagaj.
or
Prosimo te za vse, ki so ostali doma in so
se nam priporočili v molitev.

Prosimo te za slovenski narod, da bi


se pod Marijinim varstvom duhovno n
moralno prenavljal.
vz

Gospod, usliši te naše prošnje in bodi med


nami, ko molimo kot ena družina.

OČENAŠ

86
BLAGOSLOV ROMARJEV

BLAGOSLOVNA MOLITEV

Voditelj: Molimo. (Trenutek tišine)

Vsemogočni Bog, svojega služabnika


Abrahama si poklical na pot v neznano
in ga varoval na vsakem koraku. Izvoljeno
ljudstvo si po Mojzesu več let varno vodil

ec
v obljubljeno deželo.
Modrim z Vzhoda si po zvezdi kazal pot h
Kristusu in jih privedel na cilj.
Prosimo te, blago + slovi te romarje.
Poveži jih med seboj, pomnoži jim vero,
or
utrdi upanje in vžgi ljubezen. Varuj jih
vseh nevarnosti in nesreč. Daj, da te bodo
na romanju iskali v poglobljeni molitvi,
medčloveški bližini in sveti tihoti.
Srečno jih pripelji na cilj njihovega
romanja in daj, da se bodo duhovno
vz

okrepljeni vrnili na svoje domove.


Pomagaj jim, da bodo nekoč varno
prispeli do cilja svojega zemeljskega
romanja in dosegli večno srečo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

87
BLAGOSLOV ROMARJEV

SKLEPNI OBRED

Voditelj: Gospod z vami.


Vsi: In s tvojim Duhom.
Voditelj: Blagoslovi naj vas vsemogočni Gospod

ec
in varuje; razjasni naj svoj obraz nad vami
in vam bodi milostljiv; obrne naj svoje
obličje k vam in vam dá svoj mir.
Vsi: Amen.
Voditelj: To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče
in Sin + in Sveti Duh.
or
Vsi: Amen.
Voditelj: Pojdite v miru.
Vsi: Bogu hvala.

Opravilo sklenemo s primerno pesmijo.


vz

88
ZAKRAMENT SPRAVE – SPOVED

ZAKRAMENT SPRAVE –
SPOVED

ec
Zakrament sprave je eden od sedmih
zakramentov, ki ga je Kristus dal za naše
duhovno ozdravljenje in posvečenje.
Postavil ga je na veliko noč, ko je rekel
apostolom: »Prejmite Svetega Duha!
Komur grehe odpustite, so jim odpuščeni,
or
komur jih zadržite, so jim zadržani« (Jn
20,23).

Spoved je Božji dar Božje ljubezni. Z


grehom zavračamo Božjo ljubezen,
ranimo svoje človeško dostojanstvo in
vz

škodujemo Cerkvi, katere živi član naj


bi bil vsak kristjan. Po daru odpuščanja
Boga Očeta se moremo vrniti v občestvo
z njim in Cerkvijo. Iskreno priznamo in
obžalujemo svoje grehe in sklenemo,
da bomo zapustili stranpota in zaživeli
novo prijateljstvo z Bogom. Kesanje
je znamenje spreobrnjenja. Izraža
pripravljenost, da si bomo odslej bolj
prizadevali za zvestobo Bogu in njegovim
zapovedim.
89
ZAKRAMENT SPRAVE – SPOVED

V svetu nenehnega hitenja in raztresenosti


je le malo priložnosti, da bi človek v miru
in iskrenosti pred seboj in pred Bogom
pregledal svoje življenje. Kako pomembno
je, da si večkrat vzamemo čas in
premišljujemo o smislu svojega življenja, o
cilju, ki nam ga je postavil Bog, in o poteh,

ec
po katerih hodimo. Dogodki, za katere
smo mislili, da so že utonili v pozabo, so
nam zopet blizu, neozdravljene duhovne
rane se odpro. Hudo nam je za vse tisto,
kar ni bilo v skladu z zapovedjo ljubezni
tako v odnosu do Boga kot do bližnjega
or
in samih sebe.

Prav v takih trenutkih nam Kristus v


zakramentu sprave ponuja svojo roko
ljubezni. Sporočiti nam želi, da je trpel
tudi za naše grehe in da želi vzeti nase
vz

bremena, ki nas hromijo na poti do sreče.

Kako pogosto naj bi šli k spovedi?


Po potrebi. Vsaj nekajkrat na leto.
Pomembno je, da opravimo spoved pred
velikimi življenjskimi odločitvami, pred
odhodom v bolnišnico, pred operacijo,
ob praznovanjih in življenjskih jubilejih …
Priporoča se tudi redna spoved ob prvih
petkih v mesecu. Spoved lahko opravimo
tudi v bolnišnici. Mnogi priznavajo, da so
90
ZAKRAMENT SPRAVE – SPOVED

po dobri spovedi začeli drugače gledati


na bolezen. Duševno zdravje pa ima svoj
vpliv tudi na telesno zdravje.

PRIPRAVA NA SPOVED

Na spoved se pripravimo z molitvijo,

ec
izpraševanjem vesti, ob branju in
premišljevanju Božje besede.

a) Molitev za pripravo
or
Vsemogočni in usmiljeni Bog, v imenu
svojega Sina mi podarjaš usmiljenje. Odpri
mi oči, da bom spoznal zlo, ki sem ga
storil, in presuni moje srce, da se bom
zares spreobrnil. Po obnovljeni ljubezni
vz

naj v mojih dejanjih zasveti podoba


tvojega Sina, mojega Odrešenika in Brata.
Amen.

O Bog, kličeš me iz teme v svojo čudovito


svetlobo, od laži k resnici, iz smrti v
življenje. Podari mi svojega Svetega Duha,
ki naj odpre moja ušesa in opogumi moje
srce, da bom spoznal, kako je z menoj, in
se trdno držal tvoje poti ter zares živel kot
kristjan. Amen.
91
ZAKRAMENT SPRAVE – SPOVED

Gospod, pogosto se ne znajdem, ti pa


me poznaš. Želel bi se videti, kot me vidiš
ti – tudi če bo bolelo in bom osramočen.
Saj vem, Gospod, da me ljubiš, da me
sprejemaš, da se ti smem izročiti, kakršen
sem. Pomagaj, mi Gospod, da premagam
napuh in pustim, da me ozdravi

ec
odpuščajoča beseda, ki mi jo duhovnik
govori v tvojem imenu. Amen.

b) Izpraševanje vesti
or
Ali si prizadevam za poglobljeno in živo
vero? Je moje življenje prežeto z mislijo
na Boga? Molim? Berem in premišljujem
Sveto pismo? Se trudim odkriti Božjo
voljo? Mi vera pomaga premagovati
vsakdanje težave, stiske, bolezen,
vz

razočaranja in neuspehe ali pa sem prav


zaradi njih izgubil zaupanje v Boga?

Ali živim v upanju na večno srečo pri


Bogu? Morda mislim, da je s smrtjo vsega
konec?

Se zavedam, da sem v trpljenju pridružen


Kristusu in da v bolečinah nisem sam?

92
ZAKRAMENT SPRAVE – SPOVED

Kakšen je moj odnos do svetih


zakramentov: maše, obhajila, spovedi,
bolniškega maziljenja? Vidim v njih
Božjo dobroto in ljubezen do mene ali
jih prejemam le iz navade oziroma zaradi
cerkvenih predpisov?

Spoštujem vse ljudi, čeprav so

ec
drugačnega prepričanja kot jaz? Morda
koga sovražim? Preziram? Sem koga
izbrisal iz svojega življenja? Zakaj?

Kakšna je moje ljubezen do najbližjih, do


sozakonca, otrok, sorodnikov, sosedov?
or
Sem do njih iskren, prijazen, velikodušen?
Jih morda odklanjam?

Sem hvaležen vsem, ki me spremljajo


na življenjski poti? Morda od njih preveč
zahtevam? Ali kaj molim zanje?
vz

Se življenja veselim? Imam spoštljiv


odnos do drugega spola? Ali skrbim
za čistost v mislih, besedah in dejanju?
Sanjarim in spletkarim? Ali berem in
gledam stvari, ki me spolno vznemirjajo?
Se samozadovoljujem? Sem vesel družin
z več otroki in jim po svojih močeh
pomagam? Sem sodeloval pri splavu ali

93
ZAKRAMENT SPRAVE – SPOVED

ga odobraval? S sozakoncem nisva hotela


sprejeti še kakšnega otroka?

Ali mi je življenje v zakonu in družini


pomembna vrednota? Si vzamem dovolj
časa za pogovor, molitev, razvedrilo?

Se rad prepuščam slabi volji, jezi,

ec
malodušnosti? Sitnarim? Godrnjam?
Dajem drugim slab zgled?

Se kdaj zatečem k laži? Spoštujem tujo


lastnino? Spoštujem prometne predpise?
Pošteno plačujem davke in druge
or
obveznosti do soljudi in sodelavcev?
Opravljam pošteno zaupano delo? Rad
izpolnim dane obljube? Vrnem izposojene
stvari? Kako uporabljam čas?

Kateri greh največkrat ponavljam? Kateri


vz

so vzroki? Kateri greh v mojem življenju je


bil posebno velik? Sem ga obžaloval in ga
pri spovedi priznal?

Ali sem se pripravljen truditi za


poboljšanje življenja? Na kaj bom v
prihodnje moral biti še posebej pozoren?
V čem je moj trdni sklep?

94
ZAKRAMENT SPRAVE – SPOVED

OBRED ZAKRAMENTA SPRAVE –


SPOVEDI

Hvaljen Jezus. – Na vekomaj. Amen.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.


– Amen.

ec
Bog, ki razsvetljuje človeška srca, naj ti
pomaga da boš prav spoznal(a) svoje
grehe in dosegel(a) Božje usmiljenje.
– Amen.

Zadnjič sem bil(a) pri spovedi … Moji grehi


or
so: (Iskreno priznam grehe in poslušam duhovnikovo
spodbudo. Pogovorim se lahko tudi o verskih in
moralnih vprašanjih mojega življenja.)

Obudim kesanje (tako ali drugače):

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil(a) in


vz

žalil(a) tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno


sklenem, da se bom poboljšal(a). Pomagaj
mi s svojo milostjo. Amen.

Moj Bog, žal mi je, ker sem grešil, žal mi je,


ker sem z grehi zaslužil tvojo kazen.
Posebno pa mi je žal, ker sem razžalil
Tebe, ki si moj najboljši oče in vse ljubezni
vreden.
Trdno sklenem, da te več ne bom razžalil!

95
ZAKRAMENT SPRAVE – SPOVED

Pomagaj mi po Gospodu našem – Jezusu


Kristusu. Amen.

Duhovnik moli besedilo odveze:

Bog, Oče usmiljenja, ki je s smrtjo in


vstajenjem svojega Sina svet spravil
s seboj in poslal Svetega Duha v

ec
odpuščanje grehov, naj ti po službi
Cerkve podeli oproščenje in mir. In jaz te
odvežem tvojih grehov v imenu Očeta in
Sina + in Svetega Duha. – Amen.

Zahvaljujemo se Gospodu, ker je dober.


or
Vekomaj traja njegova dobrota.

Bog ti je odpustil grehe, pojdi v miru. –


Bogu hvala.
Vesel sem, ker mi je Bog odpustil. Naloženo pokoro vestno
spolnim. Spoved mi daje novih moči za življenje.
vz

96
ZAKRAMENT SPRAVE – SPOVED

ZAHVALA ZA SPRAVO

Zahvalim se ti, Gospod, za odpuščanje, ki


si mi ga podaril, in za pogum, da znova
začnem. Zahvalim se ti tudi, ker si me
spravil s Cerkvijo, ki sem jo s svojimi
grehi ranil. Prizadeval si bom za iskreno

ec
in hvaležno srce. Odpuščal bom, če me
bodo drugi prizadeli.

Vem, Gospod, da po tej spovedi ne bo vse


čisto drugače v mojem življenju. Zaupam
pa, da me ti nikoli ne zavržeš in da mi v
občestvu Cerkve spet naklanjaš svoj mir,
or
četudi mi ne uspe v vsem, kar sem sklenil.
Hvala ti, Gospod, da smem tako upati.
Hvala ti, ker si ti vzel našo krivdo, in hvala
ti, ker tvoje usmiljenje v Cerkvi dalje živi.
Amen.
vz

Sveti Bog, zahvaljujem se ti, ker me vedno


znova kličeš k lepšemu življenju. Ti si Bog
ljubezni in usmiljenja. Ne naveličaš se
podarjati mi odpuščanje in mir.

Bolelo te je, ker sem bil nezvest zavezi, ki


si jo sklenil z menoj pri krstu. Poiskal si me
in mi ponudil roko sprave. Še posebej se
ti zahvaljujem za Jezusa, ki je med teboj,

97
ZAKRAMENT SPRAVE – SPOVED

dobri Oče, in menoj vzpostavil novo vez


ljubezni. Naj je noben greh več ne pretrga.

Prejel sem tvoje odpuščanje in spravo. Daj


mi moči, da postanem nov človek, ki je
ustvarjen po Bogu v resnični pravičnosti
in svetosti.

ec
Dobri Bog, poln občudovanja in
hvaležnosti bom ljudem oznanjal tvoje
usmiljenje in dobroto. Vesel sem, ker sem
odrešen.
or
vz

98
ZGODOVINA MARIJINEGA SVETIŠČA NA BREZJAH

ZGODOVINA
MARIJINEGA SVETIŠČA

ec
NA BREZJAH
Vernost slovenskega naroda je že več kot
1250 let povezana z iskrenim čaščenjem
Matere Božje. Brezjanski cerkvi sv. Vida je
or
kapelico v čast Mariji Pomagaj leta 1800
dal postaviti mošenjski župnik dr. Urban
Ažbe. V času francoske okupacije, ko je
življenje Slovencev postajalo vse težje,
so se mnogi začeli zatekati k molitvi prav
k podobi Matere Božje v tej kapeli. V
vz

tem času se je v osebnih težavah znašel


tudi znani slikar Leopold Layer iz Kranja.
V jetništvu se je v hudi stiski zatekel k
Mariji Pomagaj in ji obljubil, da bo, če
bo preživel, poslikal njeno kapelico na
Brezjah in ustvaril novo podobo Marije
Pomagaj. Po vrnitvi na svobodo je v
zahvalo za uslišanje leta 1814 poslikal
kapelico in istega leta naslikal tudi
milostno podobo Marije Pomagaj. Podobo
99
ZGODOVINA MARIJINEGA SVETIŠČA NA BREZJAH

je zasnoval po slavnem baročnem motivu


iz Innsbrucka.

Božja pot na Brezjah je začela sloveti


po mili podobi Marije Pomagaj, še
več ljudi pa je začelo prihajati, ko so
zvedeli za prvo nenadno ozdravljenje
pred milostno podobo leta 1863. Z vse

ec
večjim številom obiskovalcev je bilo na
Brezjah tudi vse več velikih slovesnosti.
Izkazalo se je, da je cerkev premajhna
za množice romarjev, zato so leta 1889
začeli z zidati novo, večjo cerkev, ki je
bila dokončana in posvečena leta 1900.
or
Da bi Marijino svetišče dobilo oskrbnike,
za številne romarje pa bi bilo vedno
dovolj spovednikov, so zraven cerkve leta
zgradili frančiškanski samostan.

1. septembra 1907 je škof dr. Anton


vz

Bonaventura Jeglič, obdan z več kot


sto duhovniki in 30.000 verniki, okronal
milostno podobe Marije Pomagaj in
Jezuščka. Taka čast doleti le podobe, ki jih
ljudje najbolj častijo.

Odtlej je Marijina podoba trikrat


zapustila Brezje. Prvič je kot zavetnica
evharističnega kongresa leta 1935
potovala v Ljubljano; drugič med drugo
100
ZGODOVINA MARIJINEGA SVETIŠČA NA BREZJAH

svetovno vojno, ko so jo frančiškani


skrivali v samostanu na Trsatu, nato
pa so jo prenesli v ljubljansko stolnico,
od koder se je na Brezje vrnila leta
1947. Zadnjič je leta 1996 v dneh pred
papeževim obiskom in po njem romala po
gorenjskih in dolenjskih župnijah in bila

ec
tudi pokroviteljica slavja ob 1250-letnici
krščanstva slovenskega naroda na
hipodromu v Stožicah.

Nov oltar z novim pozlačenim oltarnim


okvirjem je leta 1954 na praznik
Brezmadežne posvetil nadškof Anton
or
Vovk. Nova čast je brezjansko cerkev
doletela leta 1988, ko jo je papež Janez
Pavel II. odlikoval s častnim naslovom
manjše bazilike. Isti papež se je leta
1996 ob svojem obisku v Sloveniji Mariji
vz

Pomagaj na Brezjah osebno poklonil.


Na predlog frančiškanov je Slovenska
škofovska konferenca baziliko Marije
Pomagaj na Brezjah razglasila za
Slovensko Marijino narodno svetišče.

Marija Pomagaj z Brezij ostaja povezana s


slovenskim narodom tudi danes; k njej se
zatekamo v urah trpljenja in jo častimo v
mirnih časih.

101
OSNOVNE INFORMACIJE

OSNOVNE INFORMACIJE
Slovensko narodno svetišče
Bazilika Marije Pomagaj

Brezje 72
4243 Brezje
ec
telefonska številka: 04 / 537 07 00
spletna stran: www.marijapomagaj.net
or
Cerkev je odprta poleti od 6.30 do 20.
ure in pozimi od 6.30 do 19. ure.

Spovedovanje vse dni v letu, ko je cerkev


odprta.
vz

Brezjanski romarski urad deluje v


poletnem času od 7h do 20h in v zimskem
času od 7h do 19h.

Poletni urnik sv. maš:


• Ob nedeljah in nekaterih slovesnih
praznikih so maše so ob 7. 8.30, 10.,
11.30., 16. in 19.

102
OSNOVNE INFORMACIJE

• Ob sobotah so maše ob 7., 8.30, 10.,


16., in 19.
• Ob delavnikih so maše ob 7., 8.30.,
10., in 19.

Zimski urnik sv. maš:


• Ob nedeljah in nekaterih slovesnih

ec
praznikih so maše so ob 7. 8.30, 10.,
11.30., 16. in 18.
• Ob sobotah so maše ob 7., 8.30, 10.,
16., in 18.
• Ob delavnikih so maše ob 7., 8.30.,
or
10., in 18.

Brezjanska procesija z lučkami:


• Poleti ob 21. uri
• Pozimi ob 20 uri (samo češčenje in
vz

molitev)

Tečaji priprave na zakon

V dvorani nad zakristijo so srečanja za


zaročence, ki se pripravljajo na zakon.
Vedno so na drugo, tretjo in četrto
nedeljo v mesecu z začetkom ob 15. uri. V
letu 2010 bodo srečanja februarja, marca,
maja, junija in oktobra.

103
OSNOVNE INFORMACIJE

Katehumenat – priprava odraslih na sv.


krst, birmo, evharistijo, spoved

Z novo skupino bomo začeli srečanja


v mesecu maju 2010. Srečanja so ob
nedeljah ob 17.30 uri.

Blagoslov avtomobilov in drugih

ec
prometnih sredstev ter udeležencev
prometa je ob nedeljah in praznikih
po mašah na prostoru ob baziliki. Za
blagoslov med tednom se dogovorite v
zakristiji.
or
Vsi avtobusi na relaciji Ljubljana – Lesce –
Bled ustavljajo na postaji Črnivec - Brezje,
kar je do cerkve manj kot 1 km urejene
poti.
vz

V okviru svetišča delujejo:

Romarski urad
• Telefon: 04/5370700

• elektronska pošta: info.brezje@marija.si

104
OSNOVNE INFORMACIJE

Živi rožni venec


• Telefon: 04/5370710

Marianska akademija:
• Telefon: 04/5370721

ec
Muzej jaslic
• vse infomrmacije dobite v
Romarskem uradu
or
vz

105
KAZALO

Kazalo
MARIJINE PESMI.........................................................................1
ROMARSKA................................................................................................ 1
BODI NAM POZDRAVLJENA.............................................................. 3
ANGELI LEPO POJEJO.........................................................................4
ČEŠČENA, MILOSTNA SI TI................................................................. 5
ČEŠČENA BODI, O KRALJICA........................................................... 7
DANES ODPRTO JE SVETO NEBO................................................... 8
DAJTE, HRIBI IN DOLINE.....................................................................9

ec
DEVICA MARIJA, POGLEJ ZDAJ NA NAS................................... 10
JAZ SEM OTROK MARIJIN................................................................ 10
JE ANGEL GOSPODOV.........................................................................11
KO ZARJA ZLATI NAM GORE...........................................................12
KO ZARJA ZJUTRAJ SE RAZGRINJA............................................13
KRALJICA VENCA ROŽNEGA......................................................... 14
LEPA SI, LEPA SI, ROŽA MARIJA.....................................................15
MARIJA, MATI BOŽJA......................................................................... 16
LEPO SE JUTRANJA ZARJA ZLATI................................................17
or
MARIJA, MATI LJUBLJENA................................................................18
MARIJA, MATI MOJA.............................................................................18
MARIJA , POMAGAJ NAM SLEHeRNI ČAS................................. 19
MARIJA, SKOZ' ŽIVLJENJE.............................................................. 20
MARIJA, STVARJENJA SI DIKA ZARES.........................................21
MARIJA, TI POMAGAJ NAM..............................................................22
MARIJO ČASTIMO.................................................................................24
O BREZMADEŽNA(O SANCTISSIMA)...........................................24
O DEVICA, POMOČNICA....................................................................25
vz

O DEVICA, ZVEZD KRALJICA......................................................... 26


O LUČ NEBEŠKA.................................................................................. 26
OD TAM, KJER SONCE
VZHAJA NAM.........................................................................................27
O MARIJA, BLAGA, MILA...................................................................28
O MARIJA, NAŠA MATI...................................................................... 29
O MARIJA, MOJE ŽELJE.................................................................... 30
O MARIJA, NAŠA LJUBA MATI.........................................................31
PRED TEBOJ, O MATI..........................................................................33
STO TISOČ POZDRAVOV.................................................................. 34
ŠE GORI LJUBEZEN............................................................................ 34
TEBE, MARIJA, ŽELIM PROSLAVITI...............................................35
TI, O MARIJA.......................................................................................... 36
VEČERNI ZVON......................................................................................37
VEŠ, O MARIJA......................................................................................38

106
KAZALO

ZA BOGOM NAJRAJŠI MARIJO ČASTIM.....................................38


ZVONOVI ZVONIJO............................................................................. 39
SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ.................................................... 41
NAJČISTEJŠA CVETKA RAJA......................................................... 42
JOŽEFOVE PESMI................................................................... 44
SVETI JOŽEF NAŠ ČOLNIČ VESLA.............................................. 44
MAŠNE PESMI.......................................................................... 45
BOG, PRED TVOJIM VELIČANSTVOM......................................... 45
K TEBI, BOG IN NAŠ GOSPOD........................................................ 48

ec
OČE VEČNI V VISOKOSTI................................................................. 50
ZVONOVI SO ZAPELI......................................................................... 54
DAROVANJSKE PESMI...........................................................55
BRATJE, MOLIMO..................................................................................55
MAŠNIK K DAROVANJU.................................................................... 56
DARUJEMO, GOSPOD........................................................................ 56
OČE VEČNI, NA OLTAR......................................................................57
OBHAJILNE PESMI..................................................................58
or
HVALI, SVET, ODREŠENIKA..............................................................58
K TEBI, JEZUS LJUBEZNIVI............................................................. 60
K TEBI ŽELIM, MOJ BOG.....................................................................61
MOGOČNO SE DVIGNI....................................................................... 62
BLAGOSLOVNE PESMI...........................................................63
JEZUS, TI SI VINSKA TRTA............................................................... 63
NIZKO SE, KRISTJANI, PRIKLONIMO............................................ 64
JEZik MOJ – V ZAKRAMENTU....................................................... 65
vz

LITANIJE MATERE BOŽJE ....................................................67

MOLITVE.....................................................................................71
OČE NAŠ....................................................................................................71
Zdrava, Marija..................................................................................72
Angel Gospodov (Angelus)....................................................72
Raduj se, Kraljica nebeška (Regina Caeli)................73
Marijina hvalnica (Magnificat)...........................................74
Pozdravljena, Kraljica (Salve regina)........................75
PREMILA MATI ZVELIČARJEVA
(Alma Redemptoris Mater)......................................................76
POD TVOJE VARSTVO (Sub tuum praesidium).................76
ZDRAVA, O NEBES KRALJICA.........................................................77

107
KAZALO

ROŽNI VENEC..........................................................................78
Veseli del ............................................................................................78
Svetli del ............................................................................................79
Žalostni del .....................................................................................79
Častitljivi del ................................................................................ 80
SERAFINSKI ROŽNI VENEC.................................................. 81

BLAGOSLOV ROMARJEV .....................................................83


BLAGOSLOVITEV..................................................................................83
PSALM...................................................................................................... 84

ec
Evangelij............................................................................................. 84
PROŠNJE................................................................................................. 86
OČENAŠ................................................................................................... 86
BLAGOSLOVNA MOLITEV.................................................................87
SKLEPNI OBRED................................................................................... 88
ZAKRAMENT SPRAVE – SPOVED........................................89
PRIPRAVA NA SPOVED...................................................................... 91
OBRED ZAKRAMENTA SPRAVE – SPOVEDI............................. 95
or
ZAHVALA ZA SPRAVO.......................................................................97
ZGODOVINA MARIJINEGA SVETIŠČA NA BREZJAH.... 99

OSNOVNE INFORMACIJE....................................................102
vz

108
vz
or
ec