You are on page 1of 3

BPD 1

BAHAGIAN SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEMANTAUAN
MAKLUMAT PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH 2010

Perhatian : Semua sekolah dikehendaki mengisi maklumat dengan betul dan tepat ke dalam borang ini. Maklumat ini akan dikumpul untuk dijadikan asas dalam
perncangan dasar di Kementerian Pelajaran Malaysia

NAMA SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :

MENENGAH RENDAH BANDAR LUAR BANDAR

PPD :
NEGERI :
NO.TEL/FAKS :

JUMLAH MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH

BIL ITEM PERKARA ADA TIADA CATATAN


1 KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH ( KPJ )
2 PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT
2.1 Pengurusan aktiviti murid
2.2 Pengurusan Krisis/Bencana
2.3 Pengurusan Sosial
2.4 Pengurusan Keselamatan bangunan/fizikal Sekolah
2.5 Pengurusan Risiko
2.6 Lain-Lain Polisi Yang Dibuat ( Nyatakan )
2.6.1 -
2.6.2 -
BIL ITEM PERKARA ADA TIADA JIKA ADA NYATAKAN JUMLAH PATI
3 PETI ADUAN DISIPLIN
3.1 Peti Aduan
JUMLAH ADUAN DISIPLIN DITERIMA
3.2 Aduan Diterima
Bilangan Tindakan terhadap JUMLAH TELAH DIAMBIL TINDAKAN JUMLAH BELUM DIAMBIL TINDAKAN
3.3
aduan

4 JUMLAH MURID TERLIBAT


LELAKI PEREMPUAN JUM. BESAR
HUKUMAN KE ATAS MURID
TAHUN/TINGKATAN TAHUN/TINGKATAN
P 1 2 3 4 5 6 JUM. P 1 2 3 4 5 6 JUM.
4.1 Gantung Sekolah
4.2 Buang Sekolah
4.3 Hukuman Rotan
4.4 Bilangan penempatan semula(Kes
Rayuan) Selepas Murid Dibuang
Sekolah
JUMLAH

5 JUMLAH MURID TERLIBAT


KEMALANGAN MURID LELAKI PEREMPUAN JUM.BESAR
TAHUN/TINGKATAN TAHUN/TINGKATAN
5.1 Melibatkan kecederaan Serius P 1 2 3 4 5 6 JUM. P 1 2 3 4 5 6 JUM.
1. Jenayah
2. Kemalangan
2.1 Jalanraya
2.2 Air
2.3 Bencana
2.4 Lain-lain
5.2 Melibatkan Kematian
1. Jenayah
2. Kemalangan
2.1 Jalanraya
2.2 Air
2.3 Bencana
2.4 Lain-lain
3. Penyakit
JUMLAH
DALAM SEKOLAH LUAR SEKOLAH JUMLAH
5.3 Tempat Kemalangan
BIL ITEM PERKARA SESAMA KAUM ANTARA KAUM JUMLAH
6 JUMLAH KES PERGADUHAN MURID

7 JUMLAH MURID TERLIBAT


KES POLIS
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
7.1 Murid terlibat jenayah
7.2 Murid Hilang
7.3 Murid terlibat lumba haram
7.4 Lain-lain
7.4.1
7.4.2

Data ini perlu dikumpulkan berdasarkan kes / isu dari 1 Januari hingga 30 Okt 2010

Disahkan oleh : Cop Sekolah :