You are on page 1of 4

+

TODELLISIATULEVAISUUDENNÄKYMIÄ ”Näin sanoo Herra Jumala: Niin totta kuin elän, en joka hallitsi ajalla 331-168 eKr. Aleksanteri Suuren johdolla
Kuluneina vuosina maailma on saanut nähdä yhä minä tahdo, että jumalaton kuolee vaan että hän se kukisti persialaiset ja jakaantui sitten hänen kuolemansa
enemmän onnettomuuksia. Kuivuuskaudet, tulvat, kääntyy teiltään ja saa elää. Kääntykää! Kääntykää jälkeen neljään osaan, joita ne neljä päätä kuvaavat
tuhoisat pyörremyrskyt ja maanjäristykset ovat pahoilta teiltänne! Miksi te kuolisitte, israelilaiset!” (Hes. (Makedonia, Traakia, Syyria ja Egypti).
seuranneet toisiaan taukoamatta. Tuhannet ovat 33:11; vrt. 2. Piet. 3:10,11; Mal. 3:18-20; 4:1,2). NELJÄS ELÄIN
menettäneet henkensä hirveissä onnettomuuksissa maalla, Mitätarkoittaapeto,jollaontuoomituinenmerkki? ”Ja vielä minä näin yöllisessä näyssäni, että oli neljäs eläin,
merellä ja ilmassa. Miljoonat kuolevat nälkään, monet Ennen kuin tarkastelemme lähemmin tätä petoa, meidän pelottava, kauhistuttava ja hyvin väkevä. Sillä oli
valtiot ovat valtavissa talousvaikeuksissa täytyy ymmärtää sen historiallista taustaa. Parhaiten suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja ruhjoi
kykenemättöminä maksamaan velkojaan. Sodat, voimme aloittaa Danielin kirjasta, joka ennustaa kaiken ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli
kansannousut, väestöräjähdys ja jatkuva luonnon suurenmoisesti maailmanhistoriaa kuudennelta vuosisadalta erilainen kuin aikaisemmat eläimet, ja sillä oli
saastuminen saavat ihmiset pelkäämään tulevaisuutta. alkaen ennen Kristusta aina ajan loppuun saakka. kymmenen sarvea.” (Dan. 7:7.) Tämänkin
Monet näistä tapahtumista on selvästi ennustettu Raamatun ennustuksissa käytettyjen vallan löydämme myös Danielin toisesta
Raamatussa (Matt. 24:4-31; Luuk. 21:25-28; Ilm. 6:12-17; vertauskuvien tulkintaa ei ole jätetty ihmisten luvusta, jakeista 33, 40 ja 41. Neljäs, Kreikkaa
16; 17; 18). Jumala on aina ennakolta varoittanut arvailujen varaan. Ennustukset ovat seurannut valtakunta oli Rooman maailmanvalta, joka
ihmisiä tulevista tuomioista, jotka sitten ovat etukäteen kirjoitettua historiaa. hallitsi vuodesta 168 eKr. vuoteen 476 jKr. Tämä eläin oli niin
kohdanneet heitä heidän jumalattomuutensa Raamattu itse antaa avaimen niiden erilainen kuin kaikki Danielin tuntemat eläimet, että hän ei
seurauksena (Jes. 24:5-20; 46:9,10; Aamos 3:7; Ilm. 1:1). ymmärtämiseen (2. Piet. 1:20). kyennyt nimeämään sitä tarkemmin. Ne ”kymmenen sarvea”
OPETUKSIA MENNEISYYDESTÄ Ennustuksissa sana ”peto” joka nykyisessä tarkoittavat ”kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä
Jumala kertoi esimerkiksi Nooalle vedenpaisumuksen raamatunkäännöksessä joissakin kohdissa on korvattu valtakunnasta” (Dan. 7:24, vanhempi käännös.) On
tulosta, Abrahamille ja Lootille Sodoman ja Gomorran sanalla ”eläin”, tarkoittaa kuningasta tai valtakuntaa. historiallinen tosiasia, että Rooman valtakunta kukistui vuonna
kaupunkien hävittämisestä ja Moosekselle Egyptin Tämä on ilmaistu selvästi Dan 7:17,23: ”Nuo neljä suurta 476 jKr., ja sen tilalle nousi kymmenen valtakuntaa, nimittäin
vitsauksista. eläintä tarkoittavat, että neljä valtakuntaa nousee kymmenen germaanista heimoa, jotka nykyään muodostavat
Nämä tapahtumat on kirjoitettu muistiin meitä nykyään hallitsemaan maailmaa.… Neljäs Euroopan valtiot. Dan. 7:7 jakeen sarvia vastaavasti niitä
eläviä varten varoituksena, että ne auttaisivat meitä eläin tarkoittaa neljättä Dan. 2:42-44 jakeissa kuvataan patsaan kymmenenä varpaana.
ymmärtämään selvästi, että kaikki Raamattuun kirjoitetut valtakuntaa,…” Dan. 7:3 Nämä heimot olivat: 1. alemannit (nyk. Saksa), 2. frankit
ennustukset ovat toteutuneet hämmästyttävällä tavalla, sanotaan: ”Merestä nousi neljä (Ranska), 3. anglosaksit (Iso-Britannia), 4. burgundit (Sveitsi),
ja niin tapahtuu myös tulevaisuudessa (1. Kor. 10:6-12; 2. suurta eläintä.” 5. länsigootit (Espanja), 6. sveevit (Portugali), 7. lombardit
Piet. 2:5-9; Hebr. 4:11). ”Meri” tai ”vedet” kuvaavat (Italia); 8. herulit, 9. vandaalit 10. itägootit.
Niin on toteutuva myös se vakava varoitussanoma, jonka ennustuksissa ”kansoja, joukkoja, PIENI SARVI
Jumala on antanut meille, ihmiskunnan viimeiselle maita ja kieliä” (Ilm. 17:15; vrt. Jes. ”Minä katselin niitä sarvia ja näin, että
sukupolvelle, ja josta kertoo 8:7). Danielin kirjan seitsemännessä niiden väliin kasvoi vielä pieni sarvi,
luvussa profeetalle näytetään tulevat ja entisistä sarvista kolme irtosi sen
maailmanvallat ”eläiminä”, (van- tieltä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät,
hemman käännöksen mukaan ihmisen silmien kaltaiset, ja suu, joka
”petoina”). Toisen kuvauksen puhui suuria sanoja.” (Dan. 7:8.)
maailmanvalloista löydämme Dan.
2:27-45, missä kuvapatsaan eri osat Tuntomerkkejä:
esittävät havainnollisesti maailmanhistorian kulkua Babylonin
1. Se kasvoi kymmenen sarven (valtakunnan) välistä, ja
jonka löydämme Johanneksen Ilmestyksen 14. luvusta. maailmanvallasta nykyiseen Eurooppaan saakka.
kolme niistä kymmenestä sarvesta reväistiin pois sen
Tämä on viimeinen kutsu, jonka Jumala lähettää kaikille LEIJONA tieltä (toisten raamatunkäännösten mukaan) sen noustessa
ihmisille ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista ”Ensimmäinen oli kuin leijona” (Dan. 7:4; vertaa Dan. valtaan.
Kuninkaana ja Tuomarina. 2:37,38). Tämä kuvaa Babylonian 2. Dan. 7:24 kerrotaan, että tuo pieni sarvi tulee esille
Se sisältää vakavimman varoituksen, mikä Raamatusta maailmanvaltaa, joka hallitsi ajalla 608- niiden kymmenen sarven jälkeen.
löytyy tulevasta tuomiosta. 538 eKr, mihin aikaan myös Daniel eli. Per- Vain yksi valta historiassa sopii tähän kuvaukseen. Itse
gamon-museossa Berliinissä voidaan vielä Roomassa, kukistuneen maailmanvallan keskuksessa,
1. ”Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia – nykyäänkin ihailla siivekästä leijonaa syntyi vuoden 476 jKr. jälkeen paavinvalta, katolisen
hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka historiallisena todisteena tuosta ajanjaksosta. kirkon yhden miehen hallinto. Sen valtaannousun aikana
on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet.” kolme germaanista heimoa, herulit, vandaalit ja itägootit,
KARHU
”Ja katso, oli toinen eläin, karhun kaltainen, joka seisoi toisella ”repäistiin pois sen edästä”. Itä-Rooman keisarin
2. ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka Justinianuksen päätöksellä (Codex Justinianus) asetettiin
suunnalla (vanhempi käännös: ”Se nostettiin
iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä.” vuonna 533 jKr. Rooman piispa kaikkien kristillisten
toiselle kyljellensä”), ja sillä oli kolme kylkiluuta
suussaan, hampaitten välissä. Sille sanottiin: Nouse, kirkkojen pääksi. Yllämainituista kolmesta heimosta
3. ”Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai viimeisinä tätä päätöstä vastustaneet itägootit voitettiin
syö paljon lihaa.” (Dan. 7:5.) Tämä peto tarkoittaa
käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan ja karkotettiin Roomasta keisarillisen kenraali Belisariuksen
samaa kuin hopeinen rinta ja käsivarret Dan. 2:32,39.
vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan toimesta vuonna 538 jKr., jolloin paavilliselle Roomalle
Se kuvaa Meedian ja Persian valtakuntaa, joka
vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien vahvistui myös poliittinen valta-asema profeetallisesti
enkelien ja karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee seurasi Babylonian maailmanvaltaa ja hallitsi vuosina 538-331 eKr.
Se oli kaksoisvaltakunta, jossa hallitsivat ensiksi meedialaiset ja ennustetuksi aikajaksoksi (tästä enemmän
savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa – ei niillä, myöhemmin).
jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka myöhemmin persialaiset. Kuvapatsaan kaksi kättä ja karhun
nouseminen toiselle kyljelleen kuvaavat tätä seikkaa. Toisesta puolesta 3. Dan. 7:25 kerrotaan tästä
ottaa pedon nimen merkikseen.” (Aikaisemmassa sarvesta: ”…tuhoaa Korkeimman
käännöksessä: ”… sen nimen merkin.” Ilm. 14:6-11.) tulee toista vahvempi. Kolme kylkiluuta kuvaavat Babylonin, Lyydian
pyhiä…”, mikä viittaa suureen
ja Egyptin valtakuntia, jotka Meedo-Persia kukisti.
kristittyjen vainoon. Kukaan, joka
Tämä kehotus on elintärkeä jokaiselle! Mutta miten voimme PANTTERI tuntee historiaa, ei voi kieltää tämän
välttyä palvelemasta petoa ja sen kuvaa tai ottamasta sen ”Vielä minä näin, että oli kolmaskin eläin, lausunnon toteutumista paavinvallan
merkkiä, ellemme tiedä, mitä ne tarkoittavat? On kohtalokasta kuin pantteri, jolla oli neljä linnunsiipeä toiminnassa. Keskiajan hirveät
olla tietämätön näistä asioista. ”Näin tuhoutuu minun kansani, selässään, ja sillä eläimellä oli neljä päätä, vainot (polttoroviot, ”harhaoppisten”
sillä kukaan ei tunne minua” (Hoos. 4:6; vrt. Jes. 29:13,14). ja sille annettiin valta.” (Dan. 7:6.) Tällekin kidutukset, ristiretket) muodostavat
Jumala on kuitenkin luvannut antaa tietoa vilpittömille pedolle löytyy rinnakkainen kuvaus Dan. 2:32 tunnetun, synkän luvun
+
ihmisille (Sananl. 2:1-7; Dan. 12:4,10; Matt. 7:7,8). ja 39 jakeista. Se oli Kreikan valtakunta, historiassa.
4. Vielä sanotaan: ”…pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain”. 7. Johanneksen Ilmestyskirjan 13:3 kertoo: ”Minä näin, ja vaatimusta sen pyhittämisestä voidaan perustella vain +
Paavillinen järjestelmä todella muutti Jumalan lain, että yksi pedon päistä oli saanut surmaniskun, mutta haava katolisuuden arvovallalla … Pyhästä Raamatusta, sen
kymmenen käskyä: se poisti katekismuksesta toisen oli parantunut. Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti alusta loppuun saakka, ei löydy ainoatakaan kohtaa,
käskyn, joka kieltää seuraamaan sitä.” Tämä osoittaa, että tuo valta on olemassa joka oikeuttaisi julkisen viikoittaisen
kumartamasta ja Jeesuksen takaisintuloon saakka (vrt. Dan. 7:21,22). jumalanpalveluspäivän siirtämisen viikon viimeiseltä
palvelemasta patsaita ja päivältä viikon ensimmäiselle päivälle.” (Catholic Press,
jumalankuvia sekä muutti 8. Sen vallan saaman kuolinhaavan ja sen ajan välillä, Sidney, 25.8.1900.)
neljännen käskyn, joka jolloin se saa valtansa takaisin, kuvaan astuu ”Pyhitämme sunnuntain lauantain sijasta, koska
velvoittaa pyhittämään eräs toinen eläin: ”Sitten näin, kuinka katolinen kirkko v. 364 Laodikean kirkolliskokouksessa
sapatin ja on ainoa „aikaa“ toinen peto nousi maan uumenista. siirsi pyhyyden lauantailta sunnuntaille.” (P. Geier-
koskeva käsky, siirtämällä Sillä oli kaksi sarvea, kuin karitsan mann, ”The Convert‘s Catechism of Catholic
Jumalan lepopäivän viikon sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Doctrine”, teos, joka sai 25.1.1910 paavi Pius X:ltä
seitsemänneltä päivältä Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta apostolisen siunauksen.)
ensimmäiselle päivälle. (Vrt. 2. Tess. 2:3,4; Ps. 94:20.) tämän koko valtaa ja panee maan ja ”Kristus ja apostolit pitivät seitsemännen päivän
Se muutti jumalan-palveluksen „ajan“. Asetettiin väärä sen asukkaat kumartamaan sapattia, sitä viettivät ja sen tunnustivat myös
palveluksen päivä. Alkuperäisen muuttumattoman ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava oli ensimmäiset kristityt, kunnes Laodikean kirkolliskokous
seitsemännen päivän sapatin (vrt. 2. Moos. 20:8-11; parantunut.” Ilm. 13:11,12. syrjäytti sen. Vasta tämä kirkolliskokous ratkaisi Herran
31:13,16,17; Hes. 20:12; Jes. 56:2,3,6,7; Ps. 89:35; Hebr. Mitä valtaa tässä kuvataan? päivää koskevan kysymyksen ja kielsi pitämästä
4:10,11; Jaak. 2:10) sijaan, jota Kristus ja apostolit Tunnusmerkit: Selitykset:
seitsemännen päivän sapattia kirkonkirouksen
viettivät (Luuk. 4:16; Matt. 24:20; Apt. 13.42; Hebr. 1. Se nousee ”maan 1. Se syntyy uudesta tai
uhalla.” (William Prynne, ”Dissertation on Lord‘s
4:10,11), tuli viikon ensimmäinen päivä (pakanallinen uumenista” tai ”maasta” (Ilm. hyvin harvaanasutusta Day”, s. 32.)
„auringon päivä“), jota Jumala ei koskaan ole määrännyt 13:11.) maasta. ”Sapatti, lain tunnetuin päivä, muutettiin Herran
Jumalanpalveluksen päiväksi, vaan jonka hyväksymisestä 2. Se ilmestyy siihen aikaan, 2. Kasvaa kansakunnaksi päiväksi. Se, niin kuin eivät muutkaan vastaavat, ei
hän jopa on varoittanut kansaansa (Ilm. 14:9-11; 16:2; jolloin merestä noussut peto siihen aikaan, jolloin ole menettänyt voimassaoloaan Kristuksen opetuksen
19:20; vrt. Hes. 8:16-18). saa surmaniskun (vuonna paavinvalta murtuu (1763- johdosta (sillä hän itse sanoo, ettei ole tullut
1798, Ilm. 13:1,3,10). 1800).
3. Sillä on kaksi sarvea kuin
kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen), vaan se
3. Se saa voimaa kahdesta
5. ”Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria karitsan sarvet (Ilm. 13:11). kristillisestä periaatteesta: muutettiin kirkon arvovallalla.” (Rheggion arkkipiispa,
sanoja, ... Niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa. Se uskonnonvapaudesta ja saarna 18.1.1562 – Mansi XXIII, s. 526.)
herjasi hänen nimeään ja hänen asuinsijaansa ja niitä, kansalaisvapaudesta. ”Pyhä katolinen kirkko siirsi lepopäivän lauantailta
jotka asuvat taivaassa.” Ilm. 13:5,6. (Vrt. Dan. 7:8,25; 4. Sillä ei ole päissään 4. Ei ole kuningaskunta, sunnuntaille, viikon ensimmäiselle päivälle. Mitä
11:36; 2. Tess. 2:3,4.) Miten Raamattu määrittelee Jumalan kruunuja (sama) (Ilm. 13:11). vaan tasavalta. kirkkoa koko sivistynyt maailma tottelee? Protestantit
5. Se käyttää ensimmäisen 5. Siitä tulee voimakkain
pilkkaamisen? Jeesusta vastaan tehdyssä salahankkeessa … tunnustavat kunnioittavansa suuresti Raamattua,
pedon puolesta sen valtaa maailmanvalta.
Häntä syytettiin jumalanpilkasta: ”Sinä teet itsesi jumalaksi, (Ilm. 13:12). ja kuitenkin viettämällä sunnuntaita he tunnustavat
vaikka olet ihminen!” (Joh. 10:33.) Toisenlaisesta katolisen kirkon arvovallan. Raamattu sanoo: ´Muista
”jumalanpilkasta” luemme Luuk. 5:21: ”Mikä mies tämä Vain yksi valta historiassa täyttää nämä ennustuksen sapatin päivää, että sen pyhittäisit‘, mutta katolinen
on? Hän herjaa Jumalaa, kun puhuu noin. Kuka muu tuntomerkit, nimittäin Amerikan Yhdysvallat, jotka kirkko sanoo: ´Ei, pidä viikon ensimmäinen päivä
kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?” Molemmat muodostuivat vuosina 1763-1800. Näemme Ilm. 13:11- pyhänä‘ - ja koko maailma tottelee sitä!” (Kirkkoisä
mainitut jumalanpilkan muodot ilmenevät paavinvallassa. 18 jakeista, että se on alussa vaatimaton, mutta kasvaa Enright, 15.12.1889.)
(”Tässä maailmassa me olemme Kaikkivaltiaan Jumalan johtavaksi maailmanvallaksi ajan lopulla. Raamattu ”Tietysti katolinen kirkko todistaa, että muutos
sijassa.” Paavi Leo XIII:n ensyklopedia, 20.6.1894.) Paavia ennustaa, että Amerikka pystyttää ”pedon kuvan”, [sapatista sunnuntaihin] oli hänen tekonsa… Ja
kutsutaan usein myös nimellä ”Pyhä Isä”, vaikka Jeesus jonka kautta se saattaa ihmiset kumartamaan tämä toimitus on kirkon auktoritentin merkki
kielsi puhuttelemasta näin ihmisiä (Matt. 23:9), sillä tämä ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava oli parantunut. uskonnon asioissa.“ (H.F.Thomas, Kanzler von
nimitys kuuluu ainoastaan Taivaalliselle Isälle (Joh. 17:11). Tämä kuva on tarkka jäljennös siitä, mitä Kardinal Gibbons, 2. lokakuuta 1895)
paavinvalta oli 1260-vuotisena valtakautenaan. Se,
6. Profeetat ennustavat jopa paavin valtakauden pituuden: että käytetään ilmausta ”kumartamaan”, viittaa selvästi 9. Ilm. 13:18 löytyy vielä yksi tuntomerkki, pedon
Dan. 7:25; 12:7 ja Ilm. 12:14 kolmeksi ja puoleksi ajaksi, siihen, että kyseessä on poliittis-uskonnollinen valta. luku: ”Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen
Ilm. 11:2 ja 13:5 jakeissa 42 kuukaudeksi ja Ilm. 11:3 Dan. 3:5,10,14,18 ja 28 jakeista ilmenee, että ihmisten lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on
sekä 12:6 taas 1260 päiväksi. kuvien ja valtasymbolien palvominen on kuusisataakuusikymmentäkuusi.”
epäjumalanpalvelusta ja siten Jumalan toisen käskyn Yksi paavin virkanimistä on ”Vicarius Filii Dei”,
rikkomista (2. Moos. 20:4-6). Myös sunnuntai mikä käännettynä on: ”Jumalan Pojan sijainen”.
lepopäivänä on valtasymboli, osoitus paavin arvovallasta, Katolinen lehti ”Our Sunday Visitor” vastasi lukijoilta
jolla hän voi säätää omia käskyjään. Tämä on katolisen tulleeseen kysymykseen 18.4.1915 näin: ”Paavin
kirkon oma opetus, kuten seuraavassa selviää. Näin hiippaan (tiaraan) kaiverretut kirjaimet ovat: ´Vicarius
ennustukset osoittavat, että pystyttämällä ”kuvan” Filii Dei‘.” Tämä nimitys on jo sinänsä
Amerikka tulee pakottamaan sunnuntainpyhittämistä,
Koska Raamatussa profeetalliset ajanjaksot ilmaistaan siten, joka on ”pedon merkki”. Tämä ”kuva” on langennut
että päivä tarkoittaa vuotta (Hes. 4:6 ja 4. Moos. 14:34), protestanttisuus, ekumeeninen kirkkojen liitto,
voimme havaita, että kaikki nämä aikaa koskevat ilmoitukset joka yhteistyössä hallituksen kanssa tulee
viittaavat samaan 1260 todellisen vuoden aikakauteen. säätämään uskonnollisia lakeja. Koko maailma
Kuukauteen lasketaan 30 päivää (1. Moos. 7:11,24 ja 8:4.) ja tottelee tätä sunnuntain pyhittämistä koskevaa lakia.
vuoteen 360 päivää. Täten 3,5 vuotta x 12 kuukautta = 42 Paavikunta on ylpeä siitä, että se on voinut muuttaa
kuukautta, ja 42 kuukautta x 30 päivää = 1260 päivää, siis kymmentä käskyä. Tulevaisuuden ratkaiseva kysymys,
todellisuudessa 1260 historian vuotta. valinta elämän ja kuoleman välillä, on siinä, tottelemmeko
Tämä ennustettu aikajakso löytyy todellakin toteutuneena Jumalaa vai ihmiskäskyjä (Ilm. 13:14,15; Mal. 3:18,19;
paavinvallan historiassa. Viimeisenä paavinvaltaa Ilm. 16:2).
vastustaneena ”sarvena” olleiden itägoottien karkottaminen Huomatkaa, että Amerikka tänä aikana ”tekee suuria jumalanpilkkaa, koska se korottaa haltijansa
Roomasta vuonna 538 jKr. tunnustetaan yleisesti paavin tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan Kristuksen todellisen maanpäällisen edustajan,
poliittisen vallan aluksi. Kun laskemme tuosta vuodesta ihmisten nähden”. (Ajatelkaamme Hiroshiman Pyhän Hengen, yläpuolelle (Joh. 16:12-15; 14:26;
eteenpäin 1260 vuotta, päädymme vuoteen 1798 jKr. Juuri atomipommia v. 1945, viimeaikaisia Amerikan ilmasotia Room. 8:26). Se on ”pedon nimi” (Ilm. 13:17).
sinä vuonna, Ranskan vallankumouksen yhteydessä, tai myös yhä lisääntyvää väärää hengellistä tulta Jakeiden 17 ja 18 mukaan tämän nimen luku on 666.
ranskalainen kenraali Bertier otti Paavi Pius VI:n vangiksi. karismaattisessa liikkeessä, joka on alkanut Amerikassa.) Koska latinalaisilla kirjaimilla on lukuarvot, tarvitsee
Paavi Pius VI kuoli vankilassa. Siten täyttyi myös tämä ennustus: ”Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen vain laskea tuossa nimessä olevien lukuarvollisten
”Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu”. pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, kirjainten arvot yhteen. U- ja V-kirjaimilla on sama
(Ilm. 13:10; vanhempi suomennos.) Paavilla ei enää milloinkaan niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, lukuarvo 5. Tämä ennustus viittaa antikristukseen (2.
sen jälkeen ole ollut sellaista mahtia ja vaikutusvaltaa kuin jota on isketty miekalla mutta joka on vironnut henkiin.” Tess. 2:3-12; 1. Joh. 4:3; 2. Joh. 7; Room. 8:3).
siihen saakka oli ollut. Kun siirryttiin demokraattiseen (Ilm. 13:13,14; Vrt. Matt. 24:24.) Kreikankielinen sana ”antikristus” tarkoittaa
hallitusmuotoon ja Rooma muutettiin tasavallaksi, paavin Paavikunta pitää sapatin sellaista, joka ”asettaa itsensä Herran Voidellun
poliittinen valta murtui. Tämä tapahtui tarkalleen ennustuksissa muuttamista viikon paikalle (anti = sijalla, crio = voidella).” (Konkor-
kerrottuun aikaan, 1260 vuoden päättyessä. ensimmäiselle päivälle omana dantes NT s. 371.)
Ilmestyskirjan 13:1-10 jakeissa kuvataan tekonaan ja osoituksena Antikristus siis sanoo olevansa Kristuksen sijainen – ja
pääpiirteissään paavillisen vallan historia, miten se vallastaan uskonnollisissa juuri sitä paavi väittää! Jos paavi esittelisi itsensä Uuden
nousee Rooman maailmanvallasta, hallitsee 1260 kysymyksissä (Vrt. Dan. 7:25): Testamentin kielellä, hän sanoisi: ”Minä olen
vuotta ja saa lopulta kuolettavan haavan. ”Sunnuntai on katolinen säädös, antikristus”! +
+
Jeesus Kristus on taivaaseen astumisensa jälkeen Jeesus sanoo: ”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai Kestätkö sinä tuomiolla?
ainoa todellinen ylimmäinen pappi taivaan profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, Ensimmäinen enkeli puhuu Jumalan tuomiosta taivaassa
pyhäkössä. ”Hän toimittaa palvelusta taivaan vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ennen Kristuksen takaisintuloa (vrt. Dan. 7:9-12; 2. Kor.
pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, 5:10), sillä jo ennen Hänen ilmestymistään täytyy
ei ole pystyttänyt ihminen vaan Herra itse.” ennen kuin kaikki on tapahtunut.” (Matt. 5:17,18.) ratkaista, ketkä herätetään kuolleista iankaikkiseen
(Hebr. 8:1,2.) Siellä Jeesus toimii joka päivä Eräs mies tuli Jeesuksen luo ja kysyi Häneltä: ”Opettaja, mitä elämään ja ketkä elossa olevista nostetaan ylös kirkkauteen
välittäjänämme uhriverensä kautta avaten hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?” Hänen ilmestyessään (1. Tess. 4:15-17; Joh. 5:27-29; Ilm.
meille tietä Taivaallisen Isän armoistuimelle Jeesus vastasi: ”Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata
(Joh. 14:6,13,14; Room. 8:34), jonka eteen 20:5,6). Lisäksi Raamattu puhuu tuomiosta, joka tapahtuu
käskyjä … ´älä tapa´, ´älä tee aviorikosta’, ´älä varasta’, taivaassa 1000 vuoden kuluessa Jeesuksen takaisintulon
voimme tulla milloin tahansa rukouksessa ’älä todista valheellisesti’.” (Matt. 19:16-19.)
uskoen ja luottaen Jeesuksen sovintovereen. Emme tarvitse ihmistä jälkeen. Kaikki uskovat ottavat osaa uskottomien
Seitsemännen päivän sapatti on olennainen osa Jumalan kuolleiden ja langenneiden enkelien tuomitsemiseen (Dan.
välittäjäksi (Hebr. 4:14-5:10; 7:25; Matt. 6:6-15.) Sellaisesta
lakia, jokaviikkoinen muistuttaja Kristuksesta 7:22; 1. Kor. 6:2,3; Ilm. 20:4). Tämä tuomio julistetaan ja
opetuksesta, että välittäjäksi tarvittaisiin myös ihmistä tai ”kuolleita
meidän Luojanamme ja Lunastajanamme. pannaan täytäntöön 1000 vuoden kuluttua tuomion
pyhiä”, sanotaan Ilm. 13:6 näin: ”Se (peto) avasi suunsa ja alkoi
herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja asuinsijaansa.” ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli ylösnousemuksessa (Joh. 5:29; Ilm. 20:7-
Tämä viittaa taivaassa tapahtuvaan sovitustyöhön. Dan. Jumala. … Kaikki syntyi Sanan voimalla. … Sana tuli 15). Kymmenet käskyt on muuttumaton
8:11-14 ja 12:11 kuvataan samaa asiaa: ”Hänen temppelinsä lihaksi ja asui meidän keskellämme. … Hän oli täynnä mittapuu Jumalan tuomion päivänä (Saarn.
turmeltiin” tai ”turmion iljetys”. armoa ja totuutta.” (Joh. 1:1,3,14.) 12:13,14; Ilm. 11:18,19; Ps. 89:35; Matt.
Israelin kansalle oli luvattu lepo sen päästessä Kaanaan maahan. 7:21); samoin on myös Jeesuksen
Samoin sapatti muistuttaa lupauksesta päästä taivaalliseen esimerkillinen asenne (Fil. 2:5; Room.
PEDON MERKKI
Kaanaaseen ”sapatin lepoon” (2. Piet. 3:13; Hebr. 11:10,39,40; 15:5). Hänestä sanotaan: ”Jumalani,
Pedon merkki ei ole mikään ulkonainen merkki, jota jokaiselle
ihmiselle pakotetaan vastoin hänen omaa tahtoansa. Ellei Ilm. 21:2). Se tapahtuu Kristuksen tullessa takaisin (Hebr. 3:10- minä täytän mielelläni tahtosi, sinun
ihminen voisi kieltäytyä ottamasta vastaan pedon 19; 4:1-11; vrt. 5. Moos. 4:1,2; 1. Kor. 10:11-13). Silloin lakisi on minun sydämessäni.” (Ps. 40:9.
merkkiä, Jumalan varoitus olla ottamatta sitä päättyy ihmiskunnan historian 6000-vuotinen erämaavaellus, Vrt. Joh. 6:38; 4:34; Hebr. 10:9; Luuk. 22:42.) Rukoilemme
olisi turha. Niitä, jotka kieltäytyvät joka alkoi paratiisissa syntiinlankeemuksessa. kyllä ”Isä meidän” -rukouksessa: ”Tapahtukoon Sinun
vastaanottamasta pedon merkkiä (arvovallan Jos teemme aikalaskelman Raamatun sukuluetteloissa olevien tahtosi”, mutta saako Jumalan tahto toteutua sinun
tai sitoutumisen merkkiä), kuvataan tietojen perusteella, huomaamme, että Adamista Jeesukseen elämässäsi? Raamattu sanoo: ”Synti merkitsee Jumalan
näin: ”…jotka pitävät Jumalan käskyt ja on kulunut noin 4000 vuotta (Atlas der Weltgeschichte, K. lain rikkomista.” (1. Joh. 3:4), ja ”Synnin palkka on
Jeesuksen uskon.” Ilm. 14:12. He ovat niitä, Thienemanns Verlag, Stuttgart–Wien. 1990. Myös joissakin kuolema.” (Room. 6:23.) Kun vielä kuulemme profeetan
jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan sinetin vanhemmissa Raamatuissa on liitteenä näitä laskelmia). sanat: ”Voiko nubialainen muuttaa ihonsa väriä tai
(Ilm. 7:3,4; 14:1), he ovat saaneet voiton Siitä näemme, että maailmanhistoria on kestänyt noin 6000 pantteri täpliään? Yhtä mahdotonta on teidän tehdä hyvää,
pedon merkistä (Ilm. 15:2, vrt. Dan. 3). vuotta. Elämme Jumalan ihmiskunnalle säätämän ajan niin syvälle pahaan te olette juurtuneet!” (Jer. 13:23; vrt.
Pedon merkkiin sisältyy siis Jumalan käskyjen rikkominen lopussa. Puhuessaan Kristuksen takaisintulosta Raamattu Room. 7:24) ja kun ajattelemme omaa elämäämme, niin
(vrt. Jaak. 2:10), sillä Jumalan sinetti, Hänen liittonsa merkki, sanoo: ”Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat meidän täytyy todeta, ettei meillä itsessämme ole
on kymmenen käskyn laissa (ks. alempaa). vuotta kuin yksi päivä.” (2. Piet. 3:8.) mahdollisuutta paeta Jumalan tuomiota ja iankaikkista
Pedon merkki otetaan vastaan otsaan tai käteen (Ilm. 13:16; Ymmärrätkö nyt, että ”se aika on lähellä, aivan ovella.”?
14:9). Otsa kuvaa ymmärrystä (uskoa, tietoa), käsi kuvaa kuolemaa. Kuitenkin Jumala on valmistanut pelastuksen
(Matt. 24:33.) tien kaikille saatanan orjuudessa oleville. Tämä Jumalan
ihmisen toimintaa (käskyjen pitämistä tai pitämättä jättämistä). Uudessa Testamentissa Jumalan kansaa kutsutaan
Sen osoittaa myös 5. Moos. 11:8,18 (vrt. 5. Moos. 13:1-6), rakkaudessaan osoittama tie on ”JEESUS KRISTUS”.
hengelliseksi Israeliksi, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ”Jumala on rakastanut maailmaa niin
missä puhutaan kaikkien käskyjen pitämisestä.
saa hengellisen ”sydämen ympärileikkauksen”. (Kol. 2:11,12; paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei
Jokainen, joka ymmärtää neljännen käskyn
vaatimukset ja sen järjestyksen, jonka Jumala on Room. 2:28,29; Gal. 3:6-9,28,29; 5:6; 6:15; Room. 11:25; 1. yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
sanonut olevan Hänen arvovaltansa merkin, ja Piet. 2:9,10.) Uusi liitto Kristuksen kanssa muuttaa jokaisen kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen
kuitenkin hylkää sen ja kunnioittaa sen sijaan sitä, ihmisen uudeksi luomukseksi Jumalan luovalla voimalla. Tämä elämän.” (Joh. 3:16.) Golgatan
minkä Rooma on valinnut herruutensa merkiksi, on ennustettu jo profeetta Jeremian kautta: ”Tämän liiton kumpu on muistona tästä
ottaa vastaan Rooman kanssa tehdyn liiton merkin, minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo käsittämättömästä uhrista, joka
pedon merkin. Vasta sitten, kun sunnuntailaki vahvistetaan Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen vaadittiin sovitukseksi Jumalan lain
ja ihmisten täytyy valita Jumalan käskyt tai ihmiskäskyt, ne, heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat rikkomisesta. Siksi emme saa pitää syntiä
jotka pysyvät rikkomuksessaan, ottavat vastaan pedon minun kansani.” (Jer. 31:33.) vaarattomana (Room. 6:15 s.j.). Jumalan
merkin. Vilpittömälle sunnuntainviettäjälle kuuluvat seuraavat Jumalan kansa tulee siis aina pitämään Hänen lakinsa: armontarjous on äärettömän kallisarvoinen, ja sen
sanat: ”Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, ”Lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita vastaanottamiseen tarvitaan sinun suostumuksesi ja
mutta nyt sen aika on ohi; hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla hänen jälkeläisiään vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja täydellinen antautuminen Jumalalle. Jeesus sanoo: ”Minä
tekemään parannuksen.” (Apt. 17:30). joilla on Jeesuksen todistus.” (Ilm. 12:17, vanha käännös.) olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo
Profetioissa puhdas vaimo kuvaa puhdasta seurakuntaa ja portto muuten kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6.) Elämällään
JUMALAN SINETTI langennutta seurakuntaa (2. Kor. 11:2; Hes. 16; Ilm. 17; 18). Jeesus näytti meille tien Isän luo ja ikuiseen elämään.
Sanoja merkki ja sinetti käytetään Raamatussa
tarkoittamaan samaa asiaa (Room. 4:11). Nyt ymmärrämme Johanneksen Ilmestyksen 14:nnen LA H J A K O R T T I
Virallisessa sinetissä täytyy näkyä kolme asiaa: luvun kolmen enkelin sanoman merkityksen:
Hyvä lukija! Jos haluat tietää enemmän asioista, joista tässä
1. Lainsäätäjän nimi - esim. Abraham Lincoln lentolehtisessä on kerrottu, tarjoamme Sinulle ilmaiseksi
2. Lainsäätäjän virka-asema - esim. presidentti 1. Se kertoo meille, että tuomio tapahtuu nyt taivaallisessa (merkitse rasti!):
3. Lainsäätäjän valta-alue - Amerikan Yhdysvallat. tuomioistuimessa, missä päätetään iankaikkisesta
elämästämme. (Jakeet 6 ja 7). Kirjekurssin “Tunne Raamattusi”
Jumalan sinetti, Hänen iankaikkisen liittonsa merkki on Tämä kurssi auttaa Sinua ymmärtämään
Jumalan laissa; sinetin kolme ominaisuutta löytyy neljännestä 2. Se sanoo, että myös protestanttisuus on Raamattuasi paremmin. Kurssin käytyäsi saat
käskystä 2. Moos. 20:8-11: ”Muista pyhittää langennut (jae 8) ja ”siitä on tullut pahojen ilmaiseksi Ellen G. Whiten kirjan “Suuri Taistelu”.
lepopäivä. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten Siinä kerrotaan Raamatun toteutuneista
kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on ennustuksista ja myös niistä ennustuksista, jotka
henkien … pesäpaikka”, kuten Ilm. 18:1- viittaavat nykyaikaan ja tulevaisuuteen.
Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa 5 kerrotaan. Enkeli kutsuu kaikkia vilpittömiä
tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi
eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi
kristittyjä: ”Lähtekää pois, jättäkää hänet, Raamattutunteja luonasi sopimuksen
te, jotka olette minun kansaani, ettette mukaan.
eikä yksikään muukalainen, joka asuu
joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä
kaupungissasi. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja Nimi:
maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä
päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja lyödään”. (Ilm. 18:4.) Osoite:
pyhitti sen.” (Vrt. 2. Moos. 31:13,17,18.)
Vaikka kaikki käskyt ovat Jumalalle samanarvoisia (Jaak. 2:10), 3. Se on Jumalan hyvin vakava ja rakastava varoitus
vain neljännessä käskyssä on Jumalan sinetin tuntomerkit: koko maailmalle: kaikki, jotka kumartavat paavinvaltaa Puh:
1. Jumalan nimi: ”Herra, sinun Jumalasi” tai sen protestanttista ekumeenista kuvaa alistumalla
pakotettuun sunnuntainviettoon vastoin parempaa Ole hyvä ja lähetä kuponki osoitteella:
2. Arvoasema: „Luoja“
3. Valta-alue: ”taivas ja maa ja meri ja kaikki, mitä niissä on”. tietoaan, saavat pedon merkin ja kärsivät iankaikkisen Raamattuopisto Biblia
Raamattu puhuu sapatista Jumalan ikuisena merkkinä: ”Pitäkää kuoleman (Ilm. 14:9-11). Mastotie 10
kunniassa sapatti, ...sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva 37800 Toijala
(ikuisena) merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne 4. Jae 12 kertoo meille joukosta ihmisiä, jotka eivät ota
tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät vastaan pedon merkkiä. He pitävät kaikki Jumalan Tai soita puh. (03) 5425100
omaksi kansakseni ...Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä käskyt, myös seitsemännen päivän sapatin (vrt. Apt. 7:38), Tai lähetä sähköpostia: info@spaup.org
Teille ei muodostu tästä mitään muita kuluja eikä velvoitteita!
+
liitosta...” 2. Moos. 31:13 (vrt. jae 16,17; Hes. 20:12,20.) ja heillä on Jeesuksen usko.
Miten saavutamme iankaikkisen elämän Jeesus ei kuollut omien syntiensä tähden, sillä on kirjoitettu: Ihmisten käskyt ja perinteet eivät vapauta meitä tästä +
Kristuksen kautta? ”Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka kristillisestä periaatteesta: ”Enemmän tulee totella
Jeesuksen vastaus on sama tänään kuin ennenkin: oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, Jumalaa kuin ihmisiä” (Apt. 5:29; 4:19).
”Noudata käskyjä … ja seuraa minua!” (Matt. 19:17,21, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.” 2. Kumman valitset: Herran sapatin vai paavillisen
Vrt. 1. Piet. 2:21-25; Ilm. 14:4.) Kor. 5:21. (Vrt. 1. Joh. 3:5; Joh. 8:46). Tämä tarkoittaa sunnuntain? (Jer. 10:2; 1. Kun. 18:21; 1. Sam.
Jeesuksen seuraaminen merkitsee, että tutkimme kuitenkin, että me kadumme rikkomuksiamme, tunnustamme 15:22,23.)
Hänen elämäänsä Pyhästä Raamatusta (Joh. 5:39; ne ja käännymme pois synnistä (Jumalan lain rikkomisesta) Pyhä Henki sanoo meille: ”Jos te tänä päivänä kuulette
8:31,32) ja noudatamme Hänen sanojaan (Joh. 3:36; ja seuraamme Häntä. (Snl. 28:13; 1. Joh. 1:6-10; 2:4; 3:3-10; hänen äänensä, älkää
Hebr. 5:8,9; 11:8 s.j.; Jaak. 4:7; Room. 16:26). 1. Piet. 2:21; Matt. 10:34-39.) paaduttako sydäntänne.
Silloin Pyhä Henki vaikuttaa meissä niin kuin Usko ja katumus ovat Jumalan lahjoja niille, jotka etsivät Se, joka pääsee levon
helluntaina, kun ihmiset tunnustivat syntinsä niitä vilpittömällä sydämellä. Jumala vaikuttaa ne meissä maahan, saa levätä
ja huusivat: ”Mitä meidän pitää tehdä?” Pietari Pyhällä Hengellään, jos vain annamme Hänelle siihen kaikkien töidensä jälkeen,
vastasi: ”Kääntykää!” ja toisessa kohdassa: ”Katukaa siis mahdollisuuden. Usko syntyy Jumalan sanan niin kuin Jumalakin
syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois!” (Apt. 2:37,38; 3:19.) julistuksesta ja tutkimisesta (Room. 10:17). työnsä tehtyään.
Jumalan laki näyttää meille peilin tavoin Jeesus sanoi: ”Te tutkitte kirjoituksia, sillä Pyrkikäämme siis kaikin
synnin tahrat (Room. 4:15; 3:20; 7:7), teillä on mielestänne niissä iankaikkinen voimin tuohon (sapatin)
jotka Jeesus haluaa pestä pois elämä, ja ne juuri todistavat minusta.” lepoon, ettei yksikään
sovitusverellään. Silloin ihmisessä (Joh. 5:39, vanha käännös. Vrt. Luuk. 24: lankeaisi seuraamaan
syntyy vastarakkaus Jumalaa kohtaan. 25-27; Joh. 2:22; Room. 16:26; Apt. 17:11,12.) noiden niskoittelijoiden
Jeesus sanoi syntisestä naisesta: ”Hän Jumalan ihmeellisesti toteutuneiden ennustusten tutkiminen esimerkkiä…” (Hebr. 4:7,10,11.)
sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon.” (vuosisatoja ennen kerrottu maailmanhistoria ja Hänen Vain ne, jotka pysyvät uskollisina Jumalalle, pelastuvat.
(Luuk. 7:47.) ”Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut Poikansa ihmiseksi tuleminen) vahvistaa uskoamme Heistä Raamattu sanoo:
meitä… Sillä (vasta-) rakkaus Jumalaan on se, että pidämme Kristuksen kautta tapahtuvaan jumalalliseen ”Tässä kysytään pyhiltä
hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat.” (Joh. lunastussuunnitelmaan, ja saamme niistä varman perustuksen kestävyyttä, niiltä jotka
4:19; 5:3.) Rakkaudessa Kristusta kohtaan meissä kasvaa sitten uskollemme vielä toteutumistaan odottaviin ennustuksiin (2. noudattavat Jumalan
myös Jumalasta lähtöisin oleva voima, jolla voimme voittaa Piet. 1:19-21). Meille on luvattu näkymätön jumalallinen käskyjä ja uskovat
synnin. ”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Opettaja tutkiessamme avoimin mielin Jumalan sanaa: Jeesukseen.” (Ilm.
… (Isä) …antaa teille toisen puolustajan, …Tämä puolustaja ”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, 14:12.)
on Totuuden Henki.” (Joh. 14:15-17). Rakkaus ja meille annettu opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä Kauheat vitsaukset ja
Pyhän Hengen voima auttavat meitä voittamaan synnin niin olen teille puhunut. … hän johtaa teidät tuntemaan koko tuomiot kohtaavat
kuin Jeesuskin voitti (Joh. 15:10; 1. Joh. 5:4,5; totuuden. … Sinun sanasi on totuus.” (Joh. 14:26; 16:13; pian kaikkia ihmisiä,
Ilm. 3:21). 17:17.) Se, joka hylkää Jumalan armontarjouksen ja tietoisesti jotka ottavat vastaan
Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen torjuu totuuden sanan, eikä lue eikä tutki sitä, ei saa Jumalalta pedon merkin, sen nimen
ihmiseksi tulemisen takia (Fil. 2:5-8; Joh. pelastavaa uskon voimaa. Hän on lopulta ikuisesti kadotettujen tai sen nimen luvun, tai
16:28) voimme olla varmoja siitä, että Jumala joukossa (Jer. 6:17-19; 9:12-15; Hoos. 4:6). kumartavat petoa ja sen kuvaa (alistuvat Jumalaa
tietää, paljonko voimaa Hänen täytyy antaa ”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön vastustavan uskonnollis-poliittisen vallan alle). Se,
meille täyttääksemme Hänen vaatimuksensa ja sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala joka vastoin Jumalan varoituksia ja selvästi ilmaistua
voittaaksemme synnin heikentämän lihamme kiusaukset. antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.” (Jaak. 1:5.) tahtoa asettuu vastustamaan Häntä, ottaa vastaan
”Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli Jeesus sanoo: ”Pyytäkää, niin teille annetaan. … Jos kerran pedon merkin. (Ilm. 13:16-18; 14:9-11; 16:2; 18;
ihmiseksi, heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista 19:19-21.)
kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtiaalta, hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne Tämä sanoma tuomion ajasta voi synnyttää pelkoa, mutta
Saatanalta, ja päästämään vapaiksi kaikki, jotka kuoleman antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” (Matt. todellisuudessa se on rakastavan Jumalan pelastussanoma.
pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina. … Niinpä hänen oli 7:7-11.) Rukoilkaamme Daavidin tavoin: ”Jumala, luo ”Hän…ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että
tultava joka suhteessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva kaikki kääntyisivät.” (2. Piet. 3:9.)
armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä henki” (Ps. 51:12; vrt. Ps. 139:23,24.) Jokainen rehellinen ihminen saa kokea: ”Herran pelko
sovittaa kansansa synnit.” (Hebr. 2:14-18). Vilpittömästi uskova ja rukoileva ihminen saa kokea: ”Kaikki on tiedon perusta.” (Snl. 1:7; Luuk. 12:4,5; 2. Moos.
Voimme saada tämän synnin voittavan voiman minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” (Fil. 4:13.) 20:20). Pelko aiheutuu synnistä. (1. Moos. 3:10,11.)
vain, jos uskomme Jeesuksen esimerkilliseen Vain jos me seuraamme vilpittömästi Jeesusta ja luotamme Kun olemme ottaneet vastaan syntiemme
vanhurskauteen (synnittömään elämään Häneen elävänä Vapahtajanamme, meille kehittyy Hänen anteeksiannon Jumalan rakkauden kautta Jeesuksessa
langenneessa ihmislihassa, Joh. 6:28,29; vrt. kaltaisensa luonne ja olemme valmiita Hänen tullessaan. Kristuksessa, saamme kokea tämän: ”Pelkoa ei
Room. 8:3; Hebr. 4:15) ja otamme Hänet ”Tämän liiton minä teen heidän kanssaan rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa
uskossa vastaan omana edestämme uhrattuna tulevina aikoina, sanoo Herra: minä pelon. … se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi
Vapahtajanamme (Joh. 3:16; 1:29). asetan lakini heidän sydämeensä, rakkaudessa. Me rakastamme, koska Jumala on ensin
kirjoitan sen heidän sisimpäänsä.” Hebr. rakastanut meitä.” (1. Joh. 4:17-19.)
„Pakene henkesi edestä!“ 10:16. (Vrt. Jer. 31:33.) Kadotettuna olemisen tunne muuttuu
1. Moos. 19:17 Muistatko, miten ihmisten kuuliaisuutta koeteltiin Eedenin pelastusvarmuudeksi, Jumalan pelkääminen
”Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa puutarhassa hyvän- ja pahantiedon puun hedelmän kunnioitukseksi ja rakkaudeksi. Toivottomuuden tilalle
profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, suhteen? (1. Moos. 2:16,17.) Ajan tulee päämäärätietoisuutta, pelon sijaan Jumalan
jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä lopulla kuuliaisuutta Jumalan laille lupausten täyttymyksen iloinen odotus. Jumalan
loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa koetellaan taas yhdellä armotarjous, mahdollisuus katumukseen ja
ja kointähti syttyy teidän sydämessänne.” nimenomaisella käskyllä. (Jaak. kääntymykseen, on voimassa enää vain vähän aikaa!
2. Piet. 1:19 2:10). Muinoin viettelevä käärme Käytä tämä aika vakavaan oman tilanteesi tutkimiseen
”Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette kysyi: ”Onko Jumala todella sanonut…?” ja käänny Jumalan puoleen, sillä armon aika päättyy
niistä löytävänne ikuisen elämän - ja nehän Miten tuhoisia seurauksia tuosta tottelemattomuudesta ennen Jeesuksen takaisintuloa. Ajan merkit kertovat,
juuri todistavat minusta.” Joh. 5:39 koituikaan ihmiskunnalle! (1. Moos. 3.) Jumalan vastustaja että olemme hyvin lähellä tämän maailman
kylvää jälleen epäilyksiä Jumalan selvää käskyä kohtaan historian viimeisiä hetkiä!
”Juutalaiset olivat täällä avarakatseisempia
kysyen: ”Ottaako Jumala todella seitsemännen päivän ”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja
kuin Tessalonikassa. He ottivat sanan
sapatin niin vakavasti?” silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet
halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin Kun meille selviää, että sunnuntain vietto perustuu vain kuumuudesta hajoavat, ja maa ja
kirjoituksia, pitikö kaikki paikkansa.” Apt. ihmiskäskyyn, meidän tulee muistaa Jeesuksen sanat: ”Te kaikki, mitä siihen on tehty,
17:11 tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut.… ´Turhaan palavat. … Pyrkikää tätä
”Älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten odottaessanne siihen, että teidät
Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. tekemiä käskyjä.’… Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja havaittaisiin tahrattomiksi ja
Pysykää erossa kaikesta pahasta. Itse rauhan noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.” (Mark. 7:6-9.) nuhteettomiksi, rauhassa, hänen
Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja Jumala kehottaa kansaansa myös profeetta Hesekielin edessänsä.” (2. Piet. 3:10,14. Vrt.
varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, välityksellä: ”Älkää eläkö niin kuin isänne, älkää jatkako Jes. 55:6-9; Mal. 3:17-20.)
sielunne ja ruumiinne, niin että olette heidän menoaan, [perimätietoaan] älkää saastuttako itseänne ”Tässä on lopputulos kaikesta, mitä
nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelemalla heidän epäjumaliaan. Minä olen Herra, teidän nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja
tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja Jumalanne. Noudattakaa minun säädöksiäni ja totelkaa pidä hänen käskynsä. Tämä
pitää lupauksensa. ... Herran nimeen minä minun määräyksiäni, eläkää niiden mukaan. Pitäkää koskee jokaista ihmistä. Jumala
pyhänä minun sapattini, olkoon se merkkinä liitostamme ja vaatii tuomiolle kaikista
vaadin, että luette tämän kirjeen kaikille veljille.”
muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, teidän salatuistakin teoista, niin hyvistä
1. Tess. 5:20-24,27
Jumalanne.” (Hes. 20:18-20. Katso myös Jer. 9:12,13.) kuin pahoista.” (Saarn. 12:13,14.) +