Sie sind auf Seite 1von 3

HRVATSKA LIRIKA – 4. RAZ. (1929.-1969.

Tin Ujević (1891.-1955.)


1) Oproštaj
- jedna od prvih značajnijih pjesama, objavljena u antologiji Hrvatska mlada lirika 1914.
- Ujevićeva inačica čakavštine i ortografije 16. stoljeća (doba Marka Marulića) – citatna
mistifikacija
- lirsko "mi" – avangardni pisci – odnos prema tradiciji (štuju ju, ali i negiraju)
2) Naše vile
- kao i Oproštaj, objavljena u Hrvatskoj mladoj lirici
- doživljaj tradicije (sjeta za (uglavnom) hrvatskim renesansnim, petrarkističkim piscima i
ženama o kojima su pisali – npr. Marulić, Gundulić, prva hrvatska pjesnikinja Cvijeta
Zuzorić, Šiško Menčetić, Džore Držić, Torquato Tasso...)
3) Svakidašnja jadikovka
- objavljena u prvoj zbirci Lelek sebra (jecaj roba, 1920.)
- slom ideala, obilježja tužaljke, biblijska simbolika, razočarani pojedinac kojeg "nitko ne
sluša" u suvremenom svijetu otuđenih ljudi, paradoks ("biti star, a biti mlad")
4) Božanska ženo, gospo nepoznata
- u drugoj zbirci Kolajna (ogrlica, 1926., ljubavni kanconijer)
- sonet, petrarkistički – božanska, idealna žena, simbol stvaralačkog misterija (pjesničko
nadahnuće)
5) Visoki jablani
- u trećoj zbirci Auto na korzu (1932., misaona poezija, pjesme više nemaju strogo
tradicionalnu strukturu, optimističnije)
- suprotnost: oni (visoki jablani-iznimni ljudi) – mi (obični ljudi)
6) Pobratimstvo lica u svemiru
- u četvrtoj zbirci Ojađeno zvono (1933., slična kao Auto na korzu)
- zaokupljenost općim bratimljenjem ljudi – lirsko ja = lirsko ti = lirsko mi (čovječanstvo kao
jedinstven fenomen); svijest o vlastitoj vrijednosti i položaju u svijetu

Dobriša Cesarić (1902.-1980.)


1) Oblak
- lirska misaona
- doslovno (ljepota oblaka koji se pojavljuje i nestaje) i alegorijsko (oblak kao simbol
izdvojenog pojedinca) značenje
2) Povratak
- najdraža Cesarićeva pjesma
- ciklična vanjska (ponavljanje prve strofe na kraju) i unutrašnja (sadržaj – životni krug)
kompozicija
- ograničenost/relativnost ljudske spoznaje ("ah, niko, niko ništa ne zna./ Krhko je znanje!")
3) Balada iz predgrađa
- lirska socijalna
- ciklična kompozicija
- kontrasti: svjetlo-mrak, život-smrt, radost-tuga

Dragutin Tadijanović (1905., Rastušje - 2007., Zagreb)


1) Večer nad gradom
- suprotstavljanje: Firenza (renesansna kolijevka umjetnosti) – Rastušje (rodni kraj)
- krug rađanja i umiranja
- motiv ruku
2) Dugo u noć, u zimsku bijelu noć
- suprotstavljanje i povezivanje unutarnjeg prostora sobe u kojoj ispaćena majka tka bijelo
platno i vanjskog prostora (dvorište, zimska noć); povezivanje fizičkog i metafizičkog
(anđeli); emocije; dematerijaliziran lirski subjekt
3) Prsten
- slika vječnosti: prošlost (križarski ratovi, nürnberški zlatar, nositelji prstena), sadašnjost
(prsten na pjesnikovoj ruci), budućnost (pitanja o materijalnoj vrijednosti i daljnjoj sudbini
prstena)

Jure Kaštelan (1919.-1990.)


1) Tvrđava koja se ne predaje
- alegorija
- nadrealističke metafore
- ponavljanja prvog stiha dijele pjesmu na 2 dijela – san i java
2) Konjic bez konjika
- u narodnoj se predaji slika konja bez konjika smatra nagovještajem nesreće
- sukob života i smrti

Vesna Parun (1922.)


1) Mati čovjekova
- suprotstavljenost prirode (nepromjenjivi zakoni, obnavljanje) i ljudskog društva (izokretanje
vrijednosti, uništavanje – nasilje, rat – pacifistička poruka u zadnjem stihu)
2) Ti koja imaš nevinije ruke
- nesebična ljubav – obraćanje ostavljene žene suparnici s najboljim željama

Josip Pupačić (1928.-1971.)


1) More
- personificirano more (penje se, govori dobrojutro, sluša, smije se) – zajedništvo s lirskim
subjektom – komunikacija, stapanje čovjeka i prirode
2) Moj križ svejedno gori
- kružna struktura (ponavljanje naslovnog stiha) – povijest kao kružno kretanje
- odnos napaćenog lirskog subjekta i kaotičnog svijeta – smisao u borbi
3)* Tri moja brata i ja
- zajedništvo lirskog subjekta i braće, osjećaji izraženi slikama iz prirode

Ivan Slamnig (1930. – 2001.)


- "poeta ludens" – ludistička poezija – u središtu je jezik (dekonstruiran, zaigran)
- pjesničke zbirke: Aleja poslije svečanosti, Odron, Naronska siesta, Limb, Analecta,
Dronta...
- novele: Neprijatelj, Povratnik s Mjeseca
- roman: Bolja polovica hrabrosti (proza u trapericama)
- eseji: Disciplina mašte, Hrvatska versifikacija
1) Ubili su ga ciglama
2) Barbara

Slavko Mihalić (1928.-2007.)


- refleksivna, filozofična, intelektualistička, egzistencijalistička poezija
- stvaralaštvo – najvažnije pjesničke zbirke:
- 54.-61. Komorna muzika – egzistencijalizam
- 61.-77. Godišnja doba – okretanje prirodi
- 77.-90. Klopka za uspomene, Tihe lomače – povijesni kontekst
- 90.-2007. Mozartova čarobna kočija – domoljubne
1) Metamorfoza
2) Majstore, ugasi svijeću
3) Prolazim Zrinjevcem dotiče me more