Sie sind auf Seite 1von 3

Evaluare semestrială la limba şi literatura română

Clasa a VII-a, semestrul al II-lea

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 2 ore.


Se acordă 20 de puncte din oficiu.

Subiectul I
Citeşte cu atenţie textul următor:

„De după o perdea de plopi uriaşi se iveşte liceul, vechi de trei sferturi de veac, maiestuos şi frumos
pentru mine ca niciun alt liceu din ţară. Oare nu el mi-a adăpostit opt ani de zile micile griji şi necazuri,
îndoielile de dragoste, intrigile copilăreşti, naivele aventuri, primele versuri furate orelor de curs şi dăruite
iubitei cu generozitatea unui prinţ indian? (...)
Nu cunosc aşezarea tuturor liceelor din ţara noastră, dar nu cred să existe vreunul mai pitoresc şi mai
fermecător încadrat ca liceul Lazăr, care este înconjurat din trei părţi de Cişmigiu, grădină care are reputaţia
de a fi cea mai frumoasă şi cu cele mai variate specii botanice din Europa. Fără îndoială că farmecul
imposibil de descris în întregime al Cişmigiului a exercitat o deosebită înrâurire asupra atâtor zeci de
generaţii (…) şi a contribuit într-o foarte mare măsură la dezvoltarea anumitor însuşiri de ordin mai mult sau
mai puţin didactic. Atâta nostalgie potopea sufletele bieţilor lăzărişti, încât foarte puţini rezistau ispitei de a
rămâne timp de patru ore încheiate între pereţii clasei şi, din când în când, evadau în ţinutul învecinat unde
crengile îşi plecau frunţile împodobite de flori şi îi primeau, ca pe nişte Feţi-Frumoşi autentici, cu sute de
miresme şi zâmbete. Greu să înfrângi mirajul acestei grădini, care-ţi oferea nu numai cel mai minunat
refugiu visat de un şcolar, dar şi posibilităţi de a-ţi petrece timpul uşor, plăcut şi mai ales sportiv!”

Grigore Băjenaru, „Cişmigiu & Comp”

A. (30 de puncte)
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1. Menţionează câte un sinonim pentru cuvintele: dragoste, creangă. 6p


2. Precizează mijlocul de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: lăudat, Feţi-
Frumoşi, minunat. 6p
3. Transcrie, din text, două imagini vizuale. 6p
4. Precizează un mod de expunere prezent în text. 6p
5. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor: uriaşi, Europa, greu. 6p

B. (16 puncte)
Imaginează-ţi că eşti elev la liceul descris în text. Alcătuieşte un text de 6-8 rânduri, în care să spui cum
ţi-ai petrece timpul dacă ai pleca de la ore şi te-ai refugia în Cişmigiu.
( Vei primi 10 puncte pentru conţinut şi 6 puncte pentru redactare)

Subiectul al II-lea

Citeşte cu atenţie textul următor:

„Una dintre cele mai tranzitate căi de legătură între Transilvania și Muntenia, Valea Oltului atrage un
impresionant trafic rutier. Peisajul spectaculos, acolo unde râul a săpat în stâncă, bucură privirile oricărui
trecător. Iar atuurile locului nu se opresc aici: izvoarele minerale din zonă, cu proprietățile lor curative, au
făcut ca stațiunile Călimănești și Căciulata să fie printre cele mai căutate din țară.
Oricine se plimbă după apus pe Calea lui Traian, artera principală, care leagă cele două stațiuni, poate
vedea de partea cealaltă a Oltului niște luminițe care trec una după alta, aproape neîntrerupt. Sunt farurile
tirurilor, care preferă drumul european E81 pentru a tranzita spre Transilvania sau, invers, spre Muntenia.
Astfel, noxele sunt ținute cumva la o distanță acceptabilă. Pe de altă parte, în perioada cu cea mai slabă
activitate turistică, adică la începutul anului, cele două localități par aproape moarte.(...)
Primul lucru care răsare în mintea noastră, atunci când ne gândim la Valea Oltului, este Mânăstirea
Cozia. Cum apele minerale din zonă erau cunoscute și folosite de pe vremea împăratului Hadrian (117 - 138
d.Hr.), însăși ridicarea locașului de cult se prea poate să fi avut legătură cu bogățiile naturale de aici. Prima
atestare documetară a locului cu denumirea de Călimănești apare chiar în condica mânăstirii, pe 20 mai
1388, când Mircea cel Bătrân dăruiește bisericii domeniul. Faptul că apele minerale existente aici l-ar fi
determinat pe domnitor să ridice mânăstirea este confirmat când, cu două secole mai târziu (1543), Radu
Paisie construieste bolnița.”

(Cătălina George, Călimănești- Căciulata- Noutățile câștigă teren, în revista Terra


Magazin, aprilie 2010)

A. (18 puncte)
Scrie răspunsurile pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1. Formulează câte un enunț în care să apară următoarele elemente din articolul citat:
- revista în care a apărut articolul;
- traseul prezentat;
- obiective turistice din traseul stabilit. 6p
2. Menționează când este făcută prima atestare documentară a Călimăneștiului și unde. 6p
3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text. 6p

B. (16 puncte)

Redactează o compunere de 8-10 rânduri în care să îți exprimi opinia despre atestarea documentară a
Călimăneștiului, pe baza fragmentului citat. Vei primi 10 puncte pentru conţinut şi 6 puncte pentru redactare

În compunerea ta, trebuie:


- să-ți prezinți opinia despre poziția geografică a stațiunii; 3p
- să valorifici secvențele din text care ilustrează aceasta; 3p
- să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate; 2p
- să te înscrii în limitele de spațiu indicate. 2p
Barem de corectare şi notare

Se acordă punctaj pentru răspunsurile corecte, date în spiritul soluţiilor din barem

Subiectul I
A
1. dragoste= iubire, amor; creangă= ramură 3p+3p=6p
2. lăudat=conversiune, Feţi-Frumoşi- compunere, minunat- derivare. 2p+2p+2p=6p
3. perdea de plopi, frunţile împodobite de flori, variate specii botanice, etc 3p+3p=6p
4. descriere 6p
5. uriaşi- adjectiv variabil, Europa- substantiv propriu, greu- adverb de mod. 2p+2p+2p= 6p
B.

- redactarea textului folosind naraţiunea ca mod de expunere 3 puncte


- conţinut subiectiv 3 puncte
- structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; 2 puncte
- înscrierea în limitele de spaţiu indicate. 2 puncte
- unitatea compoziţiei, coerenţa 1 punct
- punctuaţia 1 punct
- ortografia 3 puncte
- aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct

Subiectul al II-lea

A.
1. revista este Terra Magazin, traseul este Valea Oltului, iar obiectivele turistice suint staţiunile Călimăneşti
şi Căciulata şi Mănăstirea Cozia. 2p+2p+2p =6p
2. Prima atestare apare în condica mânăstirii, pe 20 mai 1388, când Mircea cel Bătrân dăruiește bisericii
domeniul 6p
3. oricine- subiect, leagă- predicat verbal, a Oltului- atribut substantival genitival 2p+2p+2p=6p .

B.

- prezentarea opiniei despre poziţia geografică a staţiunii 3 puncte


- valorificarea secvenţelor din text 3 puncte
- un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; 2 puncte
- înscrierea în limitele de spaţiu indicate. 2 puncte
- unitatea compoziţiei, coerenţa 1 punct
- punctuaţia 1 punct
- ortografia 3 puncte
- aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct